Автор: Olkanen Helfrid   Friman Anja  

Теги: suomen kieli   textbok  

ISBN: 951-553-317-1

Год: 1989

Текст
                    HELFRID OLKANEN	ANJA FRIMAN
PEHR-OLOF RONNHOLM	ANNA-LISA AHRENBERG
tulemme cl
J textbok
Ab Svenska Latomedel
Skolstyrelsen har 12.3.1986 godkant detta laromedel och darav fore 1.1.1990 tryckta oforandrade upplagor som larobok vid undervisningen i finska i de svensksprAkiga grundskolornas tredje Arskurs.
Trettonde upplagan
Kan anvandas jamsides med nionde-tolfte upplagan.
Teckningar: Lauri Manninen och Tuula Simonen
Redaktor: Margareta Teir
© 1970 Helfrid Olkanen, Anja Friman, Rehr-Olof Ronnholm och Anna-Lisa Ahrenberg, samt Ab Svenska Laromedel, Esbo, Finland
Partiellt kopieringsfdrbud
Att kopiera detta verk ar forbjudet enligt lagen om upphovsratt (404/61, andr 897/80) och lagen om ratt till fotografisk bild (405/61, andr 898/80), forutom par-tiell kopiering for undervisningsandamAI, som narmare faststalls i avtalet mellan finska staten och Kopiosto r f
ISBN 951-553-317-1
Vaasa Oy, Vasa 1989
Forord
Foreliggande larobok i finska ar en del av en storre helhet. Till den ansluter sig en dv-ningsbok och en lararhandledning.
Vi har utarbetat laroboken enligt de riktlinjer for sprSkundervisningen som anges i la-roplanen for grundskolan.
Valet av ord har gjorts med stod av Juhani Karvonens m.fl. frekvensundersdkning, varvid vi beaktat kravet p3 att begreppen bdr vara elevnara och aktuella och dessutom lampliga att 3sk3dliggdra i undervisningssituationen.
Varje g3ng en'ny struktur presenterats har detskett med hjalp av bekanta ord, me-dan nya ord har inlarts med hjalp av bekanta strukturer.
Det ar med stor tvekan vi har tagit med en ordlista med en oversattning till svenska. Ordlistan f3r i ingen handelse anvandas som underlag for inlarning och forhor av ord el-ler ge anledning till oversattning.
En nyborjarbok m3ste fylla hogt stallda krav p3 3sk3dlighet. Vi har fdrm3nen att f3 samarbeta med konstnaren Lauri Manninen, som varit en aktiv medlem i arbetslaget. Vi tackar hum.kand. Taila-Marjatta Linho, som sprSkgranskat texterna.
Helsingfors och Nykarleby i maj 1970
Helfrid Olkanen Pehr-Olof Ronnholm
FORORD TILL SJATTE UPPLAGAN - TASSA TULEMME a TEXTBOK
Laromedlet ar avsett for grundskolan. I praktiken anvands det i flera olika fdrh3llanden. Vi har darfor ansett det andamSlsenligt att fr3ng3 3rskursmarkering och i stallet indela serien i a-, b-, c- och d-bocker: Det forandrar inte arbetssituationen i det stora flertalet klasser, men kan i n3gon m3n verka mer motiverande for olika minoritetsgrupper vilka inleder finskundervisningen i andra Srskurser an 3k 3. Till dessa anvandare hor bl.a. Slandska elever, elever p3 ensprSkigt finska orter, elever i finsksprSkiga skolor for hor-selskadade och finlandska elever i Sverige.
Vi har aven gett hela serien namnet "Tassa tulemme".
Vi har tacksamt utnyttjat alia r3d och p3pekanden vi f3tt av verksamma larare. I valet mellan olika alternativ har vi forsokt stanna for ett som ligger narmast de overgripande m3len for grundskolan.
I a-boken, liksom i foljande delar, infdrs en forteckning over strukturerna for att un-derlatta oversikten. Av denna framgSr att behandlingen av nya strukturer avslutas p3 sidan 37 i a-boken. Det efterfoljande materialet ar avsett for dem som har behov av fler texter, och det skall genomgSs endast i de klasser och av de elever vilka grundligt in-hamtat den egentliga larokursen.
Antalet dvningar till a-boken har vasentligt utokats.
Svenska kulturfonden har ekonomiskt stott revisionsarbetet.
Grankulla i mars 1976
Konstruktorsgruppen
FORORD TILL NIONDE BEARBETADE UPPLAGAN
Revisionen av grundskolans laroplan har medfort en oversyn av laroboksserien. Vi har moderniserat innehSllet i a-boken och delvis fornyat bildmaterialet.
Esbo i januari 1982
Konstru ktorsgru ppen
a-boken
sida 5
9
10
11
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26-27
28 ’
29
30
32 35-36
37
38-43 48-49
52 44-56
Kuka? Mika? Kimmolla on... Minkavarinen? Millainen? on — ei ole Kertausta (Repetition) Kenen?
