Теги: strikking  

Текст
                    VOTTER, VANTER, SOKKER, STR0MPER, LUER, SKJERE
RAUMA UUVAREFABRIKK a/s LVS-5

Strikketradisjonen fra Selbu Selbu, ei bygd i midt-Norge, er kjent for sin strikketradisjon med Selburosa, eller Attebladrosa som det mest kjente monsteret. Etter tradisjonen var det Marit Emstad som oppfant Selbustrikkingen. En sommer hun var pa setra strikket hun de forste vottene med totradsbinding, altsa monster i to farger, over hele votten. Attebladrosa, «skjennrosa», var hovedmotivet. Aret var 1852, og hun var 16 £r gammel. Siden laerte hun bort totradteknikken til slekt og sambygdinger. Nye monstre dukket opp pa votter og stromper. Monsterstrikking ble et varemerke for Selbu, og er det fortsatt. Etter hvert ble strikking en industri i bygda. Kvinner og menn hadde strikking som en kjaerkommen og ofte nodvendig attatnaering. Strikkevarer ble brukt som betalingsmiddel. I 1934 ble Selbu Husflidscentral stiftet, og dermed startet salget av de beromte selbuartiklene over hele Europa og USA/Canada. Selbustrikk ble nodvendig tilbehor til sportsantrekket. I dag finner vi de tradisjonelle selbumonstrene pa moderne gensere, jakker og kaper. I dette heftet presenteres et utvalg av de gamle Selbumonstrene i sin opprinnelige form. Dette strikkeheftet har blitt til i et samarbeid mellom Rauma Ullvarefabrikk og Selbu Husflid.
votter
«Det begynt med kjerkvottan og seinar votta og vanta for bruk og nytels i kalde daga. Frossent landskap ga frosne gleda, med varme i vakre monstringa.» Ellinor Flor, fra «Rosa heimafni»
radisj Det var ingen enkel sak for^i sel a gifte seg i tidligere tider. dessuten fa med seg et ® Iem. Disse vottene О « l De ble strikket p£ me som var invitert, og йН 3 dagpJj^r gjestebudet. All vaere utsiiitpa ei stang eller ei ftet menHbryllupet varte. Det var Alle mannfolksom var gjester i bryllupet'sfeS par selbuvotS strikket ikke bi forhand av kvi levert til brura f^ dag^ strikking skulle vaere uts snor p^ brudeloftet mer viktig a gjore godt inntrykk, sa vottene ble strikket med flid og omhu. 12. Herrevott «Lykkeligt brudepar» Raurna 2-tr. Gammelserie I folge bryllupstradisjone^flCStte еЯ forlovet jente begynne a strikke i god tid for bryllupet. Forst skulle det strikkesj репе seibustromper til brudgommen. Far til brudgommen, brodre og svogere^H skulle ogsa ha finstromper, og fadderbarna til brudgommen skulle ha stromper. Mor til brudgommen skulle ha pent kjoletoy. Sostre og svigerinner skulle ha blusetoy. Alt dette skulle brura sorge for. Selbustrikk ble brukt som byttemiddel pa butikken, sa det ble mange masker a strikke. Brura matte > vaere ekstra papasselig n£r hun hengte opp strikkinga. Det var viktig at Ola fikk med seg hjem de vottene som kjerringa til Ola hadde levert. Ble det surr i dette, dummet brura seg ut.


vanter
babyvott og -sokk
v anter
25. Herresokk Rauma 2-tr. Gammelserie Alt, i Alt. 2 Alt. 3 26. Damesokk Rauma 2-tr. Gammelserie Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3
2Z. Bamesokk Rauma 2-tr. Gammelserie 27. Bamesokk Rauma 2-tr. Gammelserie alt. 2 28. Bamesokk Rauma 2-tr. Gammelserie 29. Bamesokk Rauma 2-tr. Gammelserie 27. Bamesokk Rauma 2-tr. Gammelserie alt. 1

35. Barnestrompe Rauma 2-tr. Gammelserie 36. Bamestrompe Rauma 2-tr. Gammelserie 34. Bamestrompe Rauma 2-tr. Gammelserie «En seerdeles fcerdighet have de at strikke Stromper og Vanter med alle slags Figurer og Snirkler.» Prest, Oscar Ту bring, 1875 fra «Rosa beimafra»

37. Skjerf og lue Voksen Rauma 2-tr. Gammelserie 38. Skjerf Voksen Rauma 2-tr. Gammelserie 39. Skjerf Voksen Rauma 2-tr. Gammelserie skjerf 02 luer 40. Skjerf og lue Barn Rauma 2-tr. Gammelserie 41. Skjerf og lue Barn Rauma 2-tr. Gammelserie
1. Herrevott Garn: Roros Lamullgarn □ - Hvit nrL11 ellerLW..............................50 g -Sort nrL15......................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 42 m = 10 cm Venstre vott: Legg opp 80 m med targe □ og strikk 4 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk monster etter dia- gram 1. Strikk 1 omg glattstrikk med targe □ der det okes 4 m jevnt tordelt = 84 m pa p. Strikk monster etter diagram 2. Pa siste omg okes det 6 m jevnt tordelt = 90 m pa p. Fortsett etter diagram tor vott. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 21 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 15 nye m over tommelhullet = 98 m pa p. Fortsett til tellingen og tell som vist pa diagram- met pa hver side av stolpene. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 8 m igjen. Trekk traden gjennom m og test godt. Tommel: Ta maskene fra traden over pa p. Plukk opp 16 m pa undersiden av tommelen + 1 m i hver side = 39 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk traden gjennom maskene og fest godt. Den andre votten strikkes likt. men speilvendt. 2
2. Herrevott Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400.............................................50 g - Sort nr 410 eller 436.............................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vott: Legg opp 72 m med farge □ og strikk 5 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk monster etter bord A. Fell 2 m. Strikk monster etter votte- diagrammet. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa dia- grammet settes 15 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 15 nye m over tommelhullet = 82 m pa p. Fell pa siden under tommelen som vist pa diagrammet = 78 m pa p. Fortsett til fellingen og fell som vist pa diagrammet pa hver side av Stolpen. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m lost av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 10 m igjen. Trekk traden gjennom maskene og fest godt. Tommel: Ta maskene fra traden over pa en pinne. Plukk opp 15 nye m pa undersiden av tommelen = 30 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk traden gjennom m og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. Tommel: 2. Herrevott Diagram vott 3ord A: 1 rapport 3
3. Herrevott Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit - Sort nr 401 eller400 nr 410 eller 436 50 g 50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35m = 10 cm over tommelhullet = 82 m pa p. Fell 4 m i siden over tommelen som vist p£ diagrammet. Fortsett til fellingen, og fell som vist pa diagram- met. Fell i begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m lost av, strikk 1 m, dra den lose m over. Fell i slutten pa 2. og 4. p: Strikk 2 m sammen. Fell til det er 7 m igjen. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. Venstre vott: Legg opp 68 m med targe □ og strikk 5 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk monster etter bord A. 0k 2 m pa siste omg. Strikk monster et- ter vottediagrammet. 0k for tommel som vist pa diagrammet. Ved X settes de 15 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 15 nye m Tommel: Ta maskene fra traden over pa en pinne og plukk opp 16 m pa undersiden av tommelen = 31 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. Tommel: 3. Herrevott Diagram vott >»» I L’XKvK1 . . . J : : . . . J" ... . 4
4. Herrevott Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400...........................................100 g - Sort nr 410 eller 436..............................................50 g V eil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vott: Legg opp 72 m med farge □. Strikk 2 omg vrangbord 3 r, 1 vr. Strikk monster etter diagram 1. Pa siste omg okes det 4 m jevnt tordelt = 76 m p£ p. Strikk monster etter diagrammet for vott. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 13 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 13 nye m over tommelhullet. Fortsett til fellingen og fell pa hver side av stolpene som vist pa dia- grammet. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m sammen. Fell til det er 8 m igjen. Trekk traden gjennom maskene og fest godt. Tommel: Ta maskene fra traden over pa en pinne og plukk opp 15 m pa undersiden av tommelen + 3 m i hver side = 34 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk traden gjennom mas- kene og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. Tommel: 4. Herrevott Diagram 1: 5
5. Damevott med vrangbord eller blondekant Tre forskjellige diagram til overside Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400............................................50 g - Sort nr 410 eller 436............................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vott: Med vrangbord: Legg opp 56 m med farge □. Strikk 33 omg vrang- bord 1 r, 1 vr. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 5 m jevnt fordelt = 61 m pa pinnen. Med blondekant: Legg opp 64 m med farge □. Strikk 1 omg vr. Videre slik: 1. omg:X Strikk 1 m vr, 2 m r sammen, 5 m r, 1 kast, 1 m r, 1 kast. 5 m r. 2 m r sammen X. Gjenta fra X til X. 2. omg: Striker over r og vr over vr. Gjenta 1. og 2. omg. Strikk 6 omg med farge □, 2 omg med farge . 3 omg med farge □, 2 omg med farge , 1 omg med farge Z, 1 omg med farge , 1 omg med farge □, 2 omg med farge , 3 omg med farge □, 2 omg med farge og 6 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det felles 3 m jevnt fordelt = 61 m pa pinnen. Begge: Strikk monster etter onsket diagram for overside, underside er lik for alle. 0k for tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa dia- grammet settes de 13 m pa en trad. Legg opp 13 nye m over tommelhullet = 71 m pa pinnen. Fell pa siden under tommelen som vist pa diagrammet. Fortsett til fellingen og fell pa hver side av stol- pene som vist pa diagrammet. Felling: I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom m og fest godt. Tommel: Ta maskene fra traden over pa pinnen og plukk opp 15 nye m pa undersiden av tommelen + 1 m i hver side = 30 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk traden gjennom m og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. 5 Oamevon OversKfenr 2 6
