Автор: Холанди Райна  

Теги: български език   речник  

ISBN: 978-954-680-558-4

Год: 2008

Текст
                    Райна Холанди
УСТОИЧИВИ
СРАВНЕНИЯ
Български,
руски,
английски,
немски,
френски


РАЙНА ХОЛАНДИ УСТОЙЧИВИ СРАВНЕНИЯ (български, руски, английски, немски, френски) БЛАГОЕВГРАД 2008
© УСТОЙЧИВИ СРАВНЕНИЯ (български, руски, английски, немски, френски) © РАЙНА ХОЛАНДИ ISBN 978-954-680-558-4 Университетско издателство „Неофит Рилски” Благоевград 2008
ПРЕДГОВОР Пособието съдържа около 3500 устойчиви сравнения в български, руски, английски, немски и френски език. То е първото по рода си издание, което инкорпорира в себе си подобен вид фразеологичен материал. Фразеологизмите са илюстрирани с цитати предимно от литературни източници. Като се има предвид, че устойчивите сравнения принадлежат към разговорния стил на езика, една част от цитатите са взети от съвременната преса и интернет форуми. Целта на илюстрациите е максимално точно да разкрият семантиката на сравненията и да ги свържат със специфичните ситуации, в които те се употребяват. В пособието са включени много български диалекти сравнения, американизми и австрализми. За език-източник на речниковите статии е избран българският. Направен е опит да се открият най-близките съответствия в останалите езици. В случаите на относителна близост е използван символа ~. В скоби са поставени вариантите на някои лексикални компоненти на фразеологичната единица. Например: Throw (cast, fling) somebody aside like an old glove (shoe) В примери като work like a <galley> slave компонентите в скобите са факултативни, т. е. сравнението може да се използва и без тях. Местоименията някого, нещо, somebody, something, quelque'un, quelque chose и т. н. Представляват променливи единици на контекста. В края на пособието е включен азбучен показалец на устойчивите сравнения във всички представени езици, което позволява като език- източник да се използва не само българският, а и останалите езици. В показалеца е указано мястото на всяко едно устойчиво сравнение в пособието. Например: Live like a lord — Ж - 16 Пособието е предназначено за студенти, преподаватели и всички, които изучават съответните европейски езици и искат да обогатят познанията си в сферата на фразеологията. Jmdn - Jemanden Jmdm - Jemandem qn - quelque’un Използвани съкращения qch - quelque chose ирон. - иронична употреба диал. - диалектна употреба 3
Б 1. Бегам като протестантин от пост (диал.) - бягам много уплашено. Р. Бежать как угорелый, как угорелая кошка Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверьми. (Тургенев, Отцы и дети) E. Run like a rabbit, run like a hare “Spanish-American war”, he said. “Ran like a rabbit half the time”. (W. Saroyan, “The Human Comedy”, ch. IH) D. Laufen wie Wild, laufen wie besessen Es klingelt zum Schulschluss - alle laufen wie wild aus der Klasse - auch Tim versucht so schnell wie möglich von der Schule - besonders auch von Clique... (Internet Forum) F. Passer (courir, glisser) comme un chat sur <la> braise Il faut courir là-dessus comme chat sur braise. (Beaumarchais) 2. Бегам като гладен турчин от пиян българин (диал.) - бягам много уплашен, ужасен. Р. Бежать как угорелый, бежать сломя голову, как угорелая кошка Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверьми. (Тургенев, Отцы и дети) E. Run like a hare, run like a rabbit - Bessie ... ay, you left him!... You run like a hare to get out o’danger. (S. O. Casey, “The Plough and the Stars”, act IV) D. Laufen wie Wild, laufen wie besessen Es klingelt zum Schulschluss - alle laufen wie wild aus der Klasse - auch Tim versucht so schnell wie möglich von der Schule - besonders auch von Clique... (Internet Forum) F. Passer (courir, glisser) comme un chat sur <la> braise Il faut courir là-dessus comme chat sur braise. (Beaumarchais) 3. Беден като Йов (книж.) - много беден. P. Беден как Иов ... Да, так своя пара серых, а был беден, как Иов. (Д. Н. Мамин- Сибиряк, Черты из жизни Пепко) E. <As> poor as Job Having entered his first ministry under Louis Philippe poor as Job, Theirs left it a millionaire. (K. Marx, The Civil War in France, ch. I) D. Arm wie: eir^ee Kirchernnaus sein Als ich die Universität besuchte, war ich arm wie eine Kirchenmaus. 4
F. Pauvre comm«: Job ... elle était de grande famille et d’alliance flatteuse, mais pauvre comme Job. (C. Faeeèee) 4. Беден като църковна мишка - много беден. Цеко ходеше по чуждите села, лъжеше, че е богаташ, а той - беден като църковна мишка. (Н. Кирилов, Пролетен дъжд) Р. Беден как церковная мышь (крыса) Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: "Да ведь он служил в караване. (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Бойцы 1883). E. <As> poor as a church mouse “They haven’t anything, have they?” “No”, returned Jessica, “they’re poor as church mice”. (Th. Dreiser, “Sister Caeeie”, ch. IX) D. Arm wie eine Kirchenmaus sein Als ich die Universität besuchte, war ich arm wie eine Kirchenmaus. F. Pauvre (gueux) comme un rat d’église ... tu sais mon chou, que je n’ai plus rien, je suis gueux comme un rat d’église. (Balzac) 5. Бел како арап<ин> (диал., ирон.) - много черен. Р. Черный как сажа, черный как вороново крыло, черный как смоль, черный как уголь Въевшись глазами в черный, как сажа, восток, заголосили бабы, растерянно рявкнули на них мужики. (Е. Лукин, Катали мы ваше солнце). E. <As> black as a crow ( a crow’s wing), <as> black as ink, <as> black as ebony I thought I’d never get my feet clean; they were as black as ink. (W. S. Maugham, “The Razor’s Edge”, ch. Ill) D. Sshwarz wie ein Zigeuner, cchwarz wie ein Neger, сг ist dem Teufel von der Bleiche gelaufen (ирон.) Man kam schwarz wie ein Neger ans Tageslicht zurück und musste sich in der Waschkaue erst vom Kollegen den mit Schweiss und Kohlestaub verschmierten Rücken... (Internet Forum) F. Noir comme un (du) charbon Je suis sortie dans la cour et j’ai vu Pierre qui était noir comme un charbon. 5
6. Бел како егюптин (диал., ирон.) - много черен. Р. Черный как сажа, черный как вороново крыло, черный как смоль, черный как уголь Бородатый, добродушный, черный как смоль, Михаил Аркадьевич улыбнулся: (О. С. Минор, Это было давно). E. <As> black as soot, <as> black as jet, <as> black as my hat He left the fertile area behind and was soon lost in the midst of enormous tracts of poor soil, black as soot. (Ph. Callow, Van Gogh: A Life) D. Schwarz wie ein Zigeuner, schwarz wie ein Neger, er ist dem Teufel von der Bleiche gelaufen (ирон.) Man kam schwarz wie ein Neger ans Tageslicht zurück und musste sich in der Waschkaue erst vom . Kollegen den mit Schweiss und Kohlestaub verschmierten Rücken... (Internet Forum) F. Noir comme la cheminée Il est joli comme un cœur et noir comme la cheminée. 7. Бел како тулуп (диал.) - много бял. Р. Белый как снег -Я вам подала, - отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. (Л. Н. Толстой, Отрочество) E. <As> white as wool, <as> white as milk In contrast to Hal's deep tan Tommy was as white as milk... (J. Jones, “From Here to Eternity”, ch. XXV) D. Weiss wie ein Laken Sie war erstarrt und weiss wie ein Laken. „Was mache ich denn jetzt? Er wird mich doch überall aufspüren!“ Sie stand auf und nahm sich die Taschen ... (Internet Forum) F. Blanc comme <un> linge Nanteuil parut ... blanche comme un linge, les yeux battus, les jambes molles. Elle avait passé une nuit pleine d'épouvantes. (France) 8. Белея (белея ce) като сняг - белея се много. Дядо Маринко е сам на мегдана ... с открита глава. Косата и брадата му се белеят като сняг. (Й. Йовков, Разкази, I) Р. Белый как снег Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек... ай! ай! ай! ничего, ничего... молчание. (Н. В. Гоголь, Записки сумасшедшего) E. <As> white as <the driven> snow This man's hair was as white as snow, much too white for his age. (Fr. Marryat, ‘Poor Jack', ch. X) 6
D. Weiss wie Schnee Die Fäden, aus denen eine echte Marteniza gemacht wird, müssen eben „weiss wie Schnee und rot wie Blut“ sein und sich in zwei abgebundene Stränge teilen. (Internet Forum) F. Blanc comme <la> neege Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement ■ blanc comme la neige. (Matthieu 28:3) 9. Белея ce като сняг на Стара планина - белея се силно. Р. Белый как снег ...он шел ... по широкой белой дороге, по дороге, белой,, как свеже выпавшим снег, вдоль которой и справа и слева росли нарциссы величиной с чайную чашку; и нарциссы все кивали и кивали ему головками, когда он шел по белоснежной дороге... E. <As> white as <the driven> snow ...he walked along a great white road - a road white as the driven snow - that was banked on each side of him with daffodils ... as he went along the snow¬ white road... (S. O’Casey, “I Knock at the Door”, “The Dream School”) D. Weiss wie Schnee Die Fäden, aus denen eine echte Marteniza gemacht wird, müssen eben „weiss wie Schnee und rot wie Blut“ sein und sich in zwei abeebucdece Stränge teilen. (Internet Forum) F. Blanc comme <la> neige Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. (Matthieu 28:3) 10. Белея ce (блестя, лъщя) като тиган на месечина (ирон.) - никак не се белея, тъмнея ce. Р. Непроглядная тьма, ни зги не видно, хоть глаз выколи Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. (Пушкин, Капитанская дочка) E. <As> dark as pitch, <as> dark as a pocket It looks like rain. It’s dark as a pocket and there are heavy clouds... (E. S. Gardner, “The Case of the Restless Redhead”, ch. 7) D. Schwarz wie die Nacht, er ist dem Teufel von der Bleiche gelaufen (ирон.) Als Lukas sechs Jahre alt wird, bekommt er von semen Eltern ein besonderes Geschenk: einen Kater schwarz wie die Nacht, den er Munkel nennt. (Internet Forum) F. Il <y> fait noir (clair - ирон.) comme dans un four, noir comme un four, on y voit comme dans un four (ирон.), il fait noir comme dans la gueule du (d’un) loup, il fait noir comme dans un tunnel 7
La hutte était noire comme un four. (Erckmann-Chatrian) 11. Бистър като боза (ирон.) •- много мътен. Р. Совершенно неясно, мутно E. <As> clear as mud He doesn’t know what he is talking about. It’s just as clear as mud. It doesn't mean a darn thing. (S. Lewis, “Babbitt”, ch. XXVII) D. Trüb, blass, dunkel, matt F. Clair comme de l'eau de vaisselle (ирон.) Principe sympa, mais le problème, c'est qu'il est clair comme de l'eau de vaisselle! 12. Бистър като сълза - за вода, много бистра. От няколко чучура шурти бистра като сълза и студена като лед вода. (Т. Влайков, Преживяното) Р. Прозрачная как слеза Вода в озере была прозрачная, как слеза, но совершенно ледяная. (Ф. Искандер, Случай в горах) E. <As> clear as a day, <as> clear as crystal We were roach fishing, larking about perhaps more than, anything else, and could catch nothing; you see it was a scorching day and the water bright and clear as crystal. (Thomas, R. George, Edward Thomas: A Portrait) D. Reines, sauberes, friches Wasser F. Clair comme <de> l’eau de roche Entretenir sa piscine, c'est claire comme de l’eau de roche. Une eau limpide et saine, c’est tout le plaisir d'une bonne baignade en piscine. 13. Бия като гвоздей някого - бия много, жестоко.Р. Бить как по стене Начали бить - как по стене, только за всяким ударом равнодушно говорит: "Виноват, ваше благородие". (М. П. Загряжский, Записки) E. Lash like a whip Dick's shoulders straightened again, for the words lashed like a whip. (R. Kipling, “The Light That Failed”, ch. XIII) D. ScMagen, verhauen, jmdn zu Tode schlagen F. Battre qn comme plâtre ... je voyais souvent dans la cour Jean, l'apprenti couvreur, ... battre comme plâtre son frère Alphonse qui lui tirait la langue et lui faisait des pieds de nez. (France) 14. Бия като маче (котка) о дирек някого (диал.) - бия много, жестоко. Р. Бить как по стене 8
Начали бить - как по стене, только за всяким ударом равнодушно говорит: "Виноват, ваше благородие". (М. П. Загряжский, Записки) E. Lash like a whip Dick’s shoulders straightened again, for the words lashed like a whip. (R. Kipling, “The Light That Failed”, ch. XIII) D. Schlagen, verhauen, jmdn zu Tode schlagen F. Frapper sur qn comme sur une bête morte 15. Бия като студено желязо някого (диал.) - бия някого много. Р. Бить как по стене Начали бить - как по стене, только за всяким ударом равнодушно говорит: "Виноват, ваше благородие". (М. П. Загряжский, Записки) E. Lash like a whip Dick’s shoulders straightened again, for the words lashed like a whip. (R. Kipling, “The Light That Failed”, ch. XIII) D. Schlagen, verhauen, jmdn zu Tode schlagen F. Battre qn comme blé <vert>, frapper (cogner, taper) comme un sourd Il cognait comme un sourd sur sa femme. (Zola) 16. Бия като шкембе о плет някого (диал.) ■*- бия някого много. Р. Бить как по стене Начали бить - как по стене, только за всяким ударом равнодушно говорит: "Виноват, ваше благородие". (М. П. Загряжский, Записки) E. Lash like a whip Dick’s shoulders straightened again, for the words lashed like a whip. (R. Kipling, “The Light That Failed”, ch. XIII) D. Schlagen, verhauen, jmdn zu Tode schlagen F. Battre qn comme paille, frapper comme une brute, frapper comme un fou - J’en ai eu trois sur le bras. J’ai frappé comme un fou. (Barbusse) 17. Бия ce като сляп пръч за <празни> ясли - бия се ожесточено. Р. Драться (сражаться) как лев Бухнулся прямо в пальто. - За других будет сражаться, как лев, куда угодно пойдёт, с кем угодно схватится. (Ю. Трифонов, Дом на набережной) E. Fight like a lion, fight like a tiger Liverpool and plenty more industrial centres know Leo McGree who fights like a lion for workers’ rights. (“Daily Worker”, Oct 17,1960) D. KämefenwieemVereweiffiter, kämeffncvieeinDacOs F. Se débattre comme un beau diable, se débattre comme un diable dans un (le) bénitier 9
... il protestait énergiquement de la tête, se déballait comme un beau diable et . gigotait, les pattes hautes, battant l'air de ses lourdes bottes. (G. Courteline) 18. Бледен (блед) като мъртвец много бледен. Той (Аспарух) беше бледен - бледен като мъртвец. (Н. Райнов, Видения из древна България) Р. Бледный как мертвец Около изголовья молча стоял Иван Яковлич, бледный - как мертвец, у него по лицу катились крупные слезы. (Д. II. Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы) E. <As> pale as death Ramon groped for his revolver. He was pale as death and dead he confidently expected to be within the next few minutes. (G. Trease, “Call to Arms”, ch. X) D. Bleich (blass) wie der Tod Neben mir steht der Tod im Raum. Ich sehe in den Spiegel, erkenne mein Gesicht, es ist bleich wie der Tod - doch ich fürchte mich nicht. F. Pâle (blême) comme un mort, pâle (blême) comme la mort Atos était pâle comme la mort et tremblait de tous ses membres. (Dumas) 19. Бледен (блед) като платно - ■ много блед. Лицето па Варенова е бледно като платно. (Й. Йовков, Разкази, I) Р. Бледный как полотно Вслед за ним тихими шагами входит бледный, как полотно, II. А. Казем-бск и садится на свое место. (II. А. Мельников. 19 лет на земской службе) E. <As> pale as ashes Presently Montanclli rose and came back, with lips as pale as ashes. (E. L. Voynich, “The Gadfly”) D. Blass (bleich) wie ein Laken Er war bleich wie ein Laken und hatte Ringe unter seinen geröteten Augen. F. Pâle comme un . linge Le jeune homme, pâle comme un linge, interrompait brusquement son oncle. (Zola) 20. Бледен (блед) като стена -- много бледен. След като завърза обущата си, той се изправи блед като стена и проговори: - Каква стана тя... (Елин Пелин, Аз, Ти, Той) - Р. Бледный как полотно 10
Вдруг на большой скорости подлетает газик, из него пулей выскакивает наш инструктор, бледный как полотно. (Ю. Сенкевич, Путешествие длинною в жизнь) E. <As> pale as a ghost He's as pale as a ghost. There are dark rings under his eyes. (E. S. Gardner, “The Case of the Curious Bride”, ch. 6) D. Blass(bleiche wiedie egekalkte> Wann (eîn Kalkwand) Die junge Frau wurde weiss wie die gekalkte Wand, als sie ihren Kinderwagen auf die Strasse rollen sah. (Internet Forum) F. Pâle ■ comme un mur au clair de lune • 21. Бледен (блед) като смърт - много бледен. Без да снеме пушката от рамото си, но бледен като смърт, той пишеше нещо с пръст по стената. (И. Йовков, Разкази, 2) Р. Бледен как смерть Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. (Пушкин, Путешествие в Арзрум) E. <As> palé as death Her robe was tom, a bloody knife was in her hand and her face was pale as death. (W. Du Bois, “Worlds of Color”, ch. XVIII) D. Bleich (blass) wie der Tod Neben mir steht der Tod im Raum. Ich sehe in den Spiegel, erkenne mein Gesicht, es ist bleich wie der Tod - doch ich furchte mich nicht. (Internet Forum) F. Pâle (blême) comme la mort Atos était pâle comme la mort et tremblait de tous ses membres. (Dumas) 22. Блестя (лъщя) като огледало - блестя много силно. Това са ята врани, които вият гнезда в дупките на пещерите, крещят, издигат се и спущат и черните им криле блестят като огледала на слънцето. (Г. Райчев, Избр. съч., 2) Р. Как стеклышко Сюда бойцы бегали вечером мыть сапоги, чтоб к утренней поверке сапоги были “как стеклышко'”. (Б. Горбатов, Алексей Гайдаш) E. <As> bright as a new pin The good Irish woman has made our place bright as a new pin. (R. Greenwood, “The True History of a Little Ragamuffin”, ch. II) D. Blann wie sm SSiegee ssm Wenn Sand im kalten Sonnenlicht glitzert und das Watt blank wie ein Spiegel daliegt... (IntemetForum) 11
F. BrUln jcmme cm miioii Il faisait très chaud, très bon. Le doux soleil chauffait l’herbe. L’eau brillait comme un miroir. (Maupassant) 23. Блестя (лъщя) като стъкло - блестя силно. Той вече следеше какво приказват крайненци, поподсмиваше се и сините му очи лъщяха като стъкло. (Й. Йовков, Чифликът край границата) Р. Как стеклышко Сюда бойцы бегали вечером мыть сапоги, чтоб к утренней поверке сапоги были “как стеклышко'”. (Б. Горбатов, Алексей Гайдаш) E. <As> bright as a new penny How could the fellow talk like this, and look as bright and pink as a new penny? (J. Galsworthy, “The White Monkey”, part III, ch. VII) D. Blank wie ein Spiegel sein Wenn Sand im kalten Sonnenlicht glitzert und das Watt blank wie ein Spiegel daliegt... (Internet Forum) F. Briller comme un (du, le) diamant, briller comme une perle, briller comme une étoile, briller comme l’or Gracieux obéit; sous la cendre du papier il prit un flacon de cristal de roche qui brillait comme du diamant. (Laboulaye) 24. Блея като овца - блея, зяпам без цел. Р. = Смотрит как баран на новые ворота E. ~ Stare like a stuck pig When the soot came down the chimney George just stood and stared like a stuck pig. D. ~ Augen machen wie ein gestochenes Kalb F. ~ Regarder comme une brute 25. Богат като воденичар с гюрултия и паспал (диал.) - много богат. Р. Богат как Крез Вскоре был арестован директор ЛИФ ЛИ Горловский - тот самый, который читал новейшую всеобщую историю (после курса Е.В. Тарле) и который объяснял, что выражение "богат как Крез" происходит от названия французской капиталистической монополии Шнейдер-Крезо. (И. Дьяконов, Книга воспоминаний) E. <As> rich as Croesus “The girl’s father”, said Williams, “is as rich as Croesus. He owns property without end.” (D. H. Lawrence, “Sons and Lovers”, part I, ch. Ill) 12
D. Geld wie Dreck (Heu) haben, Geld wie Mist haben Von denen aber jeder weiss, dass sie Geld wie Dreck haben ... und dies auch zeigen. (Internet Forum) F. Richecommeuu findndiek,richecoпnneun nnbab ... qui n’a d'autre mérite à mes yeux que d'être deux fois riche comme un nabab, mais j'ai passé la parole à mon ami Morcerf; arrangez-vous avec lui ... (Alexandre Dumas) 26. Богат като воденичарска мишка (дйал.) - много богат. Р. Богат как Крез Читал он довольно складно, но помню, как он объяснял нам, что выражение "богат как Крез" происходит от названия французской финансово-промышленной фирмы Шнейдер-Крезо. (И. Дьяконов, Книга воспоминаний) Он был богат, как Крез, и зарабатывал в какие-нибудь полтора часа по пятидесяти тысяч рублей. (Н. А. Лейкин, Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова) E. <As> rich as Croesus “The girl's father”, said Williams, “is as rich as Croesus. He owns property without end.” (D. H. Lawrence, “Sons and Lovers”, part I, ch. Ill) D. Geld wie Dreck (Heu) haben, Geld wie Mist haben Von denen aber jeder weiss, dass sie Geld wie Dreck haben ... und dies auch zeigen. (Internet Forum) F. Riche comme un puits Sa duchesse est riche comme un puits, son colonel ne compte que par millions, et elle m'a parlé d’un prince... (Internet) 27. Богат като Крез (книж.) - много богат. И ето ме: важен, блестящ, елегантен, богат като истински Крез. (Хр. Смирненски, Съч. 2) Р. Богат как Крез Граф Нельи поносил Зубова и прямо писал о нем, что "он богат как Крез, а надменен как индейский петух, но не стыдился жить во дворце на всем на готовом и так пресыщался, что стол ' его, да Салтыкова с Браницким, обходился казне в день четыреста рублей", что, по тогдашней цене денег, разумеется, была сумма огромная. (H. С. Лесков, Захудалый род) E. <As> rich as Croesus “The girl's father”, said Williams, “is as rich as Croesus. He owns property without end.” (D. H. Lawrence, “Sons and Lovers”, part I, ch. Ill) 13
D. Reich wie Krösus F. Richecomme<<n> Crééus - Elle est charmante, cette fillette. Elle a bon coeur et jolie figure., et son vigneron de père sera riche comme un Crésus. (Maupassant) 28. Богат като мишка в долап (диал.) - много богат. Р. Богат как Крез Граф Нельи поносил Зубова и прямо писал о нем, что "он богат как Крез, а надменен как • индейский петух, но не стыдился жить во дворце на всем на готовом и так пресыщался, что стол его, да Салтыкова с Браницким, обходился казне в день четыреста рублей", что, по тогдашней цене денег, разумеется, была сумма огромная. (Н. С. Лесков, Захудалый род) E. <As> rich as Croesus Her father died when she was a kid, as did her uncle, which meant that her grandfather who was as rich as Croesus had no one else to leave his ill- gotten gains to. (A. Granger, A Season for Murder) D. Geld wie Dreck (Heu) haben, Geld wie Mist haben Von denen aber jeder weiss, dass sie Geld wie Dreck haben ... und dies auch zeigen. (Internet Forum) F. Riche comme un coffre Le seigneur de notre village est riche comme un coffre. 29. Бода като паламида (диал.) — бода много. Р. Жалить как оса E. <As> prickly as a hedgehog I grew up as prickly as a hedgehog, I often talked back, was disobedient, at times I thought I was not quite normal. (Internet Forum) D. Staate wic eîn I gee Die Schale stachlig wie ein Igel und die Kastanie selber glänzend wie ein Spiegel... (Internet Forum) F. ~ Fin comme un rasoir 30. Бодър (свеж) като кукуряк - много бодър. На човека не че му е кой знае какво, но пийнал вечерта повечко, карал се с жена си и го налегнал махмурлука. Като си отиде в къщи, като си поспи, на другия ден идва като кукуряк на работа. (Г. Узунов, Напречен разрез) 14
P. Свежа как роза, свежый как огурчик А я немножко всхрапну и к одиннадцати буду свежа как роза. ’ (П. Д. Боборыкин, Василий Теркин) E. <As> fresh as a daisy, <as> fresh as a rose He liked Lucy Moore, in his own way. “She’s fresh as a daisy'', he often thought, “and a regular smarter”. (A. J. Cronin, “Three Loves”, book I, ch. 7) D. Sehr frisch F. Frais comme une (la) rose (comme un bouton de rose), frais comme une fleure, frais comme un gardon, frais comme une guigne, frais comme une pomme d’api, frais comme le printemps Vous ne pouvez vous faire une idée de ce qu’elle était alors: belle, fraîche comme une rose, vive comme un papillon. (Mérimée) 31. Боря ce като дявол c кръста - боря се много ожесточено. Р. Драться (сражаться) как лев Бухнулся прямо в пальто. - За других будет сражаться, как лев, куда угодно пойдёт, с кем угодно схватится. (Ю. Трифонов, Дом на набережной) E. Fight like a lion, fight like a tiger Liverpool and plenty more industrial centres know Leo McGree who fights like a lion for workers’ rights. (“Daily Worker”, Oct 17,1960) D. Kämpfen wie ein Verzweifelter, kämpfen wie ein Dachs F. Se battre comme un lion, se débattre comme un forcené (un possédé) Au bout de sa ficelle, le renard se secouait et se démenait comme un possédé. (L. Per gaud) 32. Боря ce (бия ce) като хала c берекет (диал.) - боря се с голяма сила. Р. Драться (сражаться) как лев Бухнулся прямо в пальто. - За других будет сражаться, как лев, куда угодно пойдёт, с ■ кем угодно схватится. (Ю. Трифонов, Дом на набережной) E. Fight like a lion, fight like a tiger Liverpool and plenty more industrial centres know Leo McGree who fights like a lion for workers’ rights. (“Daily Worker”, Oct 17,1960) D. Kämpfen wii cm Vereweiffiler, Jär^m^ffn wie cîn Dachs F. Se battre comme un lion, se débattre comme un forcené (un possédé), se débattre comme un beau diable, se débattre comme un diable dans un (le) bénitier Léandre ... qui devait jouer Lygdamon, cherchait des poses, essayait des effets et se démenait comme un diable dans un bénitier. (Th. Gautier) 15
33. Боря се като свиня с тиква (диал.) - боря се с голямо усилие. Р. Драться (сражаться) как лев Бухнулся прямо в пальто. - За других будет сражаться, как лев, куда угодно пойдёт, с кем угодно схватится. (Ю. ' Трифонов, Дом на набережной) E. Fight like a lion, fight like a tiger Liverpool and plenty more industrial centres know Leo McGree who fights like a lion for workers’ rights. (“Daily Worker”, Oct 17,1960) D. Kämpfen wie ein Verzweifelter, kämpfen wie ein Dachs F. Se battre comme un lion, se débattre comme un forcené (un possédé), se débattre comme un beau diable, se débattre comme un diable dans un (le) bénitier Léandre ... qui devait jouer Lygdamon, cherchait des poses, essayait des effets et se démenait comme un diable dans un bénitier. (Th. Gautier) 34. Бос като коза (диал.) - много прост, ограничен. Р. Простоватый, нученый человек E. Ignorant, narrow-minded person D. Wie das liebe Vieh F. Ignorant comme une carpe, ignorant comme un pot, ignorant comme pas un ... Avec tout cela ignorant • comme un pot et provincial jusque dans la moelle. (Flaubert) 35. Бос като теле (диал.) — много прост, ограничен. Р. Простоватый, нученый человек E. Ignorant, narrow-minded person D. Wie das liebe Vieh F. Ignorant comme une carpe, ignorant comme un pot, ignorant comme pas un ... Avec tout cela ignorant comme un pot et provincial jusque dans la moelle. (Flaubert) 36. Бързам като попадия пред поп (диал.) - бързам много. Р. Бежат со всех ног, во весь дух, во весь опор, торопиться, спешить Юрий уже успел схватить Ольгу, посадить ее в телегу, повернуть лошадь и ударить • ее изо всей мочи; она кинулась со - всех ног. (Лермонтов, Вадим) E. Hasten, hurry, rush D. wfe (g^agg, ( nifen wfe bcsssscn Die Tiere laufen wie besessen herum und rennen auch schon mal gegen Schränke. 16
F. Coorh ((rr^tteer somme sui Baaque, sourh .(rotterr somme un Scratc Alexandre, oubliant sa fatigue, courut comme un dératé. (Dumas) 37. Будя ce (събуждам ce / събудя ce) като по часовник - будя ce в точно определено време. Млекарката се будеше всяка заран като по часовник в едно и също време. (Ил. Волен, Между два свята) Р. Как часы Ну, к примеру: на этого человека можно положиться, он точен, как часы, всегда держит слово, не подведет, не подставит. (Т. Иванова, Портрет моего мужа) E. Like a clock, like clockwork = Ruth. Are you writing anything nowadays, Madame Arcati? Madame Arcati. Every morning regular as clockwork, seven till one. (N. Coward, “Blithe Spirit”, act I, so. I) F. Arriver (tomber, venir) comme mars en carême (marée en carême) ~ Trois heures sonnent au Luxembourg, dit la vieille. J’arrive comme mars en carême... j^spère? (E. Sur) D. Pünktlich wie der Maurer F. ~ Matinal comme un coq, matinal comme l’aube, matinal comme une abeille Camille Pierrotte, matinale comme une abeille, est en train d'arroser son rosier sur la cheminée du salon. (Daudet) 38. Бърз като . елен (диал.) - за кон, много бърз. Р. Быстроногий как лань E. <As> fleet as a deer, <as> fleet as a gazelle Doctor Mirabilis here is always ready to run, fleet as a deer, fast as any hare! (P. Harding, The Nightingale Gallery) D. Flink wir . rin Wiesel Flink wie ein Wiesel war sie die Leiter eidbufgealettert. F. Agile (alerte) comme un orrf (un chamois), courir comme un oerf Portdevin qui était très souple ... prit son élan et passa en courant comme un cerf. (Maupassant) 39. Бърз като вятър — много бърз. Р. Быстроногий как лань E. <As> swift as the wind He passed us on the way driving like the wind. (E. S. Gardner, “The D. A. Breaks an Egg”, ch. 23) 17
D. Wie ein Wirbelwind Die Woche lang ist Präsident Ford, der ungekrönte König des Westens, wie ein Wirbelwind durch Europa gereist und hat sich einem strapaziösen Programm... (Internet Forum) F. Agiie J leese) comme cu chst, c^iie (le)Ce) comme juc cr^^udl^, c^iie Сю^ comme un ccbri Les matelots qui le voient monter sur leurs navires, leste comme un chat... (Ch. de Coster) 40. Бърз като заек - много бърз. Р. Быстроногий как лань E. <As> fleet cs -a deer, <cs> fleet as c gazelle Doctor Mirabilis here is always ready to run, fleet as a deer, fast cs any here! (P. Harding, The NigSticucle Gallery) D. Wie im Fluge, wie der Teufel Die Zeit verging wie im Fluge. F. Agile comme un singe, agile comme un tigre, agile comme une panthère Enfin, pour terminer, un danseur, agile comme un singe, exécuta une double gigue qui enleva rassemblée. (Internet) 41. Бърз като къопаф паук (диал., ирон.) - много бавен. Р. Медленный как черепаха, как сонная муха Я тащился, как черепаха. (Серафимович, В пути) E. <As> slow as a sncil, <cs> slow cs a tortoise “You’re as slow as a tortoise, and more thiok-Seaded than a rhinoceros”, returned his obliging client with an impatient gesture. (Ch. Dickens, “The Old Curiosity Shop”, oh. LI) D. Sehr lcngscm F. Lent comme un escargot, lent comme un (le) boeuf Le paysan est lent comme le boeuf de sa charrue, mais il a sa ténacité, son énergie patiente, son obstination. (E. Gaboriau) 42. Бърз като на воденицата долния камък (диал., ирон.) ■■■■■ много бавен. Р. Медленный как черепаха, как сонная муха - Дни, как черепаху, ползут, - говорил Николай Николаевич, грызя огурец. - Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется - конца этому не будет. (А. Н. Толстой, Чудаки) E. <As> slow as a snail, <as> slow cs a tortoise 18
“You’re as slow as a tortoise, and more thick-headed than a rhinoceros”, returned his obliging client with an impatient gesture. (Ch. Dickens, “The Old Curiosity Shop”, ch. LI) D. Sehr langsam F. LLüt тотте un esuorggt Le paysan est lent comme le boeuf de sa charrue, mais il a sa ténacité, son énergie patiente, son obstination. (E. Gaboriau) 43. Бързам като вдовица на одър (диал., ирон.) - много бързам, нетърпелив съм. Р. Торопиться, спешить E. Hasten, hurry, rush D. Ausreissen wie Schafleder Wenns brenzlig wird, reisst der Feigling doch aus wie Schafleder\ F. Courir comme un chat maigre Il engraissa même un peu, il cessa de courir les rues comme un chat maigre... (Zola) 44. Бързам като гущер въз баир (диал., ирон.) - никак не бързам. Р. Медленный как черепаха, как сонная муха Я тащился, как черепаха. (Серафимович, В пути) E. <As> slow as a snail, <as> slow as a tortoise ' “You’re as slow as a tortoise, and more thick-headed than a rhinoceros”, returned his obliging client with an impatient gesture. (Ch. Dickens, “The Old Curiosity Shop”, ch. LI) D. Sehr langsam F. Lent comme un escargot, lent comme un (le) boeuf Le paysan est lent comme le boeuf de sa charrue, mais il a sa ténacité, son énergie patiente, son obstination. (E. Gaboriau) 45. Бързам като попадия за плевник (диал., ирон.) --- бързам много. Р. Торопиться, спешить E. Hasten, hurry, rush D. A^scessse ’ewe ScOeffanes Wenns brenzlig wird, reisst der Feigling doch aus wie Schafleder\ F. Courir comme un désespéré, courir comme un fou (courir comme une <peaite> folle) D’un bond je franchis la porte à claire-voie et je me mis à courir devant moi comme un fou. (Daudet) 19
46. Бързо като стрела - много бързо. Котката извряка и като стрела се мушна под кревата. (И. Петров, Нонкината любов) Р. Как на пожар Сейчас, сейчаас!.." - как на пожар бросилась на кухню. (А. Волос, Недвижимость) E. <As> swift as an arrow Corbett rose swift as an arrow. (P. C. Doherty, The Prince of Darkness) D. Wie aus der Pistole geschossen Wie aus der Pistole geschossen dsddte sir den richtigen Namen. F. Rapide comme une flèche ... rapide comme une flèche, il se retourna pour fuir, mais jr saisi la bride de son cheval. (Erckmann-Cestrian) 47. Бягам (тичам, минавам) като вятър - бягам много бързо. Овчарите разказваха как бягала като вятър, циганите дървари, които слизаха от планината ... разказваха, че я видели отблизо. (Й. Йовков, Старопланински легенди) Р. Бежать как угорелый, молниеносно, как на пожар Жители городка бежали как на пожар, и вскоре больше сотни людей столпились вкруг лежавшего без чувств Марка Данилыча. (Мельников- Печерский, На горах) E. <As> swift as the wind Hr passed us on thr way driving like the wind. (E. S. Gardner, “The D. A. Breaks an Egg”, ch. 23) D. Wie ein geölter Blitz, wie von Furien gehetzt (gejagt, gepeitscht) Die Katzr war wie ein geölter Blitz auf dem Schrank. F. Courir (aller, filer) comme le vent Les chevaux étaient légers, les coeurs plus légers encore, on allait comme le vent... (Laboulaye) 48. Бягам като дявол от тамян - бягам много силно от страх. - Виждаш ли тази колибка тук? Тя си има история - започна да разказва Гранит. - До миналата година фашистите бяха влюбени в нея, а сега бягат като дявол от тамян. Лоши спомени им остави тя. (К. Ламбрев, Средногорски партизани) Р. Бояться кого-л, чего-л как чёрт ладана - Ты до седых волос в недорослях состоишь и Питера как черт ладану, боишься. (Мельников-Печерский, Старые годы) E. Fear somebody, something as the devil fears holy water 20
In spite of the lip service they pay to national feelings in Scotland and Wales, the Government and the Tory opposition fear the issue of self government as the devil fears holy water. (Morning Star, Fnbr. 15, 1969) D. Jmnd., etwas furchten wie der Teufel das Weihwasser Den KeicerlicSen Steuereintreiber fürchteten die Bauern wie der Teufel das Weihwasser. F. Courircomme si cn avvitl e diable à 50114x^0 Il ne demanda pas son reste et se mit à courir s’il avait le diable ... à ses trousses. (Laboulvye) 49. Бягам като евреин от кръст - бягам много ужасен, уплашен. Р. Бояться кого-л, чего-л как чёрт ладана - Ты до седых волос в недорослях состоишь и Питера как черт ладану, боишься.. (Мельников-Печерский, Старые . годы) E. Fear somebody, something vs the devil fevrs holy water In spite of the lip service they pay to national feelings in Scotland and Wales, the Government and the Tory opposition fear the issue of self government as the devil fears holy water. (Morning Star, Fnbr. 15, 1969) D. Jmnd., etwas fürchten wie der Teufel das Weihwasser Den KeicerlicSec Steuereicte)iber fürchteten die Bauern wie der Teufel das Weihwasser. F. Courir comme si on avait le dibble à ses trousses Il ne demanda pas son reste et se mit à courir s’il avait le diable ... à ses trousses. (Laboulvye) 50. Бягам като <изтьрван (пушнат)> заек (диал.) - бягам много уплашено. Стефанов сметна, че е попаднал на засада, но като видя, че стражарите бягат като зайци, разбра какво е станало. (X. Русев, Под земята) Р. Бежать как угорелый, как угорелая кошка, бежать сломя голову Скачи, брат, сломя голову. Если ты действительно влюблен, ■ так под землей найдешь. (А. Н. Толстой, Насильники) E. Run like a rabbit, run like a hare “SpacisS-Ameeicbc war”, he svid. ''Ran like a rabbit half the time”. (W. Saroyan, “The Human Comedy”, oh. Ш) . . . D. Lauffn wii cm WJ^s) Meiner Mutter geht es auch gut und sie kann mit ihrer GeShilfn laufen wie ein Wiesel. F. Courir comme un lapin, courir comme un lièvre -... à quatre-vingt-cinq vns, Hochon fait ses quatre repas, mange dn lc salade avec des oeufs durs le soir, et court comme un lapin. (Balzac) 21
51. Бягам .(тичам) . като куршум / Фуквам / фукна като куршум (диал.) - бягам много бързо, силно. Хаджи Гъчо изпули очи, за да отговори нещо, но внезапно извърна коня си, дупна го по корема и фукна като куршум. (Ив. Вазов, Нова земя) Р. Бежать как угорелый, бежать сломя голову, нестись стрелой, бежать без оглядки, как угорелая кошка А она бросилась бежать, как угорелая кошка. (М. Баконина, Девять граммов пластита) E. <As> swift as thought ... and being a nimble fellow, at one spring he vaulted over the side of the cart swift as thought. (R. Greenwood, “The True History of a Little Ragamuffin”, ch. XXIX) D. Laufen wie ein Pfeil, laufen wie verrückt Zwei tiefe Denkfalten laufen wie ein Pfeil über den fast kahl rasierten Kopf auf die Nase zu. Kleine Augen schauen durch eine randlose Brille. (Internet Forum) F. Courir comme un lévrier -Tiens, le maréchal a • laissé tomber ce papier, tant il était troublé, car il courait comme un lévrier. (Balzac) 52. Бягам като куче от щръкло (диал.) - бягам много уплашено. Р. Бежать как угорелый, бежать сломя голову, нестись стрелой, бежать без оглядки, как угорелая кошка Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверьми. (Тургенев, Отцы и дети) E. Run like a hare, run like a rabbit - Bessie ... ay, you left him!.. .You run like a hare to get out o’danger. (S. O. Casey, “The Plough and the Stars”, act IV) D. iLufen evli will!, (ид^и wie (^^01 Es klingelt zum Schulschluss - alle laufen wie wild aus der Klasse - auch Tim versucht so schnell wie möglich von der Schule - besonders auch von Clique... (Internet Forum) F. Courir comme un dératé, courir comme un fou, courir comme un échappé ... Clotaire a perdu la tête... Le voilà qui court comme un dératé, devant lui, tout droit, qui court et court. (M. Aymé) 53. Бягам като опърлен (диал.) - бягам от нещо, някого със страх. Водата беше много студена, но трябваше да я газя; не можех да търся мостове, от мостовете бягах като опърлен. (Й. Радичков, Барутен буквар) 22
P. Бежать как угорелый, бежать сломя голову, нестись ' стрелой, бежать без оглядки, как угорелая кошка А она бросилась бежать, как угорелая кошка. (М. Баконина, Девять граммов пластита) E. Run like a hare, run like a rabbit - Bessie ... ay, you left him! ...You run like a hare to get out o’danger. (S. O. Casey, “The Plough and the Stars”, act IV) D. Laufen wie ein gehetztes Wild Es klingelt zum Schulschluss - alle laufen wie wild aus der Klasse - auch Tim versucht so schnell wie möglich von der Schule - besonders auch von Clique... (Internet Forum) F. Courir • comme au feu Oh, oh, où va donc le père Grandet, qu’il court dès lr matin comme au feu! S> dirent les marchands, occupés à ouvrir leurs boutiques. (Balzac) 54. Бягам като от въже - бягам от нещо, някого със страх. Р. Бежать как угорелый, бежать сломя голову, нестись стрелой, бежать без оглядки, как угорелая кошка А она бросилась бежать, как угорелая кошка. (М. Баконина, Девять граммов пластита) E. Run like a hare, run like a rabbit - Bessie ... ay, you left him!.. .You run like a hare to grt out o’danger. (S. 0. Casey, “The Plough and the Stars”, act IV) D. Davonlaufen wir besessen F. Courir comme un dératé, courir comme un fou, courir comme un échappé ... Clotaire a perdu la tête... Lr voilà qui court comme un dératé, devant lui, tout droit, qui court et court. (M. Aymé) 55. Бягам като от чумав - бягам със страх, ужас. - Какво бегаш като от чумав ма, Живо? - дръпна я сякаш той и тя запря. (Ст. Даскалов, Есенно сено) Р. Бежать от кого-л / чего-л как от чумы Апостол Павел и его Авраам - жалкие "ненавистники разума", от которых нужно бежать, как от чумы. (Л. Шестов, Афины и Иерусалим) E. Avoid somebody, something like a plague If you want bad service, bad experience, and over priced joint, patron these... otherwise, avoid them like a plague as a sane individual would. (Internet Forum) D. » Vermeiddn wie (î^ Pers 23
Deutcchlbcd'c kollektive Solidaemeicungec versucht man zu vermeiden wie die Pest. (Internet Forum) F. Fuii comme un pestiféré Pour cette raison, on doit ln fuir comme un pestiféré et rompre avec lui à temps après avoir découvert son vice, cfm dn nn pas avoir à l’aider à rn... 56. Бягам като от чума<та> - бягам ужасено, уплашено. Гоних вълци, гоних мечки, гоних бързоноги елени. Дотегна ми. Бягат от мен лютите зверове като от чумата. (Анг. Каралийчев) Р. Бежать от кого-л I чего-л как от чумы Апостол Павел и его Авраам - жалкие "ненавистники разума", от которых нужно бежать, как от чумы. (Л. Шестов, Афины и Иерусалим) E. Avoid somebody, something like a plague If you want bad service, bad experience, and over priced joint, patron these... otherwise, avoid them like a plague vs a svne individual would. (Internet Forum) D. == Vermeiden wie die Pest Drutcchlbcd,c kollektive Solidarmeicucgec versucht man zu vermeiden wie die Pest. (Internet Forum) F. Fuir comme <la> peste Et, à trente, sa pbcsinn d’indépendance dégénérant en manie, il fuyait comme peste tous ses confrères... (C. Farrère) 57. Бягам като стрела - бягам много бързо. Неведнъж той беше я гонил, не един път бе хвърлял по нея своя тежък кривак. Но Червената уста умееше да бяга като стрела, съскайки застрашително. (Ем. Станев, През гори и води) Р. Нестись стрелой E. <As> swift as an arrow Corbett rose swift as an arrow. (P. C. Doherty, The ■ Princeo!' Darkness) D. Wie aus der Pieioie gu)chonscn Wie aus der Pistole geschossen nannte sie den richtigen Namen. F. Rapide comme une flèche ... rapide comme une flèche, il se retourna pour fuir, mais jr svisi la bride de son chevvl. (Eeckmann-Chatrian) 24
58. Бяла като гъркиня - за жена, много бяла. Р. Белый как снег Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. (И. С. Тургенев, Накануне) E. <As> white as milk, <as> white as a lily In contrast to Hal’s deep tan Tommy was as white as milk.. (J. Jones, “From Here to Eternity”, ch. XXV) D. Weiss win Sohnne F. Blanc comme un (le) lis, blanc comme l'ivoire, blanc comme une (de, la) cire Madame de Rias devint blanche comme une cire. Elle parut chanceler ... et s'appuya sur ln premier meuble qun sa main rencontra... (O. Feuillet) 59. Бяла като кадъна . за жена, много бяла. Р. Белый как снег Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. (И. С. Тургенев, Накануне) E. <As> white as milk, <as> white as a lily In contrast to Hal's deep tan Tommy was as white as milk. (J. Jones, “From Here to Eternity”, ch. XXV) D. Weiss wie Schnee F. Blanc comme un (le) lis, blanc comme l’ivoire, blanc comme une (de, la) cire Madame dn Rias devint blanche comme une cire. Elle parut chanceler ... et s’appuya sur ln premier meuble que sa main rencontra... (O. Feuillet) 60. Бяла като попадия - за жена, много бяла. Р. Белый как снег Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. (И. С. Тургенев, Накануне) E. <As> white as milk In contrast to Hal’s deep tan Tommy was as white as milk. (J. Jones, “From Here to Eternity”, ch. XXV) D. Weiis wi^ (chune F. Blanc comme un (le) lis, blanc comme l'ivoire, blanc comme une (de, la) cire Madame de Rias devint blanche comme une cire. Elle parut chanceler... et s’appuya sur ln premier meuble que sa main rencontra... (O. Feuillet) 25
61. Бял като вар - за цвят на лице, много бял. Лицето му беше бяло като вар, ръцете си беше скръстил като човек, който ще умира. (Й. Йовков, Старопланински легенди) Р. Белый как мел Подошёл Василий совсем блиизко: лица на нём нету, белый, как мел, глаза дикие; говорить наачал - голос обрывается. (В. М. Гаршин, Сигнал) E. <As> white as chalk, <as> white as ashes ~ The moon was white as chalk, and it swam in the water. (J. Steinbeck, “The Long Valley”, “The Murder”) D. Weiss wie Kreide ~ Hast du Rosen gem? fragt er und zeigt Zähne, weiss wie Kreide. Billi nickt, ohne es zu wollen. Vom Obststand sehen ein paar Frauen nsngierie herüber und... (L. Ossowski, Espenlaub) F. Blanc comme un mort Blanc comme un mort, il vient se mettre avec tout le monde sur la place. Il tremble tellement de lèvres et des mains qu’il ne sait pas nous en dire une... (A. Stil) 62. Бял като гъска - за коса, много бяла. Р. Белый как снег, белый как лунь Молчаливые воины в полном облачении выстроились напротив, по левому борту, женщины в черном теснились возле носа, а у самой кормы меж двух жертвенных треножников возвышался белый как лунь старец с непокрытой головой, в белоснежном одеянии с позолоченным священным жезлом в правой руке. (Б. Василев, Вещий Олег) E. <As> white as <the driven> snow This man’s hair was as white as snow, much too white for his age. (Fr. Marryat, “Poor Jack”, ch. X) D. Weiss wie Schnee F. Blanc comme <la> neige, blanc comme l’albâtre ... vieillards aux cheveux blancs comme la neige... (Erckmann-Ceatrir>) 63. Бял като кюмюрджия (диал., ирон.) - много черен. Р. Черный как сажа Он красил волосы и усы в черный, как сажа, цвет. (Ю. Олеша, Книга прощания) E. <As> black as soot » He left the fertile area behind and was soon lost in the midst of enormous tracts of poor soil, black as soot. (Ph. Callow, Van Gogh: A Life) D. Scciwarz wii eîn ’Nc^s^c^s, euhwarz wk em Molh 26
Man kam schwarz wie ein Neger ans Tageslicht zurück und musste sich in der Waschkaue erst vom Kollegen den mit ScSweiss und Kohlesea>b verschmierten Rücken ... (Internet Forum) F. Мойссшс!« Jdu> jaîi Mon garçon avait tête de cheveux noirs comme du jais. 64. Бял като памук (диал.) - много бял. Р. Белый как снег, белый как лунь Молчаливые воины в полном облачении выстроились напротив, по левому борту, женщины в черном теснились возле носа, а у самой кормы меж двух жертвенных треножников возвышался белый как лунь старец с непокрытой головой, в белоснежном одеянии с позолоченным священным жезлом в правой руке. (Б. Василев, Вещий Олег) E. <As> white vs <the driven> snow This man^ Sair was as white as snow, much too white for his age. (Fr. Marryct, “Poor Jack”, ch. X) D. Weiss wie Schnee Dir Fäden, aus eecec eine echte Mcrtemza gemacht wird, müssen eben „weiss wie Schnee und rot wie Blut“ sein und sich in zwei abgebundrne Stränge teilen. (Internet Forum) F. Blvnc comme <un> linge Ncnteuil panu ... blanche comme un linge, les yeux battus, lns jambes molles. Elle avait passé une nuit plein) e’éfo>vаctrs. (France) 65. Бял като платно - много бял. 1. За предмет До клонестия, още неразшумен орех се криеше прецъфтелият вече дрян; него пък милваха един куп бели като платно череши... (Т. Влайков, Съч. 1) 2. За лице Веднъж бе лежала цяла седмица, бяла като платно, без да каже нито една дума. (П. Вежинов, Нощем с белите коне) Р. Белый как снег, белый как лунь 1. -Я вам подала, - отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. (Л. Н. Толстой, Отрочество) E. <As> white vs a sheet 2. CSrissie Stone looked out vt them, and they could see that Ser face was as white as a sheet. (K. Bulmer, The Professionals) D. Weiss wie ein Laken 27
2. Sin war г^Гь-п! und weiss wie ein Laken. „Was mache ich denn jetzt? Er wird mich doch überall bufspüren!“ Sin stand auf und nahm sich die Taschen. (Internet Forum) F. Bilan comme (unn 1 inne 2. Nante^l parut ... blanche comme un linge, les ynux battus, lns jambes mollns. Elle avait passé une nuit pleine d'épouvantes. (France) 66. Бял като <прясно> мляко -за кожа, лице, тяло, много бял. Мислех, че ми е докарал стар бобайко некое женище, а видех момиче като пеперудка, бяло като мляко, със замислени очета, ей такива. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. Белый как снег И он помнил, как Сережа схватил его руку и как он, и Сережа, и Константин, и белый как снег, с алыми струйками на щеках Ваня, второпях перескакивая через ступени, сбегали по обожженной, полной удушливой гари, лестнице. (Б. В. Савинков, То, чего не было) E. <As> white as milk In contrast to Hal's deep tan Tommy was as white as milk. (J. Jones, “From Here to Eternity”, oh. XXV) D. Weiss win die Wand Alle Mädchen sagnn ich war weiss wie die Wand. Deshalb bnkomme ich schon Komplexe. Was kann man da шсИ:,? (Internet Forum) F. Blanc comme <du> lait ~ Catherine était blonde, avec dns beaux yeux, des joues roses et des dents blanches comme du lait. (Erckmand-Oeatrian) 67. Бял като пукан (диал.) - за дрехи, много бели. Р. Белый как снег -Я вам подала, - отвечала Таша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. (Л. Н. Толстой, Отрочество) E. <As> white as wool Though they arn dark red, they will become as white as wool. (The Bible, Isaiah) D. Wins wi^ di^ echnde Din Fäden, aus denen eine echte Marteniza gemacht wird, müssen eben „weiss wie Schnee und rot wie Blut“ sein und sich in zwei bbgeаnddede Stränge teilen. (Internet Forum) F. Blanc comme <un> lingn ~ Nanteuil parut ... blanche comme un linge, lns ynux battus, lns jambes mollns. Elle avait passé une nuit pleine d’épouvantes. (France) 28
68. Бял като пяна - много бял. Р. Белый как снег -Я вам подала, - отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. (Л. Н. Толстой, Отрочество) E. <As> white as wool, <as> white as <the driven> snow This man’s hair was as white as snow, much too white for his age. (Fr. Marryat, “Poor Jack”, ch. X) D. Weiss wie Schnee, weiss wie ein Laken Die Fäden, aus denen eine echte Marteniza gemacht wird, müssen eben „weiss wie Schnee und rot wie Blut“ sein und sich in zwei abgebu>dene Stränge teilen. (Internet Forum) F. Blanc comme un linceul Un trou. a été creusé dans la terre, je vois dans la profondeur quelque chose de blanc comme un linceul. (Karl Abraham) 69. Бял като сирене - много бял. Започнах аз да правя кацата... Колкото широка, толкоз и висока - чамова каца с бели като сирене дъски. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. Белый как снег -Я вам подала, - отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. (Л. Н. Толстой, Отрочество) E. <As> white as milk The walls were whitewashed, as white as milk. (Ch. Dickens, “David Copperfield”, ch. Ill) D. Weiss wie die Wand Alle Mädchen sagen ich war weiss wie die Wand. Deshalb bekomme ich schon Komplexe. Was kann man da machen? (Internet Forum) F. Blanc comme du papier L’écran est blanc, comme du papier. 70. Бял като сняг - много бял. То птичката, Йордане, дето се е мътила, там ще си отиде - заговори дядо Маргалак с тънкия си прегракнал глас и немощно заклати бялата си като сняг глава. (Елин Пелин, Гераците) Р. Белый как снег -Я вам подала, - отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. (Л. Н. Толстой, Отрочество) E. <As> white as <the driven> snow They peddle out such a fish as that by the pound in the market-house there; everybody buys some of him; his meat’s as white as snow and makes a good fry. (M. Twain, “Huckleberry Finn”, ch. X) 29
D. Weiss win Schnee Die Fäden, ьщ denen einn echte Martenizc gemacht wird, müssen eben „weiss wie Schnee und rot wie Blut“ sern und sich in zwei abgeb>ceene Stränge teilen. (Internet Forum) F. BIsvc comme <e> à€^ii^e Elle ôta un gant parfumé, et lui tendit une main blanche comme la neige. (Mérimée) 71. Бял като цвят - за дрехи, много бели. Р. Белый как снег -Я вам подала, - отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. (Л. Н. Толстой, Отрочество) E. <As> white as wool Though they are dark red, they will become as white as wool. (The Bible, Isaiah) D. Weiss wie Kreide, weiss wie ein Laknn ~ Hast du Rosen gern? fragt er und zeigt Zähne, weiss wie Kreide. Billi nickt, ohne es zu wollen. Vom Obststace sehnn ein paar Frauen neugierig herüber und... (L. Ossowski, Espenlaub) F. Blanc comme un linceul Un trou a été creusé dans la terre, jr vois dans la profondeur quelque chose dn blanc comme un linceul. (Karl Abraham) 72. Бял като циганин (ирон.) - много черен. Р. Черный как смоль Высокого роста (выше меня), черный как смоль, с начинающей лишь пробиваться сединой, он служил перед тем в Лесном департаменте, который использовал его для обследования совершенно пустынных пространств северо-восточного угла России - Якутской области и прилегающих к ней частей Приморской области. (А. Татищев, Земли и люди) E. <As> black as soot, <as> black as ink I thought I’d never get my feet clean; they were as black as ink. (W. S. Maugham, “The Razor’s Edge”, ch. Ill) D. Sshwaae vi cin Zinuuncr Ihr Gesicht wechselte die Farbn: eben erst noch schwarz wie ein Zigeuner, wurde ns. F. Noie comme <du> jais Voyez le nègre Yoloff, de lv grande et belle race dn la Sénégambie, au teint noir comme du jais, cux yeux ardents comme des escarboucles, aux dents blanches... (Dumas) 30
73. Бял като яйце - много бял. Р. Белый как снег -Я вам подала, - отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. (Л. Н. Толстой, Отрочество) E. <As> white as milk In contrast to Hal’s deep tan Tommy was as white as milk. (J. Jones, “From Here to Eternity”, ch. XXV) D. Weens win die Wan’ Alle Mädchen sagen ich war weiss wie die Wand. Deshalb bekomme ich schon Komplexe. Was kann man da machen? (Internet Forum) F. Blanc comme du papier Tout le monde fout le camp avec le papier dans la peau ... on est tous blancs comme du papier. (H. Parmelin) B 1. Вали (излива ce) като из ведро - вали много. Пролетта на 1943 година беше пролет на проливни дъждове. Денем и нощем валеше като из ведро. (Сл. Трънски, Неотдавна) Р. Лить (хлынуть) как из ведра Громовой удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. (Гоголь, Мертвые души) E. Rain like a son of a gun It starts to rain like a son-of-a-gun, and not just sprinkling, but really raining. We are getting soaked and I tell Sweet Sweet that we have to go... (Internet Forum) D. Es giesst wie mit (aus) Kübeln (Kannen, Eimern) Als wie im Schwimmbad ankamen, begann es wie mit Kübeln zu giessen. F. Tomber comme d’un arrosoir, pleuvoir (tomber) dru comme grêle Jamais je ’’ai vu de temps plus abominable; la pluie tombait comme d’un arrosoir. (Erckmam-Chatrian) 2. Вали (излива ce, лее ce) като из ръкав - вали много силно. Изведнъж от гората запушиха мъгли, вдигнаха се нагоре, станаха на тъмни облаци и рукна като из ръкав. (Ст. Станчев, На раздумка) Р. Лить (хлынуть) как из ведра Громовой удар раздался в другой раз громче . и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. (Гоголь, Мертвые души) E. Rain like a son of a gun 31
It starts to rain like a son-of-a-gun, and not just sprinkling, but really raining. Wn are getting soaked and I tell Sweet Swnet that we have to go... (Internet Forum) D. Es giesst wie mit (sus) Kübeln (Kannen, Eimern) Als wie im Schwimmbad ankamen, begann ns -vie mit Kübeln zu giessen. F. 1'00^1 somme (’im (ьгсоон, pikuuoir ((<>011^^ (ru comim (grle Et voilà lns branchns qui pleuvaient sur la tête de Troll, dru comme grêle.. (Laboure) 3. Вардя като котка мишка - пазя много зорко. Р. Не спускать глаз с кого-л Братья получили повеление великого воеводы Свенельда не спускать глаз с Ярыша и исполнили это повеление. (Б. Васильев, Ольга, королева русов) E. Watch somebody like a hawk So Loomis is involved, too, Willoneeay thought. You've got to watch these guys like a hawk. (S. Hnym, “The Crusaders”, book II, ch. 9) D. A^passen wie nin Fuchs Man muss da nur aufpassen wie ein Fuchs, dass einem der gngneriecen Anwalt nicht mit so einem Trick davonkommt. (Internet Forum) F. Garder comme un dragon ... il restait là, gardant comme un dragon ses carrés d> légumes et sa petitn cour sablée. (Daudet) 4. Вардя (пазя) като цирей (диал.) - пазя много зорко. Р. Не спускать глаз с кого-л. Братья получили повеление великого воеводы Свенельда не спускать глаз с Ярыша и исполнили это повеление. (Б. Васильев, Ольга, королева русов) E. Watch somebody like a lynx ...I was dead sure he was cheating, but ’’you know, for the life of me I couldn’t sen how he did it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “The Razor's Edge”, ch. Ill) D. Aunpaseen wi^ sin FucCrn Man muss da nur aufpassen wie ein Fuchs, dass einem der gngderiecen Anwalt nicht mit so einem Trick davonkommt (Internet Forum) F. Garder comme un dragon ... il restait là, gardant comme un dragon sns carrés de légumes nt sa petitn cour sablée. (Daudnt) 32
5. Вдигам ce / вдигна се като един <човек> - вдигам се заедно, изведнъж. Като един човек се дигнаха храбрите защитници на Корея под водачеството на великия народен син Ким Ир Сен. (Св. Минков, Призракът от Кендари) Р. Быть едиными E. ~ Like one big family D. <Wie> aus einem Guss F. Comme pas un, comme personne 6. Ведро като чисто сребро (диал.) - много ведро. Р. Ведренная, ясная погода E. <As> clear as ■ crystal We were roacS fishing, larking about perhaps more than anything else, and could catch nothing; you see it was a scorcSrng dvy and tSr water bright and clear as crystal. (Thomas, R. George, Edward Thomas: A Portrait) D. Frische Luft F. Claie (pur) comme le cristal Ce vernis d’intérieur à base d'eau est inodore et sèche en un fini clair comme le cristal. (Internet) 7. Верен като куче - много верен. На Рахни, който го хранеше, той гледаше като на баща и му беше верен като куче. (И. Иовков, Вечери в Антимовския хан) Р. Преданный (верный) как собака E. <As> true as steel “He wvs but a poor man Simself’, said Pegotty, “but vs good as gold and as true as steeK - those were Ser similrs. ■ (Ch. Dickens, “David Copperfield”, oh. Ill) D. Anhängllih wie СUlsumatii;mus csin Dee picklige Pennäler war anhänglich wie Rheumatismus und wollte dauernd mit ihr tvnzen. F. Fidèle (dévoué) comme un chirn (un caniche), loyal comme son épée Ce jeune Rouget, fils du concierge Colombe, ...était un gros garçon d’une douzaine e’annérc, fort comme un boeuf, dévoué comme un chien, bête comme une oie... (Daudet) 8. Веселим ce като цигане по Гергьовден (диал.) - веселим се от сърце. Р. Рад-радешенек, на седьмом небе Горячий патриот Адам Чарторийский, бывший на седьмом небе от токого поворота дел, написал в депеше русскому послу в Вене графу зз
Разумовскому “Его величество твердо решил начать войну против Прусии.” (Л. Раковский, Кутузов) E. <As> happy as a king, <as> happy as a clam, <as> happy as a lark, <as> happy as a sandboy, <as> happy as Larry, <as> merry as a cricket, <as> merry as a marriage-bell, <as> merry as the maids Pay him a pound or two a week, give him some little cash-books to play with, tell him he’s safe, and he’s as happy as a king. (J. B. Priestley, “Angel Pavement”, ch. VIII) D. Unbändige, überschäume>ds Lustigkeit F. S’amuser comme un roi, s’amuser comme un prince, s’amuser comme un enfant, s’amuser comme un bossu Dixmude croulait comme un château de cartes. Mais Jean Gourin s’en fichait un peu... Il 5 ’amusait comme un roi, et ’’aurait pas donné sa place pour un empire. (C. Farrère) 9. Виждам (гледам) като днес<ка> някого - спомням си някого много ясно. Гледам го като днеска как се е унесъл да следи какво разказват акраните му за далечни някакви места и хора. (Т. Влайков, Две майки) Р. ~ Ясно как день Стоило, конечно, только взглянуть на Степаниду, и сейчас же стало ясно как день, что “гусь свинье не товарищ”, так точно, как и Сонька Степаниде не соперница. (И. Потапенко, Деревенский роман) E. ~ <As> clear as a day (daylight) I see what I have to do, clear as a day\ (D. Carter, “Fatherless Sons”, part III, ch. 29) D. Sich erinnern an etwas F. Se souvenir de qch comme d’iiier 10. Виждам / видя като жаба у тиня (диал., ирон.) - нищо не виждам. Р. Плохо видеть E. » <As> clear as mud He doesn’t know what he is talking about. It’s just as clear as mud. It doesn’t mean a dam thing. (S. Lewis, “Babbitt”, ch. XXVII) D. Blamss mattt (tCib F. ~ Etre myope (aveugle) comme une taupe 11. Вижда ce като на длан - за гледка, вижда се много добре. Всичко виждаха като на длан - вира, младите тополи, водните лехи. (П. Вежинов, Нощем с белите коне) Р. Как на ладони, как на ладошке (ладонке) Вся цепь гор Таунуса видна как на ладони. (Тургенев, Вешние воды) 34
E. ~ <As> plain as thn nose on your face = Ramsden. Violet is certainly very obstinate. She won't leave London. I don't understand her. Miss Ramsden. I do. It's as plain as the nose on your face, Roebuck, ЙШ she won't go because she doesn't want to be separated from this man... (B. Shaw, “Man and Superman”, act 1) D. Win auf dem Präsentierteller Suchen wir uns lieber einen anderen Platz, hier sitzt man ja richtig wie auf dem Präsentierteller. F. Être (paraître) comme le nez dans ln (au milinu du) visage ... La petite bourgeoise, affolée, qui continuait disieement à la nier, quand elln s’étalait comme le nez dans le visage, n^vait su ni l’accepter, ni la refuser. (R. Rolland) 12. Вижда ce като на тепсия - за гледка, вижда се много добре. Виждаше се като на тепсия: Люлин, Вискер. (П. Делирадев, Витоша) Р. Как на ладони, как на ладошке (ладонке) Весь разлив виден был как на ладонке из окон домика. (С. Аксаков, Семейная хроника) E. ~ <As> plain as thn sun at noonday ~ It will bn made plain as the sun at noonday that no other placn on the banks of the Mississippi prnendte anything like thn advantage which is presented by... (History of Alabama) D. Wie auf dem Präsentierteller Suchen wir uns lieber einen anderen Platz, hier sitzt man ja ricerig wie auf dem Präsentierteller. F. Être (paraître) comme le nez dans le (au milinu du) visage 13. Викам като билерин (диал.) - викам много силно. Р. Кричать как торговка - Вам следует оплакивать вашего верного слугу, а нс кричать, как торговка. (Э. Радзинский, Княжна Тараканова) E. Squeal like a stuck pig Eh, remember the Councils of Action in 1920. They were something different. All over England, to stop the war against the Soviet Union... And what did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he said, these Councils of Action are Soviets. And he stopped thn war against Russia, double quick! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “Lsdcachire”) D. Schreien wie am Spiess, schreien wie ein gestochenes Schwein (eine adgestochene Sau) Sin hatte ninnn Scelbg auf die Nase gekriegt und schrie wie ein gestochenes Schwein. 35
F. Hwle: comme un chien, hwle) comme un Coup Les Numides, couverts de manteaux blancs, pn>ssaiene de grands cris ... hurlaient comme des loups... (Flaubert) 14. Викам (крещя, рева) като заклан - викам много силно. - На помощ! На помощ! Разбойници!...!^ все вика, като заклан. (Ив. Вазов, Хъшове) Р. Кричать как резаный E. Squevl like a stuck pig Eh, remember the Councils of Action in 1920. They were comethicg different. All over England, to stop the war against the Soviet Union... And wSat did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he svid, these Councils of Action aer Soviets. And he stopped the war against Russia, double quick! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “LaccacSiec”) D. ScSeeien wie am Spiess, schreien wie ein gestochenes Schwein (eine acgestochece Svu) Sie hatte einen Schlag auf die Ncse gekriegt und schrie wie ein gestochenes Schwein. F. Crier comme un cocSon qu’on égorge Avant même de le voir, il l’entnnd crier comme un cochon qu ’on égorge. 15. Викам като за пожар - викам тревожно, припряно, силно. Р. Кричать как торговка - Вам следует оплакивать вашего верного слугу, а не кричать, как торговка. (Э. Радзинский, Княжна Тараканова) E. Squevl like a stuck pig Eh, eemembee the Councils of Action in 1920. They were cometSicg different. All over England, to stop the wcr against tSr Soviet Union... And what did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, Se said, these Councils of Action are Soviets. And he stopped the wvr against Russia, double quick! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “Laccаchiee”) D. Schreien wie vm Spiess, schreien wie ein gestochenes Schwein (eine angestocSene Sau) Sin hatte einen Schlag auf die Ncse gekriegt und schrie wie ein gestochenes Schwein. F. Crier comme un brûlé ... si les parents c’аvisect de venir b>jnued’Sш qu’il fait beau, ils s’en prendront à moi: ils crieront comme des brûlés, ils diront des horreurs... (Balzac) 36
16. Викам като овчар (говедар) (диал.) - викам силно. Р. Кричать как торговка - Вам следует оплакивать вашего верного слугу, а не кричать, как торговка. (Э. Радзинский, Княжна Тараканова) E. Squeal like a stuck pig Eh, remember the Councils of Action in 1920. They were something different. All over England, to stop the war against the Soviet Union... And what did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he said, these Councils of Action ace Soviets. And he stopped the war against Russia, double quick! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “Lancachire”) D. Schreien wie am Spiess, ■ schreien wie ein gestochenes Schwein (eine r>gestoceene Sau) Sie hatte einen Schlag auf die Nase gekriegt und schrie wie ein gestochenes Schwein. F. Crier comme une hacengère Le mécanisme électronique était censé réciter d’une manière concise les stations d’arrêt - mais non de les crier comme une harengère appelant son mari à la... (Internet) 17. Викам като поляк (диал.) - викам силно. Р. Кричать как торговка - Вам следует оплакивать вашего верного слугу, а не кричать, как торговка. (Э. Радзинский, Княжна Тараканова) E. Squeal like a stuck pig Eh, remember the Councils of Action in 1920. They were something different. All over England, to stop the war against the Soviet Union... And what did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he said, these Councils of Action are Soviets. And he stopped the war against Russia, double quick! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “aanhnoeire”) D. Schreien wie am Spiess, schreien wie ein gestochenes Schwein (eine a>geutooeene Sau) Sie hatte einen Schlag auf die Nase gekriegt und schrie wie ein gestochenes Schwein. F. Crier comme un charretier Mais celle par qui ^’ai été impressionnée est il qui est trop tordant à parler et à crier comme un charretier! (Internet) 18. Викам като през гърне - викам високо, силно. Р. Кричать как торговка - Вам следует оплакивать вашего верного слугу, а не кричать, как торговка. (Э. Радзинский, Княжна Тараканова) E. Squeal like a stuck pig 37
Eh, remember the Councils of Action in 1920. They were something different. All over England, to stop the war against thn Soviet Union... And what did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he said, these Councils of Action are Soviets. And he stopped the war bgsinst Russia, double quick! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “Lancachire”) D. Schreien win am Spiess, schreien win ein gestochenns Schwein (eine sdgestochkde Sau) Sin hatte einen Schlag auf die Nase gekriegt und schrie wie ein gestochenes Schwein. F. Coien cc^mi^c un (haiTcttek Mais celle par qui j’ai été impressionnée est il qui est trop tordant à parler et à crier comme un charretier! (Internet) 19. Викам като провален (диал.) - викам силно, високо. Р. Кричать как торговка - Вам следует оплакивать вашего верного слугу, а не кричать, как торговка. (Э. Радзинский, Княжна Тараканова) E. Squeal like a stuck pig Eh, remember the Councils of Action in 1920. They were something different. All over England, to stop the war against the Soviet Union... And what did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he said, these Councils of Action are Soviets. And he stopped the war against Russia, double quick! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “Lancaceire”) D. Schreien wie am Spiess, schreien wie ein geetochndne Schwein (eine adgeetocenne Sau) Sin ИьГОг einen Schlag auf die Nase gekriegt und schrie wie ein gestochenes Schwein.. F. Crier comme un aigle, crier comme un paon, crier comme une orfraie Iln s> disputèrent bidei pendant longtemps, Ulndspieeel parlant humblement, San de Zuursmoel criant comme un aigle... (Ch. De Coster) 20. Викам като протогер (диал.) - викам силно, високо. Р. Кричать как торговка - Вам следует оплакивать вашего верного слугу, а не кричать, как торговка. (Э. Радзинский, Княжна Тараканова) E. Squeal like a stuck pig Eh, remember thn Councils of Action in 1920. They were something different. All over England, to stop thn war agaider thn Soviet Union... And what did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he said, these Councils of Action are Soviets. And he stopped the war against Russia, double quick! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “Lancаceire”) 38
D. Schreien wie am Spiess, schreien wir ein gestochenes Schwein (eine bcgeseocSece Svu) Sin Satte einen Schlag auf die Nase gekeicgt und schrie wie ein gestochenes Schwein.. F. Criic comme cn cd-unr^^, criic comme cm Сeraie, crlic сошсс: cm ■сБорете. crier comme un forcené, criee comme un possédé, crier comme un fou (unc folle), reicr comme un perdu Aussitôt il se mil à crier comme un désespéré. (Laboulayc) 21. Викам (рева) колкого ми глас държи викам много силно. Устабашията, който от недоумение не прекъсна пререканията още в началото им, сега удряше с всички сили звънеца и викаше, ко.чкото му глас държи. (Ст. Чилингиров, Хле‘б наш насущний) Р. Зевать во весь рот E. Squevl like a stuck pig ES, remember the Councils of Artion in 1920. They were something different. All over England, to stop the war against the Soviet Union... And wSat did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he these Counrils of Action vre Soviets. And Sc stopped the war against Russia, double quirk! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “Lancbchiee”) [). Aus vollem Haise soSrcicn F. Bâiller comme une huître, bâillce romme un four - Q^est-oe que vous faites là à bâiller comme des huîtres? Voilà Suit joues que jc dis d’aller enlever oc tas de cailloux... (G. Courteline) 22. Вино като оцет много кисело вино. Р. Кислый как лимон E. <As> bitter as vlocs, <as> bittce as gall There arc two sides to you, you know, Aggie, and onc’s unfair and as bitter as gall. (C. Cookson, The Rag Nymph) D. Saurer Wein F. Aigrc (acide) comme verjus 23. Виснал като просяк на порта (диал.) - виснал нахално, дълго. Р. Нахалный, наглый E. = <As> bold as beass John. SSe’s going to Italy with Bernard Keescl. Alone... SSe’s just told me so, as bold as brass, out of a blue sky. (W. S. Maugham, “TSe Constant Wife”, act 3) D. Freeh wie Oskaa, JiusCei)lanc aiisiehsn F. Importun comme une mouche, bourdonner oommc une mouchc 39
24. Висок като върлина - много висок. Р. Верзила, каланча E. <As> tall as a maypole, <as> tall as a steeple Something as tall as a steeple, in a trailing black dress, fair hair cascading; a face turned, looking down at Ruth, with long mocking green eyes that glimmered like the sea. (A. Rush, Adam’s Paradise) D. Schlank wie eine Pappel, schlank wie eine Tanne, schlank wie eine Gerte Gross und schlank, wie eine Pappel, mit aschblonden Haar und strahlend blmen Augen und, was damals noch sehr selten war, einem schönen Auto in der... (Internet Forum) F. Haut comme une montagne, haut comme une tour Elles s’en venaient tout doucement, l’une après l’autre, hautes comme des montagnes... (Maupassant) 25. Вися като катанец на порта - вися някъде продължително време. Р. ~ Словно прикованный к месту E. ~ Like one riveted (rooted) to the spot D. Stundenlang anstehen F. Être (rester) planté là comme un piquet 26. Вися като паяк --- вися без опора. Малагения ... го видя след десетина минути да виси на два клона в гората, одран от гъсталака и оплетен в собствените си въжета... - Ако не мине оттук човек, ще има да висите като паяк\ (И. Попов, Слаби лакти) Р. « Качаться как маятник E. ~ Swing like a pendulum The spring is free to swing like a pendulum in any vertical plane through the fixed point, and it can also oscillate along its length by expanding and ... (Science Week, 2004) D. In der Luft hängen F. == Pendre, être suspendu 27. Вия ce (извивам ce / извия ce) като змия 1. За път, река - извивам се много. Пътят се извива като змия из планината, слиза, изкачва ce c безброй забикалки. (Ив. Вазов, Невинни разкази) 2. За човек, жена - вия се много гъвкаво грациозно. Р. == Гибкий как пантера, гибкий как лоза E. 1. Something (a path, queue, stream) meanders (winds) like a snake Within a few years, the Truckee will be set free to meander like a snake through a canopy of cottonwoods, ripple over rapids... (Reno Magazine) 40
