Kirjan käyttäjälle
Mikä on oikea sana?
Synonyymeja
Kaksikymmentä kaupunkia
Sarjoja
Substantiivijono
Puhu!
Sukulaisia
Vastakohtia
Oikea pari
Mikä sana?
Alakäsite ja yläkäsite
Mitkä kuuluvat yhteen?
Oppi on pitkä, elämä lyhyt
-lainen - substantiivit
Vihje ja sana
Adjektiivijono
Saippuakauppias
Puita, lintuja, marjoja
Kirjaimet järjestykseen
Mikä tekeminen?
Osa ja kokonaisuus
Mitä yhteistä?
Sana ja kuva
Eläinsymboliikkaa
Lähde menemään!
Verbijono
Tyypillisiä ominaisuuksia
Adverbijono
Tavuista sanoiksi
Verbivastakohtia
Mikä adjektiivi?
Pekka
Kaloja, hedelmiä, vihanneksia
Mukana tekemisessä
Kirjainhyppelyä
Yhteinen asia
Jotakin samanlaista
Standardikielen ja puhekielen sanoja
Sanasekoitus
Väärässä seurassa
Länsimurteiden ja itämurteiden sanoja
Salakirjoitus
Outoja lauseita
-mainen-adjektiivit
Kaksikymmentä maata
Yhdyssanoja
Valitse oikea verbi
Kotieläimiä, villieläimiä, kukkia 46 Yhdiste le tavuja
Järjestä tavut
Keitä he ovat?
Sana plus sana on sana
Lapsenkielen sanoja
Hevosia, töitä, lapsia
Puuttuva sana
Äännekuvailua
Väärä tavu
Ikäviä sanoja
Mitä täytyy tehdä?
Slangisanoja
Yhdyssana on yhdyssana
Verbiryhmiä
Eläinten ääniä
Talkkari ja verkkarit
Kaksikymmentä verbiä
Konjunktioita
Riisipuuroja puuroriisi
Yksi sana liikaa
Siellä ja täällä
Juhlia ja tapahtumia
Yhdistävä tekijä
Hyppää pois!
Kämppis ja lippis
Värisymboliikkaa
Mikä ei ole sana?
-kka-sanoja
Pipi ja pöpö
Yskä
Kolme ajatelmaa
Äännähdyksiä
Maitse ja meritse
Kolmiosaisia yhdyssanoja
Nauru pidentää ikää
Arvoituksia
Mikä paikka?
Suomalaisia nimiä
Yksipersoonaisia kokijaverbejä
Sana sanalta
Järjestä sanat
Vaativuustasojen symbolit
Tehtävät aiheittain
Ratkaisut

Автор: Kangasniemi H.  

Теги: suomen kieli  

ISBN: 978-951-26-5038-5

Год: 2011

Текст
                    Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN SANASTOHAKJOITUKSIA
Heikki Kangasniemi
Suomen kielen sanastoharjoituksia
TAMMIHeikki Kangasniemi Suomen kielen sanastoharjoituksia Kustannusosakeyhtiö Tammi • Helsinki
Sisällys Kirjan käyttäjälle 5 Mikä sana ei kuulu joukkoon? Miksi? (1) 27 Mikä on oikea sana? 7 Tyypillisiä ominaisuuksia 28 Kirjaimet sanoiksi (1) 7 Adverbijono 28 Synonyymeja 8 Tavuista sanoiksi 29 Kirjaimet sanoiksi (2) 8 Verbivastakohtia 30 Kaksikymmentä kaupunkia 9 Mikä adjektiivi? 30 Sarjoja 9 Pekka 32 Mikä merkitsee samaa? (1) 10 Kaloja, hedelmiä, vihanneksia 33 Substantiivijono 11 Mukana tekemisessä 33 Puhu! 11 Homonyymeja (2) 34 Sukulaisia 12 Kirjainhyppelyä 35 Vastakohtia 13 Yhteinen asia 36 Oikea pari 13 Jotakin samanlaista 36 Mikä sana? 14 Standardikielen ja puhekielen Alakäsite ja yläkäsite 15 sanoja 36 Kirjaimet sanoiksi (3) 15 Sanasekoitus 37 Mitkä kuuluvat yhteen? 16 Tavu portaat (1) 37 Oppi on pitkä, elämä lyhyt 17 Tavu portaat (2) 38 Mikä merkitsee samaa? (2) 18 Väärässä seurassa 38 -/^^-substantiivit 19 Sanaryhmiä (1) 39 Vihje ja sana 19 Länsimurteiden ja itämurteiden Adjektiivijono 20 sanoja 40 Homonyymeja (1) 20 Salakirjoitus 40 Saippuakauppias 21 Mikä merkitsee samaa? (4) 41 Puita, lintuja, marjoja 21 Outoja lauseita 42 Kirjaimet järjestykseen 22 -mtf//7e/7-adjektiivit 42 Mikä tekeminen? 22 Mikä sana ei kuulu joukkoon? Osa ja kokonaisuus 23 Miksi? (2) 43 Mitä yhteistä? 23 Kaksikymmentä maata 43 Mikä merkitsee samaa? (3) 24 Yhdyssanoja 44 Sana ja kuva 25 Valitse oikea verbi 45 Eläinsymboliikkaa 26 Kotieläimiä, villieläimiä, kukkia 46 Lähde menemään! 27 Yhdiste le tavuja 46 Verbijono 27 Järjestä tavut 47
Keitä he ovat? 47 Idiomeja (2) 68 Sanaryhmiä (2) 48 Hyppää pois! 69 Sana plus sana on sana 49 Kämppis ja lippis 69 Mikä merkitsee samaa? (5) 50 Adverbeja (2) 70 Lapsenkielen sanoja 51 Värisymboliikkaa 70 Hevosia, töitä, lapsia 51 Mikä ei ole sana? 71 Puuttuva sana 52 -/cfoj-sanoja 71 Homonyymeja (3) 52 Pipi ja pöpö 71 Äännekuvailua 54 Adverbeja (3) 72 Väärä tavu 55 Yskä 73 Ikäviä sanoja 55 Kolme ajatelmaa 73 Adverbeja (1) 56 Äännähdyksiä 74 Mitä täytyy tehdä? 56 Maitse ja meritse 75 Mikä merkitsee samaa? (6) 57 Kolmiosaisia yhdyssanoja 75 Slangisanoja 58 Nauru pidentää ikää 76 Yhdyssana on yhdyssana 59 Arvoituksia 77 Verbi ryhmiä 60 Mikä paikka? 77 Idiomeja (1) 61 Suomalaisia nimiä 78 Eläinten ääniä 62 Yksipersoonaisia kokijaverbejä 78 Talkkari ja verkkarit 62 Sana sanalta 80 Kaksikymmentä verbiä 63 Järjestä sanat 82 Konjunktioita 64 Riisipuuroja puuroriisi 65 Vaativuustasojen symbolit 83 Yksi sana liikaa 66 Siellä ja täällä 66 Tehtävät aiheittain 83 Juhlia ja tapahtumia 67 Yhdistävä tekijä 67 Ratkaisut 84
Kirjan käyttäjälle Tämän kirjan tehtävät ovat varsin erilaisia niin sisällöltään, rakenteeltaan kuin vaikeusasteeltaankin. Yhteistä niille kaikille on kuitenkin se, että tarkastelun kohteena niissä ovat suomen kielen sanavarat. Sisällöllisesti monet harjoitukset pohjaavat erilaisiin sanastollisiin merkityssuhteisiin, toisissa taas tarkastelun kohteena ovat jotkin merkitykseltään läheiset sanat. Mukana on myös yhdyssanatehtäviä, erilaisiin sanontoihin liittyviä harjoituksia, yleiskielen ja puhekielen eri muotojen sanastollisten erojen erittelyä sekä sanojen tavuiksi jakautumiseen nojautuvia harjoituksia. Jotkin tehtävät ovat puhtaasti kielellistä aivovoimistelua kirvoittavia sanaleik- kejä. Apuneuvona kirjan käyttäjälle ratkaisuosion edellä on lyhyt kartoitus siitä, millaisia eri tehtävät ovat luonteeltaan. Osa tehtävistä perustuu rakenteeltaan täydentämiseen, osa yhdistelyyn, ja mukana on myös monivalinta- ja järjestelytehtäviä sekä muitakin tehtävätyyppejä. Yhtenä erona tehtävien välillä on sekin, että osassa niistä sanoja tarkastelleen irrallisina yksikköinä mutta toisissa ne ovat lauseisiin tai kokonaiseen tekstiinkin sijoitettuina. Vaikeudeltaan jotkin tehtävät sopivat tehtäviksi heti suomen opiskelun alkuvaiheissa, osa myöhemmin matkan varrella, kun taas vaativimmat tehtävät tähtäävät erityisesti jo hyvän kielitaidon syventämiseen. Kirjan käytön helpottamiseksi tehtävät on jaettu tähtisymbolein neljään eri vaativuus- tasoon. Myös näiden symbolien tarkoitus on selitetty lyhyesti ratkaisuosion edellä. Selvää tietenkin on, että tällainen jaottelu voi olla vain suuntaa antavaa. Huomattakoon lisäksi, että vaikeustasossa saattaa olla vaihtelua yhden tehtävän sisälläkin. Mukana voi olla joitakin hyvin helppoja lauseita, kysymyksiä tai sanoja, joiden avulla tehtävän ratkaiseminen voidaan aloittaa, vähän vaikeampia ongelmanasetteluja, jotka vaativat jo pientä mietiskelyä ja pohdintaapa ehkä myös joitakin pulmallisempia kohtia, niin että tehtävän haasteellisuus säilyy loppuun saakka. Kirjan materiaalia ei ole tarkoitettu testitehtäviksi, joilla pyrittäisiin selvittämään jonkun oppijan kielitaidon tasoa, vaan kysymys on nimenomaan harjoitustehtävistä, joiden avulla suomen kielen sanastoa voidaan opiskella ja omaksua. Tarkoituksena on siis oppia tehtäviä tehtäessä. Ratkottaessa esimerkiksi yhdyssanaharjoituksia tai puhekielen eri muotoihin liittyviä tehtäviä jollakin kurssilla monikaan kielenoppija ei onnistune ratkaisemaan suoraa päätä koko tehtävää, vaan todennäköisesti joku ryhmästä tietää Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia
yhden kohdan, toinen toisen ja kolmas kolmannen, ja viimeiset solmukohdat ratkaistaan yhdessä ja sittenkin mahdollisesti vasta opettajan antamien vihjeiden avulla. Tehtävien yleisenä tavoitteena on sanavaraston kartuttaminen sekä jo tuttujen sanojen uusien käyttötapojen tai merkitysten oivaltaminen ja mieleen painaminen. Kauaskantoisempana ajatuksena on kuitenkin se, että tehtävät auttaisivat myös huomaamaan erilaisia sanastollisia suhteita ja verkostumisia, näkemään sanojen yhtäläisyyksiä ja eroja ja tarkastelemaan kielen sanavarojen moninaisuutta. Ja yhtenä tavoitteena voisi olla pelkkä kielellinen leikittelykin. Tampereella 1.5.2003 Heikki Kangasniemi Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Mikä on oikea sana? ★★ Valitse oikea vaihtoehto. 1. Mikä näistä on marja? a) perhonen b) omena c) koivu 2. Mikä näistä on huonekalu? a) matto b) tuoli c) seinä 3. Mikä näistä on kotieläin? a) kettu b) karhu c) kukko 4. Mikä näistä on ruoka-astia? a) lautanen b) haarukka c) hella 5. Mikä näistä on kulkuneuvo? a) ovi b) juna c) laituri 6. Mikä näistä on soitin? a) viulu b) vasara c) harja 7. Mikä näistä on taivaalla? a) avanto b) nurmikko c) puro 8. Mikä näistä on sormessa? a) kansi b) ranne c) kynsi 9. Mikä näistä on veden keskellä? a) vuori b) lahti c) ranta 10. Mikä näistä lentää? a) valas b) mehiläinen c) traktori d) puolukka e) porkkana d) katto d) leijona d) vatkain d)jono d)sanko d) mato d) polvi d) saari d) strutsi e) ikkuna e) kotka e) hana e) silta e) keppi e) pilvi e) poski e) tunneli e) käärme Kirjaimet sanoiksi (1) Muodosta alla olevista kirjainjonoista sanoja panemalla kirjaimet oikeaan järjestykseen. mäkly liepi helva loinien snkarneu Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia
Synonyymeja ★★★ Yhdistä samaa merkitsevät sanat toisiinsa. sanko ämpäri ajatella kamala alkaa kaihdin ehkä kontio halpa hoikka haluta mikäli heti lähes hirveä edullinen iso pihi ja käsittää jos tiedustella karhu ohje kyetä kenties kysyä välittömästi laiha typerä melkein tahtoa neuvo pystyä saita miettiä tyhmä ruveta verho suuri ymmärtää sekä Kirjaimet sanoiksi (2) ★ Muodosta alla olevista kirjainjonoista sanoja panemalla kirjaimet oikeaan järjestykseen. srmsuo saokta sankitai tyvke veito g Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Kaksikymmentä kaupunkia ★ Etsi alla olevasta kuviosta kahdenkymmenen Suomen kaupungin nimet. Kymmenen niistä on vaakasuorassa ja kymmenen pystysuorassa M P Ä P O R 1 J N H A A S A S T O N S 1 N A O R 1 U M 1 S A O N L A P P E E N R A N T A V R O U L U 1 S A E K U O P 1 O N U S O A Ö L M U O V A J A N 1 U N U V A A S A T L A O A L O O L Y E S H Ä M K 1 M E L 1 1 T K O N A T L E A H 1 N 1 N W A H E L S 1 N K 1 A K S S N A M P T 1 S A S E M N K U Ö A T P E H L J A K N U K E U R E H E N A L U K O K K O L A A S 1 R O V A N 1 E M 1 O 1 P U N L E 1 L 1 S H 1 M A H E N M A 1 E S P O O M K E M 1 T L A E Sarjoja Täydennä alla olevat kolmikot. ★ ★ 1. haarukka veitsi 2. seinä lattia 3. aurinko kuu 4. ympyrä neliö 5. sininen punainen 6. lukea kirjoittaa 7. auto laiva 8. usko toivo 9. kulta hopea 10. ori tamma Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 9
Täydennä alla olevat nelikot. 1. kevät kesä syksy 2. pohjoinen etelä itä 3. maa ilma tuli 4. silmä korva suu 5. aamu päivä ilta Mikä merkitsee samaa? (1) ★ Mikä vaihtoehdoista a-d merkitsee samaa (tai lähinnä samaa) kuin alkuperäinen lause? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1. Minä en tupakoi. 5. Hän luulee, että hän on oikeassa. a) Minä en tule sinne. a) Hän ajattelee, että hän on oikeassa. b) Minä en halua sitä. b) Hän tietää, että hän on oikeassa. c) Minä en polta tupakkaa. c) Hän sanoo, että hän on oikeassa. d) Minä en asu täällä. d) Hän huomaa, että hän on oikeassa. 2. Milloin sinä palaat? 6. Meidän täytyy lähteä. a) Milloin sinä lähdet? a) Me haluamme lähteä. b) Mihin sinä menet? b) Me aiomme lähteä. c) Milloin sinä tulet takaisin? c) Meistä on kiva lähteä. d) Milloin sinä jäät tänne? d) Meidän pitää lähteä. 3. Hän omistaa kaksi taloa. 7. Isä katsoo televisiota. a) Hänellä on kaksi taloa. a) Isä vihaa televisiota. b) Hän ostaa kaksi taloa. b) Isä pitää televisiosta. c) Hän myy kaksi taloa. c) Isällä on televisio. d) Hän haluaa kaksi taloa. d) Isä katselee televisiota. 4. Mitä tämä sana tarkoittaa? 8. Riittääkö sata euroa? a) Mitä kieltä tämä sana on? a) Onko sinulla sataa euroa? b) Mitä sanaa sinä et tiedä? b) Onko sata euroa tarpeeksi? 0 Mikä sana tässä lauseessa on vää¬ c) Voitko sinä lainata minulle sata rin? euroa? d) Mitä tämä sana merkitsee? d) Maksaako tämä sata euroa? 10 Sanastoha rjoituksia Kopiointi kielletty
Substantiivijono Jaa alla oleva kirjainjono osiin, niin että saat kymmenen suomen kielen substantiivia. sanakoiratalovenepilviikkunahattuomenajäähedelmä Puhui ★★ puhua sanoa kertoa keskustella jutella mainita Täydennä alla olevat lauseet. Valitse sopiva verbi yllä olevista vaihtoehdoista ja käytä sitä oikeassa muodossa. Joissakin lauseissa on mahdollista käyttää useampaa verbiä. 1. Hän minulle eilen kaiken. 2. Mitä kieliä sinä ? 3. Johtaja siitä lyhyesti, kun hän soitti minulle. 4. Älä minulle enää noita valheita! 5. Mistä te haluaisitte minun kanssani? 6. Minä sinulle nyt viimeisen kerran, että sinä et saa tehdä tuolla tavalla! 7. Onko hän koskaan edes minun nimeäni? 8. Me vain istuimme ja niitä näitä. 9. Muista, että tämä on meidän salaisuutemme! Älä tätä kenellekään muulle. 10. Hän ei minulle sanaakaan. 11. Oletko sinä tästä kenenkään kanssa? 12. Kuulinko minä oikein? Mitä sinä ? Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia *\ ^
Sukulaisia ★★★ Täydennä lauseet oikealla sukulaisuussanalla. 1. Mies ja nainen, jotka ovat naimisissa, ovat ja , eli yhdessä he ovat 2. Nainen, jonka lapsi minä olen, on minun 3. Mies, jonka lapsi minä olen, on minun 4. Äiti ja isä ovat yhdessä minun 5. Poika, jolla on sama isä ja äiti kuin minulla, on minun 6. Tyttö, jolla on sama isä ja äiti kuin minulla, on minun eli . 7. Saman perheen pojat ja tytöt ovat 8. Poika, jolla on sama äiti mutta eri isä kuin minulla, on minun 9. Tyttö, jolla on sama äiti mutta eri isä kuin minulla, on minun 10. Äidin uusi aviomies on minun . 11. Isän uusi vaimo on minun . 12. Isän tai äidin isä on . 13. Isän tai äidin äiti on . 14. Siskojen tai veljien lapset ovat keskenään 15. Isän veli on . 16. Äidin veli on . 17. Isän tai äidin sisko on . 18. Serkkujen lapset ovat keskenään . 19. Pojan vaimo on ja tyttären mies on 20. Puolison äiti on ja puolison isä 'j 2 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Vastakohtia ★★★ Yhdistä vastakohdat toisiinsa. vlös alas / arki ympärillä jatkaa saapua tahallaan nauru hyväksyä sato sulaa määrä vielä koillinen laatu taitava keskellä hylätä lounas kanssa menettää j° kato pyhä itku vahingossa ilman jäätyä lähteä keskeyttää kömpelö saada Oikea pari 1. Mikä alla olevista sanoista merkitsee samaa kuin huono? hidas kehno mukava tyhmä surullinen 2. Mikä alla olevista sanoista merkitsee samaa kuin ongelma? ostos tiedustelu kalastus pulma ansa 3. Mikä alla olevista sanoista merkitsee samaa kuin empiä? evätä karata ehtiä epäröidä luopua ★ ★ Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 3