6. Damevott Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400.............................................50 g - Sort nr 410 eller 436 ............................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vott: Legg opp 57 m med farge □ og strikk vrangbord 2 r, 1 vr. Strikk 10 omg. Strikk videre 2 omg med farge , 4 omg med farge □, 2 omg med farge . 1 omg med farge □, 1 omg med farge , 1 omg med farge □, 2 omg med farge , 4 omg med farge □, 2 omg med farge og 3 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 2 m. Strikk monster etter vottediagrammet. 0k for tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 13 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 13 nye m over tommelhullet. Fell 2 m i siden over tommelen som vist pa diagrammet. Fortsett til fellingen, og fell pa hver side av stolpene som vist pa diagrammet. I begyn- nelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m lost av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 8 m igjen. Trekk traden gjennom maskene og fest godt. Tommel: Ta maskene fra traden over pa en pinne og plukk opp 12 m pa undersiden av tommelen + 2 m i hver side = 29 m pa p. Strikk mon- ster og fell som vist pa diagrammet. Trekk traden gjennom maskene og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. 6. Damevott 7. Damevott Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400 ....................................50 g -Sort nr 410 eller 436 ....................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vott: Legg opp 60 m med farge □. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr slik: X Strikk 5 omg med farge □, 1 omg med farge , 2 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge , X. Gjenta fra X til X 2 ganger til. Avslutt med 1 omg i farge □. Strikk 3 omg glatt- strikk der det okes 4 m jevnt fordelt pa 1. omg = 64 m pa p. Strikk monster etter diagram 1.0k 6 m jevnt fordelt pa siste omg = 70 m pa p. Strikk monster etter diagrammet for vott. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet felles det 1 m i siden, og det settes 13 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 13 nye m over tommelhullet. Fortsett til fellingen, og fell pa hver side av stolpene som vist pa diagrammet. I begyn- nelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 8 m igjen pa p. Trekk traden gjennom maskene og fest godt. Tommel: Ta maskene fra traden over pa p. Plukk opp 13 nye m pa undersiden av tommelen + 2 m i hver side = 30 m pa p. Strikk mon- ster og fell som vist pa diagrammet. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt 7. Damevott 7
8. Damevott Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400...........................................50 g - Sort nr 410 eller 436...........................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vott: Legg opp 51 m med farge □. Strikk vrangbord 2 r, 1 vr. Strikk 9 omg med farge □, 2 omg med farge . 4 omg med farge □, 2 omg med farge . 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □, 2 omg med farge . 4 omg med farge □, 2 omg med farge . 5 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 4 m jevnt for- delt = 55 m pa p. Strikk monster etter diagrammet. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 13 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 13 nye m over tommelhullet = 65 m pa p. Fell samtidig pa siden under tommelen som vist pa diagrammet = 62 m pa p. Fortsett til fellingen og fell som vist pa diagrammet. I be- gynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 10 m igjen pa p. Trekk traden gjennom m og fest godt. Tommel: Ta maskene fra traden over pa en pinne og plukk opp 13 nye m pa undersiden av tom- melen + 1 m i hver side = 28 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk traden gjennom m og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. Tommel: 8. Damevott Diagram vott 9. Barnevott Ca 7-9 £r Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400....................................50 g -Sort nr 410 eller 436....................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Tommel: Ta maskene fra traden over pa en pinne og plukk opp 13 m pa undersiden av tommelen = 25 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk traden gjennom m og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. Venstre vott: Legg opp 45 m med farge □. Strikk vrangbord 2 r, 1 vr. Strikk 9 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 2 omg med farge . 1 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge C, 2 omg med farge . 5 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 5 m jevnt fordelt = 50 m pa p. Strikk monster etter dia- grammet. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagram- met settes de 12 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 12 nye m over tommelhullet = 58 m pa p. Fell pa siden under tommelen som vist pa diagrammet = 56 m pa p. Fortsett til fellingen og fell som vist pa diagrammet. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m. dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom m og fest godt. Tommel: 9. Barnevott 8
10. Barnevott Ca 5-7 ar Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400...........................................50 g - Sort nr 410 eller 436...........................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vott: Legg opp 39 m med farge □. Strikk 26 omg vrangbord 2 r, 1 vr etter diagrammet. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 4 m jevnt fordelt = 43 m pa p. Strikk monster etter diagrammet for vott. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 11 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 11 nye m over tommelhullet = 51 m pa p. Fell pa siden under tommelen som diagrammet viser = 48 m pa p. Fortsett til fellingen og fell som vist pa diagrammet. I begyn- nelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom m og fest godt. Tommel: Ta maskene fra traden over pa en pinne og plukk opp 11 nye m pa undersiden av tommelen + 1 m i hver side = 24 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk traden gjennom m og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. 11. Barnevott Ca 5-7 йг Garn: Rauma Finullgarn -Sort nr 410 eller 436....................................50 g □ - Hvit nr 401 eller 400....................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm. l дилл ллдлллд jjcw млии Venstre vott: Legg opp 39 m med farge . Strikk vrangbord 2 r, 1 vr etter dia- grammet. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 4 m jevnt fordelt = 43 m pa p. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 11 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 11 nye m over tommelhullet = 51 m pa p. Fell pa siden under tommelen som vist pa diagrammet = 48 m pa p. Fortsett til fellingen og fell som vist pa diagrammet. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 4 m igjen. Trekk traden gjennom m og fest godt. Jj________J.J.J. Tommel: Та maskene fra traden over pa pinnen og plukk opp 11 nye m pa undersiden av tommelen + 1 m i hver side = 24 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk traden gjennom m og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. 10. Barnevott Tommel: X —* ZKCM □бодийдл ТДРРЮЗ ji.J( йойшгг 11. Barnevott Diagram vott w П'ийтга UL дикгш 0СЖЖО1 □□□□I a9 ик#- □□поас зпигг ПТЬ Emiiiu —, « QBE KOS □□□□□ жсимйГО гдпгтр jHFf ТПГТГВ VI 9
12. Herrevott “Lykkeligt brudepar” Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie _ - Hvit nr 401 eller 400....................................50 g -Sort nr 410 eller 436....................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vott: Legg opp 66 m i farge □ og strikk 1 cm vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 2 m jevnt fordelt. Strikk monster etter diagrammet. 0k som vist pa diagrammet = 71 m ved A pa diagram- met. For tommelkilen felles det 2 m i den ene siden, som vist pa dia- grammet. Ok til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagram- met felles det 1 m i siden, og det settes 15 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 15 nye m over tommelhullet = 78 m pa pinnen. Fortsett til fellingen og fell som vist pa diagrammet. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 8 m igjen pa p. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. Tommel: Ta maskene fra traden over pa en pinne. Plukk opp 15 m pa undersiden av tommelen og 1 m i hver side = 32 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk garnenden gjennom mog fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speilvendt. (Teksten skal selv- sagt ikke speilvendes.) Tommel: 12. Herrevott "Lykkeligt brudepar" Diagram vott 10
13. Herrevante 5 forskjellige diagram Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400.......................................50 g - Sort nr 410 eller 436.......................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vante: Legg opp 60 m med farge □ og strikk 5 omg vrangbord, 1 r, 1 vr. Strikk monster etter onsket diagram for handledd. Pa alt. 3 felles det 4 m jevnt fordelt etter forste monsterbord = 56 m pa p. Etter diagram for handledd strikkes det 1 omg glattstrikk med farge □ der det okes jevnt fordelt til 66 m for alle alt. Strikk onsket diagram for overside. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 15 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 15 nye m over tommelhullet = 78 m pa p. Fell pa siden under tommelen som vist pa diagrammet = 74 m pa p. Nar monsteret er ferdig strikket, fordeles m som diagrammet viser. Lillefinger: Ta 7 m fra oversiden og 10 m fra undersiden over pa p. Legg opp 5 nye m mellom ring- og lillefingeren. Fordel m, i alt 22 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Pass pa at monsteret pa innsiden av fingeren stemmer overens med monsteret i handflaten. Fell pa hver side av stolpene som diagrammet viser. Felling: I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom de resterende maskene og fest godt. Ringfinger: Ta 8 m fra oversiden og 8 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 5 m mellom ring- og lillefingeren og legg opp 5 nye m mot langfingeren. Fordel m, i alt 26 m, pa 4 p. Strikk monster etter dia- grammet. Fell som for lillefinger. Langfinger: Ta 10 m fra oversiden og 10 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 5 m mot ringfingeren og legg opp 5 nye m mot peke- fingeren. Fordel m, i alt 30 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagram- met. Fell som for lillefinger. Pekefinger: Plukk opp 5 m mot langfingeren, 12 m fra oversiden og 9 m fra undersiden. Fordel m, i alt 26 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Tommel: Ta 15 m fra traden over pa p. Plukk opp 15 m pa under- siden av tommelen og 1 m i hver side, til sammen 32 m. Strikk mon- ster og fell som vist pa diagrammet. Den andre vanten strikkes likt, men speilvendt. Pekefinger alt. 1: Langfinger alt. 1: Ringfinger alt. 1 Lillefinger alt. 1: Tommel alt. 1: Handledd alt. 1: 11
Pekehnger alt. 2: Langtmger alt. 2: Ringfinger alt. 2: Lillefinger alt. 2: Tommel alt. 2: Ringf. Ringf. Langf. UltfiL 13. Herrevante alt. 2: PeKet Langf. PeKef. Handledd alt. 2: Langfmger alt. 3: 12
Langfinger alt. 4: 13. Herrevante all. 4: 13. Herrevante alt. 5: Handledd alt. 5: 13