Kenen? — Kenella on?
Vanhan sedan — vanhalla sedalla Mitka? Minkavariset? Millaiset? Onko? — On. Ei ole.
Ovatko? — Ovat. Minka?
Kertausta yksi — kymmenen Paljonko kello on? Kertausta Kertausta mina, sina, han... minulla on, sinulla on... (mina) olen, (sina) olet, han on... (mina) juoksen, (sina) juokset, han juoksee... (mina) luen, (sina) luet, han lukee...
Missa? kaupassa isossa korissa yksitoista — kaksikymmenta Kertausta Missa? poydalla Milla? polkupydralla kynalla
Kertausta Kertausta Joulukuva Sanastot (Ordforteckningar)
Kuka tama poika on?
Han on Kimmo.
Mirri on kissa.
Mika tama on? Se on pallo.
Mika tama on? Se on kissa.
5
Kuka tama tyttd on?
Han on Leena,
Tama on Leena.
Han on tyttd.
Tama on vene. Mika tama on? So on vene. Leenalla on vene.
Tama on Hessu. Hessu on koira. Mika tama on?
Leena on tyttd.
Leenaila on vene.
Se on koira.
6
Kimmo on koululainen.
Han og koulupcika.
Kuka tama koulupoika on?
Han on Kimmo.
Tama on tuoii. Mika tama on? Se on tuoii.
lama on kirja.
Kirja on vihrea.
Kimmolla on kirja ja kyna.
Hanella on vihrea kirja.
Hanella on myds vihrea kyna.
Leena on myds koululainen. Han on koulutyttd.
Kuka tama koulutyttd on? Han on Leena.
Tama on lakki.
Leenalla on lakki.
Tama on poyta.
Leenalla on laukku. Hanella on vihrea koululaukku.
Tama on hame. Leenalla on sininen hame.
Tama on pusero. Leenalla on pusero. Hanella on punainen pusero.
Leenalla on poyta.
Leenalla on kirja, vihko ja kyna.
Hanella on sininen kirja, sininen vihko ja punainen kyna.
8
Tama on tukka.
Leenalla on kyna ja kirja.
Millainen kyna on? Kyna on pitka.
Kirja on pieni.
Kimmolla on vaalea tukka.
Tama tuoii on matala.
Poyta ei ole matala. Se on korkea.
10
Kimmo on pitka poika. Han on koulupoika. Kimmolla on vaalea tukka. Tukka on lyhyt. Pusero on vihrea. Kimmolla on pieni, musta kissa. Hanella on myds ruskea pallo.
Leena on pieni tyttd. Han on koulutyttd. Leenalla on tumma tukka. Tukka on pitka. Pusero on punainen. Lakki on valkoinen. Leenalla on pieni, ruskea koira. Hanella on myds vene ja sininen pallo.
Toinen kyna on pitka ja toinen on lyhyt.
Toinen koira on iso ja toinen on pieni.
Toinen tyttd on vaalea ja toinen on tumma.
Toinen kirja on iso ja toinen on pieni.
Toinen poyta on korkea ja toinen on matala.
11
13
Jaakko Terttu
Hilkka Vuorio on Kimmon ja Leenan aiti.
Han on myds Tertun ja Jaakon aiti.
Pentti Vuorio on Kimmon ja Leenan isa.
Han on myds Tertun ja Jaakon isa.
Terttu on viela pieni lapsi,
mutta Jaakko on jo koululainen.
Jaakko on Kimmon veli. Han on myds Leenan ja Tertun veli.
Leena on Tertun sisko. Han on myds Kimmon ja Jaakon sisko.
Terttu on Kimmon, Leenan ja Jaakon pikkusisko.
Kenen aiti Hilkka Vuorio on?
Han on Leenan aiti.
Kenen pikkusisko Terttu Vuorio on?
Han on Leena Vuorion pikkusisko.
Hilkka Vuorio on Jaakon aiti.
Jaakko on aidin poika.
Aidilia on poika.
Pentti Vuorio on Leenan isa.
Leena on isan tyttd.
Isalla on tyttd.
Kenella on koira? Leenalla on koira.
Kenella on lippu? Jaakolla on lippu
Kenen koira se on? Se on Leenan koira.
Kenen lippu se on? Se on Jaakon lippu.
15
Jaakko on koulupoika.
Pojalla on auto.
Auto on pojan leikkikalu.
Pojan leikkikalu on uusi.
Auto on pojan uusi leikkikalu.
Pojalla on uusi leikkikalu.

Leena on koulutyttd.
Tytolla oh kello.
Se on tyton rannekello.
Tyton kello on uusi.
Se on tyton uusi kello.
Tytolla on uusi rannekello.
Kenella on auto?
Pojalla on auto.
Kenella on uusi kello?
Tytolla on uusi kello.
Kenen auto se on? Se on pojan auto.
