Теги: публіцистика  

Год: 1919

Текст
                    До Українського Ро
їзду Україн
1
Від Третого З'їзду Україн-
ської Федерації Совімї-
стйчної Партії.
З друкарні “Робітника ”
£23 Еаяі &-ік 8(тееІ ІЇею Уогк, N. ¥.
1919


аіазропапа.огд.иа РОБІТНИКИ, ТОВАРИШІ! В важну хвилю відзиваємось до Вас; в хвилю небу- валу ще в історії світа. Цілий теперішний світ стоїть немов-бн на вулькані і то тут то там доходить вже до величезних вибухів і змін. Все старе, відживше свій час і непотрібне, кру- шить ся і падає. Повстає нове. Заводять ся нові по- рядки, нова форма співжиття людського,.новий лад на світі. Насунулась на світ страшна катастрофа — світова капіталістична війна, — викликана не по нашій волі і не в наших інтересах і богато змін зробила. Все заворушилось. Всі тепер дивлять ся і питають: кому і на шо потрібне було те страхітне лихо? Кому треба було тих мілїонів жертв,.— горів трупів і оке- анів сліз? І відповідь є лиш одна. Буржуазним клікам світа сього треба було того нещастя, щоби ще більше збо- гачуватись так дорогим коштом. Вони викликали вій- ну, вони підюдили несвідомих робітників, кожді в сво- їм краю, кидатись з ножем на брата і перерізувати --- ------З
горла без жалю : потреби. Вони, 1 тільки вони, з най- більшій мірі, є й одвічзльці тепер за свій мерзенний вчинок. І еони мусять тепер за той вчинок зідпокутуваги, та понести належиту кару. Вони вже і почали її побпрати. Насамперед пануюча кліка Росії, з царем на чолї, дістала належні у заплату за свої вчинки од свого по- рода. Далі дістав своє і кайзер Німецький з своїми юнк- рами і капіталістами, иїсар Австро-Угорськин з свої- ми і черга приходить на решту, на всіх, що тілько за- слугують собі. А заслужили собі на кару всі пануючі, всі капіталі- сти і всі дістануть належиту заплату. 'Робітники цілого світа, яких пануючі кліки так одурили і обидкли, вже прозріли і зрозуміли, свої ін- тереси і починають зводити обрахунки з своїми віко- вічними гнобителями. Роспростувавши свої ПОХИЛІ спини, напруживши свої тверді мускули і стукнувши руками до голови, побачили шо в них є розум і що можна таки дещо зробити й в свою користь. І тепер ми бачимо, що' вже кипить робота. Скрізь по всім світі. Пануючі кліки, всі ті що держались на самих вершках, на тронах, полетіли стрімголов в. низ і сліди за ними нозаметеио. Летять на-всі чотири віт- ри іі їхні найблизші помічники — богачі-капіталїстгґ та- їхні найблизші прислужники світські і духовні. Вся непотріб, вся гниль сього світа лроганяєть ся, викндаєть ся і вичищуєть ся робітниками і НА РУЇ- НАХ СТАРОГО ЬУДУЄТЬ СЯ ВЖЕ НОВИН СВІТ. НО- — ---------------------------- — - ' ---------і
ВА СВЯТИНЯ ’ТіСЇХ ЗНЕМОЖЕНИХ І СТРАЖДАЮ- ЧИХ — храм соціалізму. Російські робітники взялись до праці перші ось-ось довершать свою будову ломимо численних перешкод з усіх боків. За.