Mikä sana? ★★★★ Yhdellä sanalla voi olla useita hieman erilaisia merkityksiä. Lue vihjeet ja vastaa, mistä sanasta on kysymys. 1. Se on ranteessa tai se soi kirkontornissa. 2. Se on paidassa tai sitä voi painaa. 3. Se on rannassa tai se on asemalla. 4. Se on suussa tai se on soittimessa. 5. Se nostetaan tankoon tai sillä pääsee sisään. 6. Se on ihmisellä tai se on köydellä. 7. Sitä tekee hämähäkki tai tietokone voi olla siinä. 8. Se on kengässä tai se on lainalla. 9. Se tulee aamulla tai se tulee keväällä. 10. Se on hellassa tai sillä voi olla musiikkia. 11. Se on keskellä vatsaa tai auton akussa niitä on kaksi. 12. Se on linnulla tai se on rakennuksessa. 13. Siinä kulkee verta tai se voi olla kultaa. 14. Se on kalenterissa tai sen voi nähdä taivaalla. 15. Se kuuluu radiosta tai se on täysi-ikäisellä kansalaisella. 16. Se on erotuomarilla tai sillä voi juoda mehua. 17. Se voi olla lauseessa tai niitä voi olla eläimen turkissa. 18. Se voi vaihdella ihmisellä päivittäin tai se voi puhaltaa ulkona. 19. Se on katolla tai se roikkuu hampaiden välistä. 20. Niitä kasvaa sateella tai se on peseytyjällä. 14 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Alakäsite ja yläkäsite Yhdistä ala- ja yläkäsite toisiinsa. Malli: appelsiini Alakäsite eno eteinen hevonen joki juhannus juna kenkä koivu kukka kuulo käsi leivonen murha passi peukalo pöytä rakkaus ruusu takki talo ★★★ hedelmä Yläkäsite vaate kulkuneuvo puu tunne rikos huone asiapaperi raaja eläin jalkine juhla vesistö lintu sormi sukulainen aisti kukka rakennus huonekalu kasvi Kirjaimet sanoiksi (3) ★ ★ Muodosta alla olevista kirjainjonoista sanoja panemalla kirjaimet oikeaan järjestykseen. iatemsr tievis tähiviy kaaska saravka Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia 5
Mitkä kuuluvat yhteen? ★ Katso alla olevia kuvia ja yhdistä aina kaksi yhteen kuuluvaa asiaa. Kirjoita sitten viivoille, mitä kuvissa on. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. *] g Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Oppi on pitkä, elämä lyhyt ★ ★★ opiskella: harjoittaa opintoja (esim. koulussa tai yliopistossa)’ opetella: 'yrittää oppia jokin taito tai asia, harjoitella’ oppia: 'omaksua tietoa ja taitoa, harjaantua’ opettaa: ’ohjata, antaa tietoa, selittää, kouluttaa, kasvattaa’ opastaa: ’ohjata, neuvoa, informoida, antaa opastusta’ osata: ’tietää, taitaa, pystyä, kyetä, hallita asia; löytää johonkin’ Täydennä lauseet. Valitse sopiva vaihtoehto yllä esitellyistä verbeistä ja käytä sitä oikeassa muodossa. Joissakin lauseissa on mahdollista käyttää useampaa kuin yhtä verbiä. 1. Vanhempien täytyy oikein ja mikä väärin. 2. Mikko ikäisenä. 3. Kuinka kauan sinä olet _ 4. Eräs paikallinen asukas . 5. Mitä sinä olet 6. Ensi talvena sinäkin voit alkaa 7. Sivutyönään hän iltakursseilla. 8. Hän 9. Tämän kartan avulla me kyllä lapsilleen, mikä on kävelemään jo kymmenen kuukauden suomen kieltä? meidät perille. luistelemaan. matematiikkaa erilaisilla kielemme kolmessa kuukaudessa. sinne. 10. Uusia työntekijöitä täytyy aina muistaa ja jaksaa kaikissa mahdollisissa asioissa. 11. 12. Minä sinä sanoa, missä hän on nyt? joka ilta kymmenen uutta suomen kielen sanaa. Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 'j ~J
Mikä merkitsee samaa? (2) ★ Mikä vaihtoehdoista a-d merkitsee samaa (tai lähinnä samaa) kuin alkuperäinen lause? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1. Minä jään kotiin. a) Minä tulen kotiin. b) Minä pysyn kotona. c) Minä lähden kotoa. d) Minä menen kotiin. 2. Pystyykö hän jo työhön? a) Tuleeko hän jo työhön? b) Kykeneekö hän jo työhön? c) Lähteekö hän jo työhön? d) Meneekö hän jo työhön? 3. Milloin juna saapuu Tampereelle? a) Milloin juna tulee Tampereelle? b) Milloin juna lähtee Tampereelta? c) Kuinka kauan aikaa juna seisoo Tampereella? d) Tuleeko juna Tampereelle ajoissa? 4. Minun täytyy ajatella tätä asiaa. a) Minun täytyy puhua tästä asiasta. b) Minun täytyy muistaa tämä asia. c) Minun täytyy unohtaa tämä asia. d) Minun täytyy harkita tätä asiaa. 5. Voitko sinä tiskata lautaset? a) Voitko sinä panna lautaset pöy¬ tään? b) Voitko sinä pestä lautaset? c) Voitko sinä panna lautaset kaap¬ piin? d) Voitko sinä ostaa lautaset? 6. Hän pitää sinusta. a) Hän tykkää sinusta. b) Hän vihaa sinua. c) Hänen täytyy ajatella sinua. d) Hän tarvitsee sinua. 7. Mihin te olette menossa? a) Mistä te tulette? b) Missä te olette? c) Mihin te lähdette? d) Mihin te menette? 8. Sulje televisio! a) Pane televisio kiinni! b) Osta televisio! c) Avaa televisio! d) Katso televisiota! g Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
-lainen-substantiivit ★★ Täydennä lauseet -lainen/-läinen-substantiivilla. Malli: Se, joka asuu maalla, on maalainen. 1. Se, joka asuu kaupungissa, on 2. Se, joka asuu vuokralla, on 3. Se, joka on eläkkeellä, on 4. Se, joka on lomalla, on 5. Se, joka käy koulua, on 6. Se, joka kannattaa Marxin oppeja, on 7. Se, joka on minulle jotakin sukua, on minun 8. Se, jolta äiti saa apua kotitöissä, on äidin pikku Valitse vihjeiden avulla oikea vaihtoehto seuraavista sanoista: hissi, kirje, koulu, laiva, lamppu, pallo, susi, talvi, tomaatti, öljy. 1. Se on pyöreä. 2. Se on koiran sukulainen. 3. Silloin on lunta maassa. 4. Se voi olla katossa, pöydällä tai seinällä. 5. Se menee ylös ja alas. 6. Auton moottori tarvitsee sitä. 7. Se tulee usein ystävältä. 8. Se on punainen. 9. Lapset menevät aamulla sinne. 10. Se kulkee merellä. Vihje ja sana ★ Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 9
Adjektiivijono ★ Jaa alla oleva kirjainjono osiin, niin että saat kymmenen suomen kielen adjektiivia. isonopeailoinenrakasnuorikomeahalpaerilainenhyväsininen Homonyymeja (1) ★★★★ Yhdistä vihjeet sanoihin. aika keksi kuuro pata tuuma jahti kohta lakka ratti vaara juuri koppi maali riski vasta kangas kurkku norja tiski voi 1. Se on kaupassa tai keittiössä. 2. Se on keltaista tai se aloittaa huudahduksen. 3. Se on rahaa tai se ilmaisee kohtalaista määrää. 4. Se on seinässä tai se voi tulla vaikkapa jalkapallossa. 5. Se on leuan alla tai jääkaapissa. 6. Se on saunassa tai se ilmaisee äsken tehtyä. 7. Se on uhka tai korkea paikka. 8. Se on sade tai se ei kuule mitään. 9. Se on voimakas tai se on tappion mahdollisuus. 10. Se on iso vene tai metsästystä. 11. Se on autossa tai mehu menee siitä läpi. 12. Se on todella pieni huone tai sen voi saada pallopelissä. 13. Se on paikka tai ajan pituus. 14. Se on kahvipöydässä tai se on työkalu. 15. Se on uunissa tai korttipelissä. 16. Se on vaatetta tai maisemaa. 17. Se on hyvä marja tai se on lattiassa. 18. Se on kasvilla tai se ilmaisee aikaa. 19. Se on taipuisa tai naapurit puhuvat sitä. 20. Se on ajatus tai melko lyhyt matka. 20 Sanasto harjoituksia Kopiointi kielletty
Saippuakauppias ★★★ Sana saippuakauppias on palindromi, eli sen voi lukea yhtä hyvin alusta loppuun kuin lopusta alkuunkin. Lyhyempiä palindromisanoja ovat esimerkiksi ele, utu, akka ja älä. Mihin palindromisanoihin alla olevat vihjeet viittaavat? 1. On kiva olla, jos se on hyvä, mutta sairaana se voi olla tosi huono. 2. Kuka tulee töistä kotiin ja antaa äidille suukon? 3. Se voi olla esimerkiksi hehtaarin kokoinen, mutta se voi olla myös sitä, mitä työtä joku tekee. 4. Mitä pankkiautomaatilla voi tapahtua? 5. Se voi olla myöntävä vastauskin. 6. Jos vain jotenkin tiedät jotakin, ennen kuin se edes tapahtuu, sinulla on tämä. 7. Se voi olla hämmästyksen ilmaus, mutta usein se myös korvaa anteeksipyynnön. 8. Jos juusto on leivän päällä, missä leipä on juustoon nähden? 9. Se ilmaisee päättelyä. 10. Se voi olla hihassakin. Puita, lintuja, marjoja ★★★ Etsi alla olevasta listasta viisi puuta, viisi lintua ja viisi marjaa. harakka, hilla, karpalo, koivu, kotka, kuusi, leivonen, mustikka, mänty, pihlaja, puolukka, pääskynen, tuomi, vadelma, varis Puita ovat , , , ja . Lintuja ovat , , , ja . Marjoja ovat , , , ja • Kopiointi kielletty Sanastoha rjoituksia 21
Kirjaimet järjestykseen ★★★★ Kuinka monta sanaa onnistut muodostamaan alla annetuista kirjainjonoista? Suluissa oleva numero kertoo, kuinka monta sanaa sinun pitäisi keksiä. Sanat ovat perusmuodossa. Malli: oorp (3) > poro, orpo, ropo 1. iksa (4) 2. saia (3) 3. asvra (3) 4. aaitr (4) 5. äit (2) 6. okta(3) Mikä tekeminen? ★★★ Jokaisessa alla olevassa vihjeessä viitataan jonkin verbin kahteen eri merkitykseen. Mistä verbistä kussakin vihjeessä on kysymys? 1. Niin voi tehdä puhelimella tai kitaralla. 2. Niin voi tehdä kirjan sivulle tai koko kirjalle. 3. Niin voi tehdä aurinko tai leipuri. 4. Niin voi tehdä paidalle tai kissalle. 5. Niin voi tehdä rikkinäiselle koneelle tai kahvikupeille. 6. Niin voi tehdä tärkeälle asialle tai sairaalan potilaalle. 7. Niin voi tehdä firman omistaja tai kilpajuoksija. 8. Niin voi tehdä autolle tai kokoukselle. 9. Niin voi tehdä järven jää tai pitkä matka. 10. Niin voi tehdä kuningas maalleen tai työntekijä työlleen. 11. Niin voi käydä vaatteelle tai ongelmalle. 12. Niin voi tapahtua päälle, tai lapsi voi tehdä niin maljakolle. 2 2 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Osa ja kokonaisuus ★★★★ Mikä on minkä osa? Etsi oikeat osa-kokonaisuussuhteet. rengas auto Osa Kokonaisuus katto puu ranta vene keula lintu kortteli tukka hius matka rinne nuoli hiha kaupunki oksa apina terä saari pyrstö kirja varsi talo sivu paita lähtö veitsi kärki vuori raaja lapio Mitä yhteistä? 1. Mitä yhteistä on kauhalla ja monella kasvilla? 2. Mitä yhteistä on vuorella ja monella talolla? 3. Mitä yhteistä on ihmisellä ja monella pöydällä? ★★★ Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 23
Mikä merkitsee samaa? (3) ★ Mikä vaihtoehdoista a-d merkitsee samaa (tai lähinnä samaa) kuin alkuperäinen lause? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1. Hän avasi ikkunat. 5. Missä Vantaa sijaitsee? a) Hän sulki ikkunat. a) Millainen kaupunki Vantaa on? b) Hän pani ikkunat auki. b) Missä sinä asut Vantaalla? c) Hän pesi ikkunat. c) Missä Vantaa on? d) Hän katsoi ikkunasta ulos. d) Viihdytkö sinä Vantaalla? 2. Mistä te keskustelitte? 6. Vaikene! a) Mitä te sanoitte heille? a) Ole hiljaa! b) Missä te asuitte? b) Puhu minulle! c) Mistä te puhuitte? c) Mene pois! d) Mistä te tulitte? d) Istu alas! 3. Aiotteko te käydä saunassa? 7. Sinä et saa mennä sinne. a) Joko te menette saunaan? a) Sinun ei tarvitse mennä sinne. b) Aiotteko te lähteä minun kanssani b) Sinä et saa sitä. saunaan? c) Sinun täytyy mennä sinne. c) Pidättekö te saunasta? d) Sinun ei pidä mennä sinne. d) Aiotteko te saunoa? 8. Kuinka hän pakeni? 4. Älä toista kaikkea, mitä minä sa¬ a) Kuinka hän tuli? non. b) Kuinka hän karkasi? a) Älä sano uudelleen kaikkea, mitä c) Kuinka hän palasi? minä sanon. d) Kuinka kylmä hänellä oli? b) Älä usko kaikkea, mitä minä sanon. c) Älä kerro heille, mitä minä sanon. d) Älä välitä siitä, mitä minä sanon. 24 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Sana ja kuva ★★ Kuvassa on mukava huone. Sen ikkunan edessä on kaksi nojatuolia. Toisessa niistä nukkuu kissa. Tuolien välissä on pieni pöytä, jonka päällä on herätyskello. Huoneen vasemmalla seinällä on kirjahylly täynnä kirjoja. Seinällä kirjahyllyn oikealla puolella on kissan kuva. Hyllyn vasemmalla puolella on televisio, josta tulee juuri sääennuste. Kirjahyllystä roikkuu myös sateenvarjo. Kirjahyllyn edessä huoneen keskellä on ruokapöytä. Pöydällä on kolme lautasta sekä hedelmävati. Pöydän alla lojuu pieni jääkiekkomaila. Huoneen lattiassa on melko iso matto. Joku on valitettavasti jättänyt matolle likaiset kumisaap- paansa. Maton vieressä lattialla on myös kirja sekä television kaukosäädin. Huoneessa on kolme lamppua eli kattolamppu ja kaksi jalkalamppua. Huoneen ikkunassa on kukkaverhot. Ikkunasta näkyy järven ranta. Ulkona sataa nyt vettä. Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 2 5
Eläinsymboliikkaa ★★★ Täydennä alla olevat lauseet sopivilla eläintennimillä. Käytä seuraavia eläimiä: aasi, apina, elefantti, etana, hevonen, kettu, käärme, lammas, peipponen, sika, varsa, vasikka. 1. Sinä olet ovela kuin . 2. Kuinka sinä saatat syödä noin paljon? Sinähän syöt kuin 3. Sinä olet tyhmin ihminen, jonka minä tunnen. Sinä olet oikea 4. Sinäkö olet kertonut tästä johtajalle? Sinäkö olet hänen ? 5. Sinähän olet tänään iloinen kuin . 6. Sinä et uskalla tehdä koskaan mitään. Sinä olet täydellinen 7. Miten sinä voit olla noin epäsiisti? Sinä olet varsinainen . 8. Sinä olet . Sinä teet aina kaiken samalla tavalla kuin minä. 9. Minä luotin sinuun, mutta sinä et ollutkaan minun luottamukseni arvoinen. Sinä olet . 10. Sinä olet hidas kuin . 11. Hän rikkoo aina jotakin, kun hän tulee tänne. Hän on kuin lasikaupassa. 12. Sinähän juoksentelet ympäriinsä kuin nuori kesälaitumella. 2 6 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Lähde menemään! ★★ lähteä mennä kulkea käydä kävellä matkustaa Täydennä alla olevat lauseet. Valitse sopiva vaihtoehto yllä annetuista verbeistä ja käytä sitä oikeassa muodossa. Käytä jokaista verbiä vain kerran. 1. Kuinka usein sinä. 2. Bussit eivät 3. Juna 4. Hän 5. Yleensä minä minä käytän bussia. 6. He yrittivät Helsingissä? tänään. .kello 11.45. . sänkyyn joka ilta tasan kello 21.00. työhön, mutta joskus ilman lippua. Verbijono Jaa alla oleva kirjainjono osiin, niin että saat kymmenen suomen kielen verbiä, alkaamennäistuaopiskellapuhuajuostanukkuaollaeläävoida Mikä sana ei kuulu joukkoon? Miksi? (1) ★★★ aasi orava porkkana siili mato J° nyt äsken hiljaa harvoin ajoissa tarpeeksi hyvin liikaa onneksi \ viheltää laulaa kuiskata hymyillä huutaa tomaatti veri kerma kieli mansikka Kopiointi kielletty Sanastoha rjoituksia 2 7