2. <As> lithe as a panther, <as> graceful as a swan He was car-csurious, lithe as a panther, and thoroughly at home. (T. Pratchett, The Colour of Magic) D. Sich winden wie eine Cceeangn 2. Und man muss sich winden wie eine Schlange und ns dauert eine gewisse Zeit und ns tut sehr weh. (Internet Forum) F. Souppc ((flxible) somme m^e antenile, (oupie (ЯемЫе) somme un (sepent 2. Je п’ьП point cntte roideur d’esprit dns vieillards ... je suis flexible comme une anguille et vif comme un lézard. (Voltaire) 28. Вия ce (извивам ce / извия ce) като змия в кошница (диал.) - вия се мъчително. Р. Извиваться как угорь, извиваться как червяк Я чувствую, что сейчас начну ползать по полу и извиваться, как червяк.. (А. Битов, Бездельник) E. Wriggle like a cut snake D. Sich winden (krümmen) wie ein Aal Der Dieb wand sich wie ein Aal und gab vor, er könne sich an nichts mehr erinnern. F. S> tortiller (se tordre) comme un ver, se tordre comme un skreedr, fretillkr comme un goujon, frétiller comme une ablette, ТГГгШпг comme une anguille, frétiller comme une carpe Villain se tordait comme un ver. Il était plein de son idéal et de sa haine contre les faux socialistes. (Aragon) 29. Вия ce (извивам ce / извия ce) като каиш (диал.) - за човек, вия ce гъвкаво. Р. Гибкий как пантера, гибкий как лоза E. <As> lithe as a panther, <ss> graceful as a swan He was cat-csntions, lithe as a panther, and thoroughly at home. (T. Pratchett, The Colour of Magic) D. Sich winden (krümmen) wie rin Aal Der Dieb wand sich wie ein Aal und gab vor, er könne sich an dicete mehr erinnern. F. Souple (flexible) comme un jonc, souple (flexible) comme un serpent Figurez-vous une petite créole blonde, aux yeux noirs, au teint mat, aux dents éclatantes. Sa taille était ronde et souple comme un jonc. (Ed. About) 30. Вия ce (извивам ce / извия ce) като лоза (диал.) - вия се гъвкаво, грациозно. Р. Гибкий как пантера, гибкий как лоза E. <As> lithe as a panther, <as> graceful as a swan 41
He was cna-canaious, lithe as a panther, and thoroughly at home. (T. Pratchett, The Colour of Magic) D. Sich winden wie eine Schlange Und man muss sich winden wie eine Schlange und es dauert eine gewisse Zeit und es tut sehr weh. (Internet Forum) F. SsuuIi ((Нсп’, ютте 1 losiee C’était la plus belle du pays, droite comme un mât, souple comme l'osier, fine et forte comme un canot de course. 31. Вкиснал ce (ядосал ce), като че му е длъжен целият (всичкият) свят - ядосал се много. Р. Зол как черт Я был зол как черт, как миллион чертей, мне хотелось ругаться последними словами, когда, подбежав, Фомченко и Лужнов уставились на его труп. (В. Богомолов, Момент истины) E. <As> sore as a boll So I never gave a hoot. But Pa did. He used to get sore as a boil. (E. O’Connor, “All in the Family”, ch. Ill) D. Ein Gesicht machen wie drei (sieben, zeh^ vierzehn) Tage Rngnnwetter Er machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, als er hörte, dass ein Wagen aCgnsoeleppt worden sd. F. Méchant (mauvais) comme un âne rouge - Dieu merci! le voilà qui va s’endormir, il est méchant comme un âne rougel (Balzac) 32. Влача някого подире си като съдран цървул (диал.) - влача някого непрекъснато след себе си. Р. Пристать к кому-л как банный лист, пристать к кому-л как пиявка, пристать к кому-л как муха - Ну, право, взял бы Никиту. Богом тебя прошу! - Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму. (Л. Толстой, Хозяин и работник) E. Stick to somebody like a lence, stick to somebody like wax Bella and John Rokesmith followed; Gruff and Glum stuck to them like wax. (Ch. Dickens, “Our Mutual Friend”, book IV, ch. IV) D. An jmdm hënggn wie (ш> Klette Sie hängt wie Gae Klette an meinem Mann und spielt den verliebten Teenager. F. Traîner qn comme un boulet Après l’avoir traîné comme un boulet, ^^1^^^ le trouver en travers de son bonheur! (E. Gaborim) 42
33. Влача се като мъгла без вятър (диал.) - влача се много, бавно. Р. Ползет как черепаха Я тащился, как черепеха. (Серафимович, В пути) E. <As> slow as a snail, <0^ slow as a tortoise “You’re as slow as a tortoise, and more thiok-Secded than a rhinoceros,” eeeurcee Sis obliging client with an impatient gesture. (Ch. Dickens, “TSe Old Curiosity Shop”, cS. LI) D. Sich cchlepfec müde, mCtt F. Se traîner comme une limace -... il ne peut pas marcher; il n’a que dcs jambes toutes tordues et se traîne comme une limace. (Erckmacn-Chatribn) 34. Влача ce (влека ce, мъкна ce) като пребит - влача cn с усилие, мъка. Уморена и победена от горещините, тя се мъкнеше като пребита и нищо не мислеше. (К. Петканов, Без деца) Р. Ползет как черепаха - Дни, как черепахи,, ползут, - говорил Николай Николаевич, грызя огурец. - Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется - конца этому не будет. (А. Н. Толстой, Чудаки) E. <As> slow as a snail, slow as c tortoise “You’re as slow as a tortoise, and more thirk-Scaeed tScn a eSicooeenc,” returned Sis obliging client with an impatient gesture. (CS. Dickens, “TSe Old Curiosity Shop”, ch. LI) D. SicS cohlepfec hclbtot F. Sn traîner comme une limace -... il ne peut pas marcher; il n’a que des jambes toutes tordues et se traîne comme une limace. (Erokmаnc-Chatribn) 35. Влача ce (влека ce, мъкна ce) като пребита змия - влача се с усилие, мъка. - Знаеш ли, че ако не се умориш заедно с детето, ще се осакатиш и ше се влечеш през целия си живот като пребита змия, та ще проклеваш часа, когато си турила ръка на рожбата си. (Ц. Гинчев, Ганчо Косерката) Р. Ползет как черепаха - Дни, как черепахи, ползут, - говорил Николай Николаевич, грызя огурец. - Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется -■- конца этому не будет. (А. Н. Толстой, Чудаки) E. <As> slow as a snail, slow as c tortoise. 43
“You’re as slow as a tortoise, and more thick-headed гИсп a rhinoceros,” returned his obliging client with an impatient gesture. (Ch. Dickens, “The Old Curiosity Shop”, ch. LI) D. Sich ecelkpekn halbtot F. Sc ЮсЬг^п) comme (ж ( immce -... il ne peut pas marcher; il n’a que des jambes toutes tordues et se traîne comme une limace. eErckmann-Ceatrian) 36. Влача ce (влека ce, мъкна ce) като пребито куче (псе) - влача се с усилие, едва. - Гледай го ти, серсемина, влачи се като пребито куче... Трябва да се е натряскал. (Н. Хайтов, По земята) Р. Ползет как черепаха - Дни, как черепахи, ползут, - говорил Николай Николаевич, грызя огурец. - Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется - конца этому не будет. (А. Н. Толстой, Чудаки) E. <As> slow as a snail, <cs> slow as a tortoise “You're as slow as a tortoise, and more teick-headkd Лс, a rhinoceros,” retnrded his obliging client with an impatient gesture. (Ch. Dickens, “The Old Curiosity Shop”, ch. LI) D. Sich schleppen halbtot F. Cn traîner comme une limace il ne peut pas marcher; il e’a que des jambes tontee tordues et se traîne comme une limace. eErcаmcdn-Cectriad) 37. Влачим ce (точим ce) като свински черва - влачим се бавно, свързано. - А гледай ги тук как се влачат по пътищата като свински черва чак до някое си време. Разпусната работа. (Кр. Кръстев, Катастрофа) Р. Ползет как черепаха - Дни, как черепахи, ползут, - говорил Николай Николаевич, грызя огурец. - Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется - конца этому не будет. (А. Н. Толстой, Чудаки) E. <As> slow cs a snail, <as> slow as a tortoise “You’re as slow as a tortoise, and more teick-hkcdkd than a rhinoceros,” returned his obliging client with an impatient gesture. (Ch. Dickens, “The Old Curiosity Shop”, ch. LI) D. Zuremme>nëneekwiedieKle)tek Sin hat einen klninen Freund im Kindergarten, die beiden hängen zusammen wie die Kletten.. 44
F. Sc itamne (or^r^e; une Hmmac -... il ne peut pas marcher; il n’a que des jambes toutes tordues et se traîne comme une limace. (Erckman>-Ceatrian) 38. Влизам / влезна (вмъквам ce / вмъкна ce) като крадец - влизам тайно. Издебваха момента, когато в коридора не се мяркаше никой, и Боян като същински крадец се измъкваше навън. (М. Грубешлиева, През иглено ухо) Р. Яко тать в нощи Напряжение растраты неосознанно, и утомление подкрадывается яко тать в нощи. (М. Цветаева, Дневниковые записи) E. Like a thief in the night “You come into my house like thieves in the night,” he said, “and give me the lie, do you?” “Your son came to my ohild’u room like a thief in the night, it’s for that I want to see him”. (J. Galsworthy, “Caravan”, “A Man sf Devon”) D. Heimlich treten F. Venir comme un voleur Ce qui t’arrive, c’est l’amour, ma fille... l’amour comme il doit être: involontaire, rapide, venu comme un voleur... (Balzac) 39. Влизам / влезна (вмъквам ce / вмъкна ce) като хайдук (диал.) - влизам тайно. Р. Яко тать в нощи Смертный час приходит, яко тать в нощи. (В. Г. Короленко, Слепой музыкант) E. Like a thief in the night “You come into my house like thieves in the night," he said, “and give me the lie, do you?” “Your son came to my oeild’u room like a thief in the night, it’s for that I want to see him”. (J. Galsworthy, “Caravan”, “A Man of Devon”) D. Heimlich treten F. Venir comme un voleur Ce qui t’arrive, ^п^ l’amour, ma fille... l’amour comme il doit être: involontaire, rapide, venu comme un voleur... (Balzac) 40. Вода като пикня (диал.) - топла вода. Р. Теплый, согревшийся E. = <As> warm as toast D. Wаrmes Waasse F. к Chaud comme braise, chaud comme du feu 45
41. Вода като чай - за басейн, море, топла вода. Р. Теплый, согревшийся E. = <As> warm as toast D. Wvrmes Waccer F. ~ Chaud comme brvise, oSaud comme du feu 42. Водим ce като битолски просяци (диал.) - водим се заедно, неразделни. Р. Пристать к кому-л как банный лист, пристать к кому-л как муха, пристать к кому-л как пиявка, их водой не разольешь - Ну, право, взял бы Никиту. Богом тебя прошу! - Вот как банный лист пристана... Ну куда я его возьму. (Л. Толстой, Хозяин и работник) E. Stick to somebody like a bur<r>, stick to somebody like a lerch, stick to somebody like wax He ... got rid of his traveling companions who at first stuck as fast as burs. (W. Soott, “The Pirate”, oS. XII) D. Zusammenhängen win die Kletten Sin hvt emen kleinen Frnund im Kindergarten, die beiden hängen zusammen wie die Kletten. F. Être (unis) comme les <cinq> doigts dn lv main, être comme cul (peau) et ohemise, êtec unis comme frères - ... ils doivent être unis comme frères, c’entevider, et surtout sn garder un secret inviolable. (Mérimée) 43. Водим ce като слепци - неразделни сме. Р. Пристать к кому-л как банный лист, пристать к кому-л как пиявка, пристать к кому-л как муха - Ну, право, взял бы Никиту. Богом тебя прошу! - Вот как банный лист пристана... Ну куда я его возьму. (Л. Толстой, Хозяин и работник) E. Cling (hang on, Sold on, stiok) like a limpet to somebody, cling (hang on, hold on, stick) like grim death “Come on, comrade. You comn with me”. It has not ncnally been a practice of mine to Seed the invitations of unknown women, but on this occasion I stuck to this one like a limpet, and we finally emerged from thr feay. (H. Pollitt, “Serving My Time”, cS. 5) D. wie Jie Kle^lt^n Sin hvt einen kleinen Frnund im Kindergarten, din beiden hängen zusammen wie die Kletten. F. Etre (unis) comme les <cinq> doigts de a main, être comme cul (peau) et oSemise, être ums comme frères 46
- ... ils doivent être unis comme frères, e’eetrcider, et surtout se garder un secret inviolable. (Mérimée) 44. Водим ce като Хинко и Додьо (диал.) - неразделни сме. Р. Пристать к кому-л как банный лист, пристать к кому-л как пиявка, пристать к кому-л как муха - Ну, право, взял бы Никиту. Богом тебя прошу! - Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму. (Л. Толстой, Хозяин и работник) E. Be like David and Jonathan Must be like David and Jonathan in the Bible. СсгсИ is coming today and Annette is just as excited as if it were her birthday. (Internet) D. Wie Kastor und Pollux skin In ihrer Ст^е^ей waren sie wie Kastor und Pollux, später kam es zum Zerwürfnis. F. Être (unis) comme les <cinq> doigts de a main, être comme ernl et chemise, être unis comme frères - ... ils doivent être unis comme frères, s'entraider, et surtout se garder un secret inviolable. (Mérimée) 45. Волен (свободен) като птица (птичка) - много свободен. Тъй живя Калофер войвода десет години в Македония и още осем в Балкана - волен като птица. (М. Марчевски, Калофер войвода) Р. Жить как птица небесная Старуха - мать его побиралась под окнами, и сам он жил как птица небесная: утром не знал, что будет есть в полдень. (Чехов, Агафья) E. <As> free as a bird, <cs> free cs the sir And hern you cre free as a bird, for once, provided you come back to your cage in time. (E. Peters, The Holy Thief) D. Frei wie ein Vogel leben Cie aber erinnert sieh an Träume aus ihren Jugendtagen, wünscht sieh ein Leben frei wie ein Vogel. F. Libre comme un oiseau, libre comme l'air Il éprouvait un malsise inexplicable de ne pas la captiver... Il ls sentait trop alerte, trop jeune, trop indifférente, trop libre, libre comme un oiseau... (Maupassant) 46. Воня (смърдя, мириша) като пор - мириша много лошо. Пък то ... умря си детето, само дето им воня къщата като пор... (Г. Караславов, Селски истории) Р. Пахнет плохо E. Smell badly, stink 47
D. Stinken wie die Pest, stinken wie ein Ziegenbock, stinken wie ein Wiedehopf, stinken wie ein nasser Fuchs Im ganzen Hausflur stinkt es wie die Pest. F. Pius comme un сгП mort puce comme un (oui. puur (cmmc un cherogne. puer comme la peste l’ai l’impcess1o> de' puer comme un rat mort, voir pire. (Ietnreet forum) 47. Воня (смърдя, мириша) като пръч - - ■ , мириша много лошо. Р. Пахнет плохо E. Smell badly, stink D. Stinken wie п1> Ziegenbock F. Pner comme un bouc Ça va quand même déranger un peu de puer comme un bouc, boite on pas, o’eut toujours désagréable, surtout quand après tu vois d’autres... (Internet forum) 48. Впивам ce (хващам ce) като пиявица за нещо - - впивам се много здраво. Р. Пристать к кому-л как банный лист, пристать к кому-л как пиявка, пристать к кому-л как муха - Ну, право, взял бы Никиту. Богом тебя прошу! - Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму. (Л. Толстой. Хозяин и работник) E. Stick to somebody like a leech 1 had to stick like a leech with a friend till I was at another class. Now I’m struggling to make friends. (Internet Forum) D. An jmdm hängen wie eine Klette Sie hängt wie eine Klette an mrinnm Mann und spielt den verliebten Tee'>ager. F. Tenir comme poix, temr comme <nne> teigne 49. Bpa ce (навирам ce, въвирам ce) като червив - - - навирам ce нахално, упорито. Р. Нахалный, наглый E. ~ <As> bold as brass John. She^ going to Italy with Bernard Korsak Alone... Оп^ just told me so, as bold as brass, ont of a blue sky. (W. S. Mangham, “The Constant Wife", act 3) D. Frech wie Oskar, wie Graf Rotz von der Backe, frech wie Dreck (Gnssendreok) Er benahm sich wie Grrtf Rotz. F. Importun comme une mouche, bourdonner comme nne mouche 48
50. Вра се (навирам се, въвирам се) като червиво куче - навирам се нахално, упорито. Р. Нахалный, наглый E. ~ <As> bold as brass John. SSe’s going to Italy with Bernard Keesal. Alone... SSe’s just told me so, as bold as brass, out of c blue sky. (W. S. Maugham, “TSe Constant Wife”, act 3) D. Frech wie Oskae, win Graf Rotz von dee Backe, frech win Dreck (Gаccenereok) Er benahm sich wie Graf Rotz. F. Importun comme une mouchn, bourdonner comme une mouche 51. Bpa ce (навирам ce, въвирам ce) като червиво куче на бъзак (диал.) - навирам се нахално, упорито. Р. Нахалный, наглый E. ~ <As> bold vs brass John. She’s going to Italy with Bernard Kersvl. Alone... She’s just told me so, as bold as brass, out of a blue sky. (W. S. Maugham, “TSe Constant Wife”, cot 3) D. Frech wie Oskar, wir Graf Rotz von der Backe, freoh wie Dreok (Gassenereok) Er bcnahm sioh wie Graf Rotz.. F. Importun comme une mouoSn, bourdonner comme une mouoSe 52. Bpa ce (навирам ce, въвирам ce) като червиво куче по кюшетата (диал.) - навирам се нахално, упорито. Р. Нахалный, наглый E. = <As> bold as brass John. She’s going to Italy with Beenaed Kersvl. Alone... She’s just told me so, as bold as brass, out of c blue sky. (W. S. Maugham, “TSc Constant Wife”, aot 3) D. Frech wie Oskae, wie Graf Rotz von dee Backe, feech win Dreok (Gbcsendreok) Ee benahm sioS wie Graf Rotz:. F. Importun comme une mouche, bourdonner comme une mouche 53. Врат като на бик - дебел врат. - Сербез беше нашият кмет, а врата му - като на бик\ (Ив. Хаджимарчев, Овчарчето Калитко) Р. Пухлый, толстый E. ~ <As> plump vs a partridge 49
ä She was as timid as a partridge, and he told himself greedily, as smooth and plump. (A. J. Cronin, “Hatter's Castle”, book II, oh. 9) D. ~ Dick wie ein Fass sein - Er hatten Augen so gross wie Suppenteller und пГ,), Kopf so dick wie ein Fass. (ЫГпгппГ Forum) F. ~ Grrc comme utte 54. Врещя като яре (коза) - врещя много силно. Р. Визжать как свинья недорезанная Эх, помню я Комитеты действия в 1920 году. Тогда это было совсем другое дело. По всей Англии они создавались, чтобы прекратить войну против Советского Союза... А что делал он? Визжал как свинья недорезанная. Но хочешь не хочешь, а пришлось ему прекратить войну против Росии. E. Squeal like a stuck pig Eh, remember the Сотс^ of Action in 1920. They were something differeet. All over England, to stop thn war against ГИп Soviet Union... And what did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he scid, teeee Councils of Action are Soviets. And he stopped the war against Russia, double quick! (J. Lindscy, “Betrayed Spring”, “Lancachire”) D. Schreien win cm Spiess, schreien wie nin gestochenes Schwein (eine seenstoceene Sau) Sie hstte етт Schlag suf die Nase gekriegt и) schrie wie ein gestochenes Schwein. F. Hurler comme un ceind, hurler comme un loup Les Numides, couverts de manteaux blcecs, poussaient de grands cris ... hurlaient comme des loups... (Flanaert) 55.. Втренчил ce като крава над мъртво теле (диал.) втренчил се силно,глупаво. Р. Вытаращить глаза, делать большие (круглые) глаза Подали шампанское. Когда пробка выскочила и вино брызнуло вон, они сделали большие глаза. (Гончаров, Фрегат “Паллада”) E. Stare like c stuck pig When the soot came down the chimney George just stood and stared like a stuck pig. D. Auggn maslleit wie ein ge^:er>oheite) Kalb F. Regarder comme une brute 50
56. Върви (тръгва / тръгна) като <по> часовник - върви точно, както е редно. Тасев винаги подреждаше работата да върви като часовник. (В. Райков, Прекършено весло) Р. Как часы Послушав мотор, ... Собольков отметил, что тот работает как часы и незачем ковыраться в нем больше. (Л. Леонов, Взятие Великошумска) E. <As> regular as clockwork (as the clock) Ruth. Are yon writing anything nowadays, Madame Arcati? Madame Arcati. Every morning regular as clockwork, seven till one. (N. Coward, “Blithe Spirit”, act I, sc. I) D. Gehen wie nach Notten, wie geschmiert gehen Alle waren mit Freude bei der Sache, und die Arbeit ging wie nach Notten. F. Arriver (tomber, venir) comme mars п> carême (marée en carême) Trois heures sonnent au Luxembourg, dit la vieille. J’arrive comme mars en carême... j’espère*? (E. Sus) 57. Върви ми като из ръкав (диал.) - много ми върви. Р. Как по маслу Все у нас шло как по маслу: отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак не мешкая. (Тургенев, Первая любовь) E. Flourish like a (the) <green> baytcm It was doubtful if the righteous man usually had the ^п^п to flourish like the green baytree? (W. Du Bois, “Worlds of Color”, ch. X) D. Gehen wie nach Notten, wie geschmiert gehen Alle waren mit Freude bei der Sache, und die Arbeit ging wie nach Notten. F. Aller (marcher) comme sur des roulettes - Vous allez voir, vous allez voir, grâce à mol votre affaire ira comme sur des roulettes. (Maupassant) 58. Върви ми (потръгна ми) като на бясно куче тоягите (соната) (диал.) - ■ върви ми за лоши работи. - Стой! Стрелям! Горе ръцете!... “Ама ми върви - като на бясно куче тоягите. (В. Нешков, Настъпление) Р. Не везет E. ~ <As> miserable as a bandicoot “Hiya, Blue?” She said, stepping in. “Miserable as a bandicoot". (D. Cusack and F. James, “Come in Spinner”, “Friday III”) D. Ess eristavicvcsrücOt Jetzt habe ich auch noch meine Schlüssel verlegt - heute ist es einfach wie verhext! 51
F. Heureux comme sm bossu (ирон.), hsureux comme un chien (uî ss caase ln nez (ирон.) On dit, d’un Somme qui n’est ■ pas heureux, qu’il est heureux comme un chien qui se casse le nez. (Internet foeum) 59. Върви ми като на рак в трап (диал., ирон.) - никак не ми върви. Р. Не везет E. ~ <As> miserable vs a bandicoot “Jimmy hung eound the pub as miserable as a bandicooo\ Jo said. (K. S. PrioSaed, “Potoh and Colour”, “Jimble”) D. Es ist wie verhext, es ist wie verrückt Jetzt habe ioh auch noch meine Schlüssel verlegt - heute ist es einfach wie verhext! F. Heureux comme un bossu (ирон.), Seuecux comme un chien qui se ^0 ln nez (ирон.), cenver comme un <canoc de vieux> mousquet (ирон.) Oc dit, d’un homme qui n’est pas heureux, qu’il est heureux comme un chien qui se casse le nez. (Internet forum) 60. Върви ми като по вода - много ми върви. Р. Как по маслу Все у нас шло как по маслу, отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак не мешкая. (Тургенев, Первая любовь) • E. Flourish like a (the) <green> baytrec It was doubtful if the righteous man usually Sad the ohvnoe to flourish like the green baytreel (W. Du Bois, “Worlds of Color”, oh. X) D. Wie nach Notten gnSen, wie geschmiert gehen Alle waren mit Freude bei der Sache, und die Arbeit ging wie nach Notten. F. Allee (marcher) comme sur des roulettes - Vo>c allez voie, vous allez voie, grâce à moi votre affaire ira comme sur des roulettes. (Maupassant) 61. Върви ми като рак на бързей (диал., ирон.) - никак не ми върви. Р. Не везет E. ~ <As> miserable as a bandicoot “Jimmy Sung round the pub as miserable as a bandicoot”, Jo caie. (K. S. Prichard, “PotcS and Colour”, “Jimble”) D. Es i sswie vvrrsxt, er i ^wie vviriicOt Jetzt habe ich auoh norh meine ScSlüssnl verlegt - heute ist es einfach wie verhext! F. Heureux comme un bossu (ирон.), heureux comme un ohien qui sn cassn ln nez (ирон.) 52
On dit, d'un homme qui n'est pcs eenrenx, qu'il est heureux comme un chien qui se casse le nez. (Intereer forum) 62. Вървя като буболечка - вървя много бавно. Разшаваха се горе и един тръгна към село за въже. Ала да знаеш само как вървеше! Ба-авно като буболечка. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. Ползет как черепаха, пятиться как рак Я тащился, как черепаха. (Серафимонич, В пути) E. <As> slow as a sncil After several seconds, Flora came, as slow as a snail, bumping her bags down the steps, head bent. (J. Trollope, The Rector's Wife) D. Langsam gehen F. Marcher (aller) comme les rcrevieses, marcher (bller) comme les crabes, lent comme un escargot - Ton bateau est comme une cuvelle, chaque fois qu'une vague le pousse il recule, et il ne saurait marcher que comme les crabes, de côté. (Ch. De Coster) 63. Вървя (ходя) като в турски гробища - вървя трудно, с усилия, вървя като се препъвам. Р. Покачиваться как пьяный E. « Like c bull in c ceies shop “You hsve strength ... it is untutored strength”. “Like a bull in a china shop\ he suggested cnd won a smile. (J. London, “Martin Eden”, ch. XIV) D. Im Zickzack gehen F. ~ Chanceler comme un homme ivre Sc poitrine brûlait, il chancelait comme un homme ivre, il se heurtait cux crbres. (Zolc) 64. Вървя като кон c капаци - вървя без да забелязвам, без да обръщам внимание. Р. Слепой, не замечающий, слепая курица E. <As> blind cs c bat “You’re being too independent”, Quartermain complained. “And you’re as blind as a bat if you ccn't see that I’m c close friend of the Minister's. (J. Aldridge, “the Last Exile”, ch. XXIII) D. Gerate eehen шх! шг^ baacl■hen F. ~ Etre aveugle comme une taupe 53
65. Вървя (ходя, движа се) като костенурка - вървя много бавно. От юг започнаха да пристигат вършачки. Те пълзят като костенурки. (А. Каралийчев, Птичка от глина) Р. Ползет как черепаха - Вы медлительны как черепаха, а тупостью перещеголяете носорога, - нетерпеливо махнув рукой, огрызнулся любезный клиент мистера Брасса. E. <As> slow as a tortoise “Yon’re as slow as a tortoise, and more thick-headed than a rhinoceros,” returned his obliging olinnt with an impatient gesture. (Ch. Dickens, “The Old Curiosity Shop”, ch. LI) D. Langsam gehen F. Aller (marcher) comme une tortue - Ces chevaux vont comme des tortues', murmurait-elle entre les dents. (A. Theuclet) 66. Вървя (ходя, стъпвам) като котка - вървя много тихо, леко. Ние стъпваме като котки, боим се да не се разкрием, а хората и вечеря ни приготвили. (Сл. Трънски, Неотдавна) Р. Ступать словно по стелку E. - Like a thief in the night “You come into my house like thieves in the night,” he said, “and give me the lie, do you?” “Your son came to my ceild’u room like a thief in the night, it’s for that I want to ^п him.” (J. Galsworthy, “Caravan”, “A Man sf Devon”) D. Gehen wie auf Eiern Die Besucher gingen wie aufEiern über die alten Parkettfussböden. F. Marcher comme sur des oeufs Ils peuvent marcher comme sur des œufs même au champ. 67. Вървя (ходя) като кьорава патка (диал.) - вървя трудно, като се блъскам, препъвам. Р. Покачиваться как пьяный E. ~ Like a bull in a china shop You’re not going to go storming in there like a bull in a china shop agam? (A. MacNelll, Death Train) D. Im CZekk.zak gehen F. » Chanceler comme un homme ivre Sa poitrine brûlait, il chancelait comme un homme ivre, il se heurtait aux arbres. (Zola) 54
68. Вървя (ходя) като мечка - вървя тежко, тромаво. Агата пристъпи, но не знаеше какво да прави, де да седне, какво да каже. - Какво гледаш, какво ходиш като мечка, хей Василе! - засмя се баба Мавродийца. (Й. Йовков, Женско сърце) Р. = Как слон в посудной лавке - Власть почувствовала угрозу приватизации будущей Государственной думы и начала суетиться, как слон в посудной лавке, - вторит ему лидер СПС Борис Немцов.(А. Корня, Отчаянный шантаж, Время МН, 2003) E. ~ Like a bull in a china shop Anthony was always on tSc phone, rusSing about like a bull in a china shop, or lying in bcd till twelve with one or other of Sis girlfriends. (F. Pitt- Kethley, Misfortunes of Nigel) D. Gehen wie cin Bär, wie eine (die) Axt im Walde F. Allee oommc une oorneillc qui abat des noix, lourd comme un éléphant, lourd comme un bocuf Diable!» Il n’y faut pas aller comme une corneille qui abat des noix. Lаisce- moi maintrnant conduire la barque, aide seulement à la manœuvre. (Balzvc) 69. Вървя (ходя) като мравка - вървя много бавно. Р. Ползет как черепаха, пятиться как рак Я тащился, как черепаха. (Серафимонич, В пути) E. <As> slow vs a snail After several seconds, Flora came, as slow as a snail, bumping Ser bags down the steps, head bent. (J. Trollope, The Rectofs Wife) D. Langsam gehen F. Aller (marcher) comme une tortue - Ces chevaux vont comme des tortues! murmurait-elle entre les dents. (A. Thenriet) 70. Вървя като овца - вървя където ме водят, покорно. Р. Следовать за кем-л как стадо баранов E. Follow somebody like a sheep “I shall resign”, thought Soames. But wSat about Winifred, and Imogene, vnd some of the Rogers and Nicholases who Sad been putting money into this thing beoause he was c eireoeor? He wished they wnsldn’t follow him like a lot of sheep! (J. Galsworthy, “The WSite Monkey”, part I, oh. X) D. Wie ein Lamm <<1^ zzu SsOia^^«^ ggCfCrt wired F. Suivee qn comme un mouton Schmucke suivit comme un mouton Topinard, qui ln conduisit dans une dn ces affreuses localités qu’on poureait appeler les ranccrs de Paeis. (Balzac) 55
71. Вървя като опашка след (подир) някого - следвам неотлъчно някого. Р. Следовать как тень ... я шел за ним по улице неотступно как тень. E. Follow somebody like c shadow, like a lemming ... I followed him along Пе street like a shadow. (D. du Maurier, “The Scapegoat”, ch. II) D. Jmdm folgen wie ein Scearted Solange du riese Einsamkeit haeer, solang auch wird sie dir folgen wie ein Schatten. Und Schatten, wie du weisst, können sehr anhänglich sein. (Internet Forum) F. Suivre qn comme un mouton Schmucke suivit comme un mouton Topinard, qui le conduisit dans une de ces affrenses localités qu'on pourrait appeler les csncers de Paris. (Balzac) 72. Вървя (ходя, тръгна) като пиян - вървя несигурно, с препъване. Баба много се надяваше, че гащатият ще се отправи към курника, но той бе така зашеметен, че сбърка посоката към родното място и за наше голямо щастие тръгна като пиян право към вратника. (И. Петров, Преди да се родя и след това) Р. Покачиваться как пьяный E. ~ Like a bull in c chins shop Anthony was always on the phone, rushing about like a bull in a china shop, or lying in bed till twelve with one or other of his girlfriends. (F. Pitt- Kethley, Misfortunes of Nigel) D. Schwanken wie ein Rohr im Wind Gegen IcII eins kam er cus der Kneipe, schwankend wie ein Rohr im Wind un) unverständliche Worte lallen). F. Chanceler comme un homme ivre Chanceler comme un homme ivre, il est descendu l’escalier quand son edtreеun avec elle avsit été conclue 73. Вървя (ходя) като спънат кон - вървя трудно, разкрачено. Р. Покачиваться как пьяный E. ~ Like a bull in c china shop Anthony was always on the phone, rushing about like a bull in a china shop, or lying in be) till twelve with one or other of his girlfriends. (F. Pitt- Kethley, Misfortunes of Nigel) D. ~ Schwasdan wieein RoOhim Winn Gneee hclb eide kam er aus der Kneipe, schwankend wie ein Rohr im Wind und unverständliche Worte Icllen). F. ~ Chanceler comme un homme ivre 56
Chanceler comme un homme ivre, il est descendu l’escalier quand son entrevue avec elle avait été conclue. 74. Вървя (движа ce) като танк - вървя тромаво. Р. Как слон в посудной лавке - Власть почувствовала угрозу приватизации будущей Государственнной думы и начала суетиться, как слон в посудной лавке, - вторит ему лидер СПС Борис Немцов.(А. Корня, Отчаянный шантаж, Время МН, 2003) E. Like a bull in a oeina shop, <as> clumsy as an elephant Anthony was always on the phone, rushing about like a bull in a china shop, or lying in bed till twelve with one or other of his girlfriends. (F. Pitt- Кп,)^, Misfortunes of Nigel) D. Gehen wie ein Bär, wie eine (die) Axt im Walde F. Aller comme une corneille qui abat des noix, lourd comme un éléphant, lourd comme u> boeuf Diable! Il n’y faut pas aller comme une corneille qui abat des noix. аnisue- moi maintenant conduire la barque, aide seulement à la manœuvre. (Balzac) 75. Въртя ce като слав (диал.) - въртя се много, неспокойно. Р. Как на <горячих> угольях Всю двухчасовую лекцию просидел я как на горячих угольях. (С. Аксаков, Воспоминания) E. Like a hen on a hot girdle (griddle) The Baillie ... had all this while shifted from one foot to mother with great impatience “like a hen', as he afterwards said, “upon a hot girdle'”. (W. Scott, “The Wavecley”, ch. LXX) D. ^1) drehen wie ein Kreisel F. Se retourner comme une carpe au gril Oh! Ma joie de le faire se retourner sur son fauteuil comme une carpe au gril. (M. Prévost) 76. Въртя ce като калайджийско дъно (диал.) - въртя се много, неспокойно. Р. Как на <горячих> угольях Всю двухчасовую лекцию просидел я как на горячих угольях. (С. Аксаков, Воспоминания) E. Like a hen on a hot girdle (griddle) The Baillie ... had all this while shifted from one foot to mother with great impatience “like a hen””, as he afterwards said, “upon a hot girdle””. (W. Scott, “The Wavecley”, ch. LXX) 57
D. Sich drehen win ein Keeisnl F. FFe-tnler comme un gouîon, fréttiler comme une aWeltc, fréttiler comme une anguille, frétiller oommc une carpe Jaunn comme un citron, son orâne ohauve arrivant vu nombril du boucher, l’avoeton,frétillant comme une ablette, piailla... (J. Frévilln) 77. Въртя ce като калайджия - въртя on много, неспокойно. А директорът ... се върти като калайджия в коженото си кресло, усмихва се йезуитски и все разправя, че сконтовият комитет не се е събирал още на заседание. (Св. Минков, Разкази в таралежова кожа) Р. Очень нервный Я очень нервничал, когда сломал замок и проник в помещение, которое явно было их жилой комнатой. E. <As> nervous vs a cat I wvs as nervous as a cat when I smashed the lock and got into what was obviously tSeir living room. (W. S. MaugSam, “TSe Hour Befoee Dawn”, oS. П) D. Sioh drnSen win ein Kreisel F. Sx retourner comme unn carpe au geil OS! Mc joir de ln fviee se retourner sue son fauteuil comme une carpe au gril. (M. Prévost) 78. Въртя ce като пияна кокошка (диал.) - въртя се без да върша нещо. Р. Вертеться • как белка в колесе С утра до вечера, и в море, и на якоре, Василий Иванович вертится как белка в колесе, наблюдая, чтобы клипер был “игрушкой”, чтобы работа “горела”. (Станюкович, Василий Иванович) E. ~ Like a Sen on a Sot girdle (griddle) TSx Baillie ... Sad all this while shifted feom one foot to cnotisee with great impatience “like a hen'', as he afterwards svid, “upon a hot girdle'". (W. Scott, “TSx Wcverley”, ch. LXX) D. Heпlununcu)en, sîs^Oi hsreimtreiien F. ~ Tourner comme un écureuil en cage, tourner comme un lion en ovge, tourner oommx un loup en cagn, tourner comme un fcuvx en cage Mais un ami vint me voir dans mc petite maison où, affolé, jr tournais comme un lion ы ..age. (Barbusse) 79. Въртя ce като пумпал - въртя on много. P. Вертеться как белка в колесе 58
С утра до вечера, и в море, и на якоре, Василий Иванович вертится как белка в колесе, наблюдая, чтобы клипер был “игрушкой”, чтобы работа “горела”. (Станюкович, Василий Иванович) E. ~ Like a hen on a hot girdle (griddle) The Baillin ... had all this while shifted from one foot to another with great impatience "like a hen", as he afterwards said, "upon a hot girdle'. (W. Scott, “The Waverley”, ch. LXX) D. Sich drehen wie ein Kreisel F. Tourner comme un écureuil en cage, tourner comme u> lion en cngn, tourner comme un loup en cage Il ne pouvait tenir en place, et tournait comme un loup en cage, tambourinait suc les carreaux... (R. Rolland) 80. Въртя ce като циганин в черква (диал.) - въртя се без да върша някаква работа. Р. Вертеться как белка в колесе С утра до вечера, и в море, и на якоре, Василий Иванович вертится как белка в колесе, наблюдая, чтобы клипер был “игрушкой”, чтобы работа “горела”. (Станюкович, Василий Иванович) E. ~ Like a hen on a hot girdle (griddle) The Baillie ... had all this while shifted from one foot to another with great impatience "like a hen”, as he afterwards said, "upon a hot girdle”. (W. Scott, “The Waverley”, ch. LXX) D. Hnrumlu>eeren, sich eerumtreiCe> F. Se retourner comme une carpe au gril Oh! Ma joie de le faire se retourner sur son fauteuil comme une carpe au gril. (M. Prévost) 81. Въртя ce като шугав - въртя ce нервно, неспокойно. Ама че глупак! Какво се върти като шугав? Лесно ли се разпознава непознат човек. (Черемухин, Не се сърди човече) Р. Вертеться как белка в колесе С утра до вечера, и в море, и на якоре, Василий Иванович вертится как белка в колесе, наблюдая, чтобы клипер был “игрушкой”, чтобы работа “горела”. (Станюкович, Василий Иванович) E. <As> nervous as a cat I was as nervous as a cat when I smashed the lock and got into what was obviously their living room. (W. S. Maugham, “The Hour Before Dawn”, ch. II) 59
D. Sich drehen wie ein Kreisel F. Ss retourner somme (ne ((cpp au (rii Oh! Ms joie de le faire se retourner sur son fauteuil comme une carpe au gril. (M. Prévost) 82. Въртя ce като шугава овца - въртя се нервно, неспокойно. Р. Вертеться как белка в колесе С утра до вечера, и в море, и на якоре, Василий Иванович вертится как белка в колесе, наблюдая, чтобы клипер был '‘игрушкой”, чтобы рабо( та “горела”. (Станюкович, Василий Иванович) E. <As> nervous as a cat I was as nervous as a cat when I smashed the lock and got into whst was obviously their living room. (W. C. Maugham, “Thn Hour Before Dawn”, ch. П) D. Siih drrii^n wie sin Krriiel F. Se retourner comme те carpe au gril Oh! Me joie de le faire se retourner sur son fauteuil comme une carpe au gril. (M. Prévost) Г 1. Газя (сгазвам / сгазя) като луда крава стелете си> - газя всичко и навсякъде. Гой много пъти беше казвал, че освен от карфици, дето ги произвеждаше нашият завод, разбира още от куп други работи и сега като луда крава смело газеше навсякъде. (Д. Брегупов, Голямата премиера) Р. ~ Выводить из строя E. Bowl (knock) over like eieepins I told you last night he nearly erove over me... If I ecee’t kept my heae hr’) have bowled me over like a ninepin, and Bee into the bargain. (J. Galsworthy, “The Country House”, part I, ch. IX) D. 0rrtrn wie verrückt F. = Aller comme une corneille qui abst des noix 2. Галя ce като котка - - много ce галя. Тя се галеше като котка и продума нерешително, боязливо с мелодичния си глас. (Ив. Вазов, Иван Александър) Р. Ласковый как кошка E. = <As> playful cs c kitten 60
ä No creature is so inexhaustibly playful as a kitten, for whom vll climbablr things exist only to bn climbed, all cSeeddable things exist only to be cSeceeed..) (Internet Forum) D. Schmuse wic ein Kätzchen F. Côlln (cobe)cimtt somme un ehsC Elle baissa Pépé, le coeur gros, à l’idée de leur proohainc séparation. L’enfant, câlin comme un petit chat, cachait sa tête, canc prononcer unn paroln. (Zolv) 3. Глава като крина (шиник) - много голяма глава. Колцина болни от лоша пъпка, с отекли глави като шиници, намираха спасение само у него. (И. Йовков, Вечери в Антимовския хан) Р. ( Очень большой E. ~ <As> big as a barn (bvendoor) ~ ... sSc^ a fine woman. Heart big as a barn. (T. Capote, “In Cold Blood”, part III) D. Dicken Kopf haben F. Grand comme une montagne 4. Глава като чутура - голяма, едра и глупава глава. Р. ~ Очень большой E. ~ <As> big as c barn (barndoor) ~ ... she’s a fine woman. Heart big as a barn. (T. Capotn, “In Cold Blood”, part III) D. Dicken Kopf haben, Dummkopf, Strohkopf F. ~ Grand oomme unn montagne 5. Гладен като вълк -- много • гладен. - Къде е сиренето? - Защо ти е?- изправи се на крака Велика. - Гладен съм като вълк. (К. Петканов, Морава звезда кървава) Р. Голодный как волк Хватит, хватит, - сказал Виктор, голодный как волк. (С. Бабаян, Господа офицеры) E. <As> hungry as a wolf D. Himcrie wie ein Wc^^^s^in Das Mittagessen war ausgnfallen, und Vater war hungrig wie ein Wolf, als ne abends caoh Hausn kam. F. Affamé comme un loup - Il ne sagit pas de Karl, mais de toi; quoique affamé comme un loup, tu ns mvlin comme un eecard... (E. Sun) 61
6. Гладен като куче-много гладен. Р. Голодный как собака - Есть хочу как собака. (А. Гайдар, Пусть светит) E. <As> hungry as a hawk I made a hearty supper, foc I was as hungry as a hawk. (R. L. Stevenson, “Treasure Island”, ch. VI) D. Hungrig wie ein Wolf sein Das Mittagessen war ausgefallen, und Vater war hungrig wie ein Wolf, als er abends naoe Нт^ kam. F. Affamé comme un lonp - Il ne saglt pas de Karl, mais de toi; quoique affamé comme un loup, tu es malin comme un renard... (E. Sne) 7. Гладен като остарял заец (диал.) - много гладен. Р. Голодный как волк, голодный как собака - Не молодой, - засмеялся вдруг Иона Овсеич, - а просто голодный, как волк. (А. Львов, Двор) E. <As> hungry as a hunter Ah, there you are, Con. I was bngin>ing to wonder what had happened to you. I’m as hungry as a hunter. (M. Dickens, “The Fancy”, ch. 14) D. Hungrig wie ein Bär sem Er ist hungrig wie ein Bär. F. Affamé comme un chasseur Estant, lisons-nous, quelques jours après la chasse, et s’étant es garé des s1e>u, affamé comme un chasseur, se rencontrant sur un grand chemin... (F. Michel, E. Fournier) 8. Гладувам като куче - гладувам много. Р. Голодный как собака - Есть хочу как собака. (А. Гайдар, Пусть светит) E. <As> hungry as a wolf D. Hunggrg wie een Wollssen Das Mittagessen war ausgefallen, und Vater war hungrig wie ein Wolf, als er abends nach Hause kam. F. Affamé comme nn loup - Il ne sagit pas de Karl, mais de toi; quoique affamé comme un loup, tu es malin comme u> renard... (E. Sue) 9. Гладък като огледало - обикновено за водна повърхност, много гладка. Понякога по цяла седмица морето беше гладко като огледало. (Ал. Константинов, До Чикаго и назад) 62
P. Гладкий как зеркало, гладкий как стекло Радости пышущего здоровьем юноши зримо отвечает слепящий "ледовый путь", гладкий, как зеркало. (А. Балдин, А. Прокопьев, Гармонист, Октябрь, 2002) E. <As> smooth cs a mirror Recesse) out of the wind, the water of Mirror Lake is usually calm and often cs glsssy-.jwoo/Л as a mirror. (Wikipedia) D. Glatt wie der Spiegel Sie zeigen sich glatt wie der Spiegel, harmonisch wie dir Perle, erfrieceeee wie die Quelle, tief wie die Seele und etrce1ede wir das Glück. (Internet Forum) F. Poli (lisse) comme un miroir La cale... C'est dallé )e pierres, avec, au milieu, un chemin de bois, poli comme un miroir. (C. Farrère) 10. Гладък като порцелан - обикновено за кожа, много гладка. Вече не се виждаше нищо, освен лицето на мъртвата... То бе все така бяло и гладко като порцелан, с презрително стиснати устни. (II. Вежинов, Нощем с белите коне) Р. Гладкий как атлас ... его кожа лоснилась и была гладкой как атлас. E. <As> smooth cs satin ... his skin shining cnd as smooth as satin. D. EindglatteHatlr, clattwieiSe)Sceidei Sie zeigen sich glatt wie der Spiegel, harmonisch wie die Perle, erfrisceeed wie )ie Quelle, tief wie die Seele und strahlen) wie das Glück. (Internet Forum) F. Poli (lisse) comme <du, ne> marbre Ln désert est lisse comme un marbre... Pas un arbre, pas une haie, pas une pierre... (A. de Cainr-Êxneéry) 11. Гладък като стъкло - за вода, лед, много гладки. Скалата ... беше цяла огряна от слънце, водата под нея беше бяла, тиха и гладка като стъкло. (Й. Йовков, Старопланински легенди) Р. Гладкий как стекло, гладкий как зеркало Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе, за чайным столом, под непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой и лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной; а вдали желтеют поля, солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд; с полей восходит пар; становится прохладно, наступают сумерки; крестьяне толпами. (И. А. Гончаров, Обломов) 63
Все еще ни ветерка, поверхность моря гладкая как стекло.. E. <As> smooth as ^ь^ Still eSeen was not a breath of wind; the whole see was as smooth as glass... (Fr. Mareyct, “Poor Jack”, oS. XLI) D. Glatt wie der Spingnl Sie zeigen sich glatt wie der Spiegel, harmonisch win die Peeln, erfrischend win die Quelle, tief win dix Seele und strahlend wie das Glück. (Intnrnnt Forum) F. Poli comme une glace À ccttx hnuee où, d'un cinl poli comme une glace, sue l’horizon doré la lunn vu plein contnne de son disque rougi révnebèee un faux jour... (Inenrnne) 12. Глас като звънец (звънче) - звънлив, ясен глас. За изненада на всички жетвари, Росето отпусна глас като звънец. (К. Петканов, Без деца) Р. ~ Распевать весело, звонко E. A voion like a lieele bnll, to have a voicn like an angnl, a voioe as soft as v pevyer Her name was Ruby, and six Sad green eyes and Sair of gold, and a voice like a little bell. (Stories of Aeda) D. Klar wie eine Glocke NicSt zu Snll, nicht zu dunkel, nirht wnincelioh klingend und klar wie eine Glocke\ (Internet Forum) F. ~ Chanter comme un ange 13. Гласовит като пукнат звънец (ирон.) - никак не гласовит. Р. Плохо распевать E. A voice like geavel Unhappiness spoke tSec in a voice like gravel. (Myths and Legends) D. Win nin Reibeisen Sin hat eine Stimme wie ein Reibeisen. F. CSantnr comme une sneicg>e 14. Гледаме ce като котараци (котаци) -- гледаме се много враждебно. Р. = Смотрит сычом E. ~ Watch somnbney like a Sawk, watch somebody like c lynx ..I was dead suen he was chnatinu, but d^ou know, for the life of mn I onnldn’t sne Sow Se did it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “TSe Rczor’c Edge”, oh. Ill) D. Sieh sa^s^r^sn wie Ka^iz^ smC Hund F. Sx regarder comme deux (des) cSicns de faïence 64
On se regardait, lui et moi, comme des chiens de faïence, et on se re>co>trrit tout le temps. (H. Bataille) 15. Гледаме ce като куче<то> и котка<та> - гледаме се враждебно, с омраза. Малко другари имам на трапезата. Две стари германки, едно гърне, с което се гледаме като кучето и котката ... и една млада швейцарка, гувернантка на две деца. (Ив. Вазов, Писма до Евгения Марс) Р. ~ Смотрит сычом E. = Watch somebody like a hawk, watch somebody like a lynx ...I was dead sure he was ceeaaing, but d’you know, for the life of me I conldn’t see how he did it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “The Razor’s Edge”, ch. Ill) D. Sich r>srhnn wie Katze und Hund F. Se regarder comme deux (des) chiens de faïence On se regardait, lui et mol, comme des chiens de faïence, et on se rencontrait tout le temps. (H. Bataille) 16. Гледаме ce като петли на бунище - гледаме се много враждебно. - Аз ще ти! - рипна Данко и се хвана за ножа. - Чакайте бе, приятели! Я какво се гледат като петли на бунище\ - мъже. (Кр. Кръстев, Катастрофа) Р. Смотрит сычом E. ~ Watch somebody like a hawk, watch somebody like a lynx ...I was dead sure he was cheating, but d’you know, for the life of me I couldn’t see how he did it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “The Razor’s Edge”, ch. Ill) D. Sich nnsehn> wie Katze und Hund F. Se regarder comme deux (des) chiens de faïence On se regardait, lui et moi, comme des chiens de faïence, et on se rencontrait tout le temps. (H. Bataille) 17. Гледам като бивол през ярем (диал., ирон.) - гледам глупаво. - Всичко разбира - я какъв ме гледа като бивол през ярем. (Г. Караславов, Селски истории) Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a stuck pig When the soot came down the chimney George jnst stood and stared like a stuck pig. 65
D. Glotzen wie ein <bb>gnstocheees Kclb, Augen mschen wie ein gestochenes Kalb, schielee wie eine Gans, weens donnert; dasteeee wie die Kuh vorm neuen eeceeudee) Tor Er glotzte wie ein abgestochenes Kalb, cis ihm seine Freu die Sschen vor )in Füsse werf und еeaschwae). F. Rc^i^ï^T^'^^i* comme une bnite, regarder qn avec des yeux cc^mr^^ des portes cochères - Et vous? me cria-t-il.. Qu’est ce que vous foutez là, à me regarder comme- une brute? (C. Farrèrr) 18. Гледам като бик - гледам много свирепо. - Гледа те като бик и е вярно куче на Кралича. (Ив. Вазов, Под игото) Р. Смотрит сычом E. Watch somebody like a hawk, wstch somebody like c lynx ...I was dead sure he was cheating, but ’’you know, for thn life of me I couldn't sen how he di) it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “The Razor's Edge”, ch. Ill) D. Aufeasene win ein Cchirsseue), anfeaeere win eie Hefte1msceea, sufpassen wir ein Fuchs F. ~ Regarder qn comme une bête Ln dîerr fut idtime et cescmcnt. Eva, au bout )e dix minutes, ne regardait plus Jean, comme une bête curieuse... (P. Dcix) 19. Гледам като вол - гледам тъпо, глупаво. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Starr like c stuck pig When the soot came down the chimney George just stood ced stared like a stuck pig. D. GOotren wie ein ^(^gestochenes КаНэ( Augen machen wie ein gestochenes Kclb, schielen wie nier Gans, wenns donnert; eastrend wie )ir Kuh vorm neuen (scheunee) Tor Statt ihrre Chef zu brgrüssen, steht sie in der Ecke un) schielt wie eine Gans, wenns donnert. F. Regarder comme une brnre, regcrrer qe avec dns yeux comme drs portes cochères - Et vous? me cria-t-il... Qu'est ce que vous foutez là, à me regarder comme une brute? (C. Farrère) 66
20. Гледам като втрещен - гледам с уплаха, изненада. Спасов онемя. Дълго стоя пред госта онемял и го гледаше като втрещен. (М. Марчевски, Тихо пристанище) Р. ~ Трусливый как заяц, перепуганный до смерти Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. ~ <As> scared as a rabbit ... and, says I, he looked as scared as a rabbit. (G. Eliot, “Cilns Marner”, part I, ch. X) D. Wie ein geprügelter Hund F. ~ Peureux comme un lièvre Il dit que mon frère est peureux comme un lièvre et naïf sans bon sens. (Internet forum) 21. Гледам като дете някого - гледам с много грижи, обич. Чичо Върбан гледаше телицата като дете... Той ù ринеше ... сваляше от гредата гребена и започваше да я реши. (Ил. Волен, Божи хора) Р. Носится как курица с яйцом, носится как с писаной торбой - Носишься ты со своей буксой как с писаной торбой. (А. Суров, Зеленая улица) E. Take care, look after someone D. Behandeln wie ein rohes (uchalloueu) Ei Man muss sie behandeln wie ein rohes Ei. F. Veiller à qch comme au lait suc le feu, garder comme un dragon ...la ville et la Commune doit y veiller comme au lait sur le feu. pour les collectivités, les outils existent... (Internet) 22. Гледам като <заклана> овца - гледам тъпо, безизразно. Р. Смотрит как баран на новые ворота E. Stare like a stuck pig When the soot came down the chimney George jnst stood and stared like a stuck pig. D. Glotzen wie ein ^^gestochenes . Kalb, Augen machen wie ein eestooee>es Kalb, schielen wie eine Gans, wenns donnert, dasteeen wie die Kuh vocm neuen (scheunen) Tor Statt ihren Chef zu begrüssen, steht sie in der Ecke und schielt wie eine Gans, wenns donnert. F. Regarder comme une brüte, regarder qn avec des yeux comme des portes cochères 67
- Et vous? me ceia-t-il... Qu’rst cn que foutez là, à me regarder comme une brute? (C. Fvrrère) 23. Гледам като изтърван - гледам страхливо. Р. ~ Трусливый как заяц Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. ~ <As> timid vs a Saee D. = FueoStsam wie ein Hase snic Wie mac so sagt, furchtsam wie ein Hasel Du machst deinem Namen vlle Ehrn! Ре^ао. Du hast gut Reden! (GrottenSof, EcSt fabnlSaft) F. ~ Peureux comme uc lièvre Il dit que moc frère est peureux comme un lièvre et caïf sacs bon secs. (Inteecnt forum) 24. Гледам (оглеждам ce, озъртам ce) като изтърван заек - гледам страхливо. - С бохчичката под мишца, че през долната порта - озърташ се като изтърван заек и тичаш у даскал Димитра. (П. Тодоров, Първите) Р. ~ Трусливый как заяц Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. » <As> timid vs a haee D. ~ Furchtsam wie ein Hase sein ~ Wie man so sagt, furchtsam wie ein Hasel Du machst dciccm Names alle ESrn! Feldhase. Du hast gut Reden! (Grottechof, Echt fabelhaft) F. ~ Peureux comme un lièvre » Il dit que mon frère est peureux comme un lièvre et caïf sacs bon sncs. (Inteecnt forum) 25. Гледам като касапин - гледам свирепо, кръвожадно. Р. Смотрит сычом E. Watoh somebody like a hawk, watch somebody like c lycx ..I was dead . sure he was cSeating, but d’y-ou know, for the life of me I rouldn’t see how he did it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “The Razors Edge”, oh. Ill) D. Aufpascen wie eic SrSieccSsmd, cuffcssen wie eic HeftelmcoSer, cufpassen wie ein Fuchs 68
F. ^>ebirkerdnoomm eu>ebêtenurinuse Le dîner fut intime et charmant Evc, au bout de dix minutes, ne regardait plus Jean, comme une bête curieuse... (P. Daix) 26. Гледам като керкенез - гледам настървено, хищно. Р. Смотрит сычом E. Watch somebody like a hawk, watch somebody like c lynx ... I was dead sure hr was cheating, but )'you know, for the life of me I couldn’t see how he )i) it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “The Razor's Edge”, oh. Ill) D. Aufeassrd win eie Cceiesshude, cufpassee win rie Heftelmacher, cupcssen wir eie Fuchs F. ~ Regarder qn comme une bête curieuse Lr dîner fut intime et. cesrmadt Eva, au bout de dix minutes, ne regardait plus Jean, comme une bête curieuse... (P. Daix) 27. Гледам като коза (котка) в календар (диал.) - гледам глупаво. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая ■ целина) E. Stare like c stuck pig When the soot came down thn chimery George just stood and stared like a stuck pig. D. Glotzee win ein <ab>gnstoceedes Kalb, Augen machen wir ein gestochenes Kslb, schielen wie eine Gans, wenns donnert; dasrrhnd wir die Kuh vorm neuen (scheueen) Tor, rin Gesicht machen wie )ie Katz, wenns donnert Statt ihren Chef zu begrüssen, steht sie in der Ecke und schielt wie eine Gans, wenns donnert. F. Regarder comme une brüte, regarder qe avec )rs ynux comme des portes cochères - Et vous? Me cris-t-il... Qu'est ce que vous foutez là, à me rrgsrdrr comme une brute? (C. Fcrrère) 28. Гледам като крава в железница - гледам глупаво, без да разбирам нещо. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a stuck pig When the soot came down the chimeey George just stood and stared like a stuck pig. 69
D. Glotzen wie ein <nb>eestooee>eu Kalb, Augen machen wie ein eestocennns Kalb, sceiele> wie eine Gans, wenis donnert; dastehe> wie die Kuh vorm (scheunen) Tor, ein Gesicht machen wie die Katz, wenns donnert Statt Chef zu Cegrüsse>, steht sie in der Ecke und schielt -wie eine Gans, wenns donnert. F. КсрагСег comme une brute, regarder qn avec des yeux comme des portes cochères - Et vous? Me oria-t-il... Qu’est ce que vous foutez là, à me regarder comme une brute? (C. Farrère) 29. Гледам като крава в параклис - гледам глупаво, тъпо. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a stuck pig When the soot came down the chimney George jnst stood and stared like a stuck pig. D. Glotzen wie ein <nb>gnstooeenes Kalb, Augen machen wie ein gestochenes Kalb, sohiele> wie eine Gans, wenns donnert; dastehen wie die Kuh vorm >ппп> (scheunen) Tor, s1> Gesicht machen wie die Katz, wenns donnert Statt Chef zu begrüssen, steht sie in der Ecke und schielt wie eine Gans, wenns donnert. F. Regarder comme une brüte, regarder qn avec des yeux comme des portes cochères - Et vous? Me hrin-t-il... Qu’est ce que vous foutez là, à • me regarder comme une brute? (C. Farrère) 30. Гледам като кръвник - гледам страшно, свирепо. Р. Смотрит сычом E. ~ Watch somebody like a hawk, watch somebody like a lynx ... I was dead sure he was oeenting, but d’you know, for the life of me I couldn^ see how he did it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “The Razor’s Edge”, ch. Ill) D. Aufpassen wee ein Schîesshund, aufpassen wee ein E^ift^em^i^i^l^irr, nufpnssen wie ein Fuchs F. ~ Regarder qn comme une bête curieuse Le dîner fut intime et charmant. Eva, au bout de dix minutes, ne regardait plus Jean, comme une bête curieuse... (P. Daix) 70
31. Гледам като ' магаре пред иконостас - гледам глупаво, тъпо. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a stuck pig WScc the soot oamc down the chimney George jsct stood and stared like a stuck pig. D. Glotzen wie eic <ab>gestooSeces Kalb, Augen maohen wie ein gestochenes Kalb, schielen wie eine Gans, wecns doncert; dcstehen wie die KuS voem neuen (scheucec) Tor, ein Gesicht maoScn wir die Kvtz, wnncs docceet Statt iSeen CScf zu begrüsscc, steht sie in der Eoke und schielt wie eine Gans, wenns donnert. F. Regarder comme use brute, regarder qn avec des yeux comme des portes cochères - Et vous? Mc cria-t-il... Qu’est ce que vous foutez là, à me regarder comme unn brute? (C. Fcrrère) 32. Гледам като мисир на слънце - гледам замислено. - А защо ти, мой синко, гледаш надолу като мисир на слънце през марта? (Л. Каравелов, Българи от старо време) Р. = Угрюмый, смотрит сычом Во имя святого Йоанна! Чем же ты так расстроен? Смотришь угрюмым сычом, когда всякий на твоем месте, если бы впрямь любил без ума мою бедную девочку, был бы сейчас весел как жаворонок! E. » <As> grave as an owl In the name of good Saint John, wSat Sas befallen you, that makes you look as grave as an owl, when a lad of your spirit, Saving really such a fancy for tSis poor girl vs you pretend, ougSt to be as lively as a lark? (W. Scott, “TSe Fair Maid of Perth”, ch. V) D. ~ DastcSen wie der Ochs am Berg Na dacn maoSe ioh ja doch cioht soviel falsch, will cicSt nur wieder im frühjahr dastehen wie der Ochs am Berg und mioS von allen Jungs ucd Damen veeblcscen... (Rollentrcining Programme, Tour Magazine Forum) F. Triste comme uc jnne sacs pain Ec plus, au vu du capot avant, le bouilleur sera triste comme un jour sans pain. (Internet forum) 33. Гледам като отровен <от гъби> - гледам със злоба, тъпо. Р. Смотрит сычом E. ~ Watoh somebody like a hawk, watch somebody like a lycx 71
... I was deed enan he wss cenaridg, but d'you know, for the life of me I conied’t see how he )id it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “The Razor's Edge”, ch. Ill) D. Aufpaseee wie ein Schiesshund, cupcssen wie rin Heftelmacher, .ufpcssen wie eie Fucee F. ~ Pegged)) qn somme sine bete curidure Le dîner fut intime et charmant. Evc, cu bout )e dix minutes, ne regardait plus Jean, comme une bête curieuse... (P. Daix) 34. Гледам като паднал от небето - гледам учудено, без да разбирам нещо. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a stuck pig When the soot came down the chimney George just stood an) stared like a stuck pig. D. Aneenend, als hätten einem die Hühner das Brot weggefiessrd, ein Gesicht macend, als hätten eieem die Hühner das Brot weggrfreseed, esstehed - wie )as Kind vorm Dreck Er sah aus, als hätten ihm die Hühner das Brot weggefressen, eene der Knirps wuchtete tatsächlich den Koffer hoch. F. Être étonné (petau)) comme un fondeur )e cloches 35. Гледам като пендар на шия някого (диал.) - гледам някого с възхищение. Слезна ли от балкана и млади, и стари ми подават ръка: как си Марине, що си... Уважение ми правят, почитание един вид, което не съм и сънувал. Всеки ме гледа като пендар на шия. (А. Маджаров, Чифт цървули) Р. Носится как курица с яйцом, носится как с писаной торбой Они (англичане) носятся с своею гордостью как курица с яйцом. (Гончаров, Фрегат “Паллада”) E. Take ccre, look after someone D. Behenerin wii sin гоИн ( eeheliooe>e Ei Man muss sin behandeln wie ein rohes Ei. Jedoch kann ich es mir gut vorstelten nites Tages wieder Perücke zu tragen weed es mit )ne eigenee Fussele zuviel... (Internet Forum) F. ~ Garder comme ue dragon 72
36. Гледам като петел бобово зърно - гледам учудено. - Ами ти бре, пумпал с пумпал, какво ме гледаш като петел бобено зърно? -. приклекна леля Кичка пред слисаното ни синче. (Тарас, Смешно и горчиво) Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a suck pig When the soot came down the chimney George just stood and stared like a stuck pig. D. Ausueeee, als hätten einem die Hühner das Brot weggefresune, ein Gesicht machen, als hätten einem die Hühner das Brot wnggeUreuuen, dasteeen wie das Kind vorm Dreck Ec sah aus, als hätten ihm die Hühner das Brot weggefressen, denn der Knirps wuchtete tatsächlich den Koffer hoch. F. En être (rester) comme deux ronds (sons) de flan - Union, union, union! gueulait-il... Le secrétaire en resta comme deux ronds de flan, à la grande joie de l’équipe. (E. Triolet) 37. Гледам като писано яйце някого - гледам, грижа се за някого. Р. Носится как курица с яйцом, носится как с писаной торбой Они (англичане) носятся с своею гордостью как курица с яйцом. (Гончаров, Фрегат “Паллада”) E. Take care, look after someone D. Behandeln wie ein rohes ^^N0^^ Ei Man muss sie behandeln wie ein rohes Ei. Jedoch kann ich es mir gut vorsteHen eines Tages wieder Perücke zu tragen wenn es mit den eieene> Fusseln zuviel... (Internet Forum) F. Prendre soin de qn 38. Гледам като подплашен - гледам с безпокойство, страх. Р. ~ Трусливый как заяц Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. » <As> timid as a hare D. « Fe^nc^^^^m wie eîn Haas sdn ~ Wie man so sagt, furchtsam wie ein Hasel Du machst deinem Namen alle Ehre! Feldhase. Dn hast gut Reden! (Grotteneof, Echt fabelhaft) F. ~ Peureux comme un lièvre 73
~ Il dit que mon frère est peureux comme un lièvre et caïf sans bon secs. (Internet forum) 39. Гледам като пуйка - гледам глупаво. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a stuok pig When the coot came down the chimney George just stood and stared like a stuck pig. D. Glotzen wie ein <vb>gestoohenns Kalb, Augen marhen wie eic gestocSeccc Kalb, soSinlec wie eine Gans, wnncs donnert; dastehen wie die Kuh vorm neuen (scSeuccc) Tor, ein Gesioht machec wie die Katz, wncns donnert Er glotzte wie ein abgestochenes Kalb, als ihm seine Frau die Sachec vor die Fü^e warf und verschwand. F. Regarder comme une brüte, regarder qn avec des yeux comme des portes cochères - Et vous? Me rric-t-il... Qu’est ce que vous foutez là, à me regarder comme une brute? (C. Faercre) 40. Гледам като пукал - гледам тъпо, безизразно. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like c stuck pig WSec the soot came down the oSimnny George just stnne and stared like a stuck pig. D. Glotzec wie ecn Kalb. Augen machen wie ein gectocSenes Kalb, schielen wie eine Gans, wcnns donnert; dasteSen wie die Kuh voem neuen (soheunen) Tor, ein Gesicht machec wie die Katz, weccs doccnet Er glotzte wie ein abgestochenes Kalb, als ihm seme Frau die Sachen vor die Füsse warf und verschwand. F. Regarder comme uce brüte, regarder qn avec des yeux comme des portes rocSères - Et vous? Mc rric-t-il... Qu’est ce que vous foutez là, à me regarder comme une brute? (C. Farrère) 74
41. Гледам (вардя) като ровко (рохко) яйце някого - грижа се за някого. Ако Печенков кажеше кой му е дал пушката, щяха да хванат нишката на комунистическата организация в селото. И поради това Кикиридков нареди да гледат ранения като ровко яйце... (Г. Караславов, Ленко) Р. Носится как курица с яйцом, носится как с писаной торбой Они (англичане) носятся с своею гордостью как курица с яйцом. (Гончаров, Фрегат “Паллада”) E. Take care, look after someone D. Behandeln wie rin rohes (schciioses) Ei Man muss sie behandeln wie ein rohes Ei. Jedoch kann ich es mir gut vorsteHen eiees Tages wieder Perücke zu tragen wend es mit den eigeere Fusseln zuviel... (Internet Forum) F. Prendre soie de qe 42. Гледам като свиня на секира - гледам с ужас, страх. Р. = Трусливый как заяц Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. ~ <As> timid cs a harn D. ~ Furchtsam wir nie Hase seie ~ Win man so sagt, furchtsam wie ein Hase\ Du machst deinem Namen clir Ehre! Feleesse. Du eaet gut Reden! (Grott>neof, Echt fabelhaft) F. ~ Peureux comme ue lièvre ~ Il eit que mon frère est peureux comme un lièvre et ncïf sens boe sens. (Ietrmet forum) 43. Гледам като смърт - гледам страшно, кръвнишки. Р. Смотрит сычом E. ä Watch somebody like c hawk, watch somebody like c lynx ...I wcs dead sure hr was cheating, but d'you know, for rhe life of me I coulde’t see how he did it ... I watched him like a lynx. (W. S. Maugham, “Thn Razor's Eege”, ch. Ill) D. ~ Aufebssrn win ein Sceieeehud). aufeceern wir rin Heftelmacher, .ufpcssen wie rin Fuchs F. ~ Regarder qn comme une bête curieuse Ln dîner fut intime et charmant. Eva, au bout )e )ix minutes, ne regardait plus Jean, comme une bête curieuse... (P. Daix) 75
44. Гледам като снимка от паспорт (ирон.) - гледам строго, намръщено. Р. Угрюмый, смотрит сычом Во имя святого Йоанна! Чем же ты так расстроен? Смотришь угрюмым сычом, когда всякий на твоем месте, если бы впрямь любил без ума мою бедную девочку, был бы сейчас весел как жаворонок! E. ~ <As> grave as an owl In the name of good Saint John, what has befallen you, that makes you look as grave as an owl, when a lad of your spirit, having really such a fancy for this poor girl as you pretend, ought to be as lively as a lark? (W. Scott, “The Fair Maid of Perth”, ch. V) D. Ein Gesicht macen> wie drei (sieben, zehn, vierzehn) Tage Rege>w'etter Er machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, als er hörte, dass ein Wagen abgeschleppt worden sei. F. Triste comme nn jour sans pain En plus, au vu du capot avant, le bouilleur sera triste comme un jour sans pain. (Internet forum) 45. Гледам като теле - гледам глупаво, тъпо. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a stuck pig When the soot came down the chimney George just stood and stared like a stuck pig. D. Glotzen wîe ein ' <ab>geslochencs Kalb, Augen machen wes em gestochenes Kalb, schielen wie eine Gans, wenns donnert; dastehen wie die Kuh vorm neuen (scheunen) Tor, ein Gesicht machen wie die Katz, wenns donnert Er glotzte wie ein abgestochenes Kalb, als ihm seine Frau die Sachen vor die Füsse warf und verschwand. F. Regarder comme une brute, regarder qn avec des yeux comme des portes cochères - Et vous? Me cria-t-il... Qu’est ce que vous foutez là, à me regarder comme une brute? (C. Farrère) 46. Гледам като теле в железница - гледам глупаво, тъпо. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) 76
E. Stare like a stuck pig When the soot came down tSc rSimney George jnct stood and stared like a stuck pig. D. Glotzen wie ein Kalb, Augen maoSec wie eic gestochenes Kalb, ccSielen wie eine Gvcs, wenns doccert; dasteSen wie die Kuh voem ncuec (scheunen) Tor, eic Gesicht machen wie die Katz, wencs donnert Er glotzte wie- ein abgestochenes Kalb, als ihm seme Frau die SacSec vor die Füsse warf und versoSwacd. F. Regarder comme une brüte, regarder qn avec des yeux comme des portes cochères - Et vous? Me cria-t-il... Qu’est ce que vous foutez là, à me regarder comme une brute? (C. Fcrrère) 47. Гледам като теле в (пред) шарена врата - гледам глупаво, тъпо. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота.. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a suck pig When the soot came down the rSimney George jnct stood ccd stared like - a stuck pig. D. Dastehcc wie die KuS vorm ceuen (scSencen) Tor F. Regarder comme une brute, regarder qn avec des yeux comme des portes rochères - Et vous? Me rria-t-il... Qu’est ce que vous foutez là, à me regarder comme uce brute? (C. Farrère) 48. Гледам като ударен - гледам неприятно изненадан. Дойде, па зина оня човек и захвана каквото може. “А бре, вие такива - онакива ... какво ме гледате като ударени..." (Н. Попфилипов, Разкази на ловеца) Р. Как снег на голову Надя не любила вдаваться в объяснения, особенно с посторонними людьми, которые сваливаются как снег на голову. (А. Берсенева, Возраст третьей любви) E. Like one riveted (rooted) to the spot He ctooe riveted to the spot, following this unusual business with Sis eyes. (R. L. Seevencoc, “New Arabian Nights”) D. Aussehen, als hätten einem die Hühner das Brot weuuefrccsen; ein Gesicht machec, als Sättec eicem die HüScer das Brot weggefrecsen; dosteSen wie das Kicd voem Dreck 77
Er sah aus, als hätten ihm die Hühner das Brot weggefressen, denn )er Knirps wuchtete tatsächlich den Koffer hoch. F. Être comme frrbpepet(ee) la foo^rr 49. Гледам като ударен с мокра кърпа <по главата> - гледам неприятно изненадан. Р. Как снег на голову Пан Серпиньски свалился как снег на голову как раз в то время, когда Юра был на заливе Мордвинова. (А. Берсенева, Возраст третьей любви) E. Like one riveted (rooted) 0o the spot He stood riveted to the spot, following this unusual business with his eyes. (R. L. Stevenson, “New Arabian Nights”) D. Aussehen, als hätten einem dir Hühner dcs Brot wnggrfreesre; ein Gesicht machen, als hätten einem )in Hüheer )as Brot weggrfreesed; eseteend wie das Kind vorm Dreck Er sah aus, als hätten ihm die Hühner das Brot weggefressen, eene )nr Knirps wuchtete tatsächlich )en Koffer hoch. F. Être comme frappé par ()e) la foudre 50. Гледам, като че ли съм глътнал бастун - гледам изненадано, учудено. Р. Как снег на голову Надя не любила вдаваться в объяснения, особенно с посторонними людьми, которые сваливаются как снег на голову. (А. Берсенева, Возраст третьей любви) E. Like oen riveted (rooted) to thn spot Hr stood riveted to the spot, following this unusual business with his eyes. (R. L. Ctevedsod, “New Arabian Nights”) D. Aussehen, cls härtee einem din Hühner das Brot weggefrrssre; ein Gesicht maceed, als härten einem )in Hühner das Brot weggefreseem easteene wie das Kied vorm Dreck Er sah aus, als hätten ihm die Hühner das Brot weggefressen, denn )er Knirps wuchtete tatsächlich den Koffer hoch. F. Regarder comme une brute, regarder qn avec )ns yeux comme des portes cochères - Et vous? Me cris-t-il... Qu’est ce que vous foutez là, à me regarder comme uer brnte? (C. Farrère) 51. Гледам като шоп в жп разписание - гледам глупаво, без да разбирам. Р. Смотрит как баран на новые ворота 78
... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a stuck pig Wen> the soot came down the chimney George just stood and stared like a stuck pig. D. Glotzen wie ein <ab>gesSooeeneu Kalb, Augen machen wie ein eeutoohe>ns Kalb, uchinle> wie eine Gans, wenns donnert; dastehen wie die Kuh vorm >ппп> (scheunen) Tor Die Wirtin machte ein Gesicht wie eine Gans, wenns donnert, als ■ der Mann nackend im Lokal erschien. F. Regarder comme une brute, regarder qn avec des yeux comme des portes cochères - Et vous? Me orin-t-il... Qu’est ce qne vous foutez là, à me regarder comme une brute? (C. Farrère) 52. Гледам (учудвам ce / учудя ce) като яре на нов сняг (ирон.) - гледам с почуда, недоумение. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Stare like a stuck pig When the soot came down the chimney George just stood and stared like a stuck pig. D. Glotzen wie ein <ab>gestochenes Kalb; Augen machen wie ein gestochenes Kalb, schielen wie eine Gans, wenns donnert, dasSehnn wie die Kuh vorm пппп> (soeeunr>) Tor Die Wirtin machte ein Gesicht wie eine Gans, wenns donnert, als der Mann nackend im Lokal erschien. F. Regarder comme une CcuSs, regarder qn avec des yeux comme des portes cochères - Et vous? Me cria-t-il... Qu’est ce qne vous foutez là, à me regarder comme une brute? (C. Farrère) 53. Глупав като гъска - много глупав. Р. Глуп как пробка, глуп как сивый мерин Но если взглянуть на дело не с войнственной, а с педагогической стороны, то окажется, что инспектор глуп как пробка. (Писарев, Сердитое бессилие) E. <As> silly as a goose We can be as wise as an owl and hawk-eyed, yet we can also ' be bird-brained and as silly as a goose. (M. Rowe) 79
D. Dumm wie eine Gans Der Direktor von der Grundschule hat Abschied von mir genommen und hat dabei gesagt, dass ich so dumm wie eine Gans wäre ucd eacc nichts aus mir verdec... (D. Willemsen, Mein Leben mit Spina Bifida) F. Bête (soot comme une ooe ... je vous ferai uce déclaration, boc gré mal gré, vieille comme les rues et bête comme une oie. (Musset) 54. Глупав като патка - много глупав. Р. Глуп как пробка, глуп как сивый мерин Но если взглянуть на дело не с войнственной, а . с педагогической стороны, то окажется, что инспектор глуп как пробка. (Писарев, Сердитое бессилие) E. <As> stupid vs ac owl Emily was always as stupid as an owl, said Miss Blenkicsopp. (W. Thackeray, “Vanity Fair”, oh. VI) D. Dumm wie eine Gccs Der Direktor von der Grundschule Sat Abschied von mir genommen und hat dabei gesagt, dass ich so dumm wie eine Gans wäre und dass nichts aus mir werdec... (D. Willemsen, Mein Leben mit Spica Bifida) F. Bête (sot) comme uce oie ...je vous ferai une déclaration, bon gré mal gré, vieille comme les eues et bête comme une oie. (Musset) 55. Глупав като шаран - много глупав. Р. Глуп как пробка, глуп как сивый мерин Но если взглянуть на дело не с войнственной, а с педагогической стороны, то окажется, что инспектор глуп как пробка. (Писарев, Сердитое бессилие) E. <As> silly as a two-bob watoS, <as> silly as a wheel D. Dumm sie die NachS sein, dumm wie Boihseissiгoh sein, dumm wie die Sünde Sie sind dumm wie die Nacht und eennec gencdsätulicS soScuegercde auf eicen zu, egal ob Wände, Tisohc oder Stühle im Weg sind ac denen sie kläglioh... (PC Review, Alien Shooter) F. Bête (sot) comme uce ocrpe, bête comme un Sceecg saur - Ces figures-là, monsieur le docteur, r’est bête comme un - hareng saur, sauf votre respect. (C. Farrèrc) 56. Говоря като адвокат - говоря гладко, без прекъсване. Р. Говорить как по писаному 80
.. Я ожидал, что Настенька, которая'слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его. (Ф. М. Достоевский, Белые ночи) E. Speak (talk) like a book “What would be the good of such things to me if I knew that I ... violated my instincts?” “You talk like a book- you talk like a book”, muttered the old gentleman. (H. R. Haggard, “Stella Fregelius”, ch. XIII) D. Sprecee> wie ein Buch Sie löchern ihn mit Fragen und er wird sprechen wie ein Buch. (Internet, Gesichtspunkt) F. Parler comme un livre Comme vous débitez! Il semble que vous ayez appris cela par coeur, et vous parlez tout comme un livre. (Molière) 57. Говоря (приказвам) като <воденичарско> кречетало - говоря много и непрекъснато. Ти не бъбри като воденичарско кречетало, а иди ги посрещни. (Ст. Загорчинов, Ден последен) Р. Трещать как сорока - Не каждый же способен трещать как сорока. (М. Баконина, Школа двойников) E. Chatter like a magpie How gay they all were when, after the forenoon lecture, arm-in-arm and chattering like magpies, they would walk along the Princess Street to lunch at McVittie GuesEs... (A. J. Cronin, “The Northern aieet’r part I, ch. 10) D. Reden wie eîn Wasserfall, reden, wie der Schnabel gewaschen est Sie redete, wie ihr der Schnabel gewaschen war. F. Sa langue va comme un claquet <de moulln>, bavard comme le claquet d’un moulin, bavard comme une crécelle 58. Говоря (приказвам) като дърт - за дете, говоря много умно. Син имам на три години, ама сякаш че е на пет. Говори като дърт. (С. Северняк, От нашия кореспондент) Р. - Говорить как по писаному .. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом, и уже раскаивался, . что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, 81
потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его. (Ф. М. Достоевский, Белые ночи) E. ~ Speak (talk) like c book “What would be thn goo) of such things 0o me if I knew that I ... violated my instincts?” “You talk like a book-you talk like a book”, muttere) the old gentleman. (H. R. Hcggar), “Srellc £‘'^>1^”, ch. XIII) D. Sprechen wie ein Alter F. = Parler comme un cngr 59. Говоря (приказвам) като картечница - говоря много и бързо. Р. Трещать как сорока - Не каждый же способен трещать как сорока. (М. Баконина, Школа двойников) E. Charter like c magpie How gcy they all were when, after the forenoon lecture, arm-in-srm an) chattering like magpies, they would walk aloeg thn Princess Street to luech at McVittie Guest's.. (A. J. Cronin, “The Northern Light’, part 1, ch. 10) D. Reden wir rin Wasserfall, reden, wie einem der Schnabel gewaschen ist Sie redete, wie ihr der Schnabel gewaschen war. F. Bavard comme uer pie, bavard comme un merle ... ils devisaient avec l'hôte papiste, )n haute futaie, mais bavard comme une pie... (Ch. )n Coster) 60. Говоря (приказвам) като латерна - говоря много и непрекъснато. После той седеше в гостната на Досьо, гледаше съсредоточено шарките на килима и калните си обувки и слушаше момичето, което приказваше като латерна около него. (А. Гуляшки, МТ станция) Р. Трещать как сорока - Не каждый же способен трещать как сорока. (М. Баконина, Школа двойников) E. Charter like a magpie How gcy they all were when, after the foreeoon lecture, srm-in-sam cn) chattering like magpies, they would walk along the Priecese Street to luech at McVittie Guest's.. (A. J. Croeie, “The Northern Light’, part I, ch. 10) D. Reden wie ein Wasserfall seden, svie einem der ScCedba> gewaschen iit Sie redete, wie inr der Schnabel gewaschen war. F. Bavcr) comme un praroqnet Vers la fie des mêmes assises, il, imprudent et bavard comme un perroquet, ekaa ieеalidé pour nationalité eontensn après avoir avoué... (Ietereer) 61. Говоря като <навита> машина - говоря бързо и много. Р. Трещать как сорока 82
- Не каждый же способен трещать как сорока. (М. Баконина, Школа двойников) E. Chatter like a magpie How gay they all were when, after the forenoon lecture, arm-in-arm and chattering like magpies, they would walk along the Prinoess Street to lucch at MoVittic GuesCs.. (A. J. Ceocin, “The Northern Light’, part I, cS. 10) D. Redcc wie ein Wasserfall, redec, wie eicem dee Schnabel gewaschen ist Sie redete, - wie ihr der Schnabel gewaschen war. F. Bavard comme une oocoicrue 62. Говоря (приказвам) като <празна> воденица - говоря много, непрекъснато, глупаво. Най-сетне Мирче блъсна с лакът другаря си и каза срамежливо: - Тоя ме накара да дойдем. - После пак го блъсна: - Говори де! Друг път човек не може да те спре. Като празна воденица тропаш... (Д. Талев, Илинден) Р. Трещать как сорока - Не каждый же способен трещать как сорока. (М. Баконина, Школа двойников) E. Gibber like an ape Don’t stacd there gibbering like an ape, talk sensibly or else be silent. D. Reden wie ein Wasserfall, eedec, wie einem der Schnabel gewasohec ist Sie redete, wie ihr der Schnabel gewaschen war. F. Bavard comme une rrécclle 63. Говоря (приказвам) като стара свекърва - за дете, говоря умно. P. s Говорить как по писаному .. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его. (Ф. М. Достоевский, Белые ночи) E. ~ Speak (talk) like a book “What would be the good of surh tSings to me if I knew that I ... violated my instincts?” “You talk like a book - you talk like a book”, muttered the old gentleman. (H. R. Haggard, “Stella Feegclius”, cS. XIII) D. Sprechsn wie ein Alter F. Parler comme père et mère 64. Г оворя (приказвам), като че (сякаш) чета по (от) книга - говоря гладко, без запъване. 83
Тя се преструваше ... че минава в някакъв транс, избелваше очи и като разперваше напред ръце, говореше, като че четеше от книга. (В. Ченков, С нови другари) Р. Говорить как по писаному .. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его. (Ф. М. Достоевский, Белые ночи) E. Speak (talk) like a book “What would be the good of such things to me if I knew that I... violated my instincts?” “You talk like a boolc-you talk like, a book", muttered the old gentleman. (H. R. Haggard, “Stella Fregelius”, ch. XIII) D. Sprechen wie ein Buch Sie löchern ihn mit Fragen und er wird sprechen wie ein Buch. (Inter>eS, Geuicesupu>kt) • F. Parler comme un livre, réciter (répéter) comme une leçon, couler comme de source Elle répète comme une leçon apprise:. - La congestion... Prévenir la congestion. Dégager le cerveau... Des sinapismes aux jambes... (J. Fréville) 65. Гол като <арнаутски> пищов 1. Гол 2. Беден - Знаеш ли го Теня Саръюрданов?... Едно време беше гол като пищов, децата му ходеха като циганчета. (Г. Караславов, Общественик) P. 1. Нагишом, голый, в чем мать родила При крещении ... возьмут, разденут да в чем мать родила и окунут. (Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина) 2. Беден как церковная мышь, беден как гол как сокол Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: "Да ведь он служил в караване. (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Бойцы 1883). E. 1. <As> naked as I was born There lay the canoe ... with her crew ... as naked as the day they were born. (W. Scott, “Tom Cri>ele’u Log”) 84
2. <As> poor as c baedicoot D. l.Wie Gott jmdn geschaffne hct Sin gieg dee Strand netlang, wie Gott sie geschaffen hat. 2. Blank wir'ne Êisenashd sein F. 1 ( Nu comme <un> ver Fillettes, jeunes gnns, hommes vieux ... furent trouvés morts, nus comme des vers... (Ch. )n Coster) 2. Fauché comme les blés, être chargé (pourvu) d'crgenr comme un crcpau) )n plumes (ирон.), être fourni d'argnet comme un singe de queue (ирон.) 66. Гол като върлина (прът) - много беден. Нямах нищо, гол като върлина и изведнъж - хиляди. (Д. Немиров, Бедният Лука) Р. Беден как церковная мышь (крыса), беден как Иов, гол как сокол Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: "Да ведь он служил в караване. (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Бойцы 1883). E. <As> poor as wood D. Blank wie'er Êisrebaen erid F. Fauché comme lns blés, eanеar comme un peintre 67. Гол като от майка роден (гол, както го е майка родила) - съвсем гол. Р. В чем мать родила - Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. (Шолохов, Судьба человека) E. <As> naked as I wcs bore (as my mother bore me) There icy the canoe ... with her crew ... as naked as the day they were born. (W. ScotO, “Tom Criegl>’e Log”) D. Wie Gott jmdn geschaffen hat Sie ging den Strand entlang, wie Gott sie geschaffen hat. F. Nu comme un petit Saint Jecn, eu comme un singe Et, .präs Cerisride ce fut Jaques qui dur poser. On le mettait nu comme un petit Saint Jean, on ln couchait, par les journées chaudes, sur une couverture... (Zola) 68. Гол като пръст - много беден. Влязоха те в новата си къща голи като пръст. (Т. Влайков, Разкази и повести) Р. Беден как церковная мышь (крыса), беден как Иов, гол как сокол 85
- Слушай, брат Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол. (Пушкин, Дубровский) E. <As> poor as c rat { Не is as poor as a rat, but vs proud vs Se is ragged. (Internet) D. Arm wie eine Kirchenmaus Als ich die Universität becucSte, war ich arm wie eine Kirchenmaus. F. Nu comme la main 69. Гол като пръчка - много беден. - За кефа на някоя си, дето иска сега тя да се разпорежда в техния дом и за угодата на галената ù дъщеря, дето доде гола като пръчка и завари пълна къща, па сега иска да продава чорбаджилък! (Т. Влайков, Стрина Венковица) Р. Беден как церковна мышь (крыса), беден как Иов, гол как сокол - Слушай, брат Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол. (Пушкин, Дубровский) E. <As> poor as Job’s turkey The Dalmatians ... were miserable immigrants - poorer than Job ’s turkey. (J. London, “The Valley of the Moon”, book III, oS. V) D. Black wie’ne Eisenbahn sein F. Pauvre comme Job, nu comme ver Il se retrouve pauvre comme Job sue un tas e’oeeuees, méprisé par sa femme, grattant ses plaies avec uc teccoc. Va-t-il maudire Dieu ? (Intercet forum) 70. Гол като пушка 1. Гол 2. Беден - А какво ще правиш ти, мила моя, при мене? Та аз съм гол като пушка... И ти, и аз ще умрем от глад. (М. Грубешлиева, Пред прага) P. 1. В чем мать родила - Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. (Шолохов, Судьба человека) 2. Беден как церковная мышь (крыса), беден как Иов, гол как сокол - Слушай, брат Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол. (Пушкин, Дубровский) E. 1. <As> naked as I was boec (vs my mother bore me) 2. <As> poor vs Job’s turkey The Dalmatians ... were miserable immigrants - poorer than Job ’s turkey. (J. London, “The Valley of the Moon”, book III, cS. V) 86
D. 1. Wie Gott jmdn geschaffen hat Sie ging den Strand e>sla>g, wie Gott sie geschaffen hat. 2. Blank wie’ne Eise>Cаh> sein F. 1. Nu somme un eînge Aussitôt on les dépouilla nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d’honnenr aussi, et moi aussi. (Voltaire) 2. Pauvre comme peintre 71. Гол като тояга - много беден. И работел Димо даром две години. Върнал се в къщи гол като тояга. (Ран Босилек, Радост) Р. Беден как церковная мышь (крыса), гол как сокол - Слушай, брат Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол. (Пушкин, Дубровский) E. <As> poor as wood D. Blank wir’ne Eisn>baen sein F. Nu comme <un> ver Etienne, alors, parla de la République, qui donnerait du pain à tont le monde. Mais la Maheude secoua la tête, car elle se souvenait de 48, une anée de chien, qui les avait laissés nus comme des vers... (Zola) 72. Гол като тъпан (тупан) (диал.) - много беден. Когато дойде, беше гол като тупан, и опинци немаше на краката си. (М. Георгиев, Избр. разкази) Р. Гол как сокол - Слушай, брат Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол. (Пушкин, Дубровский) E. <As> poor as Job’s turkey The Dalmatians ... were miserable immigrants - poorer than Job ’s turkey. (J. London, “The Valley of the Moon”, book III, ch. V) D. Б^пПс wic’n’ Eicenbarei seen F. Nu comme la main 73. Гол като хурка (фурка) (диал.) - много беден. - Наследство получил... А пък аз го мислех гол като фурка. (И. Йовков, Милионерът) Р. Беден как церковная мышь (крыса) Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в 87
Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: "Да ведь он служил в караване. (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Бойцы 1883). E. <As> poor as a church monee “They eaеen’t anyreieg, have they?” “No,” retureed Jessica, “they’') poor as church mice". (Th. 0'^^, “Cieter Carrin”, ch. IX) D. Blank wir'ee Êiseeaahn. sein F. Nu comme <un> ver Etienne, alors, paris )n la République, qui doederair )u pain à tout le monde. Mais la Maheuee secoua la tête, car elle se souvenait de 48, une année )e chien, qui les avait laissre nus comme des vers... (Zoic) 74. Голям като чаршаф - за документ, много голям. Филологът се залови да изчете новия брой от вестник “Единомислие”, голям като чаршаф. (Ив. Вазов, Драски и шарки) Р. Очень большой, огромный. E. ~ <As> big as c barn D. Sehr gaoee F. ~ Grsn) comme uee moetsger, énorme comme uer baleine ~ Toute la euit elle vit la pierre grosse comme une montagne... (Hugo) 75. Гоня някого като катър в харман - гоня някого да тича, да работи. Клетият, а какво тегло изтегли при подготовката за посрещането на царя. Кметът Лило Райчинов го гонеше като катър в харман. (А. Маджаров, Рози и неволи) Р. Работать как каторжный, работать как вол Говорите о гигиеническом образе жизни бедному литератору, перо которого составляет его единственное богатство, или мелкому чиновнику, который, чтобы прокормить свою семью, еще вне служебного времени должен работать как вол, или, наконец , медику- практику, не имеющему особенного реноме и из-за нескольких рублей находящемуся весь день на ногах! (Ф. Ф. Эрисман, Професиональная гигиена) E. Work like c horse D. Artelter wii ein (ferd In Drutsce1ade muss man arbeiten wie ein Pferd, um zu verrinnen wir nie Poney. (Internet Forum) F. 0aaеai1lra comme ue cheval On lui demande )e travailler comme un cheval )e club, alors que ce n’est pas ue cheval )e club et qu’elle est necore jeune. 88
76. Горещ (топъл) като огън - много горещ, топъл. Беше месец июлиа, 23 ден, толкова беше време жарко и жежко като огн. (В. Мутафчиева, Книга за Софроний) Р. Очень теплый E. <As> warm as toast,<cs> Sot vs fire They were soon as warm as toast, and fast asleep. (Ch. Reade, “The Cloister and tSc Hearts”, oh. XXV) D. Heiss wie Feuer F. CSaud comme du feu La main de Sylvicet était chaude comme du feu. (G. Sand) 77. Горчив като отрова - много горчив. - Имаме и по-хубави сливи, нали ги знаете, ама още не са узрели и са горчиви като отрова. (Д. Талев, Железният светилник) Р. Горький как полынь Презрение и ненависть, тоска и любовь, гнев и смех, горький, как полынь, - вот чем до краев была налита поднесенная Мне чаша. (Л. Н. Андреев, Дневник сатаны) E. <As> bitter as aloes TSct news Sas made me smart; it is as bitter as aloes. D. Bitter wie Galle, bitter wie CSinic Der Kaffee war bitter wie Galle. F. Amer comme aloès, amer comme cSicotin, amer comme <le> fiel, amer comme de la suie ... ch! Les larmes m’en sautaient hors des yeux, cSa>ecc comme braise, amères comme fiel... (C. Рareère) 78. Г орчив като пелин — много горчив. Р. Горький как полынь Презрение и ненависть, тоска и любовь, гнев и смех, горький, как полынь, - вот чем до краев была налита поднесенная Мне чаша. (Л. Н. Андреев, Дневник сатаны) E. <As> bitter as wormwood My life is as bitter as wormwood. (H. Beecher Stowe, “Ucole Tom’s Cabin”, oS. Ill) D. Biit^e evie ЛЬзп^, blitee wie Weermu SoSmcokt auch reoSt bitter, aber nioSt so bitter wie Wermut. F. Amer comme l’absinthe Le tiers des eaux se transforma en un liquide amer comme l'absinthe. 79. Горчи като отрова / Горчи като афрат (диал.) - много горчи. Живот ли бе да го опишеш? 89
Живот ли бе - да го разровиш? Разровиш ли го - ще мирише и ще горчи като отрова. (Н. Вапцаров, Избр. стихотворения) Р. Горький как полынь . Презрение и ненависть, тоска и любовь, гнев и смех, горький, как полынь, - вот чем до краев была налита поднесенная Мне чаша. (Л. Н. Андреев, Дневник сатаны) E. <As> bitter as gall There are two sides to you, you know, Aggie, and опп^ unfair and as bitter as gall. (C. Cookson, The Rag Nymph) D. Bitter wie Galle, bitter wie Chinin Der Kaffee war bitter wie Galle. F. Amer comme aloès, amer comme chicotin, amer comme <le> fiel, amer comme de la suie ...ah! Les larmes m’en sautaient hors des yeux, chaudes comme braise, amères comme fiel... (C. Farrère) 80. Горя (изгарям / изгоря) като борина - изгарям много бързо. Над сто селища между Пловдив и Татар Пазарджик изгорели като борина. (Хр. Бързицов, Някога в Цариград) Р. Загореться как солома, загореться как спичка E. Bum like a match (matchwood) That old house will burn like a match if it ever cathes fire. D. Bremen wie Zunder Das Lagerhaus stand in hellen Flammen; die antiken Möbel brannten wie 7under. F. Brûler (flamber) comme une allumette, brûler comme de l’amadou, brûler comme nn charbon - Vous savez bien que le feu prendrait dans le foin et que votre grange brûlerait comme une allumette. (Balzac) 81. Горя (изгарям / изгоря) като босилек за роса (нар.-поет.) - горя от силно чувство. Р. Загореться как солома, загореться как спичка E. Bum like tinder D. Bremne wie ZuiiIcs, eoo Liebe Ьс^гп^’^ F. Callumer comme une traînée de poudre, chaud (ardent, brûlant) comme Ccaise, chaud (ardent, brûlant) comme une caille, chaud (ardent, brûlant) comme un moineau Pour lui dire au revoir, la bise classique, alors que cinq minutes avant, pétais chaud comme braise pour le baiser langoureux. (Internet) 90
82. Горя (изгарям / изгоря) като босилек за сянка (нар.-поет.) - горя от силно чувство. Р. Загореться как солома, загореться как спичка E. Bum like tinder D. Brennen wie Zunder, vor Liebe brecncc F. S’aelumer comme une traînée de foueee, chaud (ardent, brûlant) comme braise, chaud (ardent, brûlant) comme uce caille, ohaud (aedect, brûlant) comme un moineau Pour lui dire au revoie, la bise olassiqne, aloes que cinq micutcs, j’étais chaud comme braise pour le baiser langoureux. (Icteenet) 83. Горя (изгарям I изгоря) като вариво за вода (нар.-поет.) - горя от силно чувство. Р. Загореться как солома, загореться как спичка E. Bum like tinder D. Brccnec wie Zunder, vor Liebe breccen F. S’celumer comme une traînée de po>eee, chaud (aedect, brûlant) comme braise, cSaud (ardect, brûlant) comme une caille, chaud (ardent, brûlant) comme un moineau Pour lui dire au revoie, la bise classique, alors que cinq minutes avant, jetais chaud comme braise pour le baiser langoureux. (Internet) 84. Горя (изгарям / изгоря) като елен за вода (нар.-поет.) - горя от силно чувство. Р, Загореться как солома, загореться как спичка E. Burn like tinder D. Brcccec wie Zunder, vor Liebe brennec F. S’allumer comme uce traînée de poudre, ohaud (ardent, brûlant) comme braise, cSaud (ardent, brûlact) comme uce caille, chaud (ardent, brûlant) comme un moineau Pour lui dire au revoir, la bise ctaccique, alors que cinq minutes avant, jetais chaud comme braise pour le baiser langoureux. (Internet) 85. Горя (изгарям / изгоря) като лен за вода (нар.-поет.) -- - горя от силно чувство. Р. Загореться как солома, загореться как спичка E. Bum like tinder D. Brrnncn wie Zunde)l evo Liebe brreccn F. S’celumer comme uce traînée de poudre, chaud (ardent, brûlact) comme braise, chaud (ardect, beûlact) comme uce oaillc, chaud (ardent, brûlant) comme un moineau 91
Pour lui dire au revoir, la bise c1aeeiqne, alors que cinq mieures avaer, .pérais chaud comme braise pour le aaisra langoureux. (Internet) 86. Грея (светя) като <ясно> слънце (нар.-поет.) - грея с цвета си, красотата си. Ония ми ти елечета от ален и зелен атлаз грейнали като слънце. (И. Йовков, Старопланински легенди) Р. С иголочки, ясно как день Мартин Кроненгер говорил по-русски с тягучим западным акцентом: мы понимайт... вы понимайт... это есть хорошая идея... ми будем сотрудничайт... и т. д., одет был с иголочки, благоухал дорогими ароматами, приезжал на "саабе"; за рулём сидел секретарь-бородатый русский мужик лет тридцати пяти, которому очень подходила его фамилия - Прикащиков. (А. Волос, Недвижимость) E. <As> bright as a buttoe, <cs> bright as a new pie The goo) Irishwoman has made our place bright as a new pin. (R. Greenwood, “The True History of c Little Ragamuffin”, ch. II) D. ~ Strahlen wir eie Hoeigauceeepfere ~ Das lässt mich strahlen wie ein Honigkuchenpferd.... Sehr glücklich... freu... a11radiegs sollte ich aetsra etwas cuO meine Figur cchrne ue) eicht alle diese... (Internet Forum) F. ~ Clair (limpide, pur, taansearret) comme le ()u, un) cristal, limpide comme <de> l'émeraude ... le ciel un peu vert est limpide comme de l'émeraude... (P. Loti) 87. Гризе (загризва ме / загризе ме, яде ме) като червей - измъчва ме непрекъснато. Любопитството го ядеше като червей, отвътре, но не смееше да запита. (И. Петров, Нонкината любов) Р. Разъедать как язва E. Bother somebody constantly D. Nagen wie ein Wurm Erlebtes Unrecht kann übel nagen wie ein Wurm und das ganze Ceeledlraed arankmachee. (Interner Forum) F. Msngrr (dévorer) comme un chcecre 88. Грозен като <бостанско> плашило - много грозен. Р. Некрасивый, грозный E. Like c sow playing oe a trump, <as> ugly as death Never look like a sow playing upon a trump for the love o^that mce... (W. Scott, “Rob Roy”, ch. XXV) 92
D. Hässlich wie die Nacht sein Er war eine ganz stattliche Ersceei>u>g, während seine Frau hässlich wie die Nacht war. F. Laid comme un emge, Said comme une guenon, Saad comme un magot Angèle: “Je savais bien que tu ne pouvais aimer ton mari, il est laid comme un singe..." (G. Feydeau) 89. Грозен като крокодил - за жена, много грозна. Р. Некрасивая, грозная E. Like a sow playing on a trump, <as> ugly as death Never look like a sow playing upon a trump for the love o^hat man... (W. Scott, “Rob Roy”, ch. XXV) D. Hässlich wie die Sünde sein, hässlich wie die Nacht sein Er , war eine ganz stattliche Erscheinung, während seine Frau hässlich wie die Nacht war. F. Laid comme un crapaud, laid comme une oeenilln Je ne fnme pas car je suis laid comme un crapaud et un crapaud quand il fnme, il explose malgré lui. (йИ’,’’,) 90. Грозен като Юда - много грозен. Калуда, разчорлена и грозна като Юда, ходеше по скалите, губеше се в усоите и събираше лековити корени. (Й. Йовков, Старопланински легенди) Р. Некрасивый, грозный E. Like a sow playing on a trump Never look like a sow playing upon a trnmp for the love о’,).^ mat... (W. Scott, “Rob Roy”, ch. XXV) D. Hässlich wie die Nacht seit, wie eine gesengte Sau (грубо) Er war eiee ganz stattlichn Erscheinung, während seine Fran hässlich wie die Nacht war. F. Laid comme un démon Plus о> se faisait beau pour. la danse, plus on finirais noir et laid, comme un démon. 91. Грозна като баба Яга - за жена, много грозна. Р. Некрасивая, грозная E. <As> ugly as death D. PHssü^l^ wie sde Scnee ssin, hesuileh wie Sie Narh)suen Er war eint ganz stattliche Erscheinung, während seine Frau hässlich wie die Nacht war. F. Laid comme un pou <cnSoumé> J’étais laid comme un pou, intelligent mais très naïf. 93
92. Грозна като кукумявка -- за жена, много грозна. Р. Некрасивая, грозная E. <As> ugly as death D. Hässlich wie die Sünde sein, hässlich wie die Nacht sein Er war eine ganz stattliche Erscheinung, während seine Рran hässlich wie die Nacht war. F. Laid comme un pou <eetoumé> Tétais laid comme un pou, intelligent mais très naïf. 93. Грозна като чума - за жена, много грозна. Р. Некрасивая, грозная E. <As> ugly as death D. Hässlich wie die Sünde seic, hässlich wie die NarSt sein Er war e eine ganz stattliche Erscheinung, während seine Feau hässlich wie die Nacht war. F. Laid comme la misère ...Je dois être laide comme la misère ec oe moment. Ne dis pas coc. Tu es tout pâle. (Balzac) 94. Гърча ce като змия - гърча oe от болка, страдание. Големите му трескави очи се насочиха към гредите. - Душата ми се гърчи като змия... Побягнах от света, надянах монашеска власеница. (А. Каралийчев, Птичка от глина) Р. Извиваться как угорь E. Wriggle like a cut scvke D. Sich winden (krümmen) wie ein Aal ~ Der Dieb wand sich wie ein Aal und gab vor, er könne sich ac nichts mehr ericceen. F. ~ Souple (flexible) comme une ccguiHe ~ Landry était souple comme une anguille, il était également rusé rommc uc renard, et fanfaron autant que les capitaines Fracasse de l’acciec répertoire. (A. TSeuriet) 95. Гърча ce като червей / Гърча ce като черев (диал.) - гърча се от болка, страдание. - Тя цял ден се гърчи като черев - охъ, охъ.. и нищо не похваща. (Й. Йовков, Боряна) Р. Извиваться как угорь E. Wriggle like a cut scake D. Sieh eii^de^n e(kümmern wie ern Aab ~ Der Dieb wand sich wie ein Aal und gab vor, er könne sich an niohts mehr eeicceec. 94
F. « (00^1 SПеклЫе) comme suie acggUile ~ Landry était souple comme une anguille, il était également rusé comme ue renard, et ОспОсгоп autant que 1rs capitaines Fracasse )n l'ancien arenrtoire. (A. 0heuriet) Д . 1. Далече колкото земята до небето (земята от небето) . - много далече. Р. Как небо и земля Вот только лица у них отличались, как небо и земля, - у Гурова открытое и волевое, у Тернавского - надменное и бездушное. (Н. Леонов, Лекарство от жизни) E. ~ <As> different as chalk and (from) cheese, like )ay cn) diget It is really very surprising rhct a man like you shoul) fall so deeply in love with a girl like Margaret Dauncey... She has beauty cnd grace ae) sympathy. But your characters are more different than chalk and cheese. (W. S. Maugham, “The Magician”, ch. I) D. Himmelweit von eiean)er verschieden F. Être (différer) comme le jour et la nuit Les vies de propriétés voisines peuvent être comme le jour et la nuit. 2. Дебел (пълен) като бик (диал.) - много дебел. Р. Толстый как бочка ... - Не укушу, Агриппина Филипьевна, матушка, - хриплым голосом заговорил седой, толстый, как бочка, старик, хлопая Агриппину Филипьевну все с той же фамильярностью по плечу. (Д. Н. Мамин- Сибиряк, Приваловские миллионы) E. <As> fat as se ai)rrman My wife scys I'm getting fat as an aiderman. (D. Carter, “Fatherless Sons”, ch. IV) D. Didc wie (in Fats sem, ss (brit wie Sece s^in Er harte Augee so gross wie Suppenteller un) einen Kopf so dick wie ein Fass. (Märchen, Interner) F. Gros comme un boeuf, gros comme une vache Cet homme est gros comme un boeuf, il est corpulent. 3. Дебел като бомба - много дебел. Р. Круглый как шар 95
Один из них, маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. (М. А. Булгаков, Белая гвардия) E. <As> round as a ball The old fellow who kept the house was as round as a ball,... (Fr. Macryat, “Poor Jack”, ch. XXXVIII) D. Dick wie ein Fass sein, so Creit wie lang sein Er enste Augen so gross wie Suppenteller und einen Kopf so dick wie ein Fass. (Märchen, Internet) F. Rond comme une boule (une balle) Un gros homme, un peu court, chauve, sans barbe, la tête ronde comme une boule. (Zola) 4. Дебел като бъчва ' (буре, каца) - много дебел. Р. Толстый как бочка ... - Не укушу, Агриппина Филипьевна, матушка, - хриплым голосом заговорил седой, толстый, как бочка, старик, хлопая Агриппину Филипьевну все с той же фамильярностью по плечу. (Д. Н. Мамин- Сибиряк, Приваловские миллионы) E. <As> round as a barrel And the CaCy’s dun in less than a month!... I’m as round as a barrel and dreadfully tired these lnsS few days though madly cheerful. (I. Murdoch, “An Unofficial Rose”, ch.XXXVI) D. Dick wie ein Fass sein Er hatte Augen so gross wie Suppenteller und eieen Kopf so dick wie ein Fass. (Märchen, Internet) F. Gros comme un muld, gros comme une Cnerlque Il était gros comme une barrique et essoufflé comme un phoqne. 5. Дебел като свиня (прасе, шопар) - много дебел. Р. Жирный как свинья E. <As> fat as a pig, <ns> plump as a partridge ... Majorie Stafford was as fair as the morning, with Crlghs-red cheeks, Clulse-erey eyes, and flaxen hair, and as plump as a partridge. (Th. Dreiser, “The Financier”, ch. Ill) I bet you get as fat as a pig\ D. Fctt win ese .diwem, Sftt vie e’c^e Stu Ich bin fett wie ein Schwein geworden. Vinllnlohs kann mir jemand von euch helfen? (Internet Forum) F. Gras (plein) comme nn cochon (un porc) Ma voisine du dessous a un lapin blanc, gras comme un cochon, qn’elle laisse courir sur sa terrasse à la nuit tombée. 96
6. Дебел като тезгях -- много дебел. Р. Жирный как свинья Сто лишних калорий в день, и через месяц ты будешь жирный как свинья. (Е. Попов, Признания флейтиста) E. <As> full as vc egg (v goog) is of meat Mrs Gentle continued: “I hear Исбс^^^ as full of ideas as a goog is of meat”. (D. Cusack, “Picnic Races”, cS. 2) D. Dick wie ein Рacs seic, so breit wie lang sein Er hatte Augen so gross wie Suppenteller und einen Kopf so dick wie ein Fass. (Märchen, Icternct) F. Epais comme uc mue Dans sa bonce volonté, François choisissait des madriers longs comme des mâts, épais comme des murs. (Daudet) 7. Дебел като тухла - за книга, много дебела. Р. Большая книга E. ~ <As> big as с been D. Ein dickes Buch F. Epcis comme uc mur ~ Decs sc bocce volonté, François choisissait des madriers longs comme des mâts, épais comme des murs. ^0^^) 8. Деля ce (отделям ce / отделя ce) като шугава овца от стадо - деля се. - Защо, бе, дядо, не дадеш нивата, че да заработим наедно и ние с всичките хора, защо се делим от стадото като шугава овца? (А. Каралийчев, Строители на републиката) Р. Сторониться, избегать, держаться в стороне E. ~ Avoid somebody, something like a plague D. Sich cesocdeec von der Gcselschaft F. ~ Vivre <seul> comme un loup, vivre <seul> comme uce taupe, vivre comme uc o>rc Le temps pluvieux et sombre me fait beaucoup de mal. Je s’ocn plnc sortir et je vis comme un ours. (Mérimée) 9. Ден като година - много дълъг ден. Р. Очень длинный, длиннющий E. ~ <As> long es occ^ arm It was about as long as an arm. (J. Dawson, How Do I Look?) D. Lange Zeii hiiKku^r^ls F. Long comme uc joue de jcûc ~ Cette séance est longue comme un jour de jeûn. (Beauclair) 97
10. Див (прост), като че ли е хванат от гората - много див, прост. Р. Поразительно невежественный человек E. Wil), igdoradr D. Wie der eaete Mensch, wir der letzte Mensch Du hast )ich suf der Party benommen wie der letzte Mensch\ F. Ignorant comme une carpe, ieeoradt comme un pot M. Daru disair que j’étais ignorant comme une carpe. 11. Добре ми е като зет на къща (ирон.) - никак не ми е добре. Р. Как на <горячих> угольях Давыдов сидел как на горячих угольях. Совершенно немыслимо, прямотаки нетерпимо было его положение! (Шолохов, Поднятая целина) E. » Like c cat on hot bricks He wcs like a cat on hot bricks. Sccred our of eie life cs to whar, she might scy. (A. Christie, “And Then There Were None”, ch. 6) D. = Gespcddt sein win rin Regenschirm, gespannt sein wie ein Flitzbogen F. Etre comme uee âme re peine Je me traînais avec la seesatioe d’être comme une âme en peine. 12. Добре ми е като на коте във вълна (диал.) - много ми е добре. Р. Очень уютно устроился E. <As> snug cs a bug in c rug They have c damned expensive shelter in their garden, an) thcfs where they will be, snug as bugs in a rug. (P. H. Johnson, “The Cnrviеal of the Fittest”, pcrt IV, ch. X) D. Wie Bolle cuf dem Milchwagen (suf ’em Bock) Wir haben uns mcl wieder amüsiert wie Bolle auf dem Milchwagen. F. Être comme un (le) poisson dsde l'eau Encore un peu de patience, me eisait-il, je vous placerai dаde quelque mcisoe où еone serez comme le poisson dans l’eau. (Lesage) 13. Добре ми е като куче в каруца - много ми е добре. Р. Очень уютно устроился E. <As> pleased as c )og with two tails Nick came in ... looking sccred. Hr was nor at all like a dog with two tails. (P. H. Johnson, “An Impossible Marriage”, ch. 10) D. Wie Botle candrm Miiehwagm Seandrm Bookk Wir haben nds mal wieder amüsiert wie Bolle auf dem Milchwagen. F. Être comme un (le) poisson dcde l’eau Encore un peu de patience, me ^1^1, je vous placerai dans quelque maisoe où vous serez comme le poisson dans l’eau. (Lesage) 98
14. Добре ми е като на червей в ряпа (диал.) - много ми е добре. Р. Очень уютно устроился E. <As> snug ns a bug in a rug They have a damned expensive shelter in their garden, and that’s where they will be, snug as bugs in a rug. (P. H. Johnson, “The Survival of the Fittest”, prêt IV, ch. X) D. Wie Bolle auf dem MUchingen (auf dem Bock) Wir haben uns mal wieder amüsiert wie Bolle aufdem Milchwagen. F. Être comme un (le) poisson dans l’enu Encore un peu de putinnhe, me disait-il, je vous placerai dans quelque maison où vous serez comme le poisson dans l'eau. (Lesage) 15. Добре ми е като рак на въглени (ирон.) - никак не ми е добре. Р. Как на <горячих> угольях Давыдов сидел как на горячих угольях. Совершенно немыслимо, прямотаки нетерпимо было его положение! (Шолохов, Поднятая целина) E. Like a hen on a hot girdle (griddle) I ... was like the proverbial hen on a hot griddle. (W. Manchester, “The Death of a President”, ch. 8) D. Citzen wie rnf <gluhnedne> Kohls’ F. Être comme sur des charCons <ardents>, heureux comme un ohiee qui se casse le nez (ирон.) a’Шustrn philosophe, devint tout pâle... Et Coucou Peter lnl-même était comme sur des charbons ardents. (Erokmuee-Ceutrlnn) 16. Дойда (идвам, дохождам) като за огън - за гост, идвам за кратко време. През зимата за бързо разпалване на печката пък и за икономия на трески се ходеше до близките комшии с лопатка за жар. Оттам е и поговорката за бързи гости: ““Дошъл като за огън". (П. Мирчев, София от завчера) Р.~С быстротой молнии, молниеносно E. ~ Like greased, streak of> liget>ieg Then, like lightning, he had dived in with fists flailing, thrown him to the ground, jumped straight on top of him and finished the fight by virtually knocking his Crains out. (S. Romain, How to Live Cnfely in a Dangerous World) D. Wie im Fluge ~ Die Zeit vergeht wie im Fluge. F. Rapide comme une flèche À sa sortie du bourg, il se retourna, leva en l’air sa casquette ; puis il disparut rapide comme une flèche lancée duns l’eupаcn. (G. d’Acvor) 99
17. Дойде (идва, пада) като гръм от ясно небе - идва, ■■ дойде неочаквано. Макар че смъртта на Тодора дойде за него като гръм от ясно небе, той я . посрещна с рядка твърдост. ( К. Петканов, Без деца) Р. Как e гром среди ясного небо, как снег на голову А через несколько недель как гром среди ясного неба разнеслась весть: ... в числе награжденных работников аппарата по госзаготовкам оказался и подвишковский предрика. (П. Вершигора, Дом родной) E. Like с bolt from tie blue (clear) sky Inspiration hit me like a bolt from the blue oc tie e way home. (M. Caine, A Cowced’c Chronicles) D. Wie ein Blitt sals esitterm Himmel evie Zieten eau> edm Ви^О Die Nachricht von dem Unglück teaf >nc wie ein Blitz aus heiterem Himmel. F. Tomber (arriver) comme la foudre, tomber (aeeivee) comme une eombe, tomber (arriver) comme un bolide, tomber (arriver) comme uc coup de masce Mvic Duccsse arrivait là comme une bombe avec se grosse co>vette... (J. Claretie) 18. Дойде (идва, пада) ми нещо като мехлем - нещо ми действа добре, благотворно. След първия петел чу се и втори, и трети ... и на сърцето ми падаше това кукуригане като мехлем. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. Как маслом по сердцу, как манны небесной - Ждал я каникул как манны небесной1. И не дождался. (Н. Почивалия, Летят наши годы) E. Like balm to one’s soul, like mccca from Sevvec AieercSot’c defence were as square end ragged as a new intake of squaddies Saving their first stab ct tie right dress, the gifts they distributed coming like manna from heaven to c teem who Sad managed just two goals in their ^гС nine games. (Independent Electronic Edition, Londoc Newspaper Publishing) D. ~ Wie Bolle auf dem Milchwvgcc (auf dem Bock) F. ~ Venir (tomber, arriver) comme mars en carême (comme marée en carême) 19. Допадаме си като гърне с похлупак - допадаме си много. Р. Похожи как две капли воды Я сейчас видел образцового мещанина в лице всемирно известного писателя. И он как две капли воды похож на наших российских мещан. (Н. Погодин, Кремлевские куранты) E. <As> like as two pecs <in a foe> Jack Straw. Spare my blushes, dear friend. We are as like as two peas. (W. S. MaugSam, “Jack Straw”, act II) 100
D. Znsammenpassee wie Topf ued Deckel Der Lärm und meiee Kopfschmerzen passten zusammen wie Topf und Deckel. F. Venir comme violon en dense, venir comme tambourin à noce, veeir comme lar) aux pois 20. Дотрябвало ми е нещо като на петел петала (ирон.) - никак не ми е дотрябвало. Р. Нужно как собаке палка (ирон.), нужно как собаке пятая нога (ирон.) - И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне как собаке пятая нога. (Куприн, Поединок) E. Ner) somebody, something like c hole in the hes) “Oh, no,” Brothers groaned. “We need that like a hole in the head'. (F. Knebel, “Night of Camp Davi)”, ch. 9) ' D. Unnötiges, ausgediretrs Zeug F. C'est (cria sert) comme un cautère sur une jambe de bois (ирон.), s'en moquer (s'en soucier) comme de l'an quarante (ирон.), s'en moquer (s'en soucier) comme )e le boue de ses souliers (ирон.), s’en moquer (s'en soucier) comme un chiee d’une botte de roses (ирон.), se moquer (se soucier) comme )r Colie-Tampon (ирон.), s'en moquer (s'en eoncier) comme d’une noisette (ирон.), s’en moquer (s'en soucier) comme )n se première chemise (ирон.) 0aaourean était, eu foe), assez ennuyé de l’affaire Verdie. Après tout, il se moquait du commandant comme de Tan quarante, il ne le coneaissait pas. (J. Claretie) 21. Дрънка като баба за дренки (диал.) - дрънка, говори едно и също. Р. ( Трещать как сорока - Не каждый же способен трещать как сорока. (М. Баконина, Школа двойников) E. ~ Charter like c magpie How gay they all were when, after the forenoon lecture, arm-in-crm and chattering like magpies, they would walk along the Princess Street to lunch ct McVittie Guest's.. (A. J. Cronin, “The Northern Light', part I, ch. 10) D. Reden wie ein Wasserfall seden, wie einem sirr gewaschen srt Sie redete, wie ihr der Schnabel gewaschen war. F. Sa langue va comme un claquet <)e monlid> (comme un traquer <dn monltd>), la langue lui va comme la eaеetrr d'un tisserse) 22. Дрънкам като гол кокал в тенджера - дрънкам, говоря глупаво. Р. ~ Трещать как сорока 101
- Не каждый же способен трещать как сорока. (М. Баконина, Школа двойников) E. ~ Chatter like a magpie How gay they all were when, after she forenoon lecture, arm-m-arm and chattering like magpies, they would walk along the Prl>onsu Street to lueoh nt McVCSI^ Guest’s.. (A. J. Cronin, “The Northern Light’, pact I, ch. 10) D. Reden wie ein Wasserfall, reden, wie eienm der Schnabel gewaschen ist Cie redete, wie ihr der Schnabel gewaschen war. F. Aller et venir comme pois en pot 23. Дрънкам като празна тенекия - дрънкам много, празни приказки. Р. = Трещать как сорока - Не каждый же способен трещать как сорока. (М. Баконина, Школа двойников) E. « Chaster like a magpie How gay they all were when, niter the forenoon lecture, arm-in-arm and chattering like magpies, they would walk along the Princess Street to lurch aS McVittie Guest’s.. (A. J. Cronin, “The Northern Light’, part I, ch. 10) D. Reden wie ein Wasserfall, cede’, wie einem der Schnabel gewaschen ist Cie redete, wie ihr der Schnabel gewaschen war. F. Aller et venir comme pois en pot 24. Дъжд като из ведро (ръкав) - много силен дъжд. Р. Лить (хлынуть) как из ведра Громовой удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. (Гоголь, Мертвые души) E. Rain like a son of a gnn Is starts to rain like a son-of-a-gun, and not just sprinkling, but really raining. We rce getting soaked and I tell SweeS Cweet that we have So go... (Internes Forum) D. Es giesst wie mit (aus) Kübeln (Kanne’, Eimern) Als wie im Schwimmbad ankumen, began’ es wie mit Kübeln zu giessen. F. Tomber comme d’un arrosoir, pleuvoir (tomber) dru comme grêle Jamais je ’’ni vu de temps plus abominable; la pluie tombait comme d’un arrosoir. (Erckman>-Chatrian) Es voilà les brr>cees qnipleuvaient sur la tête de Troll, dru comme grêle... (LaConlay’) 25. Дълъг като велики пости - за време, много дълго. Р. Долгий как вечность E. = <As> long us one’s arm Is was about as long as an arm. (J. Dawson, How Do I Look?) 102
D. Lange Zeit SineuecS F. I.ooic comme ern jouu cd jeern Cette séance est longue comme un jour de jeûn. (Beauclair) 26. Дълъг като вечност<та> - за време, много дълго. Тая секунда беше дълга като вечност. (Л. Стоянов, Холера) Р. Долгий как вечность E. ~ <As> long as oce’s arm It was about as long as an arm. (J. Dawson, How Do I Look?) D. Lvcge Zeit hicdurch F. Long comme l’éternité, long comme un siècle La dizième ceconee se traînait longue comme un siècle. (C. Рveeèee) 27. Дълъг като расо - за дреха, много дълга. Р. Очень длинный E. Very long D. Sehe lang F. Long comme une cote d’apothicaire, long comme un prêche 28. Държа дума колкото (като) решето вода (ирон.) - никак не държа. Р. s Дырявая как решето Уборная была дырявая, как решето, но все равно Миколка ничего не увидел и только почувствовал, что там генеральша. (Ю. Петкевич, Явление ангела) E. ~ A Seed like a sieve Here, I’ll write those things down. I Save a memory like a sieve. D. « Ein Gedächtnis Scbec wie eic Sieb Grossvater hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. F. Oublier ses peomesccc 29. Държа като с вощени ръце нещо (диал., ирон.) - никак не държа здраво. Р. Крайне неловкий, неумелый E. Awkward D. Wie ein Stesch îm SSieb Hat jemacd scSoc mal zu euch gesagt, eccc iSe wie ein Storch im Salat geht oder ausseht? Und ist man beleidigt, wecc man sowas Söet? (Internet Forum) F. Maladroit de cec mains comme uc cochoc de sa queue (ирон.), adroit comme un prêtre cnemcne (ирон.) 30. Държа мъст като камила - много и дълго държа мъст. Р. Мстительный 103
E. Vindictive, seeking vengeance, s <as> fierce cs a tiger, <cs> fierce es c bull in firs John is in a terrible temper to-)ay. When he arrived at rhe office hr was fierce as a bull in fits. D. Nachtragend win ein indischer Elefaer, nacetragndd wie ein Wasserbüffel sein Er wer leichr gekränkt un) dabei nachtragend wie ein indischer Elefant. F. Le rendre chcu)e comme babtse Il m’a joué un mauveis tour, mais je le lui ai rendu chaud comme braise. 31. Държа ce за някого ! нещо като жаба за гьол - държа се здраво. Р. Крепко держать кого-л. E. Grip somebody like a vice Without epraaidg, I held out my hen). He gripped it like a vice, and a slow, grave smile spree) over his ruddy face. (A. J. Cronin, “Shannon’e Way”, book III, ch. 3) D. An jmdm hängen wir eine Klette Sie hängt wie eine Klette an mrienm Maen ue) eeir1t den verliebten Teenager. F. » Être ndis comme frères, être unis comme les doigts de la maie Tant qu’ils marchent en avcnt, tant qu’ils espèrent le victoire, ils sont unis comme les doigts de la main... (Êrckmate-ChatriaIt) 32. Държим ce като кърлежи - държим ce здраво. P. Крепко держать кого-л. E. Grip somebody like a vice Without eprakiee, I hrl) out my hand. He gripped it like a vice, and a slow, grave smile sprece over his ruddy fcce. (A. J. Cronin, “0haedon’e Way”, book III, ch. 3) D. Zusammenhängne wie dir Kletten Sie het einen klrinee Freund im kindergarten, die beiern hängen zusammen wie die Kletten. F. Être ueis comme frères, être unis comme les doigts de la maie Tant qu’ils mscceret en avant, tant qu'ils rspèrrnt lc victoire, ils sont unis comme les doigts de la main... (Êrckmaee-Ceatrian) 33. Дърля ce като циганин (диал.) - карам се много. Р. Ссориться как тряпичники, ссориться как торговки E. Argue very passionately D. Streiten, es гаисЫ in der Küche F. Se disputer comme )es ^ПОопип^ 104
Ceux qnl prennent si bien soin de nos destinées ont commencé pur se disputer comme des chiffonniers en disant : "C’est pas de mr faute!” ... E 1. Едър като планина - за мъж, много едър. Напред вървеше едър като планина матрос с кипната към темето фуражка. (Д. Добревски, Бунтът на крайцера “Надежда”) Р. С гору, очень большой E. ~ <As> large as life, <as> big ns a Crm (Cumdoor) Oh, Lee, you’re as large as life. (P. Pnlsford, Lee’s Ghost) D. Sehe breit und gross F. Grand comme une montagne J’allai vers elle le lendemain dès l’auCe, à travers les sables, l’oeil tendu suc ce bijou monstrueux, grand comme une montagne, ciselé comme un camée et ... (Guy de Maupassant) 2. Ехтя (еча) като йерихонска тръба - ехтя силно. Гласът му ехти като йерихонска тръба. Целият пламти от напрежение и силни чувства. (А. Каралийчев, Спомени) Р. Вырваться, прогреметь, раздаться -- о звуке, возгласе, смехе E. <As> loud as thunder The uile>ce ns the two men stared nt one. another was louder than thunder. (J. Updike, “The Centaur”, ch. I) D. bLute Stimme F. Partie comme une fusée Alors nn éclat de rire sonore, profond partit comme une fusée duns lu cale noire... (P. Loti) Ж 1. Жаден като гарван за кръв (диал.) - много жаден. Р. Жаждущий E. Thirsty D. Dunriheacп win e’n Brennennptzzs Abends hatte ich Durst wie ein Brunnenputzer. F. Avoir soif, s sr>gulnaiee comme un Coucher 105
2. Живеем (спим) като братче и сестриче - живеем без сексуални контакти. Между нея и мене се е проснал вдървеният Руфат, лежи, не мърда. А времето, агов, лети, коленете отмаляват. И се не знае дали, ако легнем със Силвина като жена с мъж, няма да осъмнем като братче и сестриче. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. ~ Жить как монах E. Live without having sexual interco>rce D. Lebec zusammen oSce ein Liebesverhältnis habec F. ~ Vivre comme uc moine » J’aime le vin; je ne bois pas. Je c>is joueur et je c’vi jamais touché uce ccete; la débauche me plaît et je vis comme un moine. (Рtauecet) 3. Живеем (работим, сме) като в дядовата ръкавичка - живеем, работим натясно. Р. Набиты как сельди в бочки - Уроки будете давать. - Какие уроки? Нашего брата там как сельдей в бочке. (Гарин- Михайловский, Студенты) E. Packed like sardines Acd a swimmin’ pool in tie same street. TSe boys rush it oc Saturdays and Sundays: packed like sardines they are with scarcely room to splash ic. (K. S. Peichard, “Golden Miles”, ci. II) D. Wie die Sardinen in dee Büchse Jeden Morgen standen sie in der Strassenbahn wie die Sardinen in der Büchse. F. Etre seeres (ectacsés, pressés) comme ^e^ Screcgs <ec caque>, être serrés (pressés) comme des screinec <cn boîte> On peut 0^1 être serrés comme des sardines en boîte, eаcc le métro par exemple. (Internet) 4. Живеем като куче<то> и котка<та> (котката с кучето) - живеем като се караме непрекъснато. Р. Жить как кошка с собакой Ведь она жила с фельдшером как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. (Чехов, Неприятность) E. Fight like cat and dog, agree like сс^ and dogs We’d fight like cat and dog. (A. MacNeill, Time of tie Assassics) D. LLeenwie HrnC und KitzC) ^^ve^a^gn wie Huuid uuC Kätzz Die beiden leben wie Hund und Katze, cbee wenn es darauf ackommt, Saltec sie zncаmmec. 106
F. Vicve scmum ьЫсп s’ slhi Ces gens vivent comme chien et chat, ils ne peuvent se souffrir. 5. Живеем като снаха и свекърва - живеем в омраза. Р. Жить как кошка с собакой Ведь она жила с фельдшером как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. (Чехов, Неприятность) E. Fight like cat and dog We’d fight like cat and dog. (A. MacNeill, Time of she Assrssins) D. Leben wie Hund und Katze, vertrüge’ wie Hund und Katze Die beiden leben -wie Hund und Katze, aber we» es darauf ankommt, halten sie zusammen. F. Vivre comme chien et chat Ces gens vivent comme chien et chat, ils ne peuvent se souffrir. 6. Живея като бей - живея богато, охолно. Защо ще работите на тия изедници да живеят като бейове! Да не • сте им аргати? - насъскваше тя мъже и жени. (Ст. Даскалов, Стубленските липи) Р. Кататься как сыр в масле Быков сказал, что в деревне я растолстею, как лепешка, что буду у него как сыр в масле кататься. (Достоевский, Бедные люди) E. Live like a fighting cock I don’t know much of money musters; Cut at any rate we can live like fighting cocks on that much. (B. Shaw, “Cashel Byron’s Profession”, ch. IX) D. I>eCe’ wie ein Fürst Wenn ich mir so deine Wohnung Cntrachtr - dn lebst offeeslchslioh wie ein Fürst. F. Etre comme le porc à l’auge Cet homme est comme le porc à l'auge, il a tont à uoueait. (Beauclair) 7. Живея като бъбрек в лой - живея много добре, спокойно. Той живееше в своята тиха ... спокойна атмосфера ... като бъбрек в лой. (Ив. Вазов, Драски и шарки) Р. Кататься как сыр в масле, как у Христа за пазухой - Так вот, друзья,- и жили мы, как у Христа за пазухой, и знали мы потет. (Некрасов, Кому на Руси жить хорошо) E. Live like a fighting cock I don’t know much of money masters; but at any rate we can live like fighting cocks on that much. (B. Shaw, “Cashel Byron’s Peofsusion”r ch. IX) D. 1^’1’ wie Sie Maie i m Scpek Er has im Loeso gewo»en und lebt wie die Made im Speck.. 107
F. Êtrr( (^с) comme irn soq en pêtr Je fus comme un coq en pâte, les premiers jouas. Chacun me choyait; gâtait; le a1orimoed im-même était eux petits soins et me marquait plus d'égard qu'il ne m'en fallait. (R. Rollend) 8. Живея като бълха в тъпан - живея неспокойно. Р. Жить как на вулкане Руководители предприятий и люди, занимающие ответственные посты, будут жить как на вулкане, возможны интриги конкурентов, разрыв партнерских отношений и непредвиденное нарушение финансовых обязательств. (Л. Фирсова, Февраль) E. <As> nervous as a cet I was as nervous as a cat when I smashed thn lock and got into whar wcs obviously their living room. (W. S. Mcughem, “The Hour Before rhe Dawn”, ch. II) D. Unruhig wie Quecksilber Unruhig, wie Quecksilber, von eierr madcemal schon fast nervösen Agilität ist er ständig unterwegs. (Astrologie, Interner) F. Être s comme un crie, être comme un croquet 9. Живея като волна птичка - живея свободно, безгрижно. Ех! Да бях по-млада - бабата въздиша, - да хукна в полето с някоя бригада на текезесето! Цял ден щях да тичам, да ора, да сея... Като волна птичка щях да си живея. (Сл. Ангелов, Хитрата лисана, бабина отмяна) Р. Жить как птица небесная Старуха - мать его побиралась под окнами, и сам он жил как птица небесная, утром не знал, что будет есть в полдень. (Чехов, Агафья) E. <As> free cs a bir), <as> free as the air And here you ace free as a bird, for oece, provide) you come back to your cage in rime. (E. Peters, The Holy Thief) D. Leben frei win ein Vogel Sie aber erinnert sich ce Träume cus ihren Jugen)taeen, wünscht sich ein Leben frei wie ein Vogel. F. Libre comme un oiseau, libre comme Fair, - Eh, bien, passeiez par cette porte qucn) vous voudrez; car à partir )e ce moment, vous er Aramis, vous êtes libres comme l’air. (Dumcs) 10. Живея като животно (скот) - живея примитивно, при тежки условия. Р. Жить в нищете E. ~ <As> poor as c fowl 108
D. Leben wie eic Hucd Ich will nicht länger leben wie ein Hund\ F. ~ Were eomme ern eoohsn ... Cozae devait être ébcii à découvrir en quelle bauge le sanglier vivait comme un cochon. (G. Courtelinc) 11. Живея като кукувица - живея сам. - Нощес съм сънувала, че уж добих дете. Тя се изсмя и го погледна предизвикателно. - Ами като живея като кукувица, сама-саменичка. (Ем. Станев, Иван Кондарев) Р. Жить как отшельник E. Like a shag on c rock, <cs> lonely vs hell He^ lonely as hell, poor old bugger, and enesn’t know what to do with Sis time. (R. Barnard, Posthumous Papers) He shot through and left me citticg like a shag on a rock.. D. Ein gemächliches Leben fUSrec F. Vivre comme uc hibou, vivre comme uc ermite, vivre comme un lézard - D’ailleurs, ajouta Flnrccoe, on ce peut pas vivre comme des hiboux, il faut voie le mocdc. (A. Theuriet) 12. Живея като куче - живея бедно, лошо. Р. ~ Беден как церковная мышь (крыса) E. ~ <As> poor as a bandicoot D. Leben wie eic Hund Ici will cicht länger leben wie ein Hund\ F. Vivre comme uce lveve Celui qui dans le mocdc moderne, se refuserait à contracter un certain combre e’assnaanoec, du même coup se cncdvmcerait soit à vivre comme une larve, soit à courir d'extravagantes aventures. (G. Duhamel) 13. Живея като кърлеж - живея без да работя, за сметка на друг. Р. Кататься как сыр в масле Как сыр в масле катаюсь, и знать никого не хочу. (Чехов, Степь) E. ~ <As> snug as a bug in c rug They have c damned expensive shelter in tSeir garden, and tScfs where they will be, snug as bugs in a rug. (P. H. JoScsoc, “The Survival of the Fittest”, part IV, ci. X) D. EEn swvehюocr Leben e'ühsen, eauU wie die Sünde Aebeitec kommt für ihn überhaupt nicSt infrage, er ist faul wie die Sünde. 109
F. Êtrechmmereten ppille - Vous êtes là comme rats en paille, dans les papiers jusqu’aux oreilles, toujours lisant, écrivant... (Voltaire) 14. Живея като кърлеж в куче ухо - живея спокойно, охолно. Р. Кататься как сыр в масле Как сыр в масле катаюсь, и знать никого не хочу. (Чехов, Степь) E. ~ <As> snug as a Cug in a rug They have a damned expensive seelSee in their gareп>, and ehrfs where they will Ce, snug as bugs in a rug. (P. H. Johnson, “The Survival of the Fitseus”r pact IV, ch. X) D. Wie Rothschild sein Hund Du lebst doch hier wie Rothschild sein Hund. F. Être comme rus en paille - Vous êtes là comme rats en paille, da’s les papiers jusqu’aux oreilles, toujours lisn’t, écrivant... (Voltaire) 15. Живея като монахиня - за жена, живея без сексуални контакти. Р. ~ Жить как монах E. Live without having sexual inteeconruп D. Ein gemächliches aebпn fuhren F. ~ Vivre comme un moine J’aime le vin; je ne bois pas. Je suis joueur et js ’’ni jamais touché une cacte; ln débauche me plaît et je vis comme un moine. (FlnnCert) 16. Живея като паша - живея охолно. - Като паша живее. Двайсетина гавази видях само в двора му, коне, салтанати. (В. Мутафчиева, Летопис на смутното време) Р. Кататься как сыр в масле Как сыр в масле катаюсь, и знать никого не хочу. (Чехов, Степь) E. Live like a lord Act Bayley drank himself to death in a few years, und many a man’s on the scrap heap now, who struck rich and lived like a lord for a few months. (K. S. Prichard, “The Roaring ' Nineties”, ch. 71) D. LaПcп vie Gott i n Freiйkeieh Mit dieser Erbschaft kannst du leben wie Gott in Frankreich. F. Vivre comme un bohème (comme des bohèmes), être (vivce) comme un coq en pâte Toi, tu vis ici comme un coq en pâte; la maison est à Soi, le jardin est à Sol. (Zola) 110
17. Живея като подгонен звяр - живея в - постоянна тревога, напрежение. - Живея като подгонен звяр... Изплащам ... греховете на баща си и дядо си, които са проявили безразсъдство да станат банкери. (Д. Димов, Жени с минало) Р. Не иметь прочного, устойчивого положения E. ~ <As> sccre) as c rabbit ~ ...ae), scys I, he looked cs sccred es c rabbit. (G. Eliot, “Silcs Marner”, part I, ch. X) D. Ein sorgenvolles, schweres Leben fnerrn F. Etar (vivre) comme l'oiseau sur la bradcer Personen n'était plus sûr de rien, car il ee faut pas caoiae que j’étais le seul à vivre comme loiseau sur la branche, des centaines d’autrke ne pouvaient plus fermer l'oeil. eÊrckmаed-Ceatrian) 18. Живея като птичка божия - живея свободно, волно. Котката е чувствително животно и живее под небето като птичка божия, без да прави сметка за утрешния ден. (М. Иванов, Моите котки) Р. Жить как птица небесная Старуха - мать его побиралась под окнами, и сам он жил как птица небесное, утром не знал, что будет есть в полдень. (Чехов, Агафья) E. <As> fire cs c bird, <as> free cs rhe air And here you are free as a bird, for once, provided you come back to your cage in time. (E. Peters, The Holy Thief) D. Leben frei wie ein Vogel Sin aber rainnrct sich an Träume aus ihren Jngendtagen, wünscht sich ein Leben frei wie ein Vogel. F. Libre comme un oiseau, libre comme l'cic, - Eh, bien, passerez par cette porte quand vous voudrez; car à partir de ce moment, vous er Aramis, vous êtes libres comme l’air. (Dumas) 19. Живея като сврака на драка (диал.) - живея самотен. Р. Жить как отшельник E. Like a shag on a rock Не shot through and left me sitting like a shag on a rock.. D. Eîn gemäcOlieOes (ekbe SfUean F. Vivre comme un limaçon dans sa coquille, vivae comme un ours, vivre comme uee taupe, vivre comme un ermite ... vous vivez donc comme un ermite dans votre châtecu? (A. Terurirt) 20. Живея като Симеончо - живея охолно, спокойно. Р. Кататься как сыр в масле 111
Как сыр в масле катаюсь, и знать никого не хочу. (Чехов, Степь) E. Live like a peicoe With wiat I’ll get foe it, I’ll live like aprince\ (E. Anthony, The Relic) D. Lebec wie ein Fürst, wie auf Rosen gebettet Die Kinder des Fürstnc lebten wie auf Rosen gebettet. F. Vivre comme uc peicce En écoutant seulement uce pièce par jour ils avaient de quoi vivre comme des princes. (R. Dnrgetès) 21. Живея като цар - живея охолно, спокойно. Р. Кататься как сыр в масле Как сыр в масле катаюсь, и знать никого не хочу. (Чехов, Степь) E. Live like a kicg D. Leben wie eic Fürst, leben wie Gott in Frankreich Mit dieser Erbschaft kannst du leben wie Gott in Frankreich.. F. Vivre comme uc prince, heureux comme un roi - ... quand je lui paye un spectacle, il est heureux comme un roi, il n’embrvcse. (Balzac) 22. Живея като царица - живея охолно, спокойно. Р. Кататься как сыр в масле Как сыр в масле катаюсь, и знать никого не хочу. (Чехов, Степь) E. Live like a king You’U live like a king with lnec of money and things. (Ictercet) D. Lebec wie ein Fürst, leben wie Gott in Рrackreich Mit dieser ÊebscSaft kancst du leben wie Gott in Frankreich. F. Vivre comme un prince, heureux comme un roi - ... quand je lui paye un spectacle, il est heureux comme un roi, il m’embrasse. (Balzac) 23. Живея като цигулар - живея бездомно, където намеря. Р. Влачить жалкое существование, жить в нищете E. « <As> poor as с church mouse “They haven’t anything, have they?” “No”, returned Jessica, “they^) poor as church mice”. (TS. Deeiser, “Sister Ccerie”, ci. IX) D. Ein enssie)es, ein Nomаdenieben efihren F. Vivre comme uce laeve Qui c dit qu’un soumis devait vivre comme une larve, ne plus avoir d’idée, de pensée, de richesse intérieure... 112
24. Жлътвам <се> / жлътна <се> като лимон - жлътвам се много. - Жлътнал си като лимон - усмихна му се Иван. (Орлин Василев, Житие-битие) Р. Желтый как лимон В это утро проснулся желтый, как лимон, Родофиникин и плюнул в плевательницу. (Ю. Тынянов, Смерть Вазир-Мухтара) E. <As> yellow ns a guinea It’s a real plerunee to see your Craw, handsome face ngai’, although is has turned as yellow as a guinea. (A. J. Cronin, “Hatter’s Castle”, Cook II, ch. 7) D. Gelb wie ei’e Zitrone Ich war gelb wie eine Zitrone. Nun eeuceae plötzlich, dass mein linker Oberschenkel innerhalb von Stunde’ a’schwoll und die nun aufteetп’een Symptome... (Internet Forum) F. Jaune comme un citron, jaune comme une orange Au milieu des valets et des vendeurs ambulants circulaient des femmes ... jaunes comme des oranges, ve>eunu pre des matelots... (Flaubert) 25. Жълт като восък - за болен, много жълт. Илийца приближи детето до светлината. Лицето беше жълто като восък. (Ив. Вазов, Пъстър свят) Р. Желтый как лимон • В это утро проснулся желтый, как лимон, Родофиникин и плюнул в плевательницу. (Ю. Тынянов, Смерть Вазир-Мухтара) E. <As> yellow ns gold On the floor beneath theie feet was sawdust which appeared yellow as gold in she square of moonlight falling through the doorway. (A. Saxton, “The Great Mieela’d”r part VI, 1941 ) D. Gelb wie Wuchs Die VeestoeCe’e lag anf dem Tisch, gelb wie Wachs. F. Jaune comme <de la> cire, jaune comme un cierge <pauhrl> Le propriétaire, un vieil homme voûté et jaune comme de la cire... (R. Masson) 26. Жълт като каун (пипон) (диал.) - жълт от болест, страх. Р. Желтый как лимон В это утро проснулся желтый, как лимон, Родофиникин и плюнул в плевательницу. (Ю. Тынянов, Смерть Вазир-Мухтара) E. <As> yellow ns a guinea It’s a real pleasure to see yone braw, handsome face again, althongh it has turned as yellow as a guinea. (A. J. Cronin, “Hatter’s Castle”, book II, ch. 7) D. Geelc wie Braunbies und Spucke F. Jaune comme <un> souci 113
A peine en fnt-e11n aeenrér, qu'elle devint jaune comme un souci... (Internet) 27. Жълт като краставица (диал.) - много жълт. Р. Желтый как лимон В это утро проснулся желтый, как лимон, Родофиникин и плюнул в плевательницу. (Ю. Тынянов, Смерть Вазир-Мухтара) E. <As> yellow cs c guiera It’s a real p1nceure to see your bacw, handsome fcce cgcin, alrhouge ir has rurned as yellow as a guinea, (A. J. Cronin, “Hatter’s Castle”, book II, ch. 7) D. Gelb wie Brandbiea un) Spucke F. Jeune comme <un> souci A peine en fut-elle aeenrée, qu'elle devint jaune comme un souci... (Internet) 28. Жълт като лимон - за болен, изплашен човек, много жълт. Из манастирските каци се вадеха жълти като лимон, корави зелки. (Ив. Хаджийски, Бит и душевност на българския народ) Р. Желтый как лимон В это утро проснулся желтый, как лимон, Родофиникин и плюнул в плевательницу. (Ю. Тынянов, Смерть Вазир-Мухтара) E. <As> yellow cs a guinea It’s a real pleasure to see your braw, handsome face cgaie, although it has tucne) as yellow as a guinea. (A. J. Cronin, “Hstter’s Castle”, book II, ch. 7) D. Gelb win eien Zitroee Ich wer gelb wie eine Zitrone. Nun greceah plötzlich, esss mein lieara Oberschenkel idnereala von Stunden anecewo11 ued )ie nun anftrrtrddrn Symptome... (Internet Forum) F. Jaune comme ue citron, jauer comme une orange Au milieu des valets et des vendeurs ambulants circulaient des femmes ... jaunes comme des oranges, vendues psa des matelots... (aianbect) 29. Жълт като <на> мъртвец - за болен, изплашен, разстроен човек, много жълт. - Какво ти е, Лина? - тревожно я попита тя. Жълта си като мъртвей.. (М. Грубешлиева, Пред прага) Р. Краше в гроб кладут, одна тень осталось Зиновий спросил, какая причина, они объяснили, что все из-за Полины Исаевны: два дня назад она , выписалась из своей больницы, а выглядит так - краше в гроб кладут. (А. Львов, Двор) E. ~ Look like a ghost You look like a ghost. (L. Wilkinson, Joy Bringer) D. Gdk wie WacOth Din Versrorbeee lag cuf dem Tisch, gelb wie Wachs. 114
F. Jaciic comme en cconLC Madame Geendet était uce femme cècie et maigre, jaune comme un coing, gauche, lente... (Balzac) 30. Жълт като смин - много жълт. Момците донасяха с кошери и торби изсъхнали кочани за ронене... Момите запретнаха ръкави ... зарониха едри и жълти като смин зърна. (К. Петканов, ' Хайдути) Р. Желтый как лимон В эго утро проснулся желтый, как лимон, Родофиникин и плюнул в плевательницу. (Ю. Тынянов, Смерть Вазир-Мухтара) E. <As> yellow vs gold On tie floor eeceath tSeie feet was sawdust which appeared yellow as gold ic the square of mnncligSt fallicu through tie dooeway. (A. Scxtoc, “The Greet Mieelace”, part VI, 1941) D. Gelb wie eice Ziteoce Ich war gelb wie eine Zitrone. Nun gescSaS plötzlich, dacs meic linker Oberschenkel incerSalb von Stundec acccSwoll ucd die cun cuftreteneec Symptome... (Ictercct Forum) F. Jaune comme du cafrac Le purin qui remplissait cec sabots lavait cec pieds suc, dont oc voyait se soulever pce intcevcllcs lec talons jaunes comme du safran. (Fracce) 31. Жълт като смъртник - много жълт. Р. Бледный как полотно ... Вдруг на большой скорости подлетает газик, из него пулей выскакивает наш инструктор, бледный как полотно. (Ю. Сенкевич, Путешествие длиною в жизнь) E. <As> pale (white) vs death The effect on him was ghastly, Se fell beck in his chair and west as white as death. (W. S. MaugSam, “Complete Short Stories”, “Footprints is tie Jungle”) D. Gelb wie Wachs Die Verstorbene lag auf dem Ticch, gelb wie Wachs. F. Jaune comme us coicg Madame Grandet était une femme cècie et maigre, jaune comme un coing, gauche, lente... (Balzac) 115
3 1. Завивам ce / завия се (овивам ce / овия се) като буба - завивам се. овивам се много. - Завил се като буба, а пък снегът вече си отива. (Сп. Кралевски, Възвърната обич) Р. Одетый в сто одежек E. Dressed up very well D. Sich eiespin>en wie eine Raupe F. Vêtu comme un oignon Être vêtu comme un oignon - avoir plusieurs vêtements les u’s sue les autres, parce que l’oignon a plusieurs peaux qui ГenoeюppenS. 2. Загрижил съм ce като вълка за овцата '(ирон.) - никак не съм се загрижил. Р. Холодный как рыба E. Completely ineiUfereet D. Kalt wie eine Hnneesch>auze sem Wenn diesee Film am Ende nicht zu Tränen rührt, muss wirklich kalt wie eine Hundeschnauze sein. (Internes Forum) F. Indifférent comme une carpe Bien douée, et plus insteniSe en musique que la plupart des Françaises, elle était e’ailleues indifférente comme une carpe au sans profond de la musique... (R. Roland) 3. Задържам ce (спирам ce) като (колкото) светеиа вода в яз (ирон.) - никак не се задържам, спирам. Р. Совершенно забыть кого-л, чего-л. E. Have a enae like a sinoп, leak like a sieve D. Ein Gedächtnis haben wie ein Sieb Grossvater hat ein Gedächtnis wie ein Sieb). F. Oublier comme un parapluie 4. Закатанчвам ce / закатанча ce като драка (диал.) - закатанчвам се силно, здраво. Р. Пристать к кому-л как банный лист, пристать к кому-л как муха, пристать к кому-л как пиявка E. Stick So somebody like a Cur<e> He ... got rid of his Sraveliee companions who at first stuck as fast as burs. (W. Ccott, “The Pirate”, ch. XII) D. An’ mdm heäeenwie eenn Klette 116
Sir hängt wie eine Klette an meinem Mann und spielt den verliebten Teencger. F. Etta sollene somme (e (lu 5. Закатанчвам ce / закатанча ce като шипка (диал.) - закатанчвам се силно, здраво. Р. Пристать к кому-л как пиявка E. Cling (hcng on, hold on, stick) like a limpet to somebody “Come on, comrade. You come with me”. It hss not usually been a practice of mine to herd the invitations of unknown women, but on this occasion I stuck to this one like a limpet, ce) we finally emerged from the frcy. (H. Pollitt, “Serving My Time”, ch. 5) D. Ae jmdm hängen wie eine Klette Sie hängt wie eine Klette an meinem Mann und spielt )ee vrrliebrre Teencger. F. Être collant comme is glu 6. Заколвам / заколя (изколвам / изколя, изтрепвам / изтрепя) като пиле (пилци) някого - - убивам някого без колебание, без усилие. - Любезничи, за да ме привлече към своето котило. А иначе ме мрази, както се мрази... Утре да им паднем, ще ни изколят като пилци. (М. Грубешлиева, През иглено ухо) Р. Убить кого-л как собаку Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорблённого самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек , теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного. (М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени) E. Kill (shoot) somebody like a dog I cm not afrai) of you. If you come any of your eaterг'e tricks - I'll shoot you like a dog, by God I will. (E. Wellcce, “The Forger”, ch. VI) D. ä wie (ine Primel (ст Primei1opee F. 0ner (abattce) qn comme un chien <enragé> Si jr voulais te tuer comme un chien enragé, me serais-je donné la peine ’'apportée ces armes ? (Mérimée) 7. Залепвам ce / залепя ce като гербова марка за някого - вървя с някого непрекъснато. Р. Пристать к кому-л как банный лист, пристать к кому-л ' как муха, пристать к кому-л как пиявка 117
E. Stick to comebney like wax Bella asd John Rokesmith fnllnwee; Gruff esd Grum stuck to them like wax. (Ch. Dickecc, “Our Mutual Feiene”, look IV, ch. IV) D. Ac jmdm hängen wie eine Klette Sie hängt wie eine Klette an meinem Mans ucd cpielt den veeliebtec Teenager. F. Être collant comme la glu 8. Залепвам ce / залепя ce като кърлеж за някого - вървя с някого непрекъснато, досадно. - Стани да тащуваме - блъсна той момичето при Груев. - Какво си се залепила за него като кърлеж. (X. Русев, Под земята) Р. Пристать к кому-л как пиявка E. Cling (hang on, hold oc, stick) like a limpet to somebody “Come os, comrade. You come with me”. It Sas cot usually bees a practice of mine to heed the invitations of unknown women, but on this occasioc I stuck to this one like a limpet, and we finally emerged from the fray. (H. Pollitt, “Serving My Time”, oS. 5) D. As jmdm hängen wie eine Klette Sie hängt wie eine Klette an meinem Mans und cpielt dec veeliebtec Teenager. F. Être collant comme la glu 9. Замислен (угрижен, намусен), сякаш (като че) гемиите ми са потънали <в (по) морето (Черно Море) > - много замислен, угрижен. Април и май минаха ... а войводата седи замислен и тъжен, сякаш гемиите му бяха потънали в морето. Какво го мъчи? (М. Марчевски, Калофер войвода) P. С важным, серьезным видом E. <As> grave cs c judge Mecty cat os the chect betweec them, looking as grave as a judge. (Fr. Marryat, “Me. Midshipmen Easy”, ci. XXXII) D. Da^ai^l^s^n wie d^e Ochs em Beeg Ich möchte sicSt dastehen, wie der Ochs am Berg, wens eic “guter Kumpel” dec Zchnriemen gewechselt hat. (Ictcrnct Fotum) F. Triste (gai - ирон.) comme la porte d’use prison (comme une poete de prison) Os dit triste comme la porte D’une prison Et je crois, le diable m’empoete Qu’oc a evison. (Musset) 118
10. Замислил съм се като лисица в капан (диал.) - много съм се замислил. Р. Мрачный, насупленный, угрюмый E. <As> grave ns an owl In the name of good Sai’t John, what has befallen you, thrt makes you look as grave as an owl, when a lad of youc spirit, having really such a fancy foe this poor girl ns you peesend, ought so Ce as lively as a lark? (W. Scose, “The Fair Maid of Peese”r ch. V) D. Dauteeen wie der Ochs am Berg Ich möchte ’icht dastehen, wie der Ochs am Berg, wenn ein “guter Kumpel” den Zaeeciemnn gewechselt hat. (Internet Fotum) F. Triste comme un bonnes de ’uis ^ans coiffé Il me déplaît, moi, ce testament insensé qui domerait Raymonde, une jolie fille rieuse, à ce M. Giraud, qui est triste comme un bonnet de nuit... (J. Clacetle) 11. Замислям ce / замисля ce като магаре на празна ясла - много се замислям. Р. Мрачный, насупленный, угрюмый E. <As> grave ns an owl In she name of good Caint John, what hrs befallen you, that makes you . look as grave as an owl, when a lad of youe spirit, having really such a fancy for this poor girl as yon preee’e, ought to Ce as lively as a lark? (W. Scott, “The Fair Maid of Perte”r ch. V) D. Dastehen wie der Ochs am Berg Ich möchte ’ichs dastehen, wie der Ochs am Berg, wenn ein “guter Kumpel” den Zahneieme> gewechselt hat. (Internet Fotum) F. Triste comme un croque-moct, Selste comme u’ entereпmп>t, teisSe comme la mort ... ton regard est triste comme la mort... (E. Cue) 12. Замислям ce / замисля ce като мисирче (пуйче) на слънце - замислям се много. Р. Мрачный, насупленный, угрюмый E. <As> grave ns an owl In She name of good Samt John, what hns Cefans’ you, thus makes you look as grave as an owl, when a lad of your spirit, having really such a fancy foe this poor girl ns you preSe’d, ought to Ce ns lively as a lark? (W. Scott, “The Fair Maid of Perth”, ch. V) D. DasieПen wie Ьет ОсЬ) em Вет, Ich möchte eicee dastehen, wie der Ochs am Berg, wenn ein “guter Kumpel” den Zahncinmen gewechselt hnS. (I’Seenet Fotum) 119
F. Ю^о comme sin 1 enermam de (fte Octave. - Jr ee sbis ce que j'ai dans ' la gorge; je snie triste comme un lendemain de fête. (Musser) 13. Заплитам ce / заплета ce (оплитам ce / оплета ce) като петел в кълчища - заплитам се много, обърквам се. Твърде често' господството му се поотпуща да говори и за високата политика... па току виж, че се е заплел нейде като ' петел в кълчища и тури ... точка на своите бръщолевения. (II. Славейков, Българска литература) Р. Попадать как кур во щи “Хорошо, что я не зашел туда,- подумал Блохин. - Может это следят за явкой? Попался бы я как кур во щи и товарищей подвел.” (А. Степанов, Семья Звонаревых) E. ~ Like a rst in c trap ... I'm like a rat in a trap. If only there weae some way our. (A. Christie, “So Many Steps to Drath”, ch. 11) D. Sich verwirren, sich verhedderne F. Êmbarааssé comme une poule qui e'e qu'un poussin 14. Запъвам ce / запъна ce (опъвам ce / опъна ce) като магаре на лед - опъвам се, запъвам ce много. Своите позиции той не обосноваваше и не можеше да ги обоснове, но от тях не се отказваше - запъваше се като магаре на лед. (Сл. Трънски, Неотдавна) Р. Упрямый как осел Наверное, вы упрямый как осел. (А. Житков, Супермаркет) E. <As> obstinate (stubborn) as a mule An) Jean-Paul can be as stubborn as a mule, and you knew peаeecr1y well rhct if you') Oold him what you felt, hr woul) hcvn )ug in his heels cn) ieeietnd. (S. Becumcn, Destiny) D. Siörriteh ( bbociig stotra.öpflge wie (in (‘Esi Doch jetzt, wo endlich, redlich Hilfe in Aussicht war, wurde ich bockig wie ein Esel. F. Têtu (entêté) comme une mule (un âne) L’homme est réputé malin comme un siege, têtu comme une mule, doté )'une mémoire d’rlreeanO. 120
15. Запъвам ce I запъна се (опъвам ce I опъна се) като рак на бързей - опъвам се, запъвам се много. А Спиро Андреев се е запънал като ' рак на бързей и със своите приказки прави услуга на комунистическата пропаганда. (Д. Ангелов, На живот и смърт) Р. Упрямый как осел . Он упрямый как осел\ (М. Анчаров, Самшитовы лес) E. <Ac> oestidatn (stubborn) vc c mule And Jeac-Paul can be as stubborn as a mule, ccd you knew perfectly well that if you’d told Sim wSat you felt, he would have dug is his heels and iscicted. (S. Beauman, Decticy) D. Störrisch (bockig, starrköpfig) wie eic Esel Doch jetzt, wo endlicS, endlicS Hilfe is Aussicht wer, wurde ich bockig wie ein Esel. F. Têtu (ectêté) comme use mule (us âce) L’homme est réputé malin comme uc sicge, têtu comme une mule, doté d'une mémoire e’éléfhact. 16. Зараствам / зарасна (преминавам / премина, минава ми I мине ми) като на куче - за рана, минава ми бързо. - Нали сам видя с каква рана дойде тук, а само за десетина дена премина - зарасна като на куче. (Й. Йовков, Старопланински легенди) Р. Молниеносно, с быстротой молнии E. <Ac> quick vs a flacS D. Wie ein geölter Blitz F. Rapide comme uce flèche 17. Засмивам ce / засмея ce като циганин на готови пари - засмивам се от радост, доволство. Р. От души смеяться E. Laugh like little Audrey If I choose to ... laugh like little Audrey when I’m all knotted up ... who the Sell’s got tie right to foreie me? D. Gricsec wie ein Primeltopf, grinses wie eic Hocigkuohecpfcre F. Rire comme uc fou Je c’vi pas pu m’empêchee de rire comme un fou. (Internet forum) 18. Заспивам / заспя като къпано дете - заспивам дълбоко, спокойно. Р. Спать как младенец E. Sleep like a baby (c child) 121