ними пішли й наші брати на Україні, а відтак робітники на Угорщині, далі йдуть робітники Німеччини, Сербії, Болгарії, Румунії, ціло- го світа. Скрізь вже дають ся чути стуки молотів неустра- шимих каменярів свідомих робітників - соціалістів, згуртованих спільними інтересами під червоний пра- пор пролетарів, лупаючих скалу капіталізма і кладу- чих підвалини лід НОВУ ХАТУ СОЦІЯЛЇСТИЧНУ. Важна, небувала ще в історії світа хвиля! Важні й небувалі ще результати заповідає вона! ВІЧНИЙ МИР І БРАТЕРСТВО НАРОДІВ, ПРО ЩО НЕДАВНО ЛИШ НАЙКРАЩІ ДУШЕЮ І СЕРЦЕМ І НАйЧЕСНІй- ШІ ОДИНИЦІ ЛЮДСТВА МРІЛИ, СТАЄ НА НАШИХ ОЧАХ ДОКОНАНИМ ФАКТОМ, ДІЙСНІСТЮ. Мрії віків, найкращі стремлїия і прагненя пригні- чених і зневажених, сповняють ся. Надходить довго очікуваний ними Месія — СОЦІЯЛЇЗМ і -визволяє з віковічних пут душу і тіло; розбиває в пух і порох тяжкі кайдани політичного і економічного гиету; на- стає нове життя, світ обновлюєть ся. Пролетар, той прикований до скали капіталізму сучасний Прометей, роспростував ся, набрав сили Геркулеса і стає побідником і ЧОЛОВІКОМ, а не рабом. Він вже не є тепер покірним ягнятком що безбо- ронно віддасть ся в вовчі зуби і мирить ся з тяжкою -----------------------------------------------5
долею своєю, ні! Він пізнав свою силу, своє право і вміє обороняти себе од ненажерних'ворогів. А пізнавши свою силу і своє право він сміло і гордо виступає в бій проти заклятих ворогів і тепер по всім світі вже лупає його могуче, грізне слово “годі’’. Годі папам панувати! Годі ледарям безжурно жити і насолоджуватись життєм! Годі всім вампірам пити людську кров! Новий день настає, день страшно- го суду для ворогів робітничих, день обрахунку з всі- ма тими, що більше як впродовж чогирох років сіяли страшний смертоносний вітер, що наслали на світ не- бувале ще нещастє, смерть і руїну. Приходить час де всі ті, що сіяли той смертоно- сний вітер, піжнуть бурю. Приходить для ворогів робітничих час заплати. Пролетаріат цілого світа виступає вже в ролі судії аби в останнє порахуватись з старим світом капіталі- стичним за горн трупів, за океани крови і сліз, за увесь той страхітний глум і віковічні знущання над довго- терпеливим робочим народом — творцем життя. Грізні і безпощадні порахунки будуть! Грізний "1 страшний для ворогів суд надходить. І тремтять вже вороги, дрожать тирани за свої вчинки огидні! Европа зістала зруйнована до краю капіталістич- ними різниками в високих шовкових ціліндрах і золо- том шитих ковнірах. Більше як дванадцятьма мілїонамн трупів вкриті колись плодючі рівнини землі, де відбулась злочинна “забава” ненажерних імперіялїстів світа. Цвіт людства і найкращі, многообіцюючі, продук- тивні і творчі сили світа знищені, пропали і не вернуть --------------------------------------------------6
ВА СВЯТИНЯ *ВСЇХ ЗНЕМОЖЕНИХ І СТРАЖДАЮ- ЧИХ — храм соціалізму. Російські робітники взялись до праці перші | ось-ось довершать свою будову ломимо численних перешкод з усіх боків. За.ними пішли й наші брати на Україні, а відтак робітники на Угорщині, далі йдуть робітники Німеччини, Сербії, Болгарії, Румуни, ціло- го світа. Скрізь вже дають ся чути стуки молотів неустра- шимнх каменярів свідомих робітників - соціалістів, згуртованих спільними інтересами під червоний пра- пор пролетарів, лупаючих скалу капіталїзма і кладу- чих підвалини лід НОВУ ХАТУ СОЦІЯЛЇСТИЧНУ. Важна, небувала ще в історії світа хвиля! Важні й -небувалі ще результати заповідає вона! ВІЧНИЙ МИР І БРАТЕРСТВО НАРОДІВ, ПРО ЩО НЕДАВНО ЛИШ НАЙКРАЩІ ДУШЕЮ І СЕРЦЕМ І НАйЧЕСНІй- ШІ ОДИНИЦІ ЛЮДСТВА МРІЛИ, СТАЄ НА НАШИХ ОЧАХ ДОКОНАНИМ ФАКТОМ, ДІЙСНІСТЮ. Мрії віків, найкращі стремлїия і прапіепя пригні- чених і зневажених, сповняють ся. Надходить довго очікуваний ними Месія — СОЦІЯЛЇЗМ і визволяє з віковічних пут душу і тїло; розбиває в пух і порох тяжкі кайдани політичного і економічного гнету; на- стає нове життя, світ обновлюєть ся. Пролетар, той прикований до скали капіталізму сучасний Прометей, роспростував ся, набрав сили Геркулеса і стає побудником і ЧОЛОВІКОМ, а не рабом. Він вже не є тепер покірним ягнятком що безбо- ронно відДаєть ся в вовчі зуби і мирить ся з тяжкою ---------------------------------------------^—5