Tyypillisiä ominaisuuksia ★★★★ Monilla asioilla ja esineillä on jokin niille erityisen tyypillinen ominaisuus. Etsi tämän perusteella vasemmalla oleville substantiiveille oikea pari oikealla olevista adjektiiveista. kesä lämmin Substantiivi Adjektiivi höyhen eloton jättiläinen epämiellyttävä kaivo iso kivi kapea lemu kevyt neula korkea pallo kova polku kuuma putki kylmä talvi ontto tuli pieni vainaja pimeä vauva pyöreä vuori syvä yö terävä Adverbijono Jaa alla oleva kirjainjono osiin, niin että saat kymmenen suomen kielen adverbia, poisaivanenäävainnyttaaskaivarsinpianvähän 28 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Tavuista sanoiksi ★★★ Tee vihjeiden avulla alla annetuista tavuista sanoja. Käytä jokaista tavua vain kerran. an-del-ham-he-het-huo-häs-it-ka-kai-kai-ken-ki-kii-käs-la-lai-leh-li-li-li- mark-mas-myö-neis-nen-nen-nen-pa-päi-pää-ra-ras-rä-sa-sai-se-suus-sä- ta-ta-ta-taa-tai-tal-tet-ti-to-tä-tä-tä-va-va-vas-vas-ve-vi-vo-väl 1. Kylmä vuodenaika. 2. Lyhyt aika. 3. Suussa. 4. Syödään kello 15. 5. Sellainen käsi täytyy pestä. 6. Mennä vuorelle. 7. Ei ajoissa. 8. Vaihtoehtojen välissä. 9. Puhua epätotta. 10. Numero yksi. 11. Toisella puolella katua. 12. Lopettaa nukkuminen. 13. Kerrostaloasunto. 14. Vanha raha. 15. Parempi, jos siellä on vettä. 16. Saada rahaa työstään. 17. Ikävä kyllä. 18. Tehdä talo. 19. Sitä ei saa kertoa. 20. Ajattelee aina ensin itseään. Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia
Verbivastakohtia ★★ Yhdistä verbivastakohdat. mennä tulla. kysyä muistaa nousta loppua rakentaa riisua alkaa myydä vetää laskea itkeä kuolla ostaa vastata unohtaa työntää tuoda avata pukea purkaa korjata tuhlata elää rikkoa sulkea viedä vihata nauraa säästää rakastaa Mikä adjektiivi? ★★★★ Jokaisessa alla olevassa vihjeessä viitataan jonkin adjektiivin kahteen eri merkitykseen. Mistä adjektiivista kussakin vihjeessä on kysymys? 1. Veitsi voi olla sellainen, mutta sellainen on myös hyvä ajattelija. Mikä adjektiivi? 2. Ääni voi olla sellaista, mutta sellaista on myös vähäinen liikenne. Mikä adjektiivi? 3. Turkki tai timantti voi olla sellainen, mutta sellainen on jokaiselle myös oma henki. Mikä adjektiivi? 4. Ruoka, jossa on paljon pippuria, on sellaista, mutta sellainen voi joku olla myös luonteeltaan. Mikä adjektiivi? 3 0 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
5. Terva on sellaista, mutta sellaista voi olla myös huumori. Mikä adjektiivi? 6. Asia, joka ei voi olla toisin, on sellainen, mutta sellainen on myös hyvä lukko. Mikä adjektiivi? 7. Valo voi olla sellaista, mutta sellainen voi olla myös ihminen, joka on poikkeuksellisen hyvä jossakin. Mikä adjektiivi? 8. Metalli voi olla sellaista, mutta sellaista voi olla myös meteli. Mikä adjektiivi? 9. Koru voi olla sellainen, mutta sellainen voi olla myös avulias ystävä. Mikä adjektiivi? 10. Narulla riippunut pyykki on sellaista, mutta sellaista voi olla myös viini. Mikä adjektiivi? 11. Huonot sakset voivat olla sellaiset, mutta sellainen voi olla myös huono elokuva. Mikä adjektiivi? 12. Joulukuusi on sellainen, mutta sellainen on myös se, joka on juuri aloittanut jossakin työssä tai tehtävässä. Mikä adjektiivi? Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 31
Pekka ★★ Etsi alla olevasta tekstistä 12 sanavirhettä ja korjaa ne. Olipa kerran pieni tyttö nimeltään Pekka. Hän asui isänsä ja äitinsä kanssa kauniissa talossa lähellä suurta metsää. Eräänä aamuna, kun aurinko oli laskenut ja koko perhe oli syönyt aamiaista, Pekka lähti ulos. Hän leikki ensin omalla pihallaan tavallisia leikkejään, mutta sitten hän huomasi, että hän oli tullut aivan suuren metsän reunaan. Siitä lähti metsään kapea polku, ja pian Pekka tietenkin jo käveli polulla, joka vei häntä yhä kauemmas ja kauemmas kotoa. Kun Pekka oli kävellyt polkua jonkin aikaa, hän tuli pienelle mökille. Pekka ei tiennyt, kuka mökissä voisi asua, mutta koska hänellä oli nälkä, hän päätti pyytää mökistä kassin vettä. Niinpä Pekka soitti herätyskelloa. Sitten hän odotti vähän aikaa, mutta mitään ei tapahtunut. Pekka huomasi kuitenkin, että ikkuna, jonka takana hän seisoi, olikin auki, ja niin Pekka meni sisään. Sisällä mökissä Pekka näki, että hän oli tullut pieneen keittiöön. Keskellä huonetta oli pöytä ja sen ympärillä neljä sänkyä. Takaseinällä oli hella, jääkaappi, tiskipöytä ja astiakaappi. Sivuseinältä lähtivät kapeat portaat yläkertaan. Koska Pekka halusi juoda jotakin, hän meni television luokse, avasi sen ja otti sieltä mehupullon. Hän kaatoi vähän mehua lasiin, jonka hän otti as- tiakaapista, ja joi. Mehu oli niin pahaa, että Pekka kaatoi sitä lasiinsa vähän lisääkin, ja niin mehupullo oli pian aivan täysi. Kun Pekka ymmärsi, mitä hän oli tehnyt, hän pelästyi suuresti. Nopeasti hän pani mehupullon takaisin sinne, mistä hän oli sen ottanutkin, käveli hiljaa ylös keittiöstä ja ajoi niin lujaa kuin pystyi polkua pitkin takaisin omaan kotiinsa. Koskaan Pekka ei saanut tietää, kuka tuossa pienessä mökissä metsän keskellä asui. 3 2 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Kaloja, hedelmiä, vihanneksia ★★★ Etsi alla olevasta listasta viisi kalaa, viisi hedelmää ja viisi vihannesta. ahven, ananas, appelsiini, hauki, herne, kaali, kiiski, kurkku, lohi, omena, porkkana, päärynä, silakka, sitruuna, tomaatti Kaloja ovat , , , ja • Hedelmiä ovat , , , ja • Vihanneksia ovat , , , ja • Mukana tekemisessä ★★ Mikä tekeminen ja mikä substantiivi kuuluvat yhteen ja miksi? Yhdistä oikeat parit. Malli: istua tuoli Selitys: Tyypillisesti me istumme tuolilla. Verbi Substantiivi kirjoittaa kello herätä vene leipoa tuli ostaa pallo itkeä pulla nukkua jää soutaa pyyhe ratkaista aamu potkia kynä pakata raha soida sänky kuivata kyynel hymyillä laukku luistella ongelma palaa huuli Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 3 3
Homonyymeja (2) ★★★★ Alla olevat sanat voivat olla sanakirjasta löytyviä perusmuotoja, mutta minkä toisen sanan taivutusmuotoja ne voivat myös olla? Tee lause, jossa taivutusmuoto esiintyy. Malli: hirveä < hirvi Me näimme tiellä kaksi hirveä. alusta < eli < häntä < ilman < itää < jää < kautta < lasta < maata < miksi < 34 Sanasto harjoituksia Kopiointi kielletty
noita < näin < sinä < suo < voi < Kirjainhyppelyä ★★★ Vaihda alla olevissa sanoissa kahden (mutta vain kahden) kirjaimen paikkaa keskenään, niin että tuloksena on toinen perusmuodossaan oleva sana. lato Malli: talo > 1. vaimo > 2. tuoli > 3. vatsa > 4. siru > 5. tarina > 6. kukka > 7. halli > 8. huilu > 9. apina > 10. tanko > 11. lasi > 12. tahra > Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 3 5
Yhteinen asia ★★★ Mitä yhteistä on alla olevilla sanoilla? solu asia olut iho tuho Jotakin samanlaista ★★★★ Mitä samanlaista on alla olevissa sanoissa? tapa ripa kesy sisu valaa Standardikielen ja puhekielen sanoja ★★★ Yhdistä samaa tarkoittavat standardikielen ja puhekielen sanat toisiinsa. Malli: joukko Standardikieli vatsa nenä onni sanko sää peruna savuke onnettomuus pistoke kuuloke työ kasvot hansikas ohjauspyörä sellainen sakki Puhekieli pottu hanska töpseli naama kolari homma ilma maha semmoinen ratti tupakka tuuri nokka luuri ämpäri 3 6 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Sanasekoitus ★★★ Etsi jokaisesta alla olevasta kirjainjonosta kymmenen perusmuotoista sanaa (ei yhdyssanoja). Samat kirjaimet voivat kuulua useampaan kuin yhteen sanaan. (Esimerkiksi kirjainjonosta suojata löytyvät sanat suo, suoja, oja, ja ja suojata.) Tee alla olevaan portaikkoon sanoja tavuista ka, la, lo, ma, na, sa, si, to ja tu niin, että jokaisen sanan ensimmäinen tavu on sama kuin edellisen sanan toinen tavu (ja jokaisen sanan toinen tavu on sama kuin seuraavan sanan ensimmäinen tavu). Kaikki sanat ovat kaksitavuisia. Ensimmäisen sanan ensimmäinen tavuja viimeisen sanan toinen tavu on pa. kitavarakastua kuusikalavatai seutuoppilasti Tavuportaat (1) ★★★ 1. pa 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. pa Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia
Tavuportaat (2) ★★★★ Tee alla olevaan portaikkoon sanoja tavuista e, ha, kas, li, Iin, me, ra, tu ja vaa niin, että jokaisen sanan ensimmäinen tavu on sama kuin edellisen sanan toinen tavu (ja jokaisen sanan toinen tavu on sama kuin seuraavan sanan ensimmäinen tavu). Kaikki sanat ovat kaksitavuisia. Ensimmäisen sanan ensimmäinen tavuja viimeisen sanan toinen tavu on ri. 1. ri 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. n Väärässä seurassa ★★★★ Valitse oikea vaihtoehto. 1. Mikä näistä ei ole kala? a) lohi b) silli c) made d) hauki e) rapu 2. Mikä näistä ei ole kulkuväylä? a) katu b) luola c) kuja d) tie e) polku 3. Mikä näistä ei ole työkalu? a) lauta b) pora c) meisseli d) saha e) kirves 4. Mikä näistä ei ole lintu? a) pääskynen b) harakka c) ampiainen d) varis e) leivonen 5. Mikä näistä ei ole ruumiinosa? a) varvas b) peukalo c) lahje d) selkä e) pohje 3 8 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
6. Mikä näistä ei ole tunne? a) pelko b) kuume c) viha d) inho e)rakkaus 7. Mikä näistä ei ole korkea paikka maastossa? a) vuori b) tunturi c) kukkula d) mäki e) sola 8. Mikä näistä ei ole vaate? a) nappi b) paita c) pusero d) liivi e) huivi 9. Mikä näistä ei ole mauste? a) sinappi b) kaneli c) pippuri d) hiiva e) paprika 10. Mikä näistä ei ole ammatti? a) suutari b) räätäli c) pappi d) asiakas e) poliisi Sanaiyhmiä (1) ★ Järjestä sanat niiden merkityksen mukaan viiteen ryhmään. Jokaiseen ryhmään tulee viisi sanaa. housut, hylly, iloinen, isä, kaappi, kahvi, kaunis, lakki, maito, mehu, nuori, paita, pöytä, rohkea, serkku, setä, sisko, sukka, sänky, takki, tuoli, veli, vesi, viini, ystävällinen 1. ryhmä 2. ryhmä 3. ryhmä 4. ryhmä 5. ryhmä Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia 3 9
Länsimurteiden ja itämurteiden sanoja ★★★★ Suomen murteet jakautuvat kahteen pääryhmään eli länsi-ja itämurteisiin. Ne eroavat toisistaan myös sanastoltaan, niin että niillä on joskus käytössä samalle asialle eri sana. Toisinaan standardikieleen on tullut länsimurteiden sana, toisinaan taas itämurteiden sana. Joissakin tapauksissa molemmat sanat ovat käytössä standardikielessä. Yhdistä samaa tarkoittavat länsi-ja itämurteiden sanat. vihta Yasta Länsi Itä keinu kesä suvi kätkyt vantus ilta kaukana luona huomen vuona orpana kiikku kehto etäällä karitsa hiekka tykönä serkku ehtoo lapanen kori aamu santa vasu Salakirjoitus ★★ Ratkaise alla oleva salakirjoitus. no Aara» nytfsö yonAeö. n = = <D = I = A = ¥ = £2 = E = r = 0 = 40 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Mikä merkitsee samaa? (4) ★★ Mikä vaihtoehdoista a-d merkitsee samaa (tai lähinnä samaa) kuin alkuperäinen lause? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1. Milloin kurssi päättyy? 5. Hän riisui kaikki vaatteet. a) Milloin kurssi alkaa? a) Hän otti kaikki vaatteet pois b) Kuinka kauan kurssi kestää? b) Hän osti kaikki vaatteet. c) Milloin kurssi loppuu? c) Hän pesi kaikki vaatteet. d) Miten minä pääsen kurssille? d) Hän puki kaikki vaatteet. 2. Niin se aika rientää. 6. Mitä ruokaa te valmistatte? a) Aika menee nopeasti. a) Mitä ruokaa te haluatte? b) Hän on melko nopea. b) Mitä ruokaa te syötte? c) Älä puhu niin nopeasti. c) Mitä ruokaa te ostatte? d) Sinä olet aina hyvin nopea. d) Mitä ruokaa te teette? 3. Kuka rikkoi ikkunan? 7. Kuiskaa se minulle. a) Kuka sulki ikkunan? a) Sano se minulle hiljaa. b) Kuka pesi ikkunan? b) Älä kerro sitä minulle. c) Kuka avasi ikkunan? c) Anna se minulle. d) Kuka särki ikkunan? d) Kuuntele minua. 4. Mitä sinä tahdot? 8. Minä kaipaan sinua. a) Mitä sinä haluat? a) Minä pidän sinusta. b) Mitä sinä syöt? b) Minä autan sinua. c) Mitä sinä tarkoitat? c) Minulla on sinua ikävä. d) Mitä sinä osaat? d) Minä ymmärrän sinua. Kopiointi kielletty Sanastotia rjoituksia 41
Outoja lauseita ★★ Alla olevat lauseet ovat vähän outoja tai hassuja. Vaihda jokaisesta lauseesta yksi sana johonkin toiseen sanaan, niin että lauseista tulee hyviä. 1. Tuon pojan käsi on vähän kapea. 2. Mikko kirjoittaa tyttöystävälleen kolme kirjaa viikossa. 3. He pukivat vaatteet ja menivät saunaan. 4. Jääkaapissa on lämmintä mehua. 5. Kuinka paljon aika on? 6. Meidän kellarissamme asuu paljon hirviä. 7. Isä on työssä ainakin kuuseen asti. 8. Minä en voi myydä mitään, koska minulla ei ole yhtään rahaa. 9. Juna saapui kaksikymmentä minuuttia ajoissa. 10. Hän meni kylpyhuoneeseen ja tiskasi hampaansa. 11. Heidän talossaan on neljä huonetta ja keitto. 12. Liisalla on päässään taas se sama hame ja se punainen paita. 13. Markkasten kesämökki poltti kaksi vuotta sitten. 14. Mitä te teette viime viikolla? 15. Minä heräsin yöllä siihen, kun lumi kaatui katolta. -mainen-adjektiivit ★★★ Täydennä lauseet -mainen/-mäinen-adjektiivilla. Malli: Mies, joka on kuin karhu, on karhumainen. 1. Se, joka liikkuu kevyesti kuin kissa, on . 2. Esine, joka on muodoltaan melkein kuin pallo, on 3. Lomamatka, joka on kuin satua, on . 4. Se, joka on arka kuin lammas, on . 5. Poika, joka on olemukseltaan kuin urheilija, on . 6. Se, joka on melkein kuin hirviö, on . 7. Tyttö, joka hymyilee kuin Mona Lisa, on . 8. Se, joka käyttäytyy kuin herrasmies, on . 42 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Mikä sana ei kuulu joukkoon? Miksi? (2) ★★★★ lepakko pingviini kana peipponen pöllö ovi kaappi ranne tasku tuoli matto naula rumpu ikkuna jää / / voi aurinko kulta salama vadelma serkku naapuri kumppani jälkeläinen kaima Kaksikymmentä maata ★ Etsi alla olevasta kuviosta kaksikymmentä maannimeä. Kymmenen niistä on vaakasuorassa ja kymmenen pystysuorassa. G K G H A T E M 1 A A F T J A N O A N D S A N L C A Y S A H N O K O 1 1 A A S L A B E U E Ä O T H A T 1 R U O C N J B - J T Y R E G 1 E T E L A E T U N A X G H S E E N O P A N 1 Y O R R A U w C - Y O 1 S L A N A L 1 A S E Y R O M K U U B A 1 M A A R S T U R K W H P U O W E T A E L Ä - A F O P E R U E U 1 S H L N A Q 1 1 K 1 K K E A R 1 1 T R U A 1 T 1 M 1 N U T O K A A N 1 A A 1 Ä E N S M - X A Ö U Q U D Q L A H A A 1 O A A T R 1 K K A H G F B R Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 43