Margaret was sleeping like a child. (C. P. Snow, “The Sleep of Reason”, ch. 10) D. SoelnUe> wie ein Dachs, schlafen wie ein Klotz Man ist hu’demüde und kann schlafen wie ein Dachs. F. Desmin ccmme su prinec, Sotmic cmme un рг^иэе’ A’ioпt rapprocha trois chaises sous une vieille couverture et fit signe qn’il dormirait là comme un prince. (H. Parmelin) 19. Засрамвам ce / засрамя ce като млада невяста - засрамвам ce много. Р. Застенчивый как девушка E. ~ <As> aimed ns a hare D. Daueehпn wie ein beeosseeee Pudel Ich glaube ich würde nach fünf Mi’uSe’ dastehen wie ein begossener Pudel, mir würde niches mehr einfalle’. (Internet Forum) F. Timide comme une jeune fille, timide comme une demoiselle - Jésus Dien! s’écria-t-il, l’un des deux SeemCle la fièvre ... l’auSee est un chevalier de MalSe, timide comme une jeune file. (Dumas) 20. Заставам / застана (стоя, изправям ce / изправя се) като <побит> кол - заставам прав, неподвижен. - Искаш ли да разбереш как сивият рибар лови риба? Ей го де е застанал като кол. (Ем. Станев, Януарско гнездо) Р. Словно аршин проглотил Учителю казалось лет двадцать пять. Он точно проглотил аршин-, ноги переставлял, как палки; головы не поворачивал и рук не поднимал. (Боборыкин, В путь-дорогу) E. <As> straight ns a poker, <as> straight as a ramrod A’d he did’’s look a beoken-Oowe old man ’Й)’,. Yon can see yourself what he is. Straight as a poker, nnd life enough in him yet. (J. Conrad, “Chance”, part II, ch. 3) D. Ge^s^c^e wie eii^e Ketez, c^s^c^e wie cine Tarnte UeO die Füsse speeizend, stand ee gerade wie eine Kerze. (Märchen, InSereet) F. Deois comme nee flèche Julien dénouant ses longes, le lâchait tout à coup; la Cête harOie montais droit Ones l’air comme une flèche. (Flaubert) 21. Заяждаме ce / заядем ce (ядем ce) като кучета (кучки) <през плет> - заяждаме се много, ожесточено. Как се дърпаха те, как се заядоха като кучета през плет\ (Г- Караславов, Селски истории) Р. Как собаки из-за кости 122
E. Fight like cet and dog We'd fight like cat and dog. (A. MacNeill, Time of rhe Assassins) D. Streiten, die Pupped ranzen F. Cscherner sur qch comme deux chines sur un os 22. Здрав като бик - много здрав. - Виното съм оставил още когато докторът в Шумен ми слуша гърдите и пулса и ми каза: “Ти защо не си се обърнал до ветеринарния доктор? Здрав си като бик'." (Ив. Вазов, Казаларската царица) Р. Здоров как бык И вообще я здоров как бык. (Ю. Коваль, Про них) E. <As> hearty as a buck I'm hearty as a buck but ccn’t jump just as high. D. Gesun) sein wir rin аisce im Wasser, sich <wohi> fühlen wir ein Fisch im Wasser Drei Wochen nsch der schweren Operation wsc sie schon wieder gesund wie ein Fisch im Wasser. F. Solide comme une jumeet de Pracle Sc mère ... fir les plus rudes travaux, solide comme une jument de Perche, abattant la besogne avec ses quatre membres... (R. Rolland) 23. Здрав като камък -- много здрав. - Остарях, синко, разхлопах се като разсъхнала кола... Доскоро бях здрава като камък, зъб не бе ме заболявал. (Г. Караславов, Подпис за мира) Р. Здоров как бык Но Степан Харитонович Шалейко был здоров, как бык, никакая холера его не брала, сосуды имел крепкие, сердце работало ритмично, а насчет того, что саднило в горле, то эго он, как мы помним, просто придумал. (В. Войнович, Монументальная пропаганда, Знамя, 2000) E. <As> sound as a bell I got a gurful of gas at rhst bloody wcr. My heart was as sound as a bell before I went thece. (A. Marshall, “How’s Andy Going”, “Cardisc”) D. Aursehen wie (at (1x1111)1,) Le>an Nach zwei Wocent Urlaub siehst du wieder aus wie das blühende Leben. F. Soliae comme un aoc 0шеbet son propre courant, il est solide comme un roc! 24. Здрав като елен - много здрав. Той беше на 22 години, момък, едър и здрав като елен. (Й. Груев, Учител Добре) 123
P. Здоров как бык Здоров как бык, и свинчатка у него была. (Л. Дворецкий, Шакалы) E. <Ac> hearty ac a buck I’m hearty as a buck but can’t jump just vs Sigh. D. Gesund sein wie eic Fisch im Wasser, sich <wohl> fühlen wie eic Ficch im Wacser In diesem Kreis jucgrr Menschen fühlte er sich wohl wie ein Fisch im Wasser. F. Solide comme le Pont-neuf, robuste comme Hercule Figurez-vous uc homme de trente anc environ, de grande mise et de grande tournure, robuste comme Hercule... (Th. Gautiee) 25 5Здрав (як) като кремък - много здрав, як. Той беше червеникав молос, як като кремък, тежък, цяла канара. (Й. Йовков, Приключенията на Гороломов) Р. Здоров как бык - Здоров как бык. (Л. Корнилов, Газета) E. <Ac> sound vs a bell I got a gutfue of gat at that elooey war. My heart was as sound as a bell before I west there. (A. MaesSall, “How’; Acdy Going”, “Cardiac”) D. Gesund sein wie eic Fisch im Wasser, cicS <woil> füSlen wie ein FiccS im Wasser Drei WocScn nach dee sciwerec Operation war sie scSoc wieder gesund wie ein Fisch im Wasser. F. Solide (robuste) comme uc chêne Sauvresy était jeuce, robuste comme un chêne... (E. Geboriau) 26. Зелен като гущер - зелен. Р. Зеленый как трава В лесу он встречает какую-то Клоринду, "королеву, пастухов", одетую "в зеленый, как трава, бархат". (М. М. Морозов, Баллады о Робин Гуде) E. <Ac> geeec as grass, <as> greec as a gooseberry I was ready to swear that the ceiling was scow and that tie walls were as green as grass if it would Save made him feel more comfortable. (H. Lcwsoc, “While the Billy Boils”, “First Seriec”, “Going Blind”) D. Grün F. Vert comme use pomme, vert comme crecsos, vert comme uce émeraude Baudouin parut sur le ceuil de l’écurie. Hilare, les mains sanglactec, il confirma: - Elle est verte comme une pomme. (M. Aymé) 124
27. Зелен като яд (диал.) - много зелен. Р. Зеленый как трава Верх был синий, как небо, а низ зеленый, как трава. (А. Раскин, Когда папа был маленьким) E. Be vs green cc old school dinners D. Grüc F. Veet comme une émeraude - Une cétoine volait par lec airs ... verte comme une émeraude. (J. Claretie) 28. Зет като мед - много скъп и обичан зет. Р. s Сладкий как мед E. ~ <Ac> sweet ac honey, <as> good as wheat He smiled at me. Have you ever noticed wSvt a wonderful smile Se’c got? It’c as sweet as honey. (W. S. MaugSam, “TSe Razor’; Edge”, ci. IV) D. Ein gutec Heez habcc F. Bon comme le <boc> paid Il est bon comme le bon pain, comme du roc pais, c’est uc Somme extrêmement boc et doux. 29. Зла (сърдита) като усойница - за жена, много зла. Калина се разсърди ... застана пред мене права, зла като усойница и ме погледна люто. (Елин Пелин, Щъркелови гнезда) Р. Зол как черт Охранник, маявшийся на цепи в прихожей, был зол как черт. (Н. Леонов, А. Макеев, Гроссмейстер сыска) E. <Ac> sore vc с boil So I never gave a hoot. But Pa did. He used to get sore as a boil. (E. □’Conor, “All is the Family”, oh. Ill) D. Eic böses Weib, böce Siebes, eise Teufelin F. MécSact comme un (le) diable, mécSact comme uc coq Il est boc comme uc acge, uc autre joue il est méchant comme un diable. 30. Зная като отче наш - за урок, материал, знам много добре. Р. Знать что-л как свои пять пальцев Был он великий начетчик, старинные книги как свои пять пальцев знал. (Мельников-Печерский, В лесах) E. Know something ac well ac a beggar knows hic dish I know ... every place by the river’k side as well as ... the beggar knows his dish. (W. Scott, “TSe Fortunes of Nigel”, ch. XXI) D. Wie eae echsiiirchsn F. Savoir (coccaître) uce chose comme son Pater, savoir use chose comme son catéchisme 125
... le singe connaissait son chemin comme son Pater. (E. Sue) 31. Зная (познавам) като петте си пръста (като пръстите на ръката си) - зная, познавам много добре. Тоньо Църнуша и сега все за правда и справедливост си дрънка, все за чест говори... Фарисей! Зная го като петте си пръста - сърчицето му пъка от червеи. (Г. Караславов, Между нас да си остане) Р. Знать кого-л, что-л как свои пять пальцев Действительно, посреди луга, который они знали как свои пять пальцев, - гора, и дальше ехать некуда. (Серафимович, В станице) E. Know somebody, something as one knows his tee fingers He knew his assets and his liabilities, as he knew his ten fingers. (Th. Dreiser, “The Fieaecier”, ch. XXX) D. Verstehet wie seine lieke (eigene) Hosen (Rocktasche) F. Connaître comme sa poche (le fond de sa poche) Je connais Etna comme ma poche, et ses gorges sont assez profondes pour tenir longtemps caché un pcuvee homme comme moi. (G. Cand) 32. Зная нещо като (сякаш) на (по) вода - зная нещо много добре. Дребосъчето пристъпва още една крачка, опъва шия и високо, на един дъх, сякаш го знаеше на вода, издекламирва: - Мене ме викат на Димитра бабин Иванин момчето. (Чудомир, Избрани произведения) Р. Знать как облупленного - Майора нашего я как облупленного знаю. С полслова понимю. (В. Некрасов, В окопах Сталинграда) E. Know (rra)) something like a book I’ve known horses I coui) read like a book.. (A. Ellis, The Clothes ie the Wardrobe) D. Wie am Schnürchen F. Savoir une chose comme son catéchisme, savoir (connaître) une ■ chose comme son Pater ... ln einee connaissait son chemin comme son Pater. (E. Sue) 33. Зъби като бисер - много бели зъби. Р. ~ Белый как мел Грибоедов, белый как мел, с трясущейся челюстью, обнимал старика. (Ю. Тынянов, Кюхля) E. ~ <As> white cs chalk ~ No matter how carefully he sliced each shovelful in an sac out on thn win), teere were certain unpredictable gusts tlar lifted the graies and blew them back towards the tractor so that by evening his clothes were filthy with lime, 126
his face and hands as white as chalk, acoпneunting the inflnmeO eeO round his eyes. (J. MoGahпen, Amongst Women) D. ~ Weiss wie Cc)>ee F. -6130 0011^ cdon 1 ait 34. Зъби като тесли - много остри зъби. Р. = Острый как бритва ~ Нож был острый как бритва. (А. Беляев, Человек-амфибия) E. « <As> sharp ns a razor ~ Is was about eight inches long, Oouble edgeO and as sharp as a razor. (C. HusSoe, Captives) D. Scharfs Zähne F. Avoir Oes dents comme des touches Oe piano 35. Зъбя ce като куче - зъбя ce, говоря много остро. Пинтеза не можеше да му каже една дума насреща. Петър му се зъбеше като куче, в очите му святкаше омраза. (И. Петров, Нонкината любов) Р. » Ядовитый как укус змеи E. = <As> sharp as a seepent’s tooth Lear. How sharper than a serpent’s tooth it is. To have a thankless chilO! (W. Shakespeare, “King Leur”, act I, sc. 4) D. Eine schaefs, spitze Zunge haben F. C’achaenee suc qch comme deux chiens sue un os 36. Зъл като змия - много зъл. Ех, що ситно ходи това Донче!.. Само че нослето ù е остро, трябва да е зла като змия. (Елин Пелин, Пижо и Пендо) Р. Зол как черт К этому моменту Никоненко уже был зол как черт. (Т. Устинова, Большое зло мелкие пакости) E. <As> soce as a boil Co I never gave a hoot. But Pa Old. He useO to get sore as a boil. (E. O’Coeoe, “All in the Family”, ch. Ill) D. Ein bcsss We’b, Scss Sinecn, e’ne TatUfeln F. Malin comme un singe Têtu comme une mule, malin comme un singe, vif comme ne lièvre, il ’’avait pas soe pareil pour casser un carreau à vingt ans, quel que fnt le mode Oe projection Ou caillou. (L. PeegnuO) 37. Зъл като куче (псе) - много зъл. Р. Зол как черт - Нет, он зол как черт. (В. Шахиджанян, 1001 вопрос про ЭТО) 127
E. <Ac> sore vs a boil So I sever gave a Soot. But Pa did. He used to get sore as a boil. (E. O’Cocor, “All in the Family”, cS. Ill) D. Eis scSlecSter, böser Mecsch F. Hargneux comme us dogue 38. Зъл като писмен циганин (диал.) - много зъл. Р. Зол как черт Я был зол как черт, как миллион чертей, мне хотелось ругаться последними словами, когда, подбежав, Фомченко и Лужнов уставились на его труп. (В. Богомолов, Момент истины) E. <Ak> sore ac a boil So I never gave a hoot. But Pc did. He used to get sore as a boil. (E. O’Cocor, “All is the Family”, oh. Ill) D. Ein schlechter, böser Mecsch F. Malin comme uc (lx) diable, madré comme un Normand Il est bon comme uc ange, uc autee joue il est méchant comme un diable. 39. Зъл като рис (диаг) - много зъл. Р. Зол как черт Я был зол как черт, как миллион чертей, мне хотелось ругаться последними словами, когда, подбежав, Фомченко и Лужнов уставились на его труп. (В. Богомолов, Момент истины) E. <Ak> sore ac с boil So I never gave c Soot. But Pc did. He used to get sore as a boil. (E. O’Cocor, “All is the Family”, ch. Ill) D. Em ekhSachSe)l best) Meesth F. Malin comme uc bossu Il était malin comme uc bossu. И 1. Избивам / избия като зайци - избивам в голямо количество, лесно. - Донесохме храна, но довлякохме след себе си и смъртта. На третия ден ни обградиха и ни избиха като зайци. (X. Русев, По стръмнините) Р. Убить кого-л как собаку Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорблённого самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек , теперь с 128
такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного. (М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени) E. Kill (shoot) somebody like c dog I cm eot afraid of you. If you come any of your father's tricks - I’ll shoot you like a dog, by Go) I will. (E. Wallace, “The Forger”, ch. VI) D. Wie gesät Die Körper dec Vrrstorbeeee werden so ähnlich wie gesät - so wie )ie Zwiebele von einea Blume. F. Tuer (abattre) qn comme un lapin Au risque )n se faire tuer comme un lapin, il sort et court comme un chct ceeachnr ans mueitioes... 2. Избухлив като кибрит - много раздразнителен, избухлив. Р. Вспыхнуть как спичка E. ~ <As> nervous cs c cat I'm as nervous as a cat on a hot brick. (Internet) D. Win von der 0araete1 gestochen Wie von der Tarantel gestochen sprang er plötzlich auf und raeere aus dem Zimmer. F. S'emporter (monter) comme une soupe au lait - Tu paen)s trop les choses à coeur. Tu t’emportes comme une soupe au lait... (J. Clsaetir) 3. Изглежда ми (струва ми се) нещо като играчка - вижда ми се нещо много лесно. Р. Очень легко E. Like taking candy from a baby (a child) I’m not a goo) liar. Wish I wean! An) then, too, ir roesn't seem fair with him; like taking candy from a child. D. Le^it^lltt Kindaerpéel F. Facile, aisé 4. Излизам / изляза като (сякаш) из (от) бъчва (буре, каца) - за глас, силен, кънтящ. Направи ми впечатление изкривеното му лице - едната страна беше по- изпъкнала от другата - и дебелият му глас, който излизаше сякаш от бъчва. (Сл. Трънски, Неотдавна) Р. Очень громкий, громоподобный 129
E. <As> loud ns Ihuedec The sile>oп ns the two men stareO aS one another was louder than thunder. (J. UpOike, “The Centaure”, ch. I) D. Eine laute (hohe) Stimme F. Partie comme une fusée, partie comme une balle, partie comme une flèche Les paroles partaient comme des flèches. (A. Thennet) 5. Излишен като ep голям - излишен, ненужен. Р. Нужно как собаке палка (ирон.), нужно как собаке пятая нога (ирон.) - И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне как собаке пятая нога. (Куприн, Поединок) E. Need somebody, something like a hole in the head (ирон.) “Oh, eo,” Brothers geoaeeO. “We need S)uS like a hole in the head”. (F. Knebel, “Night of Camp Drvid”, ch. 9) D. Unnötig, ansgпOie>e F. C’est (cela .sect) comme nn cautère snr une jrmCe de bois (ирон.), u’e> moquer bu’n> soucier) comme Oe l’re quarante (ирон.), s’en moquer (s’en soucier) comme Oe la boue Oe ses souliers (ирон.), s’en moquer (s’en soucier) comme ue chien O’uee Cotte de roses (ирон.), se moquer (se soucier) comme Oe Colin-Tampon (ирон.), s’en moquer (s’e’ soucier) comme О’п>п noisette (ирон.), s’e’ moquer (s’en soncier) comme de sa première chemise (ирон.) Cnboureau étais, au fond, assez ennuyé de l’affaiee Verdie. Après Sont, il se moquait Ou commandant, comme de Гап quarante: il ne le connuissnit pas. (J. ClareSle) 6. Измачкан като <че> изваден от възглавница - за дрехи, измачкани. Ясно е, че в тези дрехи, тъй измачкани, като че извадени от възглавница, аз по-скоро приличам на градинско плашило, отколкото на човек. (Л. Стоянов, Холера) Р. s Гнуться как тростник E. Rumpled, Crumpled D. Zeskmltem F. ~ Plier comme ue roseau, plier comme un joec 7. Изменям ce / изменя ce като през марта времето - изменям се много бързо. Р. Куда ветер дует, семь пятниц на неделе Особенно недоволен был Тит: тоже послал бог свата, у которого семь пятниц на неделе. (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Три конца) 130
E. Change like a weathercock Rocald said Se would go with us, but you know he changes like a weathercock, co there it no reliance to be placed on Sim. D. Sich drehen wie eice Wetterfahne Von dem, war er gestern gesagt Sat, will er heute nichts mehr wissen - er dreht sich wie eine Wetterfahne. F. Retourner comme un gant, être comme une gieoueeee Je cocge à cet ' animal maein très simple qui se retourne comme un gant, mettant le dedans dehors. (P. Valérie) 8. Измокрям ce / измокря ce като мишка - измокрям ce много. - Кой ли ще е в този дъжд? - Това е невяста Златка. - Тя се е измокрила като мишка. (К. Петканов, Преселници) Р. Промокший до костей, промокший до нитки - Быстро спросила она, когда весь прозябший и промокший до костей Марко Данилыч, поохивая и покрякивая, медленно вылезал из тарантаса. (П. И. Мельников-Печерский, На горах) E. <As> wet at a drowned rat You’re as wet as a drowned rat. Sit down vcd dry yourself, acd cpeak straight forward. (G. Eliot, “Silas Marner”, part I, ci. VII) D. Nass wie eine gebadete Maus, nass wie eise gebadete Katze Trotz Reucnkleiducg bis ich in der eestcn Schleuse, gleich moegecs um halb 9 nass wie eine gebadete Maus. (Internet Tour) F. Trempé (mouillé) comme un canard Le déluge le matic, j’ai monté en vélo cous la pluie et je cuit arrivé trempé comme un canard. (Internet) 9. Измъквам ce / измъкна ce като мокра връв - измъквам се лесно, без усилия. Р. Скользкий как угорь Когда мимо них заструился нескончаемый, скользкий, как угорь, "линкольн", Николай Николаевич заметил. (А. Проханов, Господин Гексоген) E. <As> slippery as ac eel I am morally certain he uses money to get what he is after at freely vs a fircmcc uses water. He’c as slippery as an eel. (Th. Dreiser, “The Titas”, ci. XXV) D. Gleit wie ein Aai eiXe Der Diplomat war glatt wie ein Aal. F. Echapper (glisser) comme une anguieee <ectre let maics (entre let doigts)^ glisser <entrc let doigts> comme un poissoc (uce couleuvre) 131
Mais les vrais gardies, bernique!.. Vous croyez les tenir... Ils vous glissent entre les doigts comme des anguilles. 10. Изповядвам ce ! изповядам ce като пред поп - казвам си всичко, искрено. - Като пред поп ми се изповяда един ден свако Тако. (Чудомир, Избр. произв.) Р. Прямой, честный, такой не подведет E. <As> straight as c die She looks as straight as a die. Ir was impossible that she could be “cacayieg oe'' with Lor) George. (W. S. Maugham, “Cakes an) Ale”, ch. VIII) D. Gerade offen sagen F. Fcanc comme l'or, franc comme ue merle, franc comme l'osier -... Tout lui va à cette Carlotta, Monsieur Alexandre, et si vous la voyiez, toute eue ... ch! Moi je euie franche comme l’or... (Aragon) 11. Изправил ce като делва (диал.) изправил се с ръце на кръста. Р. Прямой как палка В отутюженном мундире, строгий и прямой, как палка, Орлов расхаживал по кабинету, заложив руки за спину, и это означало, что генерал чем-то очень серьезно озабочен. (FI. Леонов, А. Макеев, Ментовская крыша) E. <As> straight as c die As c peatodal defence ageiest Coz, Free ieеaaiably mueche) his moaeieg way through the newspapea; but Alvina, sitting straight as a die over the teapot, refused that consolation to Géorgie cnd herself. (R. Aidiegtoe, “The Colonel's Daughter”, pact II, ch. 3) D. СпаСе wie skne Kerze, (ci)^dc wie sine Тгитс Un) die Füsse spreizend, sran) er gerade wie eine Kerze. (Internet, Märchen) F. Droit comme un arbre Il se tieet droit comme un arbre. Il s’est retourer brusquement et ne dit pas un mot. 12. Изпъвам ce / изпъна ce (опъвам ce / опъна ce) като струпа - изпъвам ce право. - Господин началник, разрешете да доложа! - изпъна се като струна Генчо. (Г. Караславов, Герой) Р. Прямой как стрела Но крепенький, прямой как стрела, с высоко поднятой головой. (Л. Петрушевская, Незрелые ягоды крыжовника) 132
E. <As> steaight as an arrow, <ns> straight ns a poker And he dide’s look a brokee-dowe old man either. You can see yourself what he is. Straight as a poker and life eeough in him yes. (J. ConcaO, “C)aeoe”r pact II, ch. 3) D. Gerade wie elne Kerze, gerade wie eiee Taeee Und die Füsse spreizend, staeO er gerade wie eine Kerze. (Internet, Märchen) F. TenOn comme une corde, Seedu comme un arc ...la pomme O’Adam faisais saillie entre des muscles Ceunls, tendus comme des cordes. (J. Clareele) 13. Изпънат (опънат) като струна - много опънат. Останах невъзмутим, изпънат като струна, готов за самоотбрана, ако ме удари. (Ив. Димов, Ако имах два живота) Р. Словно аршин проглотил Я встал со ступеньки, спустился на первый этаж и вышел к охраняемой освещенной лыжне, по которой катил, выпрямившись словно аршин проглотил, высокий человек в длиннополой дубленке, высокой ушанке и пушистом шарфе. (В. Скворцов, Кайикулы вне закона) E. <As> tans as a violin seeing He looked ’either So the right noe so the left, Cue kept his eyes 'straight nhenO, every muscle taut as a violin string, his whole attiSuOe one of fixed... (Internes focnm) D. GeenOe wie eine Kerze, gerade wie eiee Taeee Und die Füsse sprelzenO, stand er gerade wie eine Kerze. (IeSemet, Märchen) F. Tendu comme une coeOe, sendu comme ue ncc ...la pomme d’Adam faisais saillie entre des muscles Cennis, tendus comme des cordes. (J. Claeetie) 14. Изпънат (опънат), като че ли е глътнал бастун (бастон) - много изпънат. Офицеринът, обтегнат, като че ли е глътнал бастон, издаваше някакви звукове и всички солдата ... стройно се движеха и въртяха пушките си. (Ал. Константинов, До Чикаго и назад) Р. Словно аршин проглотил Я встал со ступеньки, спустился на первый этаж и вышел к охраняемой освещенной лыжне, по которой катил, выпрямившись словно аршин проглотил, высокий человек в длиннополой дубленке, высокой ушанке и пушистом шарфе. (В. Скворцов, Каникулы вне закона) E. <As> straight ns a ramrod Che was unhappily aware of the picture she must present So him: her long bare legs as straight as a ramrod, her spine curveO dowewaeOs from her 133
elevated buttocks; ccd her seat raised to vulceeably. (P. Falcocer, War is High Heelc) D. Gerade wie eice Kerze, gerade wie eine Tanne Und die Füsse cpreicene, stand er gerade wie eine Kerze. (Internet, Mäeohen) F. Tee du сошпс snc soodi, Stndu somme su ear: ... et les muscles de cet bras étaient tendus comme des arcs. (Musset) 15. Изскачам / изскоча (излизам / изляза) като (като че ли, сякаш) из (изпод) земята - изскачам изведнъж, неочаквано. Не бяха изминали два часа от излизането на Морозов, и като изпод земята изскочи цяла глутница полицаи, които блокираха къщата. (К. Ламбрев, Средногорски партизани) Р. Как из-под земли, как гром среди ясного неба, как снег на голову - Он вдруг вытер неожиданную слезу правым рукавом и продолжал: - Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! (М. Булкаков, Мастер и Маргарита) E. Like a thunder from a clear (blue) sky Three days later something Svppened wiioS worked like a thunder from a clear sky.. D. Jmim wie gerufen kommec Reccourcen, die wie gerufen kommen. F. Comme un diable sorti (qui sort, surgit) d’use (de ta) boîte Delphine te releva comme un diable qui surgit de sa boîte. (P. Daix) 16. Изсъхнал като змия на трън - много изсъхнал, слаб. Р. Худ как щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <As> thin at a lath I am getting as thin as a lath, really from having notSicg to put into my mouth. D. AassCs) win ein w^c^^ii^s^^e 0^^ p, wie evsguwveOskit skm Hat dee Vieebeicce erst einige Kiloc verlores, wird er wie ausgewechselt sein und liebecd geece Serumtoelen. (Ictercet, Tiere) F. Seo comme de Famcdon, sec comme <du> boit Je c’eucce jamais pecsé que cette Mme de Charme eût pu devenir sèche comme du bois. (Mme de Sévigcé) 17. Изтичам / изтека като пясък през пръстите - обикновено за време, изтичам, минавам бързо. Р. Проходить, время летит 134
E. faes, slip cwcy, time passes, time slipps awcv D. Wie dea Blitz Die Kmier waree wie der Blitz verschwunden. F. ~ Echappea (glisser) comme une seguiHe <cntae les maies (eetre les doigts)^ glissea <eetae les )oigts> comme ue poisson (uee couleuvre) Mais les еaaie gandies, bernique!.. Vous croyez les tenir... Il vous glissent entre les doigts comme des anguilles. 18. Изхвърлям / изхвърля като парцал някого изхвърлям някого без жал. • Страх ме е от Станкулов. Чувствам как ме дебне и чака да направя някаква грешка, за да ме изхвърли от гарата като парцал. (М. Марчевски, Тихо пристанище) Р. Выбросить кого-л как старую перчатку (туфлю) Да, человек он светский. Старается быть приятным, когда это в его интересах. Использует вас, а затем выбросит как старую, ненужную перчатку. E. Throw ecaer, fling) somebody sside like an old glove (shoe) He’s goee without saying good-bye to us. I call that very poor thanks for cil we’ve doee for him. Quite the swell, oh yes. Agreeable enough when it suite) him; make use of you ae) thee cast you off like an old shoe. (M. Dickees, “Joy ana Josephine”, pcrt I) D. Jmde brlcnenln wie Luft Seier früheren Freuern behandelten ile jetzt wie Luft. F. Jeter qe comme un paquet, jeter qn comme un sac ... le baron ayant de eouеean saisi Rosalie pca les épaules, la souleve ... et lc jeta comme un paquet, daes ln couloir. (Manpaseant) 19. Изчезвам / изчезна (потъвам / потъна) като (сякаш, като че ли) вдън земя - изчезвам бързо, безследно. Р. Как в воду канул, как сквозь землю провалился Он взглянул на нее и вдр>уг упал духом; радость его как в воду канула. (Гончаров, Обломов) E. Go out like a candle in a ednfe (a eeulfre cad)le, like the eeufe of a candle) She was too exhausted to scy anything, an) the lope that had flickered when he first spoke went out like a snuffed candle. (D. Cusack, “Southern Steel”, ch. XVIII) * D. Vrrschwieaen wir )ie Wucst im Cein)e, win wrggnaiasnn Cseie^ wie vom Erdboden verschluckt Nach eiere 0aesr Kaffee war ihre Müdigkeit wie weggeblasen. F. S'évanouir eeispаrаîtаr) comme un rêve, s'évanouia (disparsîtar) comme ue songe 135
D’abord une musique céleste m’éveille et me ravis dans les sphères invisibles, puis voilà que tout s’évanouit comme un rêve.• (Êeokmane- Chatrian) 20. Изчезвам / изчезна като дим (яко дим) - изчезвам бързо, безследно. Всичкото му красноречие и философия изчезнаха като дим пред вида на тая любовна сцена. (Ив. Вазов, Под игото) Р. Как рукой сняло, как ветром сдуло, как сквозь землю провалился В столовой усталость с него сразу точно ветром сдуло. (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке) E. ~ Fall from somebody like a garment Very soon the Sraln ran in among the mountains, and t)ee at lass she Cittпennss of Paul Ritsoe’s hears seemed to fall away from )im like a garment. (Hall Cnine, “A Son of Hague”, Cook IV, ch. XV) D. Verschwinde’ wie die Wurst im Spinde, wie weggeClasen <sein>, wie vom Erdboden verschluckt Als sich eie dunkler Schastee vom Baumwipfel löste, waren alle Kaninchen plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. F. S’évu’ouie (disparaître) comme une ombre La secva>eп, désolée ueeoit quelque chose Oe liquide ... se disparut comme une ombre... (Fraece) 21. Изчезвам / изчезна като мъгла - изчезвам бързо, безследно. Р. Как в воду канул, как сквозь землю провалился, как корова языком слизала -А полицейских и старост', как корова языком слизала, разбежались гады,- смеялся Линь. (А. Сабуров, Таинственная записка) E. Disappear like waSer on sanO D. Vesschwinden wie die Wunes Sim Spinde, wie weggeSCaaen <se’n>, wie vom Erdboden verschluckt Als sich ein Onnklec Schatten vom Baumwipfel lösee, waesn alle Kaninchen plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. F. C’évanouir (Oispnerître) comme une omCes La servants, désolée servit quelque chose Os liquids ... et disparut comme une ombre... (France) 22. Имотен като камила (диал.) - много богат. Р. Богат как Крез Граф Нельи поносил Зубова и прямо писал о нем, что "он богат _ как Крез, а надменен как индейский петух, но не стыдился жить во дворце на всем на готовом и так пресыщался, что стол его, да Салтыкова с 136
Браницким, обходился казне в день четыреста рублей", что, по тогдашней цене денег, разумеется, была сумма огромная. (Н. С. Лесков, Захудалый род) E. <At> eich ac Croesus - “This giri’t fatSer”, caid Williams, “is as rich as Croesus. He owcc property without ene”) (D. H. Laweence, “Sons ccd Lovers”, part I, cS. Ill) D. Geld wie Deeck (Heu) haben Die beiden junges BuescSec sciieccn Geld wie Heu zu haben. F. Riche comme us prince Maître Gagiiuso ce voyant alors riche comme un prince, remercia la chatte avec les plut bellet faenles du monde. (Laboulaye) 23. Имотен като мишка в зимник (диал.) - много богат. Р. Богат как Крез Граф Нельи поносил Зубова и прямо писал о нем, что "он богат как Крез, а надменен как индейский петух, но не стыдился жить во дворце на всем на готовом и так пресыщался, что стол его, да Салтыкова с Браницким, обходился казне в день четыреста рублей", что, по тогдашней цене денег, разумеется, была сумма огромная. (H. С. Лесков, Захудалый род) E. <Ac> eich vc Croesus - “This girl’c father”, said Williams, “it as rich as Croesus. He owns property without ccd”. (D. H. Lcwecnce, “Sons and Lovers”, part I, cS. HI) D. Geld wie Deeck (Heu) Saren Die beiden judges Burschen schieden Geld wie Heu zu haben. F. Riche comme Rothschild Mais ci j’étais riche comme Rothschild, qui donc s'inquiéterait de moc visage? (Inteenet) 24. Инат (опак) като магаре - много опак, инат. Р. Упрямый как осел Наверное, вы упрямый как осеп. (А. Житков, Супермаркет) E. <At> obstinate (stubborn) at a mule Sally could be as obstinate as a mule wiec the chooses... (K. S. Prichard, “TSe Roaring Niceties”, oS. 10) D. Scösrlsth wie ein Es^^il etus wie ein Panzer Du kennst meine Oma nicht, die ist stur wie ein Panzer'. F. Têtu (entêté) comme uce mule (uc mulet) - ... Il est entêté comme une mule. Quand je lui parie, il fait semblant de ce pas entendre, et dort pour ne pat me répondre... (Balzac) 137
25. Инатя се като камила (диал.) - инатя се много. Р. Упрямый как осел - Он упрямый как осел\ (М. Анчаров, Самшитовый лес) E. <As> obstinate estnaaorn) as a mule And Jean-Paul can be as stubborn as a mule, an) you knew enrencrly well thar if you’) told him what you felt, he would have rug in his heels cnd ideiete). (S. Beaumsn, Destiny) D. Srur wie ein Panzer, störrisch wie ein Esel Du kennst meine Oma dicht, ein ist stur -wie ein Panzer\ F. Tenace comme ue tigre L'infanterie russe, tenace comme un tigre couvrait le champ de bataille )es éclairs... (Interner) 26. Инатя ce (заинатявам ce / заинатя ce) като магаре на мост - инатя се много. - Дадох му два лева, качих му и два гроша, а той като се заплатил като магаре на мост и казал три лева ... нара не снема. (II. Попфилипов, Бирникът дошъл) Р. Упрямый как осел - Он упрямый как осел\ (М. Анчаров, Самшитовый лес) E. <As> obstinate (stubborn) cs a mule An) Jean-Paul can be as stubborn as a mule, add you knew perfectly well that if you'd told him wlar you felt, hr would have rug in lis heels end ideiere). (S. Beauman, Destiny) D. SCörriteh wie sin EseL stur wie (in Panzer Du knedst meine Oms nicht, die ist stur wie ein Panzerl F. Têtu (entêté) comme uer mule (ue mulet) - ... Il est entêté comme une mule. Quand je lui pscle, il fait semblant )n ne pas edted)re, er dort pour ne pas me répondre... (Balzac) K 1. Казвам / кажа като пред бога - казвам искрено. Р. Прямой, честный, такой не подведет Е. <Aas sSaiggl tsu a die She looks as straight as a die. It was impossible that she coul) be “carrying oe” with Lor) George. (W. S. Mcugham, “Cakes and Ale”, ch. VIII) D. ОпаСе (Offn sscg) 138
F. Frene scmirne 1 ’os, ifene ccmme su mesi^’ Sfrne sc>mme S ’osses Tout lui va à cstSs Caelotta, Moesisue Alexandre, et si vous la voyiez, tout nus., nh! Moi js suis franche comme l’or... (Aragon) 2. Караме ce като <голи> цигани - караме се много, силно. Р. Ссориться как торговки E. Quarrel, dispute D. Ctceisen F. Cs disputer comms des chiffonniers 3. Катеря ce (покатервам ce / покатеря ce) като коза - катеря cs много, лесно. Като по-млад беше в състояние да измине десетки километри по най- невъзможен терен, с часове да се катери като коза по канари и скали. (Ив. Сарандев, Ем. Станев) Р. Лазить как верхолаз E. Climb like a steeple Jack That boy can climb like a steeple Jack, doe’t worry he is going up the cliff frce. D. Wie ein Affs klsSteen <köenee> Ein Affe könnSs es wohl eicht bssssr, aber sie Mensch köeets vislleiohs mit Technik ähnlich wie ein Affe klettern lscnsn. (Internes Forum) F. Grimper comms un écursuil, grimper comms ue singe Js la fis grimper à mon pocte-plums comme un singe... (J. Claeetis) 4. Катеря ce (покатервам ce / покатеря ce) като котка - катеря cs много, лесно. - Ти иди ме чакай на портата, каза Бързобегунек и се покатери като котка по старата лоза. (Ив. Вазов, Под игото) Р. Лазить как верхолаз E. Climb ’ike a stespls Jack That boy can climb like a steeple Jack:, don’t worry hs is going up the cliff face. D. Wie s’n Afff к^Мет ц<с)ппеп> Ein Affe köeets es wohl eicht Cesser, aCse ein Mensch köeets vielleicht mit Technik ähnlich wie ein Affe klettern lsrnsn. (Internet Forum) F. Grimper comms ne chat Peu nlsé jnsqn’alors dans mes mouvements, js grimpais aux arbres comme un chat st passais des journées entières sans mouvement, sans pensée, Oaes un chêne... (France) 139
5. Като бесен - висока степен в извършването на действието. Той се хвърли като бесен в пламтящите улици, пълни с разсвирепели турци, и потъна в тях. (Ив. Вазов, Под игото) Р. Как безумный Я боролся с собой как безумный. (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) E. Like mvd Му head wes aching like mad. (W. S. Maugham, “Complete Short Stories”, “The Book-bag”) D. Wie verrückt Ec hatte tagelang wie verrückt geschneit. F. Comme uc fou, comme un diable, comme tous let dibblet A chaque bout de champ, vous mentez comme un diable. (Corneille) 6. Като вкопан - стоя неподвижно от изненада, страх. Р. Как вкопанный Поэтому, дав ему немного потрясти свою руку, я тут же выдернул её, намереваясь скрыться немедленно в подворотне, однако сообщение управдома -гак меня удивило, что я остановился как вкопанный. (В. Войнович) E. Like one riveted (rooted) to the spot He stood riveted to the spot, following tSic unusual business with Sic eyes. (R. L. Steveccoc, “New Arabian Nights”) D. Wie eic Ölgötze Heicz fiel unsacft auf seinen Stuhl zurück und svsc da wie ein Ölgötze. (F. de Cecoo) F. Être (rester) comme frappé par (de) la foudee Рeancine ... resta comme frappée par la foudre es entendant let socs rvuquec d’use voix rretocce. (Balzac) 7. Като вцепенен - стоя неподвижно от изненада, страх. Р. Как вкопанный Поэтому, дав ему немного потрясти свою руку, я тут же выдернул её, намереваясь скрыться немедленно в подворотне, однако сообщение управдома так меня удивило, что я остановился как вкопанный. (В. Войнович) E. Like one riveted (rooted) to the spot He stood riveted to the spot, followicg this ucutual rusicess with hit eyet. (R. L. Stevencoc, “New Arabian Nights”) D. Wie ein Ölegtte Heinz fiel unsanft auf seinen Stuhl zurück und svsc da wie ein Ölgötze. (F. de Cecoo) 140
F. s Être ( (aeteea somme ( (e) ( e foiuira aradcinn ... resta comme frappée par la foudre ne retendent les sons rauques d'une voix bretonne. (Balzac) 8. Като дете - висока степен в извършването на действието. Жени и мъже тичат към вагоните ... говорят едновременно, радват се и плачат като деца. (Й. Йовков, Разкази, 3) Р. Как безумный Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили ' по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. (М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени) E. Like mad Му lead wcs cchieg like mad. (W. S. Maugham, “Complete Short Stories”, “Thn Book-bag”) D. Win verrückt F. Comme un fou ... C'est miracle qu’il n'ait pas versé )ix fois le patron, dit Fabri, csa il conduisait comme un fou. (H. Malot) 9. Като луд - висока степен в извършването на действие. Р. Как сумасшедший А впрочем, если б и можно было, то и вторую, и третью пришлось бы проживать точно так же: вслепую и на большой скорости - как сумасшедший мотоциклист в тумане. (А. Волос, Недвижимость) E. Like med Му head was aching like mad. (W. S. Maugham, “Complete Short Stories”, “Thn Book-bag”) D. Wie verrückt Sie tcdzen wze rerrückî. F. Comme un fou ... C’est miracle qu'il n'ait pas versé dix fois ln patron, dit Fabri, car il conduisait comme un fou. (H. Malor) 10. Като мозък - за храна, вкусна. Преди да тръгнат, бе прочел в едно старо списание как се приготвяло хоботче на много млад слон - като се заравяло в опалена в земята пещ. Ставало като мозък. (П. Вежинов, Нощем с белите коне) Р. Очень нежный, так и тает во рту E. For food, delicious D. ScOmeeOan wie Тшо тй FE (грууо) So eien butterzertr Lcmmkrule mit frischen Kräurnad - ras schmeckt wie - Titte mit Eil 141
F. TancOe Gcmme <<а> rroSe’tcr>Oecommedoipfutet ... De cette poueeitucs-là, on s’en ficherait volontCses Oss ieOsgsutions. C’est tendre comme du poulet... (Zoln) 11. Като на игра - лесно, леко, без усилия. Р. Очен легко, все равно что отнять конфету у ребенка E. Like a gams, like taking caeOy from a baby (a child), <>s> easy ns fulling (rolling) off a log, <as> easy (simple) as ABC, <as> easy as >^1’-^’, <>s> easy as breathing I’m eos a good llnr. Wis) I .were! And then, too, is doese’s seem fair with him; like taking candy 'from a child. (C. Lewis, “Ane Vickers”, ch. XL) D. Wie eie Spiel Dis LisCs ist wie ein Spiel. F. Simple comme Conjoue, s comme pue enchantement 12. Като насън - нереално, недействително. Кукушкин . вървеше като насън. Дойде на себе си едва след като го затвориха в килията. (М. Марчевски, Страх) Р. Как сквозь сон Будто сквозь сон помнил я Нестора Ростиславича живым и бойким. (Анненков, Письма из провинции) E. Like a dream Sometimes it's a Cit like a dream, walking on my own down the pavemees wie) all these cue lights flashing in my lncs. (N. Watts, Billy Bayswater) D. Wie im (nus Oem) BilOerCuch Es war sin Wettee wie im Bilderbuch, warm ueO sonnig, aber nicht zu heiss. F. Comme dans ue rêve, comme par e’o)aetemeet Aimés ferma les yeux. Elle eeSenOult ooeUuséme’t, comme dans un rêve, les tendresses qne La Mordinlèrs lui murmurais à Torsille... (A. Theueies) 13. Като на шега - лесно, без усилия. Когато работеше с Василена, Аго работеше за двама: подигаше като на шега най-големи тежести, страшната му сила не се спираше пред нищо, умора не знаеше. (Й. Йовков, Обич) Р. Очен легко, все равно что отнять конфету у ребенка E. Like taking canOy from a blied man, <as> easy ns falling (rolling) off a log, <as> easy (simple) ns ABC, <as> easy as apple-pie, <au> easy ns breathing I’m eot a good liar. Wish I wees! AeO t)ee, too, it doss’’, seem fair wish him; like taking candy from a child. (C. Lewis, “Aee Vickers”, ch. XL) D. Wie sen Sc^îc^e Dis LisCs ist wie ein Spiel. 142
F. Simnfe comme Sr>scosu■ 14. Като нищо 1. Лесно, без усилия. - Аз съм завършил запасната подофицерска. Като нищо мога да изпълнявам тази служба. (К. Калчев, Живите помнят) 2. Сигурно, без. колебание. Той е хулиган и мръсник, носи автоматична чекия, ще • ме разпори като нищо. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. Очен легко, все равно что отнять конфету у ребенка E. Like taking oacdy from a baby (a child), <ct> easy at fallicu (coIIIsu) off a log, <as> easy (simple) as ABC, <vs> easy ac apple-pie, <ac> easy at rreatSicg I’m cot a good live. Wich I were! Acd tSec, too, it doesc’t seem fair with Sim; like taking candy from a child. (S. Lewis, “Acn Vickees”, oS. XL) D. ~ LeicSt wie eice Feder F. Simple comme bonjour 15. Като побъркай - висока степен в извършването на действието. Р. Как безумный, как сумасшедший А впрочем, если б и можно было, то и вторую, и третью пришлось бы проживать точно так же: вслепую и на большой скорости - как сумасшедший мотоциклист в тумане. (А. Волос, Недвижимость) E. Like crazy And our tvvings are ewineeicg like crazy too. (Ph. Roti, “When She was Good”, part III, rS.l) D. Wie srп•ückt Sie eаccec wie verrückt. F. Comme uc fou ... C’ect miracle qu’il c’ait pat verté dix fois le patroc, dit Farri, car il roceuisait comme un fou... (H. Malot) 16. Като поп - непременно, безусловно, независимо от нежеланието на някого. - Плати ли ти, барем? - попита дядо Кольо Клепалото. - Щоо? И да ми не плати ли? Единайсе хилядарки наброи като поп.. (Г. Караславов, Селски истории) Р. Как овечка Помню, как издевались мы над маленьким и курчавым, как овечка, Симой Г., утверждавшим, что Некрасов выше Пастернака. (Д. Самойлов, Общий дневник) 143
E. Like a lamb While others were being lionised he conducted himself like a lamb oa even a mouse. (Guardian, Electrobic edition) D. Win eid Lamm F. ä Comme un aegn 17. Като попарен - смутено, изненадано от нещо неприятно. Изслуша Тинка тази песен и остана като попарена. И през трите дни на Великдена беше като болна. (Г. Караславов, След ноември) Р. Как гром среди ясного неба, как снег на голову Свекровь явилась как снег на голову и вместо того, чтобы сидеть тихо, как мышь, - ' командует, устанавливает свои порядки на чужой территории. (В. Токарева, Своя правда) E. Like s bolr fCom thn blue (clear) sky Three days later something happened which worked like a bolt from a clear sky. D. ^OsteHen wir eingewurzelt Steh nicht da wie eingewurzelt - lilf mir lieber, )in Scherben éinzueammnln. F. Etcn (ansrer) comme frappé psc ()n) la foudre Francine ... resta comme frappée par la foudre- en nnted)ant les sons rauques e'udé voix bretonne. (Balzac) 18. Като попарен е вряла вода - смутено, изненадано. И когато излезе от събранието като попарен с вряла вода, той реши: “Баста! Свърши се със сватбите и с мързела.” (М. Марчевски, Тихо пристанище) Р. Как гром среди ясного неба, как снег на голову Свекровь явилась как снег на голову и вместо того, чтобы сидеть тихо, как мышь, - командует, устанавливает свои порядки на чужой территории. (В. Токарева, Своя правда) E. Like a bolt fCom the blue (clear) sky Three days later something happene) wlich worked like a bolt from a clear sky. D. ^ab'ssteen wie cmgewш•r£il Steh nicht da wie eingewurzelt - lilf mir lieber, dir Scheraee étezueammele. F. Être (aester) comme frappé par (de) la foudre Francine ... resta comme frappée par la foudre en entrn)cnr les sons rauques d'une voix bretonne. (Balzac) 19. Като посран - гузно, засрамено, смутено. Р. ~ Как на <горячих>угольях 144
Один я, не смея даже шевельнуться, и подавно не осмеливался приближиться к цели общего обольщения, а стоял у окна, как на горячих угольях. (В, Т. Нарежный, Бурсак) E. ~ Like a hen on a Sot girdle (griddle) D. Wie ein regntsecer Pudel Er stand da wie ein begossener Pudel. F. Hocteux comme un renard qu’une poule aurait prit 20. Като по чудо - необяснимо, странно. Но как светеха очите ù и как беше приятно да я гледа човек. Настрана, укротени като по някое чудо, хайдутите бяха насядали и спокойно пушеха. (Й. Йовков, Старопланински легенди) Р. Магически, чудодействено E. Like с charm, like a miracle, like magic And Mary’s asleep cow too; whatever you gave See worked like a charm. (E. D. 0,Con.ns)o, s ‘TTe EEig soSSaldces”, ch. X) D. Wie ein Wucdee Wie ein Wunder kam die Liebe über NacSt. F. Comme pae magie, comme pae miracle Une table à deux couverts, supportant uc souper tout préparé, t’était dressée comme par magie au milieu de l’appcetemect. (Dumas) 21. Като разпран - висока степен в извършването на действието. - Три месеца откато е дошло тука, ама да чуеш, френските ги говори като разпрано. (Ал. Константинов, Бай Ганьо) Р. Как оглашенный, как сумасшедший А впрочем, если б и можно было, то и вторую, и третью пришлось бы проживать точно так же: вслепую и на большой скорости - как сумасшедший мотоциклист в тумане. (А. Волос, Недвижимость) E. Like Seit “It’c ecinicg like hell", ic said... (J. Galsworthy, “Maid in Waiting”, oS. XXV) D. Win Sein Zwiitte Sein Freund koccte Witze erzählen wie kein Zweiter. F. Comme quatre, comme tout Moreux c’cvait que dix-Suât esc ... il abattait du travail comme quatre. (P. Dvix) 22. Като c вълшебна (магическа) пръчка - необяснимо, леко. Матей Матов се усмихва горчиво при мисълта, че тоя човек успяваше във всичко като с магическа пръчка. (Л. Стоянов, Сребърната сватба на полковник Матов) 145
Р. Словно по волшебству, как по мановению волшебного жезла (палочки) Точно по мановению волшебной палочки, отовсюду исчезла надоевшая ему пыль. (Р. Федоров, Утро над Быстрицей) E. As if touched with a wand, as if Cy magic There was Oiense prspureO, and thers were bedrooms ready, aeO everything wns arraegeO as if by magic. (Ch. Dickens, “Oliver Twist”, c). LI) D. Wie von (durch) Geisterhand Plötzlich schaltete sic) wie durch Geisterhand das Radio ein. F. Comme pre magie, comme par miracle Les Viets uvaleet disparu comme par miracle. (J.-P. Chabrol) 23. Като сиамски близнаци - заедно, неразделно. С теб принадлежим на едно поколение и • на една и съща жизнена цел и каквито и различия да ни делят сега, ние сме като сиамските близнаци. (Ем. Манов, Писма от София) Р. == Пристать к кому-л как банный лист, пристать к кому-л как пиявка, пристать к кому-л как муха E. ~ Stick to somebody like a Curr<r>, stick to somebody like a leech, stick to somebody like wax D. Uezertrsenllch sele , wie siamesische Zwillinge F. Être unis comms dss frères C’est ce bnt-là qui focalise toutes eos éesrgies es qui nous Ooees d’être snssmCls, ds former un corps st d'être unis comme des frères. (Ieteenet) 24. Като сляп - случайно, прибързано. Неговите колеги подминаваха като слепи тая възможност, позоваваха се на успешните ваксини. (П. Вежинов, Нощем с белите коне) Р. ~ Сломя голову Наконец, уже простившись, он дал ей последнее напутствие, приказал немедленно бежать без оглядки из дома на Кутузовском, подальше от заразы, сломя голову, прочь, прочь, прочь!... (А. Азольский, Лопушок) E. ~ Like blue mnrOse ~ They were off down the road like blue murder. (“Êvseieg News”, Oct. 1, 1914) D. Wie s^se^e^c^^’t ssSc Manchmal sleO wie wie vernagelt. F. ~ Êtes aveugle comme uns taupe 25. Като (като че) треснат <от гръм> - силно изненадано. - Чорбаджията умря, бай Павли. Разкъса го машината?... Дядо Щерю се спря като треснат. (Й. Йовков, Вечери в Антимовския хан) 146
P. Как гром среди ясного неба, как снег на голову Свекровь явилась как снег на голову и вместо того, чтобы сидеть тихо, как мышь, - командует, устанавливает свои порядки на чужой территории. (В. Токарева, Своя правда) E. Like streck by liglteing I have never been struck by a laser, if you mean like struck by lightning. Laser light does nor carry a lot of force like lighrnidg. D. Wie vom Donner gerührt Als sie ihn nrkanern, wca sie wie vom Donner gerührt. F. Être (erster) comme frappé par (Ге) la foudre Le père Guillenorman), srupreait ... resta quelques instants immobile et comme foudroyé, eane pouvoir parler ni respirer... (Hugo) 26. Кашлям (бухам) като воденичар (диал.) - кашлям много. Р. Кашлять E. ~ Blow (puff like c grampus He could have laid Frisco out long before he )ia, got him deecidg med ad) blowing like a grampus before he let him lave c dindyczer ther knocked him. (K. S. Priclar), “The Roaring Nineties”, ch. 3) D. Dir Seele cus dem Leibe lusted F. ~ Souffler comme une baleine, souffler comme un boeuf 27. Кипнал съм като вряла вода (диал.) - много съм ядосан. Р. Вспыхнуть как спичка E. Like a brer with c sore head, sore as a boil Clodd went about lis work like a bear with a sore head. (J. K. Jerome, “Tommy and Co”, “Story the Seventh”) D. Gerührt seie wie Apfel mus F. S'emporter (monter) comme une soupe au icit - Tu parnds trop les choses à coeur. Tu t’emportes comme une soupe au lait... (J. Claretie) 28. Кисел като оцет - за храна, човек, много кисел. Р. Кислый как лимон, как муху проглотил - Ты что это точно муху проглотила! - заговорил он, обращаясь к жене. (Мамин-Сибиряк, Наследник) E. <As> sour as viergar Leave them with a taste as sour as vinegar in their mouths. D. Sour) wie (ine ^neaief)* ZJiron^ Als nächstes kosteten wie den Sauerampfer, )ea schmeckte so sauer wie eine Zitrone, wenn msn rinfach in sie eeiebetssén würde. 147
F. Aigge (acOil^) commevvejuu Se femme était aigre comme verjus. Mai” entre nouc, le vôtre l’est bicc feus. (Voltaiee) 29. Колебая ce като дребна буржоазия (книж.) - колебая се много. Р. Колебаться; то повышаться, то понижаться E. Go up ccd down like a yoyo Tie exchacge ecte is going up and down like a yoyo. D. Schwanken, zögeren F. Hésiter, ~ aller et venie comme pois en pot 30. Колебая ce като Хамлет (книж.) - много се колебая. Р. Колебаться E. Go up and down like a yoyo The exchange eate it going up and down like a yoyo. D. Schwanken, zögeren F. Hésiter, ~ alter et vecir comme poit en pot 31. Коса като коприна - мека и лъскава коса. Р. Мягкий как шелк E. <As> fine at silk She ' wet a likely tookicg wecrh, with her tSapely browsed arms, and Ser rlaok Sciefine as silk. (J. Galtworthy, “Caravac”, “A Рeue”) D. Strahlend, glänzend F. Briller comme <de> For, briller comme uce perle 32. Крада като сврака - крада много. Р. Обдирать (обирать) как липку Пользуетесь затруднительным положением и обираете меня как липку. (А. Степанов, Порт-Артур) E. Steal, rob D. Stthlen wie eins SEattie sithlen wie ein Rabb Selbst eisige dee kteiceeen Kidder stahlen schoc wie die Elstern. F. Voleur (larron) comme uce pie, voleur (iberoc) comme uce chouette Pourtant Mascéne, de moi biec ooccu, était voleur comme une pie, on qui veut dire pce instinct... (StecdSal) 33. Крадлив като сврака - много крадлив. Р. Обдирать (обирать) как липку Из того немногого, что можно ей противопоставить, остается возможность создать Общественный совет "За честные выборы", где соединили бы свои интересы КПРФ, "Яблоко", СПС, - все, кого будут 148
обдирать, как липку, и кто , быть может, забудет на время идеологические распри и начнет сообща считать голоса. А. Проханов, Административный ресурс - приют негодяев, Завтра) E. Steal, rob D. Stehlen wie sins Elstsc, stehlse wie sin Rabe Selbst sinies der klsiesren Kindse stahlen schon wie die Elstern. F. Volsnr (larroe) comms uns pis, voleur (larron) comme uns chousSSs Pourtant Massé», de mol Cisn conen, était voleur comme une pie, ce qnl veut Oies par instinct... (StsnO)al) 34. Крака като мотовили - много дълги крака. Р. Верзила, каланча E. ~ <As> tall as a maypole D. Schlank wie sies Taens, schlank wie eins Pappel F. - Hauts comme uns ports 35. Крака като <солунски> диреци - много дебели крака. Р. ~ Толстый, тучный, полный E. « <As> fat ns an alOseman D. » Dick wls ein Fass ssie F. ~ Gros comme uns tour 36. Красив като бог -- много красив. Р. Красивый, хороший E. ~ <As> nice ns pls Thee they brought my clothes. Everyone was jnst as nice as pie. (E. C. Gardner, “Ths Cuss of ths Grieeieg Gorilla”) D. Wie sin jneger Gott Ein Gsslcht wie ein junger Gottl (Niven, IeSsrnsS) F. Beau comme un Oleu, beau comme Apollon (Adonis), beau comms ue ungs, beau comme un chérnCle - AssisOs-toi, Mayergnes. Tu ss beau comme un dieu, déguisé sn oioi1. (A. Wurmser) 37. Красива като богиня - много красива. Р. Хороша как картинка ... я знаю одну молодую актрису. Она хороша как картинка. E. <As> pretty as a picture (pnles) ... she’s a young actress I know. She’s as pretty as a picture. (W. C. Maugham, “Theatre”, ch. XVIII) 149
D. Schön wie eie Engel, schön wir eine Puppe Eid Mädchen, so schön wie ein Engel, scheut traurig hinein in den See, ihr Liebster, der hat sie véelaeeée. (Internet) F. Belle somme sine 1ieéeee, Salle somme siue (f г, (alle somme srne symphe, belle comme une reine Les )adsénses, belles comme des fées ... santateer et cabriolaient sous le feu des lcntemes... (Baudelaire) 38. Кривя ce като Юда - кривя ce грозно, некрасиво. Р. Кривляться как обезьяна E. ~ Like c sow playing on a trump Never look like a sow playing upon a trump for the love o'that man... (W. Scott, “Rob Roy”, ch. XXV) D. Sich gebärden win eie WahnetУdigee F. Faire )es grimaces comme un singe 39. Крием се (скриваме ce / скрием ce) като мишки - крием се обикновено от страх. А болярите са се скрили като мишки в градовете. (Ст. Загорчинов, Ивайло) Р. Уйти в кусты, ловко спрятаться E. Hide well D. Sich verstecken F. Plonger comme un cancre Il allait être pris, mais il a plongé comme un canard. 40. Крия си главата като щраус (книж.) - крия се, избягвам нещо неприятно. Р. Спрятаться E. Play the ostrich D. vrrsrrckéd F. Faire comme l'autricle Je e'cvais qu'une instruction générale, faire comme l’Autriche. 41. Кротък като агне (агънце) - много кротък. Баща ми - стар - и задух имаше ... но беше ме страх от него. Защо? За какво? - не мога да ти кажа, ала щом в очите ме погледнеше, ставах кротък като агне. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. Кроткий как ягненок E. <As> mild as a lamb “You have a roar like a lion, bur you're mild as a lamb," one woman ectd as she cead a tribute she lad written. (Internet forum) 150
D. Sacft wie eic Lamm Dee grobsrilächttge Kerl machte einen gewalttätigen Eindruck, aber ee wae sanft wie ein Lamm. F. comme su, cvgceu Je ne tais cependant, ti je ce préfère pas aux chassons de ceux qui voct te ГсИгс et mourie, let cScnsoct de buttcue de blé ou de forgeros, qu’uc grand mécanicien, qui a l’air doux comme un agneau, mais foet comme un boeuf, cSacte à pieice voix. (J. Vallès) 42. Кротък (добър, безобиден) като божа кравичка - много кротък, добър. Тихо и кротко момченце бе - като божа кравичка. (Т. Влайков, Стрина Венковица и снаха ù) Р. Кроткий как овечка Вот уж кто был невинен как овечка, так это Миша - какой он преступник: наивный, восторженный, болтливый, он был похож на своих героев-народников, о которых писал книги и очерки. (В. Соловьев, Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами) E. <As> mild vc milk Who is teis fellow ChicSekter, I wonder. He look” mild as milk. But looks are deceptive. (A. Chenctie, “The Man in the Brows Suit”, ci. XI) D. Sanft wie eice Taube, sanft wie ein Lamm Der grorscSlächttge Kerl macSte einec gewalttätigen Eindruck, aber ee war sanft wie ein Lamm. F. Doux comme un mouton Quant à la femme du pSaemaciec, r’était la meilleure épouce de Noemaceie, douce comme un mouton, cSéricsant ses enfactc, ton père, sa mère... (Рlaurert) 43. Кротък като буболечка - много кротък. Р. Кроткий как овечка Вот уж кто был невинен как овечка, так это Миша - какой он преступник: наивный, восторженный, болтливый, он был похож на своих героев-народников, о которых писал книги и очерки. (В. Соловьев, Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами) E. <Ac> mild vc milk Who it tins fettow CStoiester, I wonder. He look” mild as milk. But looks are deceptive. (A. Cieictie, “The Mac in the Brows Suit”, oh. XI) D. SSnft wie eine Taube, siuCt wie ein (.amm Dee grorsciläcittgc Kerl mcoSte emen gewalttätigen Êtceeuok, aber ee war sanft wie ein Lamm. F. Doux comme uce <jeune> fille 151
... Vous êtes un beau jenes homme, déllcci... et doux comme une jeune fille. Vous serez uns bells peols pour ls diable. (Balznc) 44. Кротък като гълъбче - много кротък. Р. Кроткий как ягненок, кроткий как овечка Вот уж кто был невинен как овечка, так это Миша - какой он преступник: наивный, восторженный, болтливый, он был похож на своих героев-народников, о которых писал книги и очерки. (В. Соловьев, Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами) E. <As> mild ns a dove Не is mild as a dove, but nsiehsr true noe SrusSy. D. Sanft wls sins TauCs Er iss sanft wie eine Taube, klug wls sins Schlange und verschwiege’ wie sie GenC. F. Doux comms uns colomCs ... Sibylle, si1snoisuss st douce comme une colombe, était cités avec orgueil pre maOams Os Benumssnil comme uns néophyte exemplairs. (O. Feuillet) 45. Кротък (добър, тих) като муха (мушица) - много кротък, добър. От работа се прибирал в къщи и бил тих като муха Старата жена ' се зарадва: тих като муха. Тя търсела точно такъв квартирант. (Св. Минков, Разкази в таралежова кожа) Р. Кроткий как ягненок, кроткий как овечка Вот уж кто был невинен как овечка, так это Миша - какой он преступник: наивный, восторженный, болтливый, он был похож на своих героев-народников, о которых писал книги и очерки. (В. Соловьев, Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами) E. <As> mild ns a dove Не is mild as a dove, but ’either true nor SeusSy. D. ScuCU win sme T^^u^n^c^, ьшС sie е’с Lamm Er ist sanft wie eine Taube, klug wie eins Schlange ued verschwiege’ wie ein GcuC. F. Sage comme uns image, sage comme un sefaet de choeur, sage comms 1’snfanS Jésus QureO elle esoint ... su jenes invités ’’attendais, les maies à plat sur sa jupe grise, sage comme une image. (P. Dnlx) 46. Кръгъл като месечина - за лице, много кръгло. Р. Круглый как шар - Прохрипел, расталкивая направо и налево толпу покупщиков, небольшого роста краснолицый и круглый, как шар, весельчак, в 152
плисовом полевом чекмене и кожаном картузе. (М. Н. Загоскин, Искуситель) E. Like a full moon Не read the letters interlace) with hearts; he lit a cigarette, exhaled slowly, watching tln smoke nudge across tln roof uetil ir Ooue) its way out into the sky t1coueh the circle in thn eooO like a full moon, he lifted the )oor open, ce) looked across the olive grove. (M. Wcrnrr, Tln Lost Fatler) D. Ein Vollmondgesicht F. Roed comme uen aille, roe) comme une boule, rond comme une pomme, roe) comme une balle ... le petit SaOei qui souffle dcns le grand tuyau )n fer, les joues rondes comme une pomme, ses granes cheveux crépus ébouriffés... eErckmane- Cletricn) 47. Курназ като лампа без газ (диал., ирон.) - курназ без да има защо. Р. Нахал, самоувереный, развязный человек E. <As> indéeen)ent as a hog oe ice Curiosity about rhe origin of cd expression rlct my mother frequently user started tln investigation whicl has in) ro tln coetents of this book. Whenever she saw c pompous person etrnttieg )owe tln staeer s youeg men with hct stilt jauntily stridieg along without c care in tle worl) ... such a person, she always saie with c toss of hre own hec), was “cs independent as a hog on ice”. (Ch. E. Funk, “A Hog on Ice ad) Other Curious Expressions”) D. Frecl wir Oskar Ec ist niclt eur frech -wie Oskar, er heisst auch nocl so. F. Outrecuidant, présomptueux 48. Курназ като мъжко магаре (ирон.) - курназ без да има защо. Р. Нахал, самоувереный, развязный человек E. <As> independent cs c hog on ice Curiosity about rhe origin of an expression rhet my mother frequently user started thn ievestigation whicl las led to the coerents of this book. Whenever she sew c pompous persoe strutting )owe thn staeer c young med with hat criit jauntily striding along wtrhonr c care id thn world ... such a person, she always scie witl a toss of her owe head, was “as independent as a hog on ice”. (Ch. E. Funk, “A Hog oe Ice ad) Other Curious Expressions”) D. FFcnc wie Ossbc Er ist niclt eur frech wie Oskar, nr heisst auch eocl so. F. Ontcecni)ant, présomptueux 153
49. Кълна като егюпка (мащеха, свекърва) (диал.) •- кълна много лошо, люто. Р. Ругаться на чем свет стоит, ругаться как извозчик Андрей Иванович ходил по саду и ругал грозу на чем свет стоит. (Решетников, Свой хлеб) E. Cwsae like a trooper, swear like a barges, swsue like a fishwife, swear like a snllor All ths time hs was swearing like a trooper... “What’s ths trouble?” “Effie lnmCago, effin fool!” hs shouted. (C. Chaplin, “Sum ie ths Morning”, ch. 6) D. Fluchse wie sie Bisrkutschsr Er )asts sich unf Ose Danmen geschlagen und fluchte wie ein Bierkutscher. F. Juese comme nn Oamné Alors il se mis à jurer comme un damné. (Êrokmanc-Chatciuc) 50. Къща като палат (сарай) (диал.) - голяма къща. - Живеели са едно време простите и неуки попове за наша сметка... Тръгнеш из селото и гледаш - къща като палат. И на кого? - На попа. (Г. Караславов, Изчадия адови) Р. ~ Очень большой, огромный, с гору E. ~ <As> big ns a bum (Crcndooc) D. Eîn ceeouur Haun F. Grand comme uns montages Л 1. Лапам (излапвам / излапам) като милинки нещо - излапвам нещо бързо, с апетит. Р. Есть как свиня Он наблюдал за этими людьми и решил, что они едят как свиньи. E. Eat like a pig Не waScheO them sating nnO OsciOsO that they ate like pigs. (J. London, “Martin Eden”, ch. II) D. Essse wls sin Dnchs F. Bonffee comme un cochoe 2. Лежа като болник (диал.) - лежа дълго, продължително. Р. Лежать как труп E. Lis down immobile D. Ые’^’ wietat Manchs liegen wie tot du, nnOscs schnarchen fürchterlich lune. (Internet) 154
F. Kite couché, êti'e matetde comme eus chien (une bête) 3. Лежа като труп - лежа неподвижно. Златният беше останал без капчица сила. И лежеше като труп върху бетонната плоча на централата. (Г. Стоев, Като лястовици) Р. Лежать как труп E. Lie down immobile D. Liegen wie tot Mesche liegen wie tot du, acdere ccicueciec fürchterticS taut. (Iceeccee) F. Êtee (rester) <immortle> ■ comme uc- cvdavee Tout ceux dont let Гс11с” аvаtese toucSé le moelle ou le cerveau, étaient comme des cadavres, dass l’ccéccetssement -du coma... (Zola) 4. Лек като перо (перце) — много лек. Тя изтичваше пъргаво, лека като перце, до гардероба в - спалнята. (Д. Калфов, Избр. разкази) Р. Легко как пушинку Маяна легко, как пушинку, сняла со стены державшийся верхними ножками за край чердачного перекрытия длинный, низенький стол и поставила его вдоль очага. (Ф. Искандер, Чик чтит обычаи) E. <Ac> light vs a feathee I am always in my very best spirits, for my heart has been as light as a feather ever since I got away from all that humbug; and, wSat is moee, I Save become fatter. (C. A. Basks, T. Rigbix, Moecrt:Proeigy of Nature) D. Leichl wie eine Federe ieichl wie Spreu Nus tasse dich mit eiccm kräftigen Aucatmec leicht wie eine Feder werden. Die Spascung löst sich. Du bist ganz Irichl... leicht wie eine Feder. (Ictercet Forum) F. Léger comme use plume, léger comme uc - oiseau, léger comme uc papillos, léger comme l’aie, léger comme le vent Je me sent plus léger qu 'une plume. (Marivaux) 5. Лек като перушина (перушинка) - много лек. Аз тежах най-малко от всички. Бях лек като перушинка. Затуй всички ме наричаха Петлето и ми се подиграваха. (К. Калчев, При извора на живота) Р. Легко как • пушинку Маяна легко, как пушинку, сняла со стены державшийся верхними ножками за край чердачного перекрытия длинный, низенький стол и поставила его вдоль очага. (Ф. Искандер, Чик чтит обычаи) 155
E. <As> light as a butterfly, <ae> light as s feather Being a close feiend of Legrce) se) Со^е^ие, I wcs eor eurerisrd when I first flew the prototype two years cgo: soft cn) light as a feather, brilliant cs a refined piece of thinking on how ad ideal aircraft should fly, powerful cs c crеilianise) fighter. (Pilot) D. Leicht wie nine Ferer, leicht win Spreu Nun lasse )ich mit einem kräftigen Autcrmee leicht wie eine Feder wra)ne. Din Cecyyueg löst sich. Du bist ganz leichl... leicht wie eine Feder. (Internet Forum) F. Léger comme une plume, léger comme un oisecu, ' léger comme un papillon, léger comme l’aie, léger comme le vent - Mc femme, me bonne femme! Comme elle étcit douce et ... légère comme papillon... (Ch. )n Coster) 6. Леко като . перо (перце) - много леко. Тогава ... изскачаше тя, отмяташе като перо тежката плетена вратня и все така леко и пъргаво я притваряше. (Г. Караславов, Снаха) Р. Легко как пушинку Маяна легко, как пушинку, сняла со стены державшийся верхними ножками за край чердачного перекрытия длинный, низенький стол и поставила его вдоль очага. (Ф. Искандер, Чик чтит обычаи) E. <As> light cs a feather She ha) Ьппу as light as a feather ro carry add ler smell hcdds were cs cold cs ice. (P. Bennetts, Topaz) D. Leicht wie nine Feder, Irichr win Spreu Nun lasse dich mit einem kräftigen Ausatmen leicht wie eine Feder werden. Din Spannung löst sich. Du bist gcez leicOl... leicht wie eine Feder. (Interner Forum) F. Léger comme une plume, léger comme ue oiseau, ^1' comme un papillon, léger comme l’cir, léger comme le vent 7. Лепим ce (лепваме ce) като мухи <на мед> - лепим се много и на едно място. В тарикатския и криминален свят на такива мъже казват “лъскачи”... Лекомислените момичета се лепят за тях като мухи на мед. (Г. Караславов, Седмото отделение) ‘ Р. Приставать как банный лист, липнуть как смола E. Swcrm like 1ocnere, draw someone like bees to a honey pot They shall swarm like locusts, desperately seeking the hudtrr's dark blood. D. Um гшПп heпlmfliekek (eeeamsehwirra>t (ie die Mottre ums ILcOt Id seined Träumen war nr reich un) mächtig, und )in acanen schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. 156
F. Êtae eoI1ac> отте ia ,1’ S. Лепим ce (лепваме ce) като мухи под <конска> опашка - лепим се много. И на любов му върви. Даскалиците се лепят по него като мухи под опашка. (Чудомир, Избр. произведения) Р. Приставать как банный лист, липнуть как смола E. Swnrm like locusts, be all over someone like flens on n Oog They shall swarm like locusts, desperately seeking the huetsr's dark blood. D. Um jmd’ hecnmflisgen ()srumuchwirrsn) wie Ois Mottse ums Licht In ssinse Träumen war se reich und mächtig, ueO Ois Franse schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. F. Être collant comme la glu 9. <Лика> прилика като два стръка иглика - много прилика. Ама и каква ще да сте прилика, като два стръка иглика, дето го речат. (Т. Влайков, Дядо Славчовата унука) Р. Похожи как две капли воды - Во-первых, почему этот ваш косорылый преследователь и описанный Каменским член Священной дружины были похожи как две капли воды? (Л. Юзефович, Князь ветра) E. <As> like as two pens <in a po0> From their crns’ jaws So sheir Cushy tails they were as like as peas ie their liksesss So timCee- wolves. (J. Lo’doe, “Bec’i’e Daylight”, paet I, ch. Ill) D. Wie hsruntsrgsrisssn, jmOm wls aus dem Gesicht geschnitten ssle, zusammsepasssn wie sin Paar, zusammsepnsssn wie zwei alts Latschen Sis ist ihrer Muster wie aus dem Gesicht geschnitten. F. Cs essssmClsr comme deux gouttes O’eau, se ressembler comme deux (des) frères, se ressembler comme des jumeaux Et que pseser 0s ces deux frères qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau. (E. TriolsS) 10. Лош (зъл) като сръбска свиня (диал.) - много лош, зъл. Р. Зол как черт, надулся как мышь на крупу Что не весел, словно мышь на крупу надулся, ась? - произнес Матюшка насмешливо. (Григорович, Антон-Горемыка) E. <As> sick as a cat, <rs> sick • as ,a , dog I wns as sick as a cat when I ,realized what I had missed. D. SCueswie sene sneeeif Zitrone ssen Vorsicht, dse Alts ist immer noc) sauer wie eine unreife Zitrone wegen Oss geplatzte’ Orisntgsschäftss. 157
F. MééheuS Smeuvvin) comme <a> suctel meéOeviS (metiuvin) somme iat ((те) gute, mécSact (mouvait) comme uc âce rouge - Dieu merci! le voilà qui vu )’eneormir, il est méchant comme un - âne rougel (Balzac) 11. Луд като бял кон (диал.) - много луд, буен. Р. Буйный E. <As> nutty ac c fruitcake, <as> ceazy ut c coot, <cs> ceczy as a loon, <a”> tetzy us a bedbug She’” nutty as a fruitcake. If the gets in Sere we won’t get out for two iouet. (F. Kcebet, “NigSt of Camp David”, cS. 13) D. Wie vom wilden Affen gebissen ceic, wie von Sinnen teis, eoeen wie ein Wildne, angeben wie zehc Wilde im Scisee Wat macikt du da? Du bist wohl vom wilden Affen gebissen'. F. Être fou comme uc jcucc . chies 12. Луд като вран кон (диал.) - много луд, буен. Р. Буйный E. <Ac> cutty uc a fruitcake, <ac> retzy uc c coot, <ac> hetzy at a toon, <ac> ceccy at a bedbug SSe’k nutty as a fruitcake. If sie get” in Seee we won’t get out for two houet. (F. Knebel, “Night nfOamf David”, cS. 13) D. Wie vom wilden Affen gebissen ccSs, wie von Smses cein, tneen wie ein Wildee, acgered wie zeSc Wilde im Schsee Dat Tier war von Asgct wie von Sinnen. F. Être fou comme un jcuce chien 13. Любопитен като жена - за мъж, много любопитен. Р. Любопытный как женщина E. Very cveinut D. Neeuii!elа Skin F. Curieux comme une vieille fille, cueteux comme uce pie, cuiScux comme use chouette Quelqu’un frappa à la porte. M. Rodolphe, curieux comme une vieille fille, venait k’ecquérir de la sttuctinc. (J. Рeévtlle) 14. Лют като арнаутска чушка - много лют. Влачи се из кръчмите ... и се връща в къщи лют като арнаутска чушка и намръщен като облак. (Елин Пелин, Щъркелово гнездо) Р. Зол как черт Охранник, маявшийся на цепи в прихожей, был зол как черт. (Н. Леонов, А. Макеев, Гроссмейстер сыска) 158
E. <As> mud ns a gumtess full of ea1ahu '"Mad as a gumtree full ofgalahs”, McGarrity stoemsO. “Why don’t Shsy pay cash?” (D. Cusack, “Pionlo Raosu”r ch. 8) D. Wüten wie sin Berserker Gebt mir noch sin viertel SWeesc)’’ und ich wscOs untse Osn Skeletten wüten wie ein Berserker. (Internet Forum) F. Mnuvais comms la psses ... le père Caillavaut ssS ue vlsil Harpagon, détraqué, mauvais comme la peste... (ColstSs) 15. Лют като дива свиня (диал.) - много лют. Р. Зол как черт Охранник, маявшийся на цепи в прихожей, был зол как черт. (Н. Леонов, А. Макеев, Гроссмейстер сыска) E. <As> mad as a frilled llzued D. Wüsen wie sin Berserker GsCe mir noch sie viertel Ssüe0пohsn ueO ich wseOs ueSsr den CkSlertse wüten wie ein Berserker. (InSsrnst Forum) F. Méchant comme un coq 16. Лют като змия - много лют. Р. Зол как черт Охранник, маявшийся на цепи в прихожей, был зол как черт. (Н. Леонов, А. Макеев, Гроссмейстер сыска) E. <As> mud as a <out> senke RlchneO Phillips is ths Mary Shelley who cesaSsd ths monstse, red I have no OouCts ie saying shat hs is as mad as a snake and suprsmsly giftsO in his chosen field. M. Lipmnn, Thuek You for Having Ms) D. Wüten wie sin Berserker Gebt mir noch sin oisrts1 Ssün0so)sn ueO ic) wsrds ueSse Ose Skeletten wüten wie ein Berserker. (Interest Forum) F. Méchant comme un (ls) OiaCle ... Je snis bon avec ceux qni ms font du bien ... js suis méchant comme le diable noso ceux qui ms ScacassenS... (Balzac) 17. Лют като оса (диал.) - много лют. Р. s Жалить как оса E. ~ Cting like a wasp Mrs Mastso’s tongue stings like a wasp. D. Wüten wie е’п B^e^i^^e^i^^r Gebt mir noch ein .visrtsl CtüeOschse und ich weeds ueSer Osn SkslstSsn wüten wie ein Berserker. (InSerneS Forum) 159
F. MOéhant somme srn soq 18. Лют като пипер (пиперка) (диал.) - много лют. Р. Зол как черт Охранник, маявшийся на цепи в прихожей, был зол как черт. (Н. Леонов, А. Макеев, Гроссмейстер сыска) E. <As> mad as s <cut> snake D. Wüten wie rie Brrtnraér Gebt mir noch rin viertel 0tüdaechen und ich werde unrea )rd Skrlntree wüten wie ein Berserker. (Internet Forum) F. Méchant comme un (in) diable ... Je suis bon avec ceux qui me font du lire ... je euie méchant comme le diable avec ceux qui me rracassent... (Balzac) 19. Лъжа като <дърт, брадат, влашки> циганин - много лъжа. - Лъже, господин съдио, като дърт циганин, я нали съм поп, я все ще разбирам повече от него коя вера, каква е? (М. Георгиев, Избр. разкази) Р. Врать как сивый мерин - Хоть ты и старик, а брешешь как сивый мерин. (Шолохов, Поднятая целина) E. Lie like s eae-mrter Don’t pay arreeriod to anything hr says; he lies like a gas-meter. D. Lügen wie rin Bürgermeister F. Mretir comme un crrcchnur dr dents, mentir comme ue chcrletce, mentir comme un laquais, mentir comme une oraison funèbre, mretie comme une épitaphe, mentir comme un vendeur e'oaеiétad, meerie comme ■ tous les aicaies - Er puis, Ou sais, ne t'imagine pas que je crois la moitié )n ce que tu me dis. Tu mens comme un arracheur de dents. (J.-P. Sartre) 20. Лъжа като <дърта> циганка - много лъжа. Р. Врать как сивый мерин - Хоть ты и старик, а брешешь как сивый мерин.. (Шолохов, Поднятая целина) E. Lie like a gas-meter Don't pay attention to cyyrhtng hr says; he lies like a gas-meter. D. LLüm wie (1пу Le1cOentede F. Menria comme un arracheur )n )ndrs, mretie comme ue chsc1arsy, mentir comme un laquais, mentir comme une oasison funèbre, mentir comme une épitaphe, mentir comme ue veneruc ’’orviétan, mretir . comme tous les diables 160