долею своєю, ні! Він пізнав свою силу, своє право і вміє обороняти себе од ненажерних ворогів. А пізнавши свою силу і своє право він сміло і гордо виступає в бій проти заклятих ворогів і тепер по всім світі вже лупає його могуче, грізне слово “годі’. Годі палам панувати! Годі ледарям безжурно жити і насолоджуватись життєм! Годі всім вампірам пити людську кров! Новий день настає, день страшно- го суду для ворогів робітничих, день обрахунку з всі- ма тими, що більше як впродовж чогнрох років сіяли страшний смертоносний вітер, що наслали на світ не- бувале ще нещастє, смерть і руїну. Приходить час де всі ті, що сіяли той смертоно- сний вітер, піжнуть бурю. Приходить для ворогів' робітничих час заплати. Пролетаріат цілого світа виступає вже в ролі судії аби в останнє порахуватись з старим світом капіталі- стичним за гори трупів, за океани крови і сліз, за увесь той страхітний глум і віковічні знущання над довго- терпеливим робочим народом — творцем життя. Грізні і безпощадні порахунки будуть! Грізний "1 страшний для ворогів суд надходить. І тремтять вже вороги, дрожать тирани за свої вчинки огидні! Европа зістала зруіінована до краю капіталістич- ними різниками в високих шовкових ціліндрах і золо- том шитих ковнірах. Більше як дванадцятьма мілїонамн трупів вкриті колись плодючі рівнини землі, де відбулась злочинна “забава" ненажерних імперіалістів світа. Цвіт людства і найкращі, мпогообіцюючі, продук- тивні 1 творчі сили світа знищені, пропали і не вернуть ..... ...6
ся. Людство готове занепасти на всі часи од так страшного, небувалого ще в історії світа, кровопро- лиття 1 руїни. Побідники і побіджені опинились перед муром, о- пинилнсь перед глибоким морем і дияволом і стоять тепер безрадні перед своїми вчинками. Людству загрожує нечуванйй голод, цілковита ру- їна продукції, небувалі хвороби і вироджене. Всі аранжери того страшного нещастя-війнн а з тим і всього лиха і хаосу, яке вона принесла, всі правлячі кліки, не с в стані зарадити тому лнхови. Вони з’їхались до Парижа, замкнули за собою туго двері і ось вже більше як чотири місяці радять над тим, як врятувати старий світ, який вони самі поставили над берегом пропасти. Вони хочуть, бачите,' завести “справедливий” вічний мир на землі Справедливий і вічний... Ті що не зї-дють спра- ведливості!, так цинічно забалакали нараз про спра- ведливість. Ті „що знають одну лиш “справедливість” і оден закон а то: капіталістичний зиск; ті що знають одну личіень мову — вогонь і меч; ті що знають одну ли- шень методу — пасиллє, — балакають про справедли- вість і вічний мир”. Та хтож їм повірить? Переконані гірким досвідом минувшини і теперіш- ности, робітники цілого світа знають вже ціну їхнім словам і заявам. Коли вони ІІ<С й тепер, після всього того що нако- їли, безсоромно співають про “лігу народів”, про “розброєнс", про “права малих націй”, про “самооз- ------- - ..- 7