Yhdyssanoja ★★★ Harjoitus 1 Muodosta yhdyssanoja valitsemalla oikealta oikeat loppuosat vasemmalla oleviin alkuosiin. Alkuosa Loppuosa kello ovi kori katu koti sihteeri liha kuu mies äiti ovi tie puoli pöytä pyykki seppä päivä mies pää kello pöytä koti rauta lamppu sivu pallo tiski päivä viha pulla Harjoitus 2 Täydennä lauseet tekemiesi yhdyssanojen oikeilla muodoilla. 1. työtä ei arvosteta vieläkään tarpeeksi. 2. Hän tulee aina . 3. oli täynnä likaisia astioita. 4. Tampereen nimi on Hämeenkatu. 5. soi. 6. Lapsiperheessä jokainen päivä on . 7. Sinä voisit alkaa pelata , kun sinä olet noin pitkä. 8. Tämän minä ostin eräästä osto-ja myyntiliikkeestä. 44 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
9. Onko tavallista, että naisjohtajalla on 10. Minun täytyy viedä lapset joka aamu _ 11. täytyy olla hyvä näkö ja hyvät hermot. 12. Kaikki pitivät hänestä. Hänellä ei ollut . 13. Kuinka tiedämme, suureneeko vai pieneneekö ? 14. Miksi Suomessa on erilevyinen kuin Ruotsissa? 15. ovat minun lempiruokaani. Valitse oikea verbi ★★ Mistä verbistä on kysymys? Lue alla olevat vihjeet ja valitse oikea vaihtoehto verbeistä herätä, inhota, jatkaa, jäädä, katua, liikkua, muuttua, unohtaa, vaieta ja valehdella. 1. Sinä et puhu. 2. Sinä et lähde pois. 3. Sinä et kerro totuutta. 4. Sinä et pidä jostakin. 5. Sinä et nuku enää. 6. Sinä et lopeta. 7. Sinä et muista enää. 8. Sinä et ole sama enää. 9. Sinä et ole koko aikaa samassa paikassa. 10. Sinä et ole iloinen siitä, mitä olet tehnyt. Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 45
Kotieläimiä, villieläimiä, kukkia ★★★ Etsi alla olevasta listasta viisi kotieläintä, viisi villieläintä ja viisi kukkaa. aasi, hevonen, hirvi, jänis, karhu, kettu, kissankello, koira, lammas, lehmä, leinikki, päivänkakkara, ruusu, susi, tulppaani Kotieläimiä ovat ja Villieläimiä ovat ja Kukkia ovat ja Yhdistele tavuja ★★★ Muodosta tavuista ka, la, ma, ri, si, to perusmuodossa olevia sanoja. Jokaista tavua saa käyttää yhdessä sanassa vain kerran, mutta samaa tavua voi käyttää eri sanoissa. Yritä muodostaa kaksikymmentä sanaa. 1. 2. 3. 4. 11. 12. 13. 14. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 46 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Järjestä tavut Järjestä tavut sanoiksi. ★★★ 1. nen-pä-kär 2. tel-ta-la-haas 3. ril-pä-ym-lä 4. ma-ton-te-tun 5. tä-miel-vä-lyt 6. ja-kir-li-jai 7. ra-ti-ket 8. a-an-tu-tau 9. tel-len-vä-hi 10. ran-tus-gais 11. kes-la-kus-tel 12. pu-ri-naa Keitä he ovat? ★★★★ Tee yhdyssanoja valitsemalla oikealta oikeat loppuosat vasemmalla oleviin alkuosiin. Mitä yhdyssanat tarkoittavat? Alkuosa Loppuosa tiski seppo baari reiska helppo matti lappu veikko sana mi kko nukku liisa remontti jukka vauhti heikki Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 47
Sanaryhmiä (2) 'k'k'k'k Järjestä sanat niiden merkityksen mukaan viiteen ryhmään. Jokaiseen ryhmään tulee viisi sanaa. hinta, ilo, joki, kanava, katu, kipinä, lasku, latu, maksu, noki, oja, palkka, pelko, polku, puro, rata, savu, suru, sääli, tie, tuhka, tuli, ura, vero, viha 1. ryhmä 2. ryhmä 3. ryhmä 4. ryhmä 5. ryhmä 48 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Sana plus sana on sana ★★★★ Mikä olisi sopiva sana yhdyssanan alkuosaksi kunkin ryhmän viidelle yhdyssanan loppuosana olevalle sanalle? -koulu -päivä -vuoro -lehti -ruuhka -mies -veitsi -satama -verkko -onni -asu -merkki -numero -pöytä -silmä -peili -kirja -lamppu -raha -ase -kehu -luottamus -hallinto -opiskelu -palvelu Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 49
Mikä merkitsee samaa? (S) ★★ Mikä vaihtoehdoista a-d merkitsee samaa (tai lähinnä samaa) kuin alkuperäinen lause? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1. Minä kadotin eilen avaimeni. a) Minä löysin eilen avaimeni. b) Minä hukkasin eilen avaimeni. c) Minä annoin hänelle eilen avaimeni. d) Minä unohdin eilen avaimeni kotiin. 2. Hän matkusti viime viikonloppuna Rovaniemelle. a) Hän lähti viime viikonloppuna Rovaniemelle. b) Hän muutti viime viikonloppuna Rovaniemelle. c) Hän tuli viime viikonloppuna Rovaniemelle. d) Hän meni viime viikonloppuna Rovaniemelle. 3. Me vain juttelimme vähän aikaa. a) Me vain istuimme vähän aikaa. b) Me vain levähdimme vähän aikaa. c) Me vain keskustelimme vähän ai¬ kaa. d) Me vain juoksimme vähän aikaa. 4. Paleleeko sinua? a) Onko sinulla kylmä? b) Pelkäätkö sinä minua? c) Tuletko sinä takaisin? d) Sopiiko se sinulle? 5. Lukitkaa ovi! a) Avatkaa ovi! b) Pankaa ovi lukkoon! c) Menkää tuosta ovesta! d) Älkää avatko ovea! 6. Te voitte seurata meitä. a) Te voitte asua meidän luonamme b) Te voitte istua meidän kanssamme. c) Te voitte tulla meille. d) Te voitte tulla meidän jäljessäm- me. 7. Minä vain koetan auttaa sinua. a) Minä vain yritän auttaa sinua. b) Minä en halua auttaa sinua. c) Voitko sinä auttaa minua? d) Tarvitsetko sinä apua? 8. Mitä sinä laitat päälle? a) Mitä ruokaa sinä teet? b) Mitkä vaatteet sinä panet? c) Mitä sinä syöt? d) Mitä sinä panet pöydälle? 5 0 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Lapsenkielen sanoja ★★★★ Yhdistä lapsenkielen sanat oikeisiin standardikielen sanoihin. känny käsi Lapsenkieli Standardikieli ammu vatsa hampi kissa hauva silmä heppa hammas kisu kipeä, kipukohta mamma karamelli masu lehmä nami kuuma nenu syli pipi suu poppa nenä pupu koira simmu jänis, kaniini summu hevonen syykky maito Hevosia, töitä, lapsia ★★★★ Etsi sanoista puuha, heppa, askar, tenava, homma, koni, touhu, ipana, kakara, polle, muksu, kaakki, toimi, humma ja vekara viisi hevosta, viisi työtä ja viisi lasta tarkoittavaa sanaa. Hevosia ovat , , , ja • Töitä ovat , , , ja • Lapsia ovat , , , ja • Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia 51
Puuttuva sana ★★ Kaikista alla olevista lauseista puuttuu yksi sana. Täydennä lauseet lisäämällä niihin puuttuva sana oikeassa muodossa. 1. Mikko ei saanut joulupukilta yhtään . 2. Liisalla on vaaleat hiukset ja siniset . 3. Voitko sinä maksaa ? 4. Mökillä me lämmitämme joka ilta. 5. Me emme osanneet vastata hänen . 6. Mitkä vaatteet sinä panet ? 7. Äiti sanoo Sannalle: ” nyt nopeasti puurosi loppuun!” 8. Minä olen ollut täällä vasta kolme päivää, mutta minulla on jo nyt kamala kotiin. 9. Onnettomuus oli kokonaan sinun . 10. Professori Tannerin kanssa on aina niin mielenkiintoista . 11. Katso itseäsi ! 12. Missä täällä voi rahaa? 13. Eikö sinulla ole , vai miksi sinä et kuule mitään? 14. Minun on mennä työhön. 15. Miksi sinä et tullut, vaikka sinä ? Mistä kahdesta sanasta annetut muodot voivat tulla? Käytä apuna mallilauseita. Malli: maksamme —> maksaa / maksa a) Me maksamme nämä ostokset pankkikortilla. b) Meidän maksamme kykenee polttamaan alkoholia vain tietyllä nopeudella. Homonyymeja (3) ★★★★ 1. ajat —> a) Ajat muuttuvat nopeasti. b) Sinä ajat liian lujaa! / 5 2 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
2. haavan —> / Tuuli kaatoi haavan meidän pihastamme. Lassi sai veitsestä haavan sormeensa. 10 a b 11 a b 12 a b kadun —> / Minä kadun jo nyt, että tulin tänne. Mene aina kadun yli suojatietä pitkin! kokoamme —> Nämä takit eivät ole meidän kokoamme. Me kokoamme palapeliä. korvaan —> / Minä kyllä korvaan kaikki vahingot. Ampiainen pisti Pekkaa korvaan. koskemme —> / Me koskemme päivittäin miljooniin vieraisiin bakteereihin. Meidän koskemme virtaa vielä vapaana. kylvetään —> / Milloin ruis kylvetään? Meillä kylvetään kaksi kertaa viikossa. osaan —> / Minä osaan jo hyvin suomea. Moneenko osaan tämä kakku täytyy jakaa? palaisi —> / Kunpa hän palaisi pian! Jos täällä syttyisi tulipalo, kaikki palaisi varmasti hetkessä maan tasalle, putkissa —> / Virtaako näissä putkissa kuumaa vai kylmää vettä? Poliisilaitoksen uusissa putkissa on lattialämmitys. teosta —> / Hän sai teosta viiden vuoden vankeustuomion. Taidehistoria ei tunne toista tällaista teosta. uhkaa —> / . Hän uhkaa minua pistoolilla. Tällaisen pienen firman omistaja ei voi koskaan unohtaa konkurssin uhkaa. Kopiointi kielletty Sanastoha rjoituksia 53
Äännekuvailua ★★★★ hissun kissun ilmaisee hiljaa olemista tai liikkumista hujan hajan ilmaisee epäjärjestystä, erityisesti, että jotakin on ympäriinsä, ei yhdessä paikassa (vaihtoehtoinen ilmaus huiskin häiskin) hyrskyn myrskyn ilmaisee, että kaikki on täydellisessä epäjärjestyksessä (vaih¬ toehtoinen ilmaus mullin mallin) kiikun kaakun ilmaisee, että asian ratkeaminen tms. on aivan siinä ja siinä, veitsen terällä mukkelis makkelis ilmaisee kaatumista sikin sokin ilmaisee, että jokin ei ole asianmukaisessa järjestyksessä suit sait ilmaisee, että jokin tapahtuu helposti ja nopeasti tillin tallin ilmaisee humalatilaa tip top ilmaisee erityisen hyvää järjestystä, täydellisyyttä tms. vinksin vonksin ilmaisee epäjärjestystä, erityisesti, että jokin on vinossa (ei ole suorassa) Täydennä alla olevat lauseet yllä olevilla ilmauksilla. Käytä jokaista ilmausta vain kerran. 1. Onneksi hän ei loukannut itseään, vaikka hän tuli mäkeä alas aivan ylhäältä alas asti. 2. Sinä olet taas jättänyt kaikki vaatteesi aivan . 3. Loppuillasta kaikki olivat jo aivan . 4. Liisa siivoaa joka lauantaina heidän kotinsa onkin aina aivan 5. Hän teki kaikki työt aivan 6. Varkaat olivat panneet koko asunnon aivan 7. On parempi, että me olemme koko asiasta aivan 8. Turistit katselivat keskustorin lipputankoja, jotka olivat aivan 9. Hänen valintansa tähän työhön oli aivan . mutta johtajan ääni ratkaisi asian hänen hyväkseen. 10. Eri kielten sanakirjat olivat hyllyssä aivan 54 Sanastolla rjoituksia Kopiointi kielletty
Väärä tavu ★★★ Alla on tavutettuna viisi suomen kielen sanaa. Tavut ovat kuitenkin menneet sekaisin, niin että jokaiseen sanaan on tullut yksi tavu jostakin toisesta sanasta (ja jokaisesta sanasta on vastaavasti siirtynyt yksi tavu johonkin toiseen sanaan). Korjaa sanat siirtämällä kaikki tavut oikeisiin paikkoihin. 1. tel-hi-läi-nen 2. va-ro-li-ti 3. suo-si-vas-la 4. it-se-me 5. näyt-te-käs-jä Ikäviä sanoja ★★ paha ilkeä huono vihainen ikävä ruma Täydennä alla olevat lauseet yllä olevien sanojen oikeilla muodoilla. 1. Oletko sinä vielä minulle, kun minä en soittanut sinulle? 2. Äiti sanoo Sannalle: "Mikään ruoka ei ole . Kaikki ruoka on hyvää.” 3. Tämä meidän vanha televisiomme alkaa olla jo aika 4. Ystävä sanoo Liisalle: Valitettavasti minun täytyy kertoa sinulle nyt yksi hyvin asia.” 5. Eilen kaupungin keskustassa sattui liikenne¬ onnettomuus. 6. Katso kuinka talo! Eikö tuo pitäisi ainakin maalata? 7. Hänellä on aina niin onni. 8. Minä näin viime yönä todella 9. Sinä olit vähän , kun sinä valehtelit minulle. unta. 10. Nyt me teimme virheen. Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 5 5
Adverbeja (1) ★★ ahkerasti nopeasti varovasti tyylikkäästi vakavasti kauniisti Täydennä alla olevat lauseet valitsemalla sopiva vaihtoehto yllä annetuista adverbeista. 1. Tule tänne niin kuin voit! 2. Liisa pukeutuu aina niin . 3. Kyllä sinä opit tämän, mutta sinun täytyy opiskella 4. Aja ! Tiet ovat nyt todella liukkaat. 5. Kyllä kai minun täytyy antaa sinulle anteeksi, kun sinä pyydät noin 6. Yritä nyt ottaa tämä ! Tämä on tär¬ keä asia. Mitä täytyy tehdä? ★★ Täydennä alla olevat lauseet valitsemalla oikea vaihtoehto verbeistä korjata, maksaa, noudattaa, pestä, pitää, ratkaista, sopia ja tehdä. 1. Lasku täytyy . 2. pyykki täytyy . 3. Ongelma täytyy. 4. Vika täytyy 5. Ri itä täytyy 6. Lupaus täytyy. 7. Lakia täytyy 8. Kotitehtävät täytyy. 56 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Mikä merkitsee samaa? (6) ★★ Mikä vaihtoehdoista a-d merkitsee samaa (tai lähinnä samaa) kuin alkuperäinen lause? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1. Matti myi autonsa Jussille. 5. Muista tämä! a) Jussi osti Matilta auton. a) Usko tämä! b) Matti lainasi autoaan Jussille. b) Älä unohda tätä! c) Jussi rikkoi Matin auton. c) Lue tämä! d) Matilla on samanlainen auto kuin d) Älä ota tätä! Jussilla. 6. Pekka kertoi asiasta Leenalle. 2. Sinä valehtelit meille. a) Leena kuuli asiasta Pekalta. a) Sinä et puhunut meille totta. b) Leena kysyi asiasta Pekalta. b) Sinä autoit meitä. c) Pekka ei sanonut asiasta Leenalle c) Sinä pidit meistä. mitään. d) Sinä et ymmärtänyt meitä. d) Pekka ei tiennyt, että Leena tietää asiasta. 3. Minä valvoin koko yön. a) Minä olin siellä koko yön. 7. Minä en herännyt ajoissa. b) Minä itkin koko yön. a) Minä en nukkunut. c) Minä en nukkunut koko yönä. b) Minä nukuin liian pitkään. d) Minä olin työssä koko yön. c) Äiti ei herättänyt minua. d) Minä en herättänyt häntä. 4. Liisa voitti Tiinan. 8. Tämä aika ei sovi minulle. a) Liisa näki Tiinan. b) Liisa auttoi Tiinaa. a) Minulla ei ole aikaa. c) Tiina auttoi Liisaa. b) Onko sinulla aikaa? d) Tiina hävisi Liisalle. c) Minä olen melko hyvä tässä. d) Tämä on huono aika minulle. Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 5 7