Kenen kello se on? Se on tyton kello.
16
Tuo on vanhan sedan keppi.
Vanhalla sedalla on keppi.
Isan veli on Leenan seta.
Seta on vanha.
Sedan nimi on Tauno.
Han on Tauno Vuorio.
Tauno on vanha seta.
Aidin sisko onKimmon tati.
Tati on nuori.
Tadin nimi on Marjatta.
Han on Marjatta Nieminen.
Tuo on nuoien tadin
hattu.
Nuorella tadilla on kaunis hattu
Nuoren tadin hattu ei ole ruma.
Se on kaunis.
Tama on myds Jaakon pieni lippu. Sen risti on myds sininen
Tama on
Jaakon pieni lippu.
Pienen lipun risti on sininen.
Nama liput ovat sinivalkoiset.
Nama pienet liput ovat sinivalkoiset.
$ Tama
Taman ruskean
Toinen ikkuna on levea ja toinen ikkuna on myds levea.
Mokin molemmat ikkunat ovat siis leveat.
mokki on ruskea.
mokin ikkuna on levea.
Tama on Suomen lippu
Tuc	mokki on punamen.
Tuon punaisen mokin ikkuna on kapea.
Toinen ikkuna on kapea ja
toinen ikkuna on myds kapea.
Mokin molemmat ikkunat ovat siis kapeat.
Mitka liput ovat sinivalkoiset?
Jaakon pienet liput ovat sinivalkoiset.
Minkavariset pienen mokin seindt ovat? Ne ovat punaiset.
Millaiset Jaakon liput ovat? Ne ovat pienet.
18
Jaakolla on vaalea tukka ja siniset silmat.
rtanella on suuret korvat.^?
Hanella on pieni nena
ja punainen suu.
Jaakon kasi on usein likainen. Toinenkin kasi on likainen. Se on melkein musta. ' ( Silloin Jaakolla on likaiset kadet. Nyt Jaakon kasi on puhdas.
Jaakolla on punaiset sukat
ja mustat kengat.
Toinen кепка on rikkinainen.
Jaakon pusero on raidallinen.
Housut taas ovat ruudulliset.
Pusero ei ole likainen. Se on puhdas.
Housut ovat myds puhtaat.
Onko Jaakolla tumma tukka?
Ei ole, hanella on vaalea tukka.
Onko Jaakon Kasi aina puhdas?
Ei ole, Jaakon kasi on usein likainen.
Ovatko Jaakon kadet nyt puhtaat? Ovat. Nyt Jaakon kadet ovat puhtaat.
19
Tama on tummanvihrea pitka puu. Se on kuusi.
Koivun kaikki lehdet ovat vaaleanvihreat.
Kuusen oksat ovat pitkat.
Siella on ruskea orava. Ruskean oravan hanta on pitka. Ruskealla oravalla on pitka, pondinen hanta.
lintu.
Minka puun oksa on pitka? Kuusen oksa on pitka.
Tuolla on pieni
Pienella linnulla on terava nokka. Pienen
linnun nokka on pitka ja terava.
Onko oravan hanta porroinen? On, se on porroinen.
Onko koivun lehti tummanvihrea? Ei ole, se on vaaleanvihrea.
20
Katu on pitka. Puu on korkea. Toinen talo on korkea ja toinen on matala. Poliisi on pitka. Hanella on musta lakki. Iso auto on punainen. Pieni auto on sininen, Poikupydra on vihrea. Se on pieni.
Koulu on iso, punainen talo. Se on Kimmon koulu. Piha on myds iso. Kimmon luokkahuone on pitka ja levea. Huoneen ikkunat ovat leveat ja korkeat. Katto on valkoinen ja lattia on vaaleanruskea. Seinat ovat vaaleanvihreat. Luokkahuoneen kaapit ovat matalat. Ne ovat keltaiset. Tuolit ja poydat ovat myds keltaiset.
Toinen kukka on punainen ja toinen on sininen. Toinen kissa on musta ja toinen on valkoinen. Toinen katu on pitka ja toinen on lyhyt.
Toinen kasi on puhdas ja toinen on likainen. Toinen kaappi on korkea ja toinen on kapea. Toinen tie on levea ja toinen on kapea.
Toinen auto on vanha ja toinen on uusi.
Toinen pusero on raidallinen ja toinen on ruudullinen.
yksi kaksi kolme ndjS viisi
2 + 3 = 5 kaksi plus kolme on viisi
kuusi seitseman tahdeksan yhdeksan kymmenen
4 + 6 = 10
nelja plus kuusi on kymmenen
22
23
Leenan ja Jaakon koulu
Seta:	Mika talo tama on?
Jaakko: Se on koulu.
Leena: Tuo poika on koululainen.
Jaakko: Tuo tyttd on myds koululainen.
Seta:	Mika tuo on?
Jaakko: Se on polkupyora.
Leena: Se on tuon pojan polkupyora.