НЗЧІНС народів”, ТО роблять це З ОДНОЮ ОДНІСІНЬКО! нїлею: щобн здурнтн люднії ще раз добре-звучникі фразами та завойоватн симпатії і довірс широких пролетарських мас. Але дарма! Пролетарські маси тепер вже не ті, що були. Вони навчились вже відноситись критично до всього і пізнавати людий не після їх слів а після діл. Робітники цілого' світа добре бачуть вже, що коли імперіалісти кричать про самоозначінс народів, то на дїлї'роблять цілком щось иньшого. Робітники бачуть і знають не оден воліючий примір, характери- зуючий душу і совість імперіалістичну і після того їх оцінюють. Приміром, як народ, котрий англійські ім- періалісти цілі столїтя душать під своєю зелїзяою пятою, народ Ірландії, заявив свою волю до само- означіня, то вони нї одної хвильки не вагались перед тим, щоби “означити” його градом оловяннх куль і мінними камяпимн стінами. Та сама історія дїєть ся й скрізь. Всюди і скрізь імперіалісти однакові. Однакові в них душі,; однакові цїлн і стремлїия, однакові інтереси і майже однакові методи боротьби за ті цїлн і інтереси. І тому то імперіалісти цілого світа тепер вже не мають довірря в широких пролетарських мас. Пролєтаріят цілого світа тепер вже добре знає що, приміром, значить те все що роблять представ- ники всесвітного, ненажерного імперіалізму і віджив- шого свій вік капіталізму в Парижу. РОБІТНИКИ ВЖЕ ЗНАЮТЬ. ЩО ВСЯ ТА МИРОВА ДОМЕДІЯ В ПАРИЖУ Є НІЩО ИНШЕ ЯК НОВА БРУТАЛЬНА РО- БОТА ТИХ САМИХ БРУТАЛЬНИХ СИЛ ЩО ЗРУй- .................................................. 8
НУВАЛИ СВІТ ДО КІНЦЯ І КРАЮ БОЖЕВІЛЬНИМ МОРДОМ. РОБІТНИКИ ЗНАЮТЬ ЩО ЦЕ — НОВИЙ ЗАГО- ВІР ЗЛОЧИНЦІВ КАПІТАЛІСТИЧНИХ НА ТРУДЯ- ЩИЙ НАРОД СВІТА, ЩО ЦЕ — ТА САМА, ВІЧНО НОВА І ВІЧНО СТАРА, ТЕПЕР ВЖЕ ПЕВНО ОСТАН- НЯ СПРОБА, СКУТИ МІЦНІ КАЙДАНИ НА ТРУДЯ- ЩИЙ ЛЮД. А знаючи це, пролєтаріят цілого світа відвертаєш ся од теї роботи і покладає надії на себе самого"і на свої власні сили і бачить спасене тільки в однім —'в соціалізмі. Робітники цілого світа починають все. більше і більше переконуватись що тільки оден єдиний соціа- лізм є в стані тепер одстояти ганебний заговїр капіта- лістів і їхніх слуг, що тільки соціалізм в силі розбити в пух і порох всі огидні плани капіталістів; що'тіяь-' ки і тільки лиш СОЦІЯЛЇЗМ — в стані закінчити ве- лику, так одвічальну і непосильну капіталістичному світови роботу біля привернена дійсно справедливого і сталого мира та зробити так, щоб більше капіталі- стичних воєн не було. Робітники цілого світа чимраз більше і більше по- чинають переконуватись що тільки лиш соціалізм є в силі загоїти тисячі ран від яких людство тепер так страждає та перетворити рівнини Европи, зриті куля- ми і зтолочені копитами кінськими знов вчівітучі го- роди і лани, уквітчані рослинами і золотистими ко- лосками збіжа. Робітники, починають переконуватись'що тільки соціалізм а силї тепер побудити наново до життя ---------------------------------------------9