Slangisanoja ★★★★ Lue alla olevat esimerkkilauseet ja yhdistä sitten slangisanat oikeisiin standardi- kielen sanoihin. 1. Heti kun me saadaan tää valmiiksi, me lähtään johonkin raflaan ja bailataan aamuun asti. 2. Tietääks kukaan, kenen biisi tää on joka soi? 3. Hei mitä jos järjestettäs ens viikonloppuna pienet bileetl 4. Sä dokaat liikaa. 5. Sen täytyy olla vähän dorka, kun se tekee tuollasta. 6. Missä sun miehes on duunissa? 7. Mehän voidaan mennä fillarilla, kun on näin komee ilma. 8. Mä tykkään futiksesta, vaikka suomalaiset ei ookkaan kovin hyviä siinä. 9. Onks sulia paljo fyrkkaa? 10. Lopulta me hiffattiin, mitä ne tarkotti. 11. Mä lähen himaan nyt! 12. Tunneks sä tuota kundia, jonka kans Kati tanssii? 13. Te katotte aina vaan sitä lätkää. 14. Mitä safkaa meillä on tänään? 15. Tsiikaa kuule tuonne ja sano mitä sä näät! Slangisana Standardikielen sana bailata (polku)pyörä biisi hullu bileet raha dokata ruoka dorka jääkiekko duuni (musiikki)kappale fillari työ(paikka) futis katsoa fyrkka juhlia hiffata huomata, ymmärtää hima juhlat kundi koti lätkä poika safka juoda (alkoholijuomia) tsiikata jalkapallo 58 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Yhdyssana on yhdyssana ★★★ Muodosta sanoista kauppa, keskus, kirja, kuva, lepo, lippu, numero, päivä, sarja, tauko, toimisto, tori, työ ja vuoro yhdyssanoja niin, että käytät jokaista sanaa ensin yhdyssanan loppuosana ja sitten seuraavan yhdyssanan alkuosana. Ensimmäisen yhdyssanan alkuosana ja viimeisen yhdyssanan loppuosana on paikka. 1. paikka 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. paikka Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 5 9
Verbiryhmiä ★★★ Järjestä verbit niiden merkityksen mukaan viiteen ryhmään. Jokaiseen ryhmään tulee viisi verbiä. aikoa, antaa, asua, haluta, harkita, häipyä, juoda, karata, kylpeä, luvata, lähteä, mennä, muistaa, olla, poistua, pysyä, päästää, sallia, sataa, seisoa, sijaita, suoda, tietää, tiskata, uida 1. ryhmä 2. ryhmä 3. ryhmä 4. ryhmä 5. ryhmä gQ Sanasto harjoituksia Kopiointi kielletty
Idiomeja (1) ★★★★ Mikä vaihtoehdoista a-d merkitsee samaa (tai lähinnä samaa) kuin alkuperäinen lause? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1. Minulla on peukalo keskellä käm¬ 5. Me yritimme haukata liian ison mentä. palan. a) Minä en ole oikein hyvä käsistäni. a) Me söimme liikaa. b) Minulla on kuusi sormea kädessä. b) Meillä oli tosi iso nälkä. c) Minä en ymmärrä mitään. c) Me otimme liian suuren tehtävän. d) Minä en tee mitään. d) Me söimme myös toisten ruoat. 2. Menikö sinulta sormi suuhun? 6. Tämä taulu sopii meidän seinäl¬ lemme kuin nyrkki silmään. a) Pelottaako sinua? b) Onko sinulla nälkä? a) Tämä taulu on tosi ruma. c) Etkö sinä tiedä, mitä sinun pitäisi b) Tämä taulu sopii meidän seinäl¬ tehdä? lemme todella hyvin. d) Onko sinulla hammas kipeä? c) Tämä taulu on liian suuri meidän seinällemme. 3. Hän teki meille todellisen karhun¬ d) Tämä taulu sopii meidän kotiim¬ palveluksen. me todella huonosti. a) Hän teki meille todella suuren pal¬ / veluksen. 7. Hän juoksi paikalle pää kolmante¬ b) Hän oli ilkeä meille. na jalkana. c) Hän ei halunnut auttaa meitä. a) Hän tuli paikalle hyvin nopeasti. d) Hän yritti auttaa meitä, mutta sii¬ b) Hän juoksi paikalle hyvin kömpe¬ tä olikin vain vahinkoa. lösti. c) Hän tuli paikalle vasten tahtoaan. 4. Älä heitä kirvestä kaivoon! d) Hän kaatui, kun hän juoksi paikal¬ a) Älä luovuta! le. b) c) Älä pelkää! Älä sotke paikkoja! 8. Nyt me tarvitsemme jotakin kättä d) Älä ole vihainen! pitempää. a) Nyt me tarvitsemme jonkin työka¬ lun. b) Nyt me tarvitsemme kaksi kättä. c) Nyt me tarvitsisimme pitemmät kädet. d) Nyt me tarvitsemme jonkun apua. Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia g
Eläinten ääniä ★★ Mitä eri eläimet sanovat? Yhdistä äänet oikeisiin eläimiin. Eläin Ääni Koira sanoo: ”Kot kot!” Se kotkottaa. Kissa sanoo: ”Röh röh!” Se röhkii. Lehmä sanoo: ”li-ha-haa!” Se hirnuu. Hevonen sanoo: ”Miau!” Se naukuu. Sika sanoo: ”Uuuuu!” Se ulvoo. Lammas sanoo: ”Kukkokiekuu!” Se kiekuu. Kana sanoo: ”Hau hau!” Se haukkuu. Kukko sanoo: ”Ammuu!” Se ammuu. Karhu sanoo: ”Kukkuu!” Se kukkuu. Susi sanoo: ”Murrr!” Se murisee. Varis sanoo: ”Mää!” Se määkii. Käki sanoo: ”Kraak kraak!” Se raakkuu Talkkari ja verkkarit ★★★★ Selitä, mitä alla olevissa lauseissa käytetyt -ari/-äri-loppuiset puhekielen sanat tarkoittavat. Mitkä niiden perusmuodot ovat? 1. Me vain katsomme kaiket illat telkkaria. 2. Talkkari kävi eilen valittamassa, että meidän lapsemme jättävät aina pyöränsä ulko-oven eteen. 3. Näillä uusilla lenkkareilla on tosi hyvä juosta. 4. Meidän asunnossamme on olkkarija kaksi makkaria. 5. Tiedätkö sinä, kenen tuo Volkkari tuossa meidän talomme edessä on? 6. Sinulla on tosi hyvännäköiset verkkarit. 7. Meidän nuorempi lapsemme on päikkärissä, mutta vanhempi käy jo eskaria. 8. Liisalla on huomenna synttärit. 9. Mistä aiheesta sinä aiot tehdä väikkärisi? 10. Tuomarin olisi pitänyt viheltää tuosta rankkari. 52 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Kaksikymmentä verbiä ★★★ Etsi alla olevasta kuviosta kaksikymmentä suomen kielen verbiä. Kymmenen niistä on vaakasuorassa ja kymmenen pystysuorassa. Verbit ovat taivutusmuodoissa. Mitkä ovat niiden perusmuodot? _ N R 1 H A L L 1 T S E V A T S R U N T A L U O E A R T J Ö Y F K H Y N V A P O 1 M A U L K S U U T H 1 S Ä T N Ä E B A U U M K E Ä Y T J A T K A K A A H Ä A R 1 H S A M M E A L A T K O R M A S A Ä M S 1 N O K O A T J Ö Y P T K E Y T Ö T Y R S 1 O S T E K Ö 1 N T L U S O 1 Y 1 K 1 R U L T A Ä 1 T Y O T D V H T 1 V K K U 1 V K T E H Ä A A R N M M E L S Ä 1 S S 1 V T K T O 1 Y T X 1 S T U N K 1 1 T T Ä V Ä T Ä T Ö N R A 1 T T O P 1 M M E L E M H E T Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia g 3
Konjunktioita ★★★ Täydennä lauseet sanoilla eli, että, ja, jos, jotta, koska, kun, kunnes, kuten, mutta, sillä, tai, vaan, vai ja vaikka. Käytä jokaista sanaa vain kerran. 1. Hän sanoi, hän ei halua tulla meidän mukaamme. 2. Lähdetkö sinä meidän mukaamme jäätkö sinä kotiin? 3. Minä tulin, te kutsuitte minut. 4. He jättivät minut yksin, he olivat tehneet niin monta kertaa aikaisemminkin. 5. Varmasti hän lähtee meidän mukaamme, me vain pyy¬ dämme häntä. 6. He eivät ottaneet minua mukaansa, he lähtivät ilman minua. 7. Minä lähdin heidän mukaansa, minun ei olisi tarvinnut olla yksin. 8. Miksi sinä et lähtenyt meidän mukaamme, me pyysimme monta kertaa? 9. Minä tulin hyvin iloiseksi, he pyysivät minua mukaansa. 10. Me pyysimme häntä mukaamme, hän ei lähtenyt. 11. He lähtivät ilman minua he jättivät minut taas yksin. 12. Mene pois, me emme halua enää nähdä sinua! 13. Sinä voit lähteä meidän mukaamme sinä voit jäädä kotiin. 14. He lähtivät pois minä jäin taas yksin. 15. Minä odotin heitä, minä ymmärsin, että he olivat menneet ilman minua. 64 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Riisipuuro ja puuroriisi ★★★★ Etsi ryhmästä A ja ryhmästä B sellaiset sanaparit, jotka voivat muodostaa yhdyssanan kummassakin järjestyksessä. Käytä jokaista sanaa ryhmästä A ja ryhmästä B vain kerran. Ryhmä A: auto, eläin, huone, katu, kello, kenkä, koira, lahja, laulu, luu, mat¬ kustaja, poika, puu, ranta, öljy Ryhmä B: kasvi, keitto, kerho, kilpailu, kivi, kuoro, laiva, lauma, moottori, muoti, mökki, raha, rotu, sauna, torni AB BA Malli: pelikortti korttipeli Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia g 5
Yksi sana liikaa ★★ Alla olevat lauseet eivät ole ymmärrettäviä, koska jokaisessa niissä on yksi sana liikaa. Poista jokaisesta lauseesta ylimääräinen sana, niin että lauseista tulee hyviä. 1. Tuo poika tielle heitti minua kivellä. 2. Isä rakensi Lissulle ja tuli Annikalle leikkimökin. 3. Miksi vihainen sinä et lukinnut ovea? 4. Hän osti kaksi uuttaja kirjaa. 5. Talo palasi on tulessa. 6. Myöhässä meillä ei ole sellaisia lamppuja. 7. Johtajalla hyvin on juuri tapaaminen erään tärkeän asiakkaan kanssa. 8. Tuo on hänen entinen vaimonsa autolla. 9. Minulla on tänne aina ollut hyvä terveys. 10. Joskus siinä sairaalassa voi olla takaisin jopa yli kaksisataa potilasta. 11. Pidätkö sinä luonnossa kengissä kävelemisestä? 12. Myrsky kaatoi suuren puun kasvoi meidän pihastamme. tässä Ilmaisee yleensä suppeaa tai tarkkaa sijaintia lähellä puhujaa, täällä Ilmaisee yleensä melko laajaa tai epätarkkaa sijaintia lähellä puhujaa, siinä Ilmaisee yleensä suppeaa tai tarkkaa sijaintia, joka on lähellä kuulijaa tai joka käy ilmi keskustelusta, siellä Ilmaisee yleensä melko laajaa tai epätarkkaa sijaintia, joka on lähellä kuulijaa tai joka käy ilmi keskustelusta, tuossa Ilmaisee yleensä suppeaa tai tarkkaa sijaintia, jonka puhuja voi osoittaa kuulijalle. tuolla Ilmaisee yleensä melko laajaa tai epätarkkaa sijaintia, jonka puhuja voi ★ ★ osoittaa kuulijalle. Täydennä alla olevat lauseet yllä olevilla adverbeilla. Käytä jokaista adverbia vain kerran. 1. Kun minä menin eilen kotiin, 2. Miksi kaikki on niin tylsää? Miksi mitään? ei ollut ketään. ei tapahdu 66 Sanastolla rjoituksia Kopiointi kielletty
3. Äiti näyttää Sannalle valokuvaaja kysyy: "Muistatko sinä, kuka on?” 4. Näetkö sinä, mikä eläin liikkuu? 5. Ei kai ole mitään epäkohteliasta, jos me kysymme asiaa häneltä. 6. Liisa katsoo Pekan poskea ja sanoo: "Sinulla on huulipunaa!" Juhlia ja tapahtumia ★★★ Mistä juhlista ja tapahtumista alla olevissa vihjeissä on kysymys? 1. Ne järjestetään, kun mennään naimisiin. 2. Niissä myydään kaikenlaista tavaraa. 3. Ne järjestetään, kun joku on kuollut. 4. Ne järjestetään, kun jokin alkaa tai jokin paikka avataan. 5. Niihin loppuu esimerkiksi kouluvuosi. 6. Ne järjestetään, kun jotkut menevät kihloihin. 7. Niissä tanssitaan. 8. Jotkut voivat järjestää ne, kun he ovat muuttaneet uuteen asuntoon. 9. Niissä annetaan lapselle nimi. 10. Niissä käytetään erikoisia vaatteita, ja joillakuilla voi olla naamiokin. Yhdistävä tekijä ★★★★ Mikä yhteinen tekijä liittyy sanoihin aamu, valo, tuuli, pilvi, ruusu, helmi, kukka, marja, säde ja meri? Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia g 7
Idiomeja (2) ★★★★ Mikä vaihtoehdoista a-d merkitsee samaa (tai lähinnä samaa) kuin alkuperäinen lause? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1. Nyt sinä taisit puhua vähän kieli poskella. a) Nyt sinä varmaan laskit leikkiä. b) Nyt sinä söit ja puhuit yhtä aikaa. c) Nyt sinä kai valehtelit. d) Minusta sinä sanoit nyt jotakin tyhmää. 2. Menikö sinulta pupu pöksyyn? a) Menikö sinulta housut rikki? b) Alkoiko sinua pelottaa liikaa? c) Rupesiko sinua palelemaan? d) Tuliko sinulle kuuma? 3. Suksi suolle! a) Mene muualle! b) Tule tänne! c) Lähde kanssani hiihtämään! d) Mene kotiin! 4. Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa! a) Älä syö kaikkea! b) Älä tule ruokapöytään, ennen kuin ruoka on valmista! c) Älä ajattelekaan mitään sellaista! d) Älä iloitse, ennen kuin asia on varma! 5. Hän veti minua nenästä. 6. Ole nyt kunnolla, tai minä annan sinulle selkäsaunan! a) Ole nyt kunnolla, tai minä annan sinulle sapiskaa! b) Ole nyt kunnolla, tai minä vien si¬ nut saunaan! c) Ole nyt kunnolla, tai sinä et pääse saunaan! d) Ole nyt kunnolla, tai minä en puhu sinulle mitään! 7. He yrittävät aina panna meille ka¬ puloita rattaisiin. a) He yrittävät aina vaikeuttaa mei¬ dän työtämme. b) He yrittävät aina hidastaa meidän matkaamme. c) He yrittävät aina nopeuttaa mei¬ dän työntekoamme. d) He yrittävät aina jättää kaikki työt meille. 8. Hän on oikea työmyyrä. a) Hän ei ole oikein luotettava työn¬ tekijä. b) Hän on todella laiska työntekijä. c) Hän on todella taitava työssään. d) Hän on tosi ahkera tekemään töi- tä. a) Hän auttoi minua. b) Hän kertoi minulle vitsin. c) Hän petkutti minua. d) Hän opetti minua. g g Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Hyppää pois! ★★★★ hypätä hyppiä hypellä hypähtää hypähdellä hypiskellä hypätä: 'ponnahtaa jaloillaan irti maasta' hyppiä: 'hypätä monta kertaa' hypellä: 'hyppiä rauhallisesti (pitkän aikaa)' hypähtää: 'hypätä kevyesti ja nopeasti, usein yllättäen' hypähdellä: 'hypähtää monta kertaa' hypiskellä: 'hyppiä pitkän aikaa kevyesti ja rauhallisesti' Täydennä lauseet. Valitse sopiva vaihtoehto yllä esitellyistä verbeistä ja käytä sitä oikeassa muodossa. Joissakin lauseissa on mahdollista käyttää useaa verbiä. 1. Yhtäkkiä hän ylös ja kiljaisi. 2. Minä paikallani, ettei minua palelisi. 3. Kun Musti näki minut, se alkoi iloisena. 4. Lintu oksalta toiselle ja etsi ruokaa. 5. Liisa juoksi minua vastaan ja minun syliini. 6. Me vain aivan aikamme kuluksi. Kämppis ja lippis ★★★★ Selitä, mitä alla olevissa lauseissa käytetyt -is-loppuiset puhekielen sanat tarkoittavat. Mitkä ovat niiden perusmuodot? 1. Tuo roskis on taas ihan täynnä. 2. Pelataanko tänään korista vai sulkkista? 3. Hän kuvittelee, että hän on nyt suurikin julkkis, kun hänen kuvansa oli lehdessä. 4. Joku alkkis tuli bussipysäkillä pyytämään minulta kahta euroa. 5. Onkohan minulla mitään mahiksia päästä tentistä läpi? 6. Monet pojat pitävät nykyisin sisälläkin lippistä päässä. 7. Ostitko sinä tuon takin todella kirppikseltä? 8. Minulla on kämppiksenä yksi englantilainen suomen kielen opiskelija. 9. Eilen minulla oli jonkinlainen depis, mutta tänään tuntuu jo paremmalta. 10. Mennäänkö tuonne baariin juomaan kokikset? Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia 59