- Et puic, tu sais, ne t’imugice pas que je croit la moteté de oe que tu me dit. Tu mens comme un arracheur de dents. (J.-P. Saetee) 21. Лъжа като провален (диал.) ---• много лъжа. Р. Врать как сивый мерин - Хоть ты и старик, а брешешь как сивый мерин. (Шолохов, Поднятая целина) E. Lie like a gas-meter Don’t pay attention to anything he cays; ie lies like a gas-meter. D. Lügec wie gedruckt, tügec wie telegrafSteee Sie log wie gedruckt und Satte nicht einmal eic schlechtes Gewisses dabei. F. Mentir comme tout let diablec 22. Лъжа като съдран - много лъжа. Р. Врать как сивый мерин - Хоть ты и старик, а брешешь как сивый мерин. (Шолохов, Поднятая целина) E. Lie tike a gas-meter Doc’, pay attention to anything he sayc; ie lies like a gas-meter. D. Lügen wie gedruckt, lügec wie telegraphiert Sie log wie gedruckt ucd Satte cicSt einmal ein schlechtes Gewisses dabei. F. Mentir comme tout let diables, il ment comme il respire 23. Лъскам / лъсна като огледало нещо - лъскам нещо много, до блясък. Р, Как стеклышко E. <As> brigSt at a button Tie landlady Sas made the floor bright as a button, D. Blank win ein CSpingi Die Tochtee сГсг cuss mit erct goldses Äpfeln in ihrem Schlnts oben auf eicem Soien gläsernen Berg, der wae to glatt wie Eis und so blank wie ein Spiegel. (Internee, MäeoSec) F. Briller comme un mieoir, brillee comme uc sou neuf ... le marbre qui tapissait let deux iall) du eez.-de-oicuckdc et du premier étage devait briller comme un miroir et... (Ictercet) 24. Лъскам / лъсна като стъкло нещо - лъскам нещо много, до блясък. Р. Как стеклышко На пистолете, которому по всем законам надлежало быть чистым и незапятнанным, как стеклышко, имелись отпечатки пальцев - некоторые четкие, некоторые смазанные, но все принадлежали одному 161
человеку - Антону Дерюгину. (В. Белоусова, Жил на свете рыцарь бедный) E. <As> bright as a enw pie The goo) Irishwomen has made our piece bright as a new pin. (R. Grrnewood, “Thn True History of a Little Ragamuffin”, ch. II) D. Blank wir nie Spiegel Die Tochter aber eass mit drei goldere Äpfeln in ihrem Schloss obre cuf einem hohen gläsernen Berg, dea wer so glcrt wie Eis un) so blank wie ein Spiegel. (Internet, Märchen) F. Briller comme un miroir, briller comme un sou eruf ..le marbre qui tapissait les deux hclls du rez-de-chaussée et du premier étage devait briller comme un miroir et... (Interner) 25. Лъснат (излъскан) като огледало - много излъскан, чист. Та стегнат мари, сестро, та опънат, и ботушите му лъснати като огледало. (Г. Караславов, Ами какво ще стане след година) Р. Чистенкий, нарядный, с иголочки, как стеклышко На пистолете, которому по всем законам надлежало быть чистым и незапятнанным, как стеклышко, имелись отпечатки пальцев - некоторые четкие, некоторые смазанные, но все принадлежали одному человеку - Антону Дерюгину. (В. Белоусова, Жил на свете рыцарь бедный) E. <As> bright as a new penny I knew tlcr Will love) that boy of his; rr)-lairrd, bright as a new penny, full of life. (J. Bassnrr, William Shakespeare: Oxford Bookworms Edition) D. Blank wie ein Spiegel Die Tochter aber sass mit )rei goldnen Äpfeln in ihrem Schloss oben cuf einem hohen gläsernen Berg, der wca so glatt wie Eis un) so blank wie ein Spiegel. (Internet, Märchen) F. Briller comme un miaoir ... le mcrbae qui tapissait les deux hclls du aéz-dr-chcuetée et )u prrmira étage devait briller comme un miroir et... (Internet) 26. Лъснат (излъскан) като стъкло - много излъскан, чист. Р. Чистенкий, нарядный, с иголочки, как стеклышко E. <As> baighr cs c erw penny I knew that Will ioеed that boy of his; re)-leirnd, bright as a new penny, full of life. (J. Bassett, William Shakespeare: Oxford Bookworms Edition) D. Blend wie sin Scieke1 Die Tochter aber sass mit drei goldene Äpfeln in ihrem Sclloss oben auf einem hohen gläsernen Berg, dra war so glcrt wie Eis ud) so blank wie ein Spiegel. (Internet, Märchen) 162
F. Brilla) comme en miroon ... le meebre qui tapissait let deux halts du rec-de-cSаucsée et du premiee étage devait briller comme un miroir et... (Inteenet) M 1. Мазен (гладък) като таралеж (диал., ирон.) --• никак не мазен, не гладък. Р. Очень грубый E. <At> rough ut bugs, <at> rough ut a nutmeg-gratee He’t a rough one, Ciaelie, rough as bags. (D. Stuart, “Yarctie”, ci. 16) D. Rauh, uceren F. Grossier comme un (du) fain d’orge Je ne puis souffrir ce peetonnuge: il est grossier comme du pain d’orge. 2. Малък (дребен) като запетайка - много малък. Р. Величиной с палец (ирон.) E. Small, sSoet D. Klein vos Wuchs, von Gestalt cein F. Geot comme le (bout du) doigt (le petit doigt) (ирон.), haut comme une botte (ирон.) Ainsi docc les avalanche) ce font quelques fois au moyen d’un caillou gros comme le bout du doigt. (Musset) 3. Малък като кутийка - за помещение, стая, много малък. - Критикуват го, ама в какви широки стаи живее!... Нашите са като кутийки и с по четири легла. (Кл. Цачев, Свят широк) Р. Скучено, в тесноте, как сельди в бочке Зоны переполнены, тюрьмы битком набиты, арестанты - как сельди в бочке - на одно место по три человека. (А. Ростовский, По знаком вольей стаи) E. Like eabbitc is a weeren They arc at crowded as rabbits in a warren D. Klein, enc F. Geos comme ta tête d’une épingle (ирон.), grand comme un moucinir <de pncie> (ирон.) Ce poict, gros comme la tête dune épingle, le femme eceormie l’avait aperçu malgré la distance et let obstacles. (Balzac) ... oc pouvait voir à droit, par delà le) deux court des maicons voisines, us petit cois de pelouse grand comme un mouchoir de poche. (R. Rolland) 163
4. Малък като пиперка (диал., ирон.) - за човек, малък, дребен. Р. Величиной с палец E. Very shoot D. Klein von Wuchs, von Gestalt sein F. Goos comme uns mouchs (ирон.), hunt comms Seois pommes (ирон.) PerOic». - CstSs perlte fleur grosse comme une mouche a Cisn soe poix. (Musset) 5. Меки като ръкавици - за обувки, много меки. Р. ~ Мягкий как пух, мягкий как шелк Снег промороженный, сухой, как порох, мягкий, как пух, и я - в той постели. (Б. Васильев, Картежник и бретер, игрок и дуэлянт) E. = <As> sof as 0owe, <au> soft ns silk, <ns> soft as velvet Hee skie was soft as velvet and thsrs wasn’t a blemls) oe ir. (W. C. Maugham, “Theatre”, ch. XVI) D. Welch wls Wachs, weich wie ButSso ~. Dis Nadeln slnO weich wie Wachs und füllen niche so lsic)t vom Baum nC. F. Mou comms du coton Il s’areêSa souOnin st fnt obligé de s’appuyer à l’un des ormeaux du chemin. Ses jumCss 0soseаisnt molles comme du coton... (A. Thsuoist) 6. Мек като восък - за човек, много мек, отстъпчив. Р. Мягкий как воск - Народ тихий, наивный, мягкий, как воск, - перечислил он достоинства корейцев, помял мундштук папиросы толстыми и, должно быть, жесткими губами, затем убежденно, вызывающе сказал: - И вовсе не нуждается в европейской культуре. (М. Горький, Жизнь Клима Самгина) E. <As> yielding as wux Hs seems hucO as iron but hs is as yielding as wax iesids. D. Wie WauCi) ic jmds Händes ssSn Seit sie ihm mis Cohsl0udg gedroht hat, ist sr wie Wachs in ihren Händen. F. Etos (mou) comms <la> cire, êsce mou comme uns chiffe - On ’’a jamais vu 0s clisnt pareil, Oit VillsmoS inOigeé, qui ss retourna contes Schmucks. Vous êtes mou comme une chiffe. (Balzac) 7. Мек като памук 1. За предмет, много мек Самунът беше бухнал една педя и мек като памук. (И. Петров, Нонкината любов) 2. За човек, мек, отстъпчив 164
Да го бяхте видели само как мънка, как пристъпва от крак на крак, мек като памук... (П. Незнакомое, Случаят Пенлеве) P. 1. Мягкий как пух, мягкий как шелк Снег промороженный, сухой, как порох, мягкий, как пух, и я - в той постели. (Б. Васильев, Картежник и бретер, игрок и дуэлянт) 2. Мягкий как воск - Народ тихий, наивный, мягкий, как воск, - перечислил он достоинства корейцев, помял мундштук папиросы толстыми и, должно быть, жесткими губами, затем убежденно, вызывающе сказал: - И вовсе - не нуждается в европейской культуре. (М. Горький, Жизнь • - Клима Самгина) E. 1. <At> soft us a down, <at> soft ac silk, <at> soft ac velvet Her skis was soft as velvet acd there wacc’t a blemish - oc it. - (W. S. Maugham, “Tieatee”, ci. XVI) 2. <As> yielding us wax He seemt Seed at ieoc but he it as yielding as wax incide. D. Weich wie Wachs, weich wie Buttee Die Nadeln sind weich wie Wachs ucd fatlec sicht so leicht vom Baum ab. F. 1. Mou comme du coton Il k’eerêtc soudain et fut obligé de k’appuyce à l’uc des ormeaux du chemis. Ses jambe) devenaient molles comme du coton... (A. 'I'Scueine) 2. Souple comme us jocc 8. Меня ce (променям ce / променя ce, изменям ce / изменя ce) като времето през март<а> - изменям се, променям мнението си. Р. Не человек, а флюгер; куда ветер дует, семь пятниц на неделе, непостоянный Особенно недоволен был Тит: тоже послал бог свата, у которого семь пятниц на неделе. (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Три конца) E. Change like с weather-cock, <as> unstable as water She was an artist, acd ac foemieks and unstable as water. (Th. Deeisce, “The Titas”, -ci. XXIV) D. Sii^ti drehen ewe sine WeCtecfahne Von dem, war er gestern gesagt Sat, wilt ee heute cicits meSr wisken - er dreht sich wie eine Wetterfahne. • F. Être comme uce girouette, tourner comme use giroueeee La tête d’uce femme est comme la girouette. (Molière) 9. Меня (сменям) като носни кърпички (кърпи) (ирон.) - сменям нещо много - лесно, бързо, обикновено любовници, приятели. И майка му и баща му са прибрани хора, пък то всеки ден като носни кърпи ги мени. (Чудомир, Избр. произв.) 165
P. Иметь • семь пятниц на неделе Особенно недоволен был Тит: тоже послал бог свата, у которого семь пятниц на неделе. (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Три конца) E. <As> fickle as fortues Che’s as fickle as fortune, it’s one favourite today aed another tomorrow wit) hse. D. Etwas wechseln wls das Hsmd (seine HemOse) Er wechselte seins Jobs wie seine Hemden. F. Changer Os qch (de qe) comms ds chemise Ah! Qus j’nl 0s dépls que la lol e’autooiss A changer de mari comme on fait de chemise! (Molière) 10. Мигам (премигвам / премигна, замигвам / замигна) като куче в лапавица - мигам от уплаха, учудване. - Партии ли? - извика троснато Сливата и замига като куче в лапавица. - Слушай мене - партии. Те ще ни спасят комшу. (Ц. Церковски, Разкази) Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Like a half stuened Ouck, like a dying duck in a ShuedeesSoem ... Tvs never been able So take my eyes off ths ground without finding ... youcs fixed on ms wish she langulshieg expression of a dying duck in a thunderstorm. (W. C. Maugham, “Mos Dot”, act III) D. GL^nC^cn wie eSn Auto Er guckte wie ein Auto, als er die Nacktfotos an den WäeOs’ snh. F. C’éSonnso comms deux ronOs (sous) 0s flnn - Ueioe, union, union! Gusulult il... Ls secrétaire en resta comms deux conOs ds flan, à la gcneds jois de l’équipe. (E. Triolet) 11. Мигам (премигвам / премигна, замигвам / замигна) като мишка (плъх) в трици - мигам от уплаха, учудване. Кешиша гледаше смаян този незнаен противник, мигаше като мишка в трици и плюнката му в гърлото пресъхваше. (Г. Караславов, Стари вълци) Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) 166
E. Like a lelf stunned ruck, like a dying )uck in a rhunenrstorm ... I’ve never brre able to rake my eyes off rle ground witlout findieg ... yours fixed oe me with the leeguiehidg expression of a dying duck in a thunderstorm. (W. S. Maugham, “Mrs Dot”, act III) D. Gucken win ein Auto Er guckte wie ein Auto, cis er )in NacktOotos en den Wänden sch. F. S'étonner comme deux roeds (sous) de flad - Union, ueiod, union! Gunulsit il... Le eecarrcire en resta comme deux ronds )e fled, à le grande joie )n l'équipe. (E. Triolet) 12. Мил ми е като ланския сняг (ирон.) - никак не ми е мил. Р. ~ Нужно как собаке пятая нога (ирон.), нужно как рыбке зонтик (ирон.) E. ~ <As> welcome as a storm (snow, warne) in a leaking slip (ирон.) D. = Jmdn, etwas wir zehn Pfune grüne CriOn (Schmierseife) gefressen heben (ирон.) F. ~ C'est (cela sert) comme un cautère sur une jambe )e bois (ирон.), celc sect comme ude cinquième roue à un cerrossn (ирон.) 13. Мил ми е като на децата пръчката (тоягата) (диал., ирон.) - никак не ми е мил. Р. ~ Нужно как собаке палка (ирон.), нужно как собаке пятая нога (ирон.) - И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне как собаке пятая нога. (Куприн, Поединок) E. ~ Nerd somebody, something like a hole in rhe head (ирон.) “Oh, no”, Brothers grocde). “We need that like a hole ■ in the head'. (F. Kdebel, “Night of Camp David”, ch. 9) D. ~ Jmdn, etwas wir zehn Pfued grüne CniOr eOchmtnesriOr) gefressen haben (ирон.) F. ~ C'est (cela sert) comme un cautère sue une jambe de bois (ирон.), cela sect comme une cinquième roue à un carrosse (ирон.) 14. Мил ми е като на кучето калта (диал., ирон.) - никак не ми е мил. Р. « Нужно как собаке палка (ирон.), нужно как собаке пятая нога (ирон.) - И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне как собаке пятая нога. (Куприн, Поединок) E. ~ Need somebody, something like a hole in the head (ирон.) “Oh, no”, Brothers grocde). “We need that like a hole in the. head'. (F. Knebel, “Nighr of Camp Dcvi)”, ch. 9) 167
D. ~ Jmdn, etwas wie zehe PfunO ecüds Seife (CohmisrssiUs) gefressen haben (ирон.) F. = C’est iceSa sere) comme un cainère sur une Sambe des bois ,ирон.). ceSa sect comme uns cinquième roue à un carrosse (ирон.) 15. Мил ми е като на кучето камъка (диал., ирон.) - никак не ми е мил. Р. ~ Нужно как собаке палка (ирон.), нужно как собаке пятая нога (ирон.) - И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны- вы мне как собаке пятая нога. (Куприн, Поединок) E. ~ <As> welcome as a storm (snow, water) in a leaking ship (ирон.) D. ~ Jmdn, sSwas wls zehn Pfund goües Cslfs (Schmierseife) gsfesuusn habse (ирон.) F. ~ C’ssS (cela sert) comms un cautère suc uns jambs 0s bols (ирон.), csln sect comme uns ciequlème rous à un carrosse (ирон.) 16. Мил ми е като на овцете вълка (диал., ирон.) - никак не ми е мил. Р. ~ Нужно как собаке палка (ирон.), нужно как собаке пятая нога (ирон.) - И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны, вы мне как собаке пятая нога. (Куприн, Поединок) E. ~ <As> welcome as a storm (snow, watsr) in a lsaking ship (ирон.) D. ~ JmOn, stwns wie zehn Pfund grüne Sslfs (SohmiseusiUs) gefressen habe’ (ирон.) F. ä C’est (cela sers) comme un cautère sur uns jrmCs de bois (ирон.), cela sect comms uns cinquième rous à un • carrosse (ирон.) 17. Минавам (преминавам / премина) като бял вятър (диал.) - минавам много бързо. Всичко ще премине като бял вятър. Лошото и мъката най-лесно се забравят. (К. Петканов, Старото време) Р. С быстротой молнии, в мгновение ока ... будучи парнем шустрым, он с быстротой молнии перепрыгнул через повозку. E. <As> swift as ths wind, <as> swift ns thought ... and beieg a nimCle fellow, nt one spring hs vanlted over she siOs of ths cart swift as thought. (R. GessnwooO, “Ths аces History of a Litsle Ragamuffin”, ch. XXIX) D. Win sSn cgeltes Bllta Dis Scheibe geht nC wie ein geölter Blitz und schlägt dementsprechend im Gshörgaeg sin. (Presss) 168
F. S’en cilac Spaaseie (’éteindre) eoirnee suie ehæideile Il c’a pas eâlé plus d’une inure... Et il s’est éteint comme une chandelle, avec use- toute petite grimace. (Zola) 18. Минавам (преминавам / премина) като мълния -■ минавам много бързо. Р. С быстротой молнии, -со всех ног, сломя голову Я к вам мчался сломя голову, а вы в дом не пускаете. (В. Саянов, Лена) E. LAe с streak of lightning, like <greаkce> ligStcicg Met. Beae.mcc. ... we’ve got to go like lightning - we weee supposed to be at the Wilmot’s at seven and it’c dearly that sow. (N. Cowaed, “Blithe Spirit”, ace. Il, to. 3) D. Wie ein geölter Blitz Die ScSeibe geht ab wie ein geölter Blitz usd schlägt dcmedtkprecSece im GeSörgacg eic. (Presse) F. Passer comme la fouiee, rapide (prompt) comme la foudee MareiiC ... fit use brusque ecteaite de corps, leva soc bâton qui, rapide comme la foudre... retomba sur l’avcde-rrak droit de Nicolas. (E. Sun) 19. Минавам (мина, вървя) като през (покрай) турско гробище - минавам без да обърна внимание, без да поздравя. - Ей, Младене! - извика той. - Какво минаваш като през турски гробища\ Я ела насам. (А. Наковски, Мария против Пиралков) Р. Не обращать внимание E. ~ Cast (throw) somebody aside like an old glove D. Jmic beSaceeln wie Luft Sie nahm sich fest vor, diesen Flegel in Zukunft wie Luft zu behandeln. F. ~ Passer comme use nmree Mait le fait était que je venais de la voie passer comme une ombre grike et qu’il m’était venu des .envies de meurtre me prouvait que j’ttаic Пеп sur teere..) (Inteennt) 20. Минавам (преминавам / премина) като светкавица - минавам много бързо. В тая минута като светкавица му минаваха през ума хиляди мисли и съображения. (Ив. Вазов, Повести и разкази) P. С быстротой молнии, сломя голову E. <As> quick (swift) at lightning Mes. Bradman. ... wr’vc got to go like lightning - we were supposed to bn ut tin Wilmot’” at seven and it’c nearly tiat now. (N. Cowaed, “Blithe Spieie”, act. II, to. 3) 169
D. Win rin geölter Blitz Din Scheiae gehr ab wie ein geölter Blitz und schlägt dementsprechend im Géhörecdg nid. (Presse) F. Pacseecommaun réla1r(eomma I ’ééO^ira, pecseecccmma Ia fondra Toutes ces années avaient passé comme un éclair. (P. Gsmsrrc) 21. Минавам (преминавам / премина) като сън - минавам неусетно, незабелязано. Минаха като сън ученическите години. След време аз завърших медицина. (Г. Краев, Сто кубика тревоги) P. С быстротой молнии, сломя голову Я к вам мчался сломя голову, а вы в дом не пускаете. (В. Саянов, Лена) E. <As> swift as an arrow Corbett aose swift as ce arrow. (P. C. Doherty, The Prince of Darkerst) D. Wie ein geölter Blitz Die Scheiae gehr ab wie ein geölter Blitz ued schlägt drmentsparclrnd im Grhörgene ein. (Presse) F. Pаeere comme une ombre Lc peine et ln plaisir passent comme une ombre, le vie s'écoule en un idstcdt. (J.-J. Rousseau) 22. Минавам (преминавам / премина) като фурия - минавам много бързо. Замръзнувахме, когато чуехме заптиетата и арнаутите да минуват като фурии покрай стаята ни и сгушвахме лицата си в дрехите. (К. Величков, Тъги и радости) Р. С быстротой молнии, молниеносно E. <As> quick cs c flash Ir hit tlr platform fence add ran under tln ceacicgn; as quick as a flash thn boy darted pcsr Claelottn ced Albert ced tried to look foa it under the wheels. W. B. Herbert, Railway ghosts and p1eytome) D. Wie von FFuie n g^l^^lrz (ge)agtt g^1^^1t^t^lзtt Wie von Furien gehetzt ecnetr ich, wolie, weiss icl nicht mehr, egal wolie, eur weg, fort von diesem verfluchtne. (Ietnanet Forum) F. Passer comme le fouice, passer comme ln .vent Devant chez Hyacinthe, il passa comme le vent. (M. Aymé) 23. Мисля ce (замислям ce / замисля ce) като кон на празни ясли (на празна торба) - замислям се много угрижено. Р. Как в воду опущенный Как батюшка.просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) 170
E. ~ <As> sick ns mud D. Dnstehse wie Oer Ochs am Bscg Ic) möchte nicht dastehen, wie der Ochs am Berg, wenn sin ‘guSse Kumpel” dsn Zaherismsn gewechselt hat. (Interest Forum) F. Malheureux comms ue chise qui ss noie 24. Мисля ce (замислям ce / замисля ce) като куче през велики пости (диал.) - замислям се много угрижено. Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. ~ <As> sick ns a dog Next day ths sea wns rough ueO Kit, sick as a dog, could not conSemplats alcohol, even ths champagne urgeO upon him as a . prophylactic by a tseOso- hsuoted steward... (P. H. Johesoe, “Ths Cucoiva1 of the Fittest”, part IV, ch. IV) D. DasSshsn wie der Ochs am Bsog Ic) möchte eic)s dastehen, wie der Ochs am Berg, wenn sin “gntse Kumpel” Osn Zahnoismse gewechselt hat. (InSeeneS Forum) F. Malheureux comme un chisn qui ss eois 25. Мисля ce (замислям ce / замисля ce) като магаре без слама - замислям се много угрижено. Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех нор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. <As> sick as a. cat D. Dastshse wie Oso Ochs am Bsog Ich möchte eicht dastehen, wie der Ochs am Berg, wenn sin “guSse Kumpel” dse Zaherismse gewechselt hat. (InSseesS Forum) F. Malheureux comme uns bêts Sophie. - Ah, nee pauvre Aglné! Js suis malheureuse comme une bête, mais en ce moment, c’est vous que js plains. (J. Aeoullh) 26. Мисля ce (замислям ce / замисля ce) като мисирче през велики пости (диал.) - замислям се много , угрижено. Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин,. Юрий Милославский) E. ~ <As> sick ns mud D. DoateSes wie Се’ OcCi) sue Be’g 171
Ich möchte nicht dastehen, wie der Ochs am Berg, wenn ein “guter Kumpel" den ZcSdeiemec gewecikcte hat. (Internet Forum) F. M^^^er^u^c^jx comme Ser ppeere) <dd cOemin> Rose est malheureuse comme les pierres et pleure à flnere fendre. (H. Paemelic) 27. Мисля ce (замислям ce I замисля ce) като пате в дъжд (диал.) - замислям се много угрижено. Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. ~ <As> sick vs mud D. DacteSnc win der Ocis am Beeg Ich möchte cicSt dastehen, wie der Ochs am Berg, wenn ein “guter Kumpel” den Zahseiemnc geweoSselt hat. (Internet Forum) F. Malheueeux comme les fiereet <du chemic> Rote est malheureuse comme les pierres et pleuee à pieree fendre. (H. Pcemelis) 28. Мисля ce (замислям ce ! замисля ce) като петел на слънце (диал.) - замислям се много угрижено. - Ти, Гунчо, какво си се замислил тъй, като петел на слънце. (И. Йовков, Албена) Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. <Ac> tick at с cat D. DasteSen wie der Ochs am Berg IoS möchte nioSt dastehen, wie der Ochs am Berg, wenn ein “guter Kumpel” den ZaScrIemes • gewechselt hat. (Internet Forum) F. Malheureux comme use bête Sophie. - Ah, use pauvre Agiaé! Je suis malheureuse comme une bête, mai” en ce moment, c’est vous que je plaint. (J. Acouili) 29. Мисля ce (замислям ce / замисля ce) като пуяк през велики пости - замислям се много угрижено. Че кажи и ти нещо, какво си се умислил като пуяк през велики пости - рече бай Христо, когато му омръзна да се весели сам. (Ем. Станев, Иван Кондарев) Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. ~ <Ac> sick at a dog 172
Next )cy the sec was rough an) Kir, sick as a dog, could eot coeremplcrn alcohol, evre thn clampsgnr urged upon him as a prophylactic by a tredrr- Inseted steward... (P. H. Johdsoe, “The Survival of thn Fittest”, ' part IV, oh. IV) D. Destehrn wie )ne Ocls am Berg Ich möchte niclt dastehen, wie der Ochs am. Berg, wend ein “guter Kumpel” den Zshdeicmrn gewechselt lat. (Internet Forum) F. ^МаИешсих (c^t^r^^. un sCilee quî ss noie 30. Мисля ce (замислям ce / замисля , ce) като свиня (шопар) пред (за) Коледа (диал.) - замислям се много угрижено. Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. ~ <As> sick as a dog Next day tlr see was rough end Kit, sick as a dog, could nor contemplate alcohol, even tle chcmpcgee uagea upon lim cs c prophylactic by a tender- lnsctrd steward... (P. H. Johnson, “Tln 0naviveI of tle Fittest”, pact IV, ch. IV) D. Dcstelen wie der Ochs em Berg Ich möchte eiclt dastehen, wie der Ochs am Berg, wren eie “guter Kumpel” den Zchnciemen gewechselt har. (Ietnannt Forum) F. Malheureux comme un chire qui se doie 31. Мисля ce (замислям ce / замисля ce), като че (сякаш) са ми потънали, гемиите <в морето, в Черно море> - замислям се много угрижено. P. С важным, серьезным видом E. <As> gacve cs a judge Mrsty set on rhe chest between them,' looking as grave as a judge. (Fa. Mcreyct, “Mr. Midslipman Essy”, ch. XXXII) D. Dastrlee wir der Ochs cm Berg Ich möchte niclt dastehen, wie der Ochs am Berg, wend ein “gutec Kumpel” den Zalnriemee gewechselt hat. (Internet Forum) F. Malheureux comme un gibet 32. Млад като капка (диал.) - много млад, хубав. Р. Красивый, юный E. = <As> pretty as a eictuar (paidt) ~ ... sir’s a young cctaess I know. Ое^ as pretty as a picture. (W. S. Maugham, “Tleetre”, cl. XVIII) D. SSOln ((fii^^) wie deejunile Moogge (Tagg 173
LisCsSs, du bise heure wiedee schön wie der junge Morgenl F. Jeerne ccoeme 1 ’acinose Clarisse. Jeune comme l'aurore, - cela est justs. (H. Bscqns) 33. Много като в умряло куче черви (диал.) - много. Мина един голям броненосец... У него топове, като у умряло куче черви. (Й. Йовков, Разкази) Р. Бесчисленные как песчинки, как из рога изобилия, как на маланьину свадьбу Если бы у бабушки было положение, наверное чины посыпались бы на ее детей, как из рога изобилия. (А. Алтаев, Памятные встречи) E. <As> numberless as ths saeOs D. Wie SaeO am Msse, übsef1üstle wie ein Kropf Diese nachesmachrsd Bneocksssssl gibes wie Sand am Meer. F. Sans nomCrs, CneombrcCle 34. Множим се (размножаваме ce, плодим ce) като зайци - множим се бързо, в голямо количество. Р. Плодиться как кролики Если бы они не плодились как кролики, они исчезли бы с лица земли. E. BessO like • eabbits Think of thsir iefadtl1s ours! Breed like rabbits or oadlth. (R. AldlngSon, “Death of a Hero”, part III, ch. 2) D. Sich vermehren wie Oie Kaninchen (Karnickel) WsCsitss cued um Kupfer würden sich vermehren wie die Kaninchen, eseiohSs üCsr Kupfer würden längses SsedszsiSsd unf CNBC bekommen. (A. Hamilton) F. Ss reproduire comms Oss lièvres 35. Множим се (размножаваме ce, плодим ce) като мишки - множим се бързо, в голямо количество. Р. Плодиться как кролики Если бы они не плодились как кролики, они исчезли бы с лица земли. E. Bcsed like rabCits Think of sheir infaesile cnee! Breed like rabbits or oadlth. (R. AldiegSon, “Death of a Hero”, part III, ch. 2) D. Sit^Ci vesmeh)cn wie die Kcaenehen 1I^aI^nii^t^^le WsCsitss cund um Kupfer würden sich vermehren wie die ' Kaninchen, Berichts üCsr Kupfer würden längere SsnOszsitsn auf CNBC bekommen. (A. Hamilton) F. Cs esproOuirs comme des lièvres 174
36. Мокър като дъждовник - много мокър. Р. Промокший до костей, промокший до нитки В трех верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. (Пушкин, Станционный смотритель) E. <As> wët us a drowned rat You’ee as wet as a 'drowned rat. Sit down end dey yourself, end speck straight fnewaee. (G. Eliot, “Silat Maeser”, pcet I, oS. VII) D. Nass wie nine gerаdntn Katze F. Trempé (mouillé) comme use soupe, trempé (mouillé) comme us canaed, tenmpé (mouillé) comme un chien qui coet de l’eau - Hein? Quelle fivie! ... Zéphyeis, qui vient e’aeriver était trempé comme une soupe... (Zola) 37. Мокър като мишка - много мокър. Конете и воловете от двата плуга, които бяха стояли на дъжда, бяха мокри като мишки. (Й. Йовков, Женско сърце) Р. Промокший до костей, промокший до нитки В трех верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. (Пушкин, Станционный смотритель) E. <As> wet as с drowned rat You’ee as wet as a drowned rat. Sit down acd dry yourself, and speck ktraIgSt forward. (G. Eliot, “Silat Mcecee”, pcet I, oh. VII) D. Ness wie eine gebadete Maut Trotz Regecldeieucg bin ich in irr cectcn Sciieukn, gleich moegess um Salb 9 nass wie eine gebadete Maus. (Ictnesnt Tour) F. Trempé (mouillé) comme unn coupe, teempé (mouillé) comme us 001^, trempé (mouillt) comme us chien qui toet de l’eau - Viens vite, die la mère es tieest son fit” vees la maison.- Nous sommes déjà mouillés comme des canards... (P. Gamaera) 38. Мома като преспа - едра, хубава и висока мома. Р. Хорошо сложенный E. <Ac> pretty ac a picture (paice) ... sic’” c young actress I know. Shr’t as pretty as a picture. (W. S. Maugiam, “Theatre”, ci. XVIII) D. SeOlacC win; eine TTcnc Auch nach Jcirec sieht tin immer cocS cut wie damals, schlank wie eine Tanne. F. Рcit comme us modèle 175
39. Момиче (мома) като кукла - много хубаво момиче. Порасте Пенка и стана мома като кукла, хубава, хубава, . та сякаш че е ангел изписан. (Т. Влайков, Народен учител) Р. Хороша как картинка E. <As> pretty as c pictuae (pciet) ... ^е^ a young actress I know. She's as pretty as a picture. (W. S. Maugham, “Theatre”, ch. XVIII) D. Schön wie eine Puppe Meiee neue Srkaetärie ist schön wie eine Puppe\ F. Belle comme une déesse, belle comme une fée Et quand elle se met en jupe elle est belle comme une fée. 40. Момиче (мома, девойка) като пъпка - много младо и хубаво момиче. Р. Хороша как картинка E. <As> pretty as c picture (pciet) ... e1e’e a young actress I know. She's as pretty as a picture. (W. S. Mcuglem, “Tlearee”, ch. XVIII) D. Schöd wie ein Engel Eid Mädchen, so schön wie ein Engel, scieur traurig linein id den Sen, ihr etéaerér, )ee hat sie veelessee. (Internet) F. Belle comme une eymple Elle était belle comme une nymphe angélique. Elle était belle comme une déesse antique. (Internet) 41. Мотая ce (въртя ce) като муха без глава - мотая се без да знам какво да върша. - Сърненци пак ще ни натупат. Ама техният председател си знае работата. А нашият е баба, само се върти като муха без глава. (Г. Караславов, Габерови) Р. Вертеться' как белка в колесе В конце концов оказывается, что для того, чтобы просто выжить, приходится бестолково вертеться как белка в колесе. (Г. Копанев, Робот или не робот) E. « Like c <)ying> duck in a thne)eesroam (like c duck in thunder, like a hslf-stunde) ruck) D. SieO h1)umtoc1be1n sêi^Ci h^ea^i^t^ri^t^C^^n F. Touree' comme un lioe (loup, un fauve) en cage Mais un ami vint me voie dans me petite maison où, affolé, je tournais comme un lion en cage. (Barbusse) 176
42. Мразя като чумата някого - много мразя някого. - Аз мразя мъжете като чумата - изшегува се горчиво момата. (Ив. Вазов, Светослав Тертер) Р. Смертельно, люто ненавидеть кого-л. E. Huts somebody like poison Hate each other like poison, of course. Take my nOvics. Keep clerc of them. (R. A10ideton, “Rejected Guest”) D. JmOe, etwas meiden (hassen) wls dis Psse Die Mitglieder dissse Cskts meiden Alkohol wie die Pest. F. Haïe comme lu peste, haïr comme la mort Même, parmi ceux dont le premise élan étals 0s dire non, qui haïssaient le travail comme la peste ... il ns ssenit pas mal qu’un ou deux y entrenS voie cs qnl s’y pusse, pour garder le contact avec tous les autess, les organiser, les entraîner. (A. Stil) 43. Мрем (умираме, измираме / измрем) като мухи - умираме масово, лесно. - Я иди виж в градовете, всички са се надули като мехове от пари. А войниците нека гладуват, нека мрат като мухи. (К. Петканов, Морава звезда кървава) Р. Мрут (дохнут) как мухи Если бы арестанты лишены были всякой возможности иметь свои деньги, - они или сходили бы с ума, или мерли бы как мухи. (Достоевский, Записки из Мертвого дома) E. Like flies The men wees dying like flies, of £^’0. (W. Beschsy, Ths RslucSunt Samaritan) D. Sterbee (umfnllse) wls Ois Flisgse Dis Sklavse starben wie die Fliege in Ose MarmoeCoüchsn. F. Mourir (Sombso) comme 0es mouches Cs e’éSniS pas comme Onns les bus quartiers, où on mourait comme des mouches... (Aragon) 44. Мръзна като заек на пъртина (диал.) - много мръзна, студено ми е. Р. - Холодный как лед E. ~ <As> cold as a stone -.... I grew Cy Osgrsss cold as a stone, aed then my courage sunk. (Ch. BoontS, “Jnes Eyes”, ch. II) D. Frieres wie esne un’et Huncl Warum sitze Du in der Hitze ne0 musst frieren wie ein junger Hund? F. ~ FroiO comme la glace 177
45. Мръсно (разхвърляно) като в цигански ишлик (диал.) - много мръсно. Р. Очень грязный E. <Ac> filthy as a pigsty Tin cluttered room wat as filthy as a pigsty. D. Auccehes wie in eisee Raüreehöhle, auscnhns win is einem Cchwelnncealt F. Sate comme us- peigne, tain comme us cocSos (us goent, un poec, us pourceau), propre comme une éountle dc. chae (ирон.), ceotté comme us barbet Il avait joué Гссс le roun, il ntt rentré sale comme un cochon... 46. Мръсно (разхвърляно) като в чифутска хавра (чаршия) - много мръСно. Р. Очень грязный E. <As> filthy cc с pigsty The clueeneed eoom wac as filthy as a pigsty. D. Aussehen wie is eicee Ruürnrhöele, austniec wie is einem Sciweicnstull F. Sale comme uc feigcn, tain comme un ooohoc, propre comme une écuelle de chat (ирон.), crotté comme uc baebnt Il avait joué dent la boue, il ect recteé sale comme un cochon... 47. Мъдър като Соломон - много мъдър. Той обръща внимание на своите слушатели - тоест на мене и на механика от парния гатер - че куцият е мъдър като Соломон, всякакво изявление може да ти напише по-добре и от адвокат. (Й. Радичков, Прашка) Р. Мудрый как Соломон, мудрый как сова То такой мудрый, как Соломон, и, когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. (Н. В. Гоголь, Миргород) E. <as> wise a” Solomon, <uc> solemn (wice) uc ac owl Hope looked at the three middle-aged men, who were as solemn as owls ... end shook with laughter. (J. B. Priestley, “Let the People Sing”, ci. IV) D. Weine win CStamon Da muss der Here Amtsgeeichtcect weise wie Salomon urteilen. F. Prudent comme uc serpent, savant comme un livre, savane comme uc Grec Oc m’a envoyé il y c quelques jours uce aerièrr-fetlte nièce: c’est ... malin comme uc singe et savant comme un livre, et ça e’c pas dix asc. (Laroulaye) 48. Мъж като планина - едър, здрав мъж. Добре избрала е, мъж като планина. (К. Христов, Чеда на Балкана) Р. Твердый как скала 178
Ведь не перестал же быть твердый как скала Керенский самим собою. (H. Н. Суханов, Записки о революции) E. <As> soli) (steady) as a rock “An) I compliment ye, Mrs Dsrtir”, went on Mr. Bellby; “ye've c natural gift for gtеine eviredce. Steady as a rockF (J. Galsworthy, “In Chancery”, peat II, cl. VII) D. Ein Kerl wie ein Baum Er wer einmal ein Kerl wie ein Baum, jetzt... F. Solide comme un aoc 49. Мълча като бивол - много мълча. Р. Как воды в рот набрал, нем как рыба Никто ничего не промолвил, точно все в рот воды набрали. (Тургенев, Новь) E. Slut up like an oyster He was talking quite fanely till we mentioned lis brother, thee le shut up like an oyster. D. Sclwnignd wie ein Fisch Ich sollte lieber schweigen wie ein Fisch, aber fCitch war ich dacl acht Moecten Untersuchungshaft wirklich dicht (Internet Forum) F. Muet comme une carpe (un poisson) ... Je ents resté muet comme une carpe, et personne ne se douté )e rien. (A. T1enciét) 5.0. Мълча като блъснат (треснат) (диал.) - много мълча. Р. Как воды в рот набрал, нем как рыба Агния Ефимовна все время не проронила ни одного слова, точно воды в рот набрала. (Мамин-Сибиряк, Пир Горой) E. Shut up like a clam If he frightene) him too much, Pctzre might shut up like a clam. (S. Heym, “Hostages”, cl. 6) D. ScChaaitle1t wie ein FincC) Ich sollte lieber schweigen wie ein Fisch, aber frisch waa ici eccl acht Moecten Unrersuchungsleft wiaklich niclr. (Intereet Forum) F. Muet comme une borne Nous sommes six autour de lc table deux fois trop gccnde: lady Falkland et son mari, lc)y Edith et Ceanuwicz, l'nnfcnr - muet comme une borne et rsi)n comme un piquet, - et moi. (C. Facrere) 51. Мълча като бъкел (диал.) - много мълча. - Какво мълчиш като бъкел - питаше Агапи. (Ив. Хаджимарчев, Овчарчето Калитко) 179
P. Как воды в рот набрал, нем как рыба - Буду нем, как рыба, - Петр Семенович покрутил перед губами, . изображая замочек. (М. Елизаров, PusSsoerk) E. Shus up like an oyster Hs was talkieg qniSs freely till we mentioned his CooShsr, t)sn hs shut up like an oyster. D. Schwelgen wie sin Fisch Ich sollSs lleCeo schweigen wie ein Fisch, aber frisch wre ich nach acht Moenten Untersuchungshaft wleklich niche. (Interns, Forum) F. Must comms uns Cores Nous sommes six anSonr 0s la SaCls deux fois trop gcrede: lady Fulklned st son marl, lady Edith st Cernuwlcz, ’’enfues - muet comme une borne et oalOs comms un piquet, - et moi. (C. Farrère) 52. Мълча като гроб - много мълча. Рашко вдигна глава засегнат. - Знаеш ме какъв съм! Аз мълча като гроб. (П. Стъпов, Гласове от вековете) Р. Нем как рыба, тихо как в могиле - Он с укором поглядел на Маневича, который демонстративно приложил ладонь к губам и скорчил уморительную рожу, показывая, что отныне будет нем, как рыба-кит. (М. Баконина, Школа двойников) E. <As> sllset as she grave You were silent as the grave about Mos Peyor; red now, aeaid, hses is another sscost. But why you mads is a secret is ths mystery So ms. (Ch. Bronte, “Shlrlsy”, ch. XXVI) D. Schwelgen wie • sin Gcab, verschwiegen (stumm) seie wie sin GcnC Du knnnse ihe oscteausn, sis wieO schweigen wie ein Grab. F. Must (silencieux) comms la tombe L’amoue veni est lumlesnx comme l’nuoocs et silencieux comme la tombe... (Hngo) 53. Мълча като дъб (диал.) - много мълча. Р. Как воды в рот набрал, нем как рыба Молодой человек горячо заверил ее, что и безо всякой подписки будет нем как рыба. (О. Некрасова, Платит последний) E. Shus up like a clum If hs trighSns0 him too much, Putzer might shut up like a clam. (C. Heym, “Hostages”, ch. 6) D. SchweSgen wie eîn Fisch Ich solles llsbee schweigen wie ein Fisch, nbse frisch war ich nach uchs Monaten Untsesuchunguhaft wirklich niche. (Interest Forum) 180
F. Muet comme uc francolic, muet comme une statue, muet comme use borne Nous sommes cix autour de la table deux fois trop grande: lady Falkland et coc mari, lady Editi et Cemuwicz, l’ccfcct - muet comme une borne et raide comme uc piquet, - et moi. (C. Faeeère) 54. Мълча като копче - много мълча. Р. Как воды, в рот набрал, нем как рыба Заверил я его, что буду нем как рыба. (Д. Рубина, Монологи) E. Shut up like an oystne He was teikicg quite freely till we mentioned his benthee, then he shut up like an oyster. D. Schweigen wie ein Fisch Ich sollte liebee schweigen wie ein Fisch, сГхс feisch war ich nach aoSe Monates Untersuchungshaft wirklich cicit. (Internet Foeum) F. Muet comme une boece Nous sommes six autour de la taЫe deux foie teop geacdc: lady Futelаce et coc maei, lady EditS et Cemuwicz, l’enfant - muet comme une borne et raide comme un piquet, - et moi. (C. Faerere) 55. Мълча като кос на яйца (диал.) - много мълча. Р. Как воды в рот набрал, нем как рыба - Буду нем, как рыба, - Петр Семенович покрутил перед губами, изображая замочек. (М. Елизаров, Pactercue) E. Shut up tike as oyster He was talking quite freely till wn mectlncee his beotSee, tSec he shut up like an oyster. D. Schweigen wie eic nsci Ich sotlen 11сГсг schweigen wie ein Fisch, сГсс feisch wer ich nach acht Monaten Untersuchungshaft wirklich nicht. (Icteecet Forum) F. Taciturne comme uc hibou 56. Мълча като кютюк - много мълча. През време на държавния изпит мълча като кютюк на най-любимия си предмет и беше скъсана. (Н. Каралиева, Неуловимият) Р. - Как воды в рот набрал, нем как рыба Молодой человек горячо заверил ее, - что и безо всякой подписки будет нем как рыба. (О. Некрасова, Платит последний) E. Shut up like a clam If in frightened him too much, Patzee might shut up like a clam'. (S. Heym, “Hostages”, oS. 6) 181
D. Schweigen wie ein Fisch Ici sollre lieber schweigen wie ein Fisch, aber Oriec1 wer ich naci cclr Monctrn Untersuchungshaft wirklich diclr. (Internet Forum) F. Muet comme ue francolm, muet comme une statue, muer comme une borne Nous sommes six autour )e le table deux fois trop granre: lc)y Falklen) et son mari, le)y Editi et Cemuaicz, l'enfcet - muet comme une borne et rci)e comme un piquet, - et moi. (C. Farcère) 57. Мълча като мумия - много мълча. Старият войник пак не отговори. Златаров се засмя. - Мълчите като мумия! (Вл. Полянов, По пътя) Р. Как воды в рот набрал, нем как рыба Молодой человек горячо заверил ее, что и безо всякой подписки будет нем как рыба. (О. Некрасова, Платит последний) E. Slut up like a clcm If he feighrrded lim too much, Patzer might shut up like a clam. (S. Hnym, “Hostages”, cl. 6) D. Schweigen wie ein Fisch Ici sollre lieber schweigen wie ein Fisch, aber fCisch wsr ich each acht Moneren Unrrreuc1ungs1aOt wirklich diclt. (Interner Forum) F. Muet comme une statue ... les bras croisés sur le eotrctne, immobile et muet comme une statue sur un tombeau. (Internet) 58. Мълча като пукал - много мълча. Герган нищо не отговори. - Защо мълчиш като пукал! — повтори стражарят и стана от мястото си. (К. Калчев, Живите помнят) Р. Как воды в рот набрал, нем как рыба Заверил я его, что буду нем как рыба. (Д. Рубина, Монологи) E. Shut up like an oyster He was talking quire freely till we mentioned his brother, rien le shut up like an oyster-. D. Schwelgen wie ein Fist^C) Ich sollre lieber schweigen wie ein Fisch, aber fCiec1 wer ici nacl acht Monaten Unteceuc1uegt1eOt wirklich diclt. (Interner Forum) F. Muet comme une borne Nous sommes six autour de le table deux foistrop grcn)): la)y Falkland et son mari, lc)y Edirl >r Cemuaicz, 1’ппОсуО - muet comme une borne et ccire comme un piquet, - et moi. (C. Farcère) 182
59. Мълча като пуяк - много мълча. Р. Как воды в рот набрал, нем как рыба, - Он с укором поглядел на Маневича, который демонстративно приложил ладонь к губам и скорчил уморительную рожу, показывая, что отныне будет нем, как рыба-кит. (М. Баконина, Школа двойников) E. Shut up like an oysSsr Hs was salkieg quire freely sill we mentioned his bcorhse, Shen hs shut up like an oyster. D. Schweigen wls sin Fisch Ich sollSs lieber schweigen wie 'ein Fisch, aber frisch war ich euch nchs Monatsn UdSsrunchnngshaft wirklich nicht. (Intsenst Forum) F. Taciturne comme ue hibou 60. Мълча като пън - много мълча. Пенко изгаряше от любопитство и нетърпение да научи изведнъж всичко, но дядо Стоян не отрони повече нито дума и мълчеше като пън. (П. Здравков, Незабравимо детство) Р. Как воды в рот набрал, нем как рыба - Он с укором поглядел на Маневича, который демонстративно приложил ладонь к губам и скорчил уморительную рожу, показывая, что отныне будет нем, как рыба-кит. (М. Баконина, Школа двойников) E. Shut up like a clum If hs folghss’ed him Soo much, PaSzso might shut up like a clam. (C. Hsym, “Hostages”, ch. 6) . D. 8^^’ win cSn FFich Ich sollSs lieber schweigen wie ein Fisch, über frisch war ich nach acht MonaSsn Udrscsuchungs)aft wioklich niche. (InSecnst Forum) F. Muet comme un fonncolin, mnes comms uns status, must comme uns Cores Nous sommes six nuSouo ds la table deux fois trop gcaeds: lady Falklaed se son mari, lady Edith et Ceonuwicz, l’enfant - muet comme une borne et raiOs comme un piquer, - et moi. (C. Fneoèrs) 61. Мълча (млъквам / млъкна) като риба - много мълча. Човекът... говореше ... високо... Мълчаха като риби хората - та гласът отзвъняваше чисто. (В. Мутафчиева, Летопис на смутното време) Р. Нем как рыба - Он с укором поглядел на Маневича, который демонстративно приложил ладонь к губам и скорчил уморительную рожу, показывая, что отныне будет нем, какрыба-кит. (М. Баконина, Школа двойников) 183
E. <A)> mute (dumb) at a fisS, <uc> close (dumb) at ac oystne Wiat it it, men? Have you committed a murder, that you secce tSerc dumb as afishl (J. Galsworthy, “Curaven”, “the Fiest and the Last”) D. Schweigen wie ein Fitch, stumm sein (11x11x1) wie eic Fisch Sie wee den gunz.ec Abend stumm wie ein Fisch und euuchte eine Zigarette euch dee acdeeec. F. Muet comme une carpe, muet comme uc poisson, muet comme une taechn Les gamins ictceeogés furent muets comme des poissons. (L. Pcrgaud) 62. Мълча като сфинкс (книж.) - много мълча. Р. Как воды в рот набрал Никто ничего не промолвил, точно все в рот воды набрали. (Тургенев, Новь) E. Shut up like ce oytene Hx was talking quite freely till wn mentioned his brother, tSec Se shut up like an oyster. D. Sohwcignc wie ein Псо. Ich soltee lieber schweigen wie ein Fisch, abee fricch war ich cacS echt Monaten Ucteesuchuegsicft wirklich cioit. (Internet Foeum) F. Muet comme une statue ... let beas oroités sue la poiteinn, immobile et muet comme une statue sur un tombeau. (Internet) 63. Мълча като турско гробище - много мълча. - Какво мълчиш като бъкел? - питаше Агапи. - Мълчи като турско гробище - добавяше друго. (Ив. Хаджимарчев, Овчарчето Калитко) Р. Тихо как в могиле Он не отключился, а умер совсем, и в трубке было тихо, как в могиле, и ни шорохи, ни далекие гудки не нарушали этой тишины. (А. Макаревич, Дом) E. <As> silent ac the grave You were silent as the grave about Met Peyor; and sow, vucIc, here it another secene. But why you made it a snoret it the mystery to me. (CS. Bronte, “Shirtny”, ci. XXVI) D. Sc^O^x^e^it^^n wit ein Greb, sv^eeeO^sws^c^^n ((kumm) seise vie sin Greb Du kanest ihr vertrauen, ein wird schweigen wie ein Grab. F. Muet (sileccieux) comme la tombe L’amoue vrai est lumineux comme l’auroee et silencieux comme la tombe... (Hugo) 184
64. Мърморя като вода на бързей (диал.) - мърморя . непрекъснато, досадно. Махай се от главата ми. Стига си мърморил като вода на бързей. (К. Петканов, Старото време) Р. Гудеть как улей E. Murmur constsdtly D. Brummen, eie Brummbär sein F. Bouraonder comme une ccchr La clceee, en Г^огете, bourdonne comme une ruche. (Colette) 65. Мърморя като поп - мърморя продължително, монотонно, еднообразно. Р. Гудеть как улей E. Murmur coyerantly D. Bccmmee, ein Brummbär seid F. Bourdonner comme uee rcche La claeee, en désordre, bourdonne comme une ruche. (Colette) 66. Мършав като пастърма - много мършав, слаб. Р. Худ как щепка Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <As> lean as c rake Hr's light of shoulder and lean as a rake.. D. Mager wie eie Stockfisch, magna wie eine Ziege Sin ist mager wie eine Ziege. F. Sec comme un iscrng ^cu» On dir familièrement d'uee personne gcanee er maigae : Sec comme un hareng saur. 67. Мътен като боза - много мътен. Тогава защо я забатачихте ... защо ни връщат олиото мътно като боза? (Н. Каралиева, Неуловимият) Р. Совершенно неясно E. <As> clear as mu) He doesn't know what he is talking cbout. It’s just as clear as mud. It )onsn’r mice c dcm tling. (S. Lewis, “Bsbbit”, cl. XXVII) D. Malt undш•ah)tcO)id F. Cela ne s'enfiln pcs comme des perles 185
68. Мъча се (трудя се) като грешен (черен) дявол - мъча се, трудя се много. Като грешни дяволи се мъчим да ги нахраним наготово, пък те тръгнали из нивята жените да закачат. (К. Петканов, Морава звезда кървава) Р. Работать как каторжный, работать как вол Он мог не спавши пропьянствовать кряду • пятнадцать ночей, кряду десять ночей просидеть за картами и наутро, освежив себя зельтерской водой, работать как вол. (Н. А. Лейкин, Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова) E. Wook like a nigger ... s)s had to work, like a nigger Cut she was happy. (A. J. Ceonie, “Ths Ctnrs Look Dowe”, book III, ch. IV) D. ~ Etwas drehsn ned wenden, wis man will Man kann ss drehen und wenden, wie man will, sslns Chaecse stehen sehe schlschr. F. Travailleo comms ue bosuf, toavaillso comms uns bêts <ds somms>, Soavaillso comme un chsvnl Mon ssclavs travaille comme un cheval, js le nourris mal, js l’haCills 0s même. (Voltnirs) 69. Мятам ce като заклана кокошка - мятам се мъчително. Р. ~ Извиваться как угорь, вертеться как карась на сковородке E. Wriggle like a cut seaks D. Cic) wälzen unonhig F. Cs oesourner comms uns carps an gril Oh! Mu jois 0s la fuies se retourner sur son frutsnll comme une carpe au gril. (M. Prévost) 70. Мятам ce като риба на сухо - мятам се от болка, от нещо преживяно. И моят Гоце е станал един бамбашка - върти се в постелята нощем като риба на сухо, охка, пъшка. (Д. Спространов, Самообречените) Р. s Извиваться как угорь, вертеться как карась на сковородке E. « Wriggle like a cnt seaks D. Sich, wälzen unruhig F. Tournee comms ue écureuil sn cngs 186
H 1. Навирам ce I навра ce като конска муха - навирам се досадно, нахално. Р. Назойливый как муха E. Very impertinent, icsolnct D. = FrecS wie Osker, frech wie Dreck (Gacsnceeeck), wie Graf Rotz von der Bucke Der Bengel geincte frech wie Dreck, sagte aecr kein Wort. F. Importun comme use moucSe, iccolcnt comme une moucSn Insolentes ... comme des mouches, cet âmes étroites avaient réutti à piquer tu vanité, à réveillee toc orgueil... (Balzac) 2. Надувам ce ! надуя ce като въшка на нова риза (диал.) - надувам се много, гордея се. Р. Надуться как индюк, гордый как сатана E. <Ac> proud at Punch, <ct> proud as Lucifer “It’c only one ctory, of course.” “Oh, chut up, and do stop tie humility ace. You’en as proud as Punch ... co for God’e cаen lone it!” (P. H. Johnson, “Tie Survival of the Fittest”, pert IV, oh. V) D. Angebec wie ein Weld voll Affen, engebec wie eine Tüte Mücken Din Jugendlichen in der Gruppe haben angegeben wie ein Wald voll Affen. F. Séfieux comme uc pape, céricux comme uc évêque, sérieux comme uc conseil, geos comme ln bras (comme les deux reut) Aujnse<r‘Sui Pierrotte n'rct flus Plerrottc, c’est moccinur Pierrotte gros comme les deux bras. (Daudet) 3. Надувам ce I надуя ce като въшка на перо (диал.) - надувам се много, гордея се. Р. Надуться как индюк, гордый как сатана E. <Ac> proud at Pucci, <as> prnue as Lucifer “It’c only one ctory, of courte.” “Oh, chut up, and do stop the humility act. You’ee as proud as Punch ... to for God’e cake lnne it!” (P. H. Johnson, “TSx Survival of the Рittekt”, pcet IV, oh. V) ' D. Anggbrn wie sin Weid voH Affen, enggbrn wie eine Tüte Mücken Din Jugendlichen in dee Gruppe haben angegeben wie ein Wald voll Affen. F. Sérieux comme un pape, céeleux comme uc évêque, cérleux comme un conseil, grot comme in brat (comme les deux erat) Aujourd’hui Pierrottn c’ect plu) Piereotte, c’est moccinur Pierrotte gros comme les deux bras. (Daudet) 187
4. Надувам ce I надуя се като въшка на тъпан (диал.) - надувам се много, гордея се. Р. Надуться как индюк, гордый как сатана E. <As> proud as Punch, <as> proud cs Lucifer “It’s only one story, oO course.” “Oh, slur up, an) )o stop rhe humility cot. You're as proud as Punch ... so Oor God’s sake look ir!” (P. H. Johnson, ‘“Tie Survival oO tie Fittest”, pact IV, cl. V) D. Aegeben wie nie Wald voll Affen, angelee wie eiee Tüte Mücken Die Jugendlichen in der Gruppe haben angegeben wie ein Wald voll Affen. F. Sérieux comme un pape, sérieux comme un évêque, sérieux comme ue conseil, gros comme le bras (comme les deux brae) Aujourd’hui Pierrotte n'esr plus Pierrotte, ^^0 monsieur Pierrotte gros comme les deux bras. (DauerO) 5. Надувам ce I надувя ce като въшка на чело (диал.) - надувам се много, гордея се. Р. Надуться как индюк, гордый как сатана E. <As> proud as Puncl, <ce> prou) cs Lucifer “It's only one story, oO course.” “Ol, shut up, and do stop Ole humility ccO. You're as proud as Punch ... so Oor God’s sake look it!” (P. H. Johnson, “Tie Survivcl oO the Fittest”, part IV, cl. V) D. Angeben wie ein Wald voll Affen, segnben wie eine Tüte Mücken Die Jugendlichen in der Gcnpee haben angegeben wie ein Wald voll Affen. F. Sérieux comme un pape, sérieux comme un évêque, srcienx comme un conseil, gros comme le bras (comme les deux bras) Aujourd'hui PiearoOte e'esO plus Pierrotte, c’esO monetenr Pierrotte gros comme les deux bras. (Daudet) 6. Надувам ce / надуя ce като гайда - за корем, надувам се много. Лазов имаше две биволици ... и когато ги видеше надули кореми като гайди от ядене, изпитваше за миг в собствения си корем някаква сладка заситеност. (Ил. Волен, Между два свята) Р. Толстый как бочка Я ‘ поднял голову и увидел: на дороге рядом со мной стоит бидарка (двуколка), а в ней толстый, как бочка, бригадир Пупик с кнутом в руках. (В. Войнович, Замысел) E. <As> round as a barrel Add Ole baby's )ue in less Olan s month!... I'm as round as a barrel ce) ereadenlly tiaed Olesr last few days thougl madly cheérenl. (I. Murdoch, “An Unofficial Rose”, ch. XXXVI) 188
D. Sich auUp1ustsrsn wie sin LuftCnlloe F. Sc gonfe’ comme ene bailon ... toutes les fols qu’uns voisure t’aorêtnle à la poets, le coeur du jenes homme aux luesttss bleues se gonflait comme un ballon... (Mérimée) 7. Надувам ce / надуя ce като ибрик (диал.) - надувам се много, гордея се. Р. Надуться как индюк, гордый как сатана E. <As> peoud as Pnec), <as> proud as Lucifer “It’s oely one story, of course.” “Oh, shut up, and do stop ths humility ncs. Yon’es as proud as Punch ... so foe God’s sake look it!” (P^H. Johnson, “Ths Survivul of ths Fistest”, part IV, ch. V) D. Sich auUp1ustsrse wie sin Luftballoe F. Flee comms AetaCae On comptait encore, parmi les péeipatéticisns, Cauoigey )aus comms uns boats, fier comme Artaban, qnl ss 0sttinait à la maeies... (Fcaecs) 8. Надувам ce / надуя ce като куче във (во) фасул (диал.) - надувам се много, гордея се. Р. Надуться как индюк, важный как павлин E. <As> proud (vnie) as a peacock Chs nsv'se tired of praising his Cenuty... “Duclieg, you’ll make ms as vain as a peacock:.''’ (W. C. Maugham, “Theatre”, ch. V) D. Sich plnsSseen wls sin Frosch F. Fise comms un Ecossals, fisr comms un Gascon - Nous disons, nous: "“Fier comme un Ecossais", muomueu Buckingham. - Et nous disons, eons: “Fier comme un Gascon", réponOie d’Actagene. Les Gascons sont les Ecossais 0s lu France. (Dumas) 9. Надувам ce / надуя ce като мех 1. За предмет, надувам се много. 2. За човек, гордея cs. P. 1. Толстый как бочка Я поднял голову и увидел: на дороге рядом со мной стоит бидарка (двуколка), а в ней толстый, как бочка, бригадир Пупик с кнутом в руках. (В. Войнович, Замысел) 2. Гордый как сатана, надуться как индюк E. 1. <As> eounO as a bncesl And ths CaCy’s due in less shun a month!... I’m as round as a barrel ne0 ОтпО^Иу tired these last few days thong) madly cheerful. (I. Murdoch, “An Unofficial Ross”, ch. XXXVI) 2. <As> proud (vnie) ns a peacock 189
Sin never tieed of pealting its beauty... “Dceling, you’ll make me as vain as a peacock.” (W. S. Maugham, “Theatre”, ci. V) D. 1. Sich cuffluseneec wie eie Luftballon 2. Sich plusteren wie etc Feotch F. 1. Sn gonfler comme uc batlne, te gonfler comme une ouern, te gonflee comme use éponge Les mues teaiect ci minces, que tu chaux dont not chambres étaient crépies se gonflait comme une éponge. (G. Sand) 2. Fiee comme un Êcossais, fier comme un Gascon - Nous dltos”, noue: “Fier comme un Ecossais”, murmura Bvcelegiam. - Ee noue disons, nous: -“Fier comme un Gascon”, répondit d’Aetagcae. Les Gascons sone les Êcos”cis de ta Feacce. (Dumas) 10. Надувам ce I надуя ce като мисирка (диал.) - надувам се много, гордея се. Р. Надуться как индюк E. Strut (swell) like - a tuekny-cork They ell swelled into medem’t drawing-room like to many turkey-cocks. (A. Trollope, “Baechester Towers”, oS. 39) D. Slci eufblähen win ein Puter, sich kpenizee wie etc Pfau F. Sn - drnster comme un coq <sur ses eegots> Jacquet avait caueé du lit: en culotte et en chaussettes, dressé comme un coq ... il pceaisscit etsolu à teerassrr on ^гсГ flceerlc. (R. Meetic du Gard) 11. Надувам ce I • надуя ce като пате в решето (диал.) - надувам се, гордея се. Р. Надуться как индюк E. Strut (swell) like с tuekey-ooce They utl swelled into medem’t drawicg-eoom like co many turkey-cocks. (A. Trollope, “Baechekter Towees”, oh. 39) D. Sich aufblähen wie eic Puter, sich spreizen wie eic Pfau F. Fiee comme un Sidalgo ... massif ou profilé te mioeoscope apparaît comme uc chevclier dans ton armure de circonstance, élégant, élancé, Suppé et fier comme un hidalgo. (Internet) 12. Надувам ce I надуя ce като паун (диал.) - надувам се, гордея се много. Р. Гордый как петух, важный как павлин E. <Ac> proud (vain) at a feaonce SSn cevee tired of pealstcg his beauty... “Darting, you’tt make me as vain as a peacock.” (W. S. Maugham, “Theatre”, ci. V) 190
D. Sicl spreizen wie eie Pfau F. Fîi^i' (dorieux, oogueiileux) comme un paon En entrant dans son cabinet, je le trouvai glorieux comme un paon, plus joufflu que jamais... (J.-F. Marmontel) 13. Надувам ce / надуя ce като петел на бунище (купище) - надувам се, гордея се много. Р. Важный как павлин E. <As> prou) (vaid) as a peacock Sie eever tired oO prcising his beauty... “Darling, you’ll make me as vain as a peacock.'” (W. S. Mauglam, “Theatre”, cl. V) D. Sich auOblähen wie eie Putec, sich spreizen wie eie POau F. Fier comme un coq <suc son fuminc> 14. Надувам ce / надуя ce като петел на стобор - надувам се, гордея се много. Р. Важный как павлин E. <As> prou) (vaid) as a peacock Sie never Oire) oO praising his beauty... “Darling, you'll make me as vain as a peacock.”” (W. S. Maugham, “Theatre”, cl. V) D. ^1 auOblähen wie eie Puter, sici spreizen wie ein Pfau F. Fier comme un coq csur son fnmiec> 15. Надувам ce / надуя ce като пуяк (пуйка) - надувам се, гордея се много. Аз се надувах като пуяк, защото това беше моето момиче, най-хубавото в института. (П. Ангелов, Жаравата) Р. Надуться как индюк E. <As> paoud (vain) cs a peacock Sin never Oired oO praising his beauty... “Darling, you'll make me as vain as a peacock.'” (W. S. Maugham, “Théatae”, ch. V) D. Sicl aufbläheu wie ein Purer F. Orgueilleux comme ue dindon ... qu'elle espèce enlever en maribdO sa fille à un gcadd eereonyage qui éblouira Daynlln, orgueilleux comme un dindon. (H. Malot) 16. Надувам ce / надуя ce като ръжен квасник (диал.) - надувам се, гордея се много. Р. Гордый как сатана E. <As> proud as Punch, <cs> proud as Lucifer 191
“It’s only one story, of course.” “Oh, shut up, and Oo stop she humility ucs. You’re as proud as Punch ... so foe God’s sake look is!” (P. H. Johnson, “Ths Survival ofshe Fittest”, part IV, ch. V) D. Sich anfplnsSsren wie sin LuttCnllon F. FFes somme Artaban On comptait secors, parmi les péripatétlclses, Sauvigny haut comms uns borts, filer comme Artaban, qui se desSieait à lu marine... (Francs) 17. Надувам ce / надуя ce като свинска въшка (диал.) - надувам се, гордея се. Р. Надуться как индюк E. <As> pronO as Puech, <ns> pooud as Lucifer “It’s only oes story, ot conrse.” “Oh, shut np, ned do stop s)e humility uct. Yon’es as proud as Punch ... so for God’s sake look it!” (P. H. Johnson, “The Survival ot s)e Fittest”, part IV, ch. V) D. Angsben wie sie Wald voll Affse, angsben wie sles TüSs Mücken F. Fier comme un pnon - Fripon! Tu voudrais bien avoir uns montes comme cslls-ci snspsndns à ton col, et tu ts poomènsruis 0aes les ones 0s Poeto-Vscchio fier comme un paon. (Merimée) 18. Надул ce като попарена въшка (диал.) - много се надул, възгордял. Р. Гордый как сатана, надуться как индюк E. <As> peond as Punch, <ns> proud as Lucifer “It’s only one story, ot course.” “Oh, shut up, and Oo stop she humility ucS. You’re as proud as Punch ... so for God’s snks look it!” (P. H. Johnson, “Ths Survival ot ths Fittest”, pact IV, ch. V) D. Ап^Гсш wie cere Wald wil Afftes, sneeПcп wie eSne Täte MiicC.es F. Fise comms un paon - Fripon! Tu voudrais bien avoir nes montes comme cslls-ci suspendus à toe col, et tu ts peomèneenls Oans les rues de Porto-Vecchio fier comme un paon. (Mselmés) 19. Надул ce като праскова (диал.) - много напълнял. Р. Круглый как шар 192
- Прохрипел, расталкивая направо и налево толпу покупщиков, небольшого роста краснолицый и круглый, как шар, весельчак, в плисовом полевом чекмене и кожаном картузе. (М. Н. Загоскин, Искуситель) E. <As> roun) as c ball The old fellow who kept the louse was as round as a ball... (Fc. Maacyct, “Poor Jack”, ch. XXXVIII) D. Dick wie ein Fcss sein F. Être enflé (gonflé) comme ue ballon Le coeuc vide est gonflé comme un ballon rempli. (J.-J. Rousseau) 20. Надупчвам / надупча като решето някого - надупчвам някого с лекота. - Не махай с ръце, че ако разсърдиш мухите, ще ни надупчат като решето. (Й. Йовков, Вечери в Антимовския хан) Р. = Рябой как решето E. Pierce easily D. Dncc11öc1ect wie ein Siel F. Troué (caillé, percé) comme une écumoire Ce vaste visage, percé comme une écumoire, où les Orous pao)uieatrnt ins ombres ... rémeetait toutes les lois )e l’anatomie. (Balzac) 21. Надут като пуяк (пуйка) - много надут, горд. Той имаше ниска и пълна фигура, бе надут като -пуяк и обикновено мънкаше. (Д. Димов, Тютюн) Р. Важный как павлин E. <As> pcou) (vaie) cs c peacock Sin never tire) oO paaieine his becuOy... “Dca1tee, you'll make me as vain as a peacock'' (W. S. Maugham, “TheaOrr”, ch. V) D. Sich anealä1en wie ein Puter F. Orgueilleux comme un dindoe ... mais qu'elle espère enlever ee msriaet sa fille à un gccn) péceonnaee qui éblouira Dayelle, orgueilleux comme un dindon. (H. McloO) 22. Надявам ce като вълк за овца - надявам се напразно. P. » Надеться как на каменную гору Она полагалась на Матвея как на каменную гору, шла за ным с закрытыми глазами. Для нее не было на свете второго такого человека, как он. (И. Голосовский, Алый камень) E. = <As> parient cs Job D. Hülfen, sênO vee'skin F. ~ Tu peux toujours espérer! Tu peux toujours courir! (ирон.) 193
23. Надявам се като кон за зоб (ирон.) - надявам се напразно. Р. ~ Надеться как на каменную гору Она полагалась на Матвея как на каменную гору, шла за ным с закрытыми глазами. Для нее не было на свете второго такого человека, как он. (И. Голосовский, Алый камень) E. ~ <As> patient uc Job D. Hoffen, sich vcrsehec F. == Tu peux toujours espérer! Tu peux toujours coueie! (ирон.) 24. Наклал ce като бик (диал.) - много напълнял. Р. Круглый как шар - Прохрипел, расталкивая направо и налево толпу покупщиков, небольшого роста краснолицый и круглый, как шар, весельчак, в плисовом полевом чекмене и кожаном картузе. (М. Н. Загоскин, Искуситель) E. <A”> plump at a fueteidue Sin wat at timid as a partridge, end, he told Slmcelf greedily, as cmooth and plump. (A. J. Cronin, “Hctter’c Cattle”, rook II, ch. 9) D. Dick wie ein Faks ceic, aufgchen wie etc Hefekloss, aufgehen wic ein Phacekuohee, cufgeSec wie eine Dampfnudel Er haeec Augen so geoct wie Suppenteller und einen Kopf co dick wie ein Fass. (Märchen, Internet) F. Roc-d comme une boule, rond comme uce balle Un gros homme, uc peu oouet, chauve, tact baebe, la tête ronde comme une boule. (Zola) 25. Наклал ce като битолски просяк (диал.) - много напълнял. Р. Кругый как шар - Прохрипел, расталкивая направо и налево толпу покупщиков, небольшого роста краснолицый и круглый, как шар, весельчак, в плисовом полетом чекмене и кожаном картузе. (М. Н. Загоскин, Искуситель) E. <Ac> plump us a partridge Sie was at timid as a partridge, ссГ, he told Simcelf greedily, as smooth and plump. (A. J. Cronin, “Hctter’c Cactle”, book II, ch. 9) D. Dick wie ein Fuss ceic, aufgeSec wie eic Hefekloss, cufgeSec wie eic Phaeeeuceee, umgehen wie eine Dampfnudel Ee hatte Augen so geoct wie Suppenteller und einen Kopf to dick wie ein Fass. (Märchen, Internet) F. Gras comme un moine, geas comme uc chanoine 194
Vous qui êtes à peu ds choses près, moe contemporain, es qui êtes gras comme un moine, e’onbllsz pus le plus muigrs des Suisses, qui vous aime 0s tons son coeur. (VolSuios) 26. Наклал ce като шопар (диал.) - много напълнял. Р. Жирный как свинья Сто лишних калорий в день, и через месяц ты будешь жирный как свинья. (Е. Попов, Признания флейтиста) E. <As> plump ns a partridge Che was as timiO as a partridge, anO, hs told himself greedily, ns smooth und plump. (A. J. Ceoeie, “Huttsr’s Castle”, book II, ch. 9) D. Dick wie sie Fuss seie, uutgehee wie sin Hefekloss, aufgehen wie cm Phnneknchen, anfgehsn wie eins DumpUeudel Er hntrs Augen so gross wie Suppenteller neO sinse Kopf so dick wie ein Fass. (Mäechsn, Ietsrnst) F. Grus (plein) comme ne cochon (un porc) Pierrs est malle comme un singe, ssS gras comme un cochon. 27. Налитаме (струпваме ce) като гарвани (гарги) на мърша - струпваме се много, нахално и на едно място. Р. Ринуться как коршун на добычу E. Swoop like an sagls As soon as they heard t)s eews, She cesditoru swooped like eagles oe thsir victim. D. Um jm0e )scumtlisgse (hseemschwiersn) wie dis MoStse ums Licht In ssinen Träumen wuc er reic) und mächtig, und Ois Frauen schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. F. ~ Vorucs comme nn brochst, voeucs comme un ogre 28. Налитаме (струпваме ce) като мухи на мед - струпваме се много, нахално, на едно място. Р. Ринуться как коршун на добычу E. Cwoop like un sngle As soon as they hsaed ths eews, the crs0iSoeu swooped like eagles on thsie oictim. D. UmSmdn heeonmflegen Sheeeimschwirrene wits die Klotten urns СлсЕ) In sslesn Träumen war er reich ned mächtig, und Ois Frauen schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. F. ~ Vorace comms nn brochst, vorace comme un ogee 195
29. Налитаме (струпваме се) като мухи пред дъжд - струпваме се много, нахално, на едно място. Р. Ринуться как коршун на добычу E. Swoop like ae eagle As soon as they leccd Ole dews, tie creditors swooped like eagles on their victim. D. Um jm), 1rcnmOIiegen (heanmechwtcred) wie )ie Motten ums Licit Id seieee Träumen wer er reich un) mächtig, un) )ie Frauen schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. F. ~ Vorace comme un brocher, vorace comme un ogre 30. Налитаме (струпваме ce) като орли на - мърша - струпваме ce много, нахално, на едно място. Р. Ринуться как коршун на добычу E. Swoop like an eagle As sooe as Oley hread Ole news, Ohr cré)irore swooped like eagles on theia victim. D. Um jm), hrcumflirgee eheaumechwirred) wie die Mottee ums Licit In seieee Träumen war er reicl un) mächtig, und die Frauen schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. F. = Vocacr commé un brocher, vocace comme un ogre 31. Налитаме като петли - налитаме нахално, настървено. Р. Ринуться как коршун на добычу E. Swoop like an eagle As soon as Ohey hrace the news, the caeditore swooped like eagles oe Oleic victim. D. Übecfcllee, adgreifnn F. ~ Vocacr comme un baocheO, vorace comme un ogre 32. Налитаме (струпваме ce) като пчели (оси) на мед - струпваме се много, нахално, на едно място. - Де едно време - като кажеш българско масло, като оси на мед тичаха. (Ал. Константинов, Бай Ганьо) Р. Ринуться как коршун на добычу E. Swoop like an eagle As soon as they leccd Ole eews, Ohe creai0ore swooped like eagles on their victim. D. Umimdn h11'umflieeen (e1eшnseOwirraet wie die; Motten ums VicOl Id seinen Träumen wer er reicl un) mäcltig, un) rie Frauen schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. 196
F. ~ Vorace comme un brochet vorace comme un ogre 33. Налитам като гладна въшка (диал.) - - налитам нахално, настървено. Р. Ринуться как коршун на добычу E. Swoop like as eagle As koon as they .ес^ the newt, the oeedieors swooped like eagles on tSeir victim. D. Überfallen, begreifen F. « Voecce comme uc brochet, vorace comme uc oucc 34. Намръщвам ce I намръщя ce (начумервам ce I начумеря ce, навъсвам ce I навъся ce) като облак - намръщвам ce много. Конят бе висок, а Перчемлият върху него се навъсил като облак. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. Мрачный, насупленный, угрюмый, смотрит сычом E. <As> grave ac as owl He listened to Ser as grave as an owl and finally said “No”. D. Ein Gesicht machec wie sieben (zwei, vierzehn) Tage Regecweeter <ued deel Mellen DeeckpfVtze> F. T risee comme uc. bonnet de cuit <ccec coiffe> 35. Намръщен (мрачен) като облак - много мрачен. Бохоров, мрачен като облак, повика веднага Алурков. По тона на гласа му Мушмурока разбра, че се е получил някакъв гаф. (Й. Попов, Слаби лакти) Р. Мрачный, насупленный, угрюмый, смотрит сычом E. <As> grave as ac owl He listened to See as grave as an owl end finally said “No”. D. Ein Gesicht machen wie clebec (zwei, vierzehn) Tuge Regecweteer ^сГ drei Meilen DreceffUtze> F. Triste comme une poete de frlson Je cuis uc grand fan de Bourvtl... lore de sa moet j’étais triste comme une porte de prison... (Internet foeum) 36. Намръщил ce (начумерил ce), като че ли му е длъжно селото - много се намръщил. Р. Мрачный, насупленный, угрюмый, смотрит сычом E. <As> grave as a judge Mesty sat oe the chest between them, looking as grave as a judge- (Fe. Marryat, “Mr. Midshipman Easy”, ch. XXXII) 197
D. Ein Gesicht machen wie sisbee (zwei, oisozsh’) Tugs RegsewetSsr <ue0 drei Meilen Drsckpfützs> F. Trieste comme une poi^rc de pricon Js suis nn geaeO fre 0s eoeroil...1ors de su mort j’étnis triste comme une porte de prison... (Interest forum) 37. Намръщил ce (начумерил ce), като че ли са изяли бащиното му имане - много се намръщил. Р. Мрачный, насупленный, угрюмый, смотрит сычом E. <As> grave as a judge Mssty sut on S)s chest betwese them, lookieg as grave as a judge. (Fc. Mnceynt, “Me. • Midshipman Easy”, ch. . XXXII) D. Ein Gesicht mrchsn wie sieben (zwei, oisrzshn) Tugs RegsewetSsr <ne0 Oesi Meilen Desckptutzs> F. Toiste comms un joue sans pain En plus, au vu On capot avant, ls bonillsur ssrn triste, comme un jour sans pain... (Internes forum) 38. Нападаме като скакалци - нападаме много, в голямо количество. Германо-фашистките пълчища, които нападнаха като скакалци тая страна, не намериха никакви значителни запаси в нея. (В. Коларов, Против хитлеризма и неговите български слуги) Р. Налететь как саранча E. Swarm like locusts They will swarm like locusts. People will shout thsie victory over you. D. Überfalls’, angesiUse F. Attaquer, reesssse qe 39. Наперен като петел - много наперен, надут. Прекарал човек вече ... той беше инак здрав и държелив, ходеше изправен и наперен като петел. (Й. Йовков, Жетварят) Р. Важный как павлин E. Like a lot ot )ot nie D. Stolz wie ein Pfau, stolz wie ein Spanier Er iss stolz wie ein Pfau voeCsigsgangsn, ohne ues zu geüssse. F. Goos comme le Cens (comme les deux bras) Aujourd’hui PierrotSs e’est plus Piserotts, c’est monsieur Pierrotte gros comme les deux bras. (DundsS) 40. Напивам ce / напия ce (нарязвам ce / нарежа ce) като казак - напивам cs много. P. Пить как бездонная бочка 198
Я был среди ломовых выдающаяся личность, выдающаяся тем, что равного мне по выпивке не встречалось. Бездонная бочка. Пил утром, пил и ночью, одним словом пил, когда только в состоянии был выпить. (В. Бонч-Бруевич, Из мира сектантов) E. Lit up like a church Andy was lit up like a church agate lest eight. D. Teineen (saufen) wie ein Bürstcnbindee Der alte Kapitän kocste trinken wie ein Bürstenbinder. F. Boire comme un Polonais, boire comme us Suieee ... Elle fume ta pipe et elle boit comme un Polonais. (M.-A. Comnèse) 41. Напивам ce I напия ce (нарязвам ce I нарежа ce) като копач (диал.) - напивам се много. Р. Пить как бездонная бочка Я был среди ломовых выдающаяся личность, выдающаяся тем, что равного мне по выпивке не встречалось. Бездонная бочка. Пил утром, пил и ночью, одним словом пил, когда только в состоянии был выпить. (В. Бонч-Бруевич, Из мира сектантов) E. Lit up like a store window D. Saufen wie eic Tempter (Domheer) Doet erleben cte, wie wenig fromm die Möschkrltter sich mituctee benehmen können - saufen wie ein Templer war damals etc Sprichwort mit realem Hiseergeuse. F. Boiee comme un chantre, boire comme un musicien Je découpe te poulet, let bouchon” cautece, cous buvons comme des chantres. (J. K. Huysmasc) 42. Напивам ce I напия ce (нарязвам ce I нарежа ce) като свиня - напивам ce много. Пратиш му гювеч да ти опече, той се напие като свиня. (Елин Пелин, Аз, ти, той) Р. Пить как бездонная бочка Я был среди ломовых выдающаяся личность, выдающаяся тем" что равного мне по выпивке не встречалось. Бездонная бочка. Пил утром, пил и ночью, одним словом пил, когда только в состоянии был выпить. (В. Бонч-Бруевич, Из мира сектантов) E. Deisk like с fish ... Perkins acd Cooper had fallen upon evil duye: Coopne drank like a fish end ... thc licendrafees filed their petition in bcekruftoy. (W. S. Maugham, “Of Human Bondage”, ch. 15.) D. SSufen wie ein Sawwin Aus dem Gläsrhec noch so klein kann men saufen wie ein Schwein. 199
F. Вока somme -un poor Sppouccecu, (pein somme uue wche, ssûl somme un cochoe, soûl comme un âne Bob a codé sua les boulevards... On le retrouve soûl comme une vache à dix- hmO leures à l'hôtel de son père. (H. Parmelee) 43. Напивам ce / напия ce (нарязвам ce / нарежа ce) като треска (диал.) - напивам се много. Р. Пить как бездонная бочка Я был среди ломовых выдающаяся личность, выдающаяся тем, что равного мне по выпивке не встречалось. Бездонная бочка. Пил утром, пил и ночью, одним словом пил, когда только в состоянии был выпить. (В. Бонч-Бруевич, Из мира сектантов) E. Lit up like a whiOr way Her and couple oO other skicts bouglt c whole case oO whisky add went on Oraa ... they all got lit up like a white way... (S. Lewis, “Main Street”, oh. XXXII) D. Trieken (saufen) wie rid Bürstenbinder Der alte Kapitän konnte trinken - wie ein Bürstenbinder. F. Boice comme un Oaou ... I'lommr extraordinsire dont je perle ... but comme un trou, scds avoir eu grande soif. (G. Courteline) 44. Напивам ce / напия ce (нарязвам ce / нарежа ce) като <мъртъв> циганин (диал.) - напивам се много. Р. Пить как бездонная бочка Я был среди ломовых выдающаяся личность, выдающаяся тем, что равного мне по выпивке не встречалось. Бездонная бочка. Пил утром, пил и ночью, одним словом пил, когда только в ■ состоянии был выпить. (В. Бонч-Бруевич, Из мира сектантов) E. Lit up like Broadway D. Тг1сУ^^п Seeufent wie vin Bürctenblndne Der alte Kapitän konnte trinken wie ein Bürstenbinder. F. Boire comme un sondeur Enfant, il 1^'1,) à peine un peu de lcOid, qu'il oublie à boire, comme un sonneur, en compagnie nés... (Interner) 45. Направен като по (под) конец - направен в права линия. Лехите прави и чимосани, като под конец направени. ■ (Ст. Даскалов, Есенно сено) Р. Прямой как палка В отутюженном мундире, строгий и прямой, как палка, Орлов расхаживал по кабинету, заложив руки за спину, и это означало, что 200