всю фі-ичі.у і „іор..<іьн, енергію людства та замінити злобу і ненависть світа сього братньою любовю, солі- дарністю і справедливістю. ПОЗА ПЛЕЧІі ІМПЕРІЯЛЇСТИЧНИХ ГИПОКРЯ- ТІВ І ОБМАНЧИКІВ В ПАРИЖУ, ПРОЛЄТА- РІЯТ ЦЇЛОГО СВІТА, ЗЄДНАНИЙ ІНТЕР- НАЦІОНАЛЬНИМИ НИТКАМИ СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕ- СІВ В МОГУТНІ, ПРОЛЕТАРСЬКІ, ЗАЛІЗНІ БАТА- ЛЬОНИ ЧЕРВОНОЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ АРМІЇ, ВЖИВШИ ОДНОГО, ОДНІСІНЬКОГО ВІРНОГО, ВЖЕ ВИПРОБУВАНОГО ДЕНЕДЕ І ПЕВНОГО СРЕДСТВА — СВОЄЇ НЕОБМЕЖЕНОЇ, ВСЕСИЛЬНОЇ ПРОЛЕ- ТАРСЬКОЇ ДИКТАТУРИ, ПОКІНЧИТЬ РОБОТУ БІ- ЛЯ ПРИВЕРНЕНЯ СПРАВЕДЛИВОГО, ВІЧНОГО МИ- РА І ПРОЖЕНЕ З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ РАЗ НА ВСЕ ГРІЗ- НУ МАРУ ВІЙНИ. РОБІТНИКИ І РОБІТНИЦІ УКРАЇНСЬКІ! Прийшов час для пролетарів цілого світа викона- ти своє історичне призначінє: звалити капіталізм і на його руїнах завести соціалізм. В богатьох країнах пролетаріат вже зрозумів ва- гу теперішиого часу як рівнож зрозумів свої обовяз- кн свої інтереси і що саме тепер треба робити. Робітники і селяне Росії, наші брати на Україні, робітники Угорщини, Німеччини, Сербії. Болгарії фак- тично робітники по всім світі широкім, пробудились і пробуджують ся та кладуть підвалини, на яких ста- не новий будинок, нового гарного життя — ХР.АМ СОЦІЯЛЇЗМУ. Скрізь тепер, де лиш живуть поневоле- ні, страждаючі світа сього '— пролетарі — а вони скрізь живуть тепер — йде, або підготовляєть ся, об- новлююча, творча праця. 10
Та праця стоїть і перед нами. І пі також маємо 1 мусимо до неї «взятись. Цього не вільно забувати. Ми є також плоть од плоти і кість від кости цілого ор- ганізму робітничого і тому, коли ми не є всохлими членами того організму і можемо ворушитись, коли ми — нормальна частина того організму, то ми муси- мо також йти в такт з цїлостию і сповнити ту долю обовязку, яка нам припадає. Відмовитись тепер од свого обовязку булоб неп- ростимим гріхом і злочином перед самими собою, перед цілим робітничим світом. Який-же наш обовязок в теперішний час? Що маємо робити щоб виконати частину праці, яка нам припадає, та не бути в довгах перед цілим робітничим світом, який бере все в свої руки? Звісна річ що в теперішнім часі тим самим, добрим, спокійним, віка- ми плеканим сном, навіяним на нас нашими во- рогами, не сповнимо свого обовязку, бо'обовязок наш — великий, дуже великий. Який же наш обовязок? НАШ ОБОВЯЗОК В ТЕПЕРІШНИЙ ЧАС — ТОЙ САМИЙ ЩО й ОБОВЯЗОК РОБІТНИКІВ РОСІЇ, УК- РАЇНИ, УГОРЩИНИ,- НІМЕЧЧИНИ, АВСТРІЇ І ЦІ- ЛОГО СВІТА: БОРОТЬБА ПРОТИ КАПІТАЛІЗМУ І ПРАЦЯ ДЛЯ ЯКНАЙСКОРШОГО ТРІЮМФУ СОЦІЯ- ЛЇЗМУ ПО ВСІМ СВІТЇ. Тому отже, ми делегати, зібрані на 3-ім робітничім зїздї в Ню йорку, устами ШІСТЬОХ ТИСЯЧ українських робітників і робітниць, згуртованих під наш червоний робітничий прапор, відзиваємось до решти вас, чо- тириста девятьдесять пять тисяч і кажемо: ВИ МАЄ- =1Ц
ТЕ ТЕПЕР РОБИ-:: РАЗОМ З НАМИ ТЕ САМЕ, ЩО й МИ РОБИМО. ВИ МАЄТЕ ПРИЙТИ ДО НАС І ТІЛЬКИ ТУТ ВИКОНАЄТЕ РАЗОМ З НАМИ ТОЙ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ОБОВЯЗОК, ЯКИЙ НА ВАС СПАДАЄ. ИНЬШОГО ВИХОДУ НЕМА. Не виконаєте вн свого обовязку супроти себе са- мих, супроти робітників цілого світа, супроти соція- лїзму, доти, доки не прочуняєтесь од летаргічного сну, яким приспали і присипляють вас далі всі ваші і наші вороги лукаві, та не станете під наш славний, давно осьвячений в кровавих боях за новий світ і справедли- вість, червоний соиіялїстичяий прапор. Немає для вас ніякої змоги виконати великий обовязок поза соція- лїстнчпими рядами. тому в соціалістичні РЯДИ УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИКИ І РОБІТНИЦІ! ПІД ЧЕРВОНИЙ ПРА- ПОР, ДЛЯ СВІДОМОЇ ПРАЦІ І БОРОТЬБИ ЗА НО- ВИЙ ЛАД НА СВІТІ, ЗА СОШЯЛЇЗМ, КЛИЧЕМО ВАС! В РЯДИ УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СОЦІЯЛЇСТИЧ- НОЇ ПАРТІЇ ГОРНІТЬ СЯ СМІЛО І СКОРО, БО ЧАС НЕ ЖДЕ!. Знайте брати 1 товариші пращ і недолі, шо наше спасене тільки в соціалізмі. Знайте і те що соціалізму ніхто нам не дасть в подарунку; не принесуть його анї ангели з неба аиї чортяки з пекла. Мусимо ми^самі, своїми твердими мускулами, своїми просьвіченими умами, своїми власними силами і своєю солідарною упертою боротьбою і працею його завести. І ми його заведем скрізь, по всім світі. Треба тіль- ки взятись до праці всім нам. Невже» ви відмовитесь від прані? Невже» й на далі покладатнмете надїї на .. - —12
ріжних ваших непрошс;іих “спасителів” од ріжиих союзів, комітетів і федерацій та чекатимете спасена для себе з того боку? Невжеж й досі невспіли ви переконатись, що старі філядельфійські дзронн не звістять вам свободи, анї поправлять вашого життя? Невжеж й досі в вас тліє надія і палає віра в те, що уклінними прозьбамн і меморіалами до ріжних ?впли- вових чинників” Америки і Евронп, можна осягнути те, чого нам, робітникам треба? Невжеж й досі ще не вспіли ви переконатись що ї “щирі спаснтелї” ваші по сім боці океану, ті Всі “спа- сителї” що увесь час водили вас манівцями і обіцю- вали по смерти краще життя і непрошені “спасителї” по тім боці, що так безсоромно' з легенької- руки, од- важувались недавно робити так до болю трагічні експеріменти на шкірі українського трудящого люду через запрошуване собі на поміч чужих військ і які сгарають ся те саме робити ґй тепер, — вас не спа- суть і не збірають ся того робити? Невже-ж ви можете вірити й тепер ще в те, що закляті вороги заграничні і всї ті свої “добрі люде” зроблять вам добро а не лихо і що на них можна покладатись як на дійсно справедливих, щирих і доб- рих людий та приятелів? Викиньте з голов своїх дурницї і відвертайтесь від тих людий, позуючих перед вами в ролі “спасителїв”і що подібними дурницями вас годували і годують, а натомість мацніть ся за лоб і подивіть ся, чи в вас' не лишилось, бодай на макове зерно розуму. І коли' там є хоча одробіиочка розуму, то, ми певні, що він ........ .......... ----13
підкаже вам, шо саше тепер треба робити для того аби сповнити свій обовязок зглядом себе, зглядом сво- єї робітничої кляси, в цїлн обповленя сього світа і заведеня нового, справедливого ладу, нового щасли- вого життя. Зробіть не чим скорше бо час не жде. Не пора тепер спати і чекати па щось, або на ко- гось. Ми вже довго спали і чекали. Тепер нора під- водитись і ділати самим для себе. Бо піхто за нас і для нас не зробить того то нам треба. “Освободже- пє робітників має бути ділом самих робітників”, ска- зав більше як півстолїтя тому назада великий учи- тель соціалізму Карл Маркс і ті слова — вічні і їх не вільно забувати. Зрозумійте-ж це брати і починайте разом з нами працю для освободженя з всіх форм неволі. СТАВАЙТЕ ЗАРАЗ ПІД ЧЕРВОНИЙ СОЦІЯ- ЛЇСТИЧНИй РОБІТНИЧИЙ ПРАПОР, В РЯДИ ЄДИ- НОЇ ВАШОЇ, РОБІТНИЧОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ОРГА- НІЗАЦІЇ ТУТ В АМЕРИЦІ — У. Ф. С. П„ ЯКА ПОВЕ- ДЕ ВАС ПРОСТИМ І ПЕВНИМ ШЛЯХОМ ДО НОВО- ГО ЖИТТЯ, ДО СОЦІЯЛЇЗМУ. ПРИЛУЧІТЬ І СВІЙ ГОЛОС, ДО НАШОГО І РАЗОМ ХАПЗАЛУНАЄ НАШ. МОГУТНІЙ ГРІЗНИЙ І РАДІСНИЙ КЛИЧ: ДОЛІВ КАПІТАЛІЗМ! НЕХАЙ ЖИВЕ СОЦІЯЛЇЗМ! З Ий З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СОЦІЯЛЇСТИЧНОЇ ПАРТІЇ В АМЕРИЦІ ПЮ ЙОРК ДНЯ 14. - 19 ГО ЦЬВІТНЯ.