Adverbeja (2) ★★ aina usein joskus harvoin kerran koskaan Täydennä alla olevat lauseet valitsemalla sopiva vaihtoehto yllä annetuista ajan adverbeista. 1. Kuinka 2. Minä näin hänet. 3. Aiotko sinä te lämmitätte saunan? Lissun kanssa. . tuoda takaisin sitä kirjaa, jonka sinä lainasit minulta? 4. Hän sanoi, että hän oli niin tyhmää. 5. Minä olen 6. kuullut mitään Värisymboliikkaa halunnut käydä Pariisissa. meidän on vähän vaikea ymmärtää sinua. ★★★ Mikä väri symboloi oikealla esitettyjä asioita? Huomaa, että sama väri voi olla useamman kuin yhden asian symbolina. Väri Tarkoitus lupa punainen odota! kuuma vihreä suru antautuminen keltainen seis! poika sininen väärin oikein musta tyttö viattomuus valkoinen kylmä vaara 70 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Mikä ei ole sana? ★★★★ Mikä alla olevista kirjainjonoista ei ole minkään suomen kielen sanan perusmuoto tai taivutusmuoto? sakin sekin sikin sokin sukin sykin säkin sokin -kka-sanoja ★★★★ Mistä -kka/-kkä-loppuisista sanoista alla olevissa vihjeissä on kysymys? 1. Se on punainen metsämarja. 2. Se on ruokailuväline, jossa on piikkejä. 3. Se on valkomusta lintu. 4. Se leivotaan, ja sen päällä voi olla esimerkiksi omenanpaloja. 5. Se on sininen metsämarja. 6. Se antaa merkkejä laivoille. 7. Se on lehmän lapsi. 8. Se on punainen puutarhamarja, joka ei oikeastaan ole marja. 9. Se on epäjärjestystä, ääntä ja tottelemattomuutta. 10. Sillä voi soittaa ja ehkä lähettää kuviakin. Pipi ja pöpö ★★★★ Vasemmalla on kymmenen sellaista suomen kielen sanaa, joissa sama tavu toistuu kaksi kertaa. Oikealla on kuvaukset näiden sanojen merkityksistä. Yhdistä oikeat sanat oikeisiin merkityksiin. Sana Merkitys huhu suuruus juju kelamainen leikkiväline jojo jänis, kaniini koko taudinaiheuttaja, bakteeri, virus tms. kyky kenkä pipi epävarma kuulopuhe, juoru popo vedon lyönti peli hevoskilpailuissa pupu pystyvyys, taito pöpö keino, temppu, jekku, hämäys toto kipeä, kipukohta Kopiointi kielletty Sanasto harjoituksia ~J
Adverbeja (3) ★★ vielä jo edes enää vasta yhä Täydennä alla olevat lauseet valitsemalla sopiva vaihtoehto yllä annetuista adverbeista. 1. Minulla ei ole yhtään rahaa. 2. Sihteeri sanoo puhelimeen: "Johtaja on lähtenyt kotiin.” 3. He puhuvat hyvin suomea, vaikka he ovat opiskelleet sitä kolme kuukautta. 4. Voisitko sinä selittää asian minulle kerran? 5. Hän ei onnistunut, vaikka hän yritti uudestaan ja uudestaan. 6. Kuinka te voitte ajatella jotakin tuollaista? 7. Minä en tunne sinua . 8. Aurinko nousi korkeammalle ja korkeam¬ malle. 9. Kuinka sinä voit tietää, että sinä et osaa hiihtää, jos sinä et ole koskaan yrittänyt? 10. Ole hiljaa! 11. Minä ymmärsin asian kotona. 12. Mitä sinä haluat? 72 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Yskä ★★★★ yskiä yskäistä yskähtää yskähdellä yskiskellä yskittää yskiä: 'suorittaa nopeita ääntä aiheuttavia uloshengitysliikkeitä' yskäistä: 'suorittaa nopea, ääntä aiheuttava uloshengitysliike, ehkä tahalli¬ sesti' yskähtää: 'suorittaa nopea, hiljaista ääntä aiheuttava uloshengitysliike, ehkä tahallisesti' yskähdellä: 'yskähtää toistuvasti, monta kertaa' yskiskellä: 'yskäistä toistuvasti, monta kertaa' yskittää: 'kokea pakkoa yskiä tai aiheuttaa yskimistä' Täydennä lauseet. Valitse sopiva vaihtoehto yllä esitellyistä verbeistä ja käytä sitä oikeassa muodossa. Joissakin lauseissa on mahdollista käyttää useaa verbiä. 1. Puhuja jatkoi puhettaan. 2. Hänellä on kuumetta ja hän 3. Tyttö vain 4. Mikä sinua pari kertaa hermostuneesti ja jatkuvasti. hiljaa eikä sanonut mitään. ? 5. Haluatko sinä sanoa jotakin vai miksi sinä. koko ajan? 6. Sinä unissasi niin, että minä en saanut nukuttua lainkaan. Kolme ajatelmaa ★ ★ ★ ★ 1. Täydennä alla oleva ajatelma viisikirjaimisella sanalla. Vesi tekee tulelle sen mitä ilta tekee Ile. 2. Täydennä alla oleva ajatelma nelikirjaimisella sanalla. Kieli on ihmiselle sitä mitä vesi on ; Ile. 3. Täydennä alla oleva ajatelma kolmikirjaimisella sanalla. Nainen on miehelle sitä mitä taivas on Ile. Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia 73
Äännähdyksiä ★★★★ Täydennä lauseet alla annetuilla äännähdyksillä. Joissakin lauseissa on mahdollista käyttää kahta eri äännähdystä. aah Käytetään, kun jokin tuntuu erityisen miellyttävältä tms. heko heko Sanotaan, kun joku on sanonut jotakin, mikä oli tarkoitettu haus¬ kaksi mutta ei ehkä ollut sitä. hohoi Käytetään muun muassa, kun halutaan tietää, onko ketään paikalla, hohhoijaa Sanotaan väsyneenä, kyllästyneenä tms. hui Käytetään ilmaisemaan yllätystä, jännitystä tms. hups Sanotaan, kun on tehnyt jonkin virheen tai aiheuttanut jonkin va¬ hingon. hyi Sanotaan, kun jokin on erityisen vastenmielistä, tuomittavaa tms. nami nami Käytetään yleensä ilmaisemaan, että ruoka maistuu hyvältä, oho Käytetään, kun on tehnyt jonkin virheen tai aiheuttanut jonkin va¬ hingon tai kun jokin on yllättävää, pyh Käytetään ilmaisemaan, että jokin ei ole totta tai että jokin on ar¬ votonta tms. yök Käytetään yleensä ilmaisemaan, että jokin ei ole hyvän makuista tai että jokin ei näytä hyvältä tms. ääh Käytetään ilmaisemaan kyllästymistä, epäonnistumista tms. 1. , ei tätä voi syödä! 2. , minä taidan mennä jo nukkumaan. 3. , onpa täällä pimeää! 4. , kaikkea sitä kuuleekin. 5. , tätä voisi syödä vaikka koko kattilallisen. 6. , kylläpä on hyvät löylyt! 7. , miten se noin helposti särkyi? 8. , ei noin saa tehdä! 9. , etkö sinä voisi olla jo hiljaa? 10. , ei tämä ole kivaa. 11. , onko täällä ketään kotona? 12. , sieltä tulikin auto. 13. , mikä täällä haisee? 14. , olipa hauska juttu. Nytkö meidän pitää nauraa? 15. , sehän kävi äkkiä. 74 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Maitse ja meritse Muutamista substantiiveista voidaan muodostaa päättellä -tse adverbi, joka ilmaisee liikkumisen tai siirtymisen tietä tai välinettä. Yleensä pääte lisätään monikkovartaloon, mutta sanoissa, joissa yksikön genetiivivartalon lopussa on lyhyt se lisätään yksikkövartaloon. Korvaa alla olevissa lauseissa kursivoidut sanat substantiivista tehdyllä -tse-adverbilla. 1. Meidän kesämökillemme voi tulla sekä maata että vettä pitkin. 2. Hän ilmoitti minulle asiasta kirjeellä. 3. Me voimme lähettää tämän paketin hänelle postin kautta. 4. Tuleeko tavara tänne rauta- vai lentotietä? 5. Kesällä me menemme sinne veneellä, talvella jäätä pitkin. 6. He ottivat minuun yhteyttä puhelimella. 7. Sinne pääsee täältä myös merta pitkin. 8. Meidän kursseillemme voi ilmoittautua myös Internetin kautta. Tee kolmiosaisia yhdyssanoja (esim. rautatieasema) valitsemalla vasemmalta sopiva alkuosa, keskeltä keskimmäinen osa ja oikealta loppuosa. Kolmiosaisia yhdyssanoja ★★★★ Alkuosa Keskimmäinen osa Loppuosa ammatti helmi itse jää kaksi kone lento oma silmä tieto työ valta kenttä kiekko kirja korva koti lasi meri opiskelu paikka tiski vuoro yhdistys ruokala sarja studio talo tuomari työ virkailija aine alus kauppa koru liike Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia ~J 5
Nauru pidentää ikää ★★★★ nauraa naurahtaa naurahdella naureskella naureksia naurattaa nauraa: 'ilmaista tunteitaan naurulla’ naurahtaa: 'nauraa lyhyesti, esim. hermostuneesti tai pilkallisesti' naurahdella: 'naurahtaa toistuvasti, monta kertaa' naureskella: 'nauraa monta kertaa lyhyesti ja hiljaa, usein itsekseen' naureksia: 'nauraa monta kertaa lyhyesti ja hiljaa, usein itsekseen' naurattaa: 'tuntea pakkoa nauraa tai saada toinen nauramaan' Täydennä lauseet. Valitse sopiva vaihtoehto yllä esitellyistä verbeistä ja käytä sitä oikeassa muodossa. Joissakin lauseissa on mahdollista käyttää useaa verbiä. 1. Vähitellen koko juttu alkoi jo meitä. 2. Työntekijät usein takanapäin johtajan pik¬ kutarkkuudelle. 3. Miksi kukaan ei koskaan minun vitseilleni? 4. Kun minä kysyin asiaa häneltä, hän vain väsyneesti eikä vastannut mitään. 5. Muut taisivat vähän minun epätoivoisille yrityksilleni. 6. Hän istui hiljaa minun vieressäni, mutta kai hän ajatteli jotakin hauskaa, kun hän välillä aina itsekseen. 7 6 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Arvoituksia ★★★★ Mistä alla olevissa arvoituksissa on kysymys? Valitse oikea vastaus vaihtoehdoista aika, hansikas, ihminen, kaiku, lääkäri, pimeys, pullo, pyyhe, reikä, silta, tulija valo. 1. Mikä kulkee ikkunan läpi rikkomatta sitä? 2. Mikä kastuu sitä enemmän, mitä enemmän kuivataan? 3. Mikä voi olla taskussa, vaikka tasku on tyhjä? 4. Mikä menee veden yli liikkumatta? 5. Mikä se on, mitä ei näe silloin, kun näkee, mutta jonka näkee silloin, kun ei näe? 6. Mikä syö melkein kaikkea mutta kuolee heti, jos sille tarjoaa tarpeeksi vettä? 7. Mikä kulkee ilman jalkoja ja lentää ilman siipiä? 8. Millä on kaula ja suu mutta ei päätä? 9. Mikä se on, joka kulkee aamulla neljällä jalalla, päivällä kahdella jalalla ja illalla kolmella jalalla? 10. Kuka se on, jolle voi näyttää kieltä olematta epäkohtelias? 11. Mikä se on, kun yhdestä ovesta käydään viiteen huoneeseen? 12. Kuka puhuu kaikkia maailman kieliä? Mikä paikka? ★★ Mikä paikka tulee mieleen alla olevista sanoista? 1. penkki, nurmikko, puu, pensas, käytävä Paikka on . 2. laituri, raide, aikataulu, vaunu, lippu Paikka on . 3. kiuas, laude, löyly, kiulu, vasta Paikka on . Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia ~]~J
Suomalaisia nimiä ★★★★ Mitä yhteistä on suomalaisesta kalenterista löytyvillä nimillä Heino, Ilkka, Kaija, Lauri, Meri, Pentti, Sauli, Taina, Tapio ja Vesa? Minua janottaa aivan hirveästi. Nukuttaako sinua? Meitä inhottaa tuollaiset vitsit! Minua ei huvita nousta vielä ylös. Eikö teitä yhtään hävetä se, mitä te teitte hänelle? Eräät sellaiset verbit, jotka ilmaisevat kokemista, tuntemista tms., ovat aina yksikön kolmannessa persoonassa, ja se, joka kokee tai tuntee jotakin, ilmaistaan partitiivimuotoisella nominilla. Joskus sama asia voidaan ilmaista sekä monipersoonaisella että yksipersoonaisella verbillä. Minä pelkään nukkua yksin. Minua pelottaa nukkua yksin. Me kadumme koko juttua. Meitä kaduttaa koko juttu. Yleisimmin yksipersoonainen kokijaverbi on muodostettu lisäämällä substantiivin tai verbin vartaloon pääte -tta- (-ttä-) tai pääte -utta- (-yttä-), joiden jälkeen tulee vielä infinitiivin pääte -a (-ä). Esimerkkejä Minua surettaa vieläkin hänen lähtönsä. Oletko sinä väsynyt vai mikä sinua haukotuttaa? Meitä hämmästyttää teidän tietämättömyytenne. Mikä sinua hymyilyttää? Yksipersoonaisia kokijaverbejä ★★★★ 7 3 Sanastolla rjoituksia Kopiointi kielletty
Harjoitus Täydennä alla olevat lauseet verbeillä aivastuttaa, harmittaa, heikottaa, hermostuttaa, itkettää, jännittää, kaduttaa, laulattaa, naurattaa, nolottaa, rasittaa, suututtaa, säälittää, yskittää ja ällöttää. Käytä jokaista verbiä vain kerran. 1. Minua , pitääkö hän lahjastaan vai ei. 2. Eikö sinun eilinen käytöksesi yhtään sinua? 3. Minua aivan kamalasti, että minä tein noin tyhmän virheen. 4. Meitä vain istua ja odottaa. 5. Se oli niin hauska tapaus, että minua vieläkin, kun minä muistelen sitä. 6. Heitä varmasti jo, että he tulivat tänne. 7. Minua kuunnella noin tyhmiä ja likaisia juttuja. 8. Häntä , kun ihmiset kysyvät häneltä aina samaa asiaa. 9. Minua alkaa aina , kun minä ajattelen hänen traagista elämäänsä. 10. Sinä voit istua, jos sinua . 11. Hän on niin iloinen, että häntä aivan 12. Aina kun minä olen teatterissa, minä pelkään, että minua alkaa 13. Jos sinua , sinun täytyy kääntää kasvosi pois toisista ihmisistä. 14. Minua , kun hänellä on aina niin huono onni. 15. Eikö sinua kuunnella asiakkaiden valituksia päivästä toiseen? Kopiointi kielletty Sanastoha rjoituksia 9
Sana sanalta ★★★★ Kirjoita ylimmäisen ja alimmaisen sanan väliin neljä muuta sanaa niin, että joka rivillä vain yksi kirjain on erilainen kuin edellisellä rivillä. Myös alimpana olevassa sanassa täytyy lopulta olla vain yksi erilainen kirjain kuin kirjoittamassasi toiseksi alimmaisessa sanassa. Muuta jokaista pystysuoran rivin kirjainta vain kerran. Kaikki sanat ovat perusmuodossa. Jotkin kirjaimet sanoihin ovat jo valmiina. t o i V e h a 1 P a h 1 a _ _ _ i t m a s t o im i e 1 i k o t k a P a r t a k i k a k r u k s i 1 i i k e k o m e a s u o i a o a e _ u _ a _ _ _ _ _ o _ _ P - t P a p P ' P i h t i t a k s i m u s t e a s - - - k - - - t - P l l l 1 P u t k a k i 1 P a gQ Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
summa _ _ _ m _ _ _ r _ _ _ _ _ v _ tarve hurja _ _ f _ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ u kauhu sotia _ _ _ i _ _ _ p _ _ _ _ _ p _ mappi salko k rinta tukka pallo pihvi pulma tiili paino sello ketju Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia g
Järjestä sanat ★★ Muodosta lauseita panemalla sanat oikeaan järjestykseen. Lisää myös välimerkit (pilkku, piste, kysymysmerkki) ja aloita lause isolla alkukirjaimella. kesänä Lappeenrantaan lomamatkan me teimme viime auttaa sitten auttaisit jos minua minäkin nyt sinua sinä voisin jotka kuvia meidän minä nähnyt näitä oletko otin pikkujoulussamme sinä aivan siihen joka juuri koulun muuttanut on on poika taloon tuo vieressä erääseen Jyväskylään kokoukseen menossa minä olen opettajien ranskan lapset usein leikkivät meidän meidän naapuriemme pihassamme ehkä olen jossakin kiinnostunut minä minä mutta muussa palkkaa parempaa saisin työssä työstä tästä et i se että huono jos kirja kuinka lukenut ole on sinä sinä sitä tietää voit 32 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Vaativuustasojen symbolit Tehtävien vaativuustasoa kuvaavat symbolit ovat (järjestyksessä helpoimmasta tasosta vaikeimpaan) ★, ★★★ ja ★★★★. Symbolien ensisijaisena tar¬ koituksena on auttaa suhteuttamaan tehtäviä toisiinsa ja helpottaa sillä tavoin kirjan käyttöä. Kunkin vaikeustason määrittely riippuu osaltaan myös tehtävien kulloisestakin kohderyhmästä. Tehtävät aiheittain Numerot viittaavat sivuihin. Samalla sivulla alkaviin tehtäviin viitataan vinoviivan jälkeisellä numerolla. Synonymia: 8/1, 10, 13/2, 18, 24, 36/3, 40/1, 41, 50, 51/1, 57, 58 Polysemia: 14, 22/2, 23/2, 30/2 Homonymia: 20/2, 34, 52/2 Vastakohtaisuus: 13/1,30/1 Muita merkityssuhteita: 15/1, 16, 23/1, 28/1, 33/2, 77/2 Yhdyssanoja: 44, 47/2, 49, 59, 65, 75/2 Muita substantiiviharjoituksia: 11/1, 19/1, 19/2, 38/2, 62/2, 67/1, 69/2, 71/2 Muita verbiharjoituksia: 11/2, 17, 27/1, 27/2, 45, 56/2, 60, 63, 69/1, 73/1, 76, 78/2 Muita adjektiiviharjoituksia: 20/1, 42/2, 55/2 Muita adverbiharjoituksia: 28/2, 56/1, 66/2, 70/1, 72, 75/1 Sanaryhmiä: 7/1, 9/1, 9/2, 12, 21/2, 27/3, 33/1, 39, 43/1, 43/2, 46/1, 48, 51/2, 64, 71/3 Sanaleikkejä: 21/1, 25, 32, 36/1, 37/1, 67/2, 70/2, 71/1, 73/2, 78/1, 80 Sana lauseessa: 42/1, 52/1, 66/1, 82 Sanontoja ja äännekuvailua: 26, 54, 61, 62/1, 68, 74, 77/1 Tavuharjoituksia: 29, 36/2, 37/2, 38/1, 46/2, 47/1, 55/1 Kirjainleikkejä: 7/2, 8/2, 15/2, 22/1, 35, 40/2 Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia g 3