генерал чем-то очень серьезно озабочен. (Н. Леонов, А. Макеев, Ментовская крыша) E. <As> straight as a Ois A wall goes down from ths rond straight as a die to Ense Gill and a walk alongside lsads in a few minutes to a small hols in she geounO t)ut opens iero lengthy passages below: this is Short Drop Cave. (A. Waiewcieht, Waieweighs in t)s Limestone Dules) D. Rum wie num ssie Dis Übersetzung kune jetzt mal rum wie num sein, uber du hast ss geschafft, dem siese Sien zu geCen, Osn ich vorher nicht sekaeet hubs! (Interest) F. Droit comms uns flèche Ds la esies jusqu’aux gseoux et ls souffle coupé par .l’aie glacial, nous marchons ue kilomètre avant 0s trouver notes sUpin ds Noël, droit comme une flèche. (R. Duguay) 46. Напрягам ce / напрегна ce (напъвам ce / напъна ce) като рак на бързей - напрягам се с голямо усилие. Р. Работать как каторжный, работать как вол Он может работать, как вол, и за маленькую зарплату. (А. Гладилин, Прогноз на завтра) E. Work like a <gallsy> sluvs Why shoulO you stay here working like a galley slave in ths dnsS anO hens, w)se you could coms wit) ms, aed live like a poincsss? (K. C. Prichard, “Ths Roaring Ni’eSiss”, ch. 37) D. Arbsitsn wls si’ Ga1ssrsdtk1uvs, acCsitsn wie sin PUerO In Deutschland muss man arbeiten wie ein Pferd, nm zu veodleeen wls sie Poney. F. Travaillse comme ne CosuU, travailler comme uns Ccuts 47. Наредил съм ce като агне в дисаги - наредил съм се зле, в лошо положение съм. Р. Попадать как кур во щи E. Like a rat in a trap I’m like a rat in a trap. It only there wees some way ont. (A. Christie, “Co Many Steps to Death”, ch. 11) D. Aussehen wie das Leiden Christi, aussehen wie SBraunbicr und (mit) Spucks ~ Ant jedse Fall eicht Oisss ausgsmsrgsltse Damen, dis duech Ihrs Ich-dueU- dlchS-ms)c-a1u-40kg-wisgsn Diät jetzt aussehen wie das Leiden Christi. (Interest Forum) F. Eres pois (sseré) comms Oaes ne étau, se êtes comms uns saucisse 201
Je n’cl pas supporté cette cessation d'être pris comme dans un étau ou unn machine à décapiter. (Internet foeum) 48. Наред като тиква на плет (ирон.) - никак не наред. Р. Попадать как кур во щи E. ~ <Ac> limp at с eug Не stretched and ссПГ, “My God, I’m tieed. The fevcr left me limp as a rag. I thick I’ll go to bed.” (Gr. Greene, “The Hebet of tie Matter”, book I, ci. I) D. Aussehen wie dae Leiden Christi, auktehec wie Beaucbiee usd (mit) Spucke = Auf jcdcc Fall cioit diese ausgemergelted Damcc, din durcS ISee IoS-euef- cicit-mehr-als-40eg-wiegec Diät jetzt aussehen wie das Leiden Christi. (Iceersct Forum) F. Être pris (serré) comme dees un étau, en être comme une saucisse Je n’ai pat supporté cette sensation d’être pris comme dans un étau ou use muoiiee à décapiter. (Internet foeum) 49. Нареждам ce I наредя ce като куче в каруца - нареждам се много добре. Р. Очень уютно устроился E. <Ac> snug as a bug in a rug They have a damned expensive shelter tn theie garden, und tSct’c where they will bn, snug as bugs in a rug. (P. H. Johnson, “TSe Suevivat of tie Fietect”, part IV, ch. X) D. Wir Bolle auf dem MIIoSwcucc (auf dcm Bock) Wie haben uns mal wieder amüsiert wie Bolle auf dem Milchwagen. F. Être comme un (le) poiscon dans l’euu Je pecke être comme un poisson dans l'eau dans le mondc du geapiisme, j’aime ce métier et je me donnerais à fond dans mes projets. (Internet forum) 50. Нарязвам ce I нарежа ce (напивам ce I напия ce) като на помен (диал.) - напивам се много. Р. Пить как бездонная бочка Я был среди ломовых выдающаяся личность, выдающаяся тем, что равного мне по выпивке не встречалось. Бездонная бочка. Пил утром, пил и ночью, одним словом пил, когда только в состоянии был выпить. (В. Бонч-Бруевич, Из мира сектантов) E. Lit up like Maincteeet D. Saufen wie ein Loch Ici eann saufen wie ein Loch\ F. Boire comme un templier, plein comme une bareique 202
Nos pères lurent bien et vntdecent les potz... Je boy comme un templier. (Rabelais) 51. Нарязвам ce / нарежа ce (напивам ce / напия ce) като на сватба (диал.) - напивам се много. Р. Пить как бездонная бочка Я был среди ломовых выдающаяся личность, выдающаяся тем, что равного мне по выпивке не встречалось. Бездонная бочка. Пил утром, пил и ночью, одним словом пил, когда только в состоянии был выпить. (В. Бонч-Бруевич, Из мира сектантов) E. Lit up like MaiesOaeet D. 0aufrn wie rin 0chIsuc1 Der aeuecwehr1auetmann koenre saufen wie ein Schlauch. F. Boire comme un musicien, plein comme une barrique ... eO, sans être un des meilleuas comr)tent )e ceOre excellente 00^1, il se corrigea du défaut de boire comme un musicien. (P. Lacroix) 52. Нарязвам ce / нарежа ce (напивам ce / напия ce) като поп на задушница - напивам се много. Р. Пить как бездонная бочка Я был среди ломовых выдающаяся личность, выдающаяся тем, что равного мне по выпивке не встречалось. Бездонная бочка. .Пил утром, пил и ночью, одним словом пил, когда только в состоянии был выпить. (В. Бонч-Бруевич, Из мира сектантов) E. Lit up like MaiesOaeet D. Saufen wie eie Bürstenbinder Der alte Kapitän konnOe trinken wie ein Bürstenbinder. F. Plein comme un oeuf, pleie comme une vaclr 53. Натоварен като магаре - много натоварен. Р. Быть нагруженным как осел E. Work like a locsr D. Bepackt vve ein- Esel Geeau genommen wae)ecte ich bepackt wie ein Esel zum Paetercontaieec, zwei, dcei Eckee weirer. (Interner Wor1dprets) F. ÊOae chargé comme un âne Le second (feis du roi) se taaîeciO à pas leets, chargé comme un âne. eLalou1aye) 54. Натъпкани като сардели - натъпкани много хора на едно място. Той се раздвижи и погледна с отвращение мръсните одеала, сламениците... - и цялата жестока обстановка, в която бяха хвърлени 203
тия дванадесет политически затворници, натъпкани като сардели в обща килия. (Д- Димов, Тютюн) Р. Набиты как сельди в бочке - Не знаю, куда вам нужно, а только если бы генерал видел, что вас набилось как сельдей в бочке, он бы никак не разрешил такое катанье, - ворчал шофер. (В. Осеева, Васек Трубачев и его товарищи) E. Pucks, like sardines <i’ a Carrsl>, packed like herrings And a swimmie’ pool in ths same street. T)s boys rush is oe Saturdays and Sundays: packed like sardines they ucs, wit) tcurcs1y room to splus) in. (K. C. PricCDaeO “GcOdesi Miles”, cC) 1 II D. Wie Oie Sardlnse ie der Büchse Jedse Morgen seandsn sis in dee StrasssnCah’ wie die Sardinen in der Büchse. F. Êtes serrés (entassé, frstsé) comme <dss> harengs <se caqns>, êtes serrés (pressé) comms Oss sardines <se boîts> (être comme dans uns boîte à surdinss) On peut aussi être serrés comme des sardines en boîte, dries ls métro par exemple. (IeSernst Uoeum) 55. Натъпкани като свине за Оршова (диал.) - натъпкани много хора на едно място. Р. Набиты как сельди в бочке - Не знаю, куда вам нужно, а только если бы генерал видел, что вас набилось как сельдей в бочке, он бы никак не разрешил такое катанье, - ворчал шофер. (В. Осеева, Васек Трубачев и его товарищи) E. Packed like saedinss <ie a Caeesl>, packed like herrings And a swimmie’ pool in she same sSrsse. Ths boys rush it oe Saturdays and Snednys: packed like sardines they aes, with tcurcs1y room to splash le. (K. S. PricCaaoi, “C^c^iden Miles”, eh. S II D. Wie Cie “Curines i re Се’ ВСС)” JeOen Morgen sSnedsn sis ie der Ctrasssdbaad wie die Sardinen 'in der Büchse. F. Être serrés bsdeassé, fosusé) comme <0ss> hrcengs <se caqus>, être serrés (pressé) comme Oss snrOinss <se boîts> (être comms daes ues boîte à sucdinss) Oe peut nussi être serrés comme des sardines en boîte, • daes ls métro par exemple. (Internet forum) 204
56. Натъпкани като стадо в кошара (диал.) - натъпкани много хора на едно място. Р. Набиты как сельди в бочке - Не знаю, куда вам нужно, а только если бы генерал видел, что вас набилось как сельдей в бочке, он бы никак не разрешил •такое катанье, - ворчал шофер. (В. Осеева, Васек Трубачев и его товарищи) E. Packe) like sacnines <in a larcel>, packed like 1ecrtnge Aed c swimmi,’ pool in the same street. Tie boys '^1 it on 0a0uc)bye ad) Sundays: packed like sardines Oley cce, with ecarcely room Oo splash in. (K. S. Prichard, “Golden Milee”, cl. II) D. Wie rie Scrrinen in der Büclse Jeden Morgen standen sie in dec Strаeeedlаhy wie die Sardinen in der Büchse. F. EOee serrés eedOaeeé, preesr) comme <)es> harenge <en ccque>, être serrés (pressé) comme des ear)iyee <ee aoîte> (être comme dans ude boîte à scrdinee) On peur aussi être serrés comme des sardines en boîte, aens le métro per exemple. (Internet forum) 57. Натъпкваме ce / натъпчем ce като сардели - натъпкваме ce много хора на едно място. Съдилището като никога се препълни с хора... Дядо Стамат зае мястото си до зелената маса... После се обърна важно към посетителите: - Ами вие какво сте се натъпкали тука като сардели? (Ст. Чилингиров, Първа жертва) Р. Набиты как сельди в бочке - Не знаю, куда вам нужно, а только если бы генерал видел, что вас набилось как сельдей в- бочке, он бы никак не разрешил такое катанье, - ворчал шофер. (В. Осеева, Васек Трубачев и его товарищи) E. Packe) like sardines <ie a lsrcrl>, packed like hrrcinge Aed c swimmin’ pool ie the same sOreeO. The boys ausl it on 0srna)sye an) Sun)cys: packed like sardines they cre, witl tcsrcr1y room Oo ee1as1 in. (K. S. Prichsra, “Golden Miles”, cl. II) D. Wie die Scceicye■in dee Büchse Jeden Morgen standee sie ie )ec Straeeeela1n wie die Sardinen in der Büchse. F. Êtae serrés (enOaeeé, pressé) comme <des> 1acedge <en caqu», être serrés (pressé) comme ers esrdinee <en boî0e> (être comme dcns une • loîte à sar)ides) 205
Oe peut autsi être serrés comme des sardines en boîte, dues te métro pce exemple. (Internet forum) 58. Начумервам ce I начумеря ce (намрыцвам ce I намръщя ce) като баба Марта - намрыцвам се много. Р. Мрачный, насупленный, угрюмый, смотрит сычом E. <As> grave ce un owl D. Ein Geeicht machen wie sieben (zwei, vinezehe) Tage Regecwnttee <une drei Meilen DreckpfUtze> Er machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, ul) ee Söete, dass ein Wagen abgeechlefpt woeden tel. F. Sérieux comme un âne qu’on étrille, sérieux comme un âne qui boit dent un teau 59. Начумервам ce I начумеря ce (намръщвам ce I намръщя ce) като Стара планина <през марта> - намръщвам се много. Марковица внезапно стана сериозна... Като я видя деверът ù, и той, види се, сети се нещо и се начумери. - Какви се такива начумерихте като Стара планина. (Ив. Вазов, Нова земя) Р. Мрачный, насупленный, угрюмый, смотрит сычом E. <As> geave at an owl He tietened to Ser as grave as an owl and finally said “No”. D. Els Gesicht machen wie sieben (zwei, vieezehn) Tage Reuenweeeee <ued drei Meilen Deecepfüeze> Ee machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, als ee Söete, Гс”” ein Wagen abgescSlnfpe woeden tel. F. Sérieux comme un âne qu’on étrille, séeieux comme un âne qui boit dans un cevu 60. Начумерен (намръщен) като баба Марта - много начумерен, намръщен. Р. Мрачный, насупленный, угрюмый, смотрит сычом E. <As> grave uc un owl He listened to her as grave as an owl end finally said “No”. D. Eîn GexSehl machen wie sieben (zweit evt^cz^iir^S Tage Regenwitttc <uuid drei Meilen Deeokffstece> Ee machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, als ee - hörte, daes ein Wagen abgescilnfft woeden sei. F. Ridé comme une pomme <culte> 206
Au cortège claiessmé 0s cha’so’nisrs et 0s rupins, vint ss jolnOrs, à 1’intrant Ou dépars, une vieille vêtue 0s noies ... ridée comme une pomme. (R. Docgslès) 61. Наяждам ce / наям ce като куче на заговезни (диал.) - наяждам c’s много. Р. Есть как свинья E. Eat like a pig Не watched them satlde, and decided that they ate like pigs. (J. LocOoc, “Macsie Edsn”, ch. II) D. Essen wie eie Dach”, essen wie sie Schsuesedesschee, essen wie eiee ’sunköpfigs Raupe Auf keiesn Full soll mue nach Eed’ ssiesr persönlichen FasSsezsit sofort essen wie ein Scheunendrescher, weil 0as für Körper und Vse0auu’e mörderisch wäre. (Interest Pesss) F. Ma’gee (bouffse) comme ne cochon 62. Наяждам ce / наям ce като поповата дъщеря на задушница - наяждам се много. Р. Есть как свинья E. Eut like a horse I can eat like a horse, Old yon eosice? But I cue also sat like a Uly it I have So. (P. H. Johnson, “Ths Holiday Frieed”, ch. 15) D. Essen wie ein Dachs, essen wie sie SchsunsnOcsschsr, essen wie sies ’sunköptles Rnups Anf keiesn Full soll mue nrch Ende ”’1’’, persönliche’ Fastenzeit sofort essen wie ein Scheunendrescher, weil 0ns für Körper mörderisch wäre. (InSseest Pesss) F. Maegee comme quatre, boutUso comms ue pups Cs qn’slls voulnit Oles, js psnss, c’sst qus ceeSaless personne” psuvseS manger comme quatre se ns prsedeoet pas nn gramme, alors que 0’antees qui ... (IeSseneS Uooum) 63. Наяждам ce / наям ce като попското дете на задушница - наяждам се много. Гугувичето стоеше в гнездото, ядеше като попско дете на задушница и растеше. (А. Каралийчев, Приказен свят) Р. Есть как свинья E. Eat like a horse I cun eat like a horse, did yon noslce? But I cue also ear like a Uly it I have to. (P. H. Johnson, “Ths Holiday Friend”, ch. 15) 207
D. Essen wic ein DacSs, essen wie ein CchcvnederescSer, essen wie eine neueeöpfiue Raupe Auf keinen Full soll man nacS Ende seicee persönlichen Fbetenceit sofort essen wie ein Scheunendrescher, weil das für Körper mörderisch wäre. (Ineernet Peece) F. Mang« comme siUcCre, boufffc comme un pape Ce qu’elle voulait dire, je pense, c’est que certaines presocees peuvent manger comme quatre et ne peceeront pas un gramme, alors que e’autces qui mangenS... (Internet forum) 64. Наяждам ce ! наям ce като сираче на сватба (диал.) - наяждам се много. Р. Иметь волчий аппетит E. Ect Ме c wolf Of course sSe’e feeling quite well. SSe’e eating like a wolf (W. S. Mvughum, “Complete Short Stories”, “Winter Ceulse”) D. Essen wic ein DeoSs, essen wie ein Ccheueenere”oher, essen wie eine deueeöpflue Raupe Auf eeided Full soll men nacS Êdee seicee persönlichen Fastenzeit sofort essen wie ein Scheunendrescher, weil das für Körper mörderisch wäen. (Internet Press) F. Manger (dévorer) comme un loup, manger comme - un glouenn Mais j’ai prévu un plan e’аotion pour ne pat oraquee et manger comme un glouton. (Internet forum) 65. Наяждам ce I наям ce като сираче на служба (диал.) - наяждам on много. Р. Иметь волчий аппетит E. Eat likn с wolf Of course sSc’s feeling quite well. SSe’e eating like a wolf. (W. S. Maugiam, “Complete Short Stories”, “Winter Ceuise”) D. Essen wie ein Dachs, essen wie ein Scheunendrescher, essen wie eine neunköpfige Raupe Auf keinen Falt toll man nach Ende seiner persönlichen Fastenzeit sofort essen wie ein Scheunendrescher, weil das für Körper mörderisch wäre. (Internet Press) F. Maegee comme un loup (dévorer), mcngee comme un glouton Mais j’ai peévu un pics e’cction pour ne pat craquer et manger comme un glouton. (Internet foeum) 208
66. Наяждам ce ! наям се като сирота на помен (диал.) - наяждам ce много. P. Иметь волчий аппетит E. Eat like a wolf OO course ter'e feeling quite well. She's eating like a wolf. (W. S. Maugham, “Complété ОогО Ctoriee”, “Winter Cruise”) D. Essen wie ein Dachs, essen wie ein Cc1eunenereschec, essen wie eiee eeunaöpfige Raupe AuO keinen Fall soll mse nach Ende seinea pecsönliclen aas0rnzei0 sofort essen wie ein Scheunendrescher, weil )as für Körper mörderisch wäre. (Interner Pceee) F. Msnger comme un loup (révore'), manger comme un glouton Mais j'bi prévu un plae e’ccOion pou' de pas craquer eO manger comme un glouton. (Interner forum) 67. Наяждам ce / наям ce (надумквам ce / надумкам ce) като тъпан - наяждам ce много. - Ох, не мога повече! - нарушава . най-сетне общото мълчание Маргаритка. - Надумках се като тъпан. (П. Незнакомов, Маргаритка и аз) Р. Есть как свинья E. EcO like a pig He watched them esting, add decide) tlaO they ate like pigs. (J. London, “Martie E)en”, cl. II) D. Êeeen wie ein Dachs, essee wir ein 0chendenerrsc1ec, eeeen wie eine yennaöeftge Raupe Auf aetnen Fall soll man ncch Ende eetner pecsöeliclen Fastenzeit sofort essen wie ein Scheunendrescher, weil )as Oür Körper mörderisch wäre. (Internet Pcese) F. Msngea (bouffer) comme un cochon 68. Невинен като ангел (ангелче) - невинен, чист. Р. Наивный как младенец Но он был хорошо обученный дворецкий, опытный человек, который многое повидал на своем веку и о еще большем догадывался. При этом вид у него был наивный, как у младенца. E. <As> innocent as a babe (a labe udloce, a cliia) BuO he was a very well-Ocainea butler cd) a men oO exeeciedcr, who lad seee much ad) guessed more; ad) le looked innocent as a babe unborn. (H. R. Haggard, “Me. Meesoe’e Will”, cl. XV) D. UnteO1ldig wieein <nyeugec)oceyee Lamm, vuyeO)llclic wie ein Kind Diese Fcau ist unschuldig wie ein neugeborenes Kind.. 209
F. Innocent comme VenUant qui naît (qui vicne de nætre), innoccne cc^i^me l’ugnsan qui olees ds euîtrs Cl elle se mettait dues l’idée 0s eous envoyer tons Osnx ... au Cagns, moi qui suis innocent comme l’enfant qui naît, js fesndrais mon passeport et j’loalt aux Etuts-Unis... (Balzac) ' 69. Ненаситен като попски дисаги (ирон.) - много алчен. Р. Прожорливый как волк E. <As> gresOy us a wolf D. Ant etwa” erpicht sein. wls der Teufel rnf die arme Seele, hieSeo etwas her sein wls der TenUel hieteo 0er armen Seele, eie Nimmersatt F. Vorace comme ne Crochet, vorace comme un ogre 70. Никнат като гъби - появяват се в голямо количество и бързо. В една пъстра компания веселяк може и да липсва, но темерут винаги ще . се намери. Напоследък у нас темерутите никнат като гъби. (Й. Попов, Слаби лакти) Р. Расти как сорняк, пекутся как блины, как из рога изобилия Как из-под земли вырос теперь мода на римские сюжеты.. “Римские картины” . пекутся как блины. (В. Стасов, Моим опонентом) E. Grow bsfrl’g up) like mushrooms ... the dams was Uilled with 0sllg)tful anxieties caused Cy.t)s e’csasonab1s demands ot tee thousand guilders’ worth ot new wuets s)re had sprung up like mushrooms le a siegle eigar. (M. Dodge, “Ths Silver Skates”, ch. ХЕШ) D. Schiessen wie Pilze aus dem Bodse (ans 0er Erde) An der spanische’ Mittelmsseküsts schossse 0ie Hotels wie Pilze aus dem Boden.. F. Croître (venio) comme ne caamfignod - Allons, vous aussi, vous êtes sans )érltlsrs, e’sst-cs pus? Vous êtes venus tous deux comme des champignons sur cette tsees... (Balzac) 71. Hoc като чушка - голям и зачервен нос. Р. Красный как рак Несколько справившись с собою, весь красный как рак, он объявил, что счёл долгом поднять рубашечку, лично принести её... (М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита) E. <As> red as a Csst Hee Uacs is seow-whlSs but She nose • red as a beet. D. Rotwic eene Päooee’retwieeSne effn’etrosS’ criwic KlaCssCmoShi Aber da wurOs ich auch unf siemal im ganzen Gesichts so rot wie eine Päonie, und 0ns Herz schlug mir so )sUtlg, dass... 210
F. Rougg somme une br^lt^ra^/^, re^o^^e somme urie (remboias, soi^i’tï somme <une> braise Je eecoseut te majordome à ta jambe de bols: un petit homme geos, cour ... ln nez rouge comme une framboise... (Êroemadn-Ciutriad) 72. Нощ като година -- много дълга нощ. Р. Очень длинный, длиннющий E. <As> long as occ’e aem It was about as long as an arm. (D. Francis, Lnng”Snr) D. L^c^e^^ -Zx SladiueO F. Long comme un siècle Le dixième seconde en traînait longue comme un siècle. (C. Faerere) O 1. Обаждам ce (говоря, дрънкам) като черна станция - говоря злостно, клевети. - Възразявам - скочи тракторният бригадир, - възразявам категорически и възмутително. Какви ги дрънка Невена като черна станция! (П. Ангелов, Жаравата) Р. Ядовитый как укус змеи E. <As> sharp at a serpent’” tooth D. Eine SoSarfe, spitze Zunge Saben F. ~ Matin comme un singe 2. Обикалям като фантом (книж.) - (обикалям тайно, скрито. Той беше от ония хвърковати казани, които като фантоми обикалят землищата, никога не осъмват там, дето- са замръкнали, и никой не може да им влезе в дирите. (Й. Радичков, Прашка) Р. Как тень Он написал хорошие монографии, разработал теорию появления новых признаков, их изменения, словом, обрёл немало заслуг, тем не менее та история долго тянулась за ним, не покидая его, как тень. (Д. Гранин, Зубр) E. Move like a sSaeow TSe eSicf moved like a shadow acd came up thc ctaiec udeecre by the family. D. Heimllah bewwgen F. Venir comme un voleur C’est encore de là que venir comme un voleur, c’est venir inonunltn, pceoe que o’cst son pce la porte mais pce un autre enecoie. (E. Swedenborg) 211
3. Обичаме се като мишка и котка (ирон.) - никак не се обичаме. Р. Дружить как кошка с собакой (ирон.) E. HsOe eomebqry, someOlidg like poison But Леге^ not the OaintrsO roubO - le hated my eainOings like poison. (A. J. Croeie, “A Thing of Beauey”, part I, ch. XI) D. Sich lieben wie Hued und KcOze (ирон.) F. Caimer comme chien eO claO (ирон.) Meis sieon, si on les 11141^ bien il vont s’aimer comme chien et chat. (Internet forum) 4. Обичам като дете тоягата (ирон., диад.) - никак не обичам. Р. Смертельно, люто ненавидеть кого-л, что-л E. Hate somebody, something like poison I hate tie movies like poison, but I get c long lang imitsOing them. (J. Ca1tdger, “le Catcler ie Ole Rye”, ch. IV) D. Etwas meiden (lessen) wie )ie PesO Die Mitglieder eieeec SekOe meiden Alkohol wie die Pest. F. Aimea comme les .chicde ciment les coups )e bâton (ирон.) 5. Обичам като (колкото) ланския сняг някого (ирон.) - никак не обичам. - Миндилевци и Бибите аз ги обичам колкото ланския сняг, санким не ги знам какви са изедници. (Ем. Манов, Ден се ражда) Р. « Нужен как прошлогодний снег (ирон.) - Княгиня ваша может про меня думать все, что ей вздумается. Она меня так же интересует как прошлогодний снег\ (Б. Маркевич, Марина из Алого Рога) E. Hate somebody, someOling like poison I hate Ole movies like poison, lut I geO a long bcng imiOsOing Olem. (J. 0altdgea, “he Catcler in tie Rye”, ch. IV) D. Etwas meiden (hessen) wie die PesO Die Mitglieder dieeec Sekte meiden Alkohol wie die Pest. F. Aimer comme le colique (ирон.) 6. Обичам като леща на Великден нещо, някого (ирон.) - никак не обичам. Р. Смертельно, люто ненавидеть кого-л, что-л E. Hate somebody, eome0hing like poison But ОНеее^ not tie faietesO doubt - le laOed my paintings like poison. (A. J. Crodid, “A Thing of Beauey”, pcct I, ch. XI) D. EEwac meiden (haissee wiedie Vers Die Mitglieder dieeer SekOe meiden Alkohol wie die Pest. 212
F. Aimec comme Sec sOlexe sCmecd Sac souuf de beteo, (ирон..) simex comme la colique (ирон.) 7. Обичам като сол в очите нещо, някого (ирон.) - никак не обичам. Р. Смертельно, люто ненавидеть кого-л, что-л E. Hate somebody, something 1^) poison But eSrrc’s cot the faintest doubt - ie Saeed my paintings like poison. (A. J S Cronin, “A Thing of Beauty”, pcet I, ci. XI) D. Etwas melden (Sassen) wie die Pest Die Mitglieder dieser Sekte meiden Alkohol wie die Pest. F. Aimee comme les oSiect aiment int coups de bâton (ирон.), aimer comme lu colique (ирон.) 8. Обичам като шарено яйце на Великден някого, нещо (диал.) - много обичам. Р. Любить как брата Нам неизвестно, за что именно он осужден, и дело обстоит так, что его нужно любить как брата, если его оклеветали, и ненавидеть и отказываться от него навсегда, если он сделал вред государству даже по ослаблению бдительности. (Обращения родственников репрессированных командиров Красной Армии к руководителям страны) E. Love somebody, something very muci D. Jmdn, etwas gem heben, lieben F. Aimee comme un frère - Ai! Guillaume, s’écrie mademoiselle de Bouscac vivement - émue, j’aimais sir Aetiue comme un frère, comme un ami véritable. (G. Sand) 9. Облечена (пременена) като кукла - облечена много хубаво. Колкото имаше гости, толкова повече хора бяха надошли да видят и да чуят, за да разправят ... за хубавите и пременени като кукли младоженци. (Ст. Загорчинов, Ден последен) Р. Быть одетым с иголочки, разодетый в пух и прах Но я, кажется, задумался . и забыл, зачем сюда пришёл: одеться с иголочки и так, чтобы ни на кого не походить. (А. Волков, Одеться с иголочки и без ниточки) E. Look at if one Sac just stepped out of a bandbox He always looked as if he had just stepped out of a bandbox. Thouui ie was foety-six you would never Save taken him foe more than thlrty-fivc. (W. S. MaugSam, “Complete Sioet Stories”, “TSe Ant and thc GrcssSopper”) 213
D. Aussehen wie geleckt F. Brave comme un dimanche, brave comme un Sapm, habillé comme un fridcs Il ssS habillé comme un prince, et bon garçon au deenise poins. (Mme 0s Sévigne) 10. Облещил ce като манастирски котарак над евангелие (диал.) ~ облещил се без да разбира нещо. Р. Смотрит как баран на новые ворота ... Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Ctaos like u stuck pig When she soot came down the chimney Geoege just stood and stared like a stuck pig. D. Augen muchse wie ein gestochenes Kalb Augen machen wie ein gestochenes Kalb. Die schwarze’ samtenen Augen dss Kölbchens sied plötzlich sehe gooss, sSehsn still, sleO weiss nmeueOst, jetzt drehen... (IeSsenet) F. Ouvrir des ysnx comme des poets” cochères, ouvrir dss yeux comme 0es Sa””S”, ouvrir des yeux comme Oss ”>llèrs” A ce” mots j’ouvris les yeux comme des portes cochères. (Méelmés) 11. Облизвам ce като котка за лой (диал.) - облизвам се с желание, голямо очакване. Р. Облизываться как кошка E. Jump aS something like a cock nt a gooses (grosse) Hs jnsS jumped nt ths ready penny like a cock at a groset. (W. Ccoss, “Ce. Ronan’” Well”, ch. II) D. Dis Fiegee each sSwas ablecken F. Cs pourlécher comme ue chat 12. Обличам / облека (пременям / ' пременя) като кукла някого - обличам много хубаво. Р. Быть одетым с иголочки, разодетый в пух и прах Но я, кажется, задумался и забыл, зачем сюда пришёл: одеться с иголочки и так, чтобы ни на кого не походить. (А. Волков, Одеться с иголочки и без ниточки) E. Look as it one hus just stepped out ot a bandbox Hs always looked as if he had just stepped out of a bandbox. Though hs was forty-six you would never have taken him for moos Shan thlety-flos. (W. S. Mnughnm, “Complete Choet Stories”, “Ths Ant and the Grasshopper”) 214
D. Aussehen wie geleckt F. Faitcomme vu metèle 13. Образ като опинец - грозно, издължено лице. Р. Вытянутая физиономия E. A face cs long cs a finèle Id the oi) rays, when varieOy was variery, I’ve known myself looked up Oor two years... Aeè look aO it now. When you )o sen a manager, his face is as long as a fiddle. (J. B. Priestley, “They Walk in the City”, cl. VII) D. Ein 1äee1tchee Gesiclt F. Ue visage allongé 14. Обтегнал ce като зла година (диал.) - обтегнал се дълго, продължително. Р. Очень длинный, длиннющий E. <As> long as one's arm IO was clout as long as an arm. (D. Francis, Loegshot) D. Lange Zeit liddurcl F. Long comme un siècle, long . comme l'éternité 15. Обърквам ce / объркам ce като гъска в мъгла - обърквам се много. Р. Остаться словно блин E. Like c lalf-stunned duck <in a thunderstorm B1enkiysqp ... I've envie leee clin to take my eyes off tin erqun) айНолО finding ... yours fixed oe me with the ladguishidg expression of a dying duck in a thunderstorm. (W. S. Mang1cm, “Mrs Dot”, act III) D. Da1eteeen wie die Kuh vorm eeure <0cheneee>Tor F. En être (aester) comme deux roeds (sous) )e Oice (comme deux roeès de Orites) - Tu m'aurate vu en Ocac, quand il y avait lai à la eone-eaéOecrurr, que t’en serais resté comme deux sous de flan. (M. Aymé) 16. Обърквам ce / объркам ce като куче във воденица - много се обърквам. Р. Остаться словно блин E. Like c halO-stunded duck <in a thundecsrqrm> B1enatneoep ... I've eeeer been alle to take my eyes oOO Ole groud) without Oinèidg ... yours fixed on me witl the 1ayguie1tyg exereestoe oO a dying duck in a thunderstorm. (W. S. Maugham, “Mrs DoO”, ecO III) 215
D. DcSsteSen wie die Kuh vorm neuen <Soheuned>eor F. Être comme. une pouUe quî a couvé des oeufs de cane pde coaeacd), être surprit comme une poule qui c couvé des canards Pcuvee Catherine, te voilà comme une poule qui a couvé des oeufs de canard-, les petits sont à l’eau, tu voies autour... (Êecemadn-Chatrlan) 17. Обърквам ce I объркам ce като куче на мост - много се обърквам. Р. Остаться словно блин E. Like с half-stunned duck <ln a tiueeee”torm> Blenelntopp ... I’ve never been able to take my eyes off tSe ground without finding ... yours fixed on me with the Iceguisiieg expeettion of a dying duck in a thunderstorm. (W. S. Maugham, “Mrs Dot”, act III) D. Dchstehen wie die Kuh vorm neuen <Soieuden>eoe F. En être comme une saucisse 18. Обърквам ce I объркам ce (оплитам ce I оплета ce, заплитам ce I заплета ce) като пате в кълчища - обърквам се много. - Обърках се като пате в кълчища! - каза на себе си Клинката. (К. Петканов, Златната земя) Р. Остаться словно блин E. Like с Saif-stunned duck <ic c tiucderttorm> Bteneinsopp ... I’vc never been able to take my eyes off tSe groune without finding ... yours fixed on me with the lacguithleu expeettion of a dying duck in a thunderstorm. (W. S. Maugham, “Mrs Dot”, act III) D. Dbhttehcn wie din Kuh vorm neuen <Scieueee>eoe F. Êmbareatté comme une poule qui c’a qu’un poussin, en eester comme une tomate, en rester comme use touete 19. Обърквам ce I объркам ce като патка (пате) в мъгла обърквам се много. Р. Остаться словно блин E. Like с hclf-stunncd duck <in a ehuneeettorm> Blenkictoff ... I’ve never been able to take my eyes off tSe geousd witSout finding ... youet fixed on me with the IccuuIsSIsu expression of a dying duck in a thunderstorm. (W. S. Maugham, “Met Dot”, act III) D. D^C^rieC^rx wie Sie SKih svore Isn^rcl <ScOeuînxnTes F. Embarrassé comme une poule qui n’à qu’un poussin, en eester comme une tomate, en rester comme une touete 216
20. Обърквам ce I объркам се (оплитам ce t оплета се, заплитам се I заплета се) като пиле в кълчища - обърквам се много. На голям зор съм, от другите ме е страх, обърках се като пиле в кълчища. (В. Пешков, Настъпление) Р. Остаться словно блин E. Like • a half-stnneed duck <le a thu’dsrstorm> B1snklntopp ... I’ve ’ever Cssn able to take my syss oft ths ground without finOing ... yours fixed on ms wit) ths lnegnishieg expeesslon ot a dying duck in a thunderstorm. (W. C. Maugham, “Mrs Dot”, act III) . D. Drastshsn wie Ole Kuh vorm esuen <Schsnesn>Tor F. Embarrassé comms ues pouls qui e’a qu’un poussin, en resSer comme ues tomats, en rester comme une Sonets 21 .Оглеждам ce / огледам ce (ослушвам ce / ослушам ce, озъртам ce / озърна ce) като крадец -- оглеждам cs, ослушвам cs много внимателно. Детенцето трепна цяло... Засмя се и Стоян... Той се огледа като крадец и плахо посегна да пипне това малко същество. (Д. Талев, Железният светилник) Р. Тайком, украдкой, по-воровски, яко тать в нощи E. Like a t)lef le s)e elgat D. Wie sl’ geprügelter Hund F. Avoir peur, ~ veeir comme ne volenc 22. Оглупял като . калугер на велики пости (диал.) - много оглупял. Р. Глуп как пробка „Миша, ты глуп, как пробка", - и он съеживался и делался похожим на побитую собачонку. (В. Шахиджанян, 1001 вопрос про ЭТО) E. <As> silly ns a cut seaks D. Dumm wie Bohnenstroh ”’1’ Meies KaSzs ist leidso dumm wie Bohnenstroh. (Internet Forum) F. BêSs comms nee souc)s, bêts comme un preier <psecé> 23. Оклюмал ce като ружа в градина (диал.) - оклюмал се, замислил се много. Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. <As> limp as a rug “These bnll-fig)t” are hell on one,” Brett suid. “I’m limp as a rag\" (E. Hemingway, “Ths Sun Also Rises”, ch. XV) D. Em CGsScC) merC)’ wie CoeS ((”1’^1’^, selm, cierrerhe Ttui RoпenweSter 217
Ec machOe ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, als er hörte, ease ein Waged a1grech1eeet worden sei. F. Triese somme vue (poie de peêrtJn Je suis un gcaed Oan èe Bourvil...1ore de sa mort jurais triste comme une porte de prison. (Internet Oocum) 24. Окумил ce като петел на дъжд - изправил се. - Старецът дошел. Я го виж какъв се е окумил,, като, петел на дъжд. (Й. Йовков, Вечери в Антимовския хан) Р. Словно аршин проглотил Я встал со ступеньки, спустился на первый этаж и вышел к охраняемой освещенной лыжне, по которой катил, выпрямившись словно аршин проглотил, высокий человек в длиннополой дубленке, высокой ушанке и пушистом шарфе. (В. Скворцов, Каникулы вне закона) E. <As> straight as a csmaoè Her back wcs as straight as a ramrod, whicl made lea feel a little more digdifie) while engaging in what she considéré) the ue1adyitae art of cycling. R. Pickemrii, Yetto's Summer) D. Gercèe wie eine Tstte Es war, wie mse es suO den lesten Blick enOnelmee konnte, niee ungewöHnliche alte Faau, sehr gross, gerade wie eine Tanne. (IerereeO) F. Droit comme ue I, daoiO comme un maeche, droit comme un mât 25. Опулим / опуля очи като варен заек (диал.) - опулям, отварям широко очи. Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о Никите Вдовиниче) E. <As> big as ebucers There she was, cs pretty cs they make Olem, just seventeen, listening with her ryes as big as saucers Oo ol) Gullrc-den. (A. Chcterte, “They Do It with Micro's”, cl. I) D. Augen machen wie ein ge1eoohenes Kalb Augen machen wie ein gestochenes Kalb. Die schwarzen samtenen Augee des Kälbchens sied plötzlich selr gross, strlen still, sie) weiss umac-neO, jetzt drehen... (IdOecdrt) F. Des yeux gradés comme des soucoupes, ouvrir les yeux comme èns portes cochères, ouvrir les yeux comme res rcseee, ouvrir les yeux comme des ecltèces 218
A ces mots j’ouvris les yeux comme des portes cochères. (Mérimée) 26. Опулям I опуля очи като вол (диал.) - опулям, отварям широко очи. Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о Никите Вдовиниче) E. <Ac> big at saucers There the was, at pretty as they make them, just seventeen, listening with ire ryes as big as saucers to old Gulbrasden. (A. Christie, “They Do It with Mirrors”, ci. I) D. Augen muchen wie ein gestochenes Kalb Augen machen wie ein gestochenes Kalb. Die schwarzen samtenen Augcc des Kälbchens sind plötzlich sehr gross, steScn seilt, ”1сГ weiss umeasect, jetzt drehen... (Internet) F. Des yeux geunis comme des soucoupes, ouvrir les yeux comme ice poetcs oochèexs, ouvrir les yeux comme des tasses, ouvrir les yeux comme des salières Lu vieille Dcsroings est au lit et me fait des yeux grand comme des soucoupes. (Balzac) 27. Опулям I опуля очи като мишка в трици (диал.) --- опулям, отварям широко очи. Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о Никите Вдовиниче) E. <Ac> big at eauoxes T'Sere ehe wat, ac pretty at they make them, just seventeen, listening with See eyes as big as saucers to old Gulbrasecc. (A. Christie, “They Do It with Mieroes”, oS. I) D. Augen machen wie ein gestocheces Kalb Augen machen wie ein gestochenes Kalb. Dic schwarzen samtenen Augcn dec Kälbchens с1пГ plötzlich sehr ueoss, stehcc still, ”1сГ weiss umeandct, jetzt dechen... (Internet) 219
F. Der yyux sgende “cmme des esunoupes, eunoir 1 ’s yyux soiшne des posOys cochères, ouvrir les yeux comme des tassss, ouvrir les ysnx comme 0ns salières ... ls petls horloger ouvrait des yeux comme des tasses... (Zolu) 28. Опъвам / опъна ce като канап - лежа неподвижно, не мърдам. Р. Лежать как труп E. <As> strright us a poker The door opens ued le S)eee walks a tall, lanky Uiguce straight as a poker. D. GernOs win sies Kerze Jetzt ”1’), dee Körper gerade wie eine Kerze. F. Tendu comms nn arc, Seedn comms nnn cords ..Ла pomme O’Adrm faisait saillis seSrs des . muscles bcueis, tendus comme des cordes. (J. Claestis) 29. Ослушвам ce като • заек в тръстика - ослушвам се страхливо. Р. Трусливый как заяц Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в ожидании милиции и следователя, не • чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. <As> Simid ns a huee D. Furchtsam win sin Hase sein F. Peureux (poltron) comme un lièves Etes peureux comme un lièvre, êtes foot fsurn1ex. Mon sncrétairs a geanOe peur du Sonnseos; malgré Sont soe mérite, js lui vois ls tempérament 0’nn lièvre. (InSsonsS) 30. Оставам / остана като гъска на лед - оставам излъган, измамен. Чомаков остана като гъска на лед, защото неговото Филибе днес за днес остава под патриарха. (Л. Каравелов и Хр. Ботев, Знаеш ли ти кои сме?) Р. Зарезать кого-л как барана E. Being deceived D. Wie mit lea^ltem eaausssüüctrgsssn Die Hi’Seoblisbn’en sasssn da wie mit kaltem Wasser übergossen, als 0er Notao 0ns TesSameeS verlesen )>,,’. F. Egorgeo comms ne mouSon - Ms défendes! On es m’égorgera pus comme un mouton. (Mérlmés) 220
31. Остра като четина - за коса, брада, много остра. Те били същите, каквито ги видял близо преди година. Орльо - дребничък, но енергичен, с остра като четина, коса и големи живи очи. (Сл. Трънски, Неотдавна) Р. Острый как бритва "Ты, Егор, подожди, мы лучше зарежем его, как поросенка", - сказал он и вытащил из кармана большой, блестящий и острый, как бритва, нож. (Л. Н. Андреев, У окна) E. <As> e1cre as c razor D. .Selr ec1sCe F. Fin comme ut топа 32. Остър като бръснач - за предмет, ум, много остър. Докарахме една жетварка от Русия. Същински самолет с криле. Зъбите на косата ù са като бръснач. (А. Каралийчев, Народен закрилник) Р. Острый как бритва Она и выглядела весомо - минимум центнер живого веса плюс острый как бритва ум, густой бас и супермодная одежда. (М. Баконина, Школа двойников) E. <As> sharp as a aazor IO was one of those c11-eurpose aytees with c flick blade sharp as a razor. I. Hammon), D. SchacO, etd echccfes Messer, einre echcreen VersOsn) lalen F. Fid comme un rasoir, aigu (poitOu) comme ute flèche Mais au plus profond )e ses mrri0c0ions, ute eeneée aiguë comme une flèche Occeersc son cerveau. (E. Galonau) 33. Отбирам колкото свиня от кал (диал., ирон.) - нищо не отбирам, разбирам. Р. Разбирается (понимает) как свинья в апельсинах Что касается “Русской мысли”, то там сидят не литераторы, а копченые сиги, которые столько же понимают в литературе как свинья в апельсинах. (Чехов, Письмо А. С. Суворину, 4-6 окт., 1888) E. <As> clesr cs mu) He doest'e know wlaO id's Oclking clout. It’s cv just clear as mud. It aoesn'O meat a darn tling. (S. Lewis, “BalbiOO”, ch. XXVII) D. Reden wie sin Blinder vvo dee (^сСа Ici bit te11et keie WissedscleOtiea und will lier such eicht det Vecench • unOerdelmen als jemand zu reden, wie ein Blinder von der Farbe. (InOerder) F. ecclrr (jugea) d'ute c1ote comme un aveugle des conleu.ae - Je suis ut homme qui ne sait que plantée des choux et je parle de l’imegiecOion comme un aveugle des couleurs. (Frayce) 221
34. Отговарям (приказвам) като курдисан - отговарям точно, ясно. Р. Говорить как по писаному .. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его. (Ф. М. Достоевский, Белые ночи) E. Speak (Salk) like a Cook “What would • be ths good ot such ehi’gt to ms it I knew ShrS I ... violatnd my insti’CSs?” “You talk like a book - yon talk like a book", muStsreO t)e old gseSleman. (H. R. Haggard, “Stella Foege1int”r ch. XIII) D. Sprec)’’ win sin Buch Sie löchern ihn mis Fragen und so wird sprechen wie ein Buch. (I’SsrnsS) F. Purler comms un livre Comme vous déCiSse! Il semble que vous ayez uppeis cela pue coeur, nt vous parlez tout comme un livre. (Molière) 35. Отпуснал ce като дроб - много cs отпуснал. P. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. <As> limp as а eag “These bu11-fiehts ace )sll on oen,” BesSS salO. “I’m limp as a ragl" (E. Hemingway, “Ths Sun Also Rises”, ch. XV) D. Mutt ssie wie eiee Flings, erschossen sein win Robset Blum Nac) der GaoSnnaobnit war ic) matt wie eine Fliege. F. ~ Toists comme uen ports 0s prison 36. Отпуснал ce като печен праз (диал.) - много се отпуснал. Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. <As> limp as a rug “These bull-Uights are )sll on one,” BosSt said. “I’m limp as a rag'” (E. Hemingway, “Ths Sun Also Rises”, ch. XV) D. Malt ssic wie eine FHege, srrsO)sstn eslc sic ^ОсгО Blum Nach dem dritten Walzer war er erschossen wie Robert Blum. F. ~ Trist’ comme uns poets 0s prison 222
37. Отпуснал се като свински цървул (диал.) - много се отпуснал. Р. Как в воду опущенный Как батюшка просватал ее за кого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. (Загоскин, Юрий Милославский) E. <As> limp as a rau “These butt-flehee aee hell on one,” Beett tali. “I’m limp as a rag\” (E. Hemingway, “TSe Sun Also Rites”, ci. XV) D. Matt sein wie eine Fliege, xeschossxn sein wie Robert Blum Nach dem 111,1x1 Walzer wer er erschossen wie Robert Blum. F. « Triste comme une porte de peison 38. Отнасям ce I отнеса ce като циганин c мечка - отнасям се лошо с някого. Р. Плохо обращаться с кем-л, обращаться с кем-л хуже чем с собакой, не считать кого-л за человека, смешивать кого-л с грязью E. Treat somebody like mud, teeat somebody like the mud beneath one’s feet, treat somebody tike diet, treat somebody 1^) the diet beneath (unier) one’s feet, treat somebody е^е a dog He thought he could treat people like dirt, the tying bastard! But shr’d show hlm. (K. S. PeicSacd, “Golden Mlles”, oS. 19) D. Jmdn beSandeln wie ein Stück Vieh Dee Gefangene wurde wie ein Stück Vieh behandelt. F. Traiter qn comme un chien, traiter qn comme un nègre, traiter qn comme uc valet de careevu, traiter qn comme un morveux, traiter qn comme le dernier des 1x011x0” Pour ses employés, poue tnt domestiques, et lit sont nombreux, il les traite comme des chiens et les découcaue toujours. (G. Duhamel) 39. Очи като маслини (маслинки) - много черни очи. Р. Черные как угольки Открылся коротко стриженный череп, квадратный лоб; черные, как угольки, глаза поблескивали. (Ю. Тынянов, Пушкин) E. <Ac> bleck as coals (sloes) Hit eyes uee black as coals cet in the sharp brows cheekbones. (J. Updike, “Tie Centaur”, ci. Ill) D. Schwarze Augen haben F. Noir comme un ^1x0 De petite tuille, sec et noir comme un pruneau, le regued aussi ceuet que celui des oiseaux de proie, il avait tout de cuite pris fuit et cause poue leC))) (M. Loirette) 223
40. Очи като на бивол - големи очи. Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о Никите Вдовиниче) E. <As> big cs scncere There sie wes, cs preOOy cs tlry make them, just sevetteen, listening witl her eyes as big as saucers to old Gulbrcnren. (A. ChcteOie, “They. Do It with Mirrors”, ch. I) D. Grosse Augen habee F. Des yeux grctde comme des soucoupes Le cliee qui avait des yeux grands comme des soucoupes le regsrdciO fixement. 41. Очи като на жаба - големи, изпъкнали, зелени очи. Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о Никите Вдовиниче) E. <As> big as scncers Tiere she wes, cs pretty as tley make Olem, just seventeen, listening witl 1er eyes as big . as saucers Oo old Gulbrcnden. (A. Christie, “Tley Do It witl Microes”, oh. I) D. Grooss Augm haben F. Des yeux grands comme des soucoupes Le cliee qui sveiO des yeux grands comme des soucoupes In regardait fixement. 42. Очи като плочи - големи очи. - Ти си гарга, че за мърша очи като плочи отваряш... (Тонич, Гайда за милиони) Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о Никите Вдовиниче) 224
E. <As> Cig us suncer” Thscs s)s wu”, us pestSy as t)ey make them, jnst ssosntssn, li”ts’1ng wit) her eyes as big as saucers to old Ge1bran0en. (A. CholsSis, “They Do Is wish Mirrors”, ch. I) D. Grosse Augen haben F. Dss yeux grands comms 0es soucoupes, ouvrir les yeux comms dns portes cochèrss, ouvrir les yeux comms 0ns tasses, ouvrir les yeux comme 0ns salières ... ls petit horloger ouvrait des yeux comme des tasses... (Zola) 43. Очи като череши - кръгли и черни очи. Р. Черные как угольки Открылся коротко стриженный череп, квадратный лоб; черные, как угольки, глаза поблескивали. (Ю. Тынянов, Пушкин) E. <As> black as coals (sloes) His eyes ace black as coals set in ths sharp brown c)sskConss. (J. UpOlks, “The Centaur”, ch. Ill) D. ЗЫзwea^c Augen schwarz wie Pc^s^C) ~ Schwarz wie Pech getuschte Wimpern, sie kann erotisch Oumit klimpere. F. Noie comms ne pennean Ds petits Saills, ssc et noir comme un pruneau, ls esgard aussi cruel que cslui dss oiseaux ds proie, il avait tout 0s suite pris fais se cause pour les... (M. LoiestSs) П 1. Падам / падна (гупвам I тупна) като брашнен чуувл - паада! етжко, отпуснато. Тодор Хайдутинът, който нямал случай да се научи да язди кон по планините, стовари се като брашнен чувал отстрани на пътя, с вирнати крака нагоре. (3. Стоянов, Записки по българските въстания) Р. Падать как град, свалиться (упасть) как мешок, свалиться (упасть) как сноп Прыгнуть вперед по ходу трамвая и пробежать трусцой, чтобы сохранить инерцию движения и не свалиться, как мешок, под колеса идущего транспорта. (В. Токарева, Рарака) ' Е. Come down on somebody like a cartload (hundred, thousand, ton) ot bricks When • I express’d my d1”appcoon1 of )se she came down on me like a thousand of bricks. (W. C. Mangham, “Complete Choet Stories”, “Virtue”) 225
D. Jmdn, etwas wie eine Seisse Kartoffel fallen lassen Als ihee Vorstrafe beecnde wurde, Sct die Partie six fallen gelassen wie eine heisse Kartoffel. F. TemPrecommeuussc,tomPei•connleuupfuurC Scs oreilles sonnaient, il trébuchait ... il tomba sur son lit comme un sac de sable. (H. Paemelln) 2. Падам I падна (тупвам I тупна) като калдьк - падам тежко. Между разхвърчаната перушина единият сокол тежко като камък падна на земята. (Й. Йовков, Старопланински легенди) Р. Упасть камнем E. Come down on somebody like c ccetioed (hundred, thousand, ton) of brick” When I expeessed my disapproval of hee the came down on me like a thousand of bricks. (W. S. MaugSam, “Complète Short Seoeies”, “Virtue”) D. Jmdn, etwas wie eine heisse Kartoffel fallen lassen Alt ihre Voesteafe bce.annt wurde, Set dir Paetie sie fallen gelassen wie eine heisse Kartoffel. F. Tombee comme use щееее Il tombai, comme une pierre, in haut en bac, comme s’il rectecit sous terre... (Baerusse) 3. Падам ! падна (тупвам I тупна) като мех - падам тежко. Р. Свалиться (упасть) как мешок, свалиться (упасть) как сноп Прыгнуть . вперед по ходу трамвая и пробежать трусцой, чтобы сохранить инерцию движения и не свалиться, как мешок, под колеса идущего транспорта. (В. Токарева, Рарака) E. Come down on somerody like c cartload (Sundred, thousand, ton) of ericlcs . WScn I exprnskcd my disapproval of her the came down on me like a thousand of bricks. (W. S. Maugham, “Complete SSoet Stoeies”, “Virtue”) D. JnieiieCwic w^^e^^nlee^^ssKac^^fffi ffilexi acssn AlsiSee Voesteafe bekannt wurde, Sct dir Partie sie fallen gelassen wie eine heisse Kartoffel. F. Tomber comme une masse (une masse ie plomb) Au troisième coup, le gentilhomme tomba comme une masse. (Dumas) 4. Падам I падна (тупвам I тупна) като покосен (подкосен, посечен) - падам тежко. Един, два гърмежа. Сърбинът издигна ръце, направи няколко крачки ту в една, ту в друга страна и падна като покосен на земята. (Й. Йовков, Разкази) 226
P. Упасть камнем E. Come down on somebody like a cartload (lundred, 010^1-), ton) of bricks Wien I expressed my diesperoeа1 oO 1er she came down on me like a thousand of bricks. (W. S. Maugham, “Complete ОогО C0oriee”, “Virtue”) D. Jmdt, rOwcs wir eite heisse Kartoffel fallen 1seeen Als ihre VorsOrcOe aekaent wurde, lat éie PacOie sie fallen gelassen wie eine heisse Kartoffel. F. Tomber comme uee pieare Il tomba, comme une pierre, )e haut ee las, comme s'il crnOaciO sous tdaar...eBsaaustr) 5. Падам / падна като сноп - падам тежко. Р. Свалиться (упасть) как сноп E. Drop somebody, something like a hot Irick (a hoO potato) D. Jmde, etwas wir eite 1eiete Kartoffel feilee lseeen Als ihre Vo'sOeaOe lekcenO wurde, lat )ie Partie sie fallen gelassen wie eine heisse Kartoffel. F. Tomber comme uee pieare Il tomba, comme une pierre, )e haut ee bas, comme s'il ceytasiO sous Odrrr...eBsa1nstr) 6. Падам / падна (тупвам / тупна, капя) като <узряла, зряла> круша - падам тежко. Чакаше си тя, чакаше си да ù падне гиздавата стокица като узряла круша. (Г. Караславов, Татул) Р. Свалиться (упасть) как сноп, свалиться (упасть) как мешок Прыгнуть вперед по ходу трамвая и пробежать трусцой, чтобы сохранить инерцию движения и не свалиться, как мешок, под колеса идущего транспорта. • (В. Токарева, Рарака) E. Come down oe somebody like a cartload e1nnrced, rlouscn), toe) oO leicks . Whee I expressed my )ieаpeаovаl oO 1er she came down on me like a thousand of bricks. (W. S. Maugham, “Complete Seoct Ctoаire”, “Virtue”) D. Jmdn, slois wie vint (11^ Ko^rioOf^i (Ollen Seceen Als ihre Vorstrafe brksteO wurde, hat )te Partie sie fallen gelassen wie eine heisse Kartoffel. F. Tomber comme ue OCuit mûr Il y c èes moments où ut bouO )e corde, uee perche, une bretche e'crlre, c’est le vie même, et c’est une close sffcenee )r vota ue être vivant s’en èétachea et tomber comme un fruit mûr. (Hugo) 227
7. Падам I падна (тупвам / тупна) като чувал (торба) с картофи - падам тежко. • Петьрчо се покатери по стената и се спусна като торба с картофи в сламата, зарови се в нея и заспа. (К. Ламбрев, Средногорски партизани) Р. Свалиться (упасть) как сноп, свалиться (упасть) как мешок Прыгнуть вперед по ходу трамвая и пробежать трусцой; чтобы сохранить инерцию движения и не свалиться, как мешок, под колеса идущего транспорта. (В. Токарева, Рарака) E. Drop somebody, something like a hot Crick (a )ot potato) D. Jmde, etwas win eiee heisse Kartoffel falls’ lassen Als i)es VoostoaUn bekannt wneOs, )at dis Partin sis fallen gelassen wie eine heisse Kartoffel. F. Tomber comme ue sac, Somber comme ne paquet Ses O^cillss tonnais’t, il tréCeo)a1t ... il tomba sur son lit comme un sac ds ”uCle. (II. Purmnlin) 8. Пазя (гледам) като зеницата (зениците) на окото (очите) си - пазя много зорко. - Другари -• повиши глас Златка, - народният имот е наш. Ние трябва да го пазим като зеницата на очите си. (А. Каралийчев, Топла ръкавичка) * Р. Беречь (хранить) как зеницей ока, как за каменной стеной Вы моя дочь берегите, как зеницу ока. А будете обижать, - не сдобровать вам! (Решетников, Ставленник) E. Take cars ot someone, something D. Jmde, etwas )ütse ()sesn) wie seinen AugapUsl • Sis hüteten ihr siezigss Kied wie ihren Augapfel. F. Garder (coessoveo, soigenr) comme la peneelle Os ses yeux, aimer qe comme la fruns11e 0s ses yeux ... il arriva an pays ds ”ts pèrns toujours poeteur des trois citoons qn’il avait gardés comme la prunelle de ses yeux. (LaConlay’) 9. Пазя (гледам) като очите си (двете си очи) - пазя много зорко. Нямаше газ, а свещите, които имах още от есента, пазех като очите си. (Г. Караславов, Хумор и сатира) Р. Беречь (хранить) как зеницей ока, как за каменной стеной Вы моя дочь берегите, как зеницу ока. А будете обижать, - не сдобровать вам! (Решетников, Ставленник) E. Take cars ot someone, something D. JmcOi, eSwia Phten (baпent wie ssinen AAngap'fi Sis hüteten ihr sleziges Kind wie ihren Augapfel. F. Aimer qn comme ses yeux (comme les yeux de lu (de sa) têts) 228
Muis oelui-ol a le coxue Г^пс fille; c’est el tendre et cl doux qu’on ce peut pas s’empêcher d'aimer ça comme ses yeux. (G. Sani) 10. Пазя ce като опарен от тиква (диал.) - пазя се много. P. Бежать от кого-л. чего-л как от чумы Апостол Павел и его Авраам - жалкие "ненавистники разума", от которых нужно бежать, как от чумы. (Л. Шестов, Афины и Йерусалим) E. Avoid somebody, something like c plague He avoided new eclatinnshifs like a plague. D. ~ Jmcd., etwas fürchten wie der Teufel ias Weihwasser Den Kciscrlichcn Stcucecictrcibxe fürchteten die Bauern wie der Teufel das Weihwasser. F. Craindre comme le feu, craicerx comme la foudre, orcicdec comme lu geêlx Oc le craint comme le feu, surtout depuis qu’il c tué le grani Cesillac. (Mérimée) . 11. Пазя ce като от огън - пазя се много. Сляпото и робско подражание е в състояние да убие всеки талант. Ония, които усещат в себе си зърно талант, трябва да се пазят от него като от огън. (К. Величков, Български писатели) Р. Бежать от кого-л, чего-л как от чумы Апостол Павел и его Авраам - жалкие "ненавистники разума", от которых нужно бежать, как от чумы. (Л. Шестов, Афины и Йерусалим) E. Avoid somebody, something tike c plague He avoided new exlctionshifs like a plague. D. » nmne., xewus fUecSten win dee Teufel des Weihwasser Den Kciscriichxn Stcucrcictrcibcr fürchteten die Bauern wie der Teufel das Weihwasser. F. Ceaiceec comme le feu, craicdex comme la fouirx, craindre comme la grêle Os in craint comme le feu, surtout depuis qu’il a tué le geaci Cunilluc. (Méeiméx) 12. Перча ce като калайдисан тиган пред циганска сватба (диал.) -¬ много се перча. Р. Надуться как индюк E. Strut (swell) like с tvrkcy-once They all swelled into maiam’s drcwing-coom like co many turkey-cocks. -(A. Trollope, “Bceohester Towces”, oi. 39) 229
D. ^-1^00^1'1- wie der Hsht suO )em Mist Dec ita1ienteche PolizeilnuOsnO stolzierte in )er Wachstube wie ein Hahn auf dem Mist einher. F. Sodrcdseecomme uu coo<sursed eiegiss Jacques avait sauté du ItO: ee culotte et re c1cuet10r1e, dressé comme un coq ..il pcccieeciO résolu à Onacassec ce grand Olaedrin. (R. Martie du Gccd) 13. Перча ce като селски поп - много се перча. Р. Надуться как индюк E. Strut (swell) like c turkey-cock They cll swelled into madam's drawing-room like so maty turkey-cocks. (A. Trollope, “Bacc1eetea Towers”, ch. 39) D. Einherstolzieren wie )ea Hcht cuO )em Mist Der italienische PolizeiieuOanO stolzierte ie Пес Wachstube wie ein Hahn auf dem Mist einher. F. Sn )reee1a comme ue coq <suc ses ergots> Jacques avais sauté du lis: en culotse et en cesues1rO1e, dressé comme un coq ... il pacaieesit résolu à t1arsseea ce gran) Olaeérin. (R. MscOin du Gecè) 14. Перча ce като селски чорбаджия - много се перча. Р. Надуться как индюк E. Ctcnt (swell) like a turkey-coca They cll swelled into madam's deswing-eoom like so many turkey-cocks. (A. Trollope, “Вarc11et1а Toweas”, ch. 39) D. ^-11^00^1'1- wie )ea Hain cuO )em Mist Dec iOciirnischr Polizrilnntaet stolzierte in aec Wachstube wie ein Hahn auf dem Mist einher. F. Sn dresser comme un coq <suc ses ecgots> Jacques avait sauté èu lis: en culotte et en chcustetset, dressé comme un coq ... il earaiesais résolu à terraserr ce grat) flaedrie. (R. Martin du Gccd) 15. Перя ce (перча ce) като петел (петле) - много се перча. - Тогава нека оная се надува;1 - говореше Филип все така разпален. - Нека се пери като петле. Ще я смаем с нашите знания по история. (П. Стъпов, Гласове от вековете) Р. Надуться как индюк E. SOruO (swell) like c Ourkry-coca They cll swelled inOo maesm's drawieg-aoom like so many turkey-cocks. (A. Trollope, “BaaceeeOea Towers”, ch. 39) D. EinnedstoIziedeewiededHoСnaarOnm Miss Dec ita1irtiec1r PolizrileuOset stolzierte in der WachsOule wie ein Hahn auf dem Mist einher. 230
F. Sc dressf comme in, eoq sss ergots> Jacques avais sauté du lie: en culotSs st se c)unssstSs”, dressé comme un coq ... il paraissait résolu à terrasser cs grand tlandrin. (R. Martin du Gard) 16. Пея като ангел - пея много хубаво. Р. Петь как соловей E. Sleg like an angel The girl was as pretty us a picture and could sing as an angel. D. Singse wie sin Engel Eo mag singen wie ein Engel, alee in ihm steckt der Teufel. F. Chanter comme ue negs Il y a avait, au dernier concert dss amaSsucs, ues Itallenes qui a chanté comme un ange. (Diderot) 17. Пея като славей (славейче) - пея много хубаво. - Милке, езичето му не е вързано, шава го насам, натам. Ще приказва и ще пее като славейче. (К. Петканов, Омайно биле) Р. Петь как соловей E. Cing like a luek That sosnine ... Amelia cams srippleg into ths drawing-room in a whies muslie frock ... singing like a lark, and ns frnsh us a ross... (W. Thackeray, “Vanity Fair”, ch. V) D. Cingsn wie sins Nachtigall, siegsn wie eie Lsechs Du kam sie junges Mädchen, zart und fein und begann traurige Lieder zu singen wie eine Nachtigall. (Ietsrest) F. Chantso comme un eossignol, chueter comme ne oissnu, chnnSsr comme un pin”oe, cha’Ser comms uns aloueste, chaetno comme nee fauvetse - ... js te monterai un pstie homme ... qui chante comme un rossignol es raisonns comme un académicien. (LuCoulays) 18. Пипам като c памук (диал.) - пипам много леко, внимателно. Р. Очень легко E. = <As> light us a butterfly Her touch oe his shonldsr was hssiSaeS, light as a butterfly, but it was enough. (C. Aedsosoe, Ths Splcs of Life) D. Jmdre “’wwa Cc^S^^a^c^e^ln ( bali'uass’lt win ein roO)’ Eî Dsr Trainee Oachts gae nic)t Oarae, dee Ctar dee Mnensc)nft wie ein rohes Ei zu behandeln. F. ~ Léger comms ues plums 231
19. Пиша като с краката си (като с левия си крак) - пиша много грозно, нечетливо. Р. Писать как курица лапой Ты пишешь как курица лапой. (Мамин-Сибиряк, Хлеб) E. Write illegibly D. SoSecibcc scSlccie, ~ win ein Affe auf dem Schleifstein F. Écrire (griffonncc) comme un civt, écrire comme uc médecin, écriec comme un notaire Je trouve récriture trop lxntc pour 0X110) la parole et je griffonne comme un chat. (G. Sаne) 20. Пищя като гущер (диал.) - пищя уплашено, силно. Р. Кричать во все горло E. Squeal like c stuck pig Eh, remember the Councils of Action is 1920. They were something diffccxse. All over Ênglani, to stop the wcc agelnet the Soviet Union... And what dii Lloyd Gxoegc do? He squealed like a stuck pig. Soviets, he saii, tSese Councils of Action ace Sovixes. Acd he stopped the war aubinse Russia, double quirk! (J. . Lindsay, “Betrayed Spring”, “Ocncarhiec”) D. Schreien wie ein gestochenes Schwein Sie hatte einen Schlag auf die Nase gekriegt und schrie -wie ein gestochenes Schwein. F. Crier comme un aigle Une voix sueaiguë ce désagréable fait également dice de quelqu’un qu’il oelc comme uc aiulx: "Qu’avcz-vous à crier comme un aigle?" (Madame in Sévigné) 21. Пищя (рева), като че ли ме колят - пищя, рева силно, пронизително. Р. Реветь как бык, кричать как резаный E. Bellow (roce) like a bull But the chcirman Sai to roar like a bull to rcstorc order cni recognize the next speaker. (D. Ceetxe, “Fatherless Sons”, pert I, oh. 8) D. Scteeien wie ein g^e^S<^<^t^e^i^€^îs SShwein Sie hatte eines Soilag auf die Nase gckricge und schrie wie ein gestochenes Schwein. F. Celce comme un cochon qu’on égorge, huelcr comme un rSixn, huclxr comme un loup François k’arrêea. Il ce sentait dcvcnie livide. Magnier était moot, mort sue lui. Il faillit crier, rejetee Maunice loin, en hurlant comme un chien. (A. Lacoux) 232
22. Пия като поп (диал.) - пиянствам. Р. Пить как сапожник Медик пьян как сапожник. На сцену - ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. (Чехов, Скучная история) E. Drink icke a fish Не could drink like a fish ay) I couldn't unarreOata his coaase speech. (M. Clyers, The WliOe Rose Murera) D. Scnfee wir eit Templer (Domhear) Dort erleben sie, wir wenig faomm die Möecesrister sich miSnnSer benehmen aöenee - saufen wie ein Templer war damals eie Cecicewoc0 mit rrclem Oiy0eaganeé. F. Boire comme ue templier Nos pères lurent biee et vucderent les potz... Je boy comme un templier. (Ralelaiê) 23. Пия (смуча) като смок - пиянствам много. - Как! Нима Григоров mie? - Като смок - каза с някакво особено доволство Ст. Б. (П. Незнакомой, Бяло и черно) Р. Пить как сапожник Медик пьян как сапожник. На сцену - ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. (Чехов, Скучная история) E. Driek like a fcsh Не could drink like a fish and I couldn't uedrattand lis cocase speech. (M. Clyers, Tie White Rose Murder) D. Trinken wir rin 0ch1anch, taiekre wie rite Sreke Der arurcwe1c1aup0mann kontSe saufen wie ein Schlauch. F. Boice comme un poac, loire comme un pompira - Il a bu comme un porc, qu'il sott Oaeité comme un porc! (Ecckmcey- ChcSrict) 24. Пиян като дърво (диал.) - много пиян. Р. Мертвецки пьян, пьян в стельку E. <As> Ouil as c tick, <as> full cs a loot Hr came Icck./a// as a tick, nncoeecious. D. Voll wie sin Sock <sein> F. Plein comme uer lcrrique, rond comme un OuScillr Serbois, qui luvsit arpuis trois 1enres, était rond comme une futaille. (Zola) 25. Пиян като казак - много пиян. Р. Мертвецки пьян, пьян в стельку 233
E. <As> full • as a goog D. Telnkcn wie ein Loch Ich eans trinken wie ein Loch\ F. Plein comme un âne, rond comme use rouie 26. Пиян като кютюк - много пиян. Р. Мертвецки пьян, пьян в стельку E. <As> full us с tick Не came buok,iûZ as a tick, unconscious. D. Voll wie eine <Ctrani>haueitec <sxic> F. Plein comme use barcique, eoni comme un futaille Serbois, qui buvait depuis Urois icurcs, était rond comme une fittaille. (Zola) 27. Пиян като пън - много пиян. Р. Мертвецки пьян, пьян в стельку E. <As> full us a tick Не came back, jU/Z as a tick, unoonkcinuc. D. Bleu sets wie ein Veilchen Am Zahltag ist er immer blau wie ein Veilchen. F. Plein comme use baeeique, roni comme un futaille Serbois, qui buvait depuis teois heures, était rond■ comme une futaille. (Zola) 28. Пиян като свиня - много пиян. Р. Мертвецки пьян, пьян в стельку E. <As> full as a boot D. Saufen wie ein Schwele, voll wie <zcSn>tcuscnd Mann <sxis> Aus ixm Glätchen noch so klcin ecnn man saufen wie ein Schwein. F. Soûl comme un oochon, plein comme us oeuf, rond comme use eoucriquc Ces Bernard s'assommaient tous les joues; le maei rentrait soûl comme un cochon; le femme avait aussi bien des toots... (Zola) 29. Плача (рева) като над (на, връз) умряло - плача много силно, неутешимо. На Стана ù идваше да завие като на умряло, да зареве с глас до небето. (Кр. Григоров, Танчо от Гороцвет) Р. Плакать как ребенок E. Cry 1^) a baby SSe’e got c strain of Ser tSct maecs her cry like a baby. (J. Steinbeck, “The Waywaed Bus”, ch. 12) D. Schreien (brülen) wie am Spiess 234
Hallo! Habs dr eie Problnm. Msle Cohe hat grosss Schwierigkeiten beim nid”ca1aUsd. Wene er müde ist ned ich versuche ihn zum schlaUsn zu bringen schreit er wie am Spiess. (Interest Forum) F. Plsneer comme nee MaOslsinn, plsueso comme ues fontaine, pleurer comme uns source Jeanes, dues sa chamCrs, ”’ laissait déshabiller par Rosalie qui pleurait comme une source. (Maupassant) 30. Плаче като сираче за комаче (диал.) - много жално плаче. Р. Плакать как ребенок E. Cry like a baby Che’s got a stoale of )sr that makes her cry like a baby. (J. Stslebeck, “The Wayward Bus”, ch. 12) D. Wnieee wie sin Kind Ich möchte weinen wie ein Kind. F. Pleueeo comme un enUaeS Emma se jeta tout à plus venSrn sue son • lit, elle y pleura comme un enfant, la têts enUoecén Oaes l’ocsillsr. (Flaubert) 31. Плоска като дъска - за жена, много плоска. Р..Плоский как доска, плоский как блин Эсаул Ловайский - третий, также в бурке и папахе, был длинный, плоский, как доска, белолицый, белокурый человек, с узкими светлыми глазками и • спокойно-самодовольным выражением и в лице и в посадке. (Л. Н. Толстой, Война и мир) . E. <As> flat us a board ... he began to say to AenstSn that it would Oo her all ths good ie ths woelO So take it up neO keep )’o weight Oowe. . “Merci, Soams”, she would reply. “I )avs eo wis) to be the tiguos st youo Êeg1ith Misses, flat as a board CnUors anO bshinO. (J. Galsworthy, “T)s Cilveo Spoon”, part I, ch. II) D. Fläch wie nie Plärsboest ssie Direkt hässlich 1st sie nioat, aCer flach wie ein Plättbrett. F. Plat comme uns planche, plat comme nee galnstn, plat comme uns limande ... lu sèc)n madame Phsllioe, petite Uemms plate comme une limande... (Balzac) * 32. Плувам като пирон иа дъното (ирон.) - никак не плувам. Р. Плавать-как топор (ирон.) E. Swim like a brick (ирон.), sink like a stone The mae flueg s)e paocnl over the bridge anO is sank like a stone into the Oaek waters. . 235
D. Schwimmee wie eine aieirrnr Ente (ирон.) Ilc Bruder schwimmt wie eine bleierne Ente. F. TNager comme un chien de p^i^i^li {ирон.)» nager comme une balle de plomb, nager comme un fer à rdpaeses (ирон.), ncger comme une meule de moulin (ирон.) ... L'un comme l’auSae, on nage comme des chiens de plomb. (A. Stil) 33. Побелявам / побелея като вар - побелявам от гняв, страх, болка. Вън тя се уплаши от изгледа на щерка си. Божана бе побеляла като вар. (Д. Талев, Железният светилник) Р. Бледный как полотно Иосиф стоял бледный как полотно, Клава Ивановна велела ему принести зеркальце: она хочет проверить у обеих на дыхание. (А. Львов, Двор) E. <As> wlite as chalk aae)erick was sitting up, white as chalk. (N. Bcwént, Carrie’s Wcr) D. Weiss win )ie Wand Die jutgr aran wurde weiss wie die gekalkte Wand, cis sie ihren Kinderwagen suO dir 0taasse aollen sch. (InOranet Forum) F. Bictc comme un mur Roger. - Regsrdea doec le cheO. Il est blanc comme un mur. (J.-P. Bloch) 34. Побелявам / побелея като памук (диал.) - за коса, побелявам много. - Я попитайте вие мене защо съм аз оставил моята стара и болна майка и своя побелял като памук баща? (Л. Каравелов, Войвода) Р. Белый как снег -Я вам подала, - отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел. (Л. Н. Толстой, Отрочество) E. <As> weite as Ohr arivee snow This mce's haie was as white as snow, much too wiiSe foe lis cgn. (Fc. Marryct, ‘Pooe Jack’, ch. X) D. Weirs wire ecOelye Die Fä)ee, cus drere eiee rclOe MarOeeiza gemaclO wie), müssen eben „weiss wie Schnee und rot wie Blut“ sein utd sici in zwei algebuedeee C0aänee Seilen. (InOerneO Forum) F. Blanc comme <la> teige, blanc comme revoiee ... vieillac)s aux cheveux blancs comme la neige... eErckmaye-ChaOriae) 236
35. Побелявам ! побелея (пребледнявам I пребледнея) като платно -• побелявам, пребледнявам от уплаха. Спасов побеля като платно, цял се разтрепери с решителна отчаяност. (М. Марчевски, Повести) Р. Бледный как полотно - Овсеич, - полковник Ланда сделался бледный, как полотно, - твоя болезнь служит тебе хорошую службу, но не надо злоупотреблять. (А. Львов, Двор) E. <As> white et с sheet Chrissic Stone looked out at them, and they could sex tSct her face was as white as a sheet. (K. Bulmer, The Profescionals) D. Blatt (bleioS) wie ein Luken Six wer erstaect und weiss wie ein Laken. „Wes mccSc ioS icen jetzt? Ee wied mich doch überall cufsfürcn!“ Six stand auf und nahm sich die Taschen ... (Intcrcct Forum) F. Btacc comme uc moot, blcco comme la. crcix Blanc comme un mort, il vient ex mettre avec tout le monde suc la place. Il tremble tellement des lèvecs et ixt mains qu’il ne sait pas nous en dire une... (A. Stil) 36. Побелявам I побелея (пребледнявам I пребледнея) като стена -¬ побелявам, пребледнявам от уплаха. Одеве бледни, те сега побеляха като стена. (Йв. Вазов, Под игото) Р. Бледный как полотно - Овсеич, - полковник Ланда сделался бледный, как полотно, - твоя болезнь служит тебе хорошую службу, но не надо злоупотреблять. (А. Львов, Двор) E. <As> white as csScs D. Welts (eixirh) wie die Wand Dix junge Frau wurde weiss wie die gekalkte Wand, alt sie ihoec Kinderwagen auf die Strasse rollen sah. (Internet Forum) F. Blanc comme un mue Sur un fond blanc comme un mur ou une feuille, vous deveicz voir us célèbre personnage in l’Histoiex cppaecître. (Internet) 37. Повтарям като грамофонна плоча - повтарям непрекъснато. Р. Повторять как попугай Вы, - он повернулся к дочери, которая производила впечатление наиболее разумного здесь человека, - объясните вашей маме, а то я устал уже повторять как попугай. (В. Валеева, Скорая помощь) E. Repeat like с oecckcd record Не kept repeating like a cracked record that the was to blame. 237
D. Cich wlsdneholsn wls eins gespeungses Schallplatte F. R0pftesc ommesmééh) ... un musicien e’ulentour, qui faisais à su croisés Oss exercices de hautbois, . ss mit à répéter comme un écho l’ale exécuté par ’’orchestre... (H. Murger) 38. Повтарям / повторя като папагал - повтарям непрекъснато. - Защо трябва да повтаряш като папагал всички глупости, които говорят възрастните? (П. Незнакомое, Маргаритка и аз) Р. Повторять как попугай Вы, - он повернулся к дочери, которая производила впечатление наиболее разумного здесь человека, - объясните вашей маме, а то я устал уже повторять как попугай. (В. Валеева, Скорая помощь) E. Repent like a pnoeos D. Etwas nachsponchen wie sie Papagei E Parler (réciter, répéter) comms ue perroquet A quoi sert-il qu’il” parlent Ores leur jeunesse comme des perroquets, pour approuver tons ce qui esr boe? (Fénelon) 39. Погаждаме ce като хляб и сол - разбираме се много добре. Р. Ладить друг с другом, жить душа в душу Чакмарь.., поглядывая на барина, с которым он жил 30 лет душа в душу, и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. (Л. Толстой, Война и мир) E. Get on like a house oe ties Is was a pseUect marriage. They got on like a house on fire. (W. C. Maugham, “Complete Short Stories”, “Virtue”) ID Zu”ammsepasss’ wls ein Pano F. C’entsnOrs avec qe ' . 40. Поглеждам / погледна като мишка из трици - поглеждам страхливо, крадешком. Р. Тайком, украдкой, по-воровски, яко тать в нощи Напряжение растраты неосознанно, и утомление подкрадывается яко тать в нощи. (М. Цветаева, Дневниковые записи) E. Like a s)iet ie she night D. Wieein geпriiüeStes Hunel ’ F. Regarder psnrsussmsne 41. Подвижен (пъргав) като живак - много подвижен, пъргав. Как тъй? До вчера беше здрав, подвижен като живак, летеше като фокер? (Л. Стоянов, Сребърната сватба на полковник Матов) Р. Нестись как угорелый 238
Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверьми. (Тургенев, Отцы и дети) . E. Bounce like c lall . IO you want anything done, go an) ask Joees Oo do is, he bounces, all over the town like a ball. D. Rangehen wie Bli'iche)' гапу^^Г^с^п wie Hcekon ait die Biuelten In der zweiten Halbzeit gingen )ie Spieler ran wie Blücher. F. Souple (Odxilln) comme un jonc, souple (flexible) comme l'osier ... il y en svcit ute (Oille) habillée de vect, mince, allongée, flexible comme un jonc. (E. Fromentin) 42. Подейства ми като студен душ (книж.) - подейства ми отрезвително, изненадващо. Р. Как гром среди ясного неба, как снег на голову А через несколько недель как гром среди ясного неба разнеслась весть:.. в числе награжденных работников аппарата по госзаготовкам оказался и подвишковский предрика. (II. Вершигора, Дом родной) E. Like a bolt out of a clear <аlne> sky Tie world economic ccesis came like a bolt from the blue on She capiSciisSic worl). (R. P. Dutt, “World Politics”, 1918-1936, ch. IV) D. Wie eine keiOr Dneche sein für jmed, wie eiee kalte Dusche wirken suf jmdn Din Vncertzueg in eine KieiesOedO wirkte wie eine kalte Dusche auf ihn. F. Tomber (arriver) comme une bombe, Oomlec (arcteer) comme un loliée, tomber (arriver) comme le Onudre, tomber (а'^') comme un coup )n maeee (masene) ...ce tom ée Sauvaety tomba sur sa tête comme un coup de massue... (E. Gabonau) 43. Пожълтявам / пожълтея (прежълтявам / прежълтея) като восък - пожълтявам много. Той прежълтя, прежълтя като восък, па после отведнъж стана червен като пуплек и така страшно ме погледна, като че ще ме изяде. (Т. Влайков, Златко) Р. ~ Бледный как полотно - Овсеич, - полковник Ланда сделался бледный, как полотно, - твоя болезнь служит тебе хорошую службу, но не надо злоупотреблять. (А. Львов, Двор) E. <As> pale as ashes As She Sime easees he was geStttg eslc,ю^.1Z> as ashes. D. Gelb wie Wachs Die Verstorlrnr lag suf )em Tisch, gelb wie Wachs. 239