ЗДОБУВАЙТЕ ПРАВО ДО ЖИТЯ! ОРГАНІЗУЙТЕСЬ! ВСТУПАйСЕ в соціалістичні РЯДИ! ТОВАРИШУ РОБІТНИКУ! ЧИ ВАМ ДОБРЕ ЖИВЕ СЯ? ЧИ ВАМ НІКОЛИ НЕ ДОКУЧАЄ НІЯКА НУЖДА? ЧИ ВИ МАЄТЕ ТІ ПРАВА, ЯКІ ПОВИНЕН МАТИ КОЖДИЙ ЧОЛОВІК? ВДАСТЬ СЯ, ЩО НА ВСІ ПИТАНЯ ВІДПОВІСТЕ —.НІ! ЄСЛИ ОТЖЕ ТАК, ТО ЧОМУ НЕ СТАРАЄТЕСЬ ПОМОЧИ СОБІ? ЧОМУ НЕ ВСТУПАЄТЕ В РЯДИ СОЦІЯЛІСТИЧНОІ ПАРТІЇ, ЯКА БО- РЕТЬ СЯ ЗА-ВИЗВІЛ РОБІТНИКІВ З КАПІТАЛІСТИЧНОЇ НЕВОЛІ? ЗНАЙТЕ, ЩО ТІЛЬКИ СОЦІЯЛІСТИЧНА ПАРТІЯ Є ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБІТНИКІВ, З РОБІТНИКІВ І ДЛЯ РОБІТНИКІВ І ЩО ТІЛЬКИ В НІЙ ЗОРГАНІЗОВАНІ, ВИ ЗМОЖЕТЕ ДОБОРОТИСЬ СПРАВЕДЛИВОГО ПО- РЯДКУ НА СЬВІТІ. ЧАСТИНА РОБІТНИКІВ ВЖЕ ПУСТИЛА СЯ В ДОРОГУ ДО КРАЩО- ГО ЖИТЯ. А ЩО-Ж ВИ? ЛИШИТЕСЬ ДАЛЬШЕ В РАБСТВІ І НЕВОЛІ? ЧИ НЕ ПРИЛУЧИТЕСЬ ДО РОБІТНИЧОЇ ГРОМАДИ ДЛЯ СПІЛЬНОЇ ОБОРОНИ? НІ ВИ НЕ ЛИШИТЕСЬ ПО-ЗАДУ, КОЛИ НЕ НАЛЕЖИТЕ ЄЩЕ ДО НИНІ, ТАК ЗРОБИТЕ СЕ ТЕПЕР. ВСТУПАЙТЕ В РЯДИ УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СОЦІЯЛІСТИЧНОІ ПАРТІЇ! ЗА ІНФОРМАЦІЯМИ ПИШІТЬ НА АДРЕСУ: ЕХ. СОМ. II. Р. 8ОС. РАКТУ Я22 ЕА8Т 5-Ні 8ТКЕЕТ — Ь7Е1У,У0НК, СІТУ.
Читайте одиноку робіт- ничу часопись в Злучених Державах Північної Аме рики.-Орган Української Фед. Соціялїстич. Партії. „Робітник” Ся чжолнсь боронить іігтереси працюю- чих мас і бороть ся зі осїми галаи асами І ворогами робітничої кліки. Коло леї торгують ся найськідомійші еле- менти між українськими робітниками в Америці, котрі розуміють потреби і класові змагала робітництва. В сій часописі містять ся найцїкавійші ста- ті на рйкні теми. З неї Ви можете довідатись про рух і жит» наших українських емігрантів в Америці 1 Канаді, бо в пождім місті де тілько є укра- їнські робітники, там сл часопись має своїх кореспондентів. Новинки зі старого краю і цілого сьвіта є освітлювані в робітничім світлі. Жадайте оказового числа. Пишіть на ад- ресу" “КОВІТ1ЧУК” 222 ЕА8Т 5-Ій $Т. ЯЕИ ¥ОНК, Я, ї.