14. Herrevante Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400.............................................50 g - Sort nr 410 eller 436.............................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vante: Legg opp 70 m med farge □ og strikk 3 omg vr bord 2 r, 2 vr. Strikk monster etter diagram A. Strikk 1 omg glattstrikk med farge □. Strikk monster etter diagram for vante. 0k til tommel som vist pa diagram- met. Ved X settes de 15 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 15 nye m over tommelhullet = 82 m pa p. Fell pa siden under tom- melen som vist pa diagrammet = 80 m pa p. №r monsteret er ferdig strikket, fordeles m som diagrammet viser. Lillefinger: Ta 11 m fra oversiden og 10 m fra undersiden over pa p. Legg opp 6 nye m mellom ring- og lillefingeren. Fordel m, i alt 27 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Pass pa at monsteret pa innsiden av fingeren stemmer overens med monsteret i handflaten. Fell som diagrammet viser i hver side av fingrene: I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom de resterende maskene og fest godt. Ringfinger: Ta 10 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pci p. Plukk opp 4 m mellom ring- og lillefingeren og legg opp 4 nye m mot pekefingeren. Fordel m, i alt 27 m, pa 4 p. Strikk monster etter dia- grammet. Fell som for lillefinger. Langfinger: Ta 11 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 5 m mot ringfingeren og legg opp 5 nye m mot peke- fingeren. Fordel m, i alt 30 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagram- met. Fell som for lillefinger. Pekefinger: Plukk opp 7 m mot langfingeren, 11 m fra oversiden og 9 m fra undersiden. Fordel m, i alt 27 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Tommel: Ta 15 m fra traden over pa p. Plukk opp 15 m pa under- siden av tommelen = 30 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Den andre vanten strikkes likt, men speilvendt. 14. Herrevante: Diagram A: 14
15. Herrevante Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400......................................50 g - Sort nr 410 eller 436......................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vante: Legg opp 70 m med farge □. Strikk 1 omg vr. Strikk blondemonster: 1. omg: X 1 m vr, 2 m r sammen, 2 m r, 1 kast, 1 m r, 1 kast, 2 m r, 2 m r sammen X. Gjenta fra X til X. 2. omg: Strikk r over r og vr over vr. Gjenta 1. og 2. omg. Strikk 3 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □ og 1 omg med farge . Strikk monster etter dia- gram A. Strikk 1 omg glattstrikk med farge □ der det okes 1 m = 71 m pci p. Strikk monster etter diagram for vante. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 15 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 15 nye m over tommelhullet = 85 m pa p. Fell pci siden under tommelen som vist pa diagrammet = 78 m pa p. N£r diagrammet er ferdig strikket, fordeles m som diagrammet vi- ser. Lillefinger: Ta 7 m fra oversiden og 9 m fra undersiden + de 5 sidem over pa p. Legg opp 3 nye m mellom ring- og lillefingeren. Fordel m, i alt 24 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Pass pa at mon- steret pa innsiden av fingeren stemmer overens med monsteret i handflaten. Fell pa hver side av stolpene som diagrammet viser: I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom de resterende maskene og fest godt. Ringfinger: Ta 9 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 5 m mellom ring- og lillefingeren og legg opp 4 nye m mot langfingeren. Fordel m, i alt 27 m, pa 4 p. Strikk monster etter dia- grammet. Fell som for lillefinger. Langfinger: Ta 9 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 6 m mot ringfingeren og legg opp 5 nye m mot peke- fingeren. Fordel m, i alt 29 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagram- met. Fell som for lillefinger. Pekefinger: Plukk opp 7 m mot langfingeren, 13 m fra oversiden og 8 m fra undersiden. Fordel m, i alt 28 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Tommel: Ta 15 m fra traden over pa p. Plukk opp 15 m fra under- siden av tommelen og 2 m i hver side, i alt 34 m. Strikk monster etter diagrammet, og fell som vist pa diagrammet. Den andre vanten strikkes likt, men speilvendt. 15
16. Damevante med vrangbord eller blondekant Tre forskjellige diagram for overside Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400...................................50 g - Sort nr 410 eller 436...................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vante: Med vrangbord: Legg opp 57 m med farge □. Strikk vrangbord 2 r, 1 vr. Strikk 8 omg med farge □, 1 omg med farge . 2 omg med farge □, 2 omg med farge . 2 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 2 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge og 6 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 5 m jevnt fordelt = 62 m pa p. Med blondekant: Legg opp 56 m med farge □. Strikk 1 omg vr. Videre slik: 1. omg: X strikk 2 m r sammen, 4 m r, 1 kast, 1 m r, 1 kast, 4 m r, 2 m r sammen, 1 m vr X. Gjenta fra X til X. 2. omg: Strikk r over r og vr over vr. Gjenta 1. og 2. omg. Strikk 8 omg med farge □, 2 omg med farge . 3 omg med farge □, 2 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □, 2 omg med farge . 3 omg med farge □, 2 omg med farge , 5 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 6 m jevnt fordelt = 62 m pa p. Begge: Strikk monster etter onsket diagram for overside. 0k til tom- mel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 14 m p£ en trad. Pa neste omg legges det opp 14 nye m over tommel- hullet = 72 m pa p. Fell pa siden under tommelen som vist pa dia- grammet = 70 m pa p. Nar diagrammet er ferdig strikket, fordeles m som diagrammet viser. Lillefinger: Ta 7 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pa p. Legg opp 4 nye m mellom ring- og lillefingeren. Fordel m, i alt 20 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Pass pa at monsteret pa innsiden av fingeren stemmer overens med monsteret i handflaten. Fell pa hver side av stolpene som diagrammet viser: I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slut- ten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom de res- terende maskene og fest godt. Ringfinger: Ta 8 m fra oversiden og 8 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 4 m mellom ring- og lillefingeren og legg opp 4 nye m mot langfingeren. Fordel m, i alt 24 m, pa 4 p. Strikk monster etter dia- grammet. Fell som for lillefinger. Langfinger: Ta 9 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 4 m mot ringfingeren og legg opp 4 nye m mot pekefingeren. Fordel m, i alt 26 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Pekefinger: Plukk opp 4 m mot langfingeren, 11 m fra oversiden og 9 m fra undersiden. Fordel m, i alt 24 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Tommel: Ta 14 m fra traden over pa p. Plukk opp 14 m pa under- siden av tommelen, tilsammen 28 m. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Den andre vanten strikkes likt, men speilvendt. 16
16. Damevante Overside nr 3 Langfinger: Lillefinger: 16. Damevante Overside nr 2 16. Damevante Overside nr 1 Tommel:
17. Damevante med vrangbord eller blondekant To forskjellige diagram for overside Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400......................................50 g - Sort nr 410 eller 436......................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vante: Med vrangbord: Legg opp 57 m med farge □. Strikk vrangbord 2 r, 1 vr. Strikk 8 omg med farge □, 1 omg med farge , 2 omg med farge □, 2 omg med farge . 2 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □, 1 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 2 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge og 6 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 5 m jevnt fordelt = 62 m pa p. Med blondekant: Legg opp 56 m med farge □. Strikk 1 omg vr. Fortsett slik: 1. omg: X strikk 2 m r sammen, 4 m r, 1 kast, 1 m r, 1 kast. 4 m r, 2 m r sammen, 1 m vr X. Gjenta fra X til X. 2. omg: Strikk r over r og vr over vr. Gjenta 1. og 2. omg. Strikk 8 omg med farge □, 1 omg med farge . 2 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □, 1 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge . 2 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge og 5 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 6 m jevnt fordelt = 62 m pa p. Begge: Strikk monster etter onsket diagram for overside. 0k til tom- mel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 14 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 14 nye m over tommel- hullet = 72 m pa p. Fell pa siden under tommelen som vist pa dia- grammet = 70 m pa p. Nar diagrammet er ferdig strikket, fordeles m som diagrammet viser. Lillefinger: Ta 7 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pa p. Legg opp 4 nye m mellom ring- og lillefingeren. Fordel m, i alt 20 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Pass pa at monsteret pa innsiden av fingeren stemmer overens med monsteret i handflaten. NB! Dersom du strikker overside 2 ma du bytte ut de tre stolpe- maskene pa lillefingerdiagrammet med Stolpen som er brukt i sidene pa diagram for overside 2. Fell pa hver side av stolpene som dia- grammet viser. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom de resterende maskene og fest godt. Ringfinger: Ta 8 m fra oversiden og 8 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 4 m mellom ring- og lillefingeren og legg opp 4 nye m mot langfingeren. Fordel m, i alt 24 m, pa 4 p. Strikk monster etter dia- grammet. Fell som for lillefinger. Langfinger: Ta 9 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 4 m mot ringfingeren og legg opp 4 nye m mot pekefingeren. Fordel m, i alt 26 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Pekefinger: Plukk opp 4 m mot langfingeren, 11 m fra oversiden og 9 m fra undersiden. Fordel m, i alt 24 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. NB! Dersom du strikker overside 2 ma du bytte ut de tre stolpemaskene pa pekefingerdiagrammet med Stolpen som er brukt i sidene pa diagram for overside 2. Fell som for lillefinger. Tommel: Ta 14 m fra traden over pa p. Plukk opp 14 m pa under- siden av tommelen og 1 m i hver side, tilsammen 30 m. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. NB! Dersom du strikker overside 2 ma du bytte ut stolpemaskene pa tommeldiagrammet med stolpene som er brukt i sidene pa diagram for overside 2. Den andre vanten strikkes likt, men speilvendt. 18
CO 17. Damevante Overside nr 2 Lillet. Ringf. Langf. pekef. 17. Damevante Overside nr 1