F. hcrne somme <ci: i ai > stne,jaune comme un siaceg <р^^ск^о^Ге> Le propriétaire, un vieil homme voûté et jaune comme de la cire... (R. Masson) 44. Пожълтявам I пожълтея (побледнявам I побледнея) като смин - пожълтявам, побледнявам много. Бившият кмет, Йордан, синът на дядо Кънчо, ходи из двора приведен, наметнат с новата си салтамарка ... погледът му блуждаеше тъжен и уплашен, лицето му е пожълтяло като смин. (Ем. Станев, Йван Кондарев) Р. Желтый как лимон В это утро проснулся желтый, как лимон, Родофиникин и плюнул в плевательницу. (Ю. Тынянов, Смерть Вазир-Мухтара) E. <Ac> yellow at c guincc It’s a ecal flcckvex to see youe brave, handsome fare again, citSouuS it has turned at yellowds a guinea. (A. J. Cronin, “Hatter’s Castle”, bnne II, ci. 7) D. Blass (bleich) wie ein Laken Six sase immer noch blass wie ein Lakes an die Wand gelehnt. F. Jeune comme du safrcn ~ Le purin qui remplissait ses tarots lavait sec pieds nue, dont on voyait ex soulever pce intervalles les talons jaunes comme du safran. (France) 45. Познавам I позная като петричката врачка - много познавам. Р. Как в воду глядел - Ну, тут я, по совести, не могу сказать, что как в воду глядел. Глядел, как все. Й обсчитался, как все. А в сроках оказался прав. (К. Симонов, Солдатами не рождаются) E. Read something like с bnne « Му intuition about people it never wrong. I can read facet like a book:. (I. Shaw, “The Gentle People”, act II) D. SSCien (wisscne) swe -гс Hare i tuft F. Perlee comme un oraolc Êcoutons-ic respectueusement car ox geaci économiste aimait à parler comme un oracle. (Internet) 46. Показвам ce I покажа ce като изпод (из) земята - - показвам се изведнъж, неочаквано. Не се мина много време и изведнъж като из земята се показа село: бели къщи, огрени от месечината, хармани, градини. (Й. Йовков, Приключенията на Гороломов) Р. ~ Как гром среди ясного неба, как снег на голову 240
А через несколько недель как гром среди ясного неба разнеслась весть:., в числе награжденных работников. аппарата по госзаготовкам оказался и подвишковский предрика. (П. Вершигора, Дом родной) E. ~ Like a bolt out st a clsno <blus> sky Ths world scoeomic coisls cams like a bolt from the blue on she capitaliselc world. (R. P. Dutt, “World PlieCcs” 1918-1936, ch. IV) D. Wie Zistne uns dem Busch Nicht ganz so plötzlich “ils Zieten aus dem Busch”, doch übeeraschenO... (Internes) F. Cs moeSrsr soudain 47. Помагам / помогна като пети вол у ярем (диал., ирон.) - никак не помагам. Р. Поможет как мертвому припарки (ирон.) Поможет ему рыхление как мертвому припарки. (Г. Николаева, Жатва) E. <As> welcome as iaSso in a leaking ship (ирон.) D. Nicht )nlfse F. C’est (cela sert) comms ue causèoe sur ues jambs ds bois (ирон.) 48. Помня (спомням си) като днес - спомням си много ясно, с подробности. Като днес си спомням, тази вечер душите ни почерняха от мъка. (П. Ангелов, Жаравата) Р. Совершенно ясно, ясно как день, помнить о . чем-л как будто эго было вчера Всё это мне теперь ясно, как день, всё это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. (Ф. М. Достоевский, Крокодил) E. « <As> clear as a day (Oaylighe) D. Eie Gedächtnis )abee wie eie <id0itchnr> Ê1sfrdS r Grossmuetso war eachtragnee, sie hatte ein Gedächtnis wie ein indischer Elefant. F. Cs souos’ir 0s qch comms ГЪСет A), c’est ne beau pays. J’y suis allés uns fois, quand j’étais petlse, et js m’en souviens comme d’hier. (EO. About) 49. Помня (спомням си), като че ли (като да) беше (да е било) вчера - спомням си много добре, много ясно. За първи път дойде лесничей на Петковден, помня,, като да е било вчера. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. Помнить о чем-л как будто это было вчера E. ~ <As> clear a” a day (eay1igae) 241
D. ~ Ein Gedächtnis laben wir rin <indcechrr> ElefsnS GcoesmuSter war tachSragrnd,' eie hatte ein Gedächtnis wie ein indischer Elefant. F. Se seolueeic cle scO somme sehier • Mon père Sravaillait )e touSrs ses On'ces. Je l'aeéais. Je me souviens comme d’hier ée ces soics )e )écem1re. (J. Guéheeyo) 50. Попивам като попивателна - възприемам лесно. Р. ~ Умен как черт E. Soak something up like c sponge The sturent soaked the lesson up like a sponge. D. ESwas wir rin Schwamm anfsaneet Zu . éumm, dcss wir sowas wie ein Schwamm aufsaugen und solcien Metschee mal hier ut) da vor die “Glocken” icuee. (ItSerteS) F. ® Rusé comme un (le) diable 51. Пот като град - много едра пот. Р. Обливаться потом E. SwecS like s pig I beget to grow tiard ae) cross. We were sweating like pigs. I had a maédenidg ГЫ^О ce) noShieg in the world to rrina. (W. S. Maugham, “Complete 00'0. ^о'^”, “Footprints in the Jungle”) D. Schwitzen wie rin AOOe, schwitzen wir eit Schwein, schwitzen wie rin Tanzläc Wer sehe stark schwitzt, soll nach dec Redewendung schwitzen wie ein Schwein. F. ^1' etradseirea) comme ute Madelrite, suer (Oranseiaea) comme une vache Un halluciné, ce Melot. Il lui parle ée près, il lui souffle raes le figure, il transpire comme une Madeleine... (Aragon) 52. Почервенявам / почервенея (зачервявам ce ! зачервя ce, изчервявам ce / изчервя ce) като божур - почервенявам силно. Областният инспектор ... почервеня като божур, сгуши се и заби поглед в шарките на мекия килим. (Д. Ангелов, На живот и смърт) Р. Зардеться как маков цвет E. Blusl like s 'nèr, <as> red as a rose A fite oi) ... genSiemsn, witl a Osce as red as a rose. (Ch. Kingsley, “The Watea-Ba1iee”, ch. II) D. Rot wie eine Päonie, sot wie eine Pfngetsooe, sot wie Kia1schmohn Alee de wurde ich such suO einmal im ganzen Gesichte so rot wie eine Päonie, und )as Heaz schlug mir so leftig, )css... 242
F. Кс^о^1^1г ccmme urne j j^s^i^e Stile ... l’ancien marchand e’amundss rougit comme une jeune fille se pneus Oies qu’il ’’avait fait que son devoir. (Zola) 53. Почервенявам / почервенея - (зачервявам ce / зачервя ce, изчервявам ce ! изчервя ce) като <варен, печен> рак - почервенявам силно. От вратата Недьо се обърна и го погледна още веднъж. Лазар се бе изпотил и зачервил като варен рак. (В. Геновска, Седем години) Р. Красный как рак Несколько справившись с собою, весь красный как рак, он объявил, что счёл долгом поднять рубашечку, лично принести её... (М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита) E. <As> red as a <bo1led> lobster Hs srooO, ashamed, she face as red as a lobster. D. Rot wie sin Kesb” Wenn dn oodeetlich Luft holst, wiest Du ganz eos im Gesicht, rot wie ein Krebs. F. Rouge comme uns écrevisse <ouits> Il ms oegaeOe, fier comme Aetabae, ouvre la lsttes, la lis, deviees rouge comme uen écrevisse. (E. Sus) 54. Почернявам / почернея (потъмнявам / потъмнея) като главня - потъмнявам от скръб, мъка, болка. Лицето му потъмня като главня - всичката кръв нахлу в главата му. (К. Петканов’, Старото време) Р. Черный как сажа, черный как смоль, черный как уголь Бородатый, добродушный, черный как смоль, Михаил Аркадьевич улыбнулся: (О. С. Минор, Это было давно). E. <As> Clack ns your boots D. SCCiwaaz wie Sir. NacC) Als Lukas sechs Jahrs ult wird, bekommt er von seinee Elsern eie besoedscss Gsschsek: eine’ Kater schwarz wie die Nacht, den er Muekel eeeet. (Ieteeest Forum) F. Noie comme <ds ln> suis Quant ä son appaosecs, elle a changé avec Page, ces cheveux sont devenns noirs comme de la suie, ses yeux sons devsnus noie” comme la cenOre 0’un volcae... (Internet Uorum) 55. Прав като въже в торба (ирон.) - много крив. Р. Кривой, бесчестный 243
E. ~ <Ae> cenoexd ut a dog’s hind leg Tcrey it crooked as a dog's hind leg. He’s ionx me more tSan one dioty toick. (S. Lewis, “Main Street”, ci. XIV) D. Krumm wie els Fragcenlchcc, keumm wie etc Ficectbogrn Denn wee stunixniceg und krumm wie ein Fragezeichen vor seinem Computer sitze, tut seinem Köepxr eeincn Gefallen. (Isexenct) F. Droit comme une faucille (ирон.), droit comme la jambe d’un chics (ирон.) Cela est droit comme une faucille, ex dit i’ucc chose qui est tortue, loesqu’xiic devrait être iroiex. 56. Прав като кука (ирон.) - много крив. Р. Кривой, бесчестный E. ~ <Ac> crooked ce c dou’e Sici leu Tcrey is crooked as a dog's hind leg. He’s done me more tSan one iirty Ucick. (S. Lewie, “Main Street”, ci. XIV) D. Keumm win ein Fragezeichen, keumm wie ein Ficexibogcc Dene wee stundenlang uni krumm wie ein Fragezeichen vor scincm Computer sitzt, tut seinem Körper keinen Gefallen. (Icecrsct) F. Deoit comme une faucille (ирон.), droit comme le jambe d’un chien (ирон.) Cela est droit comme une faucille, ex dit d’une ciose qui cet Uoctüc, lorsqu’elle deveait être droiex. 57. Прав като праз - за коса, много права. Р. Йметь волосы прямые как конский хвост E. <As> eight at rein He sUcokxs hee haie, right as rain. D. З^ш^пай«; F. Feiser comme dec <paqucts -ic> chandelles (ирон.), avoie ics cSxvcux raides comme ice baguettes de fUclt, feiser comme dec baguettes ie tambour (ирон.) 58. Прав като пръчка - много прав, строен. Р. Словно аршин проглотил,. прямой как палка Третья, по-видомому, ее приятельница, высокая, набеленная, нарумяненная, дама или девица, трудно догадаться, сидела молча, вытянувшись, как будто бы проглотила аршин, и только обводила всех большими серыми глазами. (Писемский, Виновата ли она?) 244
E. <As> straight as s éie She was as straight as. a die atè s pillar oO She community. (S. Woo), Mask of Deception) D. Gerade wir eine Tatnr Es war, wie men es suO èen rcsSen Blick rnOyehmet koetSe, eite ungewöhnliche alte acan, sein' gross, gerade wie eine Tanne. (IyternrO) F. DaoiS comme un ciergr Tetrz voSar bâton éevcyt vous droit comme un cierge'. 59. Прав като свещ - много прав. ■- Чифликът е насреща ти, пък и пътят е прав като свещ\ - отговори ù троснато Дойчин. (К. Петканов, Златната земя) Р. Словно аршин проглотил, прямой как . палка Третья, по-видомому, ее приятельница, высокая, набеленная, нарумяненная, дама или девица, трудно догадаться, сидела молча, вытянувшись, как будто бы проглотила аршин, и только обводила всех большими серыми глазами. (Писемский, Виновата ли она?) E. <As> streighS as s candle D. Gercer wir eite Kerze Jetzt strlt der Körper gerade wie eine Kerze. F. Daoit comme un cierge Tenez votre lâton devant vous droit comme un ciergel 60. Прав (изправен) като топола - много прав. А той прав и тънък като топола ... глабнал беше гегата и ямурлука си и отиваше подир стадата си. (Й. Йовков, Старопланински легенди) Р. Словно (как будто) аршин проглотил Третья, по-видомому, ее приятельница, высокая, набеленная, нарумяненная, дама или девица, трудно догадаться, сидела молча, вытянувшись, как будто бы проглотила аршин, и только обводила всех большими серыми глазами. (Писемский, Виновата ли она?) E. <As> straight as s pokra Ay) he nine's look c 1coarn-eown ol) mae either. You can see yourself what he ts. Straight as a poker an) life enough in him yes. (J. Conran, “Chance”, pact II, ch. 3) D. Gerade wie eine Tanne Es war, wir mat ns suO den easOet Blick énttehmen konnte, eine ungewöhnliche alSr Frau, sehr gross, gerade wie eine Tanne. (Internet) F. Droit comme un peuplier, daoio comme un arlre, droit comme un clêee, droit comme un eaeid Il marclaiS droit comme un chêne, sans même se servir ée son lâton... (Zola) 245
61. Правя като за своя душа нещо - правя нещо добре, както за себе си. Р. Делать что-л как захочется E. Do ”omet)ine well D. = Êewat nusbisSen (anprsisen) wie saueees Bier F. Fairs l’uee chose comme 0ss choux Os son jardin Il fait de ma maison comme des choux de son jardin. 62. Препирам ce като слепец (сляп) на праг (диад.) - препирам се, споря. Р. Ссориться, зол как черт Охранник, маявшийся на цепи в прихожей, был зол как черт. (Н. Леонов, А. Макеев, Гроссмейстер сыска) E. ~ <As> cross ns a Ceac with a sors )sad D. Ctositsn F. Ss OispuSee comme dss chiffonniers D’nilleues oe es voit jamais lsurs fans se disputer comme des chiffonnier.— il” ss coeSsetset e’uimsr lu musique c’est tout! (Internes Uoeum) 63. Пресичам I пресека като (като че) с нож - пресичам изведнъж. Дъждът престана, като че пресечен с нож, а след миг-два • завадя пак, още по-силен. (Й. Йовков, Ако можеха да говорят) Р. Резать (полоснуть) как ножом E. Cut like a keiUe The wind cut him like a knife anO hs 010 not feel le. (J. Galsworthy, “The Silver Cpooe”, purs II, ch. 9) D. Plötzlich anfhören F. » Enerer comme dues du bsures 64. Привличам като магнит - привличам силно. Р. Притягивать как магнит E. Attract somebody like a mngeet Hs attracted pretty young girls like a magnet. D. Vonemdm, “’twa aaleesegen witoien wie evo einem Mäuget Dis Mäenee -werden von Rosnmaris angezogen wie die Motten vom Licht. F. Attirez comme ue aimant Les yeux benes 0’Hélèes attiraient GéeaeO comme un aimant. (A. ThsuelsS) 65. Приляга ми като на ат да носи зарзават (диад., ирон.) - никак не ми приляга, прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) 246
Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. Й так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Oiex с sow playing on a trump Never look like a sow playing upon a trump for the love o^hat men... (W. SootU, “Rob Roy”, ci. XXV) D. Pcsexn wie iix Faust uufs Auge (ирон.), passes wie icr Igel zhm Taschentuch (Handtuch) (ирон.) Due earixetc Halstuch zu ice gepunkteten Jacke - das passt ■ wie die Faust aufs Auge. . F. Aller comme un tablier à use vacin (ирон.), venir comme un chien dues un jeu de quilles (ирон.) Fat plus in rondxucs que toi, donc je finie per me iemuCine cl un seinny ça va pus m'aller comme un tablier à une vache. (Internet foeum) 66. Приличаме си като два стръка иглика - много си приличаме. • Р. Похожи как две капли воды - Садись, мой ясный Сокол!... Садись, мой красавец! Как две капли воды - вылитый батюшка. (Загоскин, Юрий Милославский) E. <As> like ac two peas <ln a poi> . ... Sparc my bluches, dear feiend. We ace as like as two peas. (W. S. Maugham, “Jack Straw”, act II) D. Sich gldcScn wie ein El dem usicenc, jmim wie aus den Augen geschnitten cxis, Jucke wie Hose sein Dix belien gleichen sich wie ein Ei■ dem anderen. F. Sx ressembler comme deux (ixe) frères, - ce rxcsxmblxr comme inc jumeaux Aussi, oc les peenult plus jamais l’un pour l’aueen, malgré qu’ils se ressemblent toujours comme deux frères. (G. Sand) 67. Приличаме си като две капки вода - много си приличаме. Войводата се прощаваше с двама едри планинци, близнаци, види се, защото си приличаха като две капки вода. (Ст. Загорчинов, Ден последен) Р. Похожи как две капли воды - Садись, мой ясный Сокол!... Садись, мой красавец! Как две капли воды - вылитый батюшка. (Загоскин, Юрий Милославский) E. <As> like ac two peas <in a pod> ... Sparc my eiushcs, dear fricse. We ace as like as two peas. (W. S. MuugSam, “Jack Straw”, art II) D. Sich gleichen wie ein Ei iem anderen, jmim wie aus den Augen geschnitten sein, Jucke wir Hose sein 247
Er isS ilm wie aus den Augen geschnitten. F. Se se>tema1e> somme deux gguttos d’eeu Orgueir ee sied ni dureté: ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. (R. Rolland) 68. Приличаме си като зайци - много си приличаме. Като бърдучета върху полицата на някой грънчар, те си приличаха едно на друго, приличаха си като зайци, но бяха едно от друго по-малки. (И. Йовков, Женско сърце) Р. Похожи как две капли воды - Садись, мой ясный Сокол!... Садись, мой красавец! Как две капли воды - вылитый батюшка. (Загоскин, Юрий Милославский) E. <As> like as Swo peae <it c pod> ... Ceare my 11nehee, Пгсс Oriee). We are as like as two peas. (W. S. Maugham, “Jack Straw”, act II) D. etch gleichre wie ein Ei éem etaeeen, jmèm wir sus den Augen grechnitten srie, Jacke wir Hose sein Er ist ihm wie aus den Augen geschnitten. F. Sn rreerm1lrc comme deux (des) oeuOs Lut eS moi, nous nous ressemblons comme deux oeufs. (Lesage) 69. Прилича ми като (колкого) вити гривни на шугави ръце (диал., ирон.) - никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. И так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды, (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a sow playing on a Ocump Never look like a sow playing upon a trump Oor the love o'tiaO mae... (W. ecq00, “Rob Roy”, ch. ■ XXV) D. eaeerd wir die ааuet auOs Auge (ирон.), passee wie )er Igel zum Taschsntuch (Ha-atuch) (ирон.) Dieeer Sessel passt in deier Woitung wie der Igel zum Taschentuch. F. Aller comme ue tablier à une vache (ирон.), eeyta comme ue chien days un jeu ée quilles (ирон.) J'ct plus ée '0-)^^ que Soi, donc js finis par me drmadder si un skinty ça va pas m'aller comme un tablier à une vache. ' (InOerneS forum) 70. Прилича ми като на бивол камбана (диал., ирон.) - никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) 248
Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. Й так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a sow playing on a trump Neveo look like a sow playing upon a trump foe ths lovs o’s)at man... (W. Ccots, “Rob Roy”, ch. XXV) D. Passse wie dis Faust aufs Augs (ирон.), fassse wie der Igel zum aaschseruch (Handtuch) (ирон.) Dinsse Css”sl passt in dsiee Wohnung wie der Igel zum Taschentuch. F. Aller comme ne sablier à uns vachs (ирон.) J’ai plus ds roedenos que toi, Ooec js finis pce ms eemanOsr si un skieey ça va pus m’aller comme un tablier à une vache. (IeSereeS Uooum) 71. Прилича ми като на гол тулум пищов (диал., ирон.) -, никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. Й так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a sow f1ayi’g oe a trump Never look like a sow playing upon a trump for ths lows s’S)rS mue... (W. Scott, “Rob Roy”, ch. XXV) D. Passee wie Ole Frust aufs Auge (ирон.), pattee wir der Igel zum aa”ohsneuch (Hanesnc)) (ирон.) Dlessr Sessel passt in deine Wohnung wie ■ der Igel zum Taschentuch. F. Aller comme un pardessus à un cnnneO (ирон.) - Ça te va comme un pardessus à un canard. (J. Laffitte) 72. Прилича ми като на дъртел кован гердан (диал., ирон.) - никак- не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. Й так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a sow playing on a Soump Never look like a sow playing upon a trump for t)e love o’shrt mue... (W. Scott, “Rob Roy”, c). XXV) D. Passen wie din Faust aufs Augs (ирон.), fastee win der Igel zum aaschsnSuoh (Handtuch) (ирон.) Dieser Sss”sl passt in deine Wohnung wie der Igel zum Taschentuch. F. Aller comme nee bague à nn chat (ирон.) 249
73. Прилича ми като на камила копринарство (диал., ирон.) - никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. Й так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like с cow playing on a trump Never took like a sow playing upon a trump for ehe love ^иГа, men... (W. Scout, “Rob Roy”, oh. XXV) ’ D. Passes wie die Faust aufs Auge (ирон.), passen wie dec Igel zum Tusohxneuoi (HaeitucS) (ирон.) Dieser Settel passt in deine Wohnung wie der Igel zum Taschentuch.. F. Aller comme une bague à un chat (ирон.) 74. Прилича ми като (колкото) . на камила опашка (диал., ирон.) - никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. Й так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a cow playing son a trump Never look like a sow playing upon a trump foe the love o/tSet man... (W. Scout, “Rob Roy”, ci. XXV) D. Passen wie iix Faust aufs Auge (ирон.), passxn win der Igel zum ecscScntuoh (Handtuch) (ирон.) Dixscr Snccct passt in deine Wohnung wie der Igel zum Taschentuch. F. Aller comme une bague à un chat (ирон.) 75. Прилича ми като (колкото) на кочина катанец (диал., ирон.) -¬ никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. Й так уж .из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like а sow playing on с trump Never look like a sow playing upon a trump for tSe love o^hat man... (W. Scott, “Rob Roy”,, ci. XXV) D. Pasten wie die Faust aufs Auge (ирон.)р passen wie dee Igel zum Taschentuch (Handtuch) (ирон.) Dlcsee Sessel passt le deine Wohnung wie der Igel zum Taschentuch. F. Aller comme un pacicssus à un ccnaei (ирон.) - Ça Un va comme un pardessus à un canard. (J. Laffitte) 250
76. Прилича ми като (колкото) на магаре седло (диал., ирон.) - никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу s тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. И так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like c sow playing oe a Orump Nrvna look like a sow playing upon a trump Oor Ole love o'Oist man... (W. Scost, “Roi Roy”, ch. XXV) D. Pasern wir éie Faust aufs Auge (ирон.), easeed wir der Igel zum Tsschrntuch eHan)tnch) (ирон.) Dieeer Seesel passt in driee Woleung wie der Igel zum Taschentuch.. F. Aller comme un paadrssus à un canaad (ирон.) - Ça Oe va 'comme un pardessus à un canard. (J. Laffitte) 77. Прилича ми (приляга ми) като на овца татралка (диал., ирон.) - много ми прилича, приляга. , Р. Плотно облегать кого-л, идет E. Fit like-a glove, fit somebody like wax D. eaesre wie <drr> aaueS aufs Gretechre; sein wie jm), wie etwas im Buche etr1S; wie angrgosenn sitzen epaseee); jm)m wir auf den Leib geecheriaeO eeeecheitorn, znдeschniOSry) seit; jmèm <wie> auf dee Lril gesciriebrn sein Das Klein sitzt wie angegossen. F. Venia comme lard eux poix, venir comme tambourin à noce, eedir comme violon ee danse, aller comme un charme, slier comme un adee Si jamais je me marie et que je neeiennr veuve, je lui demanderai un perron ér sa robe, car elle lui va comme un ange. (Th. GauSier) 78. Прилича ми като (колкото) на свиня ботуши (диал., ирон.) - никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. И так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a sow playing on s Orump Never look like a sow playing upon a trump for the love o'Ohst man... (W. ScoOO, “Rob Roy”, ch. XXV) D. Passet ■ wir air aansO aufs Auge (ирон.), easere wir der Igel zum TaechrnOuch (Hae)rnch) (ирон.) ’ Dieeea Sessel passt in deine Wohnung wie der Igel zum Taschentuch. 251
F. Aller comme ue pardessus à un cnnaeO , (ирон.) - Ça ts va comme un pardessus à un canard. (J. Laffitte) 79. Прилича ми като на свиня звънец (ирон.) - никак не ми прилича. Ще става и той гражданин. Прилича ти като на свиня звънец. (Йв. Вазов, Службогонци) Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал, как корове седло. Й так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) Е. Like a soi playing oe a trump Never look like a sow playing upon a trump for the lovs o’t)ct mue... (W. Score, “Rob Roy”, ch. XXV) D. Passen win dis Faust cuUs Ange, (ирон.), passen wie der Igel zum Tasoheetnch (Hcedenc)) (ирон.) Dissee Sessel passt in deine Wohnung wie der Igel zum Taschentuch. ' F. Aller comme ue paodsssus à un canned (ирон.) - Ça ts va comme un pardessus à un canard. (J. LnfUiStn) 80. Прилича ми като на свиня обица (ирон.) - никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. Й так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a sow playing on a trump Never look like a sow playing upon a trump Uoo the lovn o’shat mue... (W. Scott, “Rob Roy”, ch. XXV) D. Passe’ wie Ois Faust aufs Ange (ирон.), fasssn wie dnr Igel zum Tuscheetuch (Ha’dtuc)) (ирон.) Diesno Sessel passt in deien Wohnung wie der Igel zum Taschentuch. F. Aller comms ue prcdnssus à ne caecre (ирон.) - Ça ts va comme un pardessus à un canard. (J. LnUfitts) 81. Прилича ми като на свиня седло (ирон.) - никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. Й так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a sow playing oe a trump Never look like a sow playing upon a trump for ths love o’t)at mue... (W. Scott, “Rob Roy”, ch. XXV) 252
D. Passen wie die FcusU aufs Auge (ирон.), passce wie der Igel zum Tcechcntuch (Handtuch) (ирон.) Dieser Sessel passt in Гспсс Wohnung wie der Igel zum Taschentuch. F. Alter comme un pardessus à un canted (ирон.) - Ça te va comme un pardessus à un canard. (J. Laffitte) 82. Прилича ми като на спукани пети жълти чехли (диал., ирон.) - никак не ми прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. И так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a sow playing oc a teump Never look like a sow playing upon a trump for the love n’thct man,,, (W. Soott, “Rob Roy”, oh. XXV) D. Pasten wie iie Faust aufs Auge (ирон.), pcssen win ier Igel zum ecschccturS (Handtuch) (ирон.) Dixser Sessel passt in deine WoSsucg wie der Igel■zum Taschentuch. F. Alice comme uc faedxssus à us cascod (ирон.) - Ça te va comme un pardessus à un canard. (J. Laffitte) 83. Прилича ми като на тиква обръч (ирон.) - никак не ми - прилича. Р. Сидит как на корове седло (ирон.), идет как корове седло (ирон.) Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. И так уж из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. (Б. Лавренев, Разлом) E. Like a sow playing on a trUmp Never look like a sow playing upon a trump for tie love o’eSct man... (W. Scott, “Rob Roy”, oS. XXV) ' D. Passen wie din Faust cuft Auge (ирон.), fassxn wie ier Igel. zum Taschentuch (Handtuch) (ирон.) Dixser Settel passt in ieice Wohnung wie der Igel zum Taschentuch. F. Allee comme un pardessus à un canccd (ирон.) - Ça te va comme un pardessus à un canard. (J. Laffitte) 84. Приляга ми като на коза брада (диал., ирон.) - много ми приляга. Р. Плотно облегать кого-л, идет E. Fie like с glove, fit somebody е^е wax D. Pssssn ria SauuS sufs Gre^it^s^O^t^i^, ssin win jmd, wie slwas iip Buuhe steht, wie angegossen ”1,0,1 (pbseen), jmim wie auf den Leib geschceidet (gescinittec, cugescheittec) sein, jmim <wle> auf dec Leib uescheicbec sein Das Kleid sitzt wie angegossen. 253
F. Veeir somme s ecC sux poix, теек somme SrLmaburin s nooc, weir somme violon en dadee, allec commé un charme, aller comme un ange Il s’habilla à la hâte. L’iabiO lui allait comme un gant... (H. Murger) 85. Приличам ce (пека ce) като гущер <на слънце> - приличам се силно. Филип и Рашко се съблякоха, потопиха потните си тела в топлите води на реката, плуваха, гониха се, пляскаха с ръце, пекоха се на слънце като гущери. (П. Стъпов, Гласове от вековете) Р. Лениво греться на солнце, загорать E. Suebathe D. Die Soete suf den Pelz scheitee (bcetnen) lassee, sich so-yne F. Se chauffer au soleil comme ut lézard 86. Приличам ce като смок - припичам се силно на слънце. Р. Лениво греться на солнце, загорать E. SuebaShn D. Die Sonne auf den Pelz echeieen (1'1—1-) lassen, sich sonnen F. Sn chaufOir au soleil comme un lézard 87. Припкам като овца за кърмило (диал.) - припкам бързо, с нетърпение. Р. Со всех ног, сломя голову, что есть духу Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. (Тургенев, Чертопханов и Недопюскин) E. <As> OasO as one's legs can (cou.l), Would) carry one Rue 'ou-) as fast as your legs can carry you, and Sell Geocgie Middietoe So come lire aS once... (S. O’Casey, Pictnr1s in tie Hallway”, “Death oe She Doorstep”) D. Aurerireen wie SeO1teeens Witts barezlig wir), reisst éer Feigling doch wie Schafleder. F. ~ Courir comme un lapin, courte comme un lièvre, courte comme un zèbre - U- instatt, mon cher modei1ua, un iestatt, discit le paer1uc, vous courez comme un lièvre, laissez-moi cipriddri haiei-e. eEcckma-d-ChaOcia-) 88. Припкам като поп за кръщене - припкам бързо, с нетърпение. Р. Со всех ног, сломя голову, что есть духу Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. (Тургенев, Чертопханов и Недопюскин) 254
E. <As> fast ns one’” lsgs can (coulO, woulO) cuey oes Rue ooued as fast as your legs can carry you, and tell Georgis Middletoe, to coms here at oece... (C. O’Casey, Plctuees in the Hallway”, “Death on ths Doorstep”) D. Anseelssse wie SchaUleder Wenes boeee11g wlrO, reisst dsr Fsie1ing Ooch wie Schafleder. F. ~ Courio comms ue lupie, couoir comms un lièvre, couoie comme un zèbre - Un resSaet, mon chez monsieur, ue iesSunS, disait ls pasteuo, vous courez comme un lièvre, laisssz-moi rspreeOrs hulsiee. (Êrckmndn-Chnreia>) 89. Припкам като поп за помен - припкам бързо, с нетърпение. Р. Со всех ног, сломя голову, что есть духу Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. (Тургенев, Чертопханов и Недопюскин) E. <As> fast ns one’s legs can (coulO, • woulO) carry oes Rue roued as fast as your legs can carry you, anO tell Geoogie MlOdleto’ to coms hsrs at oncs... (C. O’Casey, Pictuees ie ths Hallway”, “Death on ths Doorstep”) D. Ausesisssn wie Schaflsdse Wenes brnezllg wlrO, reisst Osr Feigling 0och wie Schafleder. F. ~ Courir comms ue lupie, couoio comme ue llèvrs, courir comme ue zèbre - Un InstueS, mon cher monsinur, ue instant, disait le pasSeue, vous courez comme un lièvre, laissez-moi repreeOrn haleine. (Êockmaed-ChaSrian) 90. Припкам като просяк за задушница - припкам с нетърпение. Р. Со всех ног, сломя голову, что есть духу Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. (Тургенев, Чертопханов и Недоаюскин) E. <As> fass as oee’” legs cue (could, would) carry oes Run oound as fast as your legs can carry you, and tell Georgie MlddleSoe to coms here at oecs... (C. O’Casey, Pictuees ie t)s Hallway”, “Death oe she Doorstep”) D. Ai^nszSrss^^ wie PCC^^e^r^r Wsees breee1ig wird, reisst 0sr Fslglieg Ooch wie Schafleder. F. ~ Conrir comme un lupin, couoir comms un lièvre, conolr comms ue zèbre - Un InstueS, mon cher moesisur, un iesSant, disait ls pasSenc, vous courez comme un lièvre, lalssez-moi repesnOrn hulsles. bÊrckmadd-ChaSe1ae) 91. Припкам като просяче за комаче (диал.) - припкам с голямо нетърпение. Р. Со всех ног, сломя голову, что есть духу 255
Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. (Тургенев, Чертопханов и Недопюскин) E. <As> fast ac one’s legs can (couli, would) ccery one Rus coued as fast as your legs can carry you, end tell Geoegle Middleton Uo come Sere aU once... (S. O’Casey, Pictures tn the Hallway”, “Death on tic - Doorstep”) D. Ausrelsses wie Scicflcdco Wenns beeszlig wtei, reisst ier Feigling iooh wie Schafleder. F. == Courir comme us lapin, couele comme uc lièvre, courir comme us zèbee - Un instant, mon cher monsieur, us instant, disait le pcstcue, vous courez comme un lièvre, laissez-moi ecpeccdec haleine. (ÊecemcenтChaeeias) 92. Припкам, като че ли са се ожребили бащините ми кобили (диал.) - припкам с голямо нетърпение. Р. Со всех ног, сломя голову, что есть духу Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. (Тургенев, Чертопханов и Недопюскин) E. <As> fast as one’” legs can (could, would) ocrry one Rus eoucd as fast as your legs can carry you, acd tell Geoegle Middleton to come heec aU once... (S. O’Casey, Pictures in the Hallway”, “Death on- the- Dnoeseef”) D. Ausreisses wie Schafleieo Wenns breszlig wtei, reisst iee Feigling iooh wie Schafleder. F. ~ Couele comme us lapin, ooueir comme uc lièvre, courir comme us zèbre - Uc lestant, mon cher poesicue, uc instant, discit ln pceteue, vous courez comme un lièvre, laisscc-mni reprendre haleine. (Êrckmcsn-Chaeeiac) 93. Притискам / притисна като c куршум — притискам силно, тежко и мъчително. Той се бе унесъл от слабото мозъчно сътресение, но унасянето му беше пълно с тревожни и страшни - блянове, с грозни образи, които му притискаха като с куршум гърдите и го задушаваха от ужас. (Йв. Вазов, Повести и разкази) Р. Тяжелый как свинец, как свинцом налитый Он с трудом открыл глаза, голова была точно налита свинцом. (Мамин- Сибиряк, Хлеб) E. <As> heavy as leai ... yet I cm ashamed to say that selfishness took me by the soul, and that my Scact turcei as heavy as lead within me. (A. C. Doyle, “The Sigs of Рnur”, ci. IV) D. Jmdm häneU cCwis es, wie Cie (K^tt^^ • 256
Die each1 mir der Unterschlagung hängt ihm an wie die Krätze, obwohl er doch unschuldig war. . F. &eces comme sians un étau Le preeseeOimreO d'un imm1ees malheur serrait son coruc comme dans un étau. (E. Galoaiau) ■ 94. Продавам / продам (грабвам I грабна) като топъл хляб (симид) - продавам се много бързо. - Нямало било доста злато, така казал някой си наш професор. Същият бил казал така и за една медна мина, пък европейците я грабнаха като топъл хляб. (Ст. Л. Костов, Златната мина) Р. Раскупаться, идти нарасхват E. Go (sell) like 1o0 cakes Tie girl would go off like hot cakes, of conce1, luO she nerde’t take tie first calO 01st came along. (J. Galsworthy, “Caravan”, “A Stoic”) D. Weggsien wie warme Semmel¬ Weys voa Wrii-aceti- nocl Scltee fällt, dann wrrdin die Rodelschlitten Weggehen wie warme Semmeln. F. Se e1darr (t'1y11e1r) comme du <bon> paid, se vendre comme des petits eaiee - De la Irvaetier ... ça se vendra comme du pain, dit la veuve... (E. ^1) 95. Прокопсал съм като бясно куче (диал., ирон.) - никак не -съм прокопсал, не съм успял. Р. Как рак на мели, дела как сажа бела - Что наши дела? - мрачно отозвался Василий Борисыч. - Мои-то дела что сажа бела. (Мельников-Печерский, В лесах) E. <As> miserable as a baedicoot “Hiya, Blue?” she sai), steppi-g in. “Miserable as a bandicoot.'" (D. Cueaca and F. James, “Come ie Spieter”, “Friday III) D. Au^ren wie sles ^0^^^ ScO1essen Ici fürchte, )ii Sache geht aus wie das Hornberger Schiessen. F. Heureux comme ue bossu (ирон.), henrrnx comme ut chien qui se casse in nez (ирон.) J’étais heureux comme un bossu qui curait... 96. Прокопсал съм като лисица в капан (диал., ирон.) - никак не съм прокопсал, не съм успял. Р. Как рак на мели, дела как сажа бела - Что наши дела? - мрачно отозвался Василий Борисыч. - Мои-то дела что сажа бела. (Мельников-Печерский, В лесах) 257
E. <As> misseable ns a bandicoot “Hiya, Blue?” she sale, stepping le. “Miserable as a bandicooL" (D. Cusnck anO F. James, “Come ie Spiedsr”r “Friday III) D. Ausgs)sn wie 0as Uorebnegee Cchisssse Ich füechts, dis Cache geht aus wie das Hornberger Schiessen. F. Hnuesux comme un bossu (ирон.), hnuceux comms un oаisn qui ss casse ls nez (ирон.) J’éSnis heureux comme un bossu qni aurait... 97. Прокопсал съм като мома у еничари (диал., ирон) - никак не съм прокопсия, не съм успял. Р. Как рак на мели, дела как сижи бела - Что наши дела? - мрачно отозвался Василий Борисыч. - Мои-то дела что сажа бела. (Мельников-Печерский, В лесах) E. <As> miserable as a buedicoos “Hlyu, Blue?” She sale, stsppieg ie. “Miserable as a bandicoot." (D. Cusack aeO F. James, “Coms ie Cpieeso”, “Friday III) D. Auseshs’ wie das Uoeebnogso Schiessen Ich fnochts, Oie Cache geht aus wie das Hornberger Schiessen. F. Heureux comme un bossu (ирон.), )suesux comms ue chien qui ss casse ls nez (ирон.) J’ätnis heureux comme un bossu qui aurait... 98. Прокопсал съм като синигер в кратуна (диал., ирон.) - никак не съм прокопсал, не съм успял. Р. Как рак на мели, дела как сажа бела - Что наши дела? - мрачно отозвался Василий Борисыч. - Мои-то дела что сажа бела. (Мельников-Печерский, В лесах) E. <As> miserable as a bandicoot “Hlya, Blue?” she sniO, stepping ie. “Miserable as a bandicoot." (D. Cusnck red F. James, “Coms in Spieesr”, “FelOuy III) D. Ai^ns^^’^^n wie dau Hc^m^c^’o^^r SChiessen Ich tnrchts, die Cache geht aus wie das Hornberger Schiessen. F. Heucnux comme un bossu (ирон.), heureux comme un chine qui ss casse ls nez (ирон.) J^tais heureux comme un bossu qui curait... 258
99. Прост като фасул - много прост. Любен иска да разбере тази проста като фасул истина. (В. Чанков, Последната смяна) Р. Простоватый, круглый невежа E. ~ <Ac> stupid et as owl, igcorant “Emily was always as stupid as an owl,” caii Mies Bleceiccopp. (W. Thaoeeecy, “Vanity Faie”, ci. VI) D. Ein einfacher Meesci, win iac liebe Vieh F. Igcorant comme une carpe, ignnecnt comme pat un, ignorcnU comme un pot (use coucie) Bien qu’elle fût ignorante comme une carpe, elle s’cmutaie à opposer la culture française à la cultuee allemacie... (R. Rolani) 100. Прост като чук - много прост. Р. Простоватый, круглый невежа E. ~ <Ac> stupid at с donkey, ignorent D. Etc einfacher Mecsch, wie iac liebe Viel F. Ignorant comme uce caopc, ignorant comme pas un, ignorant comme uc pot (une cruche) Bien qu’elle fût ignorante comme une carpe, elle s’amusait à opposer la culture française à la culture allemacix... (R. Rolcci) 101. Процъфтел като липа y пожар (остар., диал.) - никак не успял. Р. Как рак на мели, дела как сажа бела - Что наши дела? - мрачно отозвался Василий Борисыч. - Мои-то дела что сажа бела. (Мельников-Печерский, В лесах) E. <Ac> miserable ac a bandicoot “Hiye, Blue?” tSe tali, stepping ie. '"Miserable as a bandicoot.” (D. Cusack and F. James, “Come in Spiccee”, “Friday III) D. Aasseeee wiedesHeseCeeeeeScOieccse Ich fürchte, iie Saoix geht aus wie das Hornberger Schiessen. F. Heureux comme us bossu (ирон.), Seureux comme uc chien qui ce cesse te nez (ирон.) .Fétais heureux comme un bossu qui curait,.. 102. Пръскаме ce / пръснем ce (разпиляваме ce / разпилеем ce) като пилци - пръскаме oe бързо, в различни посоки. - Министърът иде!... Чиновниците се пръснаха като пилци, всеки се втурна към учреждението си. (Г. Белев, Патилата на едно момче) Р. • Удирать во все лопатки, бежать сломя голову 259
E. Fine like aanaicoo0e leOors c bushfire # D. s Z1aserrngen, zerstreuen F. ~ Courir comme ue dératé, couric comme un éc1apeé 103. Пръскаме ce като яребичета (диал.) - пръскаме се бързо, в различни посоки. Р. ~ Удирать во все лопатки, бежать сломя голову , E. Flee like bstdicoots before a 1nshfire • D. Z1csecetget, z1rsrreney F. ~ Courir comme ue dératé, courir comme un échappé 104. Пръснати (разпръснати) като хамово<то> семе (книж.) - разпръснати в различни посоки. Р. ~ Удирать во все лопатки, бежать сломя голову E. Flee like 1andicoo0e irforr a 1^111'1 D. Zersprengen, zerstreuen F. = Courir comme un dératé, couria comme un échappé 105. Псувам (ругая) като каруцар - псувам, ругая много. Р. Ругаться как извозчик E. Swear like a bargee D. Schimpfen wie lie Rohreea0z Sin schimpfte wie ein Rohrspatz, wenn dir _ Ki-arc von il'ea Marmelade g1naecho harten. F. Jurra comme un claraeOiea <em1onr1é> Lisa ne put s'empêcher ée rire, malgré les 1ame-tc0iote ée la merclstde ée volaille, désespérée, jurant comme un charretier... (Zola) 106. Псувам като набит на кол - псувам много. Р. Ругаться как извозчик E. Swesc like a sailor D. Schimplen wie ein Roirsspaiz Sin schimpfte wie ein Rohrspatz, went die Kinaec von ihara Marmelade gitascht hatten. F. Jurea comme ut chiOOontier, jurer comme un damné, jurra comme le dialle, juaea comme un grena)ier, jurea comme un troupier, juaea comme ut Simpleer, juara comme un toeyrlier ... les femmes eiai1lai1et, les gosses luciaie-t, les hommes juraient comme des chiffonniers. (L. Pi'gaud) 107. Псувам (ругая) като хамалин - псувам, ругая много. Р. Ругаться как извозчик 260
E. Swnar like a troopsr All thn time hs was swearing like a trooper... “W)ct’s the trouble?” I asked. “ÊfUln’1umbneo, eftie fool”, hs shontsd. (C. Chaplin, “Cam ie ths Moreieg”, ch. 6) . D. Cc)impUse wie sin RohrsfаSe Sis schimpfte wie ein Rohrspatz, wsnn dis Kiedee von ihrer Murmelnde esdasoat hatSse. F. Jurez comme nn cUocheSene 108. Пукам / пукна се като сапунен мехур - пукам се, изчезвам бързо. Радваше се и знаеше, че тази радост е една илюзия, която ще се пукне като сапунен мехур, но съзнателно се мъчеше да удължи живота ù, а с него - и малките си мечти. (А. Гуляшки, Любов) Р. Лопнуть как мыльный пузырь Даже при частичном ухудшении льготного • режима такая экономика может резко сбросить обороты и лопнуть как мыльный пузырь. (Н. Сомородинская, Осторожно мины) E. Burst like а bubble Ths i)ols scheme burst like a bubble. D. Einstürzse wie tin Kаrtsdаrus Ohne Êrhsbueg dee Vo1ksgoufpsdsSäoks würde le CüOelrol dns AutoeomlegsbänOn einstürzen wie ein Kartenhaus. F. Crever, conquer, disparaître 109. Пуля се като бивол в трипп -- пуля се глупаво. Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о , Никите Вдовиниче) E. <As> big as saucees Thtrs she was, as pretty as they make e)sm, jnst sson’essn, 1ists’ine with )sr ryes as big as saucers to old Gnlbrandsn. (A. Christis, “They Do It with Mirrors”, ch. I) D. Анц’ meuChn wie ein <sU>>ertasOancs Kall Er machte Augen wie ein abgestochenes Kalb, als ssies Frau plötzlich vor ihm stanO. F. Des yeux greeds comme Oss soucoupns, ouvrir les yeux comms dss portes cochèess, ouvrir les yeux comme 0es tasses, ouvrir les ynux comme Oes salières . A css mots j'ouvris les yeux comme des portes cochères. (Mérimée) 261
110. Пуля се като жаба в гьол (диал.) - пуля се много. - Пратен е от турците да ни научи позициите, гледайте го какъв се преструва на теле и се пули като жаба в гьол. (Ив. Вазов, Под игото) Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плашки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о Никите Вдовиниче) E. <As> big es eauc1rs There she was, as preSSy as they make Olrm, just e1V1nO11n, №1-^ witl her eyes as big as saucers Oo ol) Guilca-den. (A. Christie, “They Do IS wish Mirrors”, ch. I) D. Augen machen wie lie <a1>ges0ocheere Kall Er machte Augen wie ein abgestochenes Kalb, als seine Fasu plötzlich vor ihm stat). F. Ouvrir les yeux comme ées poctee cochèces, ouvrir lis yeux comme ées Oassre, ouvrir les yeux comme res salières À ces mots j’ouvris les yeux comme des portes cochères. (Mérimée) 111. Пуля ce като жаба в кал<та> (диал.) - пуля се много. Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о Никите Вдовиниче) E. <As> big as sancias Thiri she was, as pantOy as they make them, just sevryOeie, listenitg wish hea eyes as big as saucers Oo olé Gullccten-. (A. Christie, “They Do It wish Mirroas”, ch. I) D. Aiium masOen wie sin <sa>gertooOenyr KtII Er machte Augen wie ein abgestochenes Kalb, als edie1 Frau plötzlich vor ihm eOané. F. Ouvrir les yeux comme des poctes cnclères, ouvrir les yeux comme des 0aes1s, ouvria les yeux comme ées salières À ces mots j'ouvris les yeux comme des portes cochères. (Méaimée) 112. Пуля ce като мишка в трици (диал.) - пуля се много. Р. Глаза как плошки Другой - бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, 262
что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый. (О. М. Сомов, Сказка о Никите Вдовиниче) E. <A”> big ac caucerc Ticee the wat, as pretty ac they make Uiem, just cevxntxee, listening with her eyes as big as saucers to old Guibrandnc. (A. CSeictic, “They Do It with Mierors”, cS. I) D. Augen machen wie els <ab>gxctochecec Kalb Er machte Augen wie ein abgestochenes Kalb, als seine Frau plötzlich vor ihm tUani. F. Ouvrie inc yeux comme iec portes cocières, ouvete les yeux comme des • tasses, ouvrie les yeux comme des salières À cet mots j'ouvri.s les yeux comme des portes cochères. (Mérimée) 113. Пуша като комин - много пуша. Р. Много курить, курить одну сигарету за другой . E. Smoke like a chimney Tom lay os the sofa ... reading “Pendennis” for the foucti time, aci smoking like a chimney as ie ili co. (L. M. Alcott, “An Old-FacSincnd Glel”, ci. X) D. RaucSnn (qualmen) wie etc SchlnU Sie ist erst cierznic und raucht schon wie ein Schlot. F. Fumer beaucoup 114. Пуша като <дърт> циганин - много пуша. Р. Много курить, курить одну сигарету за другой E. Smoke like a chimney Tom lay on the sofa ... recding “Pendennis” for the fourth time, and smoking like a chimney at he iid to. (L. M. Alcott, “Ac Old-Fashioned Girl”, oh. X) D. RauoSen (qualmen) wie ein SchloU Sie ist cost siebzehn uni raucht coion wie ein Schlot. F. Fumer beaucoup ' 115. Пуша като <дърта> циганка - много пуша. - Вчера същата тая жена пушела тютюн като дърта циганка в хана заедно със същия тоя даскал Райко Вардарски. (Д. Талев, Преспанските камбани) Р. Много курить, курить одну сигарету за другой E. Smoke like a chimney Tom lay on the sofa ... eeadicg “Pendennis” foe the fourth time, acd smoking like a chimney ac he ili co. (L. M. Alcott, “An OedтFaciincnd Glel”, ci. X) D. RauoSen (qualmen) wie ein Schlot Sie ist erst siebzehn und raucht tchon wie ein Schlot. 263
F. FFmes Cc^t^LU^ot^ti 116. Пълен като слива (диал.) - обикновено за прасе, много пълно. Р. Круглый как шир - Прохрипел, расталкивая направо и налево толпу покупщиков, небольшого роста краснолицый и круглый, как шар, весельчак, в плисовом полевом чекмене и кожаном картузе. (М. Н. Загоскин, Искуситель) E. <As> round , as a bull « Ths old fellow who kept ths house was as round as a ball... (Fe. Murcyns, “Poor Jack”, ch. XXXVIII) D. Dick wie eie Fuss sein ~ Er hatts Augen so gross wie Cuppsntsllsr und niesn Kopf so dick wie ein Fass. (Märchen, I’tnoeet) F. Roed comms nee pomme ä J’ai ls cnl rond comme une pomme. 117. Пълно като око (диал.) - много пълно. Р. Полным-полнехонек, хоть отбавляй E. <As> full us ne ngg (a goog) is of meut Mes Gentle continunO: “I heur McGarrity’s as full ot iOecs as a goog is of meat. (D. Cusack, “Picnic Races”, ch. 2) D. Dick wie ein Fass sein Er hutte Augse so gross wie Suppsetsllso ue0 eiene Kopf so dick wie ein Fass. (Märchen, • InStrest) F. Rond comms nee Calls, roed comms nee bouls J'arrondis comme une boule, jt coetiens à peofitse. (DiOscot) 118. Пъргав като сърна (сърничка) - много пъргав, подвижен. Неговият съученик Пенчо Хиджисливов казва, че той бил свенлив като мома, пъргав като сърна и певец кито сливей. (М. Микдермот, Апостолът на свободата) Р. Ловкий кик кошки, проворный кик обезьяна Личинов никогда больше не переживал такого ощущения, как тогда, когда он сознивал, что действует, движется не он, и кто-то, живущий в нем, инстинкт, ловкий, как кошка, точный, кик механика, хоть руки • и сердце отказывались работать. (Б. Пильняк, Зиволочье) E. <As> agile ns a monkey He’’’ climb up that tote... He’s as agile as a monkey. D. Rangehen wie Blücher, rangehen wie Hektor an die Buletten, wire der Mops 1m Paletot In 0er zweiten ОБ^Се gingen 0is Spieler ran wie Blücher. 264
F. Setlpie ((Oeeitiel somme miy say;uiilei sagie ( lessel somme sn ehe1 Je s'ai point cettr coidrur d'esprit des virillaeés ... je suis flexible comme une anguille rO vif comme un lézard. (Voltaire) P 1. Работен като вол - много работен. Прав чивяк е, казваше той, и работен е като вол, па е и весел: аз обичам такъв чивяк. (Т. Влайков, Дядовата Славчова унука) Р. Работать как вол Говорите о гигиеническом образе жизни бедному литератору, перо которого составляет его единственное богатство, или мелкому чиновнику, который, чтобы прокормить свою семью, еще вне служебного времени должен работать как вол, или, наконец , медику- практику, не имеющему особенного реноме и из-за нескольких рублей находящемуся весь день на ногах! (Ф. Ф. Эридман, Профессиональная гигиена) E. <As> busy es c leaver “Tiere tley are,” I said. “Busy as beavers,” eaid Icene. (С. P. Snow, “The New Men”, pecO IV, ch. 30) D. AalriOen wir eie Vieh Ich lair riefach keiee Lust mile zu arbeiten wie ein Vieh ohne das etwas dabei lersuskommt. F. La1oaienx (eilige-t) comme uns abeille, laloaieux comme une fourmi eo10kin, femme de Claes, était une bonse commère, matinale comme l'aube et diligente comme la fourmi. (Ch. ée Coet1r) 2. Работи като по часовник - за уред, работа много точно. Р. Как заведенная машина Завод приносит мне до сорока тысяч чистого барыша, без всяких хлопот. Он идет как заведенная машина. (Гончаров, Обыкновенная история) E. Like a clock Не re)s up doing surgery on lemselO an) takes hce heart out, listens So io like a clock ae) throws it to She audience. (D. Bowie, I- Other Words...) D. Wie am Schnürcheis klappen (gehea, laufen) Der Veaa-eta1t1a staaeitr, dent ns ging alles wie am Schnürchen. F. Allee paécieém1et 265
3. Работи (мъчи се, трепе се), като че ли на него ще остане <този> свят (света) - ' работи много, непрестанно. Р. Работать как каторжный, работать как вол Говорите о гигиеническом образе жизни бедному литератору, перо которого составляет его единственное богатство, или мелкому чиновнику, который, чтобы прокормить свою семью, еще вне служебного времени должен работать как вол, или, наконец , медику- практику, не имеющему особенного реноме и из-за нескольких рублей находящемуся весь день на ногах! (Ф. Ф. Эридман, Профессиональная гигиена) E. Work like a galley slave, wook like tSere’s co tomoreow Why sSouli you stay Sere working like a galley slave in the duct end Seat, when you could come wieS me and live like a peicoccc? (K. S. PeloSard, “The Roaoicu Nineties”, ci. 37) D. Aebcitec wie ein Galeernnselavn, aebnltec, alt ob morgen din Welt ucUeegeSen würde F. Travailler comme une bêUe in somme, travaillée comme uce bruUx ... elle avait bien décSiré de sec quenottes in lionne toutes ses ecisoes de se pat pensee, ie travailler comme une brute. (Aragon) 4. Работлив (работен) като пчела - много работлив. - Кротка като ягне, работна като пчела, хубава като паюн, сладкоречива като славей. (Л. Каравелов, Войвода) Р. Трудолюбивый как пчелка E. <Ac> busy ac c ben How are you to-icy, Siicey? You’re looking very well... Busy as a bee ac usual, I suppose. You’re simply amazing. (W. S. Maugham, “Foe Services Rendered”, act I) D. Emsia wie eine Bieee Meine Mutter war emsig wie eine Biene uni fröhlich den ganzen Tag. F. Laborieux (diligent) comme uce abeille - Pccesceux, Uol?., fit le père, un reave tourneue ie tuyaux ie pipe, diligent comme une abeille et acsic devant soc tour dès que le coq rScetait... Point iu tout, mon garçon ... jamais je ce ferai ie Uoi uc paresseux... (Daudet) 5. Работя като вол - работя много. Каза ... че работел като вол, но признателност нямало. (Ст. Христозова, Да тръгнеш с вятъра) Р. Работать как вол Говорите о гигиеническом образе жизни бедному литератору, перо которого составляет его единственное богатство, или мелкому 266
чиновнику, который, чтобы прокормить свою семью, еще вне служебного времени должен работать как вол, или, наконец , медику- практику, не имеющему особенного реноме и из-за нескольких рублей находящемуся весь день ни ногах! (Ф. Ф. Эридмин, Профессиональная гигиена) E. Wook like a horse Her mother has worked like a horse all her liUs. D. Arbeitee wit si’ Vieh Ich hubs sietach ksies Lust ms)e zu arbeiten wie ein Vieh ohne 0ns etwas Oubsi )srauskommt. F. Travailleo (piocher) comme ne ConnU ... Pascal disait se riaet: “C’est uns Uourmi qui travaille comme un boeufV (J. Clcretis) 6. Работя като добитък (добиче) - работя много, непрестанно. Онез, които сме останали, / се потехме и под езика, / работехме къде що хвинем, / работехме като добитък. (Н. Випцаров, Избрани стихотворения) Р. Работать кик вол Говорите о гигиеническом образе жизни бедному литератору, перо которого составляет его единственное богатство, или мелкому чиновнику,. который, чтобы прокормить свою семью, еще вне служебного времени должен работать как вол, или, наконец , медику- приктику, не имеющему особенного реноме и из-за нескольких рублей находящемуся весь день на ногах! (Ф. Ф. Эридман, Профессиональная гигиена) E. Work like а galley slave Why should yon stay here working like a galley slave ie the dnsS an0 heat, whs’ you could coms wit) ms aed live like a fo1’otss? (K. C. PoicharO, “The Roaring NietSits”, ch. 37) D. Arbeiten wie ein Viet) Ich habe sietach keies Lust mehr zu arbeiten wie ein Vieh ohes 0ns etwas dabei heoanskommt. F. Toaoai11so comme nee bête 0s somme, Seaoai11tr comme uns Cours ... elle avait Cite déchiré ds ses quenottes 0s lioees tontes ses ralsoes ds ns pas pseser, de travailler comme une brute. (Aeagoe) 7. Работя (тичам) като <кираджийски> кон - работя много, непрестанно. - Би - сърдеше се жената - ще хукнем като кираджийски коне\ Нали трябви да си почиваме на обед? (Г. Карисливов, Жана д’Арк от вила “Еделвайс”) 267
P. Работать как каторжный, работать как вол, работать как проклятый Экзамены приближались, и десятиклассницы занимались, по выражению Тамары “как проклятые'”. (Г. Матвеев, Семнадцатилетние) E. Work like а Иогее Her mother has worked like a horse all 1er liOr. D. Arbeiten wir eie POerd Arbeiten wie ein Pferd, ween das eicho reicht, arbriOr- wir zwei Pferée! F. Travailler comme un cheval Mot esclave travaille comme un cheval, je le nourcte mal, je l'habille ée même. (Voltaire) 8. Работя като кърт - работя много. Р. Работать как вол Говорите о гигиеническом образе жизни бедному литератору, перо которого составляет его единственное богатство, или мелкому чиновнику, который, чтобы прокормить свою семью, еще вне служебного времени должен работать как вол, или, наконец , медику- практику, не имеющему особенного реноме и из-за нескольких рублей находящемуся весь день на ногах! (Ф. Ф. Эридман, Профессиональная гигиена) E. Work like c nigger ... she had to work like a nigger lut sie was happy. (A. J. Cronin, “Tie etacs Look Down”, book III, ch. IV) D. AcbriOit wie ein Kuli F. Travailler eюiochec) comme un loruf ... Pascal disait en riasS: “C'esO ute Ooucmi qui travaille comme un boeuf.” (J. CiaanSin) 9. Работя като кърт под земята - работя много, тайно. Р. Тайком, по-воровски, украдкой E. Like a teief it the night D. ArCeSten sve sln Macllwurf • Alec wer kann ohne So-yee-Liclt arbeiten wie ein Maulwurf F. Travailler secrètement ’ 10. Работя като мравка - работя много. - Цял живот като мравка съм работила, чужда нишка съм прела, но сладък хляб съм яла. (К. Петканов, Старото време) Р. Трудолюбивый как пчелка, трудолюбивый как белка в колесе 268
E. <Ac> busy as c bec How are you to-day, Siinxy? You’oe looking very well... Busy as a bee ac usual, I suppose. You’ce simply amcelsg. (W. S. MauuSam, “Foe Services Rendered”, act I) D. Emsig wie eine Ameise Ici fühle immer mehe, wie müde mich die AebclU macit, wie anctrcngece das Leben itU, Jeden Tag bis ich so emsig wie eine Ameise. (Internet) F. Oarorieux (iiligenU) comme use fourmi Soetkle, femme de Claes, était une bonne oommèec, matinale comme l’aube et diligente comme la fourmi. (Ch. de Coster) 11. Работя (трудя ce) като пчела - - работя много. Златка Ангелова Кирпичена от село Коматево работи като същинска пчела. (А. Каралийчев, Пътища далечни) Р. Трудолюбивый как пчелка E. <Ac> busy ac с bee How are you to-dey, Sidney? You’oe looelcg very well... Busy as a bee ac usual, I cuppoce. You’ee simply amazing. (W. S. Maugham, “For Servloec Rendered”, act I) D. Arbeiten wie eine Biese Ee war gewohnt, tagelang ucuntcebenrhcn zu arbeiten wie eine Biene. F. Laborieux (diligent) comme use abeille - Paresseux, toi?., fie te pèex, uc beavc tnueccur ie tuyaux ie pipe, diligent comme une abeille eU assis devant son tour dès que le coq chantait... Point du tout, mon garçon ... jamais je ce ferai de toi un paresseux... (DauieU) 12. Работя като хала - работя много, бързо. Р. Работать как проклятый E. <Ac> brisk ac a bee Sie Sad so toonee ione this, then off she wet again; and ticee she stood once more, as brisk and busy as a bee. (CS. Dickens, “Martin Ciuccecwit”, oi. XXXIX) D. ArCeiiun wie Pecsecsn Die meisten Mecschec arbeiten wie besessen, um Mesccien zu eeeicdeuceen, die sie cicSt unbcdicgt mögen und Dinge zu kaufen. F. Inducteleux comme use abeille, industrieux comme une fourmi, industrieux comme uc cacUoe Le maecheur, industrieux comme une abeille qui butine, tenu coueiee la menace d’un enlisement dans la eeiondccce, eU peut Urouver là l’occaslnd d’un éveil... (Internet) 269
13. Равен като тепсия - за поле, ривнини, много равен. Петко прехвръкни сякаш рътлините и пред него се откри равното като тепсия Момино поле. (Ст. Даскалов, Стубленските липи) Р. Плоский как доски, плоский как блин ~ Эсаул Ловийский - третий, также в бурке и папахе, был длинный, плоский, как доска, белолицый, белокурый человек, с узкими светлыми глазками и спокойно-самодовольным выражением и в лице и в посадке. (Л. Н. Толстой, Война и мир) E. <As> plain as Salisbury D. Glatt wie der Spiegel F. Plut comme la (ma) maie, plat comme uee galette , Pour A’es-Maris, c’était nn jenen géeéral ... nn conquérant légal dues un pays plat comme une galette... (E. Tololet) 14. Радвам ce (зарадвам ce) като вълк на месечина (диал., ирон.) - никак не се радвам. Р. Смотрящий мрачно, злобно E. Like the devil looking over Llecole Anna would Uind occasion to go shopping in IlkssSoe at evening. Chs always ostuonsO wit) her cousin, hs ialkieg wit) his head over her shoulder, a little Cis behi’d her, like the devil looking over Lincoln, ns Boaegwee eoteO angrily and yet with satisfaction. (D. H. Lawrence, “Ths Rainbow”, ch. IV) D. Unglücklich, sich eiche treuee F. Malheureux comme les pierres • <du c)smie> Tant que nous seduoeroes les patrons, taet que nous tngeaissteon” cesse ohreoensris, nous serons malheureux comme les pierres du chemin. (P. Ponget) 15. Радвам ce (зарадвам ce) като крава над мъртво теле (диал., ирон.) - никак не се радвим. P. Смотрящий мрачно, злобно E. Like the ОюС’ looking over Liecole Aeea would tind occasion to go shopping in Ilkeston at tvsnieg. Chs always osturnsO wit) her cousin, hs walking wit) )is head ovto hto shoulder, a little Cis behind her, like the devil looking over Lincoln, ns Boaeewse noted angrily anO yet wit) sar1sfactiod. (D. H. Luweeece, “Ths Rainbow”, ch. IV) D. Ungllickllch, sSeh nich) “uesins F. Malheureux comms les pierres <du chsm1n> Taet que nous endnreeo’s les patrons, Sees que nous tegeaisseroes certs charogneoie, nous • ssroes malheureux comme les pierres du chemin. (P. Pougst) 270
16. Радвам се (зарадвам се) като на ланския сняг (диал., ирон.) - никак не се радвам. Р. Смотрящий мрачно, злобно E. » <Ae> welcome as snow in a leaking ship, be as good as (Ье no more use Ohat) a <sick> hiaéachi That women ... was no more use than a headache - Oo use my 1'0111^ raSher eieocous expression. (D. L. Sayres, “Uytarncai Death”, ch. V) D. Unglücklich, sich -icho fCeuen F. Malhruaenx comme ins pierres <)u chemin> Tant que eous r-dueieons ins patcons, tans que tous 1-g'aiesr'oes cette chaaogeicii, tous eecons malheureux comme les pierres du chemin. (P. Pougne) 17. Радвам ce (зарадвам ce) като помръзнал (сираче) на слънце (диал., ирон.) - радвам се много. Р. Очень веселый, жизнерадостный E. <As> merry as s Noioéy year me hire but rats, an) Ohey see fine eO1air1y secreS Oeilows. I shall in as merry as a grig among theee genOcy. (Ch. Dickens, “The Ol) Curiosity Shop”, ch. 2) D. Sich faeuet wir ein Kied, sicl frrure wie eie Sclneekönig, sich fr1nrt wie ein echyeesie1ea, eich O'euet wie ein eti-t Vater freute sich wie ein Stint, als er zum V1a1ieevorsitz1-drn gewällt wucre. F. Heuceux comme un coq en pâte, heureux comme un' poisson rats l'ibu, 11na1nx comme un tueur ée cochoe - Alors, s'écria Armaed gouailleur, personne ee dis aie-, vous êtes heureux comme des coqs en pâte? Pas la moindae aeveeéicariqe, aucun sujet ée mécoyOleOrmret... Jamais une plaietr, jamais de grève! (J. Fréville) 18. Разбесувал ce / разбеснял ce като котките през марта (диал.) - много се разбесувал, разбеснял. Р. Расшалиться, буянить E. <As> mad as a Meach hace (a hatter) Pcospnrinn. He's ma). Burgess. Ma)! What!.. Prospérité. Mad as a March hare. He did Ociglte- me. (B^law, “Ca-eies”, act II) D. Toten wie veS^n пусНе Wiiile ém SeCmye Der Nachbar hat getobt wie zehn nackte Wilde im Schnee, weil ihm jemand eiit -eues AuOo ruieiect hat. F. Etre Oou comme un jruer chien 271
19. Разбирам ! разбера .колкого магаре от военна музика (ирон.) - нищо не разбирам. Р. Разбирается (смыслит, понимает) как свинья в апельсинах (ирон.) Что касается “Русской мысли”, то там сидят не литераторы, а копченые сиги, которые столько же понимают в литературе как свинья в апельсинах. (Чехов, Письмо А. С. Суворину, 4-6 окт., 1888) E. ~ Oien a oat ln a cUeange geeeet D. Reden wie ein Blindée von ixe Farbe (ирон.), von etwas vcecteSec wie iee Etel vom OauteccoSlaged (ирон.), von etwas vercUeSec wie inr Ochse vom Sentenzen (ирон.) Et äegeet sie, wenn ein MecsoS von soichen Dingen redet -wie ein Blinder von der Farbe. ■ F. C’edtecdre à qch comme à ecmee iec cSoux (ирон.), s’entecdre comme à faire un coffre (ирон.), k’ectecdre comme uce truie à dévider ie la sole (ирон.), pcrlee (juger) d’une cSoce comme uc aveuule iec oouleuec (ирон.) Sans ioute il parlait ie vertu comme un aveugle des couleurs... (A. Maurois) 20. Разбирам / разбера колкого магаре (муле) от кантар (ирон.) - нищо не разбирам. Р. Разбирается (смыслит, понимает) как свинья в апельсинах (ирон.) Что касается “Русской мысли”, то там сидят не литераторы, а копченые сиги, которые столько же понимают в литературе как свинья в апельсинах. (Чехов, Письмо А. С. Суворину, 4-6 окт., 1888) E. =2 Like a cat in с strange gceeet D. Reden wie ein Blindee von der Рarrx (ирон.), von etwas veesteSec wie ier Etel vom Lautensrhlegen (ирон.), von etwas veesteSec wie dec Ochse vom Ceiltccexc (ирон.) Et ärgert sie, wenn eic Mensch von coloiec Dicgec redet wie ein Blinder von der Farbe. F. C’edtecdre à qoS comme à ecmee iec choux (ирон.), s’ccteniee comme à falce un coffCe (ирон.), s’entendre comme uce teuie à dévider ie la coie (ирон.), parler (jugee) i’une rhoce comme uc aveugle des couleurs (ирон.) Sans iouUe il parlait ie veeUu comme un aveugle des couleurs... (A. Maurois) 21. Разбирам / разбера колкото магаре от кладенчова вода (диал., ирон.) - нищо не разбирам. Р. Разбирается (смыслит, понимает) как свинья в апельсинах (ирон.) Что касается “Русской мысли”, то там сидят не литераторы, а копченые сиги, которые столько же понимают в литературе как свинья в апельсинах. (Чехов, Письмо А. С. Суворину, 4-6 окт., 1888) E. = Like a cat in a cteange gcrret 272
D. Redne wls sie Blinder von dne FarCs (ирон.), von stwas otrsSt)tn wie der Essl vom LauSs’sc)1aes’ (ирон.), voe stwas osostt)sn wit der Ochse vom Cti1trdese (ирон.) Es ärgseS sie, weee sie Mensch von solch’’ Diegs’ redet wie ein Blinder von der Farbe. ' F. C’entseOrs à qch comme à ramer dss choux (ирон.), s’setsedee comms à fairs ue coffee (ирон.), s’setsnOos comme ues truie à dévidez 0s la sois (ирон.), pcrlee (jugez) d’uns chose comme un aveugle des coulsues (ирон.) Sees OouSs il parlait 0s vertu comme un aveugle des couleurs... (A. Maurois) 22. Разбирам / разбера колкото свиня от гръцки (остар., диал., ирон.) - нищо не разбирам. Р. Разбирается (смыслит, понимает) как свинья в апельсинах (ирон.) Что кисиется “Русской мысли”, то там сидят не литераторы, а копченые сиги, которые столько же понимают в литературе как свинья в апельсинах. (Чехов, Письмо А. С. Суворину, 4-6 окт., 1888) E. ~ Like a cut in a strange gurrst D. ReOen win tie Bli’Oer von der FarCs (ирон.), voe etwas verstehen wie Oso Essl vom Luuteesc)lagse (ирон.), voe stwas verstehe’ wit der Ochse vom Ssi1tadesd (ирон.) Es ärgert sie, weee ein Mensch voe solchen Dingte redet wie ein ' Blinder von der Farbe. F. C’entendos à qch comme à ormer Oss choux (ирон.), s’eeSsnOrs comme à fairs ue cofUrs (ирон.), t’snetn0rt comms ues teuis à dévider Os la sois (ирон.), parlso (jugez) e’net chose comms un aveugle Oss coulsues (ирон.) Saes route il parlait Os vertu comme un aveugle des couleurs... (A. Maurois) 23. Разбирам / разбера колкото свиня от диня (диал., ирон.) - нищо не разбирам. Р. Разбирается (смыслит, понимает) как свинья в апельсинах (ирон.) Что касается “Русской мысли”, то там сидят не литераторы, и копченые сиги, которые столько же понимают в литературе как свинья в апельсинах. (Чехов, Письмо А. С. Суворину, 4-6 окт., 1888) E. ~ Like a cat in a struegs garret D. Resien wie ein SBHnder von der Farbe “ирон.), von etwas vessSehen wie der Esel vom Lanttnsch1aese (ирон.), von etwas verstehen wie der Ochse vom Csiltaeesd (ирон.) Es ärgnct sis, wenn sie Msnsch von solchen Dingen redet wie ein Blinder von der Farbe. F. C’setsedos à qch comme à onmer dss choux (ирон.), s’setseers comme à frics ue coftOe (ирон.), s’seSendes comme uns teuis à dévidez ds la sois (ирон.), purler (juger) e’ues chose comme ue aveugle dns couleurs (ирон.) 273
Cate route il parlait ée vertu comme un aveugle des couleurs... (A. Maurois) 24. Разбирам / разбера колкото свиня от кал (диал., ирон.) - нищо не разбирам. Р. Разбирается (смыслит, понимает) как свинья в апельсинах (ирон.) Что касается “Русской мысли”, то там сидят не литераторы, а копченые сиги, которые столько же понимают в литературе как свинья в апельсинах. (Чехов, Письмо А. С. Суворину, 4-6 окт., 1888) E. « Like a car in a sOea-ge garret D. Riérn wie nie Blinder von dec aa'11 (ирон.), von lOwas verstehen wie )ee Esel vom LauOdnschiagr- (ирон.), von nSwas er'sOrhr- wie )rr Ochse vom SeiiOanzin (ирон.) Es ärgert sie, wenn rin Mr-ech voe solchen Di-grn redet wie ein Blinder von der, Farbe. F. Сп-Оп-Гсг à qch comme à ccmea des choux (ирон.), ^епОпеете comme à faice ut coOfcn (ирон.), ^епОпеете comme uns Ocuie à névidee ée le soie (ирон.), ea'iec (jugea) d'uns close comme un aveugle des couieu't (ирон.) Sans route il parlait )n vertu comme un aveugle des couleurs... (A. Maurois) 25. Разбирам / разбера колкото свиня от тиква (диал., ирон.) - нищо не разбирам. Р. Разбирается (смыслит, понимает) как свинья в апельсинах (ирон.) Что касается “Русской мысли”, то там сидят не литераторы, а копченые сиги, которые столько же понимают в литературе как свинья в апельсинах. (Чехов, Письмо А. С. Суворину, 4-6 окт., 1888) E. ~ Like s caO i- s sO'a-ee gaeaeS D. Reden wie ein Blinder von der Farbe (ирон.), von ei^^j^is verssehen wie der Esel vom LauSieechlagi- (ирон.), von etwas eecetehin wie ère Ochse vom SeilOanzen (ирон.) Es ärgert sie, wenn ein Mensch von solchen Di-gn- redet wie ein Blinder von der Farbe. F. S'e-tetère à qch comme à ramer ées choux (ирон.), t'eeSe-r'e comme à faire un coffrn (ирон.), t'ettend'e comme une Ocuie à dévider ée la soie (ирон.), pcclec (jugea) d'uns chose comme un aveugle dee couien't (ирон.) Sans douSe il parlait én vertu comme un aveugle des couleurs... (A. Maurois) 26. Разбягваме ce / разбягаме ce като мишки — разбягваме ce от страх. - Помниш ли какво стана, когато русите минаха нашата граница? Големците се разбягаха като мишки. (М. Марчевски, Тихо пристанище) Р. Улепетывать, удирать во все лопатки, бежать сломя голову 274
Из левого пейзажа хочется бежать сломя голову, так он холоден, тягостен, неприютен, в правом же хочется побыть подольше, чтобы насладиться свежим, настоянным на зелени теплым ветром. (С. Лунгин, Виденное наяву) E. Пее like bcnilcnnUs before a bushfire D. nmdn, etwas ШеЛиес wie der Teufel iac Weihwascec Uni ec gibt unUec une cicit wenige, ile dec rrxitec Weg dec Heede fürchten wie der Teufel das Weihwasser und dechaib alleine sind. F. Cralciex comme le pecte Mait ie là à réviser ou à réformer le loi oectrcaiex sur le laïcité, il y a uc péril immense que cemble craindre comme la peste le cletse politique. (Radio Casaia) 27. Разбягваме ce / разбягаме ce. като мишките от попадийката (диал., ирон) - разбягваме се от страх. Р. Улепетывать, удирать во все лопатки, бежать сломя голову Из левого пейзажа хочется бежать сломя голову, так он холоден, тягостен, неприютен, в правом же хочется побыть подольше, чтобы насладиться свежим, настоянным на зелени теплым ветром. (С. Лунгин, Виденное наяву) E. Flee like rcndicnnUk before a bushfire D. Jmin, xUwce IfkchUen wie dec Teufel iac Weihwasser Und ec gibt untec uns cirSt wenige, die den breiten Weg der Herde filrchten wie der Teufel das Weihwasser uni deshalb alleine cine. F. Ceaicdre comme le peste Mais ie là à réviser ou à céformer la loi oxetecalee sur le laïcité, il y a un péril immense que semble craindre comme la peste le clccce politique. (Radio Caccia) 28. Развикали ce като в циганска механа - развикали се много силно. Р. • Визжать как свинья недорезанная E. ~ Squeal like a sUuck pig Eh, eemembec the Councils of Action in 1920. They were comethlcg different. All over England, to stop USe war against tSe Soviet Union... And what did Lloyd George do? He squealed like a stuck pig. Soviets, ie saii, these - Councils of Action arc Soviets. And he stopped the wae against Russia, double quick! (J. Licecay, “Betrayed Spring”, “OacrccSire”) D. Schceiec wie am Spiess, soSceiec wie ein gecuooSxcec Sohweic (nine ccuectoohecx Sau) Jedenfalls würde tcS auoh schreien wie am Spiess, vor allem wenn es aut Seiterem Himmel komme! 275
F. Crier comme une hærengère, crier comme un aveugle <qui a perdu son bâtoe (son caisn)> 29. Развикали ce като в циганска механа - много силно се развикали. Р. ~ Визжать как свинья недорезанная E. ~ Squeal like a stuck pig Eh, remember she Coneclls of Action in 1920. They were something different. All over Englene, to stop ths war against ths Soviet Union... Ae0 what did Lloyd George do? Hs squealed like a stuck pig. Soviets, hs saiO, these Councils ot Action are Soviets. And hs stopped t)s war reainse Russia, double quick! (J. LinOsny, “Betrayed Spring”, “Laecechirn”) D. Schreien wie am Spiess, schrsite wie si’ gsstochsess Schwein (sins aegsstocas’s Suu) es0sefa11s wüoOt ich auch schreien wie am Spiess, vor allem weee ss uns heiterem Himmel kommt! F. Coiso comme uns hartngèrs, crier comme ue aveugle <qui a ptrdn son Câtoe (soe c)ise)> 30. Развлякъл ce като съдран цървул (диал.) --- много се ризвлякъл, отпуснал. Р. Кик в воду опущенный Он думал о Викторе, о том, что тот действительно ходит как в воду опущенный. (В. Валеева, Скорая помощь) E. <As> limp as a reg Не stostchsO an0 sai0, “My Go0, I’m tiosO. The fever’” left mt limp as a rag;. I think I’ll go to CsO.” (Ge. Gresne, “Ths Heart ot the Metter”, Cook I, part III, ch. I) D. Aussehen wie eie lebende L^eichie (sie j^<^C^ee^de;r Leicheam, eine Wasserleiche), anssshse wie 0as leibhaftige Elsed F. » Vêtu comme un chifUnneiso 31. Разигравам като маймуна някого -- - разигравам някого много. - Кретени тикиви! •-• дереше гърло Вичо... Като маймуни ни разигравате. Аз на тоя директор ще му науча адреса и ще му подпаля • къщати. (Й. Попов, Слаби лакти) Р. Играть как кошка с мышью E. ~ <As> tricky ns a monkey D. Mit, mcim Sen Affe marChn F. Jouer (s’amuser) avec qn comme ls (ne) chat avec la souois Ils (les crieiquns) jouaient avec Christophs comme le chat avec la souris. (R. RollaeO) 276
32. Разкрещявам ce / разкрещя се като жаба в кал<та> (диал.) - разкрещявам се много силно. Р. ~ Визжать как свинья недорезанная E. Squeal like a stuck pig Eh, remember Ole Conncile of AcSion in 1920. They were something different. All over England, to stop the war agacneO the Soviet Union... And wlaS éi) Lloy) George )o? He squealed like a stuck pig. Soviets, he saté, Ohese Councils of Actio- ace CqviiSs. An) he stoppe) the war against Russia, noulle quick! (J. Lceeeay, “Betrays) ee'ing”, “La-cachi'e”) D. Schanien wie am epiies, sclcnien wie rin gis0oc1inne Schwein (пС-п atgesOocleee Sau) Jedenfalls wüaée ich such schreien wie am Spiess, vor allem wenn ns аш eeiSe'em Himmel kommt! . F. Caier comme ue cochon qu'on égorge Avant même ée le voie, tl l’enSeté crier comme un cochon qu’on égorge. (^етЮ Oorum) 33. Разлика колкото от небето до земята (от земята до небето) - много голяма разлика. Р. Как небо и земля Удивляюсь, как вы можете так рассуждать! Да разве можно сравнить то, что было раньше и что делается сейчас? Это как небо и земля. (И. Соловьев, Будни милиции) E. <As> differe-O as cheik and (from) cheese - ... BuO your clarccOers are more different than chalk and cheese. (W. S. Maugham, “Tie Magicien”, ch. I) D. Ein Ueticschiee wie ère Tag und NaclO Sin sin) zwar Zwiiliege und srhne sich auch ene' ähnlich, sirr was das Oempecamee0 ietrifft: ein Unterschied wie der Tag und Nacht\ F. ÊOrn (différer) comme in joua iS la nuit 34. Разполагам ce / разположа ce като паша - разполагам on нашироко, господарски. Р. ~ Как <у себя> дома - Никуда я вас не отпущу и слушать больше не намерен! Садитесь и чувствуйте себя как дома. (Л. Борисов, Ход конем) E. <As> snug as c bug in a rug They are as snug as bugs in rug in Ohrir new appartmieO. D. WiebiiMuttese • F. Être comme ue (In) poisson dans l'esu Encore un peu in paOience, me éisait-ii, js vous piaceaae daet quelque maison où eqne serez comme le poisson dans l’eau. (Lesagn) 277
35. Разполагам ce I разположа се като пет пари в кесия - разполагам се нашироко. - Ей ти, със звездата... Какво си се разположила като пет цари в кесия... Не виждаш ли, български офицер стои прав. (М. Грубешлиева, През иглено ухо) . Р. ~ Как <у себя> дома - Никуда я вас не отпущу и слушать больше не намерен! Садитесь и чувствуйте себя как дома. (Л. Борисов, Ход конем) E. <As> snug et с bug tn c rug They are as snug as bugs in rug in Uheic new apartment D. Wie bei Muttem F. Êtee- comme un (te) poisson dans l’ecu Encore uc peu ie patlesoe, me disait-il, je vous placerai dent quelque maison où vous serez comme le poisson dans l’eau. (Lesage) 36. . Разположил съм ce като бей y празни ясли - разположил съм се важно, без да има защо. Р. Важный как павлин E. <As> proud (vais) at a peacock Tonga thought he had done cometileg very olevec in killing him, for wies I came up by the rope I found Sim strutting about as proud as a peacock. (A. C. Doyle, “The Sign of Рnuc”, ci. XII) ■ D. Stolz wie ein Pfau F. Orgueilleux comme un eicins 37. Разхояодам ce като петел около кокошки - разхождам се много важно. Р. Ходить с важным, напыщенным видом, надуться как индюк E. Strut (swell) like a tuckey-cock They all swelled tnUo madam’” drawing-coom like co many turkey-cocks. (A. Trollope, “Bcrchester Towers”, cS. 39) D. UmPeerkU)ie.iiecn win Sic CHCrn prlSdee) Misk Anstatt uns zu ScIS'xc, stolzierte er umher wie der Hahn aitfdem Mist uni gab unnötige RaUccitäge. F. Orgueilleux comme uc dicion 38. Раста като гъбка - за момиче, раста много бързо. Р. Расти как грибы, расти как на дрожах По образцу Павлодарского "братства", вдохновляясь его примером, а на первых порах даже и уставом, стали образовываться, а затем принялись уже расти, как грибы, все новые и новые "братства". (В. М. Чернов, Записки социалиста революционера) 278