Ratkaisut Osassa ratkaisuista on annettu useampia mahdollisia vaihtoehtoja. Joihinkin muihinkin tehtäviin voi lisäksi olla vaihtoehtoisia ratkaisutapoja, jotka olisivat juuri ja juuri hyväksyttävissä mutta jotka on epäluontevina jätetty esittelemättä. Mikä on oikea sana? s. 7 1. d, 2. b, 3. c, 4. a, 5. b, 6. a, 7. e, 8. c, 9. d, 10. b Kirjaimet sanoiksi (1) s. 7 kylmä, peili (tai: pieli), valhe, iloinen, rakennus Synonyymeja s. 8 ajatella - miettiä, alkaa - ruveta, ehkä - kenties, halpa - edullinen, haluta - tahtoa, heti - välittömästi, hirveä - kamala, iso - suuri, ja - sekä, jos - mikäli, karhu - kontio, kyetä - pystyä, kysyä - tiedustella, laiha - hoikka, melkein - lähes, neuvo - ohje, saita - pihi, tyhmä - typerä, verho - kaihdin, ymmärtää - käsittää Kirjaimet sanoiksi (2) s. 8 sormus, katsoa, takaisin, kevyt, toive Kaksikymmentä kaupunkia s. 9 Vaakasuoraan: rivi 1: Pori, rivi 3: Lappeenranta, rivi 4: Oulu, Kuopio, rivi 6: Vaasa, rivi 9: Helsinki, rivi 12: Kokkola, rivi 13: Rovaniemi, rivi 15: Espoo, Kemi Pystysuoraan: rivi 1: Tornio, rivi 2: Tampere, rivi 4: Salo, rivi 7: Lahti, rivi 10: Kotka, rivi 11: Hanko, rivi 12: Mikkeli, rivi 13: Joensuu, rivi 14: Rauma, rivi 15: Savonlinna 84 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Sarjoja 1. lusikka, 2. katto, 3. tähti, 4. kolmio, 5. keltainen, 6. piirtää, 7. 8. rakkaus, 9. pronssi, 10. varsa lentokone, 1. talvi, 2. länsi, 3. vesi, 4. nenä, 5. yö Mikä merkitsee samaa? (1) s. 10 1. c, 2. c, 3. a, 4. d, 5. a, 6. d, 7. d, 8. b Substantiivijono s. 11 sana, koira, talo, vene, pilvi, ikkuna, hattu, omena, jää, hedelmä Puhu! s. 11 1. kertoi, 2. puhut, 3. mainitsi (tai: sanoi), 4. kerro, 5. keskustella/jutella/puhua, 6. sanon, 7. maininnut, 8. juttelimme/puhuimme, 9. kerro (tai: sano), 10. sanonut/puhunut, 11. puhunut/keskustellut/jutellut, 12. sanoit Sukulaisia s. 12 1. aviomies, aviovaimo, aviopari, 2. äitini, 3. isäni, 4. vanhempani, 5. veljeni, 6. siskoni, sisareni, 7. sisaruksia, 8. velipuoleni, 9. siskopuoleni/sisarpuoleni, 10. isäpuoleni, 11. äitipuoleni, 12. isoisä, 13. isoäiti, 14. serkkuja, 15. setä, 16. eno, 17. täti, 18. pikkuserkkuja, 19. miniä, vävy, 20. anoppi, appi Vastakohtia s. 13 arki - pyhä, jatkaa - keskeyttää, tahallaan - vahingossa, hyväksyä - hylätä, sulaa -jäätyä, vielä - jo, laatu - määrä, keskellä - ympärillä, lounas - koillinen, menettää - saada, kato - sato, itku - nauru, ilman - kanssa, lähteä - saapua, kömpelö - taitava Oikea pari s. 13 1. kehno, 2. pulma, 3. epäröidä Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia g 5
Mikä sana? s. 14 1. kello, 2. nappi, 3. laituri, 4. kieli, 5. lippu, 6. pää, 7. verkko, 8. korko, 9. lehti, 10. levy, 11. napa, 12. siipi, 13. suoni, 14. kuu, 15. ääni, 16. pilli, 17. pilkku (tai: piste), 18. tuuli, 19. piippu, 20. sieni Alakäsite ja yläkäsite s. 15 eno - sukulainen, eteinen - huone, hevonen - eläin, joki - vesistö, juhannus -juhla, juna - kulkuneuvo, kenkä - jalkine, koivu - puu, kukka - kasvi, kuulo - aisti, käsi - raaja, leivonen - lintu, murha - rikos, passi - asiapaperi, peukalo - sormi, pöytä - huonekalu, rakkaus - tunne, ruusu - kukka, takki - vaate, talo - rakennus Kirjaimet sanoiksi (3) s. 15 mestari, veitsi, viihtyä, saakka, varakas Mitkä kuuluvat yhteen? s. 16 1&13, 2&12, 3&15, 4&8, 5&10, 6&17, 7&9, 11&16, 14&19, 18&20 1. jousi, 2. kastelukannu, 3. aurinko, 4. ilmapallo, 5. käsi, 6. (polku)pyörä, 7. koira, 8. serpentiini, 9. (kaula)panta, 10. lapanen, 11. vilja, 12. kasvi, 13. viulu, 14. kana, 15. aurinkolasit, 16. leipä, 17. kypärä, 18. hammas, 19. muna, 20. suu Oppi on pitkä, elämä lyhyt s. 17 1. opettaa, 2. oppi, 3. opiskellut (tai: opettanut), 4. opasti, 5. opiskellut, 6. opetella, 7. opettaa, 8. oppi, 9. osaamme, 10. opastaa, 11. Osaatko, 12. opettelen Mikä merkitsee samaa? (2) s. 18 1. b, 2. b, 3. a, 4. d, 5. b, 6. a, 7. d, 8. a -lainen-substantiivit s. 19 1. kaupunkilainen, 2. vuokralainen, 3. eläkeläinen, 4. lomalainen, 5. koululainen, 6. marxilainen, 7. sukulaiseni, 8. apulainen gg Sanastolla rjoituksia Kopiointi kielletty
Vihje ja sana s. 19 1. pallo, 2. susi, 3. talvi, 4. lamppu, 5. hissi, 6. öljy, 7. kirje, 8. tomaatti, 9. koulu, 10. laiva Adjektiivijono s. 20 iso, nopea, iloinen, rakas, nuori, komea, halpa, erilainen, hyvä, sininen Homonyymeja (1) s. 20 1. tiski, 2. voi, 3. aika, 4. maali, 5. kurkku, 6. vasta, 7. vaara, 8. kuuro, 9. riski, 10. jahti, 11. ratti, 12. koppi, 13. kohta, 14. keksi, 15. pata, 16. kangas, 17. lakka, 18. juuri, 19. norja, 20. tuuma Saippuakauppias s. 21 1. olo, 2. isi, 3. ala, 4. otto, 5. niin, 6. enne, 7. oho, 8. alla, 9. siis, 10. ässä Puita, lintuja, marjoja s. 21 Puita ovat koivu, kuusi, mänty, pihlaja ja tuomi. Lintuja ovat harakka, kotka, leivonen, pääskynen ja varis. Marjoja ovat hilla, karpalo, mustikka, puolukka ja vadelma. Kirjaimet järjestykseen s. 22 1. kisa, sika, aski, kasi (myös: ”iska”), 2. aasi, asia, aisa, 3. rasva, varas, varsa, 4. raita, raati, itara, atria, 5. täi, itä, 6. kota, kato, toka Mikä tekeminen? s. 22 1. soittaa, 2. kääntää, 3. paistaa, 4. silittää, 5. korjata, 6. hoitaa, 7. johtaa, 8. peruuttaa, 9. kestää, 10. hallita, 11. ratketa, 12. särkeä Osa ja kokonaisuus s. 23 katto - talo, ranta - saari, keula - vene, kortteli - kaupunki, hius - tukka, rinne - vuori, hiha - paita, oksa - puu, terä - veitsi, pyrstö - lintu, varsi - lapio, sivu - kirja, lähtö - matka, kärki - nuoli, raaja - apina Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia g 7
Mitä yhteistä? s. 23 1. varsi, 2. harja, 3. jalka Mikä merkitsee samaa ? (3) s. 24 1. b, 2. c, 3. d, 4. a, 5. c, 6. a, 7. d, 8. b Sana ja kuva s. 25 Toisessa nojatuolissa ei nuku kissa vaan koira. Pienellä pöydällä ei ole herätyskello vaan kukkavaasi. Kirjahylly ei ole täynnä kirjoja. Hyllyn vasemmalla puolella ei ole televisio vaan iso ruukkukasvi. Ruokapöydällä ei ole kolme lautasta vaan kaksi mukia. Pöydän alla ei ole jääkiekkomaila vaan pallo. Matolla ei ole kumisaappaat vaan aamutossut. Television kaukosäädin ei ole lattialla vaan kirjahyllyssä. Huoneessa on vain yksi jalkalamppu. Ikkunasta ei näy järvi vaan kerrostalo. Eläinsymboliikkaa s. 26 1. kettu, 2. hevonen, 3. aasi, 4. vasikkansa, 5. peipponen, 6. lammas, 7. sika, 8. apina, 9. käärme, 10. etana, 11. elefantti, 12. varsa Lähde menemään! s. 27 1. käyt, 2. kulje, 3. lähtee, 4. menee, 5. kävelen, 6. matkustaa Verbijono s. 27 alkaa, mennä, istua, opiskella, puhua, juosta, nukkua, olla, elää, voida Mikä sana ei kuulu joukkoon? Miksi? (1) s. 27 Porkkana (ei ole eläin), hiljaa (ei ilmaise aikaa), liikaa (on negatiivinen ilmaus), hymyillä (ei lähde ääntä), kerma (ei ole punaista). Tyypillisiä ominaisuuksia s. 28 höyhen - kevyt, jättiläinen - iso, kaivo - syvä, kivi - kova, lemu - epämiellyttävä, neula - terävä, pallo - pyöreä, polku - kapea, putki - ontto, talvi - kylmä, tuli - kuuma, vainaja - eloton, vauva - pieni, vuori - korkea, yö - pimeä g g Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Adverbijono s. 28 pois, aivan, enää, vain, nyt, taas, kai, varsin, pian, vähän Tavuista sanoiksi s. 29 1. talvi, 2. hetkinen, 3. hammas, 4. päivällinen, 5. likainen, 6. kiivetä, 7. myöhässä, 8. tai, 9. valehdella, 10. paras, 11. vastapäätä, 12. herätä, 13. huoneisto, 14. markka, 15. kaivo, 16. ansaita, 17. valitettavasti, 18. rakentaa, 19. salaisuus, 20. itsekäs Verbivastakohtia s. 30 kysyä - vastata, nousta - laskea, rakentaa - purkaa, alkaa - loppua, vetää - työntää, itkeä - nauraa, ostaa - myydä, unohtaa - muistaa, tuoda - viedä, pukea - riisua, korjata - rikkoa, elää - kuolla, sulkea - avata, vihata - rakastaa, säästää - tuhlata Mikä adjektiivi? s. 30 1. terävä, 2. hiljainen, 3. kallis, 4. tulinen, 5. musta, 6. varma, 7. loistava, 8. kova, 9. kultainen, 10. kuiva, 11. tylsä, 12. vihreä Pekka s. 32 tyttö > poika, laskenut > noussut, nälkä > jano, kassin > lasin, herätyskelloa > ovikelloa, ikkuna > ovi, sänkyä > tuolia, television > jääkaapin, pahaa > hyvää, täysi > tyhjä, ylös > ulos, ajoi > juoksi Kaloja, hedelmiä, vihanneksia s. 33 Kaloja ovat ahven, hauki, kiiski, lohi ja silakka. Hedelmiä ovat ananas, appelsiini, omena, päärynä ja sitruuna. Vihanneksia ovat herne, kaali, kurkku, porkkana ja tomaatti. Mukana tekemisessä s. 33 kirjoittaa - kynä, herätä - aamu, leipoa - pulla, ostaa - raha, itkeä - kyynel, nukkua - sänky, soutaa - vene, ratkaista - ongelma, potkia - pallo, pakata - laukku, soida - kello, kuivata - pyyhe, hymyillä - huuli, luistella - jää, palaa - tuli Kopiointi kielletty Sanastoha rjoituksia g 9
Homonyymeja (2) s. 34 alku (esim. Aloita alusta!) tai alus (esim. Satamassa oli kaksi alusta.) tai alustaa (esim. Alusta sinä tätä asiaa kokouksessa.), elää (esim. Millä vuosisadalla Aleksis Kivi eli?), hän (esim. Minä en rakasta enää häntä.), ilma (esim. Kylläpä marraskuu toi kylmän ilman.), itä (esim. Me ajoimme kohti itää.), jäädä (esim. Hän jää kotiin.), kausi (esim. Kuinka monta kautta presidentti voi istua Suomessa?), lapsi (esim. Meillä on kaksi lasta.), maa (esim. Minä haluan palvella tätä maata.), mikä (esim. Miksi sinä sanoit minua?), nuo (esim. Tunnetko sinä noita poikia?), nähdä (esim. Minä näin hänet kaupungilla.), se (esim. Sinä yönä minä en nukkunut.), suoda (esim. Niin tapahtuu, jos Jumala suo.), voida (esim. Hän voi jo hyvin.) Kirjainhyppelyä s. 35 1. voima, 2. luoti, 3. vasta, 4. risu, 5. ratina, 6. kakku, 7. hilla, 8. huuli/luihu, 9. ipana, 10. kanto, 11. sali, 12. tarha Yhteinen asia s. 36 Ne ovat sanoja myös lopusta alkuun luettuina (ulos, aisa, tulo, ohi ja ohut). Jotakin samanlaista s. 36 Niistä saadaan sanoja myös vaihtamalla tavut toiseen järjestykseen (pata, pari, syke, susi ja laava). Standardikielen ja puhekielen sanoja s. 36 vatsa - maha, nenä - nokka, onni - tuuri, sanko - ämpäri, sää - ilma, peruna - pottu, savuke - tupakka, onnettomuus - kolari, pistoke - töpseli, kuuloke - luuri, työ - homma, kasvot - naama, hansikas - hanska, ohjauspyörä - ratti, sellainen - semmoinen Sanasekoitus s. 37 kitavarakastua > kita, tavara, avara, vara, varakas, rakas, kas, rakastua, kastua, astua kuusikalavatai > kuu, kuusi, uusi, sika, sikala, kala, alava, lava, avata, tai seutuoppilasti > se, seutu, utu, tuo, tuoppi, oppi, oppilas, pila, lasti, asti 90 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Tavuportaat (1) s. 37 1. pala, 2. latu, 3. tulo, 4. loma, 5. mato, 6. tosi, 7. sika, 8. kasa, 9. sana, 10. napa Tavuportaat (2) s. 38 1. rikas, 2. kasvaa, 3. vaara, 4. rae, 5. elin, 6. lintu, 7. tuli, 8. liha, 9. hame, 10. meri Väärässä seurassa s. 38 1. e, 2. b, 3. a, 4. c, 5. c, 6. b, 7. e, 8. a, 9. d, 10. d Sanaryhmiä (1) s. 39 1. ryhmä: housut, lakki, paita, sukka, takki (vaatteita) 2. ryhmä: hylly, kaappi, pöytä, sänky, tuoli (huonekaluja) 3. ryhmä: iloinen, kaunis, nuori, rohkea, ystävällinen (adjektiiveja) 4. ryhmä: isä, serkku, setä, sisko, veli (sukulaisia) 5. ryhmä: kahvi, maito, mehu, vesi, viini (juomia) Länsimurteiden ja itämurteiden sanoja s. 40 keinu - kiikku, suvi - kesä, vantus - lapanen, kaukana - etäällä, huomen - aamu, orpana - serkku, kehto - kätkyt, karitsa - vuona, tykönä - luona, ehtoo - ilta, kori - vasu, santa - hiekka Salakirjoitus s. 40 On mukava osata suomea. Mikä merkitsee samaa? (4) s. 41 1.c, 2. a, 3. d, 4. a, 5. a, 6. d, 7. a, 8. c Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 91
Outoja lauseita s. 42 1. kapea > kipeä, 2. kirjaa > kirjettä, 3. pukivat > riisuivat, 4. lämmintä > kylmää, 5. aika > kello, 6. hirviä > hiiriä, 7. kuuseen > kuuteen, 8. myydä > ostaa, 9. ajoissa > myöhässä, 10. tiskasi > pesi (tai: harjasi), 11. keitto > keittiö, 12. päässään > päällään, 13. poltti > paloi, 14. viime > ensi, 15. kaatui > putosi (tai: tipahti) -mainen-adjektiivit s. 42 1. kissamainen, 2. pallomainen, 3. satumainen, 4. lammasmainen, 5. urheilija- mainen, 6. hirviömäinen, 7. monalisamainen, 8. herrasmiesmäinen Mikä sana ei kuulu joukkoon? Miksi? (2) s. 43 Lepakko (ei ole lintu), tuoli (ei tule vakiintunutta yhdyssanaa, jossa loppuosana on -kello)y ikkuna (ei saa hakata), vadelma (ei ole keltainen), jälkeläinen (ei ole symmetrinen suhde) Kaksikymmentä maata s. 43 Vaakasuoraan: rivi 1: Ghana, rivi 3: Japani, rivi 4: Andorra, rivi 6: Islanti, rivi 8: Romania, rivi 9: Kuuba, rivi 10: Thaimaa, rivi 12: Puola, rivi 14: Etelä-Afrikka, rivi 15: Peru Pystysuoraan: rivi 1: Tansania, rivi 2: Intia, rivi 3: Tanska, rivi 4: Laos, rivi 5: Chile, rivi 11: Liettua, rivi 12: Unkari, rivi 14: Kanada, rivi 15: Kiina, Qatar Yhdyssanoja s. 44 Harjoitus 1: kelloseppä, koripallo, kotiäiti, lihapulla, miessihteeri, ovikello, puolikuu, pyykkipäivä, päiväkoti, pääkatu, pöytälamppu, rautatie, sivuovi, tiskipöytä, vihamies Harjoitus 2: 1. Kotiäidin (tai: Kotiäitien), 2. sivuovesta, 3. Tiskipöytä, 4. pääkadun, 5. Ovikello, 6. pyykkipäivä, 7. koripalloa, 8. pöytälampun, 9. miessihteeri, 10. päiväkotiin, 11. Kellosepällä, 12. vihamiehiä, 13. puolikuu, 14. rautatie, 15. Lihapullat 92 Sanastolla rjoituksia Kopiointi kielletty