18. Damevante med vrangbord eller blondekant Tre forskjellige diagram for overside Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400...................................50 g - Sort nr 410 eller 436...................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vante: Med vrangbord: Legg opp 57 m med farge □. Strikk vrangbord 2 r, 1 vr. strikk 8 omg med farge □, 1 omg med farge , 2 omg med farge □, 2 omg med farge . 2 omg med farge □, 1 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 2 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge og 6 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 5 m jevnt fordelt = 62 m pa p. Med blondekant: Legg opp 56 m med farge □. Strikk 1 omg vr. Videre slik: 1. omg: X strikk 2 m r sammen, 4 m r, 1 kast, 1 mr, 1 kast, 4 m r, 2 m r sammen, 1 m vr X. Gjenta fra X til X. 2. omg: Strikk r over r og vr over vr. Gjenta 1. og 2. omg. Strikk 8 omg med farge □, 2 omg med farge , 3 omg med farge □, 2 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □, 2 omg med farge , 3 omg med farge Z, 2 omg med farge . 5 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 6 m jevnt fordelt = 62 m pa p. Begge: Strikk monster etter onsket diagram for overside. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 13 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 13 nye m over tommelhullet = 72 m pa p. Fell pa siden under tommelen som vist pa diagrammet = 71 m pa p. Nar diagrammet er ferdig strikket, fordeles m som diagram- met viser. Lillefinger: Ta 7 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pa p. Legg opp 4 nye m mellom ring- og lillefingeren. Fordel m, i alt 20 m. pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Pass pa at monsteret pa innsiden av fingeren stemmer overens med monsteret i handflaten. Fell pa hver side av stolpene som diagrammet viser: I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom de resterende maskene og fest godt. Ringfinger: Ta 8 m fra oversiden og 8 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 4 m mellom ring- og lillefingeren og legg opp 4 nye m mot langfingeren. Fordel m, i alt 24 m, pa 4 p. Strikk monster etter dia- grammet. Fell som for lillefinger. Langfinger: Ta 10 m fra oversiden og 9 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 3 m mot ringfingeren, legg opp 3 nye m mot pekefingeren. Fordel m, i alt 25 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Pekefinger: Plukk opp 4 m mot langfingeren, 11 m fra oversiden og 9 m fra undersiden. Fordel m, i alt 24 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Tommel: Ta 13 m fra traden over pa p. Plukk opp 14 m pa under- siden av tommelen og 1 m i hver side, tilsammen 29 m. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Den andre vanten strikkes likt, men speilvendt. 18. Damevante Over&de nr 3 18. Damevante Overside nr 2 18. Damevante Overside nr 1 20
19. Barnevante med vrangbord eller blondekant Ca 6-8 ar 5 forskjellige diagram Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400....................................50 g -Sort nr 410 eller 436....................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vante: Med vrangbord: Legg opp 45 m med farge □. Strikk 28 omg vr bord 2 r, 1 vr. Strikk 7 omg med farge □, 2 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge , 1 omg med farge П, 2 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge [ J, 2 omg med farge og 8 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 5 m jevnt fordelt = 50 m pa p. Med blondekant: Legg opp 48 m med farge □. Strikk 1 omg vr. Videre slik: 1. omg: X Strikk 2 m r sammen, 3 m r, 1 kast, 1 m r, 1 kast, 3 m r, 2 m r sammen, 1 m vr X. Gjenta fra X til X. 2. omg: Strikk r over r og vr over vr. Gjenta 1. og 2. omg. Strikk 6 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge , 2 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge , 2 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 2 m jevnt fordelt = 50 m pa p. Begoe: Strikk monster etter onsket diagram for over- og underside. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 12 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 12 nye m over tommelhullet = 58 m pa p. Fell pa siden under tommelen som vist pa diagrammet = 56 m pa p. Nar diagrammet er ferdig strikket, fordeles m som diagrammet viser. Lillefinger: Ta 6 m fra oversiden og 8 m fra undersiden over pa p. Legg opp 3 nye m mellom ring- og lillefingeren. Fordel m, i alt 17 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Pass pa at monsteret pa innsiden av fingeren stemmer overens med monsteret i handflaten. Fell pa hver side av stolpene som diagrammet viser. Felling: I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom de resterende maskene og fest godt. Ringfinger: Ta 6 m fra oversiden og 6 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 3 m mellom ring- og lillefingeren og legg opp 3 nye m mot langfingeren. Fordel m, i alt 18 m, pa 4 p. Strikk monster etter dia- grammet. Fell som for lillefinger. Langfinger: Ta 7 m fra oversiden og 7 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 3 m mot ringfingeren og legg opp 3 nye m mot pekefingeren. Fordel m, i alt 20 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Langtinge- 19 Barnevante alt 1 Tommel: Pekefinger: Plukk opp 3 m mot langfingeren, 9 m fra oversiden og 7 m fra undersiden. Fordel m, i alt 19 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Tommel: Ta de 12 m fra traden over pa p. Plukk opp 12 m pa under- siden av tommelen og 1 m i hver side, tilsammen 26 m. Strikk mon- ster og fell som vist pa diagrammet. Den andre vanten strikkes likt, men speilvendt. 21
Pekefinger Langfinger: Ringfinger: Lillefinger: 19. Barnevante alt 4 Pekefinger: Ringfinger: Lillefinger: 19. Barnevante alt. 5 Pekef. Langf. Ringf. Lillef. Ringf. Langf. Pekef. 22
20. Barnevante Ca 7-9 £r Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400.................................50 g - Sort nr 410 eller 436.................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vante: Legg opp 48 m med farge □ og strikk vr bord 2 r, 1 vr. Strikk 8 omg med farge □, 2 omg med farge , 3 omg med farge □, 2 omg med farge , 1 omg med farge □, 2 omg med farge . 1 omg med farge □, 2 omg med farge , 3 omg med farge □, 2 omg med farge og 5 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 3 m jevnt fordelt = 51 m pa p. Strikk monster etter diagrammet for vante. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 12 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 12 nye m over tommel- hullet = 59 m pci p. Fell pa siden under tommelen som vist pa dia- grammet = 58 m p£ p. Nar diagrammet er ferdigstrikket fordeles m som diagrammet viser. Lillefinger: Ta 6 m fra oversiden og 8 m fra undersiden over pa p. Legg opp 4 nye m mellom ring- og lillefingeren. Fordel m, i alt 18 m pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Pass pa at monsteret pa innsiden av fingeren stemmer overens med monsteret i handflaten. Fell pa hver side av stolpene som diagrammet viser. Felling: I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom de resterende maskene og fest godt. Ringfinger: Ta 7 m fra oversiden og 7 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 4 m mellom ring- og lillefingeren og legg opp 4 nye m mot langfingeren. Fordel m, i alt 22 m, pa 4 p. Strikk monster etter dia- grammet. Fell som for lillefinger. Langfinger: Ta 7 m fra oversiden og 7 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 4 m mot ringfingeren og legg opp 4 nye m mot pekefinger. Fordel m, i alt 22 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Pekefinger: Plukk opp 4 m mot langfingeren, 9 m fra oversiden og 7 m fra undersiden. Fordel m, i alt 20 m. pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Tommel: Ta 12 m fra traden over pa p. Plukk opp 13 m pa under- siden av tommelen, og 1 m i hver side, tilsammen 27 m. Strikk mon- ster og fell som vist pa diagrammet. Den andre vanten strikkes likt. men speilvendt. Ringfinger: 23
21. Barnevante Ca 7-9 &r Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400.................................50 g - Sort nr 410 eller 436.................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Venstre vante: Legg opp 48 m med farge □ og strikk vrangbord 2 r, 1 vr. Strikk 8 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge □, 1 omg med farge . 1 omg med farge □, 2 omg med farge , 2 omg med farge 2 omg med farge . 1 omg med farge □, 1 omg med farge . 2 omg med farge □, 2 omg med farge og 5 omg med farge □. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 3 m jevnt fordelt = 51 m pa p. Strikk monster etter diagrammet for vante. 0k til tommel som vist pa diagrammet. Ved X pa diagrammet settes de 13 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 13 nye m over tommelhullet = 59 m pa p. Fell pa siden under tommelen som vist pa diagrammet = 58 m pa p. Nar diagrammet er ferdig strikket. fordeles m som diagrammet viser. Lillefinger: Ta 6 m fra oversiden og 8 m fra undersiden over pa p. Legg opp 4 nye m mellom ring- og lillefingeren. Fordel m, i alt 18 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Pass pa at monsteret pa innsiden av fingeren stemmer overens med monsteret i handflaten. Fell pa hver side av stolpene som diagrammet viser. Felling: I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Trekk traden gjennom de resterende maskene og fest godt. Ringfinger: Ta 7 m fra oversiden og 7 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 4 m mellom ring- og lillefingeren og legg opp 5 nye m mot langfingeren. Fordel m, i alt 23 m, pa 4 p. Strikk monster etter dia- grammet. Fell som for lillefinger. Langfinger: Ta 7 m fra oversiden og 7 m fra undersiden over pa p. Plukk opp 4 m mot ringfingeren og legg opp 4 nye m mot pekefingeren. Fordel m, i alt 22 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Pekefinger: Plukk opp 4 m mot langfingeren, 9 m fra oversiden og 7 m fra undersiden. Fordel m, i alt 20 m, pa 4 p. Strikk monster etter diagrammet. Fell som for lillefinger. Tommel: Ta 13 m fra traden over pa p og plukk opp 13 m pa under- siden av tommelen, tilsammen 26 m. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Den andre vanten strikkes likt, men speilvendt. Tommel: 21. Barnevante X“* 24