E. Grow like a weed (wssOs) ... growing like a weed, too, and it seems only yesterday since hs was toOOlieg. (M. Dodge, “The Silver Ckutss”, ch. XLIII) D. Wachsen wit ties Bohnsnseregs F. Pousser (croître) comms un champignon (uns aspsegs) - Pas très bise, Maoce!?., cet tefaeS qui mange st bois plns qns moi, Ooct comms un snCot, et pousse comme un champignon! (Gyp) 39. Раста (нараствам / нарастна, увеличавам се) като снежна топка - нараствам, увеличавам се бързо. Р. Расти кик снежный ком Образовался долг, который Гошка или Сашка (или оба вместе) вернуть не могли, “братва” включили счетчик, и сумма долга стали расти, как снежный ком с горы. (Э. Володарский, Дневник самоубийцы) E. Spread like wildfire Ths slander spread like wildfire unO was only checked whee ths Oenek who ievsntsO it confessed ie a maeisteatts conot. (C. Owse, Richaed Baxter 1615¬ 1691) D. Sich ausbetiste wit Fusspilz F. Grossir comme uns Coule (pnlots) 0s eties, ”’ répandre (s’étseOrn) comme nes tache 0’hullt, ss répandre (ss peopagse) comme nes Soaîeés 0s poudre L’immoralité Ou siècle était hypocrite et se répandait lenStmteS comme une tache d’huile... (L. äseenu0) 40. Раста като тиква на бунище - раста много бързо. Р. Ристи как сорняк E. Grow like a weed (like weeds) ... growing like a, weed, too, and it seems only yesterday slnct hs was toOdling. (M. Dodge, “Ths Si1ose Skates”, ch. XLIII) D. Wachse’ wie ties Bohdsnstanes F. Pousser comms uns mauvaise hsrCs Jacques ds Fierce a r’aCord poussé comme une mauvaise herbe daes nes cour ds prison ... Oans lu compagnie moralisatrice 0’ues )oens allemande, 0s plusieurs laquais et de bsnnconp ds joujoux. (C. Fuerèrs) 41. Раста, като че ли дяволи ме теглят за ушите - раста много бързо. Р. Ристи кик сорняк E. Grow like a bsadsSa1k Children grow like beanstalks, very Uast, very Uust! D. Warhasn wie sine Boihlcnctange F. Ponsstr comme net mauvaise herbe 279
Jacquet ie Fleece a d'abord poussé comme une mauvaise herbe iacs une rouc ie prison ... dans la compagnie mocalicctrice i’une Sonne allemande, de plusieurs laquais et de beauroup .de joujoux. (C. Рaccèce) 42. Растат като гъби след дъжд - растат, увеличават се с голяма бързина, в голямо количество. Р. Расти Как грибы По образцу Павлодарского "братства", вдохновляясь его примером, а на первых порах даже и уставом, стали образовываться, а затем принялись уже расти, как грибы, все новые и новые "братства". (В. М. Чернов, Записки социалиста революционера) E. Grow (spring up) like mucSeooms ... the dame was filled with deligitSul anxieties caused by the ucceaconcble demands of Uec thousand guilders’ worth of new wants that had sprung up like mushrooms in a single night. (M. Dodge, “TSe Silver Seatec”, ci. XLIII) D. Waohcee wie <die> Pilze aus ier Erie Die ArmenkücSen tn dec SUäitec wachsen wie die Pilze aus der Erde. (Internee) F. Pousser (oroître) comme un chcmpigeoc (use asperge) - Pas très bien, Maroel?., cet enfant qui mange et bois plus que moi, dort comme uc caroU, et pousse comme un champignon! (Gyp) 43. Рева като заклан - рева много силно. Почнах аз: луп-луп - с тоягата в раницата, а пък американчето реве като заклано. (Н. Хайтов, Диви разкази) Р. Плакать как ребенок E. Squeal like a cUuck pig Ei, remembee tie Councils of Action in 1920. They were comeUhicg different All over Êcglаce, to stop tSe war cgcicst the Soviet Union... And what did Lloyd George io? He squealed like a stuck pig. Soviets, he caii, Uhnse Councils of Action ace Soviets. Acd ie stopped the war against Rustic, double quirk! (J. Lindsay, “Betrayed Spring”, “Lanoaoilen”) D. Brüllen wie arc Spperc Dec kleine Junge brüllte wie am Spiess uni wollte zu seiner Mutti. F. Crier comme uc écorcSé Cela e’c pet empêché le porte-pceole de la profession de crier comme un écorché vif. (IcUercet) 44. Рева (изрева) като магаре - рева, изрева силно'. - Не ревете там толкова като магарета, почтени господа! (Ив. Вазов, Драски и шарки) Р. Реветь как бык 280
E. Bellow (аосе) like a bull But tin chairman ha) to roar like a bull to aestoae orénc ce) rncog-izn the next senaknr. (D. Cartea, “aаtherless Sons”, part I, ch. 8) D. Baüllne win eie SOier Dre Spiess brüllte wie ein Stier, cis er merkte, dass men ihn ni-gnepnrcO hatSn. F. Rugir comme un lion, rugir comme un eanvn, crier (lasiliee) comme ue âne, criée comme un veau 11 rugissait comme un fauve et son ventre l'approuvait, pce proies eou1'neau0e coléreux. (M. Aymé) 45. Рева като циганче за ръжения комат (диал.) - рева силно, високо. Р. Плакать как ребенок E. Cry like s baby (child) йе^ got a sOacin of hse Ohst maaee hie cry like a baby. (J. SOeetleck, “The Wayward Bus”, oh. 12) D. Weinen win ein Kind Ich möchte weinen wie ein Kind. F. einn'e' eta-g1o0n') comme un ntfaeO Celui qui pleurait si fort étais le PrésidneS, il sanglotait comme un enfant. (E. Triolet) 46. Ревнив като Отело (книж.) - много ревнив. Р. Ревнивый как кошка E. Vnryjsaloue, envious D. Sehr eiOaig F. Jaloux comme ue Oigae, jaloux comme ue clat borgne Il est jaloux comme un tigre, 'éeq-rit Béviile, et il prétend Ouer tous ceux qui oee'ot0 aimer la bnlin comtesse... (Mérimée) 47. Режа като присно сирене нещо - режа лесно, без усилия. Р. Резать (пронзать, полоснуть) как ножом E. Cut like a knife D. Schyeiény win Gift Das Brotmesser schneidet wie Gift. F. Couper etrаncee') comme un rasoir, leOaee comme dans éu leurre • Désireux ée si faiae parronne', tl esprit in cquOnan nS, pour monSene qu'il coupait comme un rasoir, tl e'n- Oailisit les ongles. (Zola) 48. Режа като трион - за тъп нож, режа лошо. Р. Быть тупым, резать плохо E. Cut badly D. Sdiseiden schlechte stslmpi' 281
F. С<^1Д1^^г comme sui “(e’ genou 49. Рухвам ! рухна (събарям / съборя, падам / падна) като картонена кула (книж.) - падам, рухвам лесно. Цялити постройки на обвинението губеше здравата почви под себе си и рухваше изведнъж като картонена кула. (И. Йовков, Жетварят) Р. Развалиться как карточный домик E. Full (collapse) like a houss ot caeOs, knock over like skittles It looked ready to collapse like a house of cards iU Swire Cugdee huffed aed puffed hued enough. (B. Hows’’, Daedslio’ Days) D. Einstürze’ wie tie Kertsehans Ihrs HofUnunesn waren wie ein Kartenhaus eingestürzt. F. Tomber (s’écroulto, s’effondrer) comme un château Os cartes, tomber (s’ueutSos) comme des capucins ds cartes - Pour tes capacités, c’est zéro, avec Oss coeseeuotsnrs comme toi, les maisons tomberaient comme des châteaux de cartes. (E. Triolet) 50. Рядък като бял гарван (диал.) - много рядък. Р. Редкий, музейная редкость E. Like а Uly ie amCnr Miss Mandie’s suehat was suspsnOtd ie a thin layer oU . ice, like a fly in amber... (H. Lee, “To Kill a Mocking Bird”, ch. 8) D. Rar, seilen F. Rurs comms ne merle Cleec, ocre comme ue moutoe à cinq pattes (ирон.) Il y a e’aillsurs ue dictoe qui dit c’est rare comme un merle blanc. (InttoesS) c 1. Сам като здравче на камък (диал.) - съвсем сам. Р. Один кик есть, один как перст Нет говорит, надо мной старших! Да и точно, кого ей бояться? Ни мужа у нее, ни отци, одна как есть. (Островский, Свои собаки грызутся, чужая не приставай) E. Like a shag on a rock, <ns> lonely ns hell He’” lonely as 'hell, poor old bugger, aed dosse't know ihat to Oo with his time. (R. Barnard, Posthumous Papers) D. Emesm 1 ’Пеп F. Vivos comms un hiCon, vivre comms un ermite, vivos comme un lézard - D’aillenes, ajouta Flootecs, oe es pent pas vivre comme des hiboux, il Unut voie ls moeOs. (A. ThencCst) 282
2. Сам (самичък) като кукувица - съвсем сам. - Ангела ми взеха гадовете, Славе, останах сам като кукувица - през плач заговори той и простря ръце на раменете ми. (Сл. Трънски, Неотдавна) Р. Один как есть, один как перст Я один как перст во всем мире, нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола ни двора. (Салтыков-Щедрин, Губернские очерки) E. Like с shag on с rnce, <as> lonely ac hell He’s lonely as hell, poor old bugger, and ioesn’t know what to do with his time. (R. Barcard, Posthumous Papers) D. Einsam leben F. Vivre comme uc hibou, vivre comme uc eemite, vivre comme uc lézari - D’ailleurs, ajoute Florence, oc ce peut pat vivre comme des hiboux, il faut voir le mocie. (A. TSeuciet) 3. Сам като кютюк (диал.) - съвсем сам. Р. Один как есть, один как перст Я один как перст во всем мире, нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола ни двора. (Салтыков-Щедрин, Губернские очерки) E. Like a shag oc с rnce, <as> lonely as hell Hr’s lonely as hell, pooe old bugger, end doesn't know wSet to do with Sis time. (R. Bcescci, Posthumous Papers) D. Eleccm leben F. Vivre comme uc hibou, vivoe comme uc ermite, vivee comme un lézaei - D’aiiexucc, ajouta Рloresoe, on se peut pet vivre comme des hiboux, il faut voir le mocie. (A. Theuriet) 4. Светло като ден -■-- много светло. Грееше луна и бе светло като ден. (П. Мирчев, Етрополецът) Р. Светло как днем ... Мы понимали, что скоро станет светло как днем и нас на обратном пути нетрудно будет заметить. E. <As> bright as a day A Suit moon was beginning to rise aci peeeei cedly иего^'. the upper eiges of Uhe Sou, csi this inoreaced oue hasUe, for it was plain, before we came foctS agate, that all would be as bright as a day acd our eepactuce exposed Uo the eyes of any watchers. (R. L. Stevenson, “ereakuee Island”, cS. IV) D. He^ili siueaiend, ggeänend F. Claie comme en plein joue ... oe pénétra iacs uce salle où il faicalt clair comme en plein jour. (R. Rolland) 283
5. Светъл като ден - за нощ, много светла. Върна се у дома по странични улички, като се губеше в сянката на плетищата, защото имаше луна и нощта бе светла като ден. (И. Петров, Преди да се родя и след това) Р. Ясно как день Бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. (А. Воронский, Гоголь) E. <Ae> clear as a day (Пау^НО) The night outside wcs as clear as a day. D. Helle NechS F. Clair comme in joua -Qu’en pe-eez-vone, monsieur ln laron? EeO-cn que Sout cric ne vous paraît pas clair comme le jour! (G. Sand) 6. Светя (блестя) като на тигана дъното (диал., ирон.) - никак не светя, блестя. Р. Черный как сажа, черный как смоль, черный как уголь Въевшись глазами в черный, как сажа, восток, заголосили бабы, растерянно рявкнули на них мужики. (Е. Лукин, Катали мы ваше солнце). E. <As> llack as ink Wien at iasO they came down Ole long aoad i-So WhoeOley, thn eiienO Orees were as black as ink. (H. G. Wells, “Love an) Mr. Lewisham”, ch. VI) D. Schwarz win nit Zigeueer, sclwcaz wie Pech Dea Himmel, schwarz wie Pech, eaheilO sich -immer. F. Clair comms dr jus de chique (ирон.), ciaiae comme ée l'eau ée vaieeelie (ирон.) 7. Светят (светват / светнат) ми очите като на котарак (котка) - светят ми очите от силно чувство, желание. Р.Сильно желать, хотеть E. Eyes sparkle (glisSnn) like diemo-rs When she ms-tionnd money, his eyes sparkled like diamonds. D. Jmdm )ie Augen glänzen win sinem KaSne F. Eten fou comme un jeune chien 8. Светят (светват / светнат) ми очите като на котарак (котка) през март - светят, светват ми очите от силно желание, чувство. Р.Сильно желать, хотеть E. Eyes sparkle (glisSee) like diamonds Whee she msntioend money, his eyes sparkled like diamonds. 284
D. Jmèm éie Augen glänzen wir ni-nm Kater F. Être fou comme uuy eune cOiled 9. Свивам / свия ce като ep голям - свивам се от студ, болка. Р. ~ Холодный как лед E. ~ <As> cold as ice, crumple D. Sich wn-dn- vor Schmerzen, zuesmmenziehrn bei Kälte F. Pline comme un rqe1au, plier comme ut jonc ~ Je vous snte, Пат mes bcas, plier comme un roseau. (InSeeneS) 10. Свивам ce / свия ce като котка на зло време - свивам се от студ, страх. Р. ~ Холодный как лед E. ~ coi) es ice, crumple D. Sich verkriechen, sich krümmst F. Pline comme un roseau, plier comme un jonc » Je vone snte, dees mes laas, plier comme un roseau. (Inrianet) 11. Свила ce като сирота на помен (диал.) - свила се от студ. Р. u Холодный как мрамор E. ~ col) as merlin, crumple) D. Sich en'krinchn-, eech krümmet F. ~ Pline ’ comme un roseau, plier comme un jonc, Oeoid comme marbre = Je vous sets, dans mes Ьт^ plier comme un roseau. (Intee-eS) 12. Свил ce като наденица в копаня (диал.) - свил се от студ, страх. Р. ~ Холодный как лед, сжатый, согнутый E. ~ <Ae> cold as c stone, crumpled D. Sich enrk'inchnn, sich krümmrn F. Pline comme un '0^^, eiin' comme un jonc ~ Je vont sens, dans mes iaas, plier comme un roseau. (Internes) 13. Свързани като свински черва - много свързани. Р. Приставать как банный лист, липнут как смола E. <Ae> Slick es Olieves We’cn as thick as thieves, She pair of us. (E. Blair, Maggie Jorian) D. cve die Kielten ^п laO rinse klsinet a'nu-e im Kindnrea'tnn, dir bni)it hängen zusammen wie die Kletten. F. Être unis comme res frères, amis comme cochons 285
Lu certitude que j’avais des seesmis ici, où tous nous devrions être unis comme des frères, a répaeOu un léger euags sur cette fête 0s famille. (Internet) 14. Свършвам я като кучето на нивата - свършвам нещо лошо, неуспешно. Мирин се прибра рано... Щом го чу да захлопва портата, Стамени знаеше, че ще го види празен. “Тики си е, не съм ли с него, свършва я като кучето на нивата'''’ - помисли си. (В. Мутафчиеви, Летописи на смутното време) Р. ~ Считать кого-л, что-л безнидежным E. Give up somebody, somsShieg as a Cad job Ths Gentleman (yawning reO giving up ths papsr as a bad job). Waitso! (B. Shaw, “You Never Cue Tell”, act II) D. Pech haben, • Misstefolg heben, etwas mit Misserfolg snOse, etwas ies Wasser fallen F. Cans succès, manqué, oaté 15. Свят като цвят - различен, пъстър свят. - Тури някоя пари нистрина, . зере не се зний - свят като цвят. (Ал. Константинов, Бай Ганьо) Р. Необъятный как мир, как вселенная E. ~ <As> large as life D. Bnets Welt F. Vaste comme ls moeOt, oastt comme ne océre, vaste comme la mtr 16. Седя като гърне (диал.) - седя неподвижно. Р. Сидеть как пень О чем он будет говорить с ней в течение нескольких часов? Нельзя же сидеть в гостях как пень и хлопать глазами. (Станюкович, В море) E. <As> stiff ns a post Ther’ hs stooO, stifas a post, neither making nor acknowledging grestiegs. D. Da^aSe^S^^n (beaStaenl sit, ein “CtcC Hoiz Nachdem so diese Nachricht gehört hatts, stand so wie ein Stück Holz da. F. Etos (restez) là comms nes souche 17. Седя (стоя) като изпъден - стоя настрана. Седнаха да обядват. Рибати, полята с лимонов сок, издаваше приятен аромат. Пазачът бе седнал малко настрана, като изпъден или по-точно непокинен. (Г. Попов, Слаби лакти) Р. ~ В одиночестве, один как есть, один кик перст 286
Я один как перст во всем мире, нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола ни двора. (Салтыков-Щедрин, Губернские очерки) E. Oiee с ciau oc с rock D. BeiselUe bleiben F. Se tecie à écart 18. Сериозен като ибрик (ирон.) - много сериозен. Р. Мрачный, угрюмый, смотрит сычом E. <Ac> grave at ac owl, <ac> grave at c judge Mecty cat oc the rhest betweee them, looking as grave as a judge. (Fc. MaccyaU, “Mr. Midshipman Easy”, ci. XXXII) D. Päpstlicher als der Papst sein Mac muss nun nirSt päpstlicher als der Papst sein und meie veclceuen, alt die Würde ceicec Amtes ihm ermöglicht. (Internet Foeum) F. Sérieux comme uc âne qu’on étrille, sérieux comme uc âne qui boit ices us seau Il monte le fecrod la morU iacs l’âme. A son aspect, la fnrUe vitrée s’ouvriU, il trouva les valets sérieux comme des ânes qu ’on étrille. (Balzac) 19. Син като млин (диал.) - много скъп и обичан син. Р. Хороший, благородный, исключительный, на вес золота E. <Ae> good at gold George Chase of Ripon, good as gold and wise ac Solomon, but even chyeo then Ramsey' and without Sis intellectual bite? (0. Chadwick, Mtrhael Ramsey: A Life) D. Eîn puUue Psos, SeVen F. Bon comme le pain Il est bon comme le bon pain, comme du bon pais, r’est uc homme exUrêmemect bon et doux. (Internet Socum) 20. Син като иатладокан - за нос, сице, много син от ссуд, пиянство. Върна ce y дома си Мито син като патладжан и се строполи върху алището. (Г. Караславов, Време) Р. ~ Голубой как небо, голубой как море ~ Дворец был закрыт, но, золотой, как солнце, и голубой, как небо, - он парил над омытым дождями и притихшим парком, в холодной бледно¬ зеленой и теплой охристой кипени. (А. Вяльцев, Путешествия в одну сторону) E. Blue D. Blaaueesescn esin, guns bleu wixOm F. == Bleu comme le ciel, bleu comme ta mer 287
~ Après deux jones 0s marche, il arrive au bord ds lu mer, une mer bleue comme le ciel... (Lcbonlnys) 21. Син като пуйча глава (диал., ирон.) - син от студ, пиянство, бой. Р. ~ Голубой кик небо, голубой как море ~ Дворец был закрыт, но, золотой, кик солнце, и голубой, как небо, - он парил над омытым дождями и притихшим парком, в холодной бледно¬ зеленой и теплой охристой кипени. (А. Вяльцев, Путешествия в одну сторону) E. Blns D. B1auetUoort’ ssle, ganz Clau werOsn F. » Bltn comme ls ciel, blen comme la mtr ~... ce regard ... était habisntlltmtns bleu comme la mer. (O. Feuillet) 22. Сит като църковна мишка (ирон.) - много глиден. Р. Голодный кик волк - Не молодой, - засмеялся вдруг Иона Овсеич, - и просто голодный, как волк. (А. Львов, Двор) E. <As> hnegoy us a iolf D. Un’goig wit tie Wolf seie I’ dsn Fltgsljahrte ist er störrisch wie sie Esel, hungrig wie ein Wolf und in der aanestueds graziös wie si’ 'I'onmpelsino. F. Affamé comme ne loup Je suis affamé comme un loup. 23. Скачам / скоча (подскачам / подскоча) като ожилен - подскачам изненадан, от уплахи. Аз видях как тя бързо и предпазливо му направи знак с очи. Калмука скочи като ожилен. (Й. Йовков, Вечери в Антимовския хан) Р. Вздрагивать <от> испуги, как снег на голову E. Like a bolt trom ths blue (clear) sky D. Aueffa^aen win svo desTaaaaliel eerSasOan Da konets er im RaSsscul auffahren wie von der Tarantel gestochen. F. == Cnutse comme ne cuCri, boedle comme un chevreau, sauter (st levee) comms mû pec un ressort Ells ss oelsvn beusqntms’S, comme mue par un ressort pour aller fermer la Usnêtrs. (P. Daix) 24. Скачам / скоча (подскачам / подскоча) като ожилен от оса - подскачам от изненади, уплахи. За акцията узнал и Байкушев. Рипнал като ожилен от оса. (Сл. Трънски, Неотдавна) 288
P. Вздрагивать <от> испуга, как снег на голову E. Like s bols fCom thn blur (clear) sky D. Auffahren wie von der Taca-Oni gestochen Da konnSe er im Rateeasi auffahren wie von der Tarantel gestochen. F. ~ SauSnr comme un calci, boedir comme un chnvcnan, eauter (si ^пг) comme mû par ue 'nseoc0, lo-die comme un Oigcn - InsulenS, s'écria Milcdy, es, comme mue par un ressort, elle lo-die sue le larot. (Dumas) 25. Скачам / скоча (подскачам / подскоча) като попарен - подскачам от изненада, уплаха. В това време кучетата от кошарата излаяха на човек и Иванчо рипна на крака като попарен. (3. Стоянов, Записки по българските въстания) Р. Вздрягивать <от> испуга, как снег на голову E. icke a bolt from Ohe liun (clicr) sky D. Auffahren wir von der Oarat0nl gestochen Da ao-nSn er im Ratseasi auffahren wie von der Tarantel gestochen. F. ~ Sauter comme un calri, bo-air comme un chnvrrau, eautn' (se ^пе) comme mû par ue eeseoe0, loedie comme un tigre - Insolent, s'écria Milaéy, es, comme mue par un ressort, elle bondis ene le baron. (Dumas) 26. Скачам / скоча (подскачам / подскоча) като попарен с вряла вода - подскачам от изненада, уплаха. Р. Вздрягивать <от> испуга, как снег на голову E. Like a lolt fcom Ohe liun (clear) sky D. AufffСl)ce wievvo d)sTocacteigestooOen Da koeeSe ne im Ratssccl auffahren wie von der Tarantel gestochen. F. « SauSre comme un calai, lo-dte comme un chnvenau, eauSne (se lever) comme mû pce un eeseoeS, bondir comme ue tigre - Insolent, s'écria Milcdy, et, comme mue par un ressort, elle bondis suc le bacon. (Dumas) 27. Слаб (тънък, сух) като вейка - много слаб. През лятото Таньо легна от тропическа малария, лежа един месец в държавната болница и си дойде ядосан, слаб като вейка. (Г. Караславов, На прав път) Р. Худ как щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) 289
E. <Ac> thin ac a call Both were over six Snet, aci thin as rails... (J. Galsworthy, “Caravan”, “The AffeeтTree”) D. Magee wie eise Ziege F. ~ Avoir ixc jambes comme des allumettes, evoie iec jambes comme ixc flûtes 28. Слаб (тънък) като глист - много слаб. Р. Худ как щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <As> thin ac a laUh D. Magee wie eic Stockfisch F. Sec comme de l’amaenu, sec comme <du> bois Je c’eusce jamais pensé que cette Mme de Charme eût pu ievenir sèche comme du bois. (Mme de Sévigsé) 29. Слаб (тънък, сух) като клечка - много слаб. Само бащата на Верка е възрастен, но пък е слаб като клечка. (П. Вежинов, Следите остават) Р. Худ как щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <Ac> tiic ac a cake “But I must say”, six went on with a sideways glance, “you ioc’u Statuer your new joe. You’oe thin as a rake.” (A. J. Cronin, “Сееш».’” Way”, rook IV. cS. 8) D. Mager wie eine Ziege F. Maigoe comme uc échalas, sec comme uc coUreU Qu’elle fût laiie, sèche comme un cotret, et enurgencnée comme uc fcintemfs, certes Mme Dubuo ce manquait pas de partis à frecdre' (Flaubert) 30. Слаб (тънък) като комар - много слаб. Р. Худ как щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <Ac> thin ac a rail Both were over six feet, acd thin as rails... (J. Galsworthy, “Caravan”, “Tie Affle-eree”) D. Macue wie ein StooOfiseh F. Maigoe comme un inserU 290
Maigre comme un insecte, eglsaet 0s loegs bras mieces.., il ss savoednit.. (Barbusse) 31. Слаб (изсъхнал) като кука (диал.) - много слаб. Р. Худ как щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит ни нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <As> s)i’ as а whipfmg-post D. Magse wie sins Zisgs F. Ssc comms de l’amrOou, sec comme <0u> bois, sec comms net trique (un coup ds trique) ... passais, avec dignité, ne mégot à soe voisCe, greed, sec comme un coup de trique... (P. Daix) 32. Слаб (сух, мършав) като скелет - много слаб. Особено ний-големият, тринийсетгодишният Илийчо, беше восъчнобледен и слабичък като скелет. (П. Михайлов, Малката партизанка) Р. Худ кик щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <As> thin as а luth D. Nno eoch (nichts) als Haut und Knochsn sein F. Maigre comme ne squelette Maigre comme un squelette, ds geaeds creux dues les joues, sons les yeux... FoéOo était allongé, regard eoio jailli l’ue crâne. (P. Daix) 33. Слаб (тънък), като <чс> през кюнец минал (диал.) - много слаб. Р. Худ кик щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <As> thin ns a oaks “But I must say”, she went oe wit) a siOnways glrncs, “you Ooe’t tlastee your esw job. You’re thin as a rake." (A. J. Croein, “Shaenoe’s Way”, book IV, ch. 8) D. Mager wie eine Ziege F. Csc comms ue pendu On dit feootrbia1smt’S 0’nn homme sxSeêmsmset maiges se ssc, qn’ll est sec comme un pendu 0’ésé. 291
34. Слаб (сух, тънък) като чироз - много слаб. С вързопи се влачи кат чироз женица, след нея дечица реват. (Хр. Смирненски, Хумор и сатира) Р. Худ как щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <As> taie as c rail Не wes c poor, meager cenaOuen, Olis BeoOher John Caidwell, thin as a rail from long starving ie tin woods, aed ly no means fully eecoveend as yeO. (E. eaegnOne, A Bloody ^1^ ly Shrewsbury) D. Msgsr wie ein eoockfiece F. Sec comme un leee-g <sanr> Un vieux enegn-0 à moue0scees gcises, sec comme un hareng saur, pceuS sue In soleil. eEeckmаee-Chаteis-) 35. Слаб като щиглец - много слаб. Р. Худ как . щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <As> Ohie cs а rail Не was c poor, meager cenaOuen, Olis Baotenr John Caldwell, thin as a rail from long starving ie Ole woods, and ly no means fully eecoeseee as yeO. (E. eaegnOne, A Bloody Field ly C1rnws1nry) D. Magee wie nine Ziege F. Maigre comme un clou Je suis maigre comme un clou.. 36. Сладко като майчино мляко (диал.) - много сладко. Р. Сладкий как мед E. <As> swens as sugar, <as> sweet as c nut I haee a beauSiful luncl foe you. Teeee’e a lovely sole tact’ll eat sweet as a nut. (A. J. Cronin, “Three Lovees”, look I, ch. 5) D. Hoeigeüst F. Doux comme <in> miel, doux comme )n l'huile - Oui, c'est Oeès leau, reperOiO Angèle ne lui coulant une oeillade douce comme miel. (A. Theueirt) 37. Сладко ■ като в глад - много сладко. Р. Сладкий как мед E. <Ae> ewset as sugar, <as> eweeO as c nut I lavs c IrautiOui luech foe you. такег^ a lovely sols tlct’ll ear sweet as a nut. (A. J. Cronin, “Tiree Lovees”, book I, ch. 5) 292
D. Honigsüss, gut cchmeckec F. Doux comme <<e> mie)| doux coomne de Fhuîie - Oui, r’esU très beau, eepartit Angèle es lui coulant uce oeillade douce comme miel. (A. Theuciet) 38. Смазвам / смажа като червей някого - смазвам някого с лекота, без жал. - И вдън земя да се скриеш, нашите ще те намерят! И ще те смажат като червей. (П. Вежинов, Нашата сила) Р. Убить кого-л как собаку Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорблённого самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек , теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного. (М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени) E. Kill (shoot) somebody е^е a iog I am not cfCciI oS you. IS you come any oS your SetSer’c tricks I’ll shoot you like a dog, by God I will. (E. Wallace, “TSe Рncuer”, oh. VI) D. Ermorden, erschlagen oine Mitleii F. Écosser comme uc ver, écrasée comme une mouche - Te tairas-tu, débris ie microbe, ou je técrase comme une mouche... (J. Fréville) 39. Смайвам ce / смая ce като кокошка, кога сняг вали (диал.) - много се смайвам. Р. Смотрит как баран на новые ворота, ударять (бить) как обухом по голове Писемскому душно и больно, когда он берется за перо, и оттого каждый факт, изображаемый им, бьет читателя как обухом по голове\ (Писарев, Цветы невинного юмора) E. Like с <tUufSeI> dummy But why did they stand like dummies“! ... men ace ellléi, tSls it serious business, you can’t ctcni acd wait till you’oe Sit. (S. Hrym, “Tie Crusadces”, book III, ch. VIII) D. Aussehen, als hätten einem die Hühner das Brot weggefeessen, platt sein wie eic Briefmarke, piatt sein wie eine Рlucdér, platt sein wie ein PSacseuciec F. Être comme une poule qui c couvé des oeufs ie cane (ie canari), ~ être comme l’âne ie Bueiias 293
Lu nobltsss est comme l’âne de Buridan:, snern le foie Sons coupé qu’oe lnl ofUrs, et l’snu limpide qui es l’engraisse poiet. (Acaeod) 40. Сменям като циганин конете си (диал.) - много често сменям нещо. Р. Менять как перчитки Наоборот, пора убирать из сознания людей неуважение к государству, отношение к нему, как к вещи, которую можно выкинуть или менять как перчатки. (Россия - всегда империя, Завтра, 26. 06. 2003) E. Chades somsrhi’g very oft’’ D. Etwas wechsel’ wie das Hemd (ssins HsmOen) Er -wechselte ssins Jobs -wie seine Hemden. F. Changer 0t qch / qn comms 0s chemise Ah! Qns j’nl Os dépit que la loi ’’autorise A changer 0s mari comme on fait de chemsse. (Molière) 41. Смея ce като луд на секира -- смея се глупиво, без причини. Р. Много смеяться E. Laugh like litsle AuOosy D. ~ Sich tOsuse wit si’ KinO, sic) Uoeuse wie sin Soansskönig, sic) fesusn wie sin Co)dsssisbso, sic) Uesuse wie sin Stint Vater freute sich wie ein Stint, als er zum VtrtinsvorsiSet’dtd gewählt wneOs. F. Ries comme nn Uon, rire comme nes <pttits> Uolls Dès que nons fûmes seuls, elle ss mis à Oenssr es à rire comme une folle... (Mérimée) 42. Смея ce, като че (сякаш) ми белят <червени> яйца (диал.) - смея се без причина. Р. Улыбаться во весь рот, ухмыляться E. Goin like a Cheshios cue Mary... What wees you two grinning about like Cheshire cats whse yon cams in? What was ths joke? (E. O’Neil, “Long Day’s Journey i’to Night” act I) D. ~ Clch fotusn wie sin Kind, sic) fesuse wie sie Cc^es^s^^e^^^g, sich fr•tt.lse wie tie Cchnsssisesr, sich Ususn wie sin Stint F. Rirs comms nn gosss Êtoddé, mais tlusté par les uSSsetlons du maire ... ’’Arabs riait à pleines Osets comme un gosse. (J. Fréville) 294
43. Спирам ce I спра се (оставам / остана) като закован - спирам се изведнъж. Иидже се изправи, сви вежди и вдигна ръка. Кърджалиите се спряха като заковани. (И. Йовков, Старопланински легенди) Р. Словно прикованный к месту, как вкопанный Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. (Гоголь, Ночь перед рождеством) E. Like one riveSea ('0001)) Oo She spot He stood riveted to the spot, following thie ntuena1 1uee-nee wisi his eyes. (R. L. Stevenson, “New Arabian Nights”) D. Stnhsn wir nine Eins Meie Pferd muss also stehen wie eine Eins, sonst hale ici veciocit. F. EOce (е^Опа) <immo1ilr> comme ue ca)aven, се^еа immobile comme une masse ... Céleste-, à côté d'Anne-Marie, immobile comme un cadavre, regardait la granée photo... (E. TaioleO) 44. Спори ми като на жаба в угар (ирон.) - никак не ми спори. Р. Не везет, не идет E. ~ Give up somnlody, something es s lad jol The GnnOirman (yawning and giving up the paper as a bad job). Weiser! (B. Shaw, “You Nevea Can Tell”, act II) D. Pecl haint, Miesnrfo1g halet, etwas mit Misserfolg ne)nn, nOwas its Wasser fallen F. Heureux comme un clin- qui se casen le nez (ирон.) 45. Спори ми като на костенурка през угар (ирон.) - никак не ми спори. Р. Не везет, не идет E. ~ Give up somnlody, eomrthitg es s laé job The Gn-Sirman (yawning and giving up She paen' as a bad job). Weiser! (B. Shaw, “You Never Can Tell”, acS II) D. Pech haben, Misserfolg haben, etwas mit Misserfolg enden, etwas ins Wasse' faiine F. Heureux comme un chien qui se caesn In nez (ирон.) 46. Спотайвам ce / спотая ce като заек в магданоз (диал.) - спотайвам се, обикновено от страх. Р. Трусливый как заяц Пакостливый, как ■ кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в 295
ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. <As> timid ac с iace D. Furchtsam wie ein Hate sein F. Peueeux (poltron) comme uc ilèvee, poetcon comme la lune 47. Спотайвам ce / спотая ce като мишка в трици (диал.) •- спотайвам се, обикновено от страх. Р. Трусливый как заяц Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. <Ac> timid as a Sace D. FucohUcam wie eic Hase sein F. Peureux (poltron) comme uc lièvre, fnltrnn comme la lune 48. Спя като агне -- спя кротко, сладко. Аз пък съм спала цяла нощ като агне - нямам пари, от какво ще ме е страх. (Й. Йовков, Боряна) Р. Спать как младенец E. Sleep like с baby (a chili) Margaret was sleeping like a child. (С. P. Snow, “The Steep oS Reason”, oS. 10) D. Schlafen wie eic Dachc, schlafen wie eic Klotz, coSlafen wie eis Murmeltier Mac it, hundxmüde uni kann schlafen wie ein Dachs. F. Dormic comme un biecieuceux Quasi elle voyait l’enfant qui dormait comme un bienheureux, elle étale aUteciciX' (R. Roltaci) 49. Спя като заек - спя много леко. Р. Быть начеку, быть бдительным E. Sleep with one eye open D. ScOiabfx wice^!-^” F. Dormie comme uc (lx) lièvre <lns yeux ouvxcts> 50. Спя като заклан - спя много дълбоко. - Както забелязахте вече, спя като заклан. Донесъл съм си будилник тука, иначе съм загубен. (Ем. Манов, Моето първо лято) Р. Спать как убитый, спать как сурок, спать без задних ног 296
Чертовски же вымотался пирнишки, спит, небось, без' задних ног. (А. Первенцев, Честь смолоду) E. Sleep like a log, sleep like a top “Did you have a good eight, Juke?” “I slept like a log'" (E. Hemingway, “T)s Sue Also Rists”, ch. X) D. Schlafen wie ei’ Toter Egal, zu welcher Zeit wie Kaffee schlürf’’, iio schlafen wie ein Toter. F. Dormir comme des moetss Cnctaies SrtssauSaitet dues ’nur sommeil, d’anSres dormaient comme ... des mortes. (A. Lunoux) 51. Спя като заклан турчин (диал., остар.) - спя много дълбоко. Никой не му се обади. Спят като заклани турци. (Ст. Даскалов, Стубленските липи) Р. Спать кик убитый, спить как сурок, спать без задних ног Чертовски же вымотался пирнишки, спит, небось, без задних ног. (А. Первенцев, Честь смолоду) E. Sleep like a log, sleep like a Sop “Did you have a good nieht, Juke?” “I slept like a log'."" (E. Usmiegway, “The Sue Also Rists”, ch. X) D. CchlnUse wie sie Totsr Egal, zu welcher Ztis wie Kaffts soаZüeUsd, wie schlafen wie ein Toter. F. Doemle comme des mortes Certains SesssanSaiseS Oans leno sommeil, r’euSess dormaient comme ... des mortes. (A. Lanonx) 52. Спя (заспивам / заспя) като кон - заспивам прав от умори. Р. ~ Словно иршин проглотил Я встал со ступеньки, спустился на первый этаж и вышел к охраняемой освещенной лыжне, по которой китил, выпрямившись словно аршин проглотил, высокий человек в длиннополой дубленке, высокой ушанке и пушистом шарфе. (В. Скворцов, Каникулы вне закона) E. - <As> ”Soaie)S us a Ois Che was as straight as a die neO a fi11ar ot ths community. (C. Wood, Mask of DtcsfSio’) D. ~ GosanewieelncTaunc F. Dormir comme ue pieu 53. Спя (заспивам / заспя) като къпан - спя кротко, слидко. Щом пристигнахме в Широка лъка, поведоха ни да нощуваме в гостната на стопанството. Спахме като къпани. (Н. Хайтов, Писма от пущинаците) 297
P. Спать как младенец E. Clnne like s baby (a chilé) Margaret was sleeping like a child. (С. P. Stow, “Thn Clnnю oO Reason”, oh. W) D. Schlafnt win ein RaSz, schlaOn- win ein Stiit Nach einem hccOen ArlniSstag aan- man schlafen wie ein Stein. F. Dormic comme une marmotte Malgré la dureté du grabat ... js dormis comme une marmotte, jusqu’à neuf heucrs )u matin. (Lesage) 54. Спя (заспивам / заспя) като къпано дете - спя кротко, сладко. Клеопатра трябва да е заспала като къпано дете, не е като тебе дъртак. (Ал. Константинов, Съч., т. 1) Р. Спать как младенец E. Sleep like a baby (a ciel)) McegsreO was sleeping like a child. (С. P. Seow, “Thn Sinne of Reason”, oh. 10) D. Schlafet wie nie Ratz, schlafey wie ein Stein Nach nienm harten Arleitstsg kant men schlafen wie ein Stein. F. Dormir comme un bnen - Et mon peti... mon enfant? - Il dort comme un ange. eManpaeeaeO) 55. Спя като кютюк (диал.) •- спя много дълбоко. - По цял ден спиш като кютюк, и очите ти се премрежват, сякаш по площада минава касабалийка с прозрачна блузка. (П. Ангелов, Жаравата) Р. Спать как сурок, спать как убитый, спать без задних ног Сыпанешь незаметно ему в вино или в чай, будет спать как сурок., (Л. Дворецкий, Шакалы) E. S1nne like a log, sleep like a top “Did you haen a goo) mgiS, Jake?” “I slept like a logC (E. Hemingway, “Thn Sun Also Riene”, ch. X) D. StJ^laCf^n wie cits SSem Nach einem harten AraeiSsOag ks-n man schlafen wie ein Stein. F. Doemia comme ut ea1ot La paOaoetn, qui se portais aussi bien que son mari, dormait près ée lui comme un sabot. (Lesage) 56. Спя (заспивам / заспя) като мъртъв - спя дълбоко, непробудно. Спа дълбоко, неподвижен и тих, като мъртъв. (П. Вежинов, Нощем с белите коне) 298
P. Спать как убитый, спать как сурок Сыпанешь незаметно ему в вино или в чай, будет спать как сурок. (Л. Дворецкий, Шакалы) E. Sleep like с log, sleep like a Uop “Dii you have a good ciuht, nceé?” “I slept like a log\” (E. Hemingway, “The Sun Also Rices”, oh. X) D. SoSlafec wie ein Toter Egal, zu welcher Zeit wir KafSen schlürfen, wir schlafen wie ein Toter. F. Dormir comme iec moctes Certains UoekccuUeiecU dans leue sommeil, e’auUcéc dormaient comme ... des mortes. (A. Lccoux) 57. Спя като пребит - спя много дълбоко. Р. Спать как убитый Я прекрасно знаю, что сегодня буду спать как убитый. (В. Кин, Записные книжки) E. Sleep like a lou, sleep like a top “Dii you have a gooi cigSU, ncké?” “I slept like a log?" (E. Hemingway, “The Sun Also Rises”, oS. X) D. SoSlafec wie etc Totec Egal, zu welcher Zeit wir KafSen schlürfen, wir schlafen wie ein Toter. F. Dormir comme dec morUec Certains UrecsauUairdU decs leur sommeil, I’auUcec dormaient comme ... des mortes. (A. Oacoux) 58. Спя като пън - спя дълбоко. Винаги си ми натяквала, че спя като безчувствен пън. (М. Грубешлиева, Пред прага) Р. Спать как убитый, спать как сурок Сыпанешь незаметно ему в вино или в чай, будет спать как сурок. (Л. Дворецкий, Шакалы) E. Sleep like с log, sleep like a top “Did you Save c good night, Jake?” “I slept like a log?” (E. Hemingway, “The Sun Also Rises”, oS. X) D. Schlafen wie ein Stein Naci einem iaoten ArbeitcUag kann men schlafen wie ein Stein. F. Doomir comme une touche 59. Спя като тъпан - спя дълбоко, непробудно. Р. Спать как сурок, спать как убитый, спать без задних ног Я прекрасно знаю, что сегодня буду спать как убитый. (В. Кин, Записные книжки) 299
E. Sleep like a log, sleep like a top “Did yon have a gooe eight, Jekt?” “I slept like a logY” (E. Hemingway, “Ths Snn Also Rists”, ch. X) D. Schlafen wit sinn RaSSs F. Dormir comme un sapsuc, dormir comms ne soeesur Hubert st Becèges dormaient comme des sonneurs, il fullut les oévsillso. (P. Daix) 60. Срамежлив (свенлив) като госпожица (ирон.) - за момче, много срамежливо. Р. Застенчивый кик девушка E. ~ <As> tame as a chickee D. Wie ein begosseeto Pudel Du wüeOssS bei der Prüfung wie ein begossener Pudel 0rsesasn, wnee 0u ein super Script hust, welches du niche erklärte kreest. (IeSseest Forum) F. Timien comms nes jsuee tille - Jésus Dien! s’écria-t-il, l’un dss deux tremble le fièves ... ’’autre est ne ohtoa1tir ds Malts, timide comme un jeune fille. (Dumas) 61. Срамежлив (свенлив) като мома (момиче) - за момче, много срамежлив. - А Вие, надявам се, не ще бързате много да си ходите, както миналия път, и не ще бъдете срамежлив като момиче. (Д. Калфов, Избр. разкази) Р. Застенчивый кик девушка E. ~ <As> Samt us a chickee D. Wis tin bteosstetr PuOsl Du würdest bei Ote Prüfung wie ein begossener Pudel drstshse, wenn du ein super Cceipt hust, welches 0n eic)t erkläre’ kanest. (IeStontS Forum) F. TimCOn comme uns enmoisslls - Nous allons ls fristr, dis Dssoris à l’orsills. Et abordées lt jtuen soldat, timide comme une demoiselle, il ’’entraîna eouglssanr chse ue marchand ds tabec du caootfonr où il lui oUfoit 0s l’ean ds vit st des clgrosttss. (Fcuncs) 62. Срамувам ce като млада булка <в понеделник (диал.) - много се срамувам. Р. Застенчивый кик девушка E. ~ <As> Seme us a chickee D. Wie ein beggsssnes Pudel Du wüodtsr bei der Prüfung wie ein begossener Pudel Onstshsn, wenn du sie snpso CcripS hust, welches du nicht erklären kannst. (Internes Forum) 300
F. Honteeu comme un reread pu’une pooUe saucCi pns 63. Срамувам ce като млада булка пред свекър (диал.) --- много се срамувам. Р. Застенчивый как девушка E. ~ <Ac> tame ac с chicken D. Wie ein bégnscenée Puiel Du wücdect bei dec Prüfung wie ein begossener Pudel dactehec, wenn du ein super Script Sast, wclrhec du cloSt с^асеш kanest. (Internet Forum) F. Honteux comme us recaed qu’une poule aurait pris 64. Ставам / стана като изпран (диал.) - ставам много слаб. Р. Худ как щепка, худ как жердь Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <Ac> thin ac a latS Hcai up, roiy as thin as a lath, he now looked devastatei. D. Aussehen wie ein wandelndes Gerippe F. Sec comme de 1’^^^ 65. Стар като света - много стар. Р. Стар как мир Если так понимать этот термин, то очевидно, империализм стар как мир и является лишь новым словом для обозначения чрезвычайно старых вещей. (П. Сорокин, Заметки социологи) E. <As> oti ac Uhe hills “TSerc’c very little Uo be had ouU oS tSct,” he tali; “regular oouctey tittle place, old as the hills." (J. Galsworthy, “TSe Man oS Property”, part I, oh. I) D. All wie Me^CU^iu^i^l^m Mein GenscvaUée ist alt wie Methusalem geworden. F. Vieux comme in mosin Christophe tâcha in ee - :гертепс1ге à le vié'.' Quelle SaUlgue! Il ce sentait vieux, vieux comme le monde... (R. Rotland) 66. Стегнат (докаран, пременен) като (сякаш) от кутия изваден (излязъл) - добре облечен, добре изглеждащ. Р. Быть одетым с иголочки, иметь щегольской вид Но я, кажется, задумался и забыл, зачем сюда пришёл: одеться с иголочки и так, чтобы ни на кого не походить. (А. Волков, Одеться с иголочки и без ниточки) Он всегда был одет с иголочки... 301
E. Look as O one <juet> came (etnюedd) ouS oO a bend-lox He always looke) as O he had just stepped out of a bandbox. Though he was forty-six you would never have Oaken him for more that Shirty-five. (W. S. Maugham, “Complete SloeO Stories”) D. Win aus dem Schächtelchen Süss scicue- Ihre bniént Kleinen aus - immer wie aus dem Schächtelchen. F. Habillé (mis, vêtu) comme un prince ... te voilà vêtu comme un prince\ Une leile épée, éis las )n eqen, un equaюqi-t eS un manteau de en1onee.. cela entt diablement la Oortutn. (Lneaen) 67. Стиснат като габровец - много стиснат. Р. Крайне скупой, скряга E. Tight-fisted, stingy D. Sehr geizig, knbuenrig, kninюie F. Avare comme ue ras, avare comme Harpagon Jdad-Peiree isS cn'tee ricle comme С^^ mais tl est et même avare comme Harpagon. 68. Стоя (заставам / застана) като вкопан - заставам мирно, неподвижно. - Трябваше да направя нещо - да викам, да помогна на Михаил, но стоях като вкопана. Нямах сили да отворя уста. (Ем. Манов, Моето първо лято) Р. Словно прикованный к месту, как вкопанный Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. (Гоголь, Ночь перед рождество) E. Like one riented (roosed) So thn spot Even when it had grown rusk ... the child remained like one rooted to the spot an) had no fear or thought of stirring. (Ch. Dickens, “The Old Cnrioeiry Shop”, ch. LIII) D. Wie cSn Ôleëtoz Steh nichs wie ein Ölgötze, sag doch n-dlich was! F. Esce (rester) <immo1iin> comme un ca)av'n, être erdstnr) planté là comme un piquet Et principe, l'homme doit être immobile comme un cadavre, poua se peêSsr aux recle'ches analytiques. (^Опе-пГ) 69. Стоя като войник - стоя мирно, с почит. Р. Словно аршин проглотил Я встал со ступеньки, спустился на первый этаж и вышел к охраняемой освещенной лыжне, по которой катил, выпрямившись словно аршин 302
проглотил, высокий человек в длиннополой дубленке, высокой ушанке и пушистом ширфе. (В. Скворцов, Каникулы вне закона) E. <As> stiff as a poker I was as stiff as a poker, and ns red-hoS with paie. (J. Cnplee, Memories ot ths Goebels) D. Gerade wie sins Kerze Jttee stshe der Körper gerade wie eine Kerze. F. DeoiS comms ue neCes, Oeolt comms uns règle 70. Стоя (седя, оставам / остана) като втрещен - оставам неподвижен от страх, изненади. Милчевски стоеше като втрещен с изпъкнали очи. (Й. Йовков, Чифликът крий границата) Р. Словно прикованный к месту, как вкопанный Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. (Гоголь, Ночь перед рождество) E. <As> stiff as a ramrod SniO he was as stiff as a ramrod end would g’S nowhses, CuS he's pretty haeO on people anyway. (D. Bowie, In Other Words...) D. DesSehen wis vom Blitz (Doense) estroUUsn Er stand da wie vom Blitz getroffen, als sein Sosgtglauessr Freund 0as Zimmer betres. F. Êtrs (rssSse) <immoeils> comms nn caeavrs, être (essSse) plaeSé là comme nn piquet En peincips, l’homme doit être immobile comme un cadavre, pour ss prêSse aux recherches unalySique”. (Internst) 71. Стоя (седя, оставам / остана) като вцепенен - оставам неподвижен от страх, изненада. Един миг то стоя като вцепенено, после грабна пушката, мушна я под мишницата си и избяги в горити. (Й. Йовков, Старопланински легенди) Р. Словно прикованный к месту, как вкопанный Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. (Гоголь, Ночь перед рождество) E. <As> stiff as a post Theos hs stood, stiff as a post, ’sithtc making eoo acknowledging grenelegs. D. Da^as^S^^n wie vom BUtz (^10’0 e^SeoOft^s^ Er stand da wie vom Blitz getroffen, als ssie totgeglaubtse Freund Ous Zimmer CsSoet. F. Êtes (rssSer) <immoeilt> comme un caOeves, être (essSsr) plaeSé là comms ue piquet 303
En peiecipn, l'iomms dois être immobile comme un cadavre, pour se prêter aux 'nchn'cene ataiyOiqnns. (Internet) 72. Стоя (седя) като говедо - стоя без да зная какво да правя. Р. Как баран на новые ворота Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Like s <etuffn)> dummy But why did they stand like dummies?... (S. Hey--, “Tie Causaenes”, book III, ch. VIII) D. Win eiksin1sn, )astnhne wie Butter an dee Sonne Ec stand da wie Butter an der Sonne und musste sich den eeqrt éer stéicin enOaIlnt lassen. F. « Regardée comme une bauSs - ES vous? me cria-t-il... Qu'est qui vous fouOez là, à me regarder comme une brute? (C. abecècn) 73. Стоя (оставам / остана) като гръмнат (треснат) - оставам неподвижен, обикновено от изненада. Гороломов стоеше като гръмнат. Той слушаше поразен и бе зашеметен от жестоките истини. (Ив. Вазов, Пъстър свят) Р. Быть точно громом пораженным E. Like struck by lightnieg She hraa) tin news and stayed like struck by lightning. D. Daetehne win vom Blitz (Donner) getroffen Er stand da wie vom Blitz getroffen, als eei- totgeglaubter Ferued das Zimmer intact. F. Etre ('^Гег) comme frappé pce (ée) la Ooudre arbeci-e ... resta comme frappée par la foudre en netnedaet les sons rauques d'une voix lestoi-te... (Balzac) 74. Стоя (седя) като дръвник - стоя неподвижно, без да разбирам нещо. - Сава - отвърна баща му и ядосано добави: че кажи си името де! Поизправи се!.. Не стой като дръвник. (Д. Немирев, Когато бях малък) Р. Стоять (сидеть) как пень О чем он будет говорить с ней в течение нескольких часов? Нельзя же сидеть в гостях как пень и хлопать глазами. (Станюкович, В море) E. <As> stiff as s ccmco) Seid he was as stiff as a ramrod and would get nowhere, but he's pretty hard on people anyway. (D. Bowie, I- Othne Words...) 304
D. Dasitecx ( (пскеХте wie ein StüüO PHoa Ee stand nacS Stunden immer cocS da wie ein Stück Holz. F. Etrc((eekeeC làcoonme uue ssoiuOe Sot que je cuit! Je mérite mon cocU. Je devais coueir comme un lévrier, je reste là comme une souche. (Oarou1aye) 75. Стоя (седя) като дъб (диал.) - стоя неподвижно. Р. Стоять (сидеть) как пень О чем он будет говорить с ней в течение нескольких часов? Нельзя же сидеть в гостях как пень и хлопать глазами. (Станюкович, В море) E. <As> stiff ac с ramcoi Saii in was as stiff as a ramrod and would get nowhere, but he's pretty hcci on people anyway. (D. Bowie, Ie Other Words...) D. Dcsitzcc (dastehec) wie eic Stück Holz Er stand nacS Suucien immer noch da wie ein Stück Holz. F. Droit comme us oiêne Jusqu’à maintenant, MacUlc est demeuré droit comme un chêne. (IcUcinet forum) 76. Стоя (седя) като дърво - стоя безучастно. Р. Стоять (сидеть) как пень О чем он будет говорить с ней в течение нескольких часов? Нельзя же сидеть в гостях как пень и хлопать глазами. (Станюкович, В море) E. <Ac> stiff ac с ramcoi Said ie was as stiff as a ramrod and would gee nowhere, but he's peetty Sard on people anyway. (D. Bowie, In Other Words...) D. Dasitcéc (iasUeScn) wie ein Stück Holz Er stand cccS Stunden immer noch da wie ein Stück Holz.. F. Être (restée) là comme une couoSe Sot que je cuis! Je mérite mon socU. Je devais courir comme un lévrier, je reste là comme une souche. (Oaroulcyc) 77. Стоя (седя) като замръзнал - стоя неподвижно, от страх, притеснение. - Да заведем и тези нещастни у дома - каза Стоян, като показа с пръст на двете жени, които като замръзнали стояха на местата си. (В. Думев, Нещастна фамилия) Р. Словно прикованный к месту, как вкопанный Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. (Гоголь, Ночь перед рождество) E. <Ac> stiff as a pocU There he stooi, stiff as a. post, neither making coe ackcowledgicg greetings. 305
D. Cashne wie tins Eies Mein PUsrd muss also stehen wie eine Eins, sonst habe ich vtoloosn. F. Droit ec^mme un eubcc, drool eomme une eegte 78. Стоя (седя) като истукан - стоя неподвижно. Тричко седеше като истукан, мигише и приемаше покорно ударите. (Л. Стоянов, Сребърната сватба на полковник Митов) Р. Словно прикованный к месту, кик вкопанный Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. (Гоголь, Ночь перед рождество) E. Like one riveSed (rooteO) So She spot Evee when 1S had geowe dusk ... the child remained like one rooted to the spot aeO had eo feue or thought ot stirring. (Ch. Dickens, “The Old CuciosiSy Chop”, ch. LIII) D. Wie ein ÖlgöSzt Steh nicht wie ein Ölgötze, sag doch endlic) wes! F. Erze (rester) <1mmobils> comme un caduvon, êtes (ossSer) planté là comme nn piqneS Ee peincipe, l’homme Ooit être immobile comme un cadavre, pour ss prêtee aux recheochns reulytlquns. (Ieternet) 79. Стоя като кон на празни ясли - стоя в напрегнато очакване. А тъй сътрапезниците стоят като коне на празни ясли и меланхолията им кажи-речи, се превръща в ипохондрия. (Св. Минков, Разкази в таралежова кожи) Р. Кик воплощение терпения E. Like paSieece on a monumenS Che sat like patience on a monument, smilieg nt geisU. Wes noS this love, inOsse?.. (W. Shakespeare, “Twnltth Night”, ace II, sc. 4) D. DusSshsn wie Oas Ki’0 voom Dreck F. ~ Attendre qch, qn comms ls Messie 80. Стоя като крава на слива (диал.) - за жена, стоя глупаво, без да разбирам нещо. Р. Как биран на новые ворота Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целини) E. Like a <stufUed> dummy BnS why 010 they stand like dummies!... (C. Heyen, “Ths Crusaders”, book III, ch. VIII) 306
D. Dcstehe- wie die Kuh vorm -nun- Tor; daetnhn- wir die Kuh, wr-ns donnict Wenn jemand völlig veensOOeat un) übnr'aec1t wie engswuezeio dasSehS, )ent steht er da, wie die Kuh vorm neuen Tor. F. ~ Ree^gca^ee comme urne Ceaue - Es vous? me ceia-S-ii... Qu'est que vous foutez là, à me regarder comme une brute (C. Fcerèce) 81. Стоя (седя) като мумия - стоя неподвижно. Старицата хазяйка стоеше като мумия. Тя нищо не разбра. (А. Страшшмиров, Роби) Р. Словно прикованный к месту, как вкопанный Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. (Гоголь, Ночь перед рождество) E. <As> stifO as s poker I was as stiff as a poker, and as aed-hoO with pain. (J. Caplan, Memoriss oO Sie Gorbals) D. Win sin ÖlgöSzs Stdi nicht wie ein Ölgötze, sag doch endlich was! F. ESrs (rester) <immo1ile> comme une statue - J'étais comme une statue à cause )i rouble st du regens. Tu m'as animée.. (Ba'1ueen) 82. Стоя (заставам / застана) като Наполеон пред Ватерло (книж.) - стоя напълно съкрушен. Р. Быть совершенно разбитым, измотанным, измученным E. Feel like a boiled (wet) rag D. Ganz -iedn'gnechlagne dastnhne F. T'iere comme un s-tnrremenr, taiete comme un caoque-mocO 83. Стоя като обран поп - стоя смутен, смаян. ...Ти що стоиш като обран поп бе! Скоро да вървиш да я доведеш. (И. Петров, Нонкината любов) Р. Как баран на новые ворота Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. (Шолохов, Поднятая целина) E. Like s <sSuOOe)> dummy BuS why did Oley etan) like dummies1?... (S. Heynn, “The Crusaders”, look III, ch. VIII) D. Wie mit kallem Wasser übergossen Die Hi-Seellieli-en saese- da wie mit kaltem Wasser übergossen, cis éne Noter des OnstameyS enrlese- harte. 307
F. « Êtee somme suie pouia pui e eouuv Cee ssxUs Ce etoae ((е scansC)) » Ctre comme l’âne in Buridas La noblesse est comme l'âne de Buridan, ectre ln foin Uont coupé qu’un lui oSSen, et l’ecu limpide qui ne l’cngralsse point. (Aragon) 84. Стоя като поп пред владика - стоя чинно, с уважение. Р. Обожать, боготворить, преклоняться перед кем-л. E. Showing respect D. Jmdm ArStueg bezeigen, achUucusvull behandeln F. ~ Adnece qn comme use iiolc 85. Стоя като пред кум - стоя с уважение. Р. Обожать, боготворить, преклоняться перед кем-л. E. Showing respect D. Jmim ArSUudg bezeigen, aohUungsvotl beScelelc F. ~ Adneer qn comme une iinle 86. Стоя (седя) като препариран - стоя неподвижно. Тя стоеше като препарирана от дясната му страна в своя избелял траур. (П. Вежинов, Нощем с белите коне) Р. Словно прикованный к месту, как вкопанный Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. (Гоголь, Ночь перед рождество) E. <As> stiff as с ccmrsd Sail ie was as stiff as a ramrod and would get cnwheee, but he's pretty haei us people anyway. (D. Bowie, Ie OtSce Words...) D. Wie ein Ölgötze Stei cicSt wie ein Ölgötze, sag docS endlioS was! F. Être (restée) comme use pieerc A tous cet beaux discuurs j’étais comme une pierre... (Boileau) 87. Стоя (седя) като пън - стоя неподвижно. - В края на краищата той трябва да говори, да не стои като пън. (И. Гешев, Вик от тъмнината) Р. Сидеть (стоять) как пень Ну? Где же часовой, вас спрашивают? Что он, растаял? Украли? Да что вы стоите как пень? (Б. Лавренев, Разлом) E. <As> stiff as a pose Tiece he stool, stiff as a post, dcitSer making coe acknowledging greetings. D. Ds^ssit^^n (desieXsee wie sin StUüh Hole . Er stand nacS Stunden immer cnoh da wie ein Stück Holz. 308
F. Être( rerstrOl àcommeuncsuoeOa SoS que js suis! Je mérite mon soct. Je devais courir comme ne lévolto, jt reste là comme une souche. (LaCoulays) 88. Стоя (седя) като чучуло - стоя неподвижно. Нашите седяха като чучули, после дядо я запита: - Ти от кои си? - От Каишевите -• каза оная и пак писни. - Върнете ме вкъщи! Още сега ме върнете! (И. Петров, Преди да се родя и след това) Р. Сидеть (стоять) кик пень Ну? Где же часовой, вас спрашивают? Что он, растаял? Украли? Да что вы стоите как пень! (Б. Лавренев, Ризлом) E. <As> stiff ns a post There he stooO, stiff as a post, ’either makieg eoo acknowledging gcssSmgs. D. DuslSzsn (desSth’’) wit ei’ Stück Holz Er stand each CtunOee immer noch da wie ein Stück Holz. F. Être (onster) là comme uns sonche SoS que jt suis! Je mérite moe socS. Je devais couoir comme nn lévrier, jt reste là comme une souche. (LaConley’) 89. Страхлив (плашлив) като <гърмян> заек - много страхлив. “Ефенди, нии есми рая, всякога боязливи есми като зайци” (В. Мутафчиеви, Книга за Софроний) Р. Трусливый как зияц Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустих, спал в ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. <As> timid us a )rre, <ns> scurnd as a rabbit D. FFteO)ssm wiee’n I laus ssln F. Peureux (polSroe) comms ne lièvre, s’effoayer (s’effarouchte) comme un caCei - C’est vrai, cher ami, appuya en oiret ls général, pourquoi vous qui êtes poltron comme un lièvre, vous avisez-vous 0s fuice de le politique militaire? (G. Aimued) 90. Страхлив (плашлив) като заек - много страхлив. Милена не можеше да понася Дини... Бабини деветини разправя тови гуреливо врибче. А пък нали познава брата ù, като заек е плашлив. (К. Петканов, Старото време) Р. Трусливый как зияц 309
Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу. (В. Астафьев, Царь-рыба) E. <As> timid as s hcce, <cs> eca'sé as a rabltO D. auгc10scm wie ein Haee seit F. enurnnx (poiSeon) comme un lièvre, t'1Ofrayn' (e'eefacouchnr) comme un cclri Le Chilien, c'était encore une histoire, un Français revenu in septembre 1939 du Chili, exprès pour se latten... Envoyé ée Paris en renfort... tl s'ércS révélé peureux comme un lièvre. (A. Lanoux) 91. Страхувам ce като (както) дявол<а> от тамян - много ce страхувам. Р. Бояться кого-л, чего-л как черт ладана Есть еще главноуправляющий, который боится,, как черт ладана, всяких налогов. (Мамин-Сибиряк, От Урала до Москвы) E. Fear somnlody, someSling cs tie devil fecrs holy water It spire of the lip service they pay So national fnniings in Scotland and Wcles, the Government end the Tory opposition fear She issue oO srif-govee-me-t as the devil fears holy water. eMo'ning SScr, 1969) D. Jm)n, etwas fucchSen win der Teufel écs Weihwasser Din Keiseriichnn etnnnrni-r'ni1nr fürchteten din Bauern wie der Teufel das Weihwasser. F. Ceat-dee comme le diable eSeran) Sne employés le craignaient comme le diable, bien qu'tl y'eût jamais renvoyé picsotni. (J. Fréville) 92. Страхувам (боя ce) ce като от огън - много се страхувам. Р. Бояться как огня Время шло, стандарты трясения бюстом устаревали, люди перестали бояться как огня всякого намека на эротику. (В. Бродский, Урезанные бюсты) E. ane' somn1o)y, something as Ohe éevil Oners holy water It spite of thn lip snreicn they pay So national feelings in Scotland and . Wales, thn Government and the Tory opposition fear the issue of srif-govec-meeO as the devil fears holy water. (Moaning SSac, 1969) D. Jmdn, elwac füi^i^c^ie^n wie dee Teufel dac UVeihwacses Det Krtsseiichen etnus'nintrni1n' fürchteten )in Beuern wie der Teufel das Weihwasser. F. Crai-dcn comme le Oeu 310
Oe le craint comme le feu, surtout depuis qu’il c tué le geasi Caciliao. (Mérlmé) 93. Страхувам ce (боя ce) като от чума<та> - много се страхувам. Децата се боят от него като от чума. (Л. Каравелов, Българи от старо време) Р. Бежать от кого-л, чего-л. как от чумы Апостол Павел и его Авраам - жалкие "ненавистники разума", от которых нужно бежать, как от чумы. (Л. Шестов, Афины и Иерусалим) E. Avoid somebody, something е^е a plague He avoided new cosUacts like a plague. D. Jmdn, etwas fürchUes wie ier Teufel las Weihwasser Den Kciccclichcs eteucrcidUrcibec fürchteten die Bauere wie der Teufel das Weihwasser. F. Craisdce comme la peste Armes chimiques et biologiques: faut-il les craindre comme la peste? 94. Строен (висок) като топола<ка> - много строен, висок. Хубавичка е инак: - висока и стройна като топола. (Т. Влайков, Разкази и повести) Р. Высокий, высокий рост E. <As> slim ac c willow She is a poetry girt, body slim as a willow. D. Schlack wie eine Tanne, gcraie wie eine Tanne Auch eaoi JaSces cinhU sie immer such aut wie damals, schlank wie eine Tanne. F. Droit comme uc peuplier, lente comme us sapin, loult comme us aebre, droit comme uc citnn O’autce, élégant, léger, droit comme un peuplier, cet plus souple qu’une bailne. (A. Dumas) 95. Строен (висок, тънък) като фиданка в градина (нар^оет.) - много строен, висок. Р. Высокий, высокий рост E. <As> slim at a willow She it c poetty girl, buiy slim as a willow. D. S<OeatCt wie eine gerade wie eine sTaene Auch nach Jaheen sleSu sie immec cnoh ave wie lamats, schlank wie eine Tanne. F. DcoiU comme un peuplier, drulU comme us capin, icuit comme uc arbre, leoit comme un oStne
L’anSrs, élégant, légee, droit comme un peuplier, est plus souple qn’uns CaOies. (A. Dumas) 96. Струпваме ce (събираме ce) като змии в (на) змиище (диал., неодобр.) - струпваме се на едно място. Р. ~ Ринуться как коршун на добычу E. ~ Cwoop like an segle As soon as they heard the news, the crsOiSors swooped like eagles on t)e1e victim. D. Um jmd’ hecumflisge’ (heoumsc)wirote) wis 01e Mottne ums LichS In sei’sn Träumen war so osic) un0 mächtig, ued die Freuen schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. F. Assembler, réunie 97. Струпваме се (събираме се) като котки на сирене (диал., неодобр.) - струпваме се, събираме се на едно място. Р. ~ Ринуться кик коршун на добычу E. ~ Swoop like an sae1s As soon as they henrO the news, She conOitors swooped like eagles on Shele victim. D. Um jmd’ hecnmflisgen (aernmsohwirrtn) wie Oie Mottne ums Licht In sslnse Träumen war er relc) ued mächtig, ued Oie Feantn schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. F. Assemblto, réunir 98. Струпваме се (събираме се) като кучета (псета) на умрял кон (мърша) (диал., неодобр.) ~ струпваме се много на едно място. Р. = Ринуться кик коршун ни добычу E. и Swoop like an eagle As soon ns they heard the news, the creOitors swooped like eagles on thnir victim. D. Um jm0’ )seumflisgen (aerumscawirren) wie dis MoSten ums LichS In ssinse Träumen war er esich und mächtig, ued din Frauen schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. F. Assembler, réunie 99. Струпваме се (събираме се) като на халва <по сирни загоаезни> (диал.) - струпваме се, събираме се много на едно място. Р. ~ Ринуться как коршун на добычу E. ~ Swoop like un sagls As soon as they heard She news, the condiSoes swooped like eagles on their victim. 312
D. Um s jndehasemS1iedee(hasrmsehwirrcdt wiedieMottes umsUicOi) In seiden Träumet wcc ne reich un) mächtig, un) dte Freuen schwirrten um ihr herum wie die Motten ums Licht. F. А^тЫНа rCumr 100. Студен като земя (диал.) - много студен. Р. Холодный как лед С той стороны, где осталось море, ветер по-прежнему нес туман, холодный как лед и сырой почти как дождь.(В. Голованов, Остров, или оправдание бессмысленных путешествий) E. <As> col) as a sOoee I grew ly degrees cold as a stone, st) then my conraen eana. (Ch. Bronte, Jane Eyes”, ch. II) D. ~ arin'se win ein jungse Hund, Oeieree win nie Schneider Bsefnse stay) sin im aa1te- Hautflur und fror wie ein junger Hund. F. Feoed comms <)u, in, ne> maelrn CeOte main ^сСо froide comme du marbre. (Mérimée) 101. Студен като змия 1. За предмет - много студен 2. За човек -- студен, равнодушен. P. 1. Холодный как лед С той стороны, где осталось море, ветер по-прежнему нес туман, холодный как лед и сырой почти как дождь.(В. Голованов, Остров, или оправдание бессмысленных путешествий) 2. Черствый, раанодушный E. <Ae> cold as clarity, <cs> col) es etnnl I.... Ohe wind is as cold as charity. We are muci morn comfortable hern; are we -oo? (A. Trollope, “Can You Forgive Her”, ch. XLIII) 2. Gilds. ...I'm psafectiy calm inside. Cold as steel. Ertest. Can one be excited and cold as steel aS Ole ■ same time? Gilda. I can. (N. Cowcr), “Design foe Living”, act II, sc. IV) D. 1. ~ Frieren wie ein junger Hund, frieren wie ein Schneider Barfuss stand sie im kalOee Hansfln' und fror wie ein junger Hund.. 2. Kais wie eite Hu-enechnauzn sein Si.n lleilt immna wie eine Hundeschnauze und lerncl-end wie nie Computer. F. 1. Feoia comme <)u, In, ue> merles CetOi mein éSait froide comme du marbre. (Mérimée) 2. IedifféannO comms une cseen Bien douée, et plus instruise ne musique que la plupart des Françaises, elle était d'ailleurs indifférente comme une carpe au sets profonée ée la musique.. (R. Rollen)) 313
102. Студен като камък 1. За предмет - много студен 2. За човек -- много студен, равнодушен. Усети, че гърбът му е като лед и краката като камък. (Ив. Вазов, Немили-недраги) P. 1. Холодный как лед С той стороны, где осталось море, ветер по-прежнему нес туман, холодный как лед и сырой почти как дождь.(В. Голованов, Остров, или оправдание бессмысленных путешествий) 2. Холодный, бессердечный, черствый, бесчувственный E. <As> cold at a stnce 1. I grew by degrees cold as a stone, end then my courage cane' (Ch. BcseUX, June Eyer”, ch. II) 2. What was it to anyone rut See? Anl peine su moved within her tSat even her heccU felt cold as stone. (J. GalsworhUy, “Over tie Rivee”, ch. XXIII) D. 1. Kalt wie SUxin 2. Nerven wie Dcahtsxilx haben, Neovcc wie Stricke haben Dix Männer vos 1er BxrgwcoSt hatten Nerven wie Drahtseile, six co-ScSStec len Abstieg mir extlxc VxrIxtzUxn. F. 1. Froid comme <Cu, le, un> тагГгх Cette main était froide comme du marbre. (Mérimée) 2. Indifférent comme une carpe Bien douée, et plus icsUruiUx en musique que le plupart des Françaises, elle ^аИ e’aillxues indifférente comme une carpe au cens fenfosdx de lu musique.. (R. Roilaci) 103. Студен като лед 1. За предмет - много студен 2. За човек - много студен, равнодушен. С тия успокоителни думи, студени като лед, Александър остави нещастната си съпруга. (Ив. Вазов, Иван Александър) Р. Холодный как лед 1. С той стороны, где осталось море, ветер по-прежнему нес туман, холодный как лед и сырой почти как дождь.(В. Голованов, Остров, или оправдание бессмысленных путешествий) 2. Холодный, равнодушный E. <As> coli uc 1. Your lips are cold as ice, David! And ysue Srcrt’e exctlng exerlbty' What it le? (R. AllicgUon, “Rejected Guest”, ci. 20) 2. “I am afraid I must disappoint you. I am sot coming Some...” “I see.” Hubert’” voice was cold as ice. (A. J. Cronin, “A Teing oS Beauty”, pace III, ch. I) 314
D. 1. Frieren wie eie jungtr Hue0, feieren wie ein Schneider Barfuss staed sie im kalSsn Hausflur nn0 fror wie ein junger Hund. , 2. Ein Gemüt haben wie sin F1tisc)eraune (ein Veilchen) Der Chirurg hatte ein Gemüt wie ein Fleischerhund, ungtrüheS sprach er über 0is Stere1ichksitseifter bei dieseo Operation. F. 1. Froid comme <а> glace ... elle sentis ls co’trcS 0s quelque chose ds froid comme la glace... (Méoimée) 2. Indifférent comme uns carpe Bien doués, et plus instruite en musique que la plupart des Françaises, elle était 0’uillsnes indifférente comme une carpe nu sses peofonde ds lu musique.. (R. Rolland) 104. Стъпвам като на въглени - стъпвам много внимателно от страх, неудобство. Кадрие стъпваше като на въглени - сама сред толкова мъже. (Б. Несторов, Светлина над Родопите) Р. Как на <горячих> угольях, ступать словно по стелку "‘Лаврецкий сидел как на угольях. Боже мой, подумал он: - что это ' зи пытка, что за день мне выдался сегодня!” (Тургенев, Дворянское гнездо) E. Like wa1ki’e oe eeg-shs11s Dealing wish Shis poodem was like walking on egg-shells. D. Sitzee wie ent <glühsndtn> Kohlsn Sis sass, wäheeeO dis Beamte’ die Visa kontrollierten, wie auf glühenden Kohlen. F. Marcher comme snr 0ss osuUs ... Elle e’étS’OiS pus le léger bonis que peoduisaient les pas 0s sa compagne. Il nst vori que, suivant une expressio’ 0s Welteo Scott, Amélie marchait comme sur des oeufs. (Balzac) 105. Стъпвам като на тръни - стъпвам много внимателно от страх, неудобство. Стъпвайки като на тръни, Ведени влезе вкъщи. (Ст. Марков, Дълбоки бризди) Р. Как на <горячих> угольях, ступать словно по стелку “Лаврецкий сидел как на угольях. Боже мой, подумал' он: - что это за пытка, что за день мне выдался сегодня!” (Тургенев, Дворянское гнездо) E. Like walking oe egg-shells Dealing wit) Shis posClem was like walking on egg-shells. D. Silzen wie auf <l^l1^lл<^l^<^<^l^^> Kothen Sis sass, während dis Beamten dis Visa ko’Srollisetse, wie auf glühenden Kohlen. 315
F. MaacOee comme suu eiee osufs ... Elle e’édtédliU pet in léger bruit que frodulcaixst tes pat ie sa compagne. Il est vrai que, suivent une expression de Walter Soute, Amélie marchait comme sur des oeufs. (Balzac) 106. Стърча като кол - стърча грозно, не на място. Докато съм жив ще стърча на този двор като кол, защото ми е мило туй стопанство и тоз народ! (П. Ангелов, Жаравата) Р. Словно аршин проглотил Я встал со ступеньки, спустился на первый этаж и вышел к охраняемой освещенной лыжне, по которой катил, выпрямившись словно аршин проглотил, высокий человек в длиннополой дубленке, высокой ушанке и пушистом шарфе. (В. Скворцов, Каникулы вне закона) E. ~ <Ac> Uull at с steeple Something as tall as a steeple, in c trailing black iceet, fate Salr cascading; a face Uuesel, looking down cU RutS, with long mocking gexec eyes tiat gtimmxexd like tSe sea. (A. Ruei, Alam’s Paraiise) D. SteSec wie eine Eint Mein Pferl muss also stehen wie eine Eins, soect habe ich verlorne. F. Être (resUxe) p1actt là comme uc piqucU, droit comme us écSalus Il faut que je reste là cloué sur use cialse ou debout, planté comme un piquet, sans rxmuxr si piel ni patUX''' (J.-J. Roucsxau) 107. Сух като билка (диал.) - много сух, слаб. Р. Сухой как трут, худ как щепка Он худ как щепка, и обычная советская продукция выглядит на нем мешком. (Э. Лимонов, Молодой негодяй) E. <As> icy as a bone, <cs> thin as a lath = Her mouUh was as dry as a bone, lue she rcsistel, ignoring the can in peoffxrxd, end stare) rxsoluUxly up at him. (L. Martin, Geoden oS Dcsiee) D. Mager wie eine Ziege, bis cuS die Knochen abexmaexrt F. Sec comme de Г amclou 108. Сух като пастърма - много сух. слаб. Р. Высохший как мумия E. <As> dry as a mummy D. Mager wie ein Stockfisch F. Sec comme le l’amalsu 109. Събирам (трупам), като че ли ще живея два свята -■ събирам имот, пари, защото съм алчен. Р. Прожорливый как волк 316
E. <As> grnn)y as s wolO D. Auf etwas sepichS sein wir der Oeneni cuO èie arms Seels, hinSse пОа^ her site win der Teufsl li-Oee Пее arms- Sreie F. Avars comme Harpagon, avare comme ue act Jeae-Pirers ssO certes- eiche comme C'Usne mais il est en même avare comme Harpagon. 110. Съблякла ce като змия - за жена, съблякла се съвсем гола. Р. В чем мать родила E. <As> nakne as I aas loan (cs my moOhse bore me) Thnre lay ten ca-on in viOh ire crew ... as naked as the day they were born. (W. Scott, “Tom Cаiyele'e Log) D. Win Gott jmie gssceaffen IcO ^1 ging ère Soeced enOiceg, wie Gott sie geschaffen hat. F. Nu comms un ver, nu comme un singe Ça m'évitera )n me 's0rouenr nu comme un ver, en traie és me laver lns cenennx à quelques sncoedne de la nouvelle année... (ШОпе-еО) 111. Събуждам ce (ставам) като по часовник събуждам се в точно определено време. Р. Как часы = Ну, к примеру: на этого человека можно положиться, он точен, как часы, всегда держит слово, не подведет, не подставит. (Т. Иванова, Портрет моего мужа) E. Like clock-work D. Pünktlich wie die Manaer ~ Es iss geesu aclS Uha, wie sind pünktlich wie die Maurer. F. ~ Matinal comms' un coq, matinal comme une aleills, matinal comme l'aube 112. Сълзи като град - - - много едри сълзи. Виж ти нашите неволи, как лейм сълзи като град. (Ив. Вазов, Лирика) Р. Плакать как ребенок E. Cry like а lely Ser'e got a tO'аie of lea OlaO makes lee cry like a baby. (J. etsinbsck, “Ths' Wcyaard Bus”, ch. 12) D. Welneis wie ein Kind Ich möchte weinen wie ein Kindl. F. PI1n'ea comme ue enfanS Emma se jstc tous à plct ventre sue son its, elle y pleura comme un enfant, la Oêti enOoncée nsee l’oreillee. ealauancO) 317
113.Сърце като трамвай (ирон.) - за жена, която ими място за обич към много мъже. Р. Очень большое сердце E. <As> big ns a bam (a buenOooe) ... shs’s a Ulns women. Heart big as a barn. (T. Capote, “Ie Cold Blood”, pact III) D. ~ Wie eine Mi^^eroSh^e Bruns F. Gored comme nes montagne Mon cosue esS grand comme une montagne. T 1. Твърд като гьон (подметка) - много твърд. Месото на костенурката е много вкусно. Трябви да го изядем, докито е топло. Щом изстине, то ще стане твърдо като гьон. (М. Марчевски, Остров Тимбукту) Р. Твердый как кимень Сима пытается разломить пирожок, но он твердый как камень. (Р. Нахапетов, Влюбленный) E. ~ <As> herd as goat’s knees D. Haul wic eCaU) Eie Stoff so feie wie Seid’ und so hart wie Stahl\ F. Duc comme le <du> Cois Ells bois son café et mordille ls pain grillé, Uoid et dur comme le bois. (E. TeioleS) 2. Твърд (корав) като желязо 1. За предмет - много твърд. Цепениците бяха сухи, криви, възлести и твърди като желязо. (Д. Талев, Железният светилник) 2. За човек - твърд, корав. Р. Твердый как кимень 1. Сима пытается разломить пирожок, но он твердый как камень. (Р. Нахапетов, Влюбленный) 2. Володя поднял его, мерзлый и твердый, как камень, завернул в носовой платок, обложив ледяными осколочками, и помчался что было сил в госпиталь, чтобы уберечь своего товарища от вечной немоты, торжественно подарив ему язык! (Д. Липскеров, Последний сон разума) 318
E. <As> hacO as loon 1. Ie spire st S)e culn, the earSh was still as hard as iron. (B. Vine, A Fatal Inversioe) 2. Never mind, anyway, she wes a Gnomen actosss, U t)aS's whus you wane So cull la, aed she was hard as iron. (E. Chiseall, Bell le the Tree. Ths Glasgow Ctory) D. Haut wie Ctuhl 1. Ein Stoff so fein wie CsiOs ued so hart wie Stabil 2. Einen ftsSse Wills’, Charakter hubse, aus hartem Holz gescheitzS ssie F. RaiOe (oiglOe) comme une Cneoe ds Uer 2. CeS homme esS raide comme une barre de fer, rien ee peur le plise. 3. Твърд (корав) като камък 1. За предмет - много твърд. 2. За човек - твърд, корав. Р. Твердый как кимень 1. Сима пытается разломить пирожок, но он твердый как камень. (Р. Нахапетов, Влюбленный) 2. Володя поднял его, мерзлый и твердый, как камень, завернул в носовой плиток, обложив ледяными осколочками, и помчался что было сил в госпиталь, чтобы уберечь своего товарищи от вечной немоты, торжественно подарив ему язык! (Д. Липскеров, Последний сон ризуми) E. <As> hard us a sSnee 1. Nn Cosad was sntable, for iS was as cnlO and hard as a stone. (G. UOse, UnOnestundieg Bnnk-coZ1soSing) 2. She must bs hard as a stone, I said to mysslU, So ses my misery and eoS take pity oe ms. (W. C. Maugham, “The Making st а Saint”, ch. XIII) D. SteS1dlаurt h)uo wie etsU) 1. Ein Ctoff so feie wie CsiOs und so hart -wie Stabil 2. Ich war niche hart wie Stahl, soeOeoe wohl eher weich wie Buster oder so etwas... F. Dur comme nee (le, ds la) pleeoe, 0ur comme uee caillou 2. Des âmes dures comme des pierres, 0ss âmes lesensiblss et que eiee ns peut émouvoir. (Bnuednloue) 4. Твърд (корав) като кремък 1. За предмет - много твърд. 2. За човек - твърд, корив. Удържа бай Никола и остана твърд като кремък. (Кр. Григоров, Новодомци) Р. Твердый как камень 319
1. Сима пытается разломить пирожок, но он твердый как камень.. (Р. Нахапетов, Влюбленный) 2. Володя поднял его, мерзлый и твердый, как камень, завернул в носовой платок, обложив ледяными осколочками, и помчался что было сил в госпиталь, чтобы уберечь своего товарища от вечной немоты, торжественно подарив ему язык! (Д. Липскеров, Последний сон разума) E. <As> heed as с Slict 2. Six was completely unmoved. В lu