Jaakko: Tuo taas on taman tyton pallo.
Seta:	Millainen polkupyora on?
Leena: Se on pieni, mutta se on uusi.
Seta:	Minkavarinen se on?
Leena:	Se on vihrea.
Jaakko:	Pallo taas on sininen.
Seta:	Minkavarinen koulutalo	on?
Leena:	Koulutalo on punainen,	mutta talon katto
on vihrea.
Jaakko: Punaisen koulutalon vihrea katto on kaunis.
Mokin kuva
Riitta:	Tama on mokin kuva.
Kimmo: Riitta: Maija:	Millainen mokki on? Se on matala ja kaunis. Tama ikkuna on levea, mutta tuo ikkunaon kapea.
Riitta:	Mokki on ruskea. Sen seinat ovat siis ruskeat.
Kimmo;	Minkavarinen katto on?
Riitta: Maija:	Katto on vihrea. Mutta tummanruskean mokin ovi on vaaleanruskea.
Riitta: Maija:	Mokin molemmat ovet ovat vaaleanruskeat. Piha on suuri. Siella on korkea puu. Se on vihrea ja kaunis.
Riitta:	Se on koivu. Koivu on kaunis puu. Tuolla taas on tummanvihrea kuusi.
Kimmo:	Ja pieni ruskea orava!
Riitta: Kimmo: Maija: Kimmo: Maija:	Oravat ovat usein siella. Kuka tuo seta on? Han on opettaja Paavola. Han on Riitan isa. Onko tuo opettajan auto? On. Se on opettaja Paavolan auto.
25
Hei, kuka sina olet?
Vai niin. Mina olen Jaakko Vuorio. Sina olet varmasti uuden naapurin tytto.
%
Mina olen Hannele Salo.
Olen. Mina asun nyt taalla. Sinulla on kai siskokin.
Minulla on uusi polkupydra. Nyt mina ajan ja sina juokset.
On. Siskon nimi on Leena. Han on yhta vanha kuin sina.
Minulla on myds veli
Veljen nimi on Heikki. Ja han on yhta vanha kuin sina. \\ Han on myds yhta pitka kuin sina.
Kylla minullakin on polkupydra.
No sitten sinakin ajat.
Me ajamme kilpaa.
Heikilla on myds polkupydra.
Meilla on siniset polkupydrat.
Teilla on siniset polkupydrat.
Meilla taas on punaiset polkupydrat.
Те olette kai paljon ulkona. Те ajatte.
Olemme. Me olemme joka paiva ulkona.
26
Kimmo, Leena ja Jaakko ovat koulussa.
Terttu nauraa.
Terttu itkee.
Terttu: Mina olen aidin kanssa kotona.
Mina istun ja iaulan.
Mina myds tanssin. Hessu, sina juokset ja mina nauran. Nyt Hessu juoksee pois ja mina itken.
Aiti: Sina laulat ja tanssit. Sina leikit Hessun ja Mirrin kanssa.
Terttu: Sina kavelet, mutta
Hessu ja Mirri juoksevat.
Aiti ja Terttu: Ja me nauramme.
Mita Terttu tekee?
Han laulaa.
Mita aiti ja Terttu tekevat?
He kavelevat.
Mita Hessu tekee? Se juoksee.
Mita Mirri ja Hessu tekevat?
Ne	juoksevat.
27
Terttu ja Hessu leikkivat kotona.
Kimmo lukee.
Riitta piirtaa.
Leena kirjoittaa.
Erkki laskee.
Kimmo: Mina luen ja sinakirjoitat.
Leena: Sina luet ja minakirjoitan.
Riitta: Mina piirran ja sina lasket.
Erkki: Sina piirrat ja mina lasken.
Kimmo ja Leena: Me luemme ja kirjoitamme.
Riitta ja Erkki: Те luette ja kirjoitatte.
Me piirramme ja iaskemme.
Kimmo ja Leena: Те piirratte ja laskette.
Kaikki koululaiset lukevat, kirjoittavat, piirtavat ja laskevat.
28
Isalla on iso kori.
Taneli Lehtonen on kaupassa. Han myy.
Terttu on isan kanssa kaupassa. Isa ostaa.
Isossa korissa on valkoinen paketti.
Valkoisessa paketissa on pydrea leipa.
Korissa on myds ruskea pussi.
Ruskeassa pussissa on punainen omena.
Tertulla on pieni
Pienessa
aukku kadessa.
laukussa on aidin kahvipaketti.
Taneli Lehtosella on vihrea takki.
Takin isossa taskussa on keltainen kyna.
Taneli Lehtonen laskee: kahdeksan plus kaksitoista on kaksikymmenta.
29
30
Sedalia on mokki.
on paksu.
Laatikko on punainen.
Laatikon kansi on auki.
Laatikossa on kirja.
Ison kaapin isossa kaapissa on Punaisen
ovi on auki. laatikko. laatikon kansi on auki.
lehti on ohut.
Kirjan
Kirjassa on hauska kuva.
Punaisessa laatikossa on kirja.
Missa kirja on? Se on laatikossa.
Missa laatikko on?
Se on kaapissa.
Missa kaappi on? Se on sedan mdkissa.
3T
Lapset leikkivat ulkona.
Siella ovat Jaakko ja Heikki. He ajavat kilpaa.
Jaakolla on uusi, punainen polkupyora. Heikin pydra on sininen. Se on jo vanha.
Terttu juoksee. Hanella on hauska leikkijuna. Se on punainen, sininen ja vihrea. Tertulla on pitkat, raidalliset housut. Hanella on myds raidallinen lakki.
Hannele leikkii Hessun kanssa. Hessulla on pallo.
Hannele laskee: kolme, kaksi, yksi, hep! Silloin Hessu juoksee. Mirri ei ole ulkona. Se istuu ikkunassa.
32
Leena: Aiti, paljonko kello on?
Aiti:	Se on puoli kolme.
Leena: Onko Kimmo kotona?
Aiti:	Ei ole. Kimmo on kaupassa.
Terttu ja Jaakko leikkivat ulkona.
Leena: Missa kaupassa Kimmo on?
Aiti:	Han on Tanelin kaupassa.
Leena: Taneli Lehtonen on hauska mies.
(Kimmo tulee.)
Kimmo: Hei, hei! Nyt omenat ja leivat ja kahvi-paketit ovat kotona. Tama iso kori on hyva.
Aiti:	Kiitos, kiitos! Sina olet kiltti poika!
Leena: Mita sinulla on taskussa?
Kimmo: Minulla on pieni paketti.
Leena: Kenen paketti se on?
Kimmo: Se on isan paketti. Nyt on isan nimipaiva.
Tanaan on Pentin paiva.
Leena: Ja huomenna on isan syntymapaiva!
33
Nyt on aamu. Isa nukkuu sangyssa. Kello on isan poydalla. Se on puoli seitseman. Vuorion perheen kaikki lapset seisovat sangyn vieressa. Tertulla on kaunis kukka kadessa. Kimmolla on paketti, Leenalla on kahvikuppi ja Jaakolla on iso voileipa. Nyt aitikin tulee. Hanella on kahvi-pannu. Lapset laulavat:
Isa kulta, isa kulta, heraa jo, heraa jo!
Silloin isa heraa.
— Onnittelemme! huutavat aiti ja kaikki lapset.
— Kiitos, kiitos! isa sanoo.
Isa on iloinen.
34
Missa auto on? Se on tuolilla.
Missa omena on? Se on poydalla.
Missa poyta on? Se on lattialla.
Missa Terttu tanssii? Han tanssii lattialla.
Pihalla on keltainen penkki.
Tytot istuvat penkilla.
Mirri ei ole ulkona.
Se istuu poydalla, ja poyta on ikkunan vieressa.
Pihalla on kaunis koivu.
Koivussa istuu pieni lintu. Lintu istuu koivun pitkalla oksalla.
Mita nyt, Mirri?
Mirri juoksee. Nyt se on pihalla. Mutta pieni lintu lentaa pois.
— Hyi, nyt Mirri ei ole kiltti! tytot sanovat. Mirri kavelee pois.
Missa Mirri istuu?
Mirri istuu poydalla.
36
Heikin isa ajaa autoIla.
Isa ajaa vihrealla autoIla, ja Heikki ajaa sinisella polkupydralla.
Heikki ajaa polkupydralla
Terttu leikkii junalla.
Terttu leikkii hauskalla junalla, ja Jaakko leikkii isoIla pallolla.
Jaakko leikkii pallolla.
Riitta piirtaa liidulla.
Teuvo kirjoittaa kynalla.
Teuvo kirjoittaa pitkalla kynalla, ja Riitta piirtaa lyhyella liidulla.
Riitan liitu on lyhyt.
Milla Jaakko leikkii?
J h leikkii uallolla.
Milla Riitta piirtaa?
Riitt piirtaa liidulla.
Tanaan Riitan luokkatoverit ovat maalla.
Riitan mokki on kauniin jarven rannalla. Aurinko paistaa ja jarvi on sininen. Ranta on pitka.
Siella on pieni sauna.
Saunan vieressa on laituri.
Maija seisoo laiturilla. Riitalla on oma vene. Kimmo istuu nyt veneessa. Esko ja Jussi uivat.
Kaikki lapset juoksevat ja leikkivat rannalla.
38
Mokissa on iso poyta ja pitkat penkit.
Pojat istuvat pitkalla penkilla seinan vieressa.
Maija istuu lattialla.
Poydalla on iso voileipapaketti.
Nyt kaikki lapset syovat.
Kimmolla on hyva voileipa ja
Eskolla on punainen omena.
Riitan isalla on iso kahvikuppi ja kahvipannu.
Lapset laulavat ja nauravat.