22. Babyvott Ca 1 ar Garn: Rauma Finullgarn □ - Hvit nr 400.........................................50 g Pyntesnor: Tvinn en snor med farge og X. Trae den gjennom - Sort nr 436.........................................50 g blondekanten. X - Rod nr 424..........................................en rest Veil, pinner: 5 korte p nr 2 7г Strikkefasthet: 31 m = 10 cm Venstre vott: Legg opp 44 m med farge □. Strikk forste omg vr. 2. omg: X Strikk 1 m vr, 2 m r sammen, 2 m r, 1 kast, 2 m r, 1 kast, 2 m r, 2 m r sammen X. Gjenta fra X til X omg ut. 3. omg: Strikkes r over alle m. Gjenta videre 2. og 3. omg. Strikk 8 omg med farge □, 2 omg med farge . 1 omg med farge □, 1 omg med farge X, 1 omg med farge □, 2 omg med farge . 4 omg med farge 3, = blondekant. Strikk 1 omg r, fell samtidig 7 m jevnt fordelt = 37 m pa p. Strikk videre monster etter diagrammet. 0k til tommel som diagrammet viser. Ved X pa dia- grammet settes 9 m pa en trad. Pa neste omg legges det opp 8 nye m over tommelhullet = 41 m pa pinnen. Fortsett til fellingen og fell som vist pa diagrammet. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m r, dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 9 m igjen pa p. Trekk traden gjennom m og fest godt. Tommel: Ta m fra traden over pa en pinne og plukk opp 9 m pa undersiden av tommelen + 1 m i hver side = 20 m pa p. Strikk monster og fell som vist pa diagrammet. Trekk tra- den gjennom m og fest godt. Den andre votten strikkes likt, men speil- vendt. Tommel: 22. Babyvott 23. Babysokk Ca 1 йг Garn: Rauma Finullgarn 23. Babysokk □ - Hvit nr 400.................................................50 g - Sort nr 436................................................50 g X - Rod nr 424....................................................en rest Veil, pinner: 5 korte p nr 2 7г Strikkefasthet: 31 m = 10 cm Legg opp 44 m med farge □. Strikk forste omg vr. 2. omg: X Strikk 1 m vr, 2 m r sammen, 2 m r, 1 kast, 2 m r, 1 kast, 2 m r, 2 m r sammen X. Gjenta fra X til X omg ut. 3. omg: Strikkes r over alle m. Gjenta vi- dere 2. og 3. omg. Strikk 8 omg med farge □, 2 omg med farge , 1 omg med farge □, 1 omg med farge X, 1 omg med farge □, 2 omg med farge , 4 omg med farge □ = blondekant. Strikk 1 omg rett, der det felles 4 m jevnt fordelt. Bunnmonster: Diagram 1: Hael: Strikk heel over m pa 1. og 4. p = 20 m. Strikk 10 omg glattstrikk fram og tilbake etter diagrammet for bunnmonster. Ta 1. m pa p los av slik at det blir kjedemasker langs kantene. Slutt med 1 omg fra retten. Haelfelling: Strikk til 2 m forbi midten. Strikk 2 m sammen, strikk 1 m. Snu. Strikk til 2 m forbi midten. Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", strikk m for og etter "hullet" sammen, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", ta den los av, strikk m etter "hullet" dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Fortsett slik til alle m utenfor "hullet" er felt. Plukk opp 9 m pa hver side av haelen. Fortsett med £ strikke rundt. Strikk monster etter dia- gram 1 oppa foten og bunnmonster under foten. Pa 1. omg strikkes de 9 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fell sam- tidig 1 m i hver side pa undersiden hver 3. omg til det er 43 m igjen. Tafelling: Fell pa hver side av stolpene som vist pa diagrammet. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m r. dra den lose m over. I slutten av 2. og 4. p: Strikk 2 m r sammen. Fell til det er 9 m igjen. Trekk traden gjennom m og fest godt. Pyntesnor: Tvinn en snor med farge og X. Trae den gjennom blondekanten. 25
24. Sokk Garn: Rauma 2-tr Gammelserie _-Hvit nr 401 eller 400 - Sort nr 410 eller 436 str 7-9 ar 11-14 ar Dame Herre 100 g 100 g 150 g 150 g 50 g 50 g 100 g 100 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp med farge □............. Strikk 4 omg vrangbord 1 vridd r, 1 vr og 1 omg r. Strikk monster etter diagrammet. X pa diagrammet er midt foran. Strikk til arbeidet maler ca............................... eller til onsket lengde. 48 m 64 m 72 m 80 m 12cm 13cm 16cm 19cm Hael: Strikk tram og tilbake over m pa 1. og 4. p =............................. 23 m Fortsett a strikke monster etter dia- grammet ............................. 11 omganger. Ta hele tiden 1. m los av. Slutt med 1 omg fra retten. Haelfelling: Strikk haelmonster. Strikk til 2 m forbi midten. strikk 2 m sammen. strikk 1 m. Snu. Strikk til 2 m forbi midten. ta 1 m los av. strikk 1 m. dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet". Strikk m for og etter "hullet" sammen. strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet”, ta den los av. 31m 35 m 39 m 13 15 17 strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Fortsett £ felle pa denne maten til alle m utenfor "hullet" er felt. Plukk opp....... i hver side av haelen. Fortsett a strikke rundt med stjernemonsteret oppa foten og haelmonsteret pa undersiden. Den ytterste m pa hver side av stjernemonsteret strikkes med farge □ helt til tafellingen. Pa forste omg strikkes de ........... sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden, d.v.s. pa hver side av vristmaskene, annenhver omg til det er.................... pa p. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa 1. heelpinne sammen. Ta 1. m pa 4. p lost av, strikk 1 m r, dra den lose m over. Strikk til foten maler ca................................ eller til onsket lengde. Tafelling: Strikk heel monster over alle mask- ene. Fell slik: I begynnelsen av 1. og 3. p: Strikk til det er 3 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen. Strikk 1 m. 2. og 4. p: Strikk 1 m, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk ut p. Gjenta fellingen hver omg. til det er 8 m igjen pa p. Trekk traden gjennom m og fest godt. 8m 8m 10m 12m 8 8 10 12 48 m 64 m 72 m 80 m 15 cm 18 cm 19 cm 20 cm Vristmgskei 1 rapport 1 rapport 26
25. Herresokk Tre forskjellige alternativer Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ -Hvit nr 401 eller 400.....................................100 g - Sort nr 410 eller 436........................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm 25. Herresokk Diagram 3 1 rappon Legg opp 76 m med farge □. Strikk 3 omg vrangbord 1 vridd r, 1 vr. Strikk monster etter onsket diagram. Strikk hullbord: Strikk 2 m sam- men, 1 kast omg ut. Strikk 1 omg r. Vreng sokken og strikk 21 omg vr.bord 2 r, 2 vr. Strikk 12 omg glattstrikk. Hael: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 38 m. Strikk 20 omg glattstrikk. Ta hele tiden 1. m los av. Haelfelling: Begynn fra retten. Strikk til 3 m forbi midten. Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til 3 m forbi midten, strikk 2 m sammen, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet”, strikk m for og etter hullet sammen, strikk 1 m. Snu. Fortsett a felle pa denne maten til alle m utenfor "hullet" er felt. Plukk opp 12 m i hver side av haelen = 46 m. Strikk rundt = 84 m pa p. Pa 1. omg strikkes de 12 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dan- nes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden hver 2. omg til det er 72 m igjen. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa forste hselpinne sammen. 4.p: Ta 1. m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk til foten maier 21 cm, eller til onsket lengde. Tatelling: Fell slik: 1. og 3. p: Strikk til 3 m gjenstar, strikk 2 m sam- men og 1 m r. 2. og 4. p: Strikk 1 m, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk ut p. Gjenta fellingen hver omg til det er 8 m igjen. Trekk traden gjennom m og fest godt. 25. Herresokk Diagram 2 1 'aoc-cc 25. Herresokk Diagram 1 26. Damesokk Tre forskjellige alternativer Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ -Hvit nr 401 eller 400 ....................................100 g - Sort nr 410 eller 436........................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm 26. Damesokk Diagram 3 Legg opp 72 m med farge □. Strikk 3 omg vrangbord 1 vridd r, 1 vr. Strikk monster etter onsket diagram. Vreng sokken og strikk 30 omg vrangbord 2 r, 2 vr. Strikk 3 omg glattstrikk. Hael: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 36 m. Strikk 18 omg glattstrikk. Ta hele tiden 1. m los av. Haelfelling: Begynn fra retten. Strikk til 3 m forbi midten. Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til 3 m forbi midten, strikk 2 m sammen, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", strikk m for og etter "hullet" sammen, strikk 1 m. Snu. Fortsett a felle pa denne maten til alle m utenfor "hullet" er felt. Plukk opp 10 m pa hver side av haelen = 42 m. Strikk rundt = 78 m pa p. Pa 1. omg strikkes de 10 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dan- nes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden hver 2. omg til det er 64 m igjen. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa forste heelpinne sammen. 4. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk til foten ma- ier 20 cm, eller til onsket lengde. Tafelling: Fell slik: 1. og 3. p: Strikk til 3 m gjenstar, strikk 2 m sam- men og 1 m r. 2. og 4. p: Strikk 1 m, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk ut p. Gjenta fellingen hver omg til det er 8 m igjen. Trekk traden gjennom m og fest godt. 26. Damesokk Diagram 2 27
27. Barnesokk Ca 11-14 ar Tre forskjellige alternativer Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ -Hvit nr 401 eller 400....................................100 g - Sort nr 410 eller 436....................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp 66 m med farge □. Strikk 3 omg vrangbord 1 vridd r, 1 vr. Strikk monster etter onsket diagram. Strikk hullbord: Strikk 2 m sam- men. 1 kast omg ut. Strikk 2 omg glattstrikk. Pa den 2. omg felles det 2 m jevnt fordelt. Vreng sokken og strikk 18 omg vrangbord 2 r, 2 vr. Strikk 10 omg glattstrikk. Hael: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 32 m. Strikk 15 omg glattstrikk. Ta hele tiden 1. m los av. Haslfelling: Begynn fra retten. Strikk til 3 m forbi midten. Ta 1 m los av. strikk 1 m. dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til 3 m for- bi midten, strikk 2 m sammen. strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet". strikk m for og etter "hullet" sammen, strikk 1 m. Snu. Fortsett a felle pa denne maten til alle m utenfor "hullet" er felt. Plukk opp 8 m i hver side av hselen = 36 m. Strikk rundt = 68 m pa p. Pa 1. omg strikkes de 8 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden hver 2. omg til det er 56 m igjen. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa forste hselpinne sammen. 4. p: Ta 1. m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk til foten maler 16 cm. eller til onsket lengde. Tafelling: Fell slik: 1. og 3. p: Strikk til 3 m gjenstar, strikk 2 m sam- men og 1 m r. 2. og 4. p: Strikk 1 m, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk ut p. Gjenta fellingen hver omg til det er 8 m igjen. Trekk traden gjennom m og fest godt. 27. Barnesokk Alternativ 3 1 rapport 1 rapport Alternativ 1 28. Barnesokk Ca 7-9 ar Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400.. - Sort nr 410 eller 436. Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp 60 m med farge □. Strikk 3 omg vrangbord 1 vridd r, 1 vr. Strikk monster etter diagrammet. Strikk hullbord: Strikk 2 m sam- men. 1 kast omg ut. Strikk 1 omg glattstrikk. Vreng sokken og strikk 15 omg vrangbord 2 r. 2 vr. Strikk 10 omg glattstrikk. Hael: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 30 m. Strikk 16 omg glattstrikk. Ta hele tiden 1. m los av. Haelfelling: Begynn fra retten. Strikk til 3 m forbi midten. Ta 1 m los av, strikk 1 m. dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til 3 m forbi midten. strikk 2 m sammen, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", ta 1 m los av. strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", strikk m for og etter "hullet" sammen, strikk 1 m. Snu. Fortsett a felle pa denne maten til alle m utenfor "hullet" er felt. Plukk opp 9 m i hver side av haelen = 34 m. Strikk rundt = 64 m pa p. P& 1. omg strikkes de 9 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden hver 2. omg til det er 52 m igjen. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa forste haelpinne sammen. 4. p: Ta 1. m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk til foten maler 13 cm eller til onsket lengde. Tafelling: Fell slik: 1. og 3. p: Strikk til 3 m gjenstar, strikk 2 m sam- men og 1 m r. 2. og 4. p: Strikk 1 m. ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk ut p. Gjenta fellingen hver omg til det er 8 m igjen. Trekk traden gjennom m og fest godt. 28