Valitse oikea verbi s. 45 1. vaieta, 2. jäädä, 3. valehdella, 4. inhota, 5. herätä, 6. jatkaa, 7. unohtaa, 8. muuttua, 9. liikkua, 10. katua Kotieläimiä, villieläimiäkukkia s. 46 Kotieläimiä ovat aasi, hevonen, koira, lammas ja lehmä. Villieläimiä ovat hirvi, jänis, karhu, kettu ja susi. Kukkia ovat kissankello, leinikki, päivänkakkara, ruusu ja tulppaani. Yhdistele tavuja s. 46 I. sika, 2. kasi, 3. kala, 4. kato, 5. lato, 6. lasi, 7. tosi, 8. toka, 9. tola, 10. rima, II. masi, 12. mato, 13. sima, 14. kari, 15. kama, 16. lama, 17. tori, 18. sikala, 19. sikari, 20. kamala, 21. kamari (sekä etunimet Mari, Marika ja Lari) Järjestä tavut s. 47 1. kärpänen, 2. haastatella, 3. ympärillä, 4. tuntematon, 5. miellyttävä, 6. kirjailija, 7. raketti, 8. antautua, 9. vähitellen, 10. rangaistus, 11. keskustella, 12. naapuri Keitä he ovat? s. 47 tiskijukka (levyjuontaja, disc jockey), baarimikko (baarimestari), helppoheikki (äänekkäästi tavaroitaan mainostava markkinakaupustelija), lappuliisa (naispuolinen pysäköinninvalvoja), sanaseppo (taitava sanan käyttäjä, sanojen sepittäjä), nukkumatti (satuolento, jonka kuvitellaan antavan lapsille unen), remonttireiska (talonkunnostustöiden tekijä), vauhtiveikko (joku, joka ajaa suurella nopeudella) Sanaryhmiä (2) s. 48 1. ryhmä: hinta, lasku, maksu, palkka, vero (liittyvät rahaan) 2. ryhmä: ilo, pelko, suru, sääli, viha (tunteita) 3. ryhmä: joki, kanava, oja, puro, ura (vesi kulkee niissä) 4. ryhmä: katu, latu, polku, rata, tie (kulkureittejä) 5. ryhmä: kipinä, noki, savu, tuhka, tuli (liittyvät palamiseen) Kopiointi kielletty Sanastoha rjoituksia 93
Sana plus sana on sana s. 49 ilta, kala, peli, tasku, itse Mikä merkitsee samaa? (5) s. 50 1. b, 2. d, 3. c, 4. a, 5. b, 6. d, 7. a, 8. b Lapsenkielen sanoja s. 51 ammu - lehmä; hampi - hammas; hauva - koira; heppa - hevonen; kisu - kissa; mamma - maito; masu - vatsa; nami - karamelli; nenu - nenä; pipi - kipeä, kipukohta; poppa - kuuma; pupu - jänis, kaniini; simmu - silmä; summu - suu; syykky - syli Hevosia, töitä, lapsia s. 51 Hevosia ovat heppa, koni, polle, kaakki ja humma. Töitä ovat puuha, askar, homma, touhu ja toimi. Lapsia ovat tenava, ipana, kakara, muksu ja vekara. Puuttuva sana s. 52 1. lahjaa, 2. silmät, 3. laskun, 4. saunan, 5. kysymykseensä, 6. päälle, 7. Syö, 8. ikävä, 9. syytäsi, 10. keskustella, 11. peilistä, 12. vaihtaa, 13. korvia, 14. pakko, 15. lupasit Homonyymeja (3) s. 52 I. aika/ajaa, 2. haapa/haava, 3. katua/katu, 4. koko/koota, 5. korvata/korva, 6. koskea/koski, 7. kylvää/kylpeä, 8. osata/osa, 9. palata/palaa, 10. putki/putka, II. teko/teos, 12. uhata/uhka Äännekuvailua s. 54 1. mukkelis makkelis, 2. hujan hajan, 3. tillin tallin, 4. tip top, 5. suit sait, 6. hyrskyn myrskyn, 7. hissun kissun, 8. vinksin vonksin, 9. kiikun kaakun, 10. sikin sokin Väärä tavu s. 55 1. mehiläinen, 2. varovasti, 3. suositella, 4. itsekäs, 5. näyttelijä 94 Sanastoharjoituksia Kopiointi kielletty
Ikäviä sanoja s. 55 1. vihainen, 2. pahaa (tai: huonoa), 3. huono, 4. ikävä, 5. paha, 6. ruma, 7. huono, 8. pahaa (tai: huonoa), 9. ilkeä, 10. pahan Adverbeja (1) s. 56 1. nopeasti, 2. tyylikkäästi, 3. ahkerasti, 4. varovasti, 5. kauniisti, 6. vakavasti Mitä täytyy tehdä? s. 56 1. maksaa, 2. pestä, 3. ratkaista, 4. korjata, 5. sopia, 6. pitää, 7. noudattaa, 8. tehdä Mikä merkitsee samaa? (6) s. 57 1. a, 2. a, 3. c, 4. d, 5. b, 6. a, 7. b, 8. d Slangisanoja s. 58 bailata - juhlia; biisi - (musiikki)kappale; bileet - juhlat; dokata - juoda (alkoholijuomia); dorka - hullu; duuni - työ(paikka); fillari (polku)pyörä; futis - jalkapallo; fyrkka - raha; hiffata - huomata, ymmärtää; hima - koti; kundi - poika; lätkä - jääkiekko; safka - ruoka; tsiikata - katsoa Yhdyssana on yhdyssana s. 59 1. paikkalippu, 2. lipputoimisto, 3. toimistotyö, 4. työvuoro, 5. vuoronumero, 6. numerosarja, 7. sarjakuva, 8. kuvakirja, 9. kirjakauppa, 10. kauppakeskus, 11. keskustori, 12. toripäivä, 13. päivälepo, 14. lepotauko, 15. taukopaikka Verbiryhmiä s. 60 1. ryhmä: aikoa, haluta, harkita, muistaa, tietää (psykologisia verbejä) 2. ryhmä: antaa, luvata, päästää, sallia, suoda (kaikki liittyvät sallimiseen) 3. ryhmä: asua, olla, pysyä, seisoa, sijaita (staattisia verbejä) 4. ryhmä: häipyä, karata, lähteä, mennä, poistua (kaikki ilmaisevat poistumista) 5. ryhmä: juoda, kylpeä, sataa, tiskata, uida (kaikki liittyvät veteen) Kopiointi kielletty Sanastolla rjoituksia 9 5
Idiomeja (1) s. 61 1. a, 2. c, 3. d, 4. a, 5. c, 6. b, 7. a, 8. a Eläinten ääniä s. 62 Koira sanoo: ”Hau hau!” Se haukkuu. / Kissa sanoo: ”Miau!” Se naukuu. / Lehmä sanoo: "Ammuu!” Se ammuu. / Hevonen sanoo: ”li-ha-haa!” Se hirnuu. / Sika sanoo: ”Röh röh!” Se röhkii. / Lammas sanoo: ”Mää!” Se määkii. / Kana sanoo: ”Kot kot!” Se kotkottaa. / Kukko sanoo: ”Kukkokiekuu!” Se kiekuu. / Karhu sanoo: ”Murrr!” Se murisee. / Susi sanoo: ”Uuuuu!” Se ulvoo. / Varis sanoo: ”Kraak kraak!” Se raakkuu. / Käki sanoo: ”Kukkuu!” Se kukkuu. Talkkari ja verkkarit s. 62 1. televisiota (televisio), 2. Talonmies, 3. lenkkitossuilla (lenkkitossut), 4. olohuone, makuuhuonetta (makuuhuone), 5. Volkswagen, 6. verryttelyhousut, 7. päiväkodissa (päiväkoti), esikoulua (esikoulu), 8. syntymäpäivät, 9. väitöskirjasi (väitöskirja), 10. rangaistuspotku (jalkapallossa) tai rangaistuslaukaus (jääkiekossa) Kaksikymmentä verbiä s. 63 Vaakasuoraan: rivi 1: hallitsevat (hallita), rivi 2: luo (luoda), rivi 4: näe (nähdä), rivi 5: jatkakaa (jatkaa), rivi 6: alat (alkaa), rivi 10: kiru (kirkua), rivi 13: toi (tuoda), istun (istua), rivi 14: kiittävät (kiittää), rivi 15: opimme (oppia) Pystysuoraan: rivi 1: uhkasit (uhata), rivi 3: joivat (juoda), rivi 6: perin (periä), rivi 9: otamme (ottaa), itket (itkeä), rivi 10: sain (saada), rivi 11: keittäisit (keittää), rivi 13: tutkit (tutkia), rivi 14: kysyt (kysyä), sure (surra) Konjunktioita s. 64 1. että, 2. vai, 3. koska, 4. kuten, 5. jos, 6. vaan, 7. jotta, 8. vaikka, 9. kun, 10. mutta, 11. eli, 12. sillä, 13. tai, 14. ja, 15. kunnes 96 Sanasto harjoituksia Kopiointi kielletty
Riisipuuro ja puuroriisi s. 65 autokilpailu & kilpailuauto, eläinlauma & laumaeläin, huonekasvi & kasvihuone, katukivi & kivikatu, kellotorni & tornikello, kenkämuoti & muotikenkä, koirarotu & rotukoira, lahjaraha & rahalahja, laulukuoro & kuorolaulu, luukeitto & keitto- luu, matkustajalaiva & laivamatkustaja, poikakerho & kerhopoika, puusauna & saunapuu, rantamökki & mökkiranta, öljymoottori & moottoriöljy (Joiltakin osin tehtävän voisi ratkaista toisinkin.) Yksi sana liikaa s. 66 1. tielle, 2. tuli, 3. vihainen, 4. ja, 5. palasi, 6. Myöhässä, 7. hyvin, 8. autolla, 9. tänne, 10. takaisin, 11. kengissä, 12. kasvoi Siellä ja täällä s. 66 1. siellä, 2. täällä, 3. tässä, 4. tuolla, 5. siinä, 6. tuossa Juhlia ja tapahtumia s. 67 1. häät, 2. myyjäiset, 3. hautajaiset, 4. avajaiset, 5. päättäjäiset, 6. kihlajaiset, 7. tanssiaiset, 8. tupaantulijaiset, 9. ristiäiset, 10. naamiaiset Yhdistävä tekijä s. 67 Isolla alkukirjaimella kirjoitettuna sanat ovat myös suomalaisesta kalenterista löytyviä etunimiä. Idiomeja (2) s. 68 1. a, 2. b, 3. a, 4. d, 5. c, 6. a, 7. a, 8. d Hyppää pois! s. 69 1. hypähti/hyppäsi, 2. hyppelen/hypiskelen, 3. hyppiä (tai: hypähdellä), 4. hy- pähteli/hyppi, 5. hyppäsi, 6. hyppelemme/hypiskelemme Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 97
Kämppis ja lippis s. 69 1. roskakori, 2. koripalloa (koripallo), sulkapalloa (sulkapallo), 3. julkisuuden henkilö, 4. alkoholisti, 5. mahdollisuuksia (mahdollisuus), 6. lippalakkia (lippalakki), 7. kirpputorilta (kirpputori), 8. kämppäkaverina (kämppäkaveri = huone- tai asuintoveri), 9. depressio (= masennus), 10. Coca-colat (Coca-cola) Adverbeja (2) s. 70 1. usein, 2. kerran, 3. koskaan, 4. harvoin, 5. aina, 6. Joskus Värisymboliikkaa s. 70 punainen - kuuma & seis & väärin & tyttö & vaara, vihreä - lupa & oikein, keltainen - odota!, sininen - poika & kylmä, musta - suru, valkoinen - antautuminen & viattomuus Mikä ei ole sana? s. 71 Sokin ei ole minkään sanan muoto. Sakin on genetiivimuoto sanasta sakki. Sekin on sanan sekki genetiivimuoto tai pronomini se, jonka lopussa on liitepartikkeli -kin. Sikin ja sokin ovat yhdessä esiintyviä epäjärjestystä kuvaavia adverbeja (tai sokin on myös instruktiivimuoto sanasta sokka). Sukin on instruktiivimuoto sanasta sukka. Sykin on yksikön ensimmäisen persoonan muoto verbistä sykkiä. Säkin on genetiivimuoto sanasta säkki. -kka-sanoja s. 71 1. puolukka, 2. haarukka, 3. harakka, 4. piirakka, 5. mustikka, 6. majakka, 7. vasikka, 8. mansikka, 9. mellakka, 10. kännykkä Pipi ja pöpö s. 71 huhu - epävarma kuulopuhe, juoru; juju - keino, temppu, jekku, hämäys; jojo - kelamainen leikkiväline; koko - suuruus; kyky - pystyvyys, taito; pipi - kipeä, kipukohta; popo - kenkä; pupu - jänis, kaniini; pöpö - taudinaiheuttaja, bakteeri, virus tms.; toto - vedonlyöntipeli hevoskilpailuissa 93 Sanasto harjoituksia Kopiointi kielletty
Adverbeja (3) s. 72 I. enää, 2. jo, 3. vasta, 4. vielä, 5. yhä, 6. edes, 7. enää, 8. yhä, 9. edes, 10. jo, II. vasta, 12. vielä Yskä s. 73 1. yskäisi/yskähti, 2. yskii, 3. yskähti/yskäisi, 4. yskittää, 5. yskähtelet/yskiskelet, 6. yskit Kolme ajatelmaa s. 73 1. päivä, 2. kala, 3. maa Äännähdyksiä s. 74 1. Yök, 2. Hohhoijaa, 3. Hui/Oho, 4. Pyh. 5. Nami nami, 6. Aah, 7. Hups/Oho, 8. Hyi, 9. Hohhoijaa, 10. Ääh, 11. Hohoi, 12. Oho/Hups, 13. Yök, 14. Heko heko, 15. Oho/Hui Maitse ja meritse s. 75 1. ...sekä maitse että vesitse, 2. kirjeitse, 3. postitse, 4. ...rauta- vai lentoteitse, 5. jäitse, 6. puhelimitse, 7. meritse, 8. internetitse Kolmiosaisia yhdyssanoja s. 75 ammattiyhdistysliike, helmikorvakoru, itseopiskelustudio, jääkiekkotuomari, kak- sivuorotyö, konetiskiaine, lentokenttävirkailija, omakotitalo, silmälasikauppa, tietokirjasarja, työpaikkaruokala, valtamerialus Nauru pidentää ikää s. 76 1. naurattaa, 2. naureskelevat/naureksivat, 3. naura, 4. naurahti, 5. naureskella/ naureksia, 6. naurahteli Arvoituksia s. 77 1. valo, 2. pyyhe, 3. reikä, 4. silta, 5. pimeys, 6. tuli, 7. aika, 8. pullo, 9. ihminen, 10. lääkäri, 11. hansikas, 12. kaiku Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 99
Mikä paikka? s. 77 1. puisto, 2. rautatieasema, 3. sauna Suomalaisia nimiä s. 78 Ne ovat käytössä myös sukuniminä. Yksipersoonaisia kokijaverbejä s. 78 1. jännittää, 2. nolota, 3. harmittaa, 4. hermostuttaa, 5. naurattaa, 6. kaduttaa, 7. ällöttää, 8. suututtaa, 9. itkettää, 10. heikottaa, 11. laulattaa, 12. yskittää, 13. aivastuttaa, 14. säälittää, 15. rasita (Muutamissa lauseissa olisi mahdollista käyttää jotakin muutakin annetuista verbeistä.) Sana sanalta s. 80 toive > taive > taite > taito > maito > masto halpa > halla > halli > malli > milli > mieli kotka > kokka > kukka > rukka > rukki > ruksi parta > paita > laita > laite > liite > liike komea > kopea > kapea > kappa > pappa > pappi suola > puola > puoli > puoti > puhti > pihti taksi > takki > pakki > pukki > putki > putka muste > musta > multa > kulta > kilta > kilpa summa > surma > turma > turva > turve > tarve sotia > sopia > soppa > soppi > moppi > mappi hurja > harja > harju > karju > karhu > kauhu salko > sanko > sanka > ranka > ranta > rinta tukka > takka > pakka > pakko > palko > pallo pulma > pulla > tulla > tulli > tilli > tiili pihvi > pilvi > pilli > silli > selli > sello paino > kaino > keino > keinu > keiju > ketju 1 00 S<*n<*stoharjoituksia Kopiointi kielletty
Järjestä sanat s. 82 1. Viime kesänä me teimme lomamatkan Lappeenrantaan. 2. Jos sinä auttaisit minua nyt, minäkin voisin sitten auttaa sinua. 3. Oletko sinä nähnyt näitä kuvia, jotka minä otin meidän pikkujoulussamme? 4. Tuo poika on juuri muuttanut siihen taloon, joka on aivan koulun vieressä. 5. Minä olen menossa Jyväskylään erääseen ranskan opettajien kokoukseen. 6. Meidän naapuriemme lapset leikkivät usein meidän pihassamme. 7. Ehkä minä saisin parempaa palkkaa jossakin muussa työssä, mutta minä olen kiinnostunut tästä työstä. 8. Kuinka sinä voit tietää, että se on huono kirja, jos sinä et ole lukenut sitä? Kopiointi kielletty Sanastoharjoituksia 1 Q1
TAMMI Oppimateriaalit www.tammi.fi/oppimateriaalit 4. painos Piirrokset: Inkeri Patrakka Ulkoasuja taitto: Leena Lintunen © Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2003 Kopiointikielto Tämä teos on työkirja. Tätä teosta ei saa tekijänoikeuslain nojalla kopioida lainkaan. Myös teoksen tai sen osan kopioiminen tai muuntelu digitaalisesti on kielletty. ISBN 978-951-26-5038-5 Painopaikka: Hansaprint Oy, Vantaa 2011
Suomen kielen sanastoharjoituksia tarjoaa runsaasti sekä sisällöltään että rakenteeltaan monipuolisia tehtäviä, joiden parissa kielenoppija voi kartuttaa sanavarastoaan ja tehdä uusia löytöjä tutustakin sanastosta. Selkeät ja mukaansatempaavat tehtävät sopivat suomen opettamiseen ja oppimiseen niin äidinkielenä kuin toisena tai vieraana kielenäkin. Lopussa olevine ratkaisuosioineen kirja on myös jokaisen suomen kielen itseopiskelijan aarreaitta. Saatavana on myös kirja Suomen kielen tekstinymmärtämis- harjoituksia. TAMMI www.tammi.fi/oppimateriaalit Kansi: Riitta Piuva K 88.2 ISBN 978-951-26-5038-5 9 78951 2 650385