He puhuvat ja huutavat.
39
Jaakko nukkuu pienessa ^angyssa.
Sangyn vieressa seisod iloinen poika.
Iloisella pojalla on sininen lakki ja kaunis, kirjava saieenvarjo.
Pojan nimi on NUKKU-MATTI.
— Hei, hei! Nukku-Matti sanoo. — Minulla on helikopteri tuolla ulkona pihalla.
Lennamme kilpaa linnun kanssa.
Huomenna olet taas taalla kotona.
Nyt lahdemme.
40
Nyt Jaakko jo istuu Nukku-Matin vieressa punaisessa helikopterissa.
Nukku-Matilla on pydrea sateenvarjo kadessa.
He lentavat ja Jaakko on iloinen.
Han huutaa ja laulaa.
Nukku-Mattikin laulaa.
Molemmat laulavat.
Aurinko paistaa ja talvas on sininen.
Nyt helikopteri lehtaa Vuorion talon yli. Jaakko katsoo alas.
Missa kaikki tytot ja pojat, sedat ja tadit ovat?
Leena istuu puussa, ja Terttu ajaa isoIla autoIla. Jaakon sanky on pihalla, ja Hessu nukkuu sangyssa. Isa istuu katolla ja leikkii Tertun junalla.
Aiti juoksee kilpaa Mirrin kanssa.
42
Nukku-Matti ja Jaakko lentavat kadun yli. Tuolla on Tauno-seta.
Hanella on Leenan koululaukku kadessa.
Kadulla on korkea tuoli ja
Marjatta-tati seisoo korkealla tuolilla.
Hanella on poliisin musta lakki.
Missa Kimmo on?
Kimmo istuu veneessa, mutta vene on kadulla.
Mutta missa Nukku-Matti ja helikopteri ovat? Jaakko heraa omassa sangyssa. Han on taas kotona.
43
sivu 5 tama
han
on
det har; detta den har, denna han; hon
ar
sivu 7
koululainen koulupoika
skolelev skolgosse
poika
Kimmolla on
pojke, gosse
kirja
kyna
poyta
kuka?	vem?	sivu 8
mik®?	vad?	koulutyttd
se	den; det
lakki
sivu 6 tyttd
vene
myds
koira ,
pusero
laukku
ocksS, aven
sininen vihko
hund
punainen
44
skolflicka
sivu 9 minkavarinen? ruskea valkoinen musta keltainen toinen —
toinen puu
vilken farg (har)? brun
vit
svart
gul
den ena —
den andra
trad
kukka
kaappi
skap
sivu 10 millainen?
tukka
pitka lyhyt korkea matala iso pieni tumma vaalea ei ole
hurdan?
kort hog ISg
opettaja oppilas luokka luokkahuone lattia
la rare elev klass klassrum golv
katto
stor liten mork ljus (det) ar inte
ikkuna
fonster
45
auto
bil
polkupydra
piha
cykel
sivu 16 leikkikalu, leikkikalun rannekello, ranhekellon
uusi, uuden
leksak
armbandsur
ny
portti
tie tuo
gardsplan
vag
det dar, den dar
sivu 17
seta, sedan vanha, vanhan keppi, kepin
farbror gammal kapp
tati, tadin	tant; faster;
moster
sivu 14
perhe, perheen aiti, aidin isa, isan viela lapsi, lapsen jo veli, veljen sisko, siskon pikkusisko, pikkusiskon mutta kenen?
familj mor, mamma far, pappa annu barn redan bror
syster lillasyster
men vems?
nuori, nuoren ung
hattu, hatun
kaunis, kauniin ruma, ruman
vacker
ful
sivu 15
juna, junan
tag
flagga; biljett namn vem har
hatt
lippu, lipun nimi, nimen kenella on?
sivu 18
mokki, mokin levea, levean kapea, kapean risti, ristin
Suomi, Suomen
stuga bred smal
nama ne mitka? molemmat siis sinivalkoinen, sinivalkoisen
de har; dessa de
vilka?
bagge, bcida (tva)
saledes, alltsa bl^vit
46
sivu 19 silma, silman
nena, nenan
suu, suun suuri, suuren
korva, korvan
usein silloin
kasi, kaden
likainen, likaisen sukka, sukan
кепка, kengan
rikkinainen, rikkinaisen raidallinen, raidallisen ruudullinen, ruudullisen
housut taas
puhdas, puhtaan nyt
melkein aina
sivu 20 tummanvihrea, tummanvihrean vaaleanvihrea, vaaleanvihrean kuusi, kuusen oksa, oksan
orava, ora van
oga
nasa
mun stor
ora
ofta dS
hand
smutsig strumpa
sko, kanga
siella
tuolla
hanta, hannan
porroinen, porroisen koivu, koivun
lehti, lehden
kaikki
sondrig, trasig
lintu, linnun
nokka, nokan
terava, teravan
sivu 23
dar
dar (borta)
lurvig, yvig
blad, lov
nabb
vass
randig
ater ren
paljonko?	hur mycket?
nu nastan alltid
morkgron
ljusgrdn
gran
gren, kvist
ekorreM
sivu 26
hei!
mina sina
me te vai niin naapuri, naapurin varmasti
yhta suuri kuin
-kin
asun taalla
ajan
juoksen kylla
hej!
jag du vi ni jasa granne sakert lika stor som ocksa, aven jag bor har
jag kor, jag aker jag springer ja; nog
47
Mita isa tekee?