29. Barnesokk Ca 11-14 ar Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ -Hvit nr 401 eller 400....................................100 g - Sort nr 410 eller 436....................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm 29. Barnesokk 1 rapport Legg opp 60 m med farge □. Strikk 3 omg vrangbord 1 vridd r, 1 vr. Strikk monster etter diagrammet. Vreng sokken og strikk 15 omg vr.bord 2 r, 2 vr. Strikk 4 omg glattstrikk. Heel: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 30 m. Strikk 19 omg glattstrikk. Ta hele tiden 1. m los av. Haelfelling: Begynn fra retten. Strikk til 3 m forbi midten. Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til 3 m forbi midten, strikk 2 m sammen, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", strikk m for og etter "hullet" sammen. strikk 1 m. Snu. Fortsett a felle pa denne maten til alle m utenfor "hullet" er felt. Plukk opp 9 m pa hver side av hselen = 34 m. Strikk rundt = 64 m pa p. Pa 1. omg strikkes de 9 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fordel m slik at det blit 18 m pa 1. og 4. pinne. og 14 m pa 2. og 3. pinne. Strikk 2 m vr pa hver side av vristen helt frem = den siste m pa 1. og 3. p og den forste m pa 2. og 4. p. Fell 1 m pa hver side pa undersiden hver 2. omg til det er 58 m igjen. Fell slik: Strikk til det gjenstar 3 m, strikk 2 m sammen. strikk 1 m vr. 4. p: Strikk 1 m vr, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk til foten maler 16 cm, eller til onsket lengde. Tafelling: Fell slik:1. og 3. p: Strikk til 3 m gjenstar, strikk 2 m sammen og 1 m vr. 2. og 4. p: Strikk 1 m vr. ta 1 m los av. strikk 1 m. dra den lose m over. Strikk ut p. Gjenta fellingen hver omg til det er 8 m igjen. Trekk traden gjennom m og fest godt. 30. Herrestrompe Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ -Hvit nr 401 eller 400...............................150 g -Sort nr 410 eller 436...............................100 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp 88 m med farge □. Strikk 20 omg vrangbord 2 r, 2 vr. Strikk 3 omg glattstrikk der det okes 8 m jevnt fordelt pa siste omg 96 m pa p. Strikk monster etter diagrammet. X pa diagrammet er midt foran. Strikk til arbeidet maler ca 23 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Fell til legg pa hver side av midtborden midt bak. Fell slik: 1. p: Ta siste m i midtborden los av, strikk 1 m, dra den lose m over. 4. p: Strikk til m for midtborden, strikk 2 m r sammen. Fell slik hver 4. omg 8 ganger = 80 m pa p. Strikk til arbeidet maler 49 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Hael: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 39 m. Strikk 8 omg med strompemonster og 8 omg med hselmonster. Ta hele tiden 1. m los av. Slutt med 1 omg fra retten. Haelfelling: Strikk til 2 m forbi midten, strikk 2 m sammen, strikk 1 m. Snu. Strikk til 2 m forbi midten, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet". Strikk m for og etter "hullet" sammen, Strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", ta den los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Fortsett a felle pa denne maten til alle m utenfor "hullet" er felt. Plukk opp 16 m pa hver side av haelen. Fortsett a strikke rundt = 95 m pa p. Strikk strompe- monster oppa foten og hselmonster pa undersiden. Den ytterste m pa hver side av strompemonsteret strikkes med farge □ helt til ta- fellingen. Pa forste omg strikkes de 16 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden, d.v.s. pa hver side av vristmaskene, annenhver omg til det er 85 m pa p. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa 1. haelpinne sammen. Ta 1. m pa 4. p los av, strikk 1 m r, dra den lose m over. Strikk til foten maler 20 cm, eller til onsket lengde. Tafelling: Fell 1 m pa hver side av sidemaskene. Fell slik: 1. og 3. p: Strikk til det er 3 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen. Strikk 1 m = sidem. 2. og 4. p: Strikk 1 m = sidem, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Sidemaskene strikkes annenhver omg med farge og farge 1. Fell til det er 8 m igjen pa p. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. 29
31. Herrestrompe Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ -Hvit nr 401 eller 400...............................150 g -Sort nr 410 eller 436...............................100 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp 88 m med farge □. Strikk 20 omg vrangbord 2 r, 2 vr. Strikk 3 omg glattstrikk der det okes 5 m jevnt fordelt pa siste omg = 93 m pa p. Strikk monster etter diagrammet. X pa diagrammet er midt foran. Strikk til arbeidet maler 26 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Fell til legg pa hver side av midtborden midt bak. Fell slik: 1. p: Ta siste m i midtborden los av, strikk 1 m, dra den lose m over. 4. p: Strikk til m for midtborden. Strikk 2 m r sammen. Fell slik hver 4. omg 8 ganger = 77 m pa p. Strikk til arbeidet maler 52 cm fra vrangbordens slutt. eller til onsket lengde. Hael: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 38 m. Fortsett med midtborden midt bak. strompemonsteret, og deretter hselmonster pa hver side som diagrammet viser. Strikk 16 omg. Ta hele tiden 1. m los av. over. Strikk 13 m. Fell pa denne maten tilsammen 5 ganger med 1 m mindre pa hver side av midtborden for hver gang. Fell sammen resten av haelmaskene med midtborden slik (vrangen): Strikk til siste m i midtborden, strikk siste m i midtborden og 1. m fra haelen vr sam- men. Snu. Strikk til siste m i midtborden, ta den los av, strikk 1 m fra hselen, dra den lose m over. Snu. Fortsett slik til bare midtborden gjenstar = 10 m pa p. Plukk opp 19 m pa hver side av heelen + de 10 m fra midtborden = 48 m pa p. Strikk rundt med strompemonsteret oppa foten og haelmonsteret pa undersiden. Den ytterste m pa hver side av strompemonsteret strikkes med farge □ helt til spissen av taen. Pa forste omg strikkes de 19 sidemaskene vridd rett for a unn- ga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden, d.v.s. pa hver side av vristmaskene, annenhver omg til det er 79 m pa p. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa 1. hselpinne sammen. Ta 1. m pa 4. p lost av, strikk 1 m r, dra den lose m over. Strikk til foten maler ca 20 cm, eller til onsket lengde. Tafelling: Fell 1 m pa hver side av sidemaskene. (For sidemasken strikkes 2 m sammen. Etter sidemasken tas 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over.) Fell til det er 8 m igjen pa p. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. Haelfelling: Begynn fra retten. Fell 1 m pa hver side av midtborden pa hver omg. Fell slik: 1. omg retten: Strikk 13 m, strikk 2 m r sam- men. Strikk 8 m (midtbord). ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m 30
32. Damestrompe Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400...................................150 g -Sort nr 410 eller 436...................................100 g V eil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp 96 m med farge □. Strikk 20 omg vrangbord 2 r. 2 vr. Strikk 4 omg glattstrikk. Strikk monster etter diagrammet. Start pa siden av midtborden midt bak. X pa diagrammet er midt foran. Strikk 6 om- ganger, fell 1 m pa hver side av midtborden bak hver 7. omg 5 gang- er = 86 m. Fell slik: 1. p: Ta siste m i midtborden los av, strikk 1 m, dra den lose m over. 4. p: Strikk til m for midtborden, strikk 2 m r sammen. Strikk til arbeidet maler 29 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Fell til legg pa hver side av midtborden midt bak. Fell hver 3. omg 8 ganger = 70 m pa p. Strikk til arbeidet maler 49 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Hael: Strikk glattstrikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 35 m. Strikk 7 omganger med strompemonster og 8 omg med hselmon- ster. Ta hele tiden 1. m los av. Slutt med 1 omg fra retten. Haelfelling: Strikk til 5 m forbi midten, strikk 2 m sammen, strikk 1 m. Snu. Strikk til 5 m forbi midten, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet". Strikk m for og etter "hullet" sammen, strikk 1 m. Snu. Strikk til m for "hullet", ta den los av, strikk 1 m. dra den lose m over, strikk 1 m. Snu. Fortsett a felle pa denne maten til alle m utenfor "hullet" er felt. Plukk opp 11 m pa hver side av haelen. Fortsett a strikke rundt = 75 m pa p. Strikk strompe- monster oppa foten og haelmonster pa undersiden. Den ytterste m pa hver side av strompemonsteret strikkes med farge □ helt til fel- ling av taen. Pa forste omg strikkes de 11 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden. d.v.s. pa hver side av vristmaskene annenhver omg til det er 67 m pa p. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa 1. hselpinne sammen. Ta 1. m pa 4. p lost av, strikk 1 m r, dra den lose m over. Strikk til foten maler ca 19 cm, eller onsket lengde. Tafelling: Fell 1 m pa hver side av sidemaskene. Sidemaskene skal heretter strikkes i farge . Fell slik: 1. p: Strikk til det er 3 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen. strikk 1 m = sidemaske. 2. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk ut pinnen. 3. p: Strikk til det er 2 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen. 4. p: Strikk sidemasken, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk ut pinnen. Fell til det er 8 m igjen pa p. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. 32. Damestrompe H seimonster: 1 rapport Vristmasker Midtbord - 31
33. Damestrompe Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie _ - Hvit nr 401 eller 400...................................150 g -Sort nr 410 eller 436...................................100 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp 96 m med farge □. Strikk 20 omg vrangbord 2 r, 2 vr. Strikk 4 omg glattstrikk. Strikk monster etter diagrammet. X pa diagrammet er midt foran. Strikk 6 omganger. fell 1 m pa hver side av midtborden bak hver 7. omg 5 ganger = 86 m pa p. Fell slik: 1. p: Ta siste m i midtborden los av, strikk 1 m. dra den lose m over. 4. p: Strikk til m for midtborden. strikk 2 m r sammen. Strikk til arbeidet maler 30 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Fell til legg pa hver side av midtborden midt bak. Fell hver 3. omg 9 ganger = 68 m pa p. Strikk til arbeidet maler 49 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Hael: Strikk glattstrikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 35 m. Midtborden fortsetter helt ned med hselmonster pa hver side. Strikk 15 omg. Ta hele tiden 1. m los av. Haelfelling: Fell 1 m pa hver side av midtborden pa hver omg. Fell slik: 1. omg (retten): Strikk 13 m. strikk 2 m sammen, strikk 5 m (midtborden), ta 1 m los av, strikk 1 m. dra den lose m over. Strikk 13 m. Fell pa denne maten tilsammen 5 ganger med 1 m mindre pa hver side av midtborden for hver gang. Strikk sammen de resterende m. Sammenstrikking: Legg pinnene mot hverandre slik at vrangen pa hasten vender ut. Strikk sammen med farge □. Traden skal ligge mellom pinnene. Strikk fra den fremste pinnen 2 m vridd r sammen, sett m tilbake pa pinnen. Strikk fra den bakerste pinnen 2 m vrang sammen, sett m tilbake pa pinnen. Gjenta til det er 1 m igjen pa hver pinne, og det er dannet to rader kjedemasker pa vrangen. Vreng haelen og plukk opp 20 m pa hver side av heelen. Fortsett a strikke rundt = 75 m pa p. Strikk strompemonsteret oppa foten og haelmonsteret pa undersiden. De 2 ytterste m pa hver side av strompemonsteret strikkes med farge □ og helt til spissen av taen. Pa forste omg strikkes de 20 sidemaskene vridd r for a unnga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden, d.v.s. pa hver side av vristmaskene annenhver omg til det er 67 m pa p. Fell slik: 1. p: Strikk til 3 m gjenstar, strikk 2 m sammen, strikk sidemasken i far- ge □. 4. p: Strikk sidemasken i farge □, ta sidemasken i farge los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk til foten maler ca 19 cm, eller til onsket lengde. Tafelling: Fell 1 m pa hver side av sidemaskene. 1. og 3.p: Strikk til det er 3 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen med farge □. Strikk 1 m med farge = sidemaske. 2. og 4. p: Strikk 1 m med farge = side- maske, ta 1 m los av, Strikk 1 m med farge □, dra den lose m over. Fell til det er 8 m igjen pa p. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. Hselmonster 33. Damestromper Vristmasker 32
34. Barnestrompe Ca 7-9 ar Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ -Hvit nr 401 eller 400..............................100 g - Sort nr 410 eller 436................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp 76 m med farge □. Strikk 16 omg vrangbord 2 r, 2 vr. Strikk 3 omg glattstrikk. Strikk monster etter diagrammet. X pa diagrammet er midt foran. Strikk 7 omganger, fell 1 m pa hver side av midtborden bak hver 7. omg 4 ganger = 68 m pa p. Fell slik: 1. p: ta siste m i midtborden los av, strikk 1 m, dra den lose m over. 4. p: Strikk til det er 1 m igjen for midtborden. Strikk 2 m r sammen. Strikk til arbeidet maler 22 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Fell pa samme mate som for hver 3. omg 5 ganger = 58 m pa p. Strikk til arbeidet maler 35 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Hael: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 29 m. Fortsett med midtborden midt bak, og strompemonsteret pa hver side. Ta hele tiden 1. m los av. Haelfelling: Etter 7 omg begynner fellingen. Fell 1 m pa hver side av midtborden pa hver omg. Fell slik: 1. omg (retten): Strikk 11 m, strikk 2 m r sammen. Strikk 3 m (midtbord), ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk 11 m. Fell pa denne maten tilsammen 5 ganger med 1 m mindre pa hver side av midtborden for hver gang. Fell sammen resten av haelmaskene med midtborden slik (vrangen): Strikk til siste m i midtborden, strikk siste m i midtborden og forste m fra hselen vrang sammen. Snu. Strikk til siste m pa midtborden. ta den los av, strikk 1 m fra haelen, dra den lose m over. Snu. Strikk til siste m i midtborden. Strikk siste m i midtborden og forste m fra haslen vrang sammen. Snu. Fortsett slik til bare midtborden gjenstar. = 5 m pa p. Plukk opp 14 m pa hver side av haelen + de 5 m fra midt- borden = 33 m. Strikk rundt = 62 m pa p. Strikk strompemonster oppa foten og bunnmonster pa undersiden. Den ytterste m pa hver side av vristmaskene strikkes med farge helt til spissen av taen. Pa forste omg strikkes de 14 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden. d.v.s. pa hver side av vristmaskene. annenhver omg til det er 56 m pa p. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa 1. haalpinne sammen. Ta 1. m pa 4. p lost av. strikk 1 m r, dra den lose m over. Strikk til foten maler 12 cm. eller til onsket lengde. Tafelling: Fell 1 m pa hver side av sidemaskene. Sidemasken er den ytterste m pa hver side av hovedmonsteret. og strikkes i farge □. Fell slik: 1. p: Strikk til det er 3 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen. strikk 1 m = sidemaske. 2. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m. dra den lose m over, strikk ut pinnen. 3. p: Strikk til det er 2 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen. 4. p: Strikk sidemasken, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk ut pinnen. Fell hver omg til det er 8 m igjen pa p. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. Bunnmonster: 33
35. Barnestrempe Ca 7-9 ar Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie _ - Hvit nr 401 eller 400..................................100 g -Sort nr410 eller436....................................100g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp 84 m med farge □. Strikk 16 omg vrangbord 2 r, 2 vr. Strikk 3 omg glattstrikk. Strikk monster etter diagrammet. Start pa siden av midtborden midt bak. X pa diagrammet er midt foran. Strikk 5 omg, fell 1 m pa hver side av midtborden bak hver 7. omg 4 ganger = 76 m pa p. Fell slik: 1. p: Ta siste m i midtborden los av, strikk 1 m, dra den lose m over. 4. p: Strikk til det er 1 m igjen for midtborden. Strikk 2 m sammen. Strikk til arbeidet maler 25 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Fell pa samme mate som for hver 3. omg 7 ganger = 62 m pa p. Strikk til arbeidet maler ca 43 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Hael: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 31 m. Strikk 5 omg med strompemonsteret og deretter haelmonster. Midtborden forts- etter helt ned. Ta hele tiden 1. m los av. Haelfelling: Etter 7 omg haelmonster begynner fellingen. Fell 1 m pa hver side av midtborden pa hver omg. Fell slik : 1. omg (retten): Strikk 12 m. strikk 2 m sammen, strikk 3 m (midtborden), ta 1 m los av. strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk 12 m. Fell pa denne maten tilsammen 5 ganger, med 1 m mindre pa hver side av midt- borden for hver gang. Strikk sammen de resterende m. Sammenstrikking: Legg pinnene mot hverandre slik at vrangen pa haelen vender ut. Strikk sammen med farge □. Traden skal ligge mellom pinnene. Strikk fra den fremste pinnen 2 m vridd r sammen, sett m tilbake pa pinnen. Strikk fra den bakerste pinnen 2 m vrang sammen, sett m tilbake pa pinnen. Gjenta til det er 1 m igjen pa hver pinne, og det er dannet to rader kjedemasker pa vrangen. Vreng haelen og plukk opp 17 m i hver side av haelen. Fortsett & strikke rundt = 67 m pa p. Strikk strompemonster opp£ foten og haelmonster pa undersiden. Den ytterste m pa hver side av strompemonsteret strikkes med farge □ helt til tafellingen. Pa forste omg strikkes de 17 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden, d.v.s. pa hver side av vrist- maskene, annenhver omg til det er 63 m pa p. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa 1. haelpinne sammen. Ta 1. m pa 4. p lost av, strikk 1 m r, dra den lose m over. Strikk til foten maler 14 cm, eller til onsket leng- de. Tafelling: Fell 1 m pa hver side av sidemaskene. Sidemaskene skal heretter strikkes i farge . Fell slik: 1. p: Strikk til det er 3 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen, strikk 1 m = sidemaske. 2. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk ut pinnen. 3. p: Strikk til det er 2 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen. 4. p: Strikk sidemasken, ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk ut pinnen. Fell hver omg til det er 8 m igjen pa p. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. 35. Barnestrompe H sei monster Vristmasker 34