Kuka on kaupassa?
Minkavarinen Heikin polkupydra on?
Missa auto ajaa?
Mika kaupan nimi on?
Mita Maijalla on kadessa?
Minkavarinen kori Marjatta-tadilla on?
Missa Mirri on?
Mita Riitta tekee?
Missa Heikin isa on?
Milla han ajaa?
Milla Riitta piirtaa?
Mita vihreassa korissa on?
Millainen Riitan isan kahvikuppi on?
Minkavariset Tauno-sedan housut ovat?
Kuka juoksee kilpaa Hessun kanssa?
48
Mita aiti tekee?
Milla Tauno-seta leikkii?
Minkavarinen helikopteri on?
Millainen Marjatta-tadin hattu on?
Missa Kimmo istuu?
Minkavarinen vene on?
Mita Erkki tekee?
Missa Leena on?
Milla Heikki ajaa?
Kenen vieressa Jaakko istuu helikopterissa?
Mita Hessu tekee?
Minkavariset Kimmon housut ovat?
Mita Riitan isalla on kadessa?
Minkavariset puut ovat?
Mita Terttu tekee?
Kuka istuu puun oksalla?
49
kiipaa	i kapp
no	na
sitten	sedan
paljon	mycket
ulkona	ute
joka paiva	varje dag
leipa, leivan
pussi. pussin pyorea, pyorean
pase rund
omena, omenar.
sivu 27		
koulussa	i skolan	kahvi, kanvin
kotona	hemma	
*eik»n	jag leker	
istun	jag sitter	
iaulan	jag sjunger	tasku, taskun
tanssin	jag dansar	
kavelen	jag g*r	
nauran	jag skratiar	
itken	jag grater	takki, takin
he	de	
aidh kanssa	med mamma	
teen	jag gbr	
pois	bort	sivu 31 laatikko, laatikon
sivu 28 luen	jag laser	
kirjoitan	jag skriver	paksu, paksun
piirran	jag ritar	ohut, ohuen
lasken	jag raknar	hauska,’ hauskan kansi, kannen auki
sivu 29 kauppa, kaupan	butik	missa?
myyn	jag saljer	
ostan kori, korin	jag koper korg JJjt]	sivu 33 tulen to rnies, miehen ЙЙ hyva ftp kiitos kiltti, kiltin
		
		
		
paketii, paketin	paket	/ tanaan huomenna
kafie
tjock tunn rolig, trevlig lock; pa rm oppen var?
jag kornmer man god, bra tack snail
i dag i morgon
1
50
nimipaiva, nimipaivan syntymapaiva, syntyrr.apaivan taas
sivu 34
aamu, aamun nukun
sanky, sangyn
vieressa
kahvikuppl, kahvikupin
kahvipannu, kahvipannun
voilcipa, voile: van
heraan onnittelen huudan
sanon
seison
ilo’nen, iloisen
narnnsdag fndelsedag	sivu 37 liiru, liidun	krita
Ster, igen	sivu 38 iuokkatoveri, luok.katoverin maa, maan maalla	klasskamrat land, jord p£ landet
morgon	jarvi, jarven	sjo
jag sover	ranta, rannan sauna, saunan	strand bastu
sang	laituri, laiturin oma	brygga; plattform egen
bredvid	aurinko, auringon	sol
kaffekopp	paistaa uin sivu 39	skiner jag simmar
kaffepann^^^^^	puhun sivu 40 kirjava, kirjavan	jag talar brokig
smorgSs jag vaknar jag gratulerar jag ropar,	sateenvarjo, sateenvarjon	paraply
jag skriker jag sager jag stAr	helikopteri, helikopterin	helikopier
glad	lahden Nukku-Matti	jag beger mig ivag Jon Blund
sivu 36
penkki, penkin
lennan
jag flyger
sivu 41
katson
alas yli taivas, taivaan
jag tittar ned (at) over himmel
51
_______ tahti
52
A aamu, aamun aina ajan, han ajaa alas asun, han asuu auki aurinko, auringon auto, auton
E ei ei ole
H
hame, hameen hattu, hatun hauska, hauskan he
hei!
helikopteri, helikopterin
heraan, han hera< housut huomenna huone, huoneen huudan, han huu* hyva han hanella on hanta, hannan
I
ikkuna, ikkunan iloinen, iloisen iso, ison istun, han istuu isa, isan itken han itkee
J
ja
jo
joka (joka paiva) joulu, joulun joulukuusi, joulukuusen
joululahja, -lahjan
juna, junan juoksen, han juoksee
jarvi, jarven
К
kaappi, kaapin kahdeksan, kahdeksan kahdeksantoista kahvi, kahvin kahvi/kuppi, -kupin kahvi/pannu, -pannun
kai kaikki kaksi, kahden kaksikymmenta, kahdenkymmener kaksitoista, kahdentoista kansi, kannen kanssa kapea, kapean katson, han katsoo katto, katon katu, kadun kaunis, kauniin kauppa, kaupan kello, kellon keltainen, keltaisen kenella on? kenen? кепка, kengan keppi, kepin kiitos! kilpaa kiltti, kiltin
53
Kimmolla on -kin kirja, kirjan kirjava, kirjavan kirjoitan, han kirjoittaa kissa, kissan koira, koiran koivu, koivun kolmas kolme, kolmen kolmetoista, kolmentoista kori, korin korkea, korkean korva, korvan kotona koulu, koulun koululainen, koululaisen koulu/laukku, -laukun koulu/poika, -pojan koulu/tyttd, -tyto kuka? kukka, kukan kuusi, kuuden kuusi, kuusen kuusitoista, kuudentoista kuva, kuvan kylla kymmenen, kymmenen kynttila, kynttilan kyna, kynan kasi, kaden kavelen, han kavelee	lapsi, lapsen lasken, han laskee lattia, lattian laukku, laukun laulan, han laulaa lehti, lehden leikin, han leikkii leikkikalu, leikkikalun leipa, leivan lennan, han lentaa levea, levean liitu, liiduh likainen, likaisen lintu, linnun lippu, lipun luen, han lukee luokka, luokan luokka/huone, -huoneen luokka/toveri, -toverin lyhyt, lyhyen lahden han lahtee M maa, maan maalla matala, matalan me melkein mies, miehen mika? millainen? minkavarinen? mina missa? mitka?
L laatikko, laatikon laituri, laiturin	molemmat musta, mustan mutta
lakki, lakin lamppu, lampun	myyn, han myy myds mokki, mokin
54
N naapuri, naapurin nauran, han naurae ne nelja, nelja n neljatoista, nelja ntoista nena, nenan niin nimi, nimen nimi/paiva, -paivan no nokka, nokan Nukku-Matti nukun, han nukkui nuori, nuoren nyt nama
О
ohut, ohuen oksa, oksan olen, han on oma, oman omena, omenan onnittelen, han onnittelee opettaja, opettajar oppilas* oppilaan orava, ora van ostan, han ostaa ovi, oven
P paistaa paketti, paketin paksu, paksun paperi, paperin paljon paljonko? pallo, pallon penkki, penkin perhe, perheen pieni, pienen piha, pihan
piirran, han piirtaa pikku/sisko, -siskon pipar/kakku, -kakun pitka, pitkan poika, pojan pois
poliisi, poliisin polkupyora,
polkupyoran portti, portin puhdas, puhtaan puhun, han puhuu punainen, punaisen puoli, puolen pusero, puseron pussi, pussin puu, puun pydrea, pydrean paiva, paivan porroinen,
porroisen poyta, poydan
R
raidallinen, raidallisen
rannekello, rannekellon
ranta, rannan rikkinainen, rikkinaisen
risti, ristin ruma, roman ruskea, ruskean ruudullinen, ruudullisen
s
sanon, han sanoo sateen/varjo,
-varjon
sauna, saunan se, sen seina, seinan seison, han seisoo seitseman, seitseman
55
seitsemantoista, seitsemantoista seta, sedan siella siis silloin silma, silman sininen, sinisen sinivalkomen sina sisko, siskon sitten sukka sukan Suomi, Suomen suu suun suuri, suuren syntyma/paiva, paivan sanky, sangyn
T taas taivas, taivaan takki, takin talo, taion tanssin, han tanssii tasku, taskun taulu, taulun te teen, han tekee terava, teravan tie, tien toinen, toisen loinen-toinen tonttu, tontun tonttu/lakki -lakin toveri, toverin tukka, tukan tulen, han tulee tumma, tumman tumman/vihrea, -vihrean tuo, tuon tuoli, tuolin
tuolla tytto, tyton tahti, tahden tama, taman
tanaan tati, tadin
taalla
U uin, han ui ulkona usein uusi, uuden
V
vaa'ea, vaalean vaalean/vihrea
-vihrean vai niin valkoinen, valkoif vanha, vanhan varmasti veh, veljen vene, veneen viela vieressa vihko, vihkon vihrea, vihrean viisi, viiden viisitoista, viidentoista
voileipa, voileivar vari, varin
Y
yhdeksan, yhdeks yhdeksantoista,
yhdeksantoista yhta-kuin yksi, yhden yksitoista,
yhdantoista
4:
A aiti, aidin
56