36. Barnestrompe Ca 7-9 йг Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400 ....................................100 g - Sort nr 410 eller 436.....................................50 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 Strikkefasthet: 34-35 m = 10 cm Legg opp 76 m med farge □. Strikk 16 omg vrangbord 2 r, 2 vr. Strikk 3 omg glattstrikk. Strikk monster etter diagrammet. Start pa siden av midtborden midt bak. X pa diagrammet er midt foran. Strikk til arbei- det maler ca 11 cm fra vrangbordens slutt, eller til onsket lengde. Fell til legg pa hver side av midtborden midt bak. Fell slik: 1. p: Ta siste m i midtborden los av, strikk 1 m. dra den lose m over. 4. p: Strikk til det er 1 m igjen for midtborden. Strikk 2 m r sammen. Fell slik hver 3. omg 7 ganger = 62 m pa p. Strikk til arbeidet maler 28 cm fra vrang- bordens slutt, eller til onsket lengde. Hael: Strikk fram og tilbake over m pa 1. og 4. p = 31 m. Strikk 5 omg med strompemonster og deretter heelmonster. Midtborden fortsetter helt ned. Ta hele tiden 1. m los av. Haelfelling: Etter 6 omg heel monster begynner fellingen. Fell 1 m pa hver side av midtborden pa hver omg. Fell slik: 1. omg (retten): Strikk 11 m, strikk 2 m sammen, strikk 5 m (midtborden), ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over. Strikk 11 m. Fell pa denne maten tilsammen 5 ganger, med 1 m mindre pa hver side av midtborden for hver gang. Strikk sammen de resterende m. Sammenstrikking: Legg pinnene mot hverandre slik at vrangen pa haelen vender ut. Strikk sammen med farge □. Traden skal ligge mellom pinnene. Strikk fra den fremste pinnen 2 m vridd r sammen sett m tilbake pa pinnen. Strikk fra den bakerste pinnen 2 m vrang sammen, sett m tilbake pa pinnen. Gjenta til det er 1 m igjen pa hver pinne, og det er dannet to rader kjedemasker pa vrangen. Vreng haelen og plukk opp 18 m pa hver side av hasten. Fortsett a strikke rundt med strompemonsteret oppa foten og hael- monsteret pa undersiden. Den ytterste m pa hver side av vrist- maskene strikkes med farge helt til spissen av taen. Pa forste omg strikkes de 18 sidemaskene vridd rett for a unnga at det dannes hull. Fell 1 m i hver side pa undersiden, d.v.s. pa hver side av vristmaskene annenhver omg til det er 63 m pa p. Fell slik: Strikk de 2 siste m pa 1. hselpinne sammen. Ta 1. m pa 4. p lost av. strikk 1 m r, dra den lose m over. Strikk til foten maler 13 cm, eller til onsket lengde. Tafelling: Fell 1 m pa hver side av sidemaskene. Sidemasken er den ytterste m pa hver side av strompemonsteret. og strikkes i farge □. Fell slik: 1. p: Strikk til det er 3 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen. strikk 1 m = sidemaske. 2. p: Ta 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over, strikk ut pinnen. 3. p: Strikk til det er 2 m igjen pa p. Strikk 2 m sammen. 4. p: Strikk sidemasken, ta 1 m los av. strikk 1 m, dra den lose m over, strikk ut pinnen. Fell til det er 8 m igjen pa p. Trekk garnenden gjennom m og fest godt. 36. Barnestrompe Haelmonster: 1 rapport Vristmasker 1 rapport Midtbord 1 rapport midtbord X 35
37. Lue 37. Skjerf og lue Voksen Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie Lue Z - Hvit nr 401 eller 400......................................50 g - Sort nr 410 eller 436......................................50 g Skjerf □ - Hvit nr 401 eller 400..................................150 g -Sort nr 410 eller 436..................................150 g Veil, pinner: Liten rundp. og 5 korte p nr 2 7г Strikkefasthet: 31 m = 10 cm Lue: Legg opp 136 m med farge □. Strikk 4 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk monster etter diagram 1.0k 8 m jevnt fordelt pa 1. omg = 144 m pa p. Strikk 14 omg glattstrikk. Vreng luen og strikk 10 omg glattstrikk. Ok 8 m jevnt fordelt pa siste omg = 152 m pa p. Strikk monster etter diagram 2. Fell som diagrammet viser. Fell 1 m pa hver side av side- maskene i farge . (For sidemaskene strikkes 2 m sammen. Etter sidemaskene tas 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over.) Trekk traden gjennom de resterende m og fest godt. Lag en 7 cm lang dusk med begge fargene og sy den fast i toppen. Skjerf: Legg opp 102 m med farge Z. Strikk rundt. Strikk 5 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk monster etter diagrammet. Strikk til det er 8 rapporter. Avslutt med bord 1. Strikk 5 omg vrangbord med farge EZ 1 r, 1 vr. Sy sidene sammen. Damp skjerfet lett. 1 rapport Diagram 1 1 rapport 37. Skjerf Bord 1 1 rapport overside underside □ - strikkes vr med farge □ □ - stnkkes vr med farge ® 36
38. Skjerf Voksen Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400..........................................200 g - Sort nr 410 eller 436..........................................200 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 7г Legg opp 104 m med farge □. Strikk rundt. Strikk 5 omg vrangbord 1 r. 1 vr. Strikk monster etter diagrammet. Strikk til det er 8 rapporter. Avslutt med bord 1. Strikk 1 omg med farge ELStrikk 5 omg vrang- bord med farge □ 1 r, 1 vr. Sy sidene sammen. Damp skjerfet lett. Strikkefasthet: 31 m = 10 cm 38 Skjerf txxc 1 i rapport S strikkes vr med large О underside О stnkkes vr med large 39. Skjerf Voksen Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie □ - Hvit nr 401 eller 400...............................150 g - Sort nr 410 eller 436...............................150 g Veil, pinner: 5 korte p nr 2 7a Strikkefasthet: 31 m = 10 cm Legg opp 84 m med farge □. Strikk rundt. Strikk 5 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk monster etter diagrammet. Strikk til det er 8 rapporter. Avslutt med bord 1. Strikk 1 omg med farge □. Strikk 5 omg vrang- bord med farge □ 1 r, 1 vr. Sy sidene sammen. Damp skjerfet lett. aversde □ • strikes vr med large □ □ • stnkkes vr med large 37
40. Lue 40. Skjerf og Lue Barn Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie Lue: □ - Hvit nr 401 eller 400.......................................50 g -Sort nr 410 eller 436.......................................50 g Skjerf: ~ - Hvit nr 401 eller 400...................................150 g - Sort nr 410 eller 436...................................100 g V eil, pinner: Liten rundp. og 5 korte p nr 2 7г Strikkefasthet: 31 m = 10 cm Lue: Legg opp 120 m med farge □. Strikk 3 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk monster etter diagram 1.0k 16 m jevnt fordelt pa 1. omg = 136 m pa p. Strikk 16 omg glattstrikk med farge □. Vreng luen og strikk 6 omg glattstrikk. Strikk monster etter diagram 2. Fell som diagrammet viser. Fell 1 m pa hver side av sidemaskene i farge . (For sidemas- kene strikkes 2 m sammen. Etter sidemaskene tas 1 m los av, strikk 1 m. dra den lose m over.) Trekk traden gjennom de resterende m og fest godt. Lag en 7 cm lang dusk i begge fargene og sy den fast i toppen. Skjerf: Legg opp 96 m med farge □. Strikk 8 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk monster etter diagrammet. Strikk til det er 6 rapporter. Avslutt med bord 1. Strikk 1 omg med farge □. Strikk 8 omg vrangbord med farge J 1 r. 1 vr. Sy sidene sammen. Damp skjerfet lett. 40. Skjerf underside overside □- strikkes vrang med farge О О- strikkes vrang med farge В 1 rapport bord 1 38
41. Skjerf og lue Barn Garn: Rauma 2-tr. Gammelserie Lue: □ - Hvit nr 401 eller 400......................................50 g -Sort nr 410 eller 436 ......................................50 g Skjerf: □ - Hvit nr 401 eller 400.....................................150 g - Sort nr 410 eller 436.....................................100 g Veil, pinner: Liten rundp. og 5 korte p nr 2 7г Strikkefasthet: 31 m = 10 cm Lue: Legg opp 124 m med farge I og strikk 3 omg vr bord 1 r, 1 vr. Strikk 1 omg glattstrikk der det okes 14 m jevnt fordelt = 138 m pa p. Strikk monster etter diagram 1. Strikk 15 omg glattstrikk med farge □. Vreng luen og strikk 6 omg glattstrikk. Fell 2 m jevnt fordelt pa siste omg. Strikk monster etter diagram 2. Fell som diagrammet viser. Fell 1 m pa hver side av sidemaskene i farge . (For sidemaskene strik- kes 2 m sammen. Etter sidemaskene tas 1 m los av, strikk 1 m, dra den lose m over.) Trekk traden gjennom de resterende m og fest godt. Lag en dusk i begge fargene og sy den fast i toppen. Damp luen lett. 41. Lue Diagram 2 Skjerf: Legg opp 76 m med farge □. Strikk rundt. Strikk 5 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk monster etter diagrammet. Strikk til midten, og strikk andre halvdelen speilvendt. Strikk 1 omg med farge □. Strikk 5 omg vrangbord med farge □ 1 r, 1 vr. Sy sidene sammen. Damp skjerfet lett. 1 rapport underside overside □ Blrikkos vrang mud large О □ strikkoH vrang med farge В 39
Mange av de tradisjonelle strikkemonstrene fra Selbu har gjennom arenes lop fatt egne navn. En del roser har fatt navn etter antall masker i bredde og hoyde i et enkelt stjerneblad, andre har fatt navnet sitt fordi de ligner pa elementer fra naturen, tall eller bokstaver. Her er noen smakebiter fra modellene i dette heftet. Verhannrosa - etter horna til vseren Kinntyrrilros - etter kransen pa smorkjeerna. Snokrystall Appelsina Enkle dansere Attskjsennros .::i Toskjaennros hatt og monster pa stakken i Firskjaennros Blomsteren Mothjart Tcelvhorningsrosa Storhaen - etter bokstaven H Blomsteren med himmelhvelving over м гттшгтт Hjartros Monster bundet sammen av gran- kvist kalles Tellros (Telle = grantre). Nar monsteret kan gjentas i det uendelige kalles det Endelosros. Figuren i midten kalles Skartrell, eller Kongro (edderkopp). :: • •: Spyttklysa Trienn - etter tallet 3 -Ж? sat* : = ’ЧИР M’en - etter bokstaven M Storkrokinn
29 28 Oppskrifter til Selbustrikk 23 NOEN GODE rAd FOR DU BEGYNNER 22 Viktig for a fa jevnt monster For at monsteret i smamonstrede flater, skrastriper og lus skal bli jevnt, ma tradene ikke bytte plass. 21 Strikk med bunnfargen og kast med monsterfargen. Strikkes det med begge tradene pa venstre pekefinger, m& tradene ligge i samme rekkefolge hele tiden. Les gjennom hele oppskriften 19 Strikkefasthet For at de ferdige plaggene skal ta riktig storrelse, ma strikkefastheten overholdes. 18 Har du for mange masker, prov med 7? nr tykkere pinner. Dersom du har for fa masker, prov med Vz nr tynner pinner. 17 16 Innholdsfortegnelse Herrevotter.....................s 2 Damevotter......................s 6 Barnevotter.....................s 8 Votter "Lykkeligt Brudepar”...s 10 Herrevanter....................s 11 Damevanter.....................s 16 Barnevanter....................s 21 Babyvotter og sokker...........s 25 Sokker til hele familien.....s 26 Herresokker...................s 27 Damesokker....................s 27 Barnesokker...................s 28 Herrestromper.................s 29 Damestromper..................s 31 Barnestromper.................s 33 Skjerf og luer................s 36 15 14 13 12 11 10 9 8 6 Rauma Ullvarefabriick. Vs Monstrene mA ikke brakes som forbilde m/tilvisninger i naerings- eller salgseyemed uten skriftlig tillatelse. Kopiering eller ettertrykk forbudt. filiates ikke brukt i salgsproduksjon. 1
3. En selbuvott den lages pd en strikkepinn som kjapt md gd. Og mo-fro sma og gamle gra stodt nytter alle stunder sma. Bitt selbuvott, og vott pd vott, mens rolet gar от start og smdtt 1. En selbuvott, en selbuvott det er en vott med tommeltott. I svart og kvitt og rodt og blatt det er en ekte selbuvott. En selbuvott med tommeltott «Gi varme at inn frysinn skrdtt». 2. En selbuvott med skjennros ti er et produkt med fantasi. Og det er trcer og skogens dyr og mangt som under himlen flyr. En selbuvott, en rosavott en bedre vott har ingin dtt. 4. Ja selbuvotten marked fann i all verdens kalde land. Sjol Haivaii-pikene med blad vil gjerne under bladet ha: en selbustromp fra Selhuland, for det gjor inntykk pd en mann. 5. Til vintersport i alle land, en selbuvott pd hver en hand. Og titt var ingen selbygg med, med selbuvotten gav beskjed - от Selhuland, от Selhuland, det er et skisport-votteland. Melodi: En smultering, en smultering ... Tekst: Peder Salem Rauma Ullvarefabrikk AS, 6310 Veblungsnes Tlf: 71 22 10 33 Fax: 71 22 10 17 E-POST RAUMAULL@ONLINE.NO • -• in Krntian Ооое I- • /.v.v. naUohoK no. 0?